Cách chữa mù quáng trong tình yêu
Con gái mới lớn thắc mắc với mẹ:
287ex7b5cx80aax3e1ax300dx5299x3bf5xa96ex85c9xX7x60a2x7fa8x5b20x36d0xaf45x3706xX5x69b0xXax476dx4266x4f29xX4xX1xX3xX4xX1x5237xX6xX3x4c7fx83c1xX3x5259xa92exX14x3e8ax4d1cxX3xXex6901x688dxX23xX24xX3xXex8f02xX23xX1xX3x5f3ax3b31xX21xX0xa426xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7657xX10xX6x7fcbxXaxX12xX13xX28xX23xX3xX24xX14xXdxX3xX1dx8a3fxXdxX3xX5xX53xX23xX3xXexX1x7bb7xX4xX3xX1dxX5cxX4xX3xb2d6xX53xXdxX3xX1dx871ex6ca0xX0xX35xXbxX12xX0xXexX6x8698xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX13xX6xXbxXexXdxX28xX23xXaxX3xX71xX28xX27xX47xX10xX27xX9xXax5acbxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX24xX9xXaxX90xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX47xX47xXdxX23xX24xX9xXax4a1axXaxX3xX6xX5xXdxX24xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX27xXaxX12xX0xXexX71xX28xX47xX31xX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX47xX12xX0xXdxX1dxX24xX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxa11bxXdxX47xXexX1xX69xX3x7e4exX2x314axXbx2c43x5335xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX69xX3x6434xX2xX90xXbxXe8xXe9xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX35xX35xXdx31b2xX71xX6xX28xX1xX6xXexXdxX23xX1xX103xX63xX23xX35xX23xX10xXddxX7xX35xX2x6659x94fcxXe4xX35xX2xXb0xXf3xX47xX2xX90xX117xX90xXb0xXb0xX2xXexXb0xXe4xXe4xXb0xX5xXb0x95b9xX21xX23xXexXdxXexX5xX10xX47xX12dxX2xX12dxX4xX28xXbxX31xX103x5cd4xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xX4xX1xX1axX6xX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX14xX23xX24xX3xXexX27xX28xX23xX24xX3xXexX2dxX23xX1xX3xX31xX32xX21xXaxX3xX47xX6xXexX6xX12dxX23xX6xXexX21xX27xX6xX5xX12dxX1xX9xXaxXb0xX90xX90xXaxX3xX47xX6xXexX6xX12dxX23xX6xXexX21xX27xX6xX5xX12dxXddxXdxX47xXexX1xX9xXaxXe6xX90xX90xXaxX3xX47xX6xXexX6xX12dxXddxXdxX47xXexX1xX9xXaxXe6xX90xX90xXaxX3xX47xX6xXexX6xX12dxXbxXddxXdxX47xXexX1xX9xXaxXe6xX90xX90xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXexX47xX12xX0xX35xXexX27xX12xX0xX35xXexX71xX28xX47xX31xX12xX0xX35xXexX6xX71xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6af3xX28xX47xX31xXaxX12xX12dxX3x9513xX68xX3x586axXdx8c64xX3x3816xX24x9200x31ecxXdxX3xXexX6xX3xX23x5b40xXdxX3xa70dxX31xX32xX21xX3xX5x3756xX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX14xX23xX24x40d3xX3xX5xX205xX3xb84cx9e90xX23xX24xX3xX1xX6xX31xX3xa5b1xX1x7470xX23xX24xX3x8884x4d90xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e3xX28xX47xX31xXaxX12xX1f2xX24xX1f4xX1f5xXdxX3xX1dxX68xX3xX24x7225xXexX3xX24xX1exX69xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e3xX28xX47xX31xXaxX12xX12dxX3xX13xX1x7f4axX23xX1xX3xXe8xX14xX4xX1f0xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e3xX28xX47xX31xXaxX12xX12dxX3xa50fxX205xX1dxX3xX7xX6xX28xX3xX214xb988xX3xX4xX1xX1axX6xX3xX214xX1f4x38e0xX4xX3xX71x7c5exX23xX1xX3xX1dxX1exX3xX23xX205