Tuyển dụng cán bộ kiểm ngân
Phòng TCHC Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh (tầng 2 - số 88 - đường Phan Đình Phùng - TP Hà Tĩnh) thông báo tuyển dụng 01 cán bộ kiểm ngân.
c1b8xd7b8xc93ax13459x10c83xd1a6xda4ex10c01x10189xX7x12b25xf573xd53bxd20bx112b6xef69xX5x12a45xXax11a0exXcx12beaxd2f5x12e32xed87xX3xff7fxc27exX17x12dd5xX3xX4xfd01xX17xX3xf787xfec8xX3xd7e2xXdxX16x13529xX3xX17xX1cxc350xX17xX0x1225axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcb4bxX10xX6xX19xXaxX12xda9fxX1x11ae2xX17xX1cxX3xXcxcfe3xX3exX4bxX3xe231xX1cxX2cxX17xX3xX1xe10fxX17xX1cxX3xXcxdc55xX4bxX44xX3x11d22xd313xX14xX3xXex13e77xX3x111b2xX55xX3xX44xX1xX1fxXexX3xXex10bcbxXdxX16xX17xX3xf964xXdxc586xXexX3xX4fxX6xX28xX3xecc3xX3xX4bxX1xXdxX3xX17xX1xX1fxX17xX1xX3xX3exX55xX3xXcx133e9xX17xX1xX3xfd1cxXexX5fxX17xX1cxX3xf489xX3xX7cxX3xX7x139acxX3xe3c5xX9dxX3xX7cxX3x10a65xX63xe12bxX17xX1cxX3xX44xX1xX6xX17xX3xX5ex10670xX17xX1xX3xX44xX1x11ba9xX17xX1cxX3xX7cxX3xXcxX44xX3xX3exX55xX3xXcxX8cxX17xX1x10131xX3xXexX1xdd93xX17xX1cxX3xX22xX1fxc368xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xeef5xX2xX3xX4xX1fxX17xX3xX22xX23xX3xX25xXdxX16xX28xX3xX17xX1cxX2cxX17x13dc1xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10e5cxXcexX19xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xf75fxXexX7cxX6xX5xXdxX1cxX17x122a2xX3xX4xX10xX17xXexX10xX6exe128xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX6exX10x12566xX9xXaxXaxX12xX0xXdxX28xX1cxX3xX7xX6exX4xX9xXaxX2fxX2fxXdxXeexX22xX6xXcexX1xX6xXexXdxX17xX1xXeexX65xX17xX2fxX17xX10x1248fxX7xX2fxX2xd709x11064xX9dxX2fxcb34x1411bxX19xX2xXdbxX150xX14cxX9dxXdbxXdbxXexX9dxf914xfb54xX14cxX14dxX5xXdbxXeexfb32xXbxX1cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXcex1087bxX28xX6xX1cxX10xX3xX19xXexX1xX14xX28xX22xX3xX19xX1xXdxX19xX10xXaxX3xX2fxX12xX0xX2fxX6xX12xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexXcexX19xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10dxXexX7cxX6xX5xXdxX1cxX17xX115xX3xX4xX10xX17xXexX10xX6exX11dxXaxX12xX0xX7xXexX6exXcexX17xX1cxX12xXcxX1xXc8xX17xX1cxX3xX22xX1fxXcexX3xX0xX22xX6exX3xX2fxX12xX0xX2fxX7xXexX6exXcexX17xX1cxX12xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexXcexX19xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10dxXexX7cxX6xX5xXdxX1cxX17xX115xX3xX4xX10xX17xXexX10xX6exX11dxXaxX12xX0xX7xXexX6exXcexX17xX1cxX12xX73xX2fxX65xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX4xX1fxX17xX3xX22xX23xX3xX25xXdxX16xX28xX3xX17xX1cxX2cxX17xX3xX17xc346xX28xX3xX96xXdbxX2xX14cxX0xX2fxX7xXexX6exXcexX17xX1cxX12xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexXcexX19xX15xXaxX12xX0xX7xXexX6exXcexX17xX1cxX12xX170xX3xX7cxX