Chủ tịch Ngân hàng Thế giới bất ngờ từ chức
Chủ tịch Ngân hàng thế giới Jim Yong Kim ngày 7/1 đã bất ngờ từ chức sớm hơn 3 năm trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào năm 2022.
fe1x700fx119ex7971xa4dax5da0xafa3xa10cx9ed2xX7x5fc1xaf95xbf2bxc92bxaa3ax58c5xX5x622dxXax763ax829axX1x3ef3xX3xXex8197xX4xX1xX3xc16ax2646xc381x298exX3xX1xc7b3xX1fxX1dxX3xXcxX1x1126xX3xX1dxXdx2ccbxXdxX3x757ex8505xXexX3xX1fxX1dx85dfxX3xXexce22xX3xX4xX1x8a78xX4xX0x467axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc198xX10xX6xc52bxXaxX12xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX1xX22xX1fxX1dxX3xXexX1xX28xX3xX1dxXdxX2cxXdxX3xd3b8xXdx8c63xX3x6a34x6de1xX1fxX1dxX3xcf10xXdxX72xX3xX1fxX1dxX22x7c9bxX3xd476xX3fxX2xX3x3ae2x4341xX3xX2fxX30xXexX3xX1fxX1dxX35xX3xXexX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xX7xX2cxX72xX3xX1x6cb8xX1fxX3xae80xX3xX1fx1c26xX72xX3xXex51b6xbc6exX2cxX4xX3xa69fxX1xXdxX3xX1fxX1xXdx364dxX72xX3xXadxc9b0xX3xX4xX15xX6xX3x1e8cxX1fxX1dxX3xXadxX28xXexX3xXexX1xd154xX4xX3x52abxX22xX75xX3xX1fxXa4xX72xX3x871bxc1d1xXd3xXd3x5165xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9f48xX75xX51xX80xXaxX12x2f67x4061xX80xX28xXexX3xX86xX18xX1fxX1xX3xX4xX15xX6xX3xXbexX1fxX1dxX3xX79xXdxX72xX3xX86xXa9x7f1cxX4xX3xX4xX1xX75xX3xX5xX22xX3xX4x8b4dxX3xX5xXdxd078xX1fxX3xcfb0xXeexX6xX1fxX3xXexX2cxXdxX3xX4xa5d4xX4xX3xX2fxX30xXexX3xX86x92c5xX1fxX1dxX3xXcbx51cexX3xX2fxXdxX28xX1fxX3xX86x363exXdxX3xXadxX1x489exX3xX1xae88xXeexX3xXcbxX22xX3xX1fxX1xXeexX3xX4x4653xXeexX3xX2fxX137xX3xX7xXeexX1fxX1dxX3xX4xX122xX4xX3xX1fxX1dxXeexX12axX1fxX3xX5x7108xX4xX3xXbxX1xX122xXexX3xXexXa8xXdx929cxX1fxX3xXcbxX2cxXdxX3xX4xX1xX13cxX1fxX1xX3xX118xXeexX80xX12fxX1fxX3xXcxX137xX1fxX1dxX3xXexX1x5f72xX1fxX1dxX3xbd34xbef4xX3x9e26xX75xX1fxX6xX5xX51xX3xXcxXa8xXeexX72xXbxXd7xX0xX3fxXbxX12xX0xXexX6xX2fxX5xX10xX3xX7xXexX80xX5xX10xX9xXaxX72xX6xXa8xX1dxXdxX1fxcf94xX3xXd3xXbxbf84xX3xX6xXeexXexX75x9166xXaxX12xX0xXexX2fxX75xX51xX80xX12xX0xXexXa8xX12xX0xXexX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX1fxXexX10xXa8xXaxX12xX0xXdxX72xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX72xX7x3946xXbxX1xX75xXexX75xXaxX3xX7xXexX80xX5xX10xX9xXax72b8xXdxX51xXexX1xX1b1xX3xc100x4065x57b9xXbxX1b5xX1bbxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX1b1xX3xXa1xXd4xb03cxXbxX1b5xX1bbxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1fxX1dxX1exX1fxX3xX1xX22xX1fxX1dxX3xXexX1xX28xX3xX1dxXdxX2cxXdxX3xX2fxX30xXexX3xX1fxX1dxX35xX3xXexX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xX1x65e8xX1fxX1xX3xX2xXaxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b1xX3fxX3fxXdxXd7xX2fxX6xX75xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXd7xXcbxX1fxX3fxX1fxX10xX1fexX7xX3fxX2xX207xXd4xX2xX3fxX2xXa1xX205xX51xXd3xXd4xX216xX2xXa1xX2xX206xXexXd3xX205xXa1xXd3xXa1xX5xXd4xXd7x8b4bxXbxX1dxd2fexXa8xX9xX207xXa1x9b6exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX1xX22xX1fxX1dxX3xXcxX1xX28xX3xX1dxXdxX2cxXdxX3xX2fxX30xXexX3xX1fxX1dxX35xX3xXexX38xX3xX4xX1xX3cxX4xXaxX3xX51xX6xXexX6xX1efxXbxX1xX75xXexX75xX1efxX75xXa8xXdxX1dxXdxX1fxX6xX5xX1efxX7xXa8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1b1xX3fxX3fxXdxX72xX6xX1dxX10xX7xXd7xXcbxX75xXcbxXd7xXcbxX1fxX3fxXeexXbxX5xX75xX6xX51xX10xX51xX3fxXadxXa8xXdxX1dxb43dxX72xXdxX6xX1xX1fexXadxX5xX80xX298xXeexX309xXcbxX10xXeexXadxX1dxX3fxXd3xXd4xX2xX207x154axXd4xX2xX31fxXd4xX298xX3fxX4xX1xXeexX31fxXexXdxX4xX1xX31fxX1fexX2fxX31fxXadxX4xX80xXadxXd7xX290xXbxX1dxXaxX3xX51xX6xXexX6xX1efxX51xX10xX7xX4xX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX1xX22xX1fxX1dxX3xXexX1xX28xX3xX1dxXdxX2cxXdxX3xX70xXdxX72xX3xX74xX75xX1fxX1dxX3xX79xXdxX72xX3xX1fxX1dxX22xX80xX3xX82xX3fxX2xX3xX86xX87xX3xX2fxX30xXexX3xX1fxX1dxX35xX3xXexX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xbb5dx6396xX1fxX1xX1b1xX3x6849xX10xXexXexX80xX3x3333xX72xX6xX1dxX10x3281xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexXa8xX12xX0xXexXa8xX12xX0xXexX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX75xX1fxXaxX12xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX1xX22xX1fxX1dxX3xXexX1xX28xX3xX1dxXdxX2cxXdxX3xX70xXdxX72xX3xX74xX75xX1fxX1dxX3xX79xXdxX72xX3xX1fxX1dxX22xX80xX3xX82xX3fxX2xX3xX86xX87xX3xX2fxX30xXexX3xX1fxX1dxX35xX3xXexX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xX38cxX38dxX1fxX1xX1b1xX3xX392xX10xXexXexX80xX3xX398xX72xX6xX1dxX10xX39dxX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexXa8xX12xX0xX3fxXexX2fxX75xX51xX80xX12xX0xX3fxXexX6xX2fxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX75xX51xX80xXaxX12xXcxXa8xX75xX1fxX1dxX3xXexX1xXa9xX3xX