Ngày mai, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV bước vào tuần làm việc cuối cùng
Ngày 25/11, Quốc hội sẽ biểu quyết Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.
83f0xab4bxd040x8ccaxb7e8xfda3xcc63xdc9ax9a99xX7xb4ddxe11axf795x8bd4xa7daxad72xX5xe817xXax8ff9xXcx9b0dxd8f8xfaa6xX3xX5xd705x903exX3xf79fxXdxa5fcxX4xX3xX4xX14xdee5xXdxX3xX4xcdbcxX16x10416xX3xX4xbc99xX6xX3xc9a2x107eaxX3xX1xf6f3xXbxX3xXexX1xc5baxX3xf547x1083bxX3xc276xX14xX23xX4xX3xX1x101a8xXdxX3x9614xX1xe569xX6xX3xd0bbxbd77x10117xX0xa6f2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe704xX10xX6xffcaxXaxX12x106ddxX29xX19x90a0xX3xd5f3xcbaaxX4fxX2xX2xX3bxX3xX3dxX14xX23xX4xX3xX1xX43xXdxX3xX7xaee4xX3x8bbbxXdx89e3xX14xX3xb40exX14xX67xeb1axXexX3xX64xX29xX1xada4xX3xX81xX14xX67xX84xXexX3xX7cxX15xX14xX3xbd3bxX67xX3xX1cxXdx953cxX16xX3xX96xX67xX3xX7cxX6xX16xX3xXcxX1x988bx963fxX16xX29xX3xX1cx9f86xX3xX3dxX14xX23xX4xX3xX1xX43xXdxX3xX1cxX19xX3xX64xX29xX1xX8axX3xX81xX14xX67xX84xXexX3xX7cxX15xX14xX3xa7d9xX1xX2cxX3xX16xX1xXdxX1exX1axX3xX96xX67xX3xX7cxX6xX16xX3xa94cxX1x89daxXbxX3xX5xX14xf956xXexX3xX4xX2cxX6xX3xX3dxX14xX23xX4xX3xX1xX43xXdx9263xX0xX4fxXbxX12xX0xX61xXdxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xX10xXexX6xXdxX5xX7x10949xX109xX7xX14xX1axX1axX6xe9b7xX67xX3xX4xX1axX7xbb2axX61xX10xX7xX4xX3xXbxXcaxX10xX16xXexX10xX110xXaxX12xX0xXdxX1axX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXcaxX10xX16xXexX10xX110xXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxb19bxXdxX61xXexX1xef0axX3x91d8xX2xX6axXbxd6e2x10b13xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX146xX3xc610xed58x10b5bxXbxX14cxX14dxXaxX3xX7xX110xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX146xX4fxX4fxXdxXf1xX7cxX6x9bdfxX1xX6xXexXdxX16xX1xXf1xX1cxX16xX4fxX16xX10xX141xX7xX4fxX2xX158xX159xX148xX4fxX2x9eabxX3axX61xX185xX185xX158xX69xX3axX159xX159xXexc15cxX148xX158xX159xX5xX3axX116xXexXexX14cxX1cxX16xX81xX14xX16fxX4xX1xX16fxXdxXf1xa809xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axX3xX1cxXdxX1exX4xX3xX4xX14xX23xXdxX3xX4xX27xX16xX29xX3xX4xX2cxX6xX3xX2fxX30xX3xX1xX33xXbxX3xXexX1xX38xX3xX3axX3bxX3xX3dxX14xX23xX4xX3xX1xX43xXdxX3xX46xX1xX48xX6xX3xX4bxX4cxX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX61xXdxX1cxX12xX0xX61xXdxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xX10xXexX6xXdxX5xX7xX109xX109xX7xX14xX1axX1axX6xX110xX67xX3xX4xX1axX7xX116xX61xX10xX7xX4xXaxX12xX0xX4fxX61xXdxX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX6xXbxXexXdxX16fxX16xXaxX12xXcaxX1xXdx8f1cxX14xX3xX69xX69xX4fxX2xX2xX4fxX69xX185xX2xX158xX3bxX3xX4xXddxX4xX3x9909xcfc2xXdxX3xX7cxXdxX7exX14xX3xX3dxX14xX23xX4xX3xX1xX43xXdxX3xX7cxXdxX7exX14xX3xX81xX14xX67xX84xXexX3xXexX1xe08bxX16xX29xX3xX81xX14xX6xX3xfed7xX14xXe2xXexX3xd2d9xa590xX16xX3xX81xX14xX277xX16xX3xXexde0axX3xX1cxX1exX3xe5a3xX7xd7f5xX6xX3x90fex99caxXdx1044axX3xX1cxbcc7xXdxX3xX159xX159xX157xX4fxX159xX159xX148xX3xXbxX1xXdxX84xX14xX3xXexXddxX16xX3xXexX1xX19xX16xX1xX3bxX3xX4xX1xXdxX84xX1axX3xX158xX2xX3bxX190xX69xb3d8xXf1xX3xX285xfddbxX16xX1xX146xX3xX276xXa7xf6dexX16xX29xX3x94d9xXdxX6xX16xX29xX4fxXcxXcxX4bxX4dxX64xX28dxX0xX4fxXbxX12xX0xX61xXdxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xX10xXexX6xXdxX5xX7xX109xX109xX7xX14xX1axX1axX6xX110xX67xX3xX4xX1axX7xX116xX61xX10xX7xX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbbddxX16fxX61xX67xXaxX12xXcxX110xX16fxX16xX29xX3xXexX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axX3xX1cxXdxX1exX4xX3xX4xX14xX23xXdxX3xX4xX27xX16xX29xX3xX4xX2cxX6xX3xX2fxX30xX3xX1xX33xXbxX3xXexX1xX38xX3xX3axX3xX285xXexc56bxX3xX69xX6axX3xX116xX3xX69xX190xX4fxX2xX2xX28dxX3bxX3xX3dxX14xX23xX4xX3xX1xX43xXdxX3xX1xX16fxX19xX16xX3xXexb471xXexX3xX81xX14xX67xX3xXexX110x9183xX16xX1xX3xX4xX269xX16xX29xX3xXexXddxX4xX3xX16xX1xX277xX16xX3xX7xX280xX3xX7cxX15xX14xX3xX96xX67xX3xX1cxXdxX9bxX16xX3xX96xX67xX3xX7cxX6xX16xX3xXcxX1xXa7xXa8xX16xX29xX3xX1cxXadxX3xX3dxX14xX23xX4xX3xX1xX43xXdxX14dxX3xXcaxX1xX2cxX3xX16xX1xXdxX1exX1axX3xX96xX67xX3xX7cxX6xX16xX3xXdbxX1xXddxXbxX3xX5xX14xXe2xXexX3xX4xX2cxX6xX3xX3dxX14xX23xX4xX3xX1xX43xXdxXf1xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX308xX16fxX61xX67xXaxX12xX276xXdxea2bxX16xX3xX110xX6xX3xX16xX29xX6xX67xX3xX16xX29xX19xX67xX3xX28axX15xX14xX3xX4xX2cxX6xX3xXexX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axX3xX1cxXdxX1exX4xX3xX285xX69xX6axX4fxX2xX2xX28dxX3bxX3xX3dxX14xX23xX4xX3xX1xX43xXdxX3xX7xX7axX3xX7cxXdxX7exX14xX3xX81xX14xX67xX84xXexX3xX64xX29xX1xX8axX3xX81xX14xX67xX84xXexX3xX7cxX15xX14xX3xX96xX67xX3xX1cxXdxX9bxX16xX3xX96xX67xX3xX7cxX6xX16xX3xXcxX1xXa7xXa8xX16xX29xX3xX1cxXadxX3xX3dxX14xX23xX4xX3xX1xX43xXdxX3xX1cxX19xX3xX64xX29xX1xX8axX3xX81xX14xX67xX84xXexX3xX7cxX15xX14xX3xXcaxX1xX2cxX3xX16xX1xXdxX1exX1axX3xX96xX67xX3xX7cxX6xX16xX3xXdbxX1xXddxXbxX3xX5xX14xXe2xXexX3xX4xX2cxX6xX3xX3dxX14xX23xX4xX3xX1xX43xXdxXf1xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX308xX16fxX61xX67xXaxX12xXcxX1xX10xX16fxX3xX4xX1xXa7xX2c2xX16xX29xX3xXexX110xX366xX16xX1xX3bxX3xX3dxX14xX23xX4xX3xX1xX43xXdxX3xX7xX7axX3xX7cxXdxX7exX14xX3xX81xX14xX67xX84xXexX3xX271xX14xXe2xXexX3xX271xX280xX4xX3xX5xXa7xc27fxX16xX29xX3xX61xX280xX3xX7cxX8axX3xX28axX43xX16xX29xX3xX1cxXdxX9bxX16xX14dxX3xX271xX14xXe2xXexX3xXcaxX1xX38xX16xX29xX3xX46xX1xX16fxXddxX16xX3xX285xX7xX287xX6xX3xX28axX28bxXdxX28dxX14dxX3xX271xX14xXe2xXexX3xX7xX287xX6xX3xX28axX28bxXdxX3bxX3xX7cxX28bxX3xX7xX14xX16xX29xX3xX1axX43xXexX3xX7xX23xX3xX28axXdxX237xX14xX3xX4xX2cxX6xX3xX271xX14xXe2xXexX3xX2fxXdxX7exX1axX3xXexX16fxXddxX16xX3xX64xX1xX19xX3xX16xXa7xX290xX4xX14dxX3xX64xX29xX1xX8axX3xX81xX14xX67xX84xXexX3xXbxX1xX9bxX3xX4xX1xX14xed54xX16xX3xX4xX1xX2cxX3xXexX110xXa7xX2c2xX16xX29xX3xX28axX15xX14xX3xXexXa7xX3xX276xX280xX3xXddxX16xX3xX1xb3b1xX3xX4xX1xX38xX6xX3xX16xXa7xX290xX4xX3xX2fxX6xX3xXdbxX10xXexX3bxX3xX1xX14xX67xX1exX16xX3xX5exX19xX1axX3xXcxX1xX14xXe2xX16xX3xX64xX6xX1axX3bxX3xXex10b88xX16xX1xX3xX308xX366xX16xX1xX3xXcxX1xX14xXe2xX16xX14dxX3xX64xX29xX1xX8axX3xX81xX14xX67xX84xXexX3xX1cxX237xX3xX46xX1xX16fxX6xX16xX1xX3xXexXdxX237xX16xX3xX16xX4dcxX3xXexX1xX14xX84xX3bxX3xX14cxX48xX6xX3xXexXdxX237xX16xX3xXbxX1xX24bxXexX3xX4xX1xXe2xX1axX3xX16xX43xXbxX3bxX3xXexXdxX237xX16xX3xX4xX1xXe2xX1axX3xX16xX43xXbxX3xX28axX23xXdxX3xX1cxX290xXdxX3xX16xX29xXa7xXa8xXdxX3xX16xX43xXbxX3xXexX1xX14xX84xX3xX46xX1xX269xX16xX29xX3xX4x94f9xX16xX3xX46xX1xdd0dxX3xX16xdaa3xX16xX29xX3xX16xX43xXbxX3xX16xX29xX277xX16xX3xX7xXddxX4xX1xX3xX16xX1xX19xX3xX16xXa7xX290xX4xXf1xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX308xX16fxX61xX67xXaxX12xX3dxX14xX23xX4xX3xX1xX43xXdxX3xX4x8640xX16xX29xX3xX7cxXdxX7exX14xX3xX81xX14xX67xX84xXexX3xX1cxX237xX3xX64xX29xX1xX8axX3xX81xX14xX67xX84xXexX3xX1cxX237xX3xX308xXddxX16fxX3xX4xXddxX16fxX3xX16xX29xX1xXdxX9bxX16xX3xX4xX38xX14xX3xX46xX1xX620xX3xXexX1xXdxX3xX276xX280xX3xXddxX16xX3xX28axX15xX14xX3xXexXa7xX3xX14cxX277xX67xX3xX61xX280xX16xX29xX3xXcaxX620xX16xX29xX3xX1xX19xX16xX29xX3xX46xX1xX269xX16xX29xX3xX81xX14xX23xX4xX3xXexX84xX3xX271xX16fxX16xX29xX3xXcxX1xX19xX16xX1xX3xX29xXdxX6xXdxX3xX28axX16fxX24bxX16xX3xX2xX14dxX3xX64xX29xX1xX8axX3xX81xX14xX67xX84xXexX3xX1cxX237xX3xX4xX269xX16xX29xX3xXexXddxX4xX3xXexXa7xX3xXbxX1xXddxXbxX14dxX3xX64xX29xX1xX8axX3xX81xX14xX67xX84xXexX3xX1cxX237xX3xXexX1xe2c6xX3xX28axXdxX7exX1axX3xX46xX1xX269xX16xX29xX3xXexX28bxX3xX4xX1xX38xX4xX3xX5exX43xXdxX3xX28axX57axX16xX29xX3xX16xX1xX277xX16xX3xX61xX277xX16xX3xXexX24bxXdxX3xX4xXddxX4xX3xXbxX1xXa7xXa8xX16xX29xX3xXexX1xX14xX43xX4xX3xX81xX14xXe2xX16xX3bxX3xXexX1xX8axX3xX14cxcc14xX3xX4xX2cxX6xX3xXexX1xX19xX16xX1xX3xXbxX1xX23xX3xX5exX19xX3xX64xX43xXdxXf1xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX308xX16fxX61xX67xXaxX12xX64xX29xX1xX8axX3xX81xX14xX67xX84xXexX3xXbxX1xX9bxX3xX4xX1xX14xX55exX16xX3xX5exXdxX1exXbxX3xXa7xX290xX4xX3xX7cxX28bxX3xX7xX14xX16xX29xX3xX5exXdxX1exXbxX3xXa7xX290xX4xX3xX5exX16fxX24bxX4xX1xX3xX28axX8axX16xX1xX3xX7cxXdxX9bxX16xX3xX29xXdxX290xXdxX3xX81xX14xX23xX4xX3xX29xXdxX6xX3xX16xX623xX1axX3xX2xX158xX3axX6axX3xX1cxX19xX3xX5exXdxX1exXbxX3xXa7xX290xX4xX3xX7cxX28bxX3xX7xX14xX16xX29xX3xX16xX623xX1axX3xX69xX185xX185xX6axX3xX29xXdxbf2dxX6xX3xX4dxXdxX1exXexX3xX64