Bộ TT&TT ban hành quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
Bộ TT&TT khuyến nghị cá nhân nên sử dụng họ tên thật, tổ chức nên dùng tên hiệu thật và đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ để xác thực tên hiệu, địa chỉ mạng, đầu mối liên hệ khi tham gia, sử dụng mạng xã hội.
bec2xff9exf120x1277fxe12ax10efaxf504x11987x1125bxX7x138abxf915x13a1fxc03fxd2c2x119c8xX5x137cbxXaxe4d1xccc2x142b4xX3xXcxXcx1163axXcxXcxX3x127abxX6x130a0xX3xX1x1437axX1exX1xX3x12660x108cfx112c2xX3xXexf92fxX4xX3x12f75xX1exfd8axX3xdc82x13ea3xX3xXexcff6xd735xX1exX3x112e1x11029xX1exX2fxX3xX31xceb1xX3xX1xX14xXdxX0x12037xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx111b0xX10xX6xc3aaxXaxX12xX13xX14xX3xXcxXcxX18xXcxXcxX3x108d9xX1xX26xX27xf59axX1exX3xX1exX2fxX1x117bexX3xX4x11398xX3xX1exX1xe717xX1exX3xX1exX36xX1exX3xX7xX32xX3xX57x10b5cxX1exX2fxX3xX1x12477xX3xXexX36xX1exX3xXexX1x12b22xXexfd94xX3xXex11274xX3xX4xX1xX2dxX4xX3xX1exX36xX1exX3xX57x117e0xX1exX2fxX3xXexX36xX1exX3xX1xXdx136c7xX26xX3xXexX1xX8cxXexX3x11481xX21xX3xc7f8x12192xX1exX2fxX3xX63xd690xX3xXafxe590xXdxX3xX1exX1xX21xX3xX4xX26xX1exX2fxX3xX4x1090axXbxX3xX57xX6dxX4xX1xX3xXafxX7fxX3xXb2x11774xX3xX31xX70xX4xX3xXexX1xfe1exX4xX3xXexX36xX1exX3xX1xXdxXa7xX26xX8exX3xXb2xX6dxX6xX3xX4xX1x10a43xX3xX39xX3axX1exX2fxX8exX3xXb2x147a0xX26xX3xX39x10a34xXdxX3xX5xXdxX36xX1exX3xX1xXa7xX3xX63xX1xXdxX3xXexX1xX6xX39xX3xX2fxXdxX6xX8exX3xX7xX32xX3xX57xX7fxX1exX2fxX3xX39xX3axX1exX2fxX3xX31xX3fxX3xX1xX14xXdx12211xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13x112dexX57xX27xXaxX12xX0xX7xXexX35xX139xX1exX2fxX12xXcxX3axX139xX3xXb2xXdx11477xX26xX3xX63xXdxXa7xX1exX3xXbxX1xX70xXexX3xXexX35xXdxXd4xX1exX3xX5xX21xX1exX1xX3xX39xX3axX1exX1xX3xX39xX3axX1exX2fxX3xX31xX3fxX3xX1xX14xXdxX3xXexX3axXdxX3xe100xXdxXa7xXexX3x10c90xX6xX39xX0xX45xX7xXexX35xX139xX1exX2fxX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX139xX57xX27xXaxX12xX17exX2fxX21xX27xX3xX2x12a53xX45x127e4xX8exX3xX13xX14xX3xXcxXcxX18xXcxXcxX3xXb2xX3fxX3xX1cxX6xX1exX3xX1xX21xX1exX1xX3xX1cxX14xX3xX25xX26xX27xX3xXexX2axX4xX3xX2dxX1exX2fxX3xX31xX32xX3xXexX35xX36xX1exX3xX39xX3axX1exX2fxX3xX31xX3fxX3xX1xX14xXdxX8exX3xX70xXbxX3xX57xX7fxX1exX2fxX3xX4xX1xX139xX3xc832xX3xX1exX1xce35xX39xX3xXb2xXfcxXdxX3xXexd620xc550xX1exX2fxX8exX3xX2fx14698xX39x13d58xX3xX4xe7acxX3xX25xX26xX6xX1exX3xX1exX1xX21xX3xX1exX1fbxXbbxX4xX8exX3xX4xX70xX1exX3xX1cxX14xX8exX3xX4x13128xX1exX2fxX3xX4xX1xX2dxX4xX8exX3xXafxXdxX36xX1exX3xX4xX1xX2dxX4xX8exX3xX1exX2fxX1fbxf61cxXdxX3xX5xX6xX139xX3xXb2xX14xX1exX2fxX3xXexX35xX139xX1exX2fxX3xX4xX207xX3xX25xX26xX6xX1exX3xX1exX1xX21xX3xX1exX1fbxXbbxX4xX3xX7xX32xX3xX57xX7fxX1exX2fxX3xX39xX3axX1exX2fxX3xX31xX3fxX3xX1xX14xXdxe670xX3xXexX91xX3xX4xX1xX2dxX4xX8exX3xX4xX70xX3xX1exX1xX74xX1exX3xX63xX1xX70xX4xX3xX7xX32xX3xX57xX7fxX1exX2fxX3xX39xX3axX1exX2fxX3xX31xX3fxX3xX1xX14xXdxX26fxX3xX1exX1xX21xX3xX4xX26xX1exX2fxX3xX4xXc8xXbxX3xX57xX6dxX4xX1xX3xXafxX7fxX3xX39xX3axX1exX2fxX3xX31xX3fxX3xX1xX14xXdxX3xXexX3axXdxX3xX179xXdxXa7xXexX3xX17exX6xX39xX128xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX139xX57xX27xXaxX12xX0xXdxX39xX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdx10abexX10xX1exXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXax13e72xXdxX57xXexX1xX204xX3xX1a7xX2xe070xXbxX31xX26fxX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX204xX3x11956xX2x1240bxXbxX31xX26fxXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX45xX45xXdxX128xX1cxX6xX139xX1xX6xXexXdxX1exX1xX128xXafxX1exX45xX1exX10xX2fcxX7xX45x1062exX2xX335xX312xX45xX2xX314x12538xX57xX305xX2xX314xX312xX314xX314xX305xXexX305x10ab9xX1a5xX347xX5xX314xff3bxX63xX1xX139xX1exX2fxX34cxX57xX10xX34cxXexX6xXdxX34cxX57xXdxX10xX1exX34cxXexXdxX128x1178exXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxXcxX18xXcxXcxX3xX1cxX6xX1exX3xX1xX21xX1exX1xX3xX25xX26xX27xX3xXexX2axX4xX3xX2dxX1exX2fxX3xX31xX32xX3xXexX35xX36xX1exX3xX39xX3axX1exX2fxX3xX31xX3fxX3xX1xX14xXdxXaxX3xX2fcxXdxX57xXexX1xX9xXaxX1a7xX2xX305xXaxX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX9xXaxX312xX2xX314xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2edxX6xXbxXexXdxX139xX1exXaxX12