Tổng thống Bolivia Evo Morales từ chức
Trước đó cùng ngày, Quân đội cho biết đã đề nghị Tổng thống Evo Morales từ chức để đảm bảo sự ổn định trong nước.
3375xa82dx9fa0x93afx46a9xd44bxb19bx9d6axbcccxX7x5eecxab04x3e6fx8340xed8cxb36exX5x9c29xXaxb5d0xXcxc173xc1d5xbd9exX3xXexX1x95b2xX15xX16xX3x764ex4992xX5xXdx9063xXdxX6xX3x7073xX22xX1fxX3xa23bxX1fxab70xX6xX5xX10xX7xX3xXex81aexX3xX4xX1xc385xX4xX0xe817xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx69f0xX10xX6xc09axXaxX12xXcxX2cx10649xd5e0xX4xX3xf2e7xc09exX3xX4xdcd2xX15xX16xX3xX15xX16x65c6x691ax3eb3xX3x9dabx8c1axd825xX15xX3xX55xba47xXdxX3xX4xX1xX1fxX3x71dcxXdx5745xXexX3xX55x3be3xX3xX55x4b5fxX3xX15xX16xX1x3434xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX26xX22xX1fxX3xX2axX1fxX2cxX6xX5xX10xX7xX3xXexX33xX3xX4xX1xX37xX4xX3xX55xd6ddxX3xX55x55f6xca1bxX3xX70xXa3xX1fxX3xX7x7989xX3xX14xX15xX3xX55xX7exX15xX1xX3xXexX2cxX1fxX15xX16xX3xX15xX51xX52xX4x4cd4xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX1fxX4cxX60xXaxX12xX49x106ddxX15xX3xX2xX3xXexX1xe47bxX15xX16xX3xX7xX6xX64xX3xX4xX64xX69xX4xX3xX70xec9bxX64xX3xX4x6fd0xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX61xX3xX22xX52xXdxX3xX22xXdxcda5xX4xX3xX16xXdxX5fxX15xX1xX3xX4xX1xXdxX72xX15xX3xXexX1x3798xX15xX16xX3xX15xX16xX6xX60xX3xXexX33xX3xX22xe3c5xX15xX16xX3xX2xX61xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX5xXdxX22xXdxX6xX3xX26xX22xX1fxX3xX2axX1fxX2cxX6xX5xX10xX7xX3xX1xc5c3xXa4xX3xd386xX64xX6xX3xXexX1xX148xX15xX16xX3xX70xXddxX1fxX3xXexX33xX3xX4xX1xX37xX4xXbfxX3xdeacxX15xX16xX3xX2axX1fxX2cxX6xX5xX10xX7xX61xX3x8ebaxbc51xX3xXexX64xX14xXdxX3xX4xXebxXa4xX3xX14bxX64xX60xX79xX15xX3xXexfa26xXdxX3xX1exX1fxX5xXdxX22xXdxX6xX3xXexX33xX3xX15x8025xXa4xX3xf73dxX170xX170xX16fxXbfxX0xX3axXbxX12xX0xXexX6xX70xX5xX10xX3xX7xXexX60xX5xX10xX9xXaxXa4xX6xX2cxX16xXdxX15xf506xX3xX194xXbx3394xX3xX6xX64xXexX1fx72b1xXaxX12xX0xXexX70xX1fxX4cxX60xX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX4cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx90b5xX10xX15xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d5xX10xX15xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXdxXa4xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXa4xX7xf507xXbxX1xX1fxXexX1fxX3xXdxX1d5xX10xX15xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX60xX5xX10xX9xXax3e8axXdxX4cxXexX1xX1b1xX3xX16fxX2xe2f1xXbxX1b5xX1bbxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1b1xX3xeb1dxX2xX170xXbxX1b5xX1bbxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX70xX1fxX5xXdxX22xXdxX6xX3xX10xX22xX1fxX3xXa4xX1fxX2cxX6xX5xX10xX7xX3xXexX33xX3xX4xX1xX37xX4xX3xX1xe04fxX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX3axX3axXdxXbfxX70xX6xX1fxX1xX6xXexXdxX15xX1xXbfxX22xX15xX3axX15xX10xX216xX7xX3axX2x9b0bxX22cxX21fxX3axX2xX170xa211xX4cxX2xX170xX286xX194xX194xX21fxX22cxXexX2xX286x72daxX22cxX286xX5xX170xXbfx4471xXbxX16xd04bxX2cxX9xX28cxX22cxX21fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX5xXdxX22xXdxX6xX3xX26xX22xX1fxX3xX2axX1fxX2cxX6xX5xX10xX7xX3xXexX33xX3xX4xX1xX37xX4xXaxX3xX4cxX6xXexX6xX1ffxXbxX1xX1fxXexX1fxX1ffxX1fxX2cxXdxX16xXdxX15xX6xX5xX1ffxX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1b1xX3axX3axXdxXa4xX6xX16xX10xX7xXbfxX22xX1fxX22xXbfxX22xX15xX3axX64xXbxX5xX1fxX6xX4cxX10xX4cxX3axX4xXdx93aaxX1fxXexX1fxd567xX10xX314xX28cxX5xX60xX28cxX64xX310xX22xX10xX64xX314xX16xX3axX194xX170xX2xX286x4d68xX2xX2xX327xX2xX2xX3axX2xX28cxX22cxX16fxX28cxX22cxX22cxX327xX70xX314xX4cxX29exXbfxX29exXbxX16xXaxX3xX4cxX6xXexX6xX1ffxX4cxX10xX7xX4xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX5xXdxX22xXdxX6xX3xX26xX22xX1fxX3xX2axX1fxX2cxX6xX5xX10xX7xX3xXexX33xX3xX4xX1xX37xX4xXbfxX3xcf0dxX15xX1xX1b1xX3x562dxXbxX64xX15xXdxX314xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d5xX6xXbxXexXdxX1fxX15xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX5xXdxX22xXdxX6xX3xX26xX22xX1fxX3xX2axX1fxX2cxX6xX5xX10xX7xX3xXexX33xX3xX4xX1xX37xX4xXbfxX3xX373xX15xX1xX1b1xX3xX378xXbxX64xX15xXdxX314xX0xX3axXbxX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX2cxX12xX0xX3axXexX70xX1fxX4cxX60xX12xX0xX3axXexX6xX70xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX1fxX4cxX60xXaxX12xXcxX2cxX51xX52xX4xX3xX55xX56xX3xX4xX59xX15xX16xX3xX15xX16xX5fxX60xX61xX3xX63xX64xX65xX15xX3xX55xX69xXdxX3xX4xX1xX1fxX3xX70xXdxX72xXexX3xX55xX76xX3xX55xX79xX3xX15xX16xX1xX7exX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX26xX22xX1fxX3xX2axX1fxX2cxX6xX5xX10xX7xX3xXexX33xX3xX4xX1xX37xX4xX3xX55xXa0xX3xX55xXa3xXa4xX3xX70xXa3xX1fxX3xX7xXabxX3xX14xX15xX3xX55xX7exX15xX1xX3xXexX2cxX1fxX15xX16xX3xX15xX51xX52xX4xXbfxX3xXcxX64xX60xba2axX15xX3xX70xX1axX3xX55xX76xX3xX5xX5fxXa4xX3xX16xXdxX6xX3xXexX191xX15xX16xX3xXddxXbxX3xX5xXabxX4xX3xX5xX483xX15xX3xX15xX1xX5fxX3xX5xX76xX15xX1xX3xX55xX182xX1fxX3xX4xXddxX15xX1xX3xXexXa3xX3xX7xX6xX64xX3xX314xX1xXdxX3xXcxX14xX3xX4xX1xX37xX4xX3xX4xXddxX4xX3xX14bxX64xX1axX4xX3xX16xXdxX6xX3xX4xX1xX65xX64xX3xX2ax469fxX3xX4xX148xX15xX16xX3xX70xX1axX3xX314xX72xXexX3xX14bxX64xXa3xX3xX314xXdxXa0xXa4xX3xXexX1fxXddxX15xX3xX4xX1xX1fxX3xXexX1x99a9xX60xX3xX70xX4fexXexX3xXexX1xX51x4df5xX15xX16xX3xXexX2cxX1fxX15xX16xX3xX4xX64xX69xX4xX3xX70xXebxX64xX3xX4xXefxX3xX1xX148xXa4xX3xX194xX3axX2xX170xXbfxX3x9badxX52xXdxX3xXexX64xX60xX483xX15xX3xX70xX1axX3xXexX148xX15xX3xXexX2cx6d21xX15xX16xX3xX314xX72xXexX3xX14bxX64xXa3xX3xX4xX64xX69xX4xX3xX314xXdxXa0xXa4xX3xXexX1fxXddxX15