3xX73xff81xX3xXexX6exe780xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX115xX0xX2fxX7xXexX6exXcexX17xX1cxX12xX3xX4fxX1xX2cxX17xX3xX65xXdxcf74xX17xX3xX25xXdxX16xX28xX3xX17xX1cxX2cxX17xX3xX90xX2xX3xX4xX1x11c0fxX3xXexXdxX28axX14xXc4xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexXcexX19xX15xXaxX12xX0xX7xXexX6exXcexX17xX1cxX12xX170xX170xX3xX7cxX3xX5exXdxdc15xX14xX3xX25xXdxX75xX17xef3bxX3xXexXdxX28axX14xX3xX4xX1xX14x13503xX17xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX115xX0xX2fxX7xXexX6exXcexX17xX1cxX12xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexXcexX19xX15xXaxX12xX0xX7xXexX6exXcexX17xX1cxX12xX2xXeexX3xX5exXdxX2c7xX14xX3xX25xXdxX75xX17xX3xX4xX1xX14xX17xX1cxX115xX0xX2fxX7xXexX6exXcexX17xX1cxX12xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexXcexX19xX15xXaxX12xX7cxX3x13ef8xX55xX3xX4xXc8xX17xX1cxX3xX19xX2cxX17xX3xX73xXdxX75xXexX3xX4fxX6xX28xX2cexX3xXexX1xX63xXa4xX17xX1cxX3xXexX6ex12afaxX3xXex13c55xXdxX3xX73xXdxX75xXexX3xX4fxX6xX28xX2cexX3xXexX14x101a2xXdxX3xXa2xXa4xXdxX3xX25xX1xXc8xX17xX1cxX3x10299xX14xX1fxX3xX14dxX14cxXeexX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexXcexX19xX15xXaxX12xX7cxX3x109d1xd475xX4xX3xX25xX1xed94xX10xX3xXexX9bxXexX2cexX3xX25xX1xXc8xX17xX1cxX3xX4x1326dxX3xX19xX268xX3xXexf958xXexX2cexX3xX25xX1xXc8xX17xX1cxX3xX28x13fbbxX4xX3xX22xX75xX17xX1xX3xX10dxe642xX3xX1xX23xXdxXeexX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexXcexX19xX15xXaxX12xX7cxX3xX4bxX3b0xX3xXbxX1xX2d8xX28xX3xX4xX1x111c5xXexX3xXa2xX361xXcexX3xXa2xX39cxX4xX3xXexX9bxXexX2cexX3xX25xX1xXc8xX17xX1cxX3xX4xX3b0xX3xXexXdxX2c7xX17xX3xX1fxX17xX2cexX3xXexXdxX2c7xX17xX3xX7x11409xX11dxX3xX25xX1xXc8xX17xX1cxX3xXexX6exXcexX17xX1cxX3xXexX1xXa4xXdxX3xX1cxXdxX6xX17xX3xX22xX268xX3xXexX6exX14xX15xX3xX4xX39cxX14xX3xXexX6exX1fxX4xX1xX3xX17xX1xXdxX75xX28xX3xX1xXaexX17xX1xX3xX7xX419xX2cexX3xX4xX1xX3f1xXbxX3xX1xX55xX17xX1xX3xX1fxX17xX3xXbxX1xX361xXexX3xXexXb4xX2cexX3xX1fxX17xX3xXexX6exX10xXcexX2cexX3xX4xef76xXdxX3xXexX361xXcexX3xX25xX1xXc8xX17xX1cxX3xX1cxXdxX6xX28xX3xX1cxXdxde4cxX2cexX3xX37dxX14xX473xX17xX3xX4xX1xcdb4xX2cexX3xXa2xX6xX17xX1cxX3xX4xX1xX487xX6xX3xX22xX75xX17xX1xX2cexX3xX4xX6xXdxX3xX17xX1cxX1xXdxX75xX17xXeexXeexXeexX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexXcexX19xX15xXaxX12xX7cxX3xX4fxX1cxXcexX361xXdxX3xX1xXaexX17xX1xX3xX25xX1xX1fxX2cexX3xX1cxXdxX6xXcexX3xXexXdxX491xXbxX3xXexX9bxXexX11dxX3xX4xX1xXdxX2c7xX14xX3xX4xX6xXcexX115xX3xX17xX487xX3xXexX6exX28axX17xX3xX2xX14cxX14cxX3xX4xX28xX2cexX3xX17xX6xX28xX3xX2xX151xXdbxX3xX4xX28xXeexX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexXcexX19xX15xXaxX12xX0xX7xXexX6exXcexX17xX1cxX12xX96xXeexX3xX