xX13xX14xX3xX25xX26xX27xX3xXexX2axX4xX3xX2dxX1exX2fxX3xX31xX32xX3xX1xX1fbxXbbxX1exX2fxX3xXexXbbxXdxX3xX31xX74xX27xX3xX57xXdcxX1exX2fxX3xX4xX1xX26x132e0xX1exX3xX39xXdcxX4xX3xXb2xX3axX139xX3xXb2xX2dxX4xX3xXafxX14cxX3xX1xX21xX1exX1xX3xXafxXdxX8exX3xX2dxX1exX2fxX3xX31xX32xX3xXexX35xX36xX1exX3xX39xX3axX1exX2fxX3xX31xX3fxX3xX1xX14xXdxX3xc3c0xf671xX1exX1xX3xX39xXdxX1exX1xX3xX1xX84xX6xX204xX3xdf9bxX1exXexX10xX35xX1exX10xXexd9f7xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX139xX57xX27xXaxX12xX13xX14xX3xX25xX26xX27xX3xXexX2axX4xX3xX1exX21xX27xX3xX1exX1xf5b2xX39xX3xXexX3axX139xX3xXb2xXdxX14cxX26xX3xX63xXdxXa7xX1exX3xXbxX1xX70xXexX3xXexX35xXdxXd4xX1exX3xX5xX21xX1exX1xX3xX39xX3axX1exX1xX3xX39xX3axX1exX2fxX3xX31xX3fxX3xX1xX14xXdxX3xXexX3axXdxX3xX179xXdxXa7xXexX3xX17exX6xX39xX8exX3xXb2xf09fxX39xX3xX1cxX4acxX139xX3xX25xX26xX27xX14cxX1exX3xXexXdcxX3xX57xX139xX3xX4xX70xX3xX1exX1xX74xX1exX8exX3xX25xX26xX27xX14cxX1exX3xXexXdcxX3xX57xX139xX3xX63xXdxX1exX1xX3xX57xX139xX6xX1exX1xX8exX3xX63xX1xX221xX1exX2fxX3xXbxX1xX74xX1exX3xX1cxXdxXa7xXexX3xXb2xXfcxXdxX3xX31xX32xX3xX1exX1xX21xX3xX4xX26xX1exX2fxX3xX4xXc8xXbxX3xX57xX6dxX4xX1xX3xXafxX7fxX3xXexX35xX139xX1exX2fxX3xXafxX21xX3xX1exX2fxX139xX21xXdxX3xX1exX1fbxXbbxX4xX8exX3xXbxX1xX9dxX3xX1xX1fcxXbxX3xXafxXbbxXdxX3xX4xX1xX26xX3faxX1exX3xX39xXdcxX4xX8exX3xXexX1xX221xX1exX2fxX3xX5xXa7xX3xXafxX21xX3xX4xX70xX4xX3xXb2xXdxX14cxX26xX3xX1fbxXbbxX4xX3xX25xX26xXfcxX4xX3xXexX67xX3xX39xX21xX3xX179xXdxXa7xXexX3xX17exX6xX39xX3xXexX1xX6xX39xX3xX2fxXdxX6xX128xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX139xX57xX27xXaxX12xX13xX14xX3xX25xX26xX27xX3xXexX2axX4xX3xX4xdc81xX1exX2fxX3xX1xX1fbxXbbxX1exX2fxX3xXexXbbxXdxX3xX31xX74xX27xX3xX57xXdcxX1exX2fxX3xX4xX1xX26xX3faxX1exX3xX39xXdcxX4xX3xXb2xX3axX139xX3xXb2xX2dxX4xX3xXafxX14cxX3xX1xX21xX1exX1xX3xXafxXdxX8exX3xX2dxX1exX2fxX3xX31xX32xX3xXexX35xX36xX1exX3xX39xX3axX1exX2fxX3xX31xX3fxX3xX1xX14xXdxX8exX3xX2fxXdxX70xX139xX3xX57xX7fxX4xX3xX27xX3xXexX1xX2dxX4xX8exX3xXexX3axX139xX3xXexX1xX1f3xXdxX3xX25xX26xX10xX1exX3xXexd195xX4xX1xX3xX4xXdcxX4xX3xXexX