Truyện cười: Thần y
Một bác sĩ nói với đồng nghiệp, vẻ buồn rầu: “Anh thử tưởng tượng xem, tôi chữa bệnh ung thư cho anh ta nhưng khi mổ thì hóa ra anh ta chỉ bị một cái áp-xe”.
653dxbed2x10746x10d15x12219xb0ebxfe41x1235bx89d4xX7x11f33xece6x97dfxbeeax88c9xff4axX5x11955xXaxc2d8xXcxff48xff4bx6abbxad2dxd116xX3xX4xaa30x7f15xXdx10b1cxX3xXcxX1xb414xX18xX3xX16xX0x7279xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12241xX10xX6xfb36xXaxX12x8bb0x891bxXexX3xea23xeda5xX4xX3xX7xcdcdxX3xX18xf6c0xXdxX3xa7f5xf185xXdxX3x9b83xdd69xX18xe422xX3xX18xX52xX1xXdxX17xXbx8e92xX3xX4bxdd51xX3xX40xX15xX50xX18xX3xX14xX22xX15xX1exX3x115e9x89a2xX18xX1xX3xXexX1x120c6xX3xXexX1bx8119xX18xX52xX3xXexX1bx11fbbxX18xX52xX3xa3f3xX10xf034xX5axX3xXex905bxXdxX3xX4xX1xc56dxX6xX3xX40xX17xX18xX1xX3xX15xX18xX52xX3xXexX1xX1bxX3xX4xX1x97dexX3xX6xX18xX1xX3xXexX6xX3xX18xX1xX1bxX18xX52xX3xcc0exX1xXdxX3xX80xe16fxX3xXexX1x8f52xX3xX1xX48xX6xX3xX14xX6xX3xX6xX18xX1xX3xXexX6xX3xX4xX1xc749xX3xX40x11498xX3xX80xX3dxXexX3xX4xX41xXdxX3xX41xXbx8e93xX7exX10xfacfx888exX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6a84xX9bxX39xX16xXaxX12x1022fxXc8xX3xX40xX41xX4xX3xX7xX45xX3xXaaxXdxX6xX1exX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX9bxX39xX16xXaxX12xXd4xX3xbaa1xXdxb52fxX15xX3xX4fxX48xX3xX4xX48xX3xX52xXb3xX3xX4fxX41xX18xX52xX3xXaaxad29xf2ebxX3xXcxX84xXdxX3xX4fxbf79xX3xX4fxXdxX115xX15xX3xXexX14xXc8xX3xX18xX70xX6xX3xX18xd3adxX80xX3xX4xX1xX9bxX3xX80xX3dxXexX3xX40xX17xX18xX1xX3xX18xX1xd790xX18xX3xX40xXc8xX3xX4bxf3aaxX18xX52xX3xX39xX6x10517xX3xX18xX1xX1bxX18xX52xX3xXaaxX1xXdxX3xX6xX18xX1xX3xXexX6xX3xX4xX1x950dxXexX5axX3xXexX84xXdxX3xX80xX4cxXdxX3xXbxX1xX41xXexX3xX1xXdxX17xX18xX3xX6xX18xX1xX3xXexX6xX3xX5xX158xX3xX18xX52xX1bxX1cxXdxX3xX4xX1xX151xX15xX3xf088xXd8xX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX9bxX39xX16xXaxX12x9698xX3xX3cxX3dxXexX3xX84xX18xX52xX3xX4fxXdxX3xX4xX1xX89xX6xX3xX14xX13fxX18xX52xX5axX3xX80x80f1xXexX3xXexX41xXdxX3xX7exX6xX18xX1xX3xXexX41xXdxX3xX7exX41xX80xX3xXexX1xX10xX9bxX3xX39xa26exXdxX3xXexdd81xX18xX52xX3xX4fxX3dxX18xX52xX3xXexX41xX4xX3xX4x111b1xX6xX3xX40xX41xX4xX3xX7xX45xXd8xX3xXe8xX41xX4xX3xX7xX45xX3xX5xc321xX16xX3xX39x912fxX18xX52xX3xX4xX211xX3xX4bxX158xX3xX80xX3dxXexX3xX18x8af3xX80xX3xX40xX84xX18xX52xX3xX52x113dcxX18xX3xXexX9bxX3xXexX1bxX4cxX18xX52xX3xX14xX50xXdxX3xX6xX18xX3xX1faxXdxX3xX18xX52xX1bxX1cxXdxX3xX40xX17xX18xX1xX1exX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX9bxX39xX16xXaxX12xXd4xX3xX113xX1ecxX18xX52xX3xX7xX7axX5axX3xX1xX12fxX16xX3xX40xXb3xX18xX1xX3xXexX45xX18xX1xX5axX3xXaaxX1xX84xX18xX52xX3xX4fxX6xX15xX3xX4fxX151xX15xX3xX80xX158xX128xX3xX113xX127xX3xXexX84xXdxX3xX18x105d6xXexX3xX1xX6xXdxX3xX5x8a1axX3xXexX6xXdxX3xXexX84xXdxX3xX7exX9bxX18xX52xX3xX5xX158xX3xX4xX1xX293xX18xX52xX3xXexX6xX3xX4xX48xX3xXexX1xX127xX3xX40xX220xXexX3xXexX6xX16xX3xX4bxX158xX9bxX3xX4bxXdxX17xX4xXd8xX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX9bxX39xX16xXaxX12xX1b5xX3xXcxX1xX1bxX6xX3xX40xX41xX4xX3xX7xX45xX3xXd4xX3xX18xX52xX1bxX1cxXdxX3xX4fxX158xX18xX3xX84xX18xX52xX3xX18xX48xXdxX3xXexX14xX9bxX18xX52xX3xX4fxXdxX17xX18xX3xXexX1xX9bx10b65xXdxX3xXd4xX3xbad5xX9bxX18xX3xXexX14xX6xXdxX3xXexX84xXdxX3xX40xXc8xX3xX7x69f4xXexX3xX40xX6xX18xXd8xX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX9bxX39xX16xXaxX12xXd4xX3xXcxX84xXdxX3xX40xXdxX173xXexX3xXd4xX3xX40xX41xX4xX3xX7xX45xX3xX4fxX41xXbxX3xXd4xX3xX1xX84xX80xX3x11860xX15xX6xX3xXexX84xXdxX3xX4fxX12fxX3xX4fxX173xX18xX3xX18xX1xX158xX3xX84xX18xX52xX3xX4bxX158xX3xX4xX1xX9bxX3xX4x9a00xX15xX3xXexX6xX3xX15xX329xX18xX52xX3xXexX1xX15xX329xX4xXd8xX3xa14cxX18xX52xX3xX1xX12fxX16xX3xX4xX41xX4xX1xX3xX5xX16xX3xX4xX382xX15xX3xXexX6xX3xX4bxX4cxXdxX3xX18xX1xX89xX18xX52xX3xX18xX52xX1bxX1cxXdxX3xXaaxX1xX41xX4xXd8xX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX9bxX39xX16xXaxX12xXd4xX3x7298xX1xX1bxX18xX52xX3xX18xX48xX3xX4fxX12fxX3xX1xX84xX18xX3xX4xX9bxX18xX3xX1xX22xX15xXd8xX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX9bxX39xX16xXaxX12xXd4xX3xXeexX382xX16xX3xXexX1xXb3xX3xX4xX1xX293xX18xX52xX3xXexX84xXdxX3xX7x9006xX3xX4xX41xX4xX1xX3xX5xX16xX3xX4xX1xXc8xX3xXexX6xXd8xXd8xXd8xX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX9bxX39xX16xXaxX12xXd4xX3xXeexX158xX3xX4xX1x894dxX18xX1xX3xXexX84xXdxX3xX4xeb2axX18xX52xX3xX1xX84xX18xX3xX4xX9bxX18xX3xX1xX22xX15xXd8xX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX9bxX39xX16xXaxX12xXd4xX3xX3d7xX1xX1bxX3xXexX1xX173xX3xX4xX48xX3xX18xX52xX1xX45xX6xX3xX5xX158xX3xX84xX18xX52xX3xX4xX48xX3xXexX1xX127xX3xX80xX220xX4xX3xX40xX17xX18xX1xX3xX14xX50xXdxXd8xX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX9bxX39xX16xXaxX12xXd4xX3xXeexX151xX18xX52xX3xX4bxX