xX6xX1axX3xX1cxX19xX3xXcaxX6xX1axXbxX14xX4xX1xXdxX6xX14dxX3xX64xX29xX1xX8axX3xX28axX8axX16xX1xX3xXexX1xXa7xX3xXdbxX1xX277xX16xX3xX29xXdxX290xXdxX3xX4xb3c3xX1axX3xX1axX23xX4xX3xX7cxXdxX9bxX16xX3xX29xXdxX290xXdxX3xXexX110xX9bxX16xX3xX28axX35dxXexX3xX5xXdxX237xX16xX3xX29xXdxX7f6xX6xX3xX4dxXdxX1exXexX3xX64xX6xX1axX3xX1cxX19xX3xXcaxX6xX1axXbxX14xX4xX1xXdxX6xX3xX4xX65dxX16xX29xX3xX28axXa7xX4dcxX4xX3xX7cxXdxX7exX14xX3xX81xX14xX67xX84xXexX3bxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX308xX16fxX61xX67xXaxX12xX308xX6xX3xX61xX280xX3xXddxX16xX3xX271xX14xXe2xXexX146xX3xX271xX14xXe2xXexX3xX7xX287xX6xX3xX28axX28bxXdxX3bxX3xX7cxX28bxX3xX7xX14xX16xX29xX3xX1axX43xXexX3xX7xX23xX3xX28axXdxX237xX14xX3xX4xX2cxX6xX3xX271xX14xXe2xXexX3xX2c6xXdxXddxX1axX3xX28axX8axX16xX1xX3xXexXa7xX3xXbxX1xXddxXbxX14dxX3xX271xX14xXe2xXexX3xX5exX61bxX6xX3xX29xXdxX620xXdxX3bxX3xX28axX23xXdxX3xXexX1xX16fxX24bxXdxX3xXexX24bxXdxX3xXcxX61bxX6xX3xXddxX16xX14dxX3xX271xX14xXe2xXexX3xX4bxX277xX67xX3xX61xX280xX16xX29xX3xX7xX7axX3xX28axXa7xX4dcxX4xX3xX3dxX14xX23xX4xX3xX1xX43xXdxX3xXexX1xX620xX16fxX3xX5xX14xXe2xX16xX3xX5xX15xX16xX3xX28axX15xX14xX3xXexX24bxXdxX3xX1xX43xXdxX3xXexX110xXa7xXa8xX16xX29xXf1xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX308xX16fxX61xX67xXaxX12xXcxX1xX10xX16fxX3xX81xX14xX67xX3xXexX110xX366xX16xX1xX3bxX3xX4xXddxX4xX3xX61xX280xX3xXddxX16xX3xX271xX14xXe2xXexX3xX16xX19xX67xX3xX7xX7axX3xXexXdxX84xXbxX3xXexXadxX4xX3xX28axXa7xX4dcxX4xX3xX4xXddxX4xX3xX28axX24bxXdxX3xX7cxXdxX7exX14xX3xX3dxX14xX23xX4xX3xX1xX43xXdxX3xX4xX1xX16fxX3xe40axX3xX46xXdxX84xX16xX3xXexX24bxXdxX3xX46xX30xX3xX1xX33xXbxX3xXexXdxX84xXbxX3xXexX1xX10xX16fxXf1xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX308xX16fxX61xX67xXaxX12xXdbxX1xXdxX9bxX16xX3xX1xX33xXbxX3xX7cxX84xX3xX1axX24bxX4xX3xX4xX1xXdxX237xX14xX3xX69xX190xX4fxX2xX2xX3xX7xX7axX3xX28axXa7xX4dcxX4xX3xXbxX1xXddxXexX3xXexX1xX6xX16xX1xX3bxX3xXexX110xX14xX67xX237xX16xX3xX1xX366xX16xX1xX3xXexX110xX280xX4xX3xXexXdxX84xXbxXf1xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX308xX16fxX61xX67xXaxX12xX3dxX14xX23xX4xX3xX1xX43xXdxX3xX7cxXdxX7exX14xX3xX81xX14xX67xX84xXexX3xX64xX29xX1xX8axX3xX81xX14xX67xX84xXexX3xX1cxX237xX3xX46xX84xXexX3xX81xX14xX620xX3xX29xXdxXddxX1axX3xX7xXddxXexX3xX4xX1xX14xX67xX9bxX16xX3xX28axX237xX3xX1cxXdxX1exX4xX3xXexX1xX280xX4xX3xX1xXdxX1exX16xX3xX4xX1xX70exX16xX1xX3xX7xXddxX4xX1xX3bxX3xXbxX1xXddxXbxX3xX5xX14xXe2xXexX3xX1cxX237xX3xXbxX1xX61bxX16xX29xX3xX4xX1xXddxX67xX3bxX3xX4xX1xX7f6xX6xX3xX4xX1xXddxX67xX3xX29xXdxX6xXdxX3xX28axX16fxX24bxX16xX3xX69xX185xX2xX159xX116xX69xX185xX2xX3axX14dxX3xX64xX29xX1xX8axX3xX81xX14xX67xX84xXexX3xX1cxX237xX3xX4xX1xX35dxXexX3xX1cxX35dxX16xX3xX1cxX19xX3xXexX110xX620xX3xX5xXa8xXdxX3xX4xX1xX35dxXexX3xX1cxX35dxX16xX14dxX3xX64xX29xX1xX8axX3xX81xX14xX67xX84xXexX3xX46xX30xX3xX1xX33xXbxX3xXexX1xX38xX3xX3axX3bxX3xX3dxX14xX23xX4xX3xX1xX43xXdxX3xX46xX1xX48xX6xX3xX4bxX4cxX4dxX3xX285xXexX110xX16fxX16xX29xX3xX28axX48xX3xX4xX48xX3xX16xX43xXdxX3xX61xX14xX16xX29xX3xX1cxX237xX3xX1cxXdxX1exX4xX3xX4xX1xX16fxX3xX5xX27xXdxX3xXexX1xXa8xXdxX3xX29xXdxX6xX16xX3xXexX1xX14xX3xXexXdxX237xX16xX3xX4xX35dxXbxX3xX81xX14xX67xX237xX16xX3xX46xX1xX6xXdxX3xXexX1xXddxX4xX3xX46xX1xX16fxXddxX16xX29xX3xX7xX620xX16xX3xX1cxX19xX3xX46xX1xX6xXdxX3xXexX1xXddxX4xX3xXexX19xXdxX3xX16xX29xX14xX67xX9bxX16xX3xX16xXa7xX290xX4xX14dxX3xX1cxXdxX1exX4xX3xX7xX287xX3xX61xXadxX16xX29xX3xX69xX185xX2b7xX3xX46xXdxX16xX1xX3xXbxX1xX70exX3xX46xX84xXexX3xX61xXa7xX3xX3dxX14x8e00xX3xX46xX1xXddxX1axX3xX7cxX1exX16xX1xX3bxX3xX4xX1xX7f6xX6xX3xX7cxX1exX16xX1xX3xX7cxX620xX16fxX3xX1xXdxX7exX1axX3xX67xX3xXexX84xX3xX16xX623xX1axX3xX69xX185xX2xX6axX28dxXf1xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX308xX16fxX61xX67xXaxX12xXcaxX1xX2cxX3xXexX8axX4xX1xX3xX3dxX14xX23xX4xX3xX1xX43xXdxX3xX64xX29xX14xX67xX3e1xX16xX3xXcxX1xX8axX3xX2fxXdxX1axX3xX64xX29xX277xX16xX3xX7xX7axX3xXbxX1xXddxXexX3xX7cxXdxX7exX14xX3xX7cxX84xX3xX1axX24bxX4xX3xX2fxX30xX3xX1xX33xXbxX3xXexX1xX38xX3xX3axXf1xX0xX4fxXbxX12xX0xX61xXdxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xX110xX10xX5xX6xXexX10xX61xXaxX12xX0xX7xXexX110xX16fxX16xX29xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX9bxX16xX3xX81xX14xX6xX16xX146xX0xX4fxX7xXexX110xX16fxX16xX29xX12xX0xX14xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX116xXexX1xX14xX1axX7cxX116xX6xX16xX61xX116xX7xX6xXbxX16fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3dxX14xX23xX4xX3xX1xX43xXdxX3xX4xX1xX16fxX3xX9a2xX3xX46xXdxX84xX16xX3xX61xX280xX3xXddxX16xX3xX271xX14xXe2xXexX3xX276xX277xX16xX3xX81xX14xX277xX16xX3xXexX280xX3xX1cxX1exX3xX285xX7xX287xX6xX3xX28axX28bxXdxX28dxX3xX1cxX19xX3xX271xX14xXe2xXexX3xX4bxX14xX35dxXexX3bxX3xX16xX1xXe2xXbxX3xX4xX620xX16xX1xXaxX3xX1xX110xX10x106cfxX9xXaxX4fxX4xX1xXdxX16xX1xX116xXexX110xXdxX4fxX81xX14xX16fxX4xX116xX1xX16fxXdxX116xX4xX1xX16fxX116xX67xX116xX46xXdxX10xX16xX116xX61xX14xX116xX6xX16xX116xX5xX14xX6xXexX116xX61xX6xX16xX116xX81xX14xX6xX16xX116xXexX14xX116xX1cxX10xX116xX7xX14xX6xX116xX61xX16fxXdxX116xX1cxX6xX116xX5xX14xX6xXexX116xX14cxX14xX6xXexX116xX16xX1xX6xXbxX116xX4xX6xX16xX1xX4fxX2xX3axX2xX157xX159xX148xXf1xX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX29xX3xX7xX110xX4xX9xXaxX4fxX1axX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX69xX185xX4fxX16xX10xX141xX7xX4fxX2xX158xX159xX157xX4fxX2xX185xX3axX61xX2xX185xX3axX2xX3axX69xX185xXexX157xX157xX6axX69xX5xX185xX116xXexXexX14cxX1cxX16xX1xX16fxXbxX81xX1xXf1xX1a4xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axX3xX1cxXdxX1exX4xX3xX4xX14xX23xXdxX3xX4xX27xX16xX29xX3xX4xX2cxX6xX3xX2fxX30xX3xX1xX33xXbxX3xXexX1xX38xX3xX3axX3bxX3xX3dxX14xX23xX4xX3xX1xX43xXdxX3xX46xX1xX48xX6xX3xX4bxX4cxX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX1cxX12xX0xX7xXexX110xX16fxX16xX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3dxX14xX23xX4xX3xX1xX43xXdxX3xX4xX1xX16fxX3xX9a2xX3xX46xXdxX84xX16xX3xX61xX280xX3xXddxX16xX3xX271xX14xXe2xXexX3xX276xX277xX16xX3xX81xX14xX277xX16xX3xXexX280xX3xX1cxX1exX3xX285xX7xX287xX6xX3xX28axX28bxXdxX28dxX3xX1cxX19xX3xX271xX14xXe2xXexX3xX4bxX14xX35dxXexX3bxX3xX16xX1xXe2xXbxX3xX4xX620xX16xX1xXaxX3xX1xX110xX10xXcf6xX9xXaxX4fxX4xX1xXdxX16xX1xX116xXexX110xXdxX4fxX81xX14xX16fxX4xX116xX1xX16fxXdxX116xX4xX1xX16fxX116xX67xX116xX46xXdxX10xX16xX116xX61xX14xX116xX6xX16xX116xX5xX14xX6xXexX116xX61xX6xX16xX116xX81xX14xX6xX16xX116xXexX14xX116xX1cxX10xX116xX7xX14xX6xX116xX61xX16fxXdxX116xX1cxX6xX116xX5xX14xX6xXexX116xX14cxX14xX6xXexX116xX16xX1xX6xXbxX116xX4xX6xX16xX1xX4fxX2xX3axX2xX157xX159xX148xXf1xX1xXexX1axXaxX12xX3dxX14xX23xX4xX3xX1xX43xXdxX3xX4xX1xX16fxX3xX9a2xX3xX46xXdxX84xX16xX3xX61xX280xX3xXddxX16xX3xX271xX14xXe2xXexX3xX276xX277xX16xX3xX81xX14xX277xX16xX3xXexX280xX3xX1cxX1exX3xX285xX7xX287xX6xX3xX28axX28bxXdxX28dxX3xX1cxX19xX3xX271xX14xXe2xXexX3xX4bxX14xX35dxXexX3bxX3xX16xX1xXe2xXbxX3xX4xX620xX16xX1xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX110xX16fxX16xX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xdc5bxXddxX16xX29xX3xX69xX3axX4fxX2xX185xX3bxX3xX4xXddxX4xX3xX28axX24bxXdxX3xX7cxXdxX7exX14xX3xX16xX29xX1xX10xX3xX308xXddxX16fxX3xX4xXddxX16fxX3xX29xXdxX620xXdxX3xXexX110xX366xX16xX1xX3bxX3xXexXdxX84xXbxX3xXexX1xX14xX3bxX3xX4xX1xX5a4xX16xX1xX3xX5xX9a2xX3xX61xX280xX3xXddxX16xX3xX271xX14xXe2xXexX3xX276xX277xX16xX3xX81xX14xX277xX16xX3xXexX280xX3xX1cxX1exX3xX285xX7xX287xX6xX3xX28axX28bxXdxX28dxX14dxX3xX7cxX14xX28bxXdxX3xX4xX1xXdxX237xX14xX3bxX3xX4xXddxX4xX3xX28axX24bxXdxX3xX7cxXdxX7exX14xX3xX4xX1xX16fxX3xX9a2xX3xX46xXdxX84xX16xX3xX1cxX237xX3xX276xX280xX3xXddxX16xX3xX271xX14xXe2xXexX3xX4bxX14xX35dxXexX3xX4xX620xX16xX1xX3bxX3xX16xX1xXe2xXbxX3xX4xX620xX16xX1xX3xX4xX2cxX6xX3xX4xX269xX16xX29xX3xX61xX277xX16xX3xX4dxXdxX1exXexX3xX64xX6xX1axXf1xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX1cxX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2fxX1xX6xXdxX3xX1axX24bxX4xX3xX2fxX30xX3xX1xX33xXbxX3xXexX1xX38xX3xX3axX3bxX3xX3dxX14xX23xX4xX3xX1xX43xXdxX3xX46xX1xX48xX6xX3xX4bxX4cxX4dxXaxX3xX1xX110xX10xXcf6xX9xXaxX4fxX4xX1xXdxX16xX1xX116xXexX110xXdxX4fxX46xX1xX6xXdxX116xX1axX6xX4xX116xX46xX67xX116xX1xX16fxXbxX116xXexX1xX