xX61xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX2axX1fxX2cxX6xX5xX10xX7xX3xX7xX6xX64xX3xX55xX56xX3xX55xX76xX3xX55x6164xX15xX16xX3xa795xX3xXexX14xX3xX4xX1xX37xX4xX3xX4xXddxX4xX3xX4xX64xX69xX4xX3xX70xXebxX64xX3xX4xXefxX3xXa4xX52xXdxXbfxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX1fxX4cxX60xXaxX12xX1d5xX59xX15xX16xX3xX15xX16xX5fxX60xX61xX3xX528xXdxX103xX15xX3xX1d5xX148xX15xX16xX3xXexX1axX3xX1exX1fxX5xXdxX22xXdxX6xX3xX4x453exX15xX16xX3xXexX1xX148xX15xX16xX3xX70xXddxX1fxX3xX7xc370xX3xXexXdxX72xX15xX3xX1xX5fxX15xX1xX3xX1b5xc7d0xXexX3xX1b5xXefxX3xX4xXddxX4xX3xXexX1xX5fxX15xX1xX3xX22xXdxX483xX15xX3xX4x51b9xX6xX3xXcxX121xX6xX3xXddxX15xX3xX1exXebxX64xX3xX4xXefxX3xXcxX1axXdxX3xX4xX6xX1fxX3xX1exX1fxX5xXdxX22xXdxX6xX3x4b6fxXcxX378xX26x798fxX3xX22xX263xX3xX15xX1xb2f5xX15xX16xX3x90cdxX1xX5fxX15xX1xX3xX22xXdxX3xX70xX4fexXexX3xXexX1xX51xX508xX15xX16xb7d6xX3xXexX2cxX1fxX15xX16xX3xX4xX64xX69xX4xX3xX70xXebxX64xX3xX4xXefxX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xXbfxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX1fxX4cxX60xXaxX12xXcxX1xX10xX1fxX3xX528xX191xX15xX3xXbxX1xX121xX15xX16xX3xX4xX148xX15xX16xX3xXexX1axX61xX3xX15xX1xX62bxX15xX16xX3xX70xX4fexXexX3xXexX1xX51xX508xX15xX16xX3xX62fxX2cxX4fexXexX3xX15xX16xX1xXdxX483xXa4xX3xXexX2cxX53bxX15xX16xX642xX3xX4cxX1fxX3xXbxX1xXddxXdxX3xX55xX1fxX5fxX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xXexX2cxX6xX3xX4xX5ffxX6xX3xXcxX14xX3xX4xX1xX37xX4xX3xX4xXddxX4xX3xX15xX51xX52xX4xX3xb91dxX6xXa4xX3xX2axX4dcxX3xX620x106b2x5200xX378xX624xX3xXbxX1xXddxXexX3xX16xXdxXddxX4xX3xX4xX56xX3xXexX1xXa0xX3xX4cx8c20xX15xX3xX55xX72xX15xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xX182xXa4xX3xX1xX263xX15xX1xX3xX7xXabxX3xX22xX5fxX3xX70xXebxX64xX3xX4xXefxX3xX5xXdxX483xX15xX3xX14bxX64xX6xX15xX3xX55xX72xX15xX3xX22xXdxX103xX4xX3xX314xXdxXa0xXa4xX3xXbxX1xXdxX72xX64xX3xX314xX72xXexX3xX14bxX64xXa3xX3xX70xXebxX64xX3xX4xXefxX3xX4xX1xd3d3xX15xX1xX3xXexX1xX37xX4xXbfxX0xX3axXbxX12xX0xX4cxXdxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4cxX2cxX10xX5xX6xXexX10xX4cxXaxX12xX0xX7xXexX2cxX1fxX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX483xX15xX3xX14bxX64xX6xX15xX1b1xX0xX3axX7xXexX2cxX1fxX15xX16xX12xX0xX64xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1ffxXexX1xX64xXa4xX70xX1ffxX6xX15xX4cxX1ffxX7xX6xXbxX1fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxcc68xX1xX10xX3xX55xX1axXdxX3xX5x3544xXbxX3xX1exX1fxX5xXdxX22xXdxX6xX3xX314xX483xX64xX3xX16xX53bxXdxX3xX55xX263xX15xX1xX3xX4xX148xX15xX16xX3xXbxX1xXa3xX15xX3xX55xX1axXdxX3xX314xX72xXexX3xX14bxX64xXa3xX3xX70xXebxX64xX3xX4xXefxXaxX3xX1xX2cxX10xc3fbxX9xXaxX3axX14bxX64xX1fxX4xX1ffxXexX10xX3axXbxX1xX10xX1ffxX4cxX1fxXdxX1ffxX5xX6xXbxX1ffxX70xX1fxX5xXdxX22xXdxX6xX1ffxX314xX10xX64xX1ffxX16xX1fxXdxX1ffxX4cxXdxX15xX1xX1ffxX4xX1fxX15xX16xX1ffxXbxX1xX6xX15xX1ffxX4cxX1fxXdxX1ffxX314xX10xXexX1ffxX14bxX64xX6xX1ffxX70xX6xX64xX1ffxX4xX64xX3axX2xX28cxX2xX170xX286xX16fxXbfxX1xXexXa4xXaxX12xX0xXdxXa4xX16xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX3axXa4xX10xX4cxXdxX6xX3axX2xX194xX170xX3axX15xX10xX216xX7xX3axX2xX286xX22cxX194xX3axX2xX298xX22cxX4cxX298xX170xX286xX22cxX21fxX298xX28cxXexX194xX22cxX2x7912xX2xX5xX170xXbfxX29exXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX5xXdxX22xXdxX6xX3xX26xX22xX1fxX3xX2axX1fxX2cxX6xX5xX10xX7xX3xXexX33xX3xX4xX1xX37xX4xXaxX3xX3axX12xX0xX3axX6xX12xX0xX4cxXdxX22xX12xX0xX7xXexX2cxX1fxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7bfxX1xX10xX3xX55xX1axXdxX3xX5xX7c8xXbxX3xX1exX1fxX5xXdxX22xXdxX6xX3xX314xX483xX64xX3xX16xX53bxXdxX3xX55xX263xX15xX1xX3xX4xX148xX15xX16xX3xXbxX1xXa3xX15xX3xX55xX1axXdxX3xX314xX72xXexX3xX14bxX64xXa3xX3xX70xXebxX64xX3xX4xXefxXaxX3xX1xX2cxX10xX801xX9xXaxX3axX14bxX64xX1fxX4xX1ffxXexX10xX3axXbxX1xX10xX1ffxX4cxX1fxXdxX1ffxX5xX6xXbxX1ffxX70xX1fxX5xXdxX22xXdxX6xX1ffxX314xX10xX64xX1ffxX16xX1fxXdxX1ffxX4cxXdxX15xX1xX1ffxX4xX1fxX15xX16xX1ffxXbxX1xX6xX15xX1ffxX4cxX1fxXdxX1ffxX314xX10xXexX1ffxX14bxX64xX6xX1ffxX70xX6xX64xX1ffxX4xX64xX3axX2xX28cxX2xX170xX286xX16fxXbfxX1xXexXa4xXaxX12xX7bfxX1xX10xX3xX55xX1axXdxX3xX5xX7c8xXbxX3xX1exX1fxX5xXdxX22xXdxX6xX3xX314xX483xX64xX3xX16xX53bxXdxX3xX55xX263xX15xX1xX3xX4xX148xX15xX16xX3xXbxX1xXa3xX15xX3xX55xX1axXdxX3xX314xX72xXexX3xX14bxX64xXa3xX3xX70xXebxX64xX3xX4xXefxX0xX3axX6xX12xX0xX3axX7xXexX2cxX1fxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4cxXaxX12xX528xXdxX103xX4xX3xXbxX1xX10xX3xX55xX1axXdxX3xX5xX7c8xXbxX3xX1exX1fxX5xXdxX22xXdxX6xX3xX15xX16xX1xXdxX3xX15xX16xX508xX3xX22xX79xX3xX314xX72xXexX3xX14bxX64xXa3xX3xX4xX64xX69xX4xX3xX70xXebxX64xX3xX4xXefxX3xXexX182xXdxX3xX14bxX64xX1axX4xX3xX16xXdxX6xX3xX6dexX6xXa4xX3xX2axX4dcxX3xX15xX5fxX60xX3xX5xX5fxX3xX4cxX1fxX3xXcxX121xX6xX3xXddxX15xX3xX1exXebxX64xX3xX4xXefxX3xXcxX1axXdxX3xX4xX6xX1fxX3xX22xX6fdxX15xX3xX4xX1xX51xX6xX3xXexX1xXa0xX3xX55xX51xX6xX3xX2cxX6xX3xX314xX72xXexX3xX14bxX64xXa3xX3xX4xX64xX1axXdxX3xX4xX59xX15xX16xX3xX4xX5ffxX6xX3xX14bxX64xXddxX3xXexX2cxX263xX15xX1xX3xX314xXdxXa0xXa4xX3xXbxX1xXdxX72xX64xX3xX15xX1xX6xX15xX1xXbfxX0xX3axXbxX12xX0xX3axX4cxXdxX22xX12xX0xX3axX5xXdxX12xX0xX3axX64xX5xX12xX0xX4cxXdxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2cxXaxX12xX0xX3axX4cxXdxX22xX12xX0xX3axX4cxXdxX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX378xX1fxX64xX2cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1fxX3xX528xX6e6xX528xX0xX3axXbxX12