4bxX1fxX4xX3xXa2xXdxX2c7xX14xX3xX25xXdxX75xX17xX2cexX3xXexXdxX28axX14xX3xX4xX1xX14xX2d8xX17xX3xX4xX1axX3xXexX1xX16xX115xX0xX2fxX7xXexX6exXcexX17xX1cxX12xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexXcexX19xX15xXaxX12xX7cxX3xXcxX6exXaexX17xX1xX3xXa2xX23xX3xXa2xX55xXcexX3xXexX361xXcexX115xX3xXcxX9bxXexX3xX17xX1cxX1xXdxX75xXbxX3xXexX6exX14xX17xX1cxX3xX4xX3f1xXbxX3xXexX6ex10ed8xX3xX5xX28axX17xX3xX4xX1xX14xX15xX28axX17xX3xX17xX1cxX55xX17xX1xX3xXbxX1xXb4xX3xX1x10f28xXbxX3xX90xX25xXdxX17xX1xX3xXexX491xX2cexX3xXexX55xXdxX3xX4xX1xX26cxX17xX1xX2cexX3xX17xX1cxX2cxX17xX3xX1xX55xX17xX1cxX2cexX3xX25xX491xX3xXexXcexX1fxX17xXeexXeexXeexXc4xXeexX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexXcexX19xX15xXaxX12xX7cxX3xXcxX6exXaexX17xX1xX3xXa2xX23xX3xX17xX1cxXcexX361xXdxX3xX17xX1cxX487xX115xX3xX4xX3b0xX3xX4xX1xX39cxX17xX1cxX3xX4xX1xX29cxX3xXexXdxX491xX17xX1cxX3x10ae9xX17xX1xX3xXfexX3xXexX6exX597xX3xX5xX28axX17xXeexX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexXcexX19xX15xXaxX12xX7cxX3xXcxX6exXaexX17xX1xX3xXa2xX23xX3xXexXdxX17xX3xX1xe3d7xX4xX115xX3xX39bx12174xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xXexX1xX55xX17xX1xX3xXexX1xX361xXcexX3xXexXdxX17xX3xX1xX64fxX4xX3xX65xX236xX17xX3xXbxX1xX46xX17xX1cxXeexX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexXcexX19xX15xXaxX12xX0xX7xXexX6exXcexX17xX1cxX12xX170xX170xX170xX3xX7cxX3xX3exXaexX17xX1xX3xXexX1xX39cxX4xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX115xX0xX2fxX7xXexX6exXcexX17xX1cxX12xX3xca2axX14xX6xX3xX96xX3xX65xX46xX17xX1cxX3xXexX1xXdxX115xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexXcexX19xX15xXaxX12xX73xX46xX17xX1cxX3xX2xX115xX3xXcxX1xXdxX3xX17xX1cxX1xXdxX75xXbxX3xX65xX1axX3xX65xX55xX3xX25xXdxX16xX28xX3xXexX6exX6xX3xXexX6xX15xX3xX17xX1cxX1xX2c7xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexXcexX19xX15xXaxX12xX73xX46xX17xX1cxX3xX96xX115xX3xX44xX1xX3a1xX17xX1cxX3xX65xX3f1xX17xX3xXexX6exX419xX4xX3xXexXdxX491xXbxX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexXcexX19xX15xXaxX12xX0xX7xXexX6exXcexX17xX1cxX12xX170xX73xX3xX7cxX3xX3exe287xX3xX7x11724xX3xX19xX419xX3xXexX14xX15xX16xX17xX115xX0xX2fxX7xXexX6exXcexX17xX1cxX12xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexXcexX19xX15xXaxX12xX7cxX3xX44xX1xXdxX491xX14xX3xXa2xX236xX17xX1cxX3xX25xd567xX3xX19xX419xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX90xX39cxX17xX1cxX3xX65xXdxX28axX17xX3xX17xX1xX3b6xX17xX3xXexX6exX419xX4xX3xXexXdxX491xXbxX3xX17xX75exXdxX3xX17xX23xXbxX3xX1xX75bxX3xX7xX75exXc4xXeexX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexXcexX19xX15xXaxX12xX7cxX3xX5exX75exX17xX3xX10dxXdxX17xX3xX65xXdxX75xX4xX3xX65xXdxX491xXexX3xXexX6xX15xXeexX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexXcexX19xX15xXaxX12xX7cxX3xX39bxX75exX3xX15xX491xX14xX3xX5xX795xX3xX5xX268xX4xX1xX2cexX3xX22xX473xX17xX3xX7xX6xXcexX3xX1cxXdxX3f1xX15xX3xX25xX1xX6xXdxX3xX7xXdxX17xX1xXeexX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexXcexX19xX15xXaxX12xX7cxX3x13972xXdxX3f1xX15xX3xX25xX1xX1fxX28xX3xX7xX39cxX4xX3xX25xX1xX3a1xX10xX3xXexX6exXcexX17xX1cxX3xX65xX46xX17xX1cxX3xX151xX3xXexX1xX1fxX17xX1cxXeexX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexXcexX19xX15xXaxX12xX7cxX3xXfexX473xX17xX3xXbxX1xXcexXexXcexX4xXcexXbxX15xX3xX90xX4xXc8xX17xX1cxX3xX4xX1xX39cxX17xX1cxXc4xX3xX22xd1ebxX17xX1cxX3xXexX9bxXexX3xX17xX1cxX1xXdxX75xXbxX2cexX3xX22xX473xX17xX1cxX3xXa2xXdxX16xX28xX3xXexXcexX55xX17xX3xX25xX1xX3b0xX6xX2cexX3xX4xX1fxX4xX3xX4xX1xX39cxX17xX1cxX3xX4xX1xX29cxX3xX17xX1cxXcexX361xXdxX3xX17xX1cxX487xX2cexX3xXexXdxX17xX3xX1xX64fxX4xX2cexX3xX22xX8a3xX17xX1cxX3xXexX9bxXexX3xX17xX1cxX1xXdxX75xXbxX3xXbxX1xX370xX3xXexX1xXc8xX17xX1cxX3xXexX6exX14xX17xX1cxX3xX1xX64fxX4xXeexX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexXcexX19xX15xXaxX12xX0xX7xXexX6exXcexX17xX1cxX12xX73xX3xX7cxX3xXcxX1xXa4xXdxX3xX1cxXdxX6xX17xX3xX65xX55xX3xX4xX1fxX4xX1xX3xXexX1xX39cxX4xX3xX17xX23xXbxX3xX1xX75bxX3xX7xX75exX115xX0xX2fxX7xXexX6exXcexX17xX1cxX12xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexXcexX19xX15xXaxX12xX2xXeexX3xXcxX1xXa4xXdxX3xX1cxXdxX6xX17xX115xX3xXcxX6exXcexX17xX1cxX3xX1cxXdxXa4xX3xX1xX55xX17xX1xX3xX4xX1xX26cxX17xX1xX2cexX3xXexee16xX3xX17xX1cxX55xX15xX3xX96xX9dxX2fxX15cxX2fxX96xXdbxX2xX14cxX3xX7cxX3xX14dxXdbxX2fxX15cxX2fxX96xXdbxX2xX14cxXeexX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexXcexX19xX15xXaxX12xX96xXeexX3xX4bxX1fxX4xX1xX3xXexX1xX39cxX4xX115xX3x12a9dxX17xX1cxX3xX65xXdxX28axX17xX3xX17xX23xXbxX3xX1xX75bxX3xX7xX75exX3xXexX6exX419xX4xX3xXexXdxX491xXbxX3xXexX361xXdxX3xX44xX1xX46xX17xX1cxX3xXcxX4bxX3exX4bxX3xX4fxX1cxX2cxX17xX3xX1xX55xX17xX1cxX3xXcxX5axX4bxX44xX3xX5exX5fxX14xX3xXexX63xX3xX65xX55xX3xX44xX1xX1fxXexX3xXexX6exXdxX16xX17xX3xX73xXdxX75xXexX3xX4fxX6xX28xX3xX7cxX3xX4bxX1xXdxX3xX17xX1xX1fxX17xX1xX3xX3exX55xX3xXcxX8cxX17xX1xX3xX90xXexX5fxX17xX1cxX3xX96xX3xX7cxX3xX7xX9bxX3xX9dxX9dxX3xX7cxX3xXa2xX63xXa4xX17xX1cxX3xX44xX1xX6xX17xX3xX5exXaexX17xX1xX3xX44xX1xXb4xX17xX1cxX3xX7cxX3xXcxX44xX3xX3exX55xX3xXcxX8cxX17xX1xXc4xXeexX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61cxX14xXexX1xXcexX6exXaxX12xX84axXdxX1fxX28xX3xXa2xX9bxX4xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61cxX14xXexX1xXcexX6exXaxX12x12f4exXdxX2c7xX14xX3xX5exXaexX17xX1xX3xX3exX46xX6xX0xX2fxXbxX12
Kiều Đình Hòa