1dxbc44xXdxX3xX1fxX1xX1exX1fxX3xXcbxXdxX115xX1fxX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX1xX22xX1fxX1dxX3xXcxX1xX28xX3xX1dxXdxX2cxXdx9dd3xX3xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX79xXdxX72xX3xX4xX1xX75xX3xX2fxXdxX28xXexX47cxX3xXbexX1fxX1dxX3xX7x801exX3xX1fxX1dxX1x936exX3xXcbxXdxXb4xX4xX3xXexX38xX3xX1fxX1dxX22xX80xX3xX2xX3fxXd3xX3xX86xX16bxX3xX1dxXdxX6xX3xX1fxX1xX13fxXbxX3xX72xb671xXexX3xX4xXbexX1fxX1dxX3xXexX80xX3xXexXa9xX3xX1fxX1xX1exX1fxX3xXexXa8xX75xX1fxX1dxX3xX5x429bxX1fxX1xX3xXcbxX160xX4xX3xX86xX14axXeexX3xXexXa9xX3xX4xX9exX3xX7x2b8dxX3xX1x47bbxX3xXexX14axX1fxX1dxX3xX4ecxX3xX4xX122xX4xX3xX1fxXa9xX2cxX4xX3xX86xX6xX1fxX1dxX3xXbxX1xX122xXexX3xXexXa8xXdxX16bxX1fxXd7xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX75xX51xX80xXaxX12xaef5xX1fxX1dxX3xX79xXdxX72xX3xX4x4168xX1fxX1dxX3xX4xX1xX75xX3xX2fxXdxX28xXexX3xXcbxXdxXb4xX4xX3xX1dxXdxX6xX3xX1fxX1xX13fxXbxX3xX4xXbexX1fxX1dxX3xXexX80xX3xX1fxX22xX80xX3xX5xX22xX3xX86xXdxX12fxXeexX3xXadxX1xXbexX1fxX1dxX3xX86xXa9xX106xX4xX3xX51xX160xX3xXadxXdxX28xX1fxX3xXexXa8xXa9xX2cxX4xX3xX1fxX1xXa9xX1fxX1dxX3xX86xX1exX80xX3xX5xX22xX3xX4xX75xX1fxX3xX86xXa9xX35xX1fxX1dxX3xXbexX1fxX1dxX3xX4xX1x2257xX1fxX3xX86xX16bxX3xX4xX111xX3xXexX1xX16bxX3xXexX4efxX75xX3xXa8xX6xX3xX1fxX1xab63xX1fxX1dxX3x6110xX1fxX1xX3xX1xXa9xX4ecxX1fxX1dxX3xX86xX122xX1fxX1dxX3xXadxX16bxX3xX86xX185xXdxX3xXcbxX2cxXdxX3xX4xX122xX4xX3xXcbxX30xX1fxX3xX86xX12fxX3xXexX75xX22xX1fxX3xX4xX14axXeexX3xX5xX2cxX1fxX3xX1fxX1xXa9xX3xX2fxXdxX28xX1fxX3xX86xX137xXdxX3xXadxX1xX13cxX3xX1xX13fxXeexX3xXcbxX22xX3xXexX1xXdxX28xXeexX3xX1xd258xXexX3xX4xX9exX3xX7xX4ecxX3xX1xX4efxX3xXexX14axX1fxX1dxX3xX4ecxX3xX4xX122xX4xX3xXexX1xX18xX3xXexXa8xXa9xX35xX1fxX1dxX3xX86xX6xX1fxX1dxX3xX1fxX137xXdxXd7xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX75xX51xX80xXaxX12xX79xXa8xXdxX7xXexX6xX5xXdxX1fxX6xX3xX392xX10xX75xXa8xX1dxXdxX10xXcbxX6xX47cxX3xX1fxX1dxXa9xX35xXdxX3xX86xXa9xX106xX4xX3xX2fxX137xX3xX1fxX1xXdxXb4xX72xX3xX5xX22xX72xX3xX392xXdxX122xX72xX3xX86xX185xX4xX3xX86xXdxX12fxXeexX3xX1xX22xX1fxX1xX3xX4xX15xX6xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX1xX22xX1fxX1dxX3xXexX1xX28xX3xX1dxXdxX2cxXdxX3xX1fxXa4xX72xX3xXd3xXd4xX2xX82xX47cxX3xX7xX49axX3xX1fx1315xX72xX3xXcbxX18xX3xXexXa8xX13cxX3xX118xXeexX80xX12fxX1fxX3xX4xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xXadxX1xXdxX3xXbexX1fxX1dxX3xX79xXdxX72xX3xX1fxX1dxX1xX49fxX3xXcbxXdxXb4xX4xXd7xX3fxXd7xX0xX3fxXbxX12xX0xX51xXdxXcbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX51xXa8xX10xX5xX6xXexX10xX51xXaxX12xX0xXeexX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1efxXexX1xXeexX72xX2fxX1efxX6xX1fxX51xX1efxX7xX6xXbxX75xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX28xX3xX1dxXdxX2cxXdxX3xX1fxX1dxX22xX80xX3xX118xXeexX6xX1b1xX3xX392xXdxX2cxXdxX3xX4xX1xX3cxX4xX3xX189xX18axX3xX2fxX122xX4xX3xXexXdxX1fxX3xXcxX137xX1fxX1dxX3xXexX1xX185xX1fxX1dxX3xXcxXa8xXeexX72xXbxX3xX86xX12fxX3xX1fxX1dxX1xX18xX3xX7xX6xX3xXexX1xX5aexXdxX3xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xa4bbxX10xX51xXaxX3xX1xXa8xX10xab9bxX9xXaxX3fxX118xXeexX75xX4xX1efxXexX10xX3fxXexX1xX10xX1efxX1dxXdxX75xXdxX1efxX1fxX1dxX6xX80xX1efxX118xXeexX6xX1efxX1dxXdxX75xXdxX1efxX4xX1xXeexX4xX1efxX72xX80xX1efxX2fxX6xX4xX1efxXexXdxX1fxX1efxXexX75xX1fxX1dxX1efxXexX1xX75xX1fxX1dxX1efxXexXa8xXeexX72xXbxX1efxX51xX10xX1efxX1fxX1dxX1xXdxX1efxX7xX6xX1efxXexX1xX6xXdxX1efxX4xX1xXeexX1efxXexXdxX4xX1xX1efxX779xX10xX51xX3fxX2xX216xX216xXd4xX206xX207xXd7xX1xXexX72xXaxX12xX0xXdxX72xX1dxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX3fxX72xX10xX51xXdxX6xX3fxX2xXd3xXd4xX3fxX1fxX10xX1fexX7xX3fxX2xX298xX206xXd3xX3fxX2xXd3xX205xX51xX2xXd4xX216xXd3xX82xXa1xXa1xXexX216xX2xX298xX298xX5xX207xX1efxX2xXd7xX290xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX1xX22xX1fxX1dxX3xXcxX1xX28xX3xX1dxXdxX2cxXdxX3xX2fxX30xXexX3xX1fxX1dxX35xX3xXexX38xX3xX4xX1xX3cxX4xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxX6xX12xX0xX51xXdxXcbxX12xX0xX7xXexXa8xX75xX1fxX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX28xX3xX1dxXdxX2cxXdxX3xX1fxX1dxX22xX80xX3xX118xXeexX6xX1b1xX3xX392xXdxX2cxXdxX3xX4xX1xX3cxX4xX3xX189xX18axX3xX2fxX122xX4xX3xXexXdxX1fxX3xXcxX137xX1fxX1dxX3xXexX1xX185xX1fxX1dxX3xXcxXa8xXeexX72xXbxX3xX86xX12fxX3xX1fxX1dxX1xX18xX3xX7xX6xX3xXexX1xX5aexXdxX3xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX771xX10xX51xXaxX3xX1xXa8xX10xX779xX9xXaxX3fxX118xXeexX75xX4xX1efxXexX10xX3fxXexX1xX10xX1efxX1dxXdxX75xXdxX1efxX1fxX1dxX6xX80xX1efxX118xXeexX6xX1efxX1dxXdxX75xXdxX1efxX4xX1xXeexX4xX1efxX72xX80xX1efxX2fxX6xX4xX1efxXexXdxX1fxX1efxXexX75xX1fxX1dxX1efxXexX1xX75xX1fxX1dxX1efxXexXa8xXeexX72xXbxX1efxX51xX10xX1efxX1fxX1dxX1xXdxX1efxX7xX6xX1efxXexX1xX6xXdxX1efxX4xX1xXeexX1efxXexXdxX4xX1xX1efxX779xX10xX51xX3fxX2xX216xX216xXd4xX206xX207xXd7xX1xXexX72xXaxX12xXcxX1xX28xX3xX1dxXdxX2cxXdxX3xX1fxX1dxX22xX80xX3xX118xXeexX6xX1b1xX3xX392xXdxX2cxXdxX3xX4xX1xX3cxX4xX3xX189xX18axX3xX2fxX122xX4xX3xXexXdxX1fxX3xXcxX137xX1fxX1dxX3xXexX1xX185xX1fxX1dxX3xXcxXa8xXeexX72xXbxX3xX86xX12fxX3xX1fxX1dxX1xX18xX3xX7xX6xX3xXexX1xX5aexXdxX3xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX771xX10xX51xX0xX3fxX6xX12xX0xX3fxX7xXexXa8xX75xX1fxX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX51xXaxX12xX392xXdxX2cxXdxX3xX4xX1xX3cxX4xX3xX189xX18axX3xX2fxX122xX4xX3xXexXdxX1fxX3xXcxX137xX1fxX1dxX3xXexX1xX185xX1fxX1dxX3xXcxXa8xXeexX72xXbxX3xX86xX12fxX3xX1fxX1dxX1xX18xX3xX7xX6xX3xXexX1xX5aexXdxX3xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX771xX10xX51xX1bbxX3x7b6bxX111xX1fxX1dxX3xXexX1xX14axX1fxX3xX4ecxX3xX398xX1fxX51xX75xX1fxX10xX7xXdxX6xX3xXadxX1xXdxX28xX1fxX3xX13cxXexX3xX1fxX1xX30xXexX3xXd3xXd3xXd3xX3xX1fxX1dxXa9xX35xXdxX3xXexX1xXdxXb4xXexX3xX72xX4efxX1fxX1dxXd7xXd7xXd7xX3xX5xX22xX3xX1fxX1xX5aaxX1fxX1dxX3xXexX1xXbexX1fxX1dxX3xXexXdxX1fxX3xX1fxX137xXdxX3xX2fxX13fxXexX3xXexXa8xX115xX1fxX3xXexX1xX28xX3xX1dxXdxX2cxXdxX3xXexXa8xX75xX1fxX1dxX3xX1fxX1dxX22xX80xX3xXd3xX2xX3fxX2xXd3xX3xX86xXa9xX106xX4xX3xXe7xX122xX75xX3xX4exX22xX3xXcxX4d9xX1fxX1xX3xX86xXdxXb4xX1fxX3xXexX45dxX3xXexX137xX1fxX1dxX3xX1xX106xXbxXd7xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxX51xXdxXcbxX12xX0xX3fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax1550xXe7xX3xXexXa4xX1fxX1dxX3xXadxX1xX75xX5aexX1fxX3xX4xX1xX75xX3xXcbxX6xX80xX3xX86xX185xXdxX3xXcbxX2cxXdxX3xX4xX122xX4xX3xX118xXeexX185xX4xX3xX1dxXdxX6xX3xX4xX111xX3xXexX1xXeexX3xX1fxX1xX13fxXbxX3xXexXa8xXeexX1fxX1dxX3xX2fxX250xX1fxX1xX3xXexX1xX30xXbxXaxX3xX1xXa8xX10xX779xX9xXaxX3fxXadxXdxX1fxX1xX1efxXexX10xX3fxX1fexX2fxX1efxXexX6xX1fxX1dxX1efxXadxX1xX75xX6xX1fxX1efxX4xX1xX75xX1efxXcbxX6xX80xX1efxX51xX75xXdxX1efxXcbxX75xXdxX1efxX4xX6xX4xX1efxX118xXeexX75xX4xX1efxX1dxXdxX6xX1efxX4xX75xX1efxXexX1xXeexX1efxX1fxX1xX6xXbxX1efxXexXa8xXeexX1fxX1dxX1efxX2fxXdxX1fxX1xX1efxXexX1xX6xXbxX3fxX2xX206xXa1xXd4xX216xXd4xXd7xX1xXexX72xXaxX12xX0xXdxX72xX1dxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX3fxX72xX10xX51xXdxX6xX3fxX2xXd3xXd4xX3fxX1fxX10xX1fexX7xX3fxX2xX298xX2xX216xX3fxX82xX82xX51xX206xX2xXd3xX206xX206xX206xX207xXexXd3xX298xXa1xX205xX5xXd4xXd7xX290xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX1xX22xX1fxX1dxX3xXcxX1xX28xX3xX1dxXdxX2cxXdxX3xX2fxX30xXexX3xX1fxX1dxX35xX3xXexX38xX3xX4xX1xX3cxX4xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxX6xX12xX0xX51xXdxXcbxX12xX0xX7xXexXa8xX75xX1fxX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaa0xXe7xX3xXexXa4xX1fxX1dxX3xXadxX1xX75xX5aexX1fxX3xX4xX1xX75xX3xXcbxX6xX80xX3xX86xX185xXdxX3xXcbxX2cxXdxX3xX4xX122xX4xX3xX118xXeexX185xX4xX3xX1dxXdxX6xX3xX4xX111xX3xXexX1xXeexX3xX1fxX1xX13fxXbxX3xXexXa8xXeexX1fxX1dxX3xX2fxX250xX1fxX1xX3xXexX1xX30xXbxXaxX3xX1xXa8xX10xX779xX9xXaxX3fxXadxXdxX1fxX1xX1efxXexX10xX3fxX1fexX2fxX1efxXexX6xX1fxX1dxX1efxXadxX1xX75xX6xX1fxX1efxX4xX1xX75xX1efxXcbxX6xX80xX1efxX51xX75xXdxX1efxXcbxX75xXdxX1efxX4xX6xX4xX1efxX118xXeexX75xX4xX1efxX1dxXdxX6xX1efxX4xX75xX1efxXexX1xXeexX1efxX1fxX1xX6xXbxX1efxXexXa8xXeexX1fxX1dxX1efxX2fxXdxX1fxX1xX1efxXexX1xX6xXbxX3fxX2xX206xXa1xXd4xX216xXd4xXd7xX1xXexX72xXaxX12xXaa0xXe7xX3xXexXa4xX1fxX1dxX3xXadxX1xX75xX5aexX1fxX3xX4xX1xX75xX3xXcbxX6xX80xX3xX86xX185xXdxX3xXcbxX2cxXdxX3xX4xX122xX4xX3xX118xXeexX185xX4xX3xX1dxXdxX6xX3xX4xX111xX3xXexX1xXeexX3xX1fxX1xX13fxXbxX3xXexXa8xXeexX1fxX1dxX3xX2fxX250xX1fxX1xX3xXexX1xX30xXbxX0xX3fxX6xX12xX0xX3fxX7xXexXa8xX75xX1fxX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX51xXaxX12xXcxXeexX80xX115xX1fxX3xX2fxX185xX3xXexXa8xX115xX1fxX3xX86xXa9xX106xX4xX3xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xXaa0xXe7xX3xX70xXdxX72xX3xX74xX75xX1fxX1dxX3xX79xXdxX72xX3xX86xXa9xX6xX3xXa8xX6xX3xXexX4efxXdxX3xX72xX4bfxXexX3xX4xXeexX4bfxX4xX3xX1xX594xXbxX3xX2fxX122xX75xX3xX1fxX1dxX22xX80xX3xX2xX207xX3fxX205xX3xX4ecxX3xXaa0xX6xX7xX1xXdxX1fxX1dxXexX75xX1fxX3xX38cxX189xX18axX39dxX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxX51xXdxXcbxX12xX0xX3fxX5xXdxX12xX0xX3fxXeexX5xX12xX0xX51xXdxXcbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXa8xXaxX12xX0xX3fxX51xXdxXcbxX12xX0xX3fxX51xXdxXcbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9ebxX75xXeexXa8xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX75xX3x478dx6b9exXd88xX0xX3fxXbxX12