Những "siêu phẩm" hội họa trên giấy nháp của sĩ tử

Dù ở trong phòng thi vô cùng căng thẳng, các học sinh vẫn cho ra đời tác phẩm với sự sáng tạo không giới hạn.

Những “siêu phẩm” hội họa trên giấy nháp của sĩ tử

Phải chăng thí sinh đã hoàn thành bài thi một cách xuất sắc? (Ảnh: Trường Người Ta)

Những “siêu phẩm” hội họa trên giấy nháp của sĩ tử

Xem ra bài thi không dễ như mình nghĩ. (Ảnh: Trường Người Ta)

Những “siêu phẩm” hội họa trên giấy nháp của sĩ tử

Tương lai đã có sau đề thi Văn chăng? (Ảnh: Trường Người Ta)

Những “siêu phẩm” hội họa trên giấy nháp của sĩ tử

Ánh mắt này ý gì đây? (Ảnh: Trường Người Ta)

Những “siêu phẩm” hội họa trên giấy nháp của sĩ tử

Đề tiếng Anh có vẻ không khó nên thí sinh mới thoải mái tạo ra những tác phẩm như thế này. (Ảnh: Trường Người Ta)

Những “siêu phẩm” hội họa trên giấy nháp của sĩ tử

Thi tiếng Anh là dễ. (Ảnh: Trường Người Ta)

Những “siêu phẩm” hội họa trên giấy nháp của sĩ tử

Khi một sĩ tử đam mê tốc độ thi môn Sinh. (Ảnh: Trường Người Ta)

Những “siêu phẩm” hội họa trên giấy nháp của sĩ tử
Theo VNE

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast