Khai trương cửa hàng thời trang Belluni tại Vincom Hà Tĩnh
Nhằm đáp ứng thị trường thời trang sôi động trong những ngày hè cũng như xây dựng hình ảnh thương hiệu Belluni tại miền Trung, ngày 12/7/2017, Tổng công ty 28 khai trương cửa hàng thời trang Belluni thứ 69 tại Vincom Hà Tĩnh, đường Hà Huy Tập, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh.
3167x3fb9x819cxe515x7af3xc8afxefaax7d4dxdef0x436bxb262xc2bexc8c6x4a21x608cxb515xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax72e0xf2f6xeafbxXexX0xf18exXaxX17xX18xX19xXexX0xe35fxfd14xX19xea54xXexX0xXaxa315xX9x8568xXdxX18x5cdaxX2fx7d85xaedex6e8axX5xcc09xXbxXdxX17xX32xXexc880xXaxX18xX35xX9xXbxbf0exdffexbe09x10651xd025xX9xX2cx73c4xX18xX9xXax43b3xX44xX45xX9xXbxXax42e7xX35xX9xXbxX41xX18xX44xX45xX9x689axX17xXdxXdxb268xX44xX35xX9xXbx6dcexX35xX9x86c0xX35xX44xX2cxX24xXcxX9x9db9xX4cxX9xX5x8ed3xX44xXaxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX6exX17xX18xX19xX32xXexb9d2xXaxb676xXcxX9x6e14xd079xX33xX9x86e0xX44xX45xX9xXbxXaxabe2xX9xXbxX41xX42xX52xX44xX45xX9xXbxXaxX52xX35xX9xXbxX41xX18xX44xX45xX9xX2fx7642xX35xX9xX90x7f3dxX44xX45xX9xXbxX41xX24xX44xX45xX9xX44xXax69b0xX44xX45xX9xX44xX45xX4cxX26xX9xXax71c6xX9xX2cx5cb2xX44xX45xX9xX44xXaxX42xX9x9e16x104cbxX26xX9xX19xd953xX44xX45xX9xXax4d29xX44xXaxX9x10385xX44xXaxX9xXbxXaxX42xX43xX44xX45xX9xXaxX35x7d67xX5fxX9xX5bxX17xXdxXdxX5fxX44xX35xX9xXbxX64xX35xX9xXcxX35xa73cxX44xX9xX5xX41xX5fxX44xX45xa850xX9xX44xX45xX4cxX26xX9xX2ax4eb8xX1cxec10xX1cxX110x891axX2axX112xX108xX9xX5x4d34xX44xX45xX9xX2cxXafxX44xX45xX9xXbxX26xX9xX110x40aexX9xd63dxXaxX18xX35xX9xXbxX41xX42xX43xX44xX45xX9xX2cxX48xX18xX9xXaxX4cxX44xX45xX9xXbxXaxX52xX35xX9xXbxX41xX18xX44xX45xX9xX5bxX17xXdxXdxX5fxX44xX35xX9xXbxXaxX94xX9xcfe9xaf01xX9xXbxX64xX35xX9xX67xX35xX44xX2cxX24xXcxX9xX6exX4cxX9xX5xX72xX44xXaxX108xX9xX90xX42xX52xX44xX45xX9xX6exX4cxX9xX6exX5fxX26xX9xX5x4a62xX33xX108xX9xX33xXaxX42xX52xX44xX45xX9xX6exX4cxX9xX6exX5fxX26xX9xX5xX17bxX33xX108xX9xX5xX7xX9xX6exX4cxX9xX5xX72xX44xXaxbfd9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX5bxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXd4xXbxd037xX18xXdxX35xX45xX44xf5f1xX9xX2cxX17xX44xXbxX17xX41x47edxX32xXexX0xX35xXcxX45xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xdfc1xX35xX19xXbxXaxX1c3x44b0xX1e0xX115xX33xXd4xX1cbxXaxX17xX35xX45xXaxXbxX1c3xa46exX156xX112xX33xXd4xX32xX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1c3xX1cxX1cxX35xX19cxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxX19cx3ee4xX44xX1cxX44xX17xX1daxX2fxX1cxX2axX128xX115xX156xX1cxX112xX156xX19xX156xX115xX157x947dxX157xX1e0xX21fxXbxX110xX112xX128xX115xXdxX115xX19cxd5f5xX33xX45xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX12axXaxX18xX35xX9xXbxX41xX5fxX24xX44xX45xX9xX2cxX5fxX18xX9xXaxX18xX44xX45xX9xXbxXaxX24xX35xX9xXbxX41xX18xX44xX45xX9xX23xX17xXdxXdxX5fxX44xX35xX9xXbxX18xX35xX9xX20cxX35xX44xX2cxX24xXcxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX44xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX5bxX24xX19xX26xX32xXexX3bxX35xd500xX44xX9xX90xX9axX44xXaxX9xX20cx78bdxX35xX9xX2fxX94xX9xXcxXefxX44xXaxX108xX9xXbx4744xXcxX9xX44xXaxXdexX44xX9xX20cxX4cxX9xX45xX35xX91xX9xXbxX41xX9axX9xX2cxb0f2xXbxX9xXdx5a26xX35xX108xX9xXbxXaxX42xX43xX44xX45xX9xXaxX35xXefxX5fxX9xXbxXaxX52xX35xX9xXbxX41xX18xX44xX45xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX5bxX24xX19xX26xX32xXexX5bxX17xXdxXdxX5fxX44xX35xX9xX2cxd19axX18xX9xX5xX11bxX44xX45xX9xX2cxXafxX44xX45xX9xXbxX26xX9xX110xX128xX9xcadexX9xXcxXb3xXbxX9xXbxX41xX24xX44xX45xX9xX44xXaxXbfxX44xX45xX9xX19xX24xX18xX44xXaxX9xX44xX45xXaxX35xXefxX33xX9xX19xe1d2xX44xX9xX90xX2a0xX5fxX9xXbxX41xX24xX44xX45xX9xX44xX45xX4cxX44xXaxX9xX19xXefxXbxX9xXcxX18xX26xX9xX67xX35xXefxXbxX9xX8bxX18xXcxX9xX1bdxX9xX90xX18xX44xX45xX9xX19xX2a0xX44xX9xX12axXax9d63xX44xX45xX9xX90xX9axX44xXaxX9xX90xX42xe2daxX2cxX9xX20cxX9axX9xXbxX41x7e8fxX9xX2cxX2f0xX18xX9xXcxXdexX44xXaxX9xXbxX41xX24xX44xX45xX9xXbxXaxX9axX9xXbxX41xX42xX52xX44xX45xX9xXbxXaxX52xX35xX9xXbxX41xX18xX44xX45xX9xX67xX35xXefxXbxX9xX8bxX18xXcxX9xX44xe216xX35xX9xX2cxXaxX5fxX44xX45xX9xX20cxX4cxX9xXcxXb3xXbxX9xXbxXaxX42xX43xX44xX45xX9xXaxX35xXefxX5fxX9xXbxXaxX52xX35xX9xXbxX41xX18xX44xX45xX9xX44xX18xXcxX9xX2cxX18xX24xX9xX2cx7b4bxX33xX9xX19xX4cxX44xXaxX9xX2cxXaxX24xX9xX45xX35xX293xX35xX9xX2cxXafxX44xX45xX9xX2fxb7d1xX108xX9xX19xX24xX18xX44xXaxX9xX44xXaxXd5xX44xX9xX20cxX4cxX9xX44xXaxXbfxX44xX45xX9xX44xX45xX42xX52xX35xX9xXbxXaxX4cxX44xXaxX9xX90xX64xXbxX9xX44xX398xX35xX9xX41xX35xX28axX44xX45xX19cxX9xX67xX293xX35xX9xX2cxX91xX2cxX9xX2fxXe2xX44xX9xX33xXaxcf83xXcxX9xX90xX18xX9xX19xX64xX44xX45xX9xXbxa67fxX9xX20cxX17xX2fxXbxX24xX44xX108xX9xX91xX24xX9xX2fxX43xX9xXcxX35xX108xX9x6fc1xX5fxX2a0xX44xX9xXbxXd5xX26xX108xX9xX43fxX5fxX2a0xX44xX9xX12axXaxX18xX12axX35xX9xX90x8638xX44xX9xX2cxX91xX2cxX9xXdxX24xX64xX35xX9xX91xX24xX9xXbxXaxX5fxX44xX108xX9xX5bxX17xXdxXdxX5fxX44xX35xX9xXcxX18xX44xX45xX9xX90xX455xX44xX9xX2fxXd9xX9xXdxXd9xX18xX9xX2cxXaxb5ffxX44xX9xXaxX24xX4cxX44xX9xXaxXe2xX24xX108xX9xX90xX17bxXcxX9xX2cxXaxX3c8xXbxX9xX44xX18xXcxX9xXbxX367xX44xXaxX108xX9xX12axXaxX354xX44xX45xX9xX90xX9axX44xXaxX9xX90xX42xX35fxX2cxX9xX45xX35xX91xX9xXbxX41xX9axX9xX2cxXaxX5fxX41fxX44xX9xXcxXd9xX2cxX108xX9xX33xXaxX24xX44xX45xX9xXbxXaxX91xX35xX9xXbxXd9xX9xXbxX35xX44xX9xX20cxX4cxX9xX23xXe2xX44xX9xXdxX72xX44xXaxX9xX90xX367xX2cxXaxX9xXbxXaxXd9xX2cxX9xX2cxX2f0xX18xX9xX44xXaxXbfxX44xX45xX9xX44xX45xX42xX52xX35xX9xX90xX4cxX44xX9xXafxX44xX45xX9xXbxXaxX4cxX44xXaxX9xX90xX64xXbxX19cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX5bxX24xX19xX26xX32xXexX5xX35xX28axX44xX9xX33xXaxX24xX44xX45xX9xXbxX41xX24xX44xX45xX9xX20cxX35xXefxX2cxX9xX94xX44xX45xX9xX19x7d0exX44xX45xX9xX2cxXaxX3c8xXbxX9xXdxX35xXefxX5fxX9xX2cxXafxX44xX45xX9xX44xX45xXaxXefxX9xXcxX293xX35xX108xX9xX5bxX17xXdxXdxX5fxX44xX35xX9xX90x9824xX9xX33xXaxX91xXbxX9xXbxX41xX35xa16dxX44xX9xX2cxX91xX2cxX9xX19xd5baxX44xX45xX9xX2fxXe2xX44xX9xX33xXaxX41fxXcxX9xX91xX24xX9xX2fxX43xX9xXcxX35xX9x52adxX2fxX35xX28axX5fxX9xX2cxXaxX3c8xXbxX9xXdxX35xXefxX5fxb091xX9xX44xXaxX42xX1c3xX9xX5bxc5e2xa1d2xX5bxX3xX3xX9xX8bxX5a6xX8bxX3xX9xX5xX8xX8bxX4xX8xfc13xX9xX303xX9xX20cxXe2xX35xX9xXbxX42bxX9xX2fxX35fxX35xX9xX2cxXd5xX26xX9xXbxX41xX17xX1cbxX9xc54fxX3xX8bxX9xeceexX5cexX5b6xX67xX8x8a27xX9xX1bdxX9xX20cxXe2xX35xX9xX12axXaxX91xX44xX45xX9xX12axXaxX5fxX41fxX44xX9xXbxX42bxX9xX2fxX35fxX35xX9xX20cxX4cxX9xX5a7xX3xX2xX5a6xX5b6xX9xX1bdxX9xX20cxXe2xX35xX9xXbxX42bxX9xX45x69c1xX9xX2fx8db8xX35xX1cbxX9xX20cxX4cxX9xX90x7881xX2cxX9xX23xX35xXefxXbxX9xXdxX4cxX9xX4xX3x8c85xX5d7xX8x92e4xX9xX1bdxX9xX90xX42xX35fxX2cxX9xX12axX455xXbxX9xXaxX35fxX33xX9xXbxX42bxX9xX42xX5fxX9xX90xX35xX571xXcxX9xX2cxX2f0xX18xX9xX2fxX35fxX35xX9xX33xX24xXdxX26xX17xX2fxXbxX17xX41xX9xX20cxX4cxX9xX2fxX35fxX35xX9xX2cxX24xXbxXbxX24xX44xX19cxX9xX67xX293xX35xX9xX2cxX91xX2cxX9xXbxX367xX44xXaxX9xX44xaac8xX44xX45xX9xX42xX5fxX9xX20cxX35xXefxXbxX9xX44xXaxX42xX1c3xX9xX12axXaxX48xX9xXcx8307xX35xX108xX9xX12axXaxX91xX44xX45xX9xX12axXaxX5fxX41fxX44xX108xX9xXbxXaxX3c8xXcxX9xXax6c3axXbxX108xX9xX12axXaxXafxX44xX45xX9xX44xXaxX66bxX44xX1cbxX9xX44xX45xX24xX4cxX35xX9xX41xX18xX108xX9xX23xX100xX44xX9xXcxX4cxX5fxX9xX2cxX18xX24xX108xX9xX12axXaxXafxX44xX45xX9xX90xX11bxX9xXdxXafxX44xX45xX108xX9xX2cxXaxX2b4xX44xX45xX9xX2cxX24xX9xX41xX698xXbxX108xX9xX2cxXaxX2b4xX44xX45xX9xX44xXaxX66bxX44xX9xX20cxX4cxX9xX90xX610xX2cxX9xX23xX35xXefxXbxX9xX45xX35xXbfxX9xX19xX91xX44xX45xX9xXbxX2b4xXbxX9xX2fxX18xX5fxX9xX44xXaxX35xX100xX5fxX9xXdxX2a0xX44xX9xX45xX35xX610xXbxX9xX2f0xX35xX19cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX5bxX24xX19xX26xX32xXexX5a7xX18xX44xX45xX9xX90xX455xX44xX9xX2fxXd9xX9xX2cxXd5xX44xX9xX23xX8dxX44xX45xX9xX45xX35xXbfxX18xX9xX44x1019bxXbxX9xXdxX9axX2cxXaxX9xXdxX567xXcxX108xX9xXaxX35xXefxX44xX9xX90xX64xX35xX9xX20cxX4cxX9xX2cxXaxX5fxX41fxX44xX9xXcxXd9xX2cxX9xXbxX42bxX9xX33xXaxX24xX44xX45xX9xX2cxX91xX2cxXaxX9xX90xX455xX44xX9xXbxX41xXe2xX35xX9xX44xX45xXaxX35xXefxXcxX9xXcxX5fxX18xX9xX2fxc60fxXcxX19cxX9xX5a7xX605xX35xX9xXbxXaxX35xX455xXbxX9xX12axX455xX9xX2cxX2f0xX18xX9xX5bxX17xXdxXdxX5fxX44xX35xX9xX90xX100xX5fxX9xXbxX64xX24xX9xX44xX28axX44xX9xXcxXb3xXbxX9xX23xXb3xX9xX2fxX42xX5fxX9xXbxX17bxX33xX9xXbxX5fxX26xXefxXbxX9xX20cxX52xX35xX9xX20cxX100xX9xXcxX4cxX5fxX9xX2fxX78cxX2cxX108xX9xX20cxX100xX9xX90xX42xX52xX44xX45xX9xX44xX746xXbxX9xX20cxX4cxX9xXd4xX5fxX9xXaxX42xX293xX44xX45xX9xXdxX323xX44xX9xX12axX35xX571xX5fxX9xX19xX91xX44xX45xX9xXbxXaxX52xX35xX9xXbxX41xX18xX44xX45xX19cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX5bxX24xX19xX26xX32xXexX8bxXaxXd5xX44xX9xX19xX9axX33xX9xX12axXaxX18xX35xX9xXbxX41xX42xX43xX44xX45xX9xX2cxX48xX18xX9xXaxX4cxX44xX45xX9xX5bxX17xXdxXdxX5fxX44xX35xX9xXbxXaxX94xX9xX156xX157xX9xXbxX64xX35xX9xX67xX35xX44xX2cxX24xXcxX9xX6exX4cxX9xX5xX72xX44xXaxX108xX9xX5bxX17xXdxXdxX5fxX44xX35xX9xX12axXaxX5fxX26xX455xX44xX9xXcxX567xX35xX9xX2axX1e0x4d60xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX45xX35xX91xX9xXbxXaxf58bxX9xX23xX4cxX35xX9xXbxX42bxX9xX44xX45xX4cxX26xX9xX12axXaxX18xX35xX9xXbxX41xX42xX43xX44xX45xX9xX90xX455xX44xX9xX44xX45xX4cxX26xX9xX110xX1edxX1cxX112xX1cxX110xX115xX2axX112xX19cxX9xX5bxX28axX44xX9xX2cxX64xX44xXaxX9xX90xX398xX108xX9xX5bxX17xXdxXdxX5fxX44xX35xX9xX2cxXccxX44xX45xX9xX19xX4cxX44xXaxX9xXbxX610xX44xX45xX9xX44xXaxX35xX100xX5fxX9xX33xXaxX2a0xX44xX9xX43fxX5fxX4cxX9xXaxX3c8xX33xX9xX19xX323xX44xX9xX20cxX4cxX9xX67xX24xX5fxX2cxXaxX17xX41xX9xXbxX41xX9axX9xX45xX35xX91xX9xX2axX115xX115xX19cxX115xX115xX115xX9xX90xX608xX44xX45xX9xX2cxXaxX24xX9xX44xXaxXbfxX44xX45xX9xX12axXaxX91xX2cxXaxX9xXaxX4cxX44xX45xX9xX90xX2a0xX5fxX9xXbxX35xX28axX44xX9xX90xX455xX44xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX43fxX5fxX18xX44xX9xX20cxX4cxX9xXcxX5fxX18xX9xX2fxX78cxXcxX19cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX5bxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxXafxX44xX45xX9xXbxX35xX44xX9xXdxX35xX28axX44xX9xXaxXefxX1c3xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX5bxX24xX19xX26xX32xXexb46cxX17xX23xX2fxX35xXbxX17xX1c3xX9xX1daxX1daxX1daxX19cxX23xX17xXdxXdxX5fxX44xX35xX19cxX2cxX24xXcxX19cxX20cxX44xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX5bxX24xX19xX26xX32xXexX61dxX18xX44xX33xX18xX45xX17xX1c3xX9xX1daxX1daxX1daxX19cx85a5xX18xX2cxX17xX23xX24xX24xX12axX19cxX2cxX24xXcxX1cxX23xX17xXdxXdxX5fxX44xX35xX19cxX20cxX35xX17xXbxX44xX18xXcxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX5bxX24xX19xX26xX32xXexX6exX24xXbxXdxX35xX44xX17xX1c3xX9xX2axX157xX115xX115xX9xX157xX156xX156xX157xX156xX157xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe