Sạch bóng châu Á tại vòng chung kết World Cup nữ 2019
Châu Á đã không còn đại diện nào tại vòng chung kết World Cup nữ 2019 (tổ chức trên đất Pháp) sau khi cả Trung Quốc và Nhật Bản nối gót Australia chia tay ở vòng 1/8.
e558x14586xe715x14ee8x17a51x13317x1851ax17683x17449xX7x13538x1850cx194a2x19ea2x17fb1x12e3cxX5x137a4xXax14bb1x150e2x11d32xX4xX1xX3x14af5x160c4xff05xfbbdxX3xX4xX1x198f8x115d8xX3x14824xX3xXexX14xXdxX3x12822x19786xX1axX1bxX3xX4xX1xX20xX1axX1bxX3x17c16xe69dxXexX3xeac7x14358x1272dxX5x19aa2xX3x15811xX20xXbxX3xX1ax180daxX3x15c92x19748xX2x12d30xX0x11bf1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1970fxX10xX6xX3bxXaxX12xX3dxX1xX1fxX20xX3xX22xX3x11059x118b8xX3xX33xX1xf403xX1axX1bxX3xX4xX29xX1axX3xX65xX14xXdxX3xX3bxXdx10bc4xX1axX3xX1ax19d2axX38xX3xXexX14xXdxX3xX28xX29xX1axX1bxX3xX4xX1xX20xX1axX1bxX3xX33xX34xXexX3xX37xX38xX39xX5xX3bxX3xX3dxX20xXbxX3xX1axX42xX3xX44xX45xX2xX47xX3x190d4xXex10bb5xX3xX4xX1x15fefxX4xX3xXexX39x1a5efxX1axX3xX65x15a7cxXexX3x19ef8xX1x17b4bxXbx107f8xX3xX7xX6xX20xX3xX33xX1xXdxX3xX4x13687xX3xXcxX39xX20xX1axX1bxX3x104dexX20x134e9xX4xX3xX28xX7cxX3x196e1xX1x183ffxXexX3x174bfxXc5xX1axX3xX1axXcfxXdxX3xX1bxX19xXexX3xf404xX20xX7xXexX39xX6xX5xXdxX6xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6x15212xX3x10104xX3xX28xX29xX1axX1bxX3xX2xX49x170e5x126dcxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3bxX10xXexX6xXdxX5xX7xeac1xX119xX7xX20x161daxX11dxX6xX39xXf7xX3xX4xX11dxX7x10ebdxX3bxX10xX7xX4xX3xXbxX3dxX10xX1axXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX11dxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3dxX10xX1axXexX10xX39xXaxX3xX7xXexXf7xX5xX10xX9xXax1482fxXdxX3bxXexX1x1a50bxX3x185b3xX2x115dcxXbx194fbx166ddxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX156xX3x183f7xX47x19677xXbxX15cxX15dxXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX156xX49xX49xXdxX103xX18xX6xX38xX1xX6xXexXdxX1axX1xX103xX28xX1axX49xX1axX10xX151xX7xX49xX2xX47xX44xX15axX49xX2xX45xX102xX3bxX167xX2xX45xX169xX169xX169xX45xXexX167xX2xX47xX47xX5xX44xX126xXexX20xXf7xX10xX1axX126xX1axX20xX126xXexX39xX20xX1axX1bxX126x1a527xX20xX38xX4xX103x160c2xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX1xX1fxX20xX3xX22xX3xXexX14xXdxX3xX28xX29xX1axX1bxX3xX4xX1xX20xX1axX1bxX3xX33xX34xXexX3xX37xX38xX39xX5xX3bxX3xX3dxX20xXbxX3xX1axX42xX3xX44xX45xX2xX47xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX6xXbxXexXdxX38xX1axXaxX12xXcxX39xX20xX1axX1bxX3xXcdxX20xXcfxX4xX3xX18x1570exX3xX5xX38xX14xXdxX3xX33xX1x196baxXdxX3xX37xX38xX39xX5xX3bxX3xX3dxX20xXbxX3xX44xX45xX2xX47xX103xX3xXa4xXd5xX1bxX20x1683cxX1axX156xX3x13dc0xX10xXexXexXf7xX3x108aaxX11dxX6xX1bxX10xX7xXbaxX0xX49xXbxX12xX0xX3bxXdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3bxX10xXexX6xXdxX5xX7xX119xX119xX7xX20xX11dxX11dxX6xX39xXf7xX3xX4xX11dxX7xX126xX3bxX10xX7xX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX38xX3bxXf7xXaxX12xX3dxX1xX1fxX20xX3xX22xX3xX65xX66xX3xX33xX1xX6axX1axX1bxX3xX4xX29xX1axX3xX65xX14xXdxX3xX3bxXdxX78xX1axX3xX1axX7cxX38xX3xXexX14xXdxX3xX28xX29xX1axX1bxX3xX4xX1xX20xX1axX1bxX3xX33xX34xXexX3xX37xX38xX39xX5xX3bxX3xX3dxX20xXbxX3xX1axX42xX3xX44xX45xX2xX47xX3xXa4xXexXa6xX3xX4xX1xXaaxX4xX3xXexX39xXafxX1axX3xX65xXb3xXexX3xXb6xX1xXb8xXbxXbaxX3xX7xX6xX20xX3xX33xX1xXdxX3xX4xXc5xX3xXcxX39xX20xX1axX1bxX3xXcdxX20xXcfxX4xX3xX28xX7cxX3xXd5xX1xXd7xXexX3xXdaxXc5xX1axX3xX1axXcfxXdxX3xX1bxX19xXexX3xXe6xX20xX7xXexX39xX6xX5xXdxX6xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xXf7xX3xXf9xX3xX28xX29xX1axX1bxX3xX2xX49xX102xX103xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX38xX3bxXf7xXaxX12x16736xX3xX4xX20x18be8xX4xX3xX4xX1xX14xX11dxX3xXexX39xXb8xX1axX3xXexX39xXafxX1axX3xX7xX1fxX1axX3xX13xXexX6xX3bxX10xX3xX3bxX10xX3xX5xX6xX3x192abxX38xX7xX7xX38xX1ax1734axX3xXcxX39xX20xX1axX1bxX3xXcdxX20xXcfxX4xX3xX65xX66xX3xX65x16813xX3xXexX1xX20xX6xX3xX45xX126xX44xX3xXexX39x191e5x10242xX4xX3xX24cxXexX6xX5xXf7xX3xX18xXf9xXdxX3xX4xXb8xX4xX3xXbxX1xX6xX3xX5xXd7xXbxX3xX4xX6axX1axX1bxX3xX4x1146axX6xX3x11d04xX6xX5xX10xX1axXexXdxX1axX6xX3xX246xXdxX6xX4xXdxX1axXexXdxX3xX28xX7cxX3xXe6xX20xX39xX38xX39xX6xX3xX246xX6xX5xX5xXdxX103xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX38xX3bxXf7xXaxX12xX3dxX1x168e5xX3xX7xX6xX20xX3xX65xX19xX3x11e15xXexX3xX1bxXdx15b56xX376xX3xXd5xX1xXd7xXexX3xXdaxXc5xX1axX376xX3xX65xX34exXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xXex1a399xX1axX1bxX3xX1bxXdxX7cxX1axX1xX3xX4xX1xXaaxX4xX3xX28xX6axX3xX65xX222xX4xX1xX3xX28xX7cxX38xX3xX1axf19dxX11dxX3xX44xX45xX2xX2xX3xX4x116dfxX1axX1bxX3xX65xX66xX3xXbxX1xXc5xXdxX3xX3bxX416xX1axX1bxX3xX18xX394xX395xX4xX3xX7xX6xX20xX3xXexX1xXb3xXexX3xX18xX14xXdxX3xX2xX126xX44xX3xXexX39xX394xX395xX4xX3xX58xX7cxX3x10b3axX6xX1axX103xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX38xX3bxXf7xXaxX12xXcxX39xX38xX1axX1bxX3xXexX39xXd7xX1axX3xX65xXb3xX20xX3xX1axX7cxXf7xX376xX3xX46bxXdxX10xX33xX10xX3xX370xX6xX39xXexX10xX1axX7xX3xX65xXb8xX1axX1xX3xX1bxX19xXexX3xXexXdxX1axX1xX3xXexX34xX3xX65xX394xX6xX3xX58xX7cxX3xX46bxX6xX1axX3xX28xX394x15493xXexX3xX5xXafxX1axX3xX3bx10332xX1axX3xX2xX126xX45xX3xXf9xX3xXbxX1x1a6cbxXexX3xX2x1a9edxX376xX3xX1axX1xX394xX1axX1bxX3xXexX39xX394xX395xX4xX3xX33xX1xXdxX3xX1xXdxX78xXbxX3xX2xX3xX33xX1x17f4dxXbxX3xX5xX14xXdxX3xXd5xX1xXd7xXexX3xXdaxXc5xX1axX3xX65xX66xX3xX33xX222xXbxX3xX1bx1445dxX3xX1xX29xX6xX3xX1axX1xX3ffxX3xX4xX6axX1axX1bxX3xX4xX3b4xX6xX3x13fabxX20xXdxX3xX58xX6xX7xX10xX1bxX6xX151xX6xX103xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX38xX3bxXf7xXaxX12xX13xX6xX1axX1bxX3xX1xXdxX78xXbxX3xX44xX376xX3xX65xX34exXdxX3xXexX20xXf7xX387xX1axX3xXd5xX1xXd7xXexX3xXdaxXc5xX1axX3xXexX1xXdxX3xX65xXb3xX20xX3xX1xX394xX1axX1bxX3xXbxX1xXb3xX1axX3xX1x1422fxX1axX3xX28xX7cxX3xXexX14xX38xX3xX39xX6xX3xX1axX1xXdx12745xX20xX3xXex13b5fxX1axX1xX3xX1xX20xXcfxX1axX1bxX3xX7xX19xX1axX1bxX3xX1bxXdxX19xX3xX28xX587xX3xXbxX1xX3faxX6xX3xX33xX1xX20xX1axX1bxX3xXexX1xX7cxX1axX1xX3xX4xX3b4xX6xX3xX65xX34exXdxX3xXexX20xXf7xX387xX1axX3xX58xX7cxX3xX46bxX6xX1axX103xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX10xX1axXexX10xX39xXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1xX38xXexX38xX3xXbxX3dxX10xX1axXexX10xX39xXaxX3xX1xX39xX10x18112xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX156xX49xX49xX4xX3bxX1axXdxX11dxX1bxX103xX28xXdxX10xXexX1axX6xX11dxXbxX5xX20xX7xX103xX28xX1axX49xX20xXbxX5xX38xX6xX3bxX10xX3bxX49xX11dx189b4xX3bxXdxX4xX49xX44xX45xX2xX47xX119xX45xX158xX119xX44xX158xX49xX1axX1xX6xXexX119xX18xX6xX1axX119xXexX1xX20xX6xX119xX1xX6xX119xX5xX6xX1axX119xX44xX158xX45xX158xX103xX1bbxXbxX1bxXaxX3xX3bxX6xXexX6xX126xX3bxX10xX7xX4xX9xXaxXd5xX1xXd7xXexX3xXdaxXc5xX1axX3xX18xX222xX3xX5xX38xX14xXdxX3xX7xX6xX20xX3xXexX1xXb3xXexX3xX18xX14xXdxX3xXexX39xX394xX395xX4xX3xX58xX7cxX3xX46bxX6xX1axX103xX3xXa4xXd5xX1bxX20xX242xX1axX156xX3xX246xX10xXexXexXf7xX3xX24cxX11dxX6xX1bxX10xX7xXbaxXaxX3xX3bxX6xXexX6xX126xXdxX1axX3bxX10xX15cxX9xXaxX45xXaxX12xX0xXdxX11dxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX11dxX7xX126xXbxX1xX38xXexX38xX3xXdxX3dxX10xX1axXexX10xX39xXaxX3xX7xXexXf7xX5xX10xX9xXaxX151xXdxX3bxXexX1xX156xX3xX158xX2xX15axXbxX15cxX15dxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX156xX3xX167xX169xX158xXbxX15cxX15dxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX1xX1fxX20xX3xX22xX3xXexX14xXdxX3xX28xX29xX1axX1bxX3xX4xX1xX20xX1axX1bxX3xX33xX34xXexX3xX37xX38xX39xX5xX3bxX3xX3dxX20xXbxX3xX1axX42xX3xX44xX45xX2xX47xX3xX1xX58bxX1axX1xX3xXc5xX1axX1xX3xX2xXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX49xX49xXdxX103xX18xX6xX38xX1xX6xXexXdxX1axX1xX103xX28xX1axX49xX1axX10xX151xX7xX49xX2xX47xX44xX15axX49xX2xX45xX102xX3bxX167xX2xX2xX2xX2xX15axX102xXexX4dbxX167xX47xX4dbxX5xX2xX103xX1bbxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX1xX1fxX20xX3xX22xX3xXexX14xXdxX3xX28xX29xX1axX1bxX3xX4xX1xX20xX1axX1bxX3xX33xX34xXexX3xX37xX38xX39xX5xX3bxX3xX3dxX20xXbxX3xX1axX42xX3xX44xX45xX2xX47xXaxX3xX3bxX6xXexX6xX126xXbxX1xX38xXexX38xX126xX38xX39xXdxX1bxXdxX1axX6xX5xX126xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX156xX49xX49xX4xX3bxX1axXdxX11dxX1bxX103xX28xXdxX10xXexX1axX6xX11dxXbxX5xX20xX7xX103xX28xX1axX49xXexX158xX44xX45xX49xX20xXbxX5xX38xX6xX3bxX10xX3bxX49xX11dxX625xX3bxXdxX4xX49xX44xX45xX2xX47xX119xX45xX158xX119xX44xX158xX49xX1axX1xX6xXexX119xX18xX6xX1axX119xXexX1xX20xX6xX119xX1xX6xX119xX5xX6xX1axX119xX44xX158xX45xX158xX103xX1bbxXbxX1bxXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX6xXbxXexXdxX38xX1axXaxX12xXd5xX1xXd7xXexX3xXdaxXc5xX1axX3xX18xX222xX3xX5xX38xX14xXdxX3xX7xX6xX20xX3xXexX1xXb3xXexX3xX18xX14xXdxX3xXexX39xX394xX395xX4xX3xX58xX7cxX3xX46bxX6xX1axX103xX3xXa4xXd5xX1bxX20xX242xX1axX156xX3xX246xX10xXexXexXf7xX3xX24cxX11dxX6xX1bxX10xX7xXbaxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX38xX3bxXf7xXaxX12xXcxX20xXf7xX3xX1axX1xXdxXafxX1axX376xX3xX65xX4d7xX1axX1bxX3xXbxX1xX4d7xXexX3xX102xX47xX376xX3xX65xX14xXdxX3xX3bxXdxX78xX1axX3xX4xX1xX1fxX20xX3xX22xX3xX18xXb3xXexX3xX1axX1bxX3ffxX3xX18xX222xX3xXexX1xXa6xXdxX3xXbxX1xX14xXexX3xX65xX587xX1axX3xX7xX6xX20xX3xXexX58bxX1axX1xX3xX1xX20xXcfxX1axX1bxX3xX3b7xXdxX28xXdxX6xX1axX1axX10xX3xX370xXdxX10xX3bxX10xX11dxX6xX3xX4xX3b4xX6xX3xX58xX7cxX3xX46bxX6xX1axX3xX7xX4d7xXexX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX1xX14xX11dxX3xXexX6xXf7xX3xX65xX34exXdxX3xXexX39xX394xXf9xX1axX1bxX3xX13xX6xX33xXdxX3x1a487xX20xX11dxX6xX1bxX6xXdxX3xXexX39xX38xX1axX1bxX3xX28xX29xX1axX1bxX3xX4xXb3xX11dxX103xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX38xX3bxXf7xXaxX12xXcxX39xXafxX1axX3xX4xX1xXb3xX11dxX3xX2xX2xX11dxX376xX3xX46bxXdxX10xX33xX10xX3xX370xX6xX39xXexX10xX1axX7xX3xX33xX1xX6axX1axX1bxX3xX18xX22bxX3xX5xX50fxX3xX4xX577xX3xX1xX34exXdxX3xX1xX38xX7cxX1axX3xXexXb3xXexX3xX4xX4d7xX3xX65xX4d7xXbxX376xX3xX1bxXdxX4d7xXbxX3xX58xX7cxX3xX46bxX6xX1axX3xX1bxXdxX7cxX1axX1xX3xX4xX1xXdxX34xX1axX3xXexX1xe88cxX1axX1bxX3xX44xX126xX2xX3xX65xX387xX3xX1bxXdxX7cxX1axX1xX3xX28xX4f7xX3xX28xX7cxX38xX3xXexXaaxX3xX33xX34xXexX103xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX38xX3bxXf7xXaxX12xXcxX14xXdxX3xX28xX29xX1axX1bxX3xXexXaaxX3xX33xX34xXexX376xX3xX58xX7cxX3xX46bxX6xX1axX3xX7x15595xX3xX4xX1xX14xX11dxX3xXexX39xXb8xX1axX3xX24cxXexX6xX5xXf7xX103xX3xXcxX39xX394xX395xX4xX3xX65xX19xX376xX3xX167xX3xX4xf88fxXbxX3xXexXaaxX3xX33xX34xXexX3xX33xX1xXb8xX4xX3xX4xX43bxX1axX1bxX3xX65xX66xX3xX65xX394xX4c4xX4xX3xX15cxXb8xX4xX3xX65xX222xX1axX1xX3xX1bxX242xX11dxX156xX3xXd5xX6xX3x13834xXf7xX3xX126xX3xXe6xX1axX1xX376xX3xXb6xX1xXb8xXbxX3xX126xX3xX370x1946bxX376xX3x19de5xXaaxX4xX3xX126xX3xXcxX1x1a7cfxXf7xX3xXa60xXdxX387xX1axX103xX0xX49xXbxX12xX0xX3bxXdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3bxX39xX10xX5xX6xXexX10xX3bxXaxX12xX0xX7xXexX39xX38xX1axX1bxX12xXcxXdxX1axX3xX5xXdxXafxX1axX3xX1b6xX20xX6xX1axX156xX0xX49xX7xXexX39xX38xX1axX1bxX12xX0xX20xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX126xXexX1xX20xX11dxX18xX126xX6xX1axX3bxX126xX7xX6xXbxX38xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax17a32xX24cxXad8xXe6xX3xX18xXb8xX4xX3xX65xX587xX3xX1axX1bxX1xX222xX3xX4xX1xX38xX3xXexX39xf7cexX1axX1bxX3xXexX7cxXdxX3xX1axX6xX11dxX3xX65xXdxX587xX20xX3xX33xX1xXdxX387xX1axX3xX37xX38xX39xX5xX3bxX3xX3dxX20xXbxX3xX1axX42xXaxX3xX1xX39xX10xX5faxX9xXaxX49xX18xX38xX1axX1bxX126xX3bxX6xX49xX5faxXdxX5faxX6xX126xX18xX6xX4xX126xX3bxX10xX126xX1axX1bxX1xXdxX126xX4xX1xX38xX126xXexX39xX38xX1axX1bxX126xXexX6xXdxX126xX1axX6xX11dxX126xX3bxXdxX10xX20xX126xX33xX1xXdxX10xX1axX126xX151xX38xX39xX5xX3bxX126xX4xX20xXbxX126xX1axX20xX49xX2xX4dbxX169xX102xX158xX169xX103xX1xXexX11dxXaxX12xX0xXdxX11dxX1bxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX49xX11dxX10xX3bxXdxX6xX49xX2xX44xX45xX49xX1axX10xX151xX7xX49xX2xX47xX44xX15axX49xX2xX45xX102xX3bxX167xX45xX47xX44xX167xX45xX44xXexX102xX15axX167xX167xX5xX44xX126xX4xX6xX11dxX10xX39xX38xX38xX1axX39xX10xX5faxX44xX15axX45xX158xX6xX18xX4xX3bxX10xX103xX1bbxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX1xX1fxX20xX3xX22xX3xXexX14xXdxX3xX28xX29xX1axX1bxX3xX4xX1xX20xX1axX1bxX3xX33xX34xXexX3xX37xX38xX39xX5xX3bxX3xX3dxX20xXbxX3xX1axX42xX3xX44xX45xX2xX47xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX3bxXdxX28xX12xX0xX7xXexX39xX38xX1axX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXad8xX24cxXad8xXe6xX3xX18xXb8xX4xX3xX65xX587xX3xX1axX1bxX1xX222xX3xX4xX1xX38xX3xXexX39xXaefxX1axX1bxX3xXexX7cxXdxX3xX1axX6xX11dxX3xX65xXdxX587xX20xX3xX33xX1xXdxX387xX1axX3xX37xX38xX39xX5xX3bxX3xX3dxX20xXbxX3xX1axX42xXaxX3xX1xX39xX10xX5faxX9xXaxX49xX18xX38xX1axX1bxX126xX3bxX6xX49xX5faxXdxX5faxX6xX126xX18xX6xX4xX126xX3bxX10xX126xX1axX1bxX1xXdxX126xX4xX1xX38xX126xXexX39xX38xX1axX1bxX126xXexX6xXdxX126xX1axX6xX11dxX126xX3bxXdxX10xX20xX126xX33xX1xXdxX10xX1axX126xX151xX38xX39xX5xX3bxX126xX4xX20xXbxX126xX1axX20xX49xX2xX4dbxX169xX102xX158xX169xX103xX1xXexX11dxXaxX12xXad8xX24cxXad8xXe6xX3xX18xXb8xX4xX3xX65xX587xX3xX1axX1bxX1xX222xX3xX4xX1xX38xX3xXexX39xXaefxX1axX1bxX3xXexX7cxXdxX3xX1axX6xX11dxX3xX65xXdxX587xX20xX3xX33xX1xXdxX387xX1axX3xX37xX38xX39xX5xX3bxX3xX3dxX20xXbxX3xX1axX42xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX39xX38xX1axX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3bxXaxX12xX46bxXa60xXdaxXa60xX3xXexX1xX34xX3xX1bxXdxX395xXdxX3xX18xXc5xX38xX3xX28xX78xX3xX4xXb8xX4xX3xX1axX42xX3xXexX39xXaefxX1axX1bxX3xXexX7cxXdxX376xX3xX3bx153e4xX3xX1xXaefxX3xX18xX222xX3xX1axX1bxX1xXdxX3xX1axX1bxX3ffxX3xX33xX1xXc5xX3xX1axX432xX1axX1bxX3xX65xXdxX587xX20xX3xX33xX1xXdxX387xX1axX3xX1axX1xX42xX1axX1bxX3xXexX39xXd7xX1axX3xX65xXb3xX20xX3xX4xX432xX1axX1bxX3xXexX1xf837xX1axX1bxX103xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX3bxXdxX28xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX39xXaefxX1axX1bxX3xXexX7cxXdxX3xX1axX6xX11dxX3xX7xX9b1xXbxX3xXbxX1xXc5xXdxX3xX65xXdxX587xX20xX3xX1xX7cxX1axX1xX3xX37xX38xX39xX5xX3bxX3xX3dxX20xXbxX103xX103xX103xX3xX1axX42xXaxX3xX1xX39xX10xX5faxX9xXaxX49xX18xX38xX1axX1bxX126xX3bxX6xX49xXexX39xX38xX1axX1bxX126xXexX6xXdxX126xX1axX6xX11dxX126xX7xX6xXbxX126xXbxX1xX6xXdxX126xX3bxXdxX10xX20xX126xX1xX6xX1axX1xX126xX151xX38xX39xX5xX3bxX126xX4xX20xXbxX126xX1axX20xX49xX2xX4dbxX169xX102xX167xX47xX103xX1xXexX11dxXaxX12xX0xXdxX11dxX1bxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX49xX11dxX10xX3bxXdxX6xX49xX2xX44xX45xX49xX1axX10xX151xX7xX49xX2xX47xX44xX15axX49xX2xX45xX158xX3bxX44xX2xX158xX167xX44xX45xX44xXexX4dbxX102xX44xX47xX5xX2xX103xX1bbxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX1xX1fxX20xX3xX22xX3xXexX14xXdxX3xX28xX29xX1axX1bxX3xX4xX1xX20xX1axX1bxX3xX33xX34xXexX3xX37xX38xX39xX5xX3bxX3xX3dxX20xXbxX3xX1axX42xX3xX44xX45xX2xX47xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX3bxXdxX28xX12xX0xX7xXexX39xX38xX1axX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX39xXaefxX1axX1bxX3xXexX7cxXdxX3xX1axX6xX11dxX3xX7xX9b1xXbxX3xXbxX1xXc5xXdxX3xX65xXdxX587xX20xX3xX1xX7cxX1axX1xX3xX37xX38xX39xX5xX3bxX3xX3dxX20xXbxX103xX103xX103xX3xX1axX42xXaxX3xX1xX39xX10xX5faxX9xXaxX49xX18xX38xX1axX1bxX126xX3bxX6xX49xXexX39xX38xX1axX1bxX126xXexX6xXdxX126xX1axX6xX11dxX126xX7xX6xXbxX126xXbxX1xX6xXdxX126xX3bxXdxX10xX20xX126xX1xX6xX1axX1xX126xX151xX38xX39xX5xX3bxX126xX4xX20xXbxX126xX1axX20xX49xX2xX4dbxX169xX102xX167xX47xX103xX1xXexX11dxXaxX12xXcxX39xXaefxX1axX1bxX3xXexX7cxXdxX3xX1axX6xX11dxX3xX7xX9b1xXbxX3xXbxX1xXc5xXdxX3xX65xXdxX587xX20xX3xX1xX7cxX1axX1xX3xX37xX38xX39xX5xX3bxX3xX3dxX20xXbxX103xX103xX103xX3xX1axX42xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX39xX38xX1axX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3bxXaxX12xXa60xX1fxXf7xX3xX33xX1xX6axX1axX1bxX3xXbxX1xXc5xXdxX3xX5xX7cxX3xX11dxX38xX1axX1bxX3xX11dxX20xXcfxX1axX3xX4xX3b4xX6xX3xX4xXb8xX4xX3xXexX39xXaefxX1axX1bxX3xXexX7cxXdxX3xX1axX6xX11dxX3xX11dxX7cxX3xX4xX1xX3faxX1axX1xX3xX5xX7cxX3xXf7xXafxX20xX3xX4x11bcaxX20xX3xXexX1xX3b4xX3xX4xX3b4xX6xX3xX4xXb8xX4xX3xX4xXf92xX20xX3xXexX1xX3b4xX103xX103xX103xX3xX1axX42xX3xX18xXf9xXdxX3xX33xX1xX6axX1axX1bxX3xXexX1xX387xX3xX4xX1xX222xX20xX3xX1axXa6xXdxX3xXexX39xX58bxX1axX1xX3xX65xX34exX3xXexX78xX3xX1xX14xXdxX3xX4xX3b4xX6xX3xX1axX1xX42xX1axX1bxX3xXaxX18xX7cxX3xX1xX38xX7cxX1axX1bxX3xXb8xX38xX3xX65xX10xX1axXaxX103xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX3bxXdxX28xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX20xXf7xX387xX1axX3xX1axX42xX3xXcxX1xXb8xXdxX3xX46bxX6xX1axX3xX1axX1xXd7xX1axX3xXexX1xXb3xXexX3xX18xX14xXdxX3xX65xXd7xX11dxX3xX1axX1xXb3xXexX3xX5xX222xX4xX1xX3xX7x191bbxX3xX37xX38xX39xX5xX3bxX3xX3dxX20xXbxXaxX3xX1xX39xX10xX5faxX9xXaxX49xX18xX38xX1axX1bxX126xX3bxX6xX49xXexX20xXf7xX10xX1axX126xX1axX20xX126xXexX1xX6xXdxX126xX5xX6xX1axX126xX1axX1xX6xX1axX126xXexX1xX6xXexX126xX18xX6