35xX139xX1exX2fxX3xX4xX70xX4xX3xX1xX21xX1exX1xX3xXafxXdxX3xX2dxX1exX2fxX3xX31xX32xX3xX4x1365cxX6xX3xX1exX2fxX1fbxX239xXdxX3xX57xX9dxX1exX2fxX3xXexX35xX36xX1exX3xX39xX3axX1exX2fxX3xX31xX3fxX3xX1xX14xXdxX8exX3xX2fxX1f3xXbxX3xXbxX1xXf8xX1exX3xX31xX74xX27xX3xX57xXdcxX1exX2fxX3xX39xX221xXdxX3xXexX35xX1fbxX239xX1exX2fxX3xX39xX3axX1exX2fxX3xX6xX1exX3xXexX139xX21xX1exX8exX3xX5xX21xX1exX1xX3xX39xX3axX1exX1xX3xXexX3axXdxX3xX179xXdxXa7xXexX3xX17exX6xX39xX128xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX139xX57xX27xXaxX12xXcxX1xX10xX139xX3xXb2xX1f3xX8exX3xX1cxX36xX1exX3xX4xX3axX1exX1xX3xXafxXdxXa7xX4xX3xXbxX1xX4acxXdxX3xXexX26xX74xX1exX3xXexX1xX61fxX3xX312xX3xX25xX26xX27xX3xXexX2axX4xX3xX2dxX1exX2fxX3xX31xX32xX3xX4xX1xX26xX1exX2fxX204xX3xXcxX221xX1exX3xXexX35xX84xX1exX2fxX8exX3xXexX26xX74xX1exX3xXexX1xX61fxX3xXbxX1xX70xXbxX3xX5xX26xX8cxXexX26fxX3x137e3xX21xX1exX1xX3xX39xX3axX1exX1xX26fxX3x12d0axX1exX3xXexX139xX21xX1exX8exX3xX1cxX4acxX139xX3xX39xX8cxXexX3xXexX1xX221xX1exX2fxX3xXexXdxX1exX3xXafxX21xX3xXcxX35xX70xX4xX1xX3xX1exX1xXdxXa7xX39xX8exX3xX39x12f1dxXdxX3xX1exX1xX1f3xX39xX3xXb2xXfcxXdxX3xXexX1fbxX1fcxX1exX2fxX3xXexX1xX6xX39xX3xX2fxXdxX6xX8exX3xX7xX32xX3xX57xX7fxX1exX2fxX3xX39xX3axX1exX2fxX3xX31xX3fxX3xX1xX14xXdxX3xX4x11db1xX1exX3xX4xX1f3xX3xX39xX14xXexX3xX7xXfcxX3xX25xX26xX27xX3xXexX2axX4xX3xX63xX1xX70xX4xX3xX4xXf8xX1exX3xX70xXbxX3xX57xX7fxX1exX2fxX128xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX139xX57xX27xXaxX12xX2edxX7fxX3xXexX1xXd4xX8exX3xXafxXbbxXdxX3xXexX91xX3xX4xX1xX2dxX4xX8exX3xX4xX70xX3xX1exX1xX74xX1exX8exX3xX1exX2fxX139xX21xXdxX3xXafxXdxXa7xX4xX3xXexf996xX39xX3xX1xXdxXd4xX26xX3xXafxX21xX3xXexX26xX74xX1exX3xXexX1xX61fxX3xX4xX70xX4xX3xXb2xXdxX14cxX26xX3xX63xX1xX139xX4acxX1exX3xX1xX1fbxXbbxX1exX2fxX3xX57xf6fcxX1exX3xX7xX32xX3xX57xX7fxX1exX2fxX3xX4xX61fxX6xX3xX1exX1xX21xX3xX4xX26xX1exX2fxX3xX4xXc8xXbxX3xX57xX6dxX4xX1xX3xXafxX7fxX3xX39xX3axX1exX2fxX3xX31xX3fxX3xX1xX14xXdxX3xXexX35xX1fbxXbbxX4xX3xX63xX1xXdxX3xXb2xXb3xX1exX2fxX3xX63xXb8xX8exX3xXexX1xX6xX39xX3xX2fxXdxX6xX3xX39xX3axX1exX2fxX3xX31xX3fxX3xX1xX14xXdxX8exX3xX1cxX14xX3xX25xX26xX27xX3xXexX2axX4xX3xX4xX58fxX1exX2fxX3xX63xX1xX26xX27xX67xX1exX3xX1exX2fxX1xX6dxX3xX1exX36xX1exX3xX7xX32xX3xX57xX7fxX1exX2fxX3xX1xX84xX8exX3xXexX36xX1exX3xXexX1xX8cxXexX3xX4xX70xX3xX1exX1xX74xX1exX8exX3xXexX36xX1exX3xX1xXdxXa7xX26xX3xXexX1xX8cxXexX3xX4xX61fxX6xX3xXexX91xX3xX4xX1xX2dxX4xX8exX3xX4xX207xX3xX25xX26xX6xX1exX3xXafxX21xX3xXb2xXb3xX1exX2fxX3xX63xXb8xX3xXafxXbbxXdxX3xX1exX1xX21xX3xX4xX26xX1exX2fxX3xX4xXc8xXbxX3xX57xX6dxX4xX1xX3xXafxX7fxX3xXb2xXd4xX3xX31xX70xX4xX3xXexX1xXdcxX4xX3xXexX36xX1exX3xX1xXdxXa7xX26xX8exX3xXb2xX6dxX6xX3xX4xX1xXefxX3xXexX35xX6xX1exX2fxX3xX39xX3axX1exX2fxX8exX3xXb2xXf8xX26xX3xX39xXfcxXdxX3xX5xXdxX36xX1exX3xX1xXa7xX3xX63xX1xXdxX3xXexX1xX6xX39xX3xX2fxXdxX6xX8exX3xX7xX32xX3xX57xX7fxX1exX2fxX3xX39xX3axX1exX2fxX3xX31xX3fxX3xX1xX14xXdxX128xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX139xX57xX27xXaxX12xXcxX1xXdcxX4xX3xX1xXdxXa7xX1exX3xX1cxXdxXa7xX1exX3xXbxX1xX70xXbxX3xXexXdcxX3xX25xX26xX4acxX1exX3xX5xXb8xX8exX3xX1cxX4acxX139xX3xX39xX8cxXexX3xXexX21xXdxX3xX63xX1xX139xX4acxX1exX3xX39xX3axX1exX2fxX3xX31xX3fxX3xX1xX14xXdxX3xXafxX21xX3xX1exX1xX6xX1exX1xX3xX4xX1xX1f3xX1exX2fxX3xXexX1xX221xX1exX2fxX3xX1cxX70xX139xX3xXexXbbxXdxX3xX4xX70xX4xX3xX4xX207xX3xX25xX26xX6xX1exX3xX4xX1xX2dxX4xX3xX1exXb3xX1exX2fxX8exX3xX1exX1xX21xX3xX4xX26xX1exX2fxX3xX4xXc8xXbxX3xX57xX6dxX4xX1xX3xXafxX7fxX3xX63xX1xXdxX3xXexX21xXdxX3xX63xX1xX139xX4acxX1exX3xXexX91xX3xX4xX1xX2dxX4xX8exX3xX4xX70xX3xX1exX1xX74xX1exX3xX1cxX6dxX3xX39xXc8xXexX3xX25xX26xX27xX14cxX1exX3xX63xXdxXd4xX39xX3xX7xX139xX70xXexX8exX3xX1cxX6dxX3xX2fxXdxX4acxX3xX39xX3axX139xX8exX3xX5xX1fcxXdxX3xX57xX7fxX1exX2fxX3xXafxX21xX3xX7xX32xX3xX57xX7fxX1exX2fxX3xXafxX21xX139xX3xX39xX7fxX4xX3xXb2xX5fdxX4xX1xX3xX63xX1xX221xX1exX2fxX3xX5xX21xX1exX1xX3xX39xX3axX1exX1xX8exX3xX4acxX1exX1xX3xX1xX1fbxe944xX1exX2fxX3xXb2xX67xX1exX3xX6xX1exX3xX1exXdxX1exX1xX3xX25xX26xXfcxX4xX3xX2fxXdxX6xX3xXafxX21xX3xXexX35xX8cxXexX3xXexXdcxX3xX6xX1exX3xXexX139xX21xX1exX3xX31xX3fxX3xX1xX14xXdxX8exX3xX4acxX1exX1xX3xX1xX1fbxXa3axX1exX2fxX3