158xX3xXexX1ecxX3xX5xX293xX4xX3xX4fxX48xX3xX4fxX173xX18xX3xX52xXdxX1cxX3xXexX84xXdxX3xX4fxX12fxX3xX1xX84xX18xX3xX4bxX7axX3xXexX84xXdxXd8xX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX9bxX39xX16xXaxX12xXd4xX3xXe8xX41xX4xX3xX7xX45xX3xX1xX329xXexX3xX1xX9bxdf3bxX18xX52xX1exX3xXeexX382xX16xX3xXexX1xXb3xX3xXexX84xXdxX3xX4xX451xX18xX52xX3xX40xXc8xX3xX5xX151xX16xX3xX80xX20dxXexX3xX14xX50xXdxXd8xX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX318xX10xX18xXexX10xX14xXaxX12xX0xXdxX80xX52xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX318xX10xX18xXexX10xX14xX3xX39xXexX1xX15xX80xX40xX3xX39xX1xXdxX39xX10xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXax68b7xXdxX39xXexX1xX1exX3xa1afxX2x8f9cxXbxX7exX15exX3xX1xX10xXdxX52xX1xXexX1exX3xX577xX2xX579xXbxX7exX15exX3xX39xXdxX7xXbxX5xX6xX16xX1exX3xX40xX5xX9bxX4xXaaxX15exX3xX80xX6xX14xX52xXdxX18xXd4xX5xX10xa1dfxXexX1exX3xX6xX15xXexX9bxX15exX3xX80xX6xX14xX52xXdxX18xXd4xX14xXdxX52xX1xXexX1exX3xX6xX15xXexX9bxX15exXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1exX27xX27xXdxXd8xX40xX6xX9bxX1xX6xXexXdxX18xX1xXd8xX4bxX18xX27xX18xX10xX570xX7xX27xa8b2x8e96xX2xX577xX27xX2xX5e5x8090xX39xX579xX5e6xX579xX579x1131dxX579xb2c3xXexX5e5xX2xX5e5xX5e6xX5xX577xXd4xX1xX1xX1xX1xX1xXd8xcd0exXbxX52xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xXcxX1xX22xX18xX3xX16xXaxX3xX27xX12xX0xX27xXbxX12xX0xX39xXdxX4bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX39xX14xX10xX5xX6xXexX10xX39xXaxX12xX0xX7xXexX14xX9bxX18xX52xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdx7435xX18xX3xX363xX15xX6xX18xX1exX0xX27xX7xXexX14xX9bxX18xX52xX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXd4xXexX1xX15xX80xX40xXd4xX6xX18xX39xXd4xX7xX6xXbxX9bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xXeexX451xX3xXexX14xX211xXaxX3xX1xX14xX10xX5a6xX9xXaxX27xXexX1xX10xXd4xX52xXdxX9bxXdxXd4xX18xX52xX1xXdxX10xX18xX52xX27xXexX14xX15xX16xX10xX18xXd4xX4xX15xX9bxXdxXd4xX4bxX15xXd4xXexX14xX15xX27xX2xX5f4xX5e6xX5ecxX5ecxX5ecxXd8xX1xXexX80xXaxX12xX0xXdxX80xX52xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX27xX80xX10xX39xXdxX6xX27xX2xX5e5xX5e6xX27xX18xX10xX570xX7xX27xX5e5xX5e6xX2xX577xX27xX2xX5e6xX579xX39xX5e5xX2xX5e6xX579x11f2dxX5e5xX577xXexX2xX579xf601xX6ffxX5xX6ffxXd4xX5f2xX6xX10xX5e5xX6ffxX4xX705xX40xX5e6xX5e6xX5e6xX5e6xX5e6xX579xX6ffxX5ecxXd4xX5e6xXd4xXdxXd8xX603xXbxX52xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xXcxX1xX22xX18xX3xX16xXaxX3xX27xX12xX0xX27xX6xX12xX0xX39xXdxX4bxX12xX0xX7xXexX14xX9bxX18xX52xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xXeexX451xX3xXexX14xX211xXaxX3xX1xX14xX10xX5a6xX9xXaxX27xXexX1xX10xXd4xX52xXdxX9bxXdxXd4xX18xX52xX1xXdxX10xX18xX52xX27xXexX14xX15xX16xX10xX18xXd4xX4xX15xX9bxXdxXd4xX4bxX15xXd4xXexX14xX15xX27xX2xX5f4xX5e6xX5ecxX5ecxX5ecxXd8xX1xXexX80xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xXeexX451xX3xXexX14xX211xX0xX27xX6xX12xX0xX27xX7xXexX14xX9bxX18xX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX39xXaxX12xX36xX6xXdxX3xX18xX52xX1bxX1cxXdxX3xX18xX48xXdxX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX4bxX4cxXdxX3xX18xX1xX6xX15xX3xX4bxX115xX3xX18xX1xX89xX18xX52xX3xXexX1xX158xX18xX1xX3xXex903axX15xX3xX4xX1faxX6xX3xX18xX1bxX4cxX4xX3xX80xXb3xX18xX1xX1exX0xX27xXbxX12xX0xX27xX39xXdxX4bxX12xX0xX27xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX113xX84xXdxX3xX15xX16xX64cxX18xX3xX1bxd84fxX18xX52xXaxX3xX1xX14xX10xX5a6xX9xXaxX27xX52xX9bxX4xXd4xX1xX6xXdxX27xXexX14xX15xX16xX10xX18xXd4xX4xX15xX9bxXdxXd4xX39xX9bxXdxXd4xX15xX16xX10xX18xXd4xX15xX9bxX18xX52xX27xX2xX5ecxX5f4xX5ecxX5ecxX577xXd8xX1xXexX80xXaxX12xX0xXdxX80xX52xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX27xX80xX10xX39xXdxX6xX27xX2xX5e5xX5e6xX27xX18xX10xX570xX7xX27xX5e5xX5e6xX2xX5f2xX27xX2xX5e6xX5ecxX39xX577xX5e6xX5f4xX5f2xX5f2xX5f2xX705xXexX5f2xX2xX5f4xX579xX5xX577xXd4xXexX14xX6xX18xX1xXd4xX4xX15xX6xXd4xXbxX6xX7xX4xX6xX5xXd4xX4xX6xX80xXd8xX603xXbxX52xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xXcxX1xX22xX18xX3xX16xXaxX3xX27xX12xX0xX27xX6xX12xX0xX39xXdxX4bxX12xX0xX7xXexX14xX9bxX18xX52xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX113xX84xXdxX3xX15xX16xX64cxX18xX3xX1bxX84axX18xX52xXaxX3xX1xX14xX10xX5a6xX9xXaxX27xX52xX9bxX4xXd4xX1xX6xXdxX27xXexX14xX15xX16xX10xX18xXd4xX4xX15xX9bxXdxXd4xX39xX9bxXdxXd4xX15xX16xX10xX18xXd4xX15xX9bxX18xX52xX27xX2xX5ecxX5f4xX5ecxX5ecxX577xXd8xX1xXexX80xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX113xX84xXdxX3xX15xX16xX64cxX18xX3xX1bxX84axX18xX52xX0xX27xX6xX12xX0xX27xX7xXexX14xX9bxX18xX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX39xXaxX12xXcxX14xX64cxX18xX3xX7exX10xX3xX40xX15xc397xXexX5axX3xX4xX