14xX116xX3axX116xX81xX14xX16fxX4xX116xX1xX16fxXdxX116xX46xX1xX16fxX6xX116xX14cxXdxX1cxX4fxX2xX3axX185xX158xX148xX148xXf1xX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX29xX3xX7xX110xX4xX9xXaxX4fxX1axX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX69xX185xX4fxX16xX10xX141xX7xX4fxX2xX158xX159xX69xX4fxX2xX185xX6axX61xX2xX2xX185xX185xX185xX6axX159xXexX2xX2xX159xX157xX185xX5xX185xXf1xX1a4xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axX3xX1cxXdxX1exX4xX3xX4xX14xX23xXdxX3xX4xX27xX16xX29xX3xX4xX2cxX6xX3xX2fxX30xX3xX1xX33xXbxX3xXexX1xX38xX3xX3axX3bxX3xX3dxX14xX23xX4xX3xX1xX43xXdxX3xX46xX1xX48xX6xX3xX4bxX4cxX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX1cxX12xX0xX7xXexX110xX16fxX16xX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2fxX1xX6xXdxX3xX1axX24bxX4xX3xX2fxX30xX3xX1xX33xXbxX3xXexX1xX38xX3xX3axX3bxX3xX3dxX14xX23xX4xX3xX1xX43xXdxX3xX46xX1xX48xX6xX3xX4bxX4cxX4dxXaxX3xX1xX110xX10xXcf6xX9xXaxX4fxX4xX1xXdxX16xX1xX116xXexX110xXdxX4fxX46xX1xX6xXdxX116xX1axX6xX4xX116xX46xX67xX116xX1xX16fxXbxX116xXexX1xX14xX116xX3axX116xX81xX14xX16fxX4xX116xX1xX16fxXdxX116xX46xX1xX16fxX6xX116xX14cxXdxX1cxX4fxX2xX3axX185xX158xX148xX148xXf1xX1xXexX1axXaxX12xX2fxX1xX6xXdxX3xX1axX24bxX4xX3xX2fxX30xX3xX1xX33xXbxX3xXexX1xX38xX3xX3axX3bxX3xX3dxX14xX23xX4xX3xX1xX43xXdxX3xX46xX1xX48xX6xX3xX4bxX4cxX4dxX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX110xX16fxX16xX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xXf25xXddxX16xX29xX3xX16xX6xX67xX3xX285xX69xX2xX4fxX2xX185xX28dxX3bxX3xX2fxX30xX3xX1xX33xXbxX3xXexX1xX38xX3xX3axX3bxX3xX3dxX14xX23xX4xX3xX1xX43xXdxX3xX46xX1xX48xX6xX3xX4bxX4cxX4dxX3xX28axX755xX3xX4xX1xX70exX16xX1xX3xXexX1xX38xX4xX3xX46xX1xX6xXdxX3xX1axX24bxX4xXf1xX3xXcxX110xXa7xX290xX4xX3xX28axX48xX3bxX3xXexX33fxX3xX190xX1xX2xX6axX3xX4xXddxX4xX3xX28axX24bxXdxX3xX7cxXdxX7exX14xX3xX3dxX14xX23xX4xX3xX1xX43xXdxX3xX28axa9bbxXexX3xX1cxX61bxX16xX29xX3xX1xX16fxX6xX3xX1cxX19xX3xX1cxX19xX16fxX3xX271xX623xX16xX29xX3xX1cxXdxX84xX16xX29xX3xXcaxX1xX2cxX3xXexX8axX4xX1xX3xX5exX57axX3xXcaxX1xX70exX3xce4exXdxX16xX1xXf1xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX1cxX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2fxX30xX3xX1xX33xXbxX3xXexX1xX38xX3xX3axX3bxX3xX3dxX14xX23xX4xX3xX1xX43xXdxX3xX46xX1xX48xX6xX3xX4bxX4cxX4dxX3xX7xX7axX3xX46xX1xX6xXdxX3xX1axX24bxX4xX3xXexX110xX33xX16xX29xX3xXexX1xX7exX3xX1cxX19xX16fxX3xX16xX29xX19xX67xX3xX1axX6xXdxXaxX3xX1xX110xX10xXcf6xX9xXaxX4fxX4xX1xXdxX16xX1xX116xXexX110xXdxX4fxX46xX67xX116xX1xX16fxXbxX116xXexX1xX14xX116xX3axX116xX81xX14xX16fxX4xX116xX1xX16fxXdxX116xX46xX1xX16fxX6xX116xX14cxXdxX1cxX116xX7xX10xX116xX46xX1xX6xXdxX116xX1axX6xX4xX116xXexX110xX16fxX16xX29xX116xXexX1xX