xX31xX3xX223xX224xX3x6527xX3xX4xX28xX23xX3xX24xX14xXdxX3xXex5c02xX3xX1dxX2b1xX103xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e3xX28xX47xX31xXaxX12xX1f2xX24xX1f4xX1f5xXdxX3xX1dxX68xX3xX23xX1xX215xX23xX3xX63xX6xXdxX3xX214xX14xXbxX69xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e3xX28xX47xX31xXaxX12xX12dxX3xb822xX1xX21fxX23xX24xX3xX4x656dxX23xX3xX4xX1xX1axX6x92bcxX3xX4xX1xX215xX23xX24xX3xX1dxX205xX31xX3xX4xa12bxX3xX5xb9ddxX31xX3xX23xX1xX6xX21xX3xX214xXdxX306xX3xX27x5a88xXdxX3xX7xac10xX3xX7xX14xX23xX24xX3xX1dxX5cxXexX3xX27xX6xX1f0xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e3xX28xX47xX31xXaxX12xX12dxX3xX1f0xX224xX1f0xX0xX35xXbxX12xX0xX47xXdxX63xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX47xX27xX10xX5xX6xXexX10xX47xXaxX12xX0xX7xXexX27xX28xX23xX24xX12xXcxXdxX23xX3xX5xXdxX32xX23xX3xX20xX21xX6xX23xX69xX0xX35xX7xXexX27xX28xX23xX24xX12xX0xX21xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX12dxXexX1xX21xX1dxX71xX12dxX6xX23xX47xX12dxX7xX6xXbxX28xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1f2xX1xX1axX23xX24xX3x610bxX7xXdxX32xX21xX3xXbxX1x5ce3xX1dx571axX3xX1x7565xXdxX3xX1x4d10xX6xX3xXexX27xX32xX23xX3xX24xXdxX316xX31xX3xX23xX1xX14xXbxX3xX4x5f10xX6xX3xX7xb41fxX3xXex735exXaxX3xX1xX27xX10x3264xX9xXaxX35xX6xX23xX1xX12dxX63xX21xXdxX35xX23xX1xX21xX23xX24xX12dxX7xXdxX10xX21xX12dxXbxX1xX6xX1dxX12dxX1xX28xXdxX12dxX1xX28xX6xX12dxXexX27xX10xX23xX12dxX24xXdxX6xX31xX12dxX23xX1xX6xXbxX12dxX4xX21xX6xX12dxX7xXdxX12dxXexX21xX35xX2x80b1xXe6xX90xXe4xX2xX103xX1xXexX1dxXaxX12xX0xXdxX1dxX24xX3xX7xX27xX4xX9xXaxX35xX1dxX10xX47xXdxX6xX35xX2xX118xX90xX35xX23xX10xXddxX7xX35xX2xX117xX118xXe6xX35xX2xXb0xXf3xX47xXe4xX2x90aaxX2xXe4xX2xX117xXexX118xX118xXe6xXe4xX5xX118xX12dxX4xX21xX28xXdxX103xX13exXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xX4xX1xX1axX6xX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX14xX23xX24xX3xXexX27xX28xX23xX24xX3xXexX2dxX23xX1xX3xX31xX32xX21xXaxX3xX35xX12xX0xX35xX6xX12xX0xX47xXdxX63xX12xX0xX7xXexX27xX28xX23xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1f2xX1xX1axX23xX24xX3xX3bdxX7xXdxX32xX21xX3xXbxX1xX3c5xX1dxX3c7xX3xX1xX3caxXdxX3xX1xX3cexX6xX3xXexX27xX32xX23xX3xX24xXdxX316xX31xX3xX23xX1xX14xXbxX3xX4xX3e1xX6xX3xX7xX3e5xX3xXexX3e8xXaxX3xX1xX27xX10xX3eexX9xXaxX35xX6xX23xX1xX12dxX63xX21xXdxX35xX23xX1xX21xX23xX24xX12dxX7xXdxX10xX21xX12dxXbxX1xX6xX1dxX12dxX1xX28xXdxX12dxX1xX28xX6xX12dxXexX27xX10xX23xX12dxX24xXdxX6xX31xX12dxX23xX1xX6xXbxX12dxX4xX21xX6xX12dxX7xXdxX12dxXexX21xX35xX2xX42cxXe6xX90xXe4xX2xX103xX1xXexX1dxXaxX12xX1f2xX1xX1axX23xX24xX3xX3bdxX7xXdxX32xX21xX3xXbxX1xX3c5xX1dxX3c7xX3xX1xX3caxXdxX3xX1xX3cexX6xX3xXexX27xX32xX23xX3xX24xXdxX316xX31xX3xX23xX1xX14xXbxX3xX4xX3e1xX6xX3xX7xX3e5xX3xXexX3e8xX0xX35xX6xX12xX0xX35xX7xXexX27xX28xX23xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX47xXaxX12x36afxX1exX3xa499xX3xXexX27xX28xX23xX24xX3xXbxX1xX2b1xX23xX24xX3xXexX1xXdxX3xX63xX21fxX3xX4xX1exX23xX24xX3xX4x3ca7xX23xX24xX3xXexX1xabe3xX23xX24xX306xX3xX4xX14xX4xX3xX1xX3cexX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX63x7651xX23xX3xX4xX1xX28xX3xX27xX6xX3xX214xX1f5xXdxX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xX3c5xX1dxX3xX63xX53xXdxX3xX7x4e42xX3xX7xX14xX23xX24xX3xXexX223xX28xX3xX21dxX1xX21fxX23xX24xX3xX24xXdxX53xXdxX3xX1xX223xX23xX103xX0xX35xXbxX12xX0xX35xX47xXdxX63xX12xX0xX35xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xX63xX294xX3xXexX27x437fxX23xX24xX3xXexX27x64f3xX3xX4xX1xX323xX23xX24xX3xX7xX6xX31xX3xX27xX1f4xX294xX21xXaxX3xX1xX27xX10xX3eexX9xXaxX35xX6xX23xX1xX12dxX63xX21xXdxX35xX4xX6xX4xX1xX12dxX63xX28xX12dxXexX27xX21xX23xX24xX12dxXexX27xXdxX12dxX4xX1xX28xX23xX24xX12dxX7xX6xX31xX12dxX27xX21xX28xX21xX35xX2xX42cxXf3xX45cxXe4xXb0xX103xX1xXexX1dxXaxX12xX0xXdxX1dxX24xX3xX7xX27xX4xX9xXaxX35xX1dxX10xX47xXdxX6xX35xX2xX118xX90xX35xX23xX10xXddxX7xX35xX2xX117xX118xXe6xX35xX2xX90xX45cxX47xXb0xX90xX117xX2xXf3xX118xXe4xXexX117xX90xXb0xXb0xX5xX118xX12dxX23xX1xX6xX21xX2xX12dxXbxX23xX24xX12dxXe6xX118xXe6xXe4xX12dxX2xXe6xXe4xX2xX2xX103xXbxX23xX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xX4xX1xX1axX6xX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX14xX23xX24xX3xXexX27xX28xX23xX24xX3xXexX2dxX23xX1xX3xX31xX32xX21xXaxX3xX35xX12xX0xX35xX6xX12xX0xX47xXdxX63xX12xX0xX7xXexX27xX28xX23xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xX63xX294xX3xXexX27xX61bxX23xX24xX3xXexX27xX621xX3xX4xX1xX323xX23xX24xX3xX7xX6xX31xX3xX27xX1f4xX294xX21xXaxX3xX1xX27xX10xX3eexX9xXaxX35xX6xX23xX1xX12dxX63xX21xXdxX35xX4xX6xX4xX1xX12dxX63xX28xX12dxXexX27xX21xX23xX24xX12dxXexX27xXdxX12dxX4xX1xX28xX23xX24xX12dxX7xX6xX31xX12dxX27xX21xX28xX21xX35xX2xX42cxXf3xX45cxXe4xXb0xX103xX1xXexX1dxXaxX12xX13xX14xX4xX1xX3xX63xX294xX3xXexX27xX61bxX23xX24xX3xXexX27xX621xX3xX4xX1xX323xX23xX24xX3xX7xX6xX31xX3xX27xX1f4xX294xX21xX0xX35xX6xX12xX0xX35xX7xXexX27xX28xX23xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX47xXaxX12xXcxX1xX6xX31xX3xX63xX2dxX3xX5xX6xX3xX1x2e93xXexX3xX5xX6xX31xX3xX4xX1xX323xX23xX24xX3xX47xX244xX31xX306xX3xX4xX14xX4xX3xX71xX205xX3xX63xX294xX3xX5xX223xXdxX3xXexX27x5896xX3xXexX205xXdxX3xX1xX28xX6xX3xXexX6xX31xX3xX4xX3e1xX6xX3xX1dxX2dxX23xX1xX306xX3xX21dxX1xXdx8157xX23xX3xX23xX24xX1f4xX1f5xXdxX3xX21dxX1xX14xX4xX3xX214xX1f4xX294xX4xX3xXbxX1xX10xX23xX3xX4xX1f4xX1f5xXdxX3xX23xX24xX1xXdxX32xX23xX24xX3xX23xX24x3c45xX103xX0xX35xXbxX12xX0xX35xX47xXdxX63xX12xX0xX35xX5xXdxX12xX0xX35xX21xX5xX12xX0xX47xXdxX63xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX27xXaxX12xX0xX35xX47xXdxX63xX12xX0xX35xX47xXdxX63xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8432xX28xX21xX27xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX28xX3x682dxX1f2x86b4xX0xX7xXexX27xX28xX23xX24xX12xX0xX10xX1dxX12xX0xX35xX10xX1dxX12xX0xX35xX7xXexX27xX28xX23xX24xX12xX0xX35xXbxX12