xXdxX126xX3bxX6xX11dxX126xX1axX1xX6xXexX126xX5xXdxX4xX1xX126xX7xX20xX126xX151xX38xX39xX5xX3bxX126xX4xX20xXbxX49xX2xX4dbxX169xX2xX2xX4dbxX103xX1xXexX11dxXaxX12xX0xXdxX11dxX1bxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX49xX11dxX10xX3bxXdxX6xX49xX2xX44xX45xX49xX1axX10xX151xX7xX49xX2xX47xX44xX167xX49xX2xX45xX102xX3bxX167xX45xX47xX45xX44xX44xX102xXexX15axX15axX102xX2xX5xX2xX45xX126xX1bxX10xXexXexXf7xXdxX11dxX6xX1bxX10xX7xX2xX2xX169xX47xX167xX15axX45xX15axX45xX103xX1bbxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX1xX1fxX20xX3xX22xX3xXexX14xXdxX3xX28xX29xX1axX1bxX3xX4xX1xX20xX1axX1bxX3xX33xX34xXexX3xX37xX38xX39xX5xX3bxX3xX3dxX20xXbxX3xX1axX42xX3xX44xX45xX2xX47xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX3bxXdxX28xX12xX0xX7xXexX39xX38xX1axX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX20xXf7xX387xX1axX3xX1axX42xX3xXcxX1xXb8xXdxX3xX46bxX6xX1axX3xX1axX1xXd7xX1axX3xXexX1xXb3xXexX3xX18xX14xXdxX3xX65xXd7xX11dxX3xX1axX1xXb3xXexX3xX5xX222xX4xX1xX3xX7xX103exX3xX37xX38xX39xX5xX3bxX3xX3dxX20xXbxXaxX3xX1xX39xX10xX5faxX9xXaxX49xX18xX38xX1axX1bxX126xX3bxX6xX49xXexX20xXf7xX10xX1axX126xX1axX20xX126xXexX1xX6xXdxX126xX5xX6xX1axX126xX1axX1xX6xX1axX126xXexX1xX6xXexX126xX18xX6xXdxX126xX3bxX6xX11dxX126xX1axX1xX6xXexX126xX5xXdxX4xX1xX126xX7xX20xX126xX151xX38xX39xX5xX3bxX126xX4xX20xXbxX49xX2xX4dbxX169xX2xX2xX4dbxX103xX1xXexX11dxXaxX12xXcxX20xXf7xX387xX1axX3xX1axX42xX3xXcxX1xXb8xXdxX3xX46bxX6xX1axX3xX1axX1xXd7xX1axX3xXexX1xXb3xXexX3xX18xX14xXdxX3xX65xXd7xX11dxX3xX1axX1xXb3xXexX3xX5xX222xX4xX1xX3xX7xX103exX3xX37xX38xX39xX5xX3bxX3xX3dxX20xXbxX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX39xX38xX1axX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3bxXaxX12xXcxX39xX38xX1axX1bxX3xX1axX1bxX7cxXf7xX3xX39xX6xX3xX1b6xX20xX1fxX1axX3xX37xX38xX39xX5xX3bxX3xX3dxX20xXbxX3xX1axX42xX3xX44xX45xX2xX47xX376xX3xX65xX34exXdxX3xXexX20xXf7xX387xX1axX3xXcxX1xXb8xXdxX3xX46bxX6xX1axX3xX4xX1xX3f1xX3xX18xXdxX34xXexX3xX1bxX242xX1axX1bxX3xX11dxX58bxX1axX1xX3xX4xX1xX222xX20xX3xXexX39xXd7xX1axX3xXexX39xX394xX395xX4xX3xX1axX1xX7cxX3xX65xX394xX577xX1axX1bxX3xX33xXdxX11dxX3xX28xX6axX3xX65xX222xX4xX1xX3xX370xXa5dxX3xX28xX7cxX3xX1axX1xXd7xX1axX3xXexX1xXb3xXexX3xX18xX14xXdxX3xX1axXa1exX1axX1bxX3xX1axX587xX3xX45xX126xX2xX167xX103xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX3bxXdxX28xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXb8xXdxX3xX46bxX6xX1axX3xX5xXf92xX1axX3xXexX1xXaaxX3xX1xX6xXdxX3xX1bxXdxX7cxX1axX1xX3xX28xX4f7xX3xX3bx1467fxX3xX37xX38xX39xX5xX3bxX3xX3dxX20xXbxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX65xXb8xX3xX1axX42xXaxX3xX1xX39xX10xX5faxX9xXaxX49xX18xX38xX1axX1bxX126xX3bxX6xX49xXexX1xX6xXdxX126xX5xX6xX1axX126xX5xX6xX1axX126xXexX1xX20xX126xX1xX6xXdxX126