1xX158xX18xX52xX3xXexX14xX6xXdxX3xX1x9f27xXdxX3xX4xX84xX3xX52xX41xXdxX3xX18xX52xX50xXdxX3xX40xX64cxX18xX3xX4xX313xX18xX1xX1exX0xX27xXbxX12xX0xX27xX39xXdxX4bxX12xX0xX27xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX318xX158xX3xXbxX1xX64cxX3xXaaxX1xX84xX18xX52xX3xX7xX89xX6xXaxX3xX1xX14xX10xX5a6xX9xXaxX27xXexX1xX10xXd4xX52xXdxX9bxXdxXd4xX18xX52xX1xXdxX10xX18xX52xX27xXexX14xX15xX16xX10xX18xXd4xX4xX15xX9bxXdxXd4xX4xX6xXd4xXbxX1xX10xXd4xXaaxX1xX9bxX18xX52xXd4xX7xX15xX6xX27xX2xX5ecxX5f4xX5ecxX5f2xX6ffxXd8xX1xXexX80xXaxX12xX0xXdxX80xX52xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX27xX80xX10xX39xXdxX6xX27xX2xX5e5xX5e6xX27xX18xX10xX570xX7xX27xX5e5xX5e6xX2xX5f2xX27xX2xX5e6xX579xX39xX579xX2xX5e5xX579xX5f2xX5f2xX6ffxXexX5f2xX2xX579xX5e5xX5e6xX5xX5e6xXd8xX603xXbxX52xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xXcxX1xX22xX18xX3xX16xXaxX3xX27xX12xX0xX27xX6xX12xX0xX39xXdxX4bxX12xX0xX7xXexX14xX9bxX18xX52xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX318xX158xX3xXbxX1xX64cxX3xXaaxX1xX84xX18xX52xX3xX7xX89xX6xXaxX3xX1xX14xX10xX5a6xX9xXaxX27xXexX1xX10xXd4xX52xXdxX9bxXdxXd4xX18xX52xX1xXdxX10xX18xX52xX27xXexX14xX15xX16xX10xX18xXd4xX4xX15xX9bxXdxXd4xX4xX6xXd4xXbxX1xX10xXd4xXaaxX1xX9bxX18xX52xXd4xX7xX15xX6xX27xX2xX5ecxX5f4xX5ecxX5f2xX6ffxXd8xX1xXexX80xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX318xX158xX3xXbxX1xX64cxX3xXaaxX1xX84xX18xX52xX3xX7xX89xX6xX0xX27xX6xX12xX0xX27xX7xXexX14xX9bxX18xX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX39xXaxX12xXcxX1xX1bxX6xX3xX84xX18xX52xX5axX3xX4xX1xX293xX18xX52xX3xXexX84xXdxX3xX1xX173xXexX3xXaaxX10xX80xX3xX14xX50xXdxXd8xX3xX394xX18xX52xX3xX4xX48xX3xXexX1xX127xX3xX39x10bdbxX18xX52xX3xXexX313xX80xX3xX2xX3xX5xX16xX3xX4xX158xX3xXbxX1xX64cxX3xXaaxX1xX84xX18xX52xX3xX4xX48xX3xX7xX89xX6xX3xX4fxX1bxX7axX4xX3xXaaxX1xX84xX18xX52xX3xX313xd4ebxX0xX27xXbxX12xX0xX27xX39xXdxX4bxX12xX0xX27xX5xXdxX12xX0xX27xX15xX5xX12xX0xX39xXdxX4bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX14xXaxX12xX0xX27xX39xXdxX4bxX12xX0xX27xX39xXdxX4bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX9bxX39xX16xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xX7exXexXd4xX6xX5xXdxX52xX18xX1exX3xX14xXdxX52xX1xXexX15exXaxX12xX0xX10xX80xX12xXcxX1xX10xX9bxX3xXcxX1xX10xXexX1xX6xX9bxX4bxX6xX18xX1xX9bxX6xX0xX27xX10xX80xX12xX0xX27xXbxX12