Đoàn cơ sở Agribank Hà Tĩnh tích cực xung kích vì an sinh xã hội
(Baohatinh.vn) - Chiều 14/1, Đoàn cơ sở Agribank Hà Tĩnh tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2019. Đây là một trong 4 đơn vị thuộc Đoàn khối Doanh nghiệp tổ chức đại hội điểm.
a545xd7d1xa5b7x11111xcd26xf38bxd221xd005xaeafxX7x118aaxa63fx121c7xccfcxf569xefd3xX5xfd8dxXaxd6acxcd06x10730xaf7fxcab5xX3xX4xf1aaxX3xX7xe246xX3xe9f1xef98xe9a1xXdxc380xX6xX16x11f64xX3xee80xX15xX3xXcx1146dxX16xX1xX3xXexeb23xX4xX1xX3xX4xbc6axX4xX3x1133cxc4ffxX16xX1fxX3xX25xX30xX4xX1xX3xad90xce39xX3xX6xX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX38xb086xX3xX1xef18xXdxX0xcd0cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX10xX6x10b31xXaxX12x119fbxX1xXdxb191xX39xX3xX2xeed5xX54xX2x114e6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX19xX3xX7xX1cxX3xX1exX1fxX20xXdxX22xX6xX16xX25xX3xX27xX15xX3xXcxX2bxX16xX1xX3xXexfd61xX3xX4xX1xe062xX4xX3xX13xbcf5xXdxX3xX1xX51xXdxX3xX5x108aexX16xX3xXexX1xX96xX3xfa8ax11eabxX73xX3xX16xX1xXdxb259xc00axX3xX25xb777xX3xd11fx1145dxX2x1257cxX3xca13xX3xXb6xXb7xX2xc831x10f6fxX3xX13xf533xa55exX3xX5xX15xX3xXb1xX51xXexX3xXexX20xX14xX16xX1fxX3xX70xX3xc643xX19xX16xX3xX42xfef8xX3xXexX1xX39xX51xX4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX25xX1xee06xXdxX3xd179xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX1fxX1xXdxXb0xXbxX3xXexX92xX3xX4xX1xX96xX4xX3xXd6xX9axXdxX3xX1xX51xXdxX3xXd6xXdxbf08xXb1xXc1xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX0xXdxXb1xX1fxX3xX6xX5xXexX9xXaxX66xX14xX6xX16xX3xX4xX14xX3xX7xX14xX3xX6xX1fxX20xXdxX22xX6xX16xX25xX3xX1xX6xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexXdxX4xX1xX3xX4xX39xX4xX3xX38xX39xX16xX1fxX3xX25xXdxX4xX1xX3xX42xXdxX3xX6xX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX38xX6xX3xX1xX14xXdxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX54xX54xXdxXc1xX22xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xXc1xX42xX16xX54xX16xX10x10169xX7xX54xX2xXb9xXb7xXb6xX54xX2xXb7x102b7xX66xe89dxX2xXb9xX70xX197xXb7xX2xXexcfe1xX2xX19fxXb6xX5xX70xXc1x1103exXbxX1fxXaxX3xX7xXexXc5xX5xX10xX9xXaxX18bxXdxX66xXexX1xf054xX195xX195xXb7xXbxX38xde9bxX1xX10xXdxX1fxX1xXexX1b7x11c4cxX197xXb9xXbxX38xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX0xXdxXb1xX1fxX3xX6xX5xXexX9xXaxX66xX14xX6xX16xX3xX4xX14xX3xX7xX14xX3xX6xX1fxX20xXdxX22xX6xX16xX25xX3xX1xX6xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexXdxX4xX1xX3xX4xX39xX4xX3xX38xX39xX16xX1fxX3xX25xXdxX4xX1xX3xX42xXdxX3xX6xX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX38xX6xX3xX1xX14xXdxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX54xX54xXdxXc1xX22xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xXc1xX42xX16xX54xX16xX10xX18bxX7xX54xX2xXb9xXb7xXb6xX54xX2xXb7xX195xX66xX197xX2xXb9xX70xX197xX2xX2xXexXb9xXb7xXc0xX195xX5xXb6xXc1xX1a6xXbxX1fxXaxX3xX7xXexXc5xX5xX10xX9xXaxX18bxXdxX66xXexX1xX1b7xX195xX195xXb7xXbxX38xX1bdxX1xX10xXdxX1fxX1xXexX1b7xX1c5xX197xXb9xXbxX38xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX69xX1xc985xX19xX16xX1fxX3xXexX20xX43xX16xX1xX3xX42xa7bbxX16xX3xX16xX1fxX1xXb0xX3xX4xX1xX15xX14xX3xXb1x114ecxX16xX1fxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd6ccxX14xX66xXc5xXaxX12x10296xX1xXdxXb0xXb1xX3xX25xXb4xX3xXb6xXb7xX2xX70x10c58xXb6xXb7xX2xXb9xX73xX3xX4xfa73xX16xX1fxX3xXexda8fxX4xX3xXd6xX14xX15xX16xX3xX42xX15xX3xXbxX1xX14xX16xX1fxX3xXexX20xX15xX14xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxa7cfxX16xX3xX1exX1fxX20xXdxX22xX6xX16xX25xX3xX27xX15xX3xXcxX2bxX16xX1xX3xXexXdxf980xXbxX3xXexb3caxX4xX3xX16xX1xd587xX16xX3xXd6xX2a7xfbaexX4xX3xX7xX35xX3x10812xX39xX6xX16xX3xXexXc4xXb1xX3xX4xX1xbc5cxX3xXd6xX9axX14xX3xX7xXc4xX39xX3xX7xX2f3xXexX3xX4xe389xX6xX3xX13xc30dxX16xX1fxX3xX22xX51xX3xX1exX1fxX20xXdxX22xX6xX16xX25xX3xX27xX15xX3xXcxX2bxX16xX1xX3xX42xX15xX3xXd6xX14xX15xX16xX3xX4xecc4xXbxX3xXexX20xX311xX16xXc1xX3xX27xX14xX9axXexX3xXd6xX51xX16xX1fxX3xX25xXdxX16xX1xX3xX66xX14xX6xX16xX1xX3xX4xX355xX6xX3xX1exX1fxX20xXdxX22xX6xX16xX25xX3xX27xX15xX3xXcxX2bxX16xX1xX3xXexXdxX327xXbxX3xXexX32bxX4xX3xXbxX1xX2f3xXexX3xXexX20xXdxX10cxX16xX3xX22xX6cxX16xX3xX42xe48axX16xX1fxX73xX3xX16xX2b3xXb1xX3xXb6xXb7xX2xX70xX3xXd6xX96xX16xX1fxX3xXexX1xX96xX3xX1c5xX3xXexX20xX311xX16xX3xX1xXb0xX3xXexX1xXeaxX16xX1fxX73xX3xX16xX2b3xXb1xX3xXb6xXb7xX2xX195xX3xXd6xX96xX16xX1fxX3xXd6xXa2xX39xX3xXexX14xX15xX16xX3xX1xXb0xX3xXexX1xXeaxX16xX1fxXc1xX3xXcxXeaxX4xX3xXd6xX51xX3xXexX2b3xX16xX1fxX3xXexX20xX2a7xX1cxX16xX1fxX3xX16xX1fxX39xde3cxX16xX3xX42xXeaxX16xX3xXexX20xX39xX16xX1fxX3xX22xX43xX16xX1xX3xXb1xb261xXdxX3xX16xX2b3xXb1xX3xXd6xX9axXexX3xX2xXb6xc383xX73xX3xX4xX1xXdxX327xXb1xX3xX1fxXa2xX16xX3xX195xXb7xX445xX3xXexX1xXdbxX3xXbxX1xXa2xX16xX3xX42xXeaxX16xXc1xX3xX1exX1fxX20xXdxX22xX6xX16xX25xX3xXd6xX4exX3xX42xX15xX3xXd6xX6xX16xX1fxX3xX25xX1xd404xX16xX1fxX3xXd6xXdbxX16xX1xX3xX42xXdbxX3xXexX1xX327xX3xX4xX355xX6xX3xX16xX1fxXc4xX16xX3xX1xX15xX16xX1fxX3xXexX1xX2a7xX19xX16xX1fxX3xXb1xX9axXdxX3xX4xX1xX355xX3xX5xX35xX4xX3xXexX20xX311xX16xX3xXd6xXdbxX6xX3xX22xX15xX16xXc1xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d3xX14xX66xXc5xXaxX12xX0xXdxXb1xX1fxX3xX6xX5xXexX9xXaxX66xX14xX6xX16xX3xX4xX14xX3xX7xX14xX3xX6xX1fxX20xXdxX22xX6xX16xX25xX3xX1xX6xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexXdxX4xX1xX3xX4xX39xX4xX3xX38xX39xX16xX1fxX3xX25xXdxX4xX1xX3xX42xXdxX3xX6xX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX38xX6xX3xX1xX14xXdxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX54xX54xXdxXc1xX22xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xXc1xX42xX16xX54xX16xX10xX18bxX7xX54xX2xXb9xXb7xXb6xX54xX2xXb7xX195xX66xX197xX2xXb9xX70xX197xX1c5xX19fxXexXb9xXb6xXb6xX70xX5xX2xXb7xXc1xX1a6xXbxX1fxXaxX3xX7xXexXc5xX5xX10xX9xXaxX18bxXdxX66xXexX1xX1b7xX195xX195xXb7xXbxX38xX1bdxX1xX10xXdxX1fxX1xXexX1b7xX1c5xX197xXb9xXbxX38xX1bdxX66xXdxX7xXbxX5xX6xXc5xX1b7xX22xX5xX14xX4xX25xX1bdxXb1xX6xX20xX1fxXdxX16xX2e6xX5xX10xab52xXexX1b7xX6xX39xXexX14xX1bdxXb1xX6xX20xX1fxXdxX16xX2e6xX20xXdxX1fxX1xXexX1b7xX6xX39xXexX14xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d3xX14xX66xXc5xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX19xX3xX7xX1cxX3xX1exX1fxX20xXdxX22xX6xX16xX25xX3xX27xX15xX3xXcxX2bxX16xX1xX3xXd6xX4exX3xX4xX1x105cbxX3xXexX20x11b69xX16xX1fxX3xX1fxXdxX2f3xX14xX3xX66xX32bxX4xX3xX4xX1xX30xX16xX1xX3xXexX20xXdbxX3xXexX2a7xX3xXexX2a7xX1cxX16xX1fxX3xX4xX1xX14xX3xXd6xX14xX15xX16xX3xX42xXdxX311xX16xX3xX1fxdc05xX16xX3xX42xf92cxXdxX3xX33bxX39xX2f3xX16xX3xXexX20xXdxXb0xXexX73xX3xX1xX5e0xX4xX3xXexX330xXbxX73xX3xXexX20xXdxX10cxX16xX3xX25xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX2a7xX19xX16xX1fxX3xXexX20xX43xX16xX1xX3xX1xX15xX16xX1xX3xXd6xX51xX16xX1fxX3xXexX1xX35xX4xX3xX1xXdxXb0xX16xX3xX16xX1fxX1xXdbxX3xX33bxX39xXc5xX327xXexX3xXd6xX9axXdxX3xX1xX51xXdxX3xX13xX359xX16xX1fxX3xX4xX2f3xX4xX3xX4xX37axXbxX73xX3xXexX9axX14xX3xXd6xX2a7xX335xX4xX3xX7xX96xX4xX3xX5xX6xX16xX3xXexe777xX6xX3xXexX20xX14xX16xX1fxX3xXexX39xX92xXdxX3xXexX20xbf0dxXc1xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d3xX14xX66xXc5xXaxX12xXcxX1xX35xX4xX3xX1xXdxXb0xX16xX3xXbxX1xX14xX16xX1fxX3xXexX20xX15xX14xX3xfc9axfdeexX39xX16xX1fxX3xX25xX30xX4xX1xX3xXbxX1xX2f3xXexX3xXexX20xXdxX10cxX16xX3xX38xX4exX3xX1xX51xXdxX73xX3xX38xXc4xXc5xX3xX66xX35xX16xX1fxX3xX42xX15xX3xX22xX359xX14xX3xX42xXb0xX3xXcxX92xX3xX33bxX39xXeaxX4x1225fxX73xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX19xX3xX7xX1cxX3xX1exX1fxX20xXdxX22xX6xX16xX25xX3xX27xX15xX3xXcxX2bxX16xX1xX3xXd6xX4exX3xXexX20xX6xX14xX3xXexf30bxX16xX1fxX3xXb6xXb7xXb7xX3xX7xX39xX37axXexX3xX33bxX39xX15xX3xXexX20xXdbxX3xX1fxXdxX2f3xX3xX197xXb7xX3xXexX20xXdxXb0xX39xX3xXd6xX425xX16xX1fxX3xX4xX1xX14xX3xX16xX1fxX2a7x10981xXdxX3xX66xXc4xX16xX3xX4xX2f3xX4xX3xXd6xXdbxX6xX3xXbxX1xX2a7xX19xX16xX1fxX3xX4xX1xXdbxX39xX3xX359xX16xX1xX3xX1xX2a7xX1cxX16xX1fxX3xX7xX35xX3xX4xXeaxX3xXb1xX2eexXdxX3xXexX20xX2a7xX754xX16xX1fxX3xX22xXdxX10cxX16xX1bdxX3xX1xX39xXc5xX3xXd6xX51xX16xX1fxX3xX16xX1fxX39xX425xX16xX3xX5xX35xX4xX3xX38xXc4xXc5xX3xX66xX35xX16xX1fxX3xX2xX195xX3xX16xX1xX15xX3xX16xX1xXc4xX16xX3xX2f3xXdxX3xXexX20xXdbxX3xX1fxXdxX2f3xX3xX195xXb6xX195xX3xXexX20xXdxXb0xX39xX3xXd6xX425xX16xX1fxX1bdxX3xX4x10461xX16xX1fxX3xX42xX613xXdxX3xX4xX2f3xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX16xX1xX2f3xX16xX1xX3xXexX20xX14xX16xX1fxX3xX1xXb0xX3xXexX1xXeaxX16xX1fxX73xX3xXedxX2d9xX3xX1xX359xX14xX3xXexXc4xXb1xX3xX1xX438xX3xXexX20xX335xX3xX1xX19xX16xX3xX195xXb7xXb7xX3xXexX20xXdxXb0xX39xX3xXd6xX425xX16xX1fxX3xX4xX1xX14xX3xX16xX1fxX2a7xX754xXdxX3xX66xXc4xX16xX3xX42xX7d4xX16xX1fxX3xX5xc745xXc1xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX0xXdxXb1xX1fxX3xX6xX5xXexX9xXaxX66xX14xX6xX16xX3xX4xX14xX3xX7xX14xX3xX6xX1fxX20xXdxX22xX6xX16xX25xX3xX1xX6xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexXdxX4xX1xX3xX4xX39xX4xX3xX38xX39xX16xX1fxX3xX25xXdxX4xX1xX3xX42xXdxX3xX6xX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX38xX6xX3xX1xX14xXdxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX54xX54xXdxXc1xX22xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xXc1xX42xX16xX54xX16xX10xX18bxX7xX54xX2xXb9xXb7xXb6xX54xX2xXb7xX195xX66xX197xX2xXb9xX70xXb9xX195xX195xXexX2xXb6xX70xX5xX1c5xXc1xX1a6xXbxX1fxXaxX3xX7xXexXc5xX5xX10xX9xXaxX18bxXdxX66xXexX1xX1b7xX195xX195xXb7xXbxX38xX1bdxX1xX10xXdxX1fxX1xXexX1b7xX1c5xX197xXb9xXbxX38xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xXcxX20xX14xX16xX1fxX3xX16xX1xXdxXb0xXb1xX3xX25xXb4xX3xX33bxX39xX6xX73xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX19xX3xX7xX1cxX3xX1exX1fxX20xXdxX22xX6xX16xX25xX3xX27xX15xX3xXcxX2bxX16xX1xX3xXd6xX4exX3xX4x103e4xX3xX16xX1xXdxX6cxX39xX3xX1xX14xX9axXexX3xXd6xX51xX16xX1fxX3xX6xX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX38xX4exX3xX1xX51xXdxX3xX1xX327xXexX3xX7xX96xX4xX3xede4xX3xX16xX1fxX1xX2bxX6xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d3xX14xX66xXc5xXaxX12xXcxX20xX14xX16xX1fxX3xX16xX2b3xXb1xX3xXb6xXb7xX2xX70xX3xX42xX15xX3xXb6xXb7xX2xX195xX73xX3xXd6xX4exX3xX4xX93fxX3xX195xX197xX3xXd6xX14xX15xX16xX3xX42xXdxX311xX16xX3xXd6xX9axXexX3xX66xX6xX16xX1xX3xX1xXdxXb0xX39xX3xX6c6xX69xX1xXdxX327xX16xX3xX7xb957xX3xXexX1xXdxX3xXd6xX39xX6xX3xX4xX37axXbxX3xX4xX19xX3xX7xX1cxX6fexX73xX3xX70xXb6xXb6xX3xXd6xX14xX15xX16xX3xX42xXdxX311xX16xX3xXd6xX9axXexX3xX66xX6xX16xX1xX3xX1xXdxXb0xX39xX3xX6c6xbab8xX6xX14xX3xXd6xX51xX16xX1fxX3xXexXdxX311xX16xX3xXexXdxX327xX16xX6fexX73xX3xX70xXb7xX3xXd6xX14xX15xX16xX3xX42xXdxX311xX16xX3xXd6xX2a7xX335xX4xX3xX22xX92xX3xX16xX1xXdxXb0xXb1xX3xX1fxXdxX3c6xX3xX4xX2f3xX4xX3xX4xX1xX96xX4xX3xX42xX32bxX3xXexX2c1xX3xXbxX1xX93fxX3xX1fxXdxX2f3xXb1xX3xXd6xXeaxX4xX3xXbxX1xdef1xX16xX1fxX3xX1fxXdxX6xX14xX3xX66xXdbxX4xX1xX3xXd6xX327xX16xX3xXbxX1xX93fxX3xX1fxXdxX2f3xXb1xX3xXd6xXeaxX4xX3xX4xX1xXdxX3xX16xX1xX2f3xX16xX1xXc1xX3x128afxX1xX14xX16xX1fxX3xXexX20xX15xX14xX3xX42xX2b3xX16xX3xX1xX93fxX6xX73xX3xX42xX2b3xX16xX3xX16xX1fxX1xXb0xX73xX3xXexX1xX10cxX3xXexX1xX6xX14xX3xXexX9axXdxX3xX1exX1fxX20xXdxX22xX6xX16xX25xX3xX27xX15xX3xXcxX2bxX16xX1xX3xXbxX1xX2f3xXexX3xXexX20xXdxX10cxX16xX3xXb1xX9axX16xX1xX3xXb1xcaf5xX3xX42xX613xXdxX3xX4xX1xX37axXexX3xX5xX2a7xX335xX16xX1fxX3xX16xX1fxX15xXc5xX3xX4xX15xX16xX1fxX3xX4xX6xX14x1087exX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d3xX14xX66xXc5xXaxX12xXcxX9axXdxX3xXd6xX9axXdxX3xX1xX51xXdxX73xX3xX4xX2f3xX4xX3xXd6xX9axXdxX3xX22xXdxX10cxX39xX3xXd6xX4exX3xXexX1xX6xXb1xX3xX1fxXdxX6xX3xXexX1xX359xX14xX3xX5xX39xX330xX16xX3xX42xX15xX3xX5xX15xXb1xX3xX20x119c0xX3xX16xX1xX3c6xX16xX1fxX3xXexX425xX16xX3xXexX9axXdxX73xX3xX1xX9axX16xX3xX4xX1xX327xX3xXexX20xX14xX16xX1fxX3xXexX1xX754xXdxX3xX1fxXdxX6xX16xX3xX33bxX39xX6xX73xX3xXexX2c1xX3xXd6xX93fxX3xXd6xX6cxX3xX20xX6xX3xX16xX1xXdxXb0xXb1xX3xX42xX32bxX3xX4xX1xX14xX3xX16xX1xXdxXb0xXb1xX3xX25xXb4xX3xXexX613xXdxXc1xX3xXcxX1xX10xX14xX3xXd6xX93fxX73xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX19xX3xX7xX1cxX3xX1exX1fxX20xXdxX22xX6xX16xX25xX3xX27xX15xX3xXcxX2bxX16xX1xX3xXexXdxX327xXbxX3xXexX32bxX4xX3xXd6xX92xXdxX3xXb1xX613xXdxX3xX16xX51xXdxX3xX66xX39xX16xX1fxX73xX3xXbxX1xX2a7xX19xX16xX1fxX3xXexX1xX96xX4xX3xX1fxXdxX2f3xX14xX3xX66xX32bxX4xX3xX4xX355xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX1bdxX3xXbxX1xX2f3xXexX3xX1xX39xXc5xX3xX42xX6xXdxX3xXexX20xXa4axX3xX4xX355xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX20xX14xX16xX1fxX3xX1xX14xX9axXexX3xXd6xX51xX16xX1fxX3xX4xX1xX39xXc5xX311xX16xX3xXb1xX2eexX16xX73xX3xXd6xX93fxX16xX1fxX3xX1fxX93fxXbxX3xXexX30xX4xX1xX3xX4xX35xX4xX3xXexX20xX14xX16xX1fxX3xX7xX35xX3xXbxX1xX2f3xXexX3xXexX20xXdxX10cxX16xX3xX4xX355xX6xX3xX1exX1fxX20xXdxX22xX6xX16xX25xX3xX27xX15xX3xXcxX2bxX16xX1xX1bdxX3xXd6xf499xXc5xX3xXb1xX9axX16xX1xX3xXbxX1xX14xX16xX1fxX3xXexX20xX15xX14xX3xX4xX1xX39xX16xX1fxX3xXexX6xXc5xX3xX38xXc4xXc5xX3xX66xX35xX16xX1fxX3xX2d9xXcxbf83xX73xX3xXexX43xX16xX1xX3xX16xX1fxX39xXc5xXb0xX16xX3xX42xX43xX3xX4xX39xX51xX4xX3xX7xXeaxX16xX1fxX3xX4xX51xX16xX1fxX3xXd6xX425xX16xX1fxX73xX3xX25xX1xX47axX16xX1fxX3xXd6xXdbxX16xX1xX3xXexX1xX2a7xX19xX16xX1fxX3xX1xXdxXb0xX39xX3xX1exX1fxX20xXdxX22xX6xX16xX25xX3xX4xX1xXdxX3xX16xX1xX2f3xX16xX1xX3xX27xX15xX3xXcxX2bxX16xX1xX1bdxX3xXexX30xX4xX1xX3xX4xX35xX4xX3xXd6xX425xX16xX1fxX3xX1xX15xX16xX1xX73xX3xX1xX438xX3xXexX20xX335xX3xX13xXaaxXcxX2d9xX1bdxX3xX38xXc4xXc5xX3xX66xX35xX16xX1fxX3xXexX92xX3xX4xX1xX96xX4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX42xX3c6xX16xX1fxX3xXb1xX9axX16xX1xX73xX3xXexX30xX4xX1xX3xX4xX35xX4xX3xXexX1xX6xXb1xX3xX1fxXdxX6xX3xX38xXc4xXc5xX3xX66xX35xX16xX1fxX3xX13xX359xX16xX1fxXc1xXc1xXc1xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX0xXdxXb1xX1fxX3xX6xX5xXexX9xXaxX66xX14xX6xX16xX3xX4xX14xX3xX7xX14xX3xX6xX1fxX20xXdxX22xX6xX16xX25xX3xX1xX6xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexXdxX4xX1xX3xX4xX39xX4xX3xX38xX39xX16xX1fxX3xX25xXdxX4xX1xX3xX42xXdxX3xX6xX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX38xX6xX3xX1xX14xXdxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX54xX54xXdxXc1xX22xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xXc1xX42xX16xX54xX16xX10xX18bxX7xX54xX2xXb9xXb7xXb6xX54xX2xXb7xX195xX66xX197xX2xXb9xX70xX197xX70xX19fxXexX197xX70xX197xX5xX70xXc1xX1a6xXbxX1fxXaxX3xX7xXexXc5xX5xX10xX9xXaxX18bxXdxX66xXexX1xX1b7xX195xX195xXb7xXbxX38xX1bdxX1xX10xXdxX1fxX1xXexX1b7xX1c5xX197xXb9xXbxX38xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX0xXdxXb1xX1fxX3xX6xX5xXexX9xXaxX66xX14xX6xX16xX3xX4xX14xX3xX7xX14xX3xX6xX1fxX20xXdxX22xX6xX16xX25xX3xX1xX6xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexXdxX4xX1xX3xX4xX39xX4xX3xX38xX39xX16xX1fxX3xX25xXdxX4xX1xX3xX42xXdxX3xX6xX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX38xX6xX3xX1xX14xXdxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX54xX54xXdxXc1xX22xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xXc1xX42xX16xX54xX16xX10xX18bxX7xX54xX2xXb9xXb7xXb6xX54xX2xXb7xX195xX66xX197xX2xXb9xX70xX197xX195xXb9xXexX70xX70xX197xXc0xX5xX2xXb7xXc1xX1a6xXbxX1fxXaxX3xX7xXexXc5xX5xX10xX9xXaxX18bxXdxX66xXexX1xX1b7xX195xX195xXb7xXbxX38xX1bdxX1xX10xXdxX1fxX1xXexX1b7xX1c5xX197xXb9xXbxX38xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xXexX1xX39xXb1xX22xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX3xX7xXexXc5xX5xX10xX9xXaxXexX10xX38xXexX2e6xX6xX5xXdxX1fxX16xX1b7xX3xX1a6xX39xX7xXexXdxX589xXc5xX1bdxXaxX12xX13xX9axXdxX3xX1xX51xXdxX3xX4xX833xX16xX1fxX3xXd6xX4exX3xXexXdxX327xX16xX3xX1xX15xX16xX1xX3xX22xXa2xX39xX3xX2d3xX69xX27xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX19xX3xX7xX1cxX3xX1exX1fxX20xXdxX22xX6xX16xX25xX3xX27xX15xX3xXcxX2bxX16xX1xX3xX25xX1xX93fxX6xX3xXa9xXaaxX73xX3xX2d3xX30xX3xXexX1xX2a7xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX19xX3xX7xX1cxX3xX16xX1xXdxXb0xXb1xX3xX25xXb4xX3xXb6xXb7xX2xXb9xX2e6xXb6xXb7xX2xXc0xXc1xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX39xXexX1xX14xX20xXaxX12xX2d9xX1fxXc4xX16xX3xf0fdxXdxX6xX16xX1fxX0xX54xXbxX12
Ngân Giang