xX1bxXdxX6xX1axX1xX126xX28xX10xX126xX3bxX20xX126xX151xX38xX39xX5xX3bxX126xX4xX20xXbxX126xX18xX38xX1axX1bxX126xX3bxX6xX126xX1axX20xX49xX2xX15axX44xX15axX15axX102xX103xX1xXexX11dxXaxX12xX0xXdxX11dxX1bxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX49xX11dxX10xX3bxXdxX6xX49xX2xX44xX45xX49xX1axX10xX151xX7xX49xX2xX102xX2xX15axX49xX2xX45xX15axX3bxX15axX2xX44xX167xX47xX169xX167xXexX102xX47xX158xX4dbxX5xX45xX103xX1bbxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX1xX1fxX20xX3xX22xX3xXexX14xXdxX3xX28xX29xX1axX1bxX3xX4xX1xX20xX1axX1bxX3xX33xX34xXexX3xX37xX38xX39xX5xX3bxX3xX3dxX20xXbxX3xX1axX42xX3xX44xX45xX2xX47xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX3bxXdxX28xX12xX0xX7xXexX39xX38xX1axX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXb8xXdxX3xX46bxX6xX1axX3xX5xXf92xX1axX3xXexX1xXaaxX3xX1xX6xXdxX3xX1bxXdxX7cxX1axX1xX3xX28xX4f7xX3xX3bxX12ffxX3xX37xX38xX39xX5xX3bxX3xX3dxX20xXbxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX65xXb8xX3xX1axX42xXaxX3xX1xX39xX10xX5faxX9xXaxX49xX18xX38xX1axX1bxX126xX3bxX6xX49xXexX1xX6xXdxX126xX5xX6xX1axX126xX5xX6xX1axX126xXexX1xX20xX126xX1xX6xXdxX126xX1bxXdxX6xX1axX1xX126xX28xX10xX126xX3bxX20xX126xX151xX38xX39xX5xX3bxX126xX4xX20xXbxX126xX18xX38xX1axX1bxX126xX3bxX6xX126xX1axX20xX49xX2xX15axX44xX15axX15axX102xX103xX1xXexX11dxXaxX12xXcxX1xXb8xXdxX3xX46bxX6xX1axX3xX5xXf92xX1axX3xXexX1xXaaxX3xX1xX6xXdxX3xX1bxXdxX7cxX1axX1xX3xX28xX4f7xX3xX3bxX12ffxX3xX37xX38xX39xX5xX3bxX3xX3dxX20xXbxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX65xXb8xX3xX1axX42xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX39xX38xX1axX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3bxXaxX12xXcxX1xX9b1xX1axX1bxX3xXb6xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1axX10xX7xX3xX167xX126xX2xX3xX28xX7cxX38xX3xX39xX14xX1axX1bxX3xX7xXb8xX1axX1bxX3xX2xX44xX126xX169xX376xX3xX1axX42xX3xXcxX1xXb8xXdxX3xX46bxX6xX1axX3xXexX39xXf9xX3xXexX1xX7cxX1axX1xX3xX65xX34exXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX65xXb8xX3xXa60xX6axX1axX1bxX3xXd5xX6xX11dxX3xX22xX3xX65xXf92xX20xX3xXexXdxXafxX1axX3xX4xX19xX3xX28xX4f7xX3xXexX1xX6xX11dxX3xX3bxX12ffxX3xX37xX38xX39xX5xX3bxX3xX3dxX20xXbxX3xX44xX45xX2xX47xX3xX28xX395xXdxX3xX28xX222xX3xXexX39xX3faxX3xX1axX1xX58bxX3xX18xXc5xX1axX1bxX3xXe6xX103xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX3bxXdxX28xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX49xX20xX5xX12xX0xX3bxXdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX39xXaxX12xX0xX49xX3bxXdxX28xX12xX0xX49xX3bxXdxX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX38xX20xX39xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX38xX3xX3b7xXdxX10xXexX1axX6xX11dx19479xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX3bxXdxX28xX12