10xX116xX1cxX6xX16fxX116xX16xX29xX6xX67xX116xX1axX6xXdxX4fxX2xX3axX185xX158xX157xX157xXf1xX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX29xX3xX7xX110xX4xX9xXaxX4fxX1axX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX69xX185xX4fxX16xX10xX141xX7xX4fxX2xX158xX159xX2xX4fxX2xX185xX6axX61xX185xX185xX158xX6axX190xX69xX190xXexX2xX2xX6axX159xX5xX2xXf1xX1a4xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axX3xX1cxXdxX1exX4xX3xX4xX14xX23xXdxX3xX4xX27xX16xX29xX3xX4xX2cxX6xX3xX2fxX30xX3xX1xX33xXbxX3xXexX1xX38xX3xX3axX3bxX3xX3dxX14xX23xX4xX3xX1xX43xXdxX3xX46xX1xX48xX6xX3xX4bxX4cxX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX1cxX12xX0xX7xXexX110xX16fxX16xX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2fxX30xX3xX1xX33xXbxX3xXexX1xX38xX3xX3axX3bxX3xX3dxX14xX23xX4xX3xX1xX43xXdxX3xX46xX1xX48xX6xX3xX4bxX4cxX4dxX3xX7xX7axX3xX46xX1xX6xXdxX3xX1axX24bxX4xX3xXexX110xX33xX16xX29xX3xXexX1xX7exX3xX1cxX19xX16fxX3xX16xX29xX19xX67xX3xX1axX6xXdxXaxX3xX1xX110xX10xXcf6xX9xXaxX4fxX4xX1xXdxX16xX1xX116xXexX110xXdxX4fxX46xX67xX116xX1xX16fxXbxX116xXexX1xX14xX116xX3axX116xX81xX14xX16fxX4xX116xX1xX16fxXdxX116xX46xX1xX16fxX6xX116xX14cxXdxX1cxX116xX7xX10xX116xX46xX1xX6xXdxX116xX1axX6xX4xX116xXexX110xX16fxX16xX29xX116xXexX1xX10xX116xX1cxX6xX16fxX116xX16xX29xX6xX67xX116xX1axX6xXdxX4fxX2xX3axX185xX158xX157xX157xXf1xX1xXexX1axXaxX12xX2fxX30xX3xX1xX33xXbxX3xXexX1xX38xX3xX3axX3bxX3xX3dxX14xX23xX4xX3xX1xX43xXdxX3xX46xX1xX48xX6xX3xX4bxX4cxX4dxX3xX7xX7axX3xX46xX1xX6xXdxX3xX1axX24bxX4xX3xXexX110xX33xX16xX29xX3xXexX1xX7exX3xX1cxX19xX16fxX3xX16xX29xX19xX67xX3xX1axX6xXdxX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX110xX16fxX16xX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xXcxX1xX38xX3xX5exX6xXdxX3bxX3xX16xX29xX19xX67xX3xX69xX2xX4fxX2xX185xX3bxX3xX3dxX14xX23xX4xX3xX1xX43xXdxX3xX46xX1xX48xX6xX3xX4bxX4cxX4dxX3xX16xXa7xX290xX4xX3xXcaxX43xX16xX29xX3xX1xX61bxX6xX3xX4bxX755xX3xX1xX43xXdxX3xXcaxX1xX2cxX3xX16xX29xX1x892cxX6xX3xX4dxXdxX1exXexX3xX64xX6xX1axX3xX46xX1xX6xXdxX3xX1axX24bxX4xX3xXexX110xX33xX16xX29xX3xXexX1xX7exX3xX2fxX30xX3xX1xX33xXbxX3xXexX1xX38xX3xX3axX3xXexX24bxXdxX3xX64xX1xX19xX3xX3dxX14xX23xX4xX3xX1xX43xXdxX3bxX3xXcxX1xX2cxX3xX28axX269xX3xX5exX19xX3xX64xX43xXdxXf1xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX1cxX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX4fxX14xX5xX12xX0xX61xXdxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX110xXaxX12xX0xX4fxX61xXdxX1cxX12xX0xX4fxX61xXdxX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf25xX16fxX14xX110xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX16fxX3xX4dxXdxX10xXexX16xX6xX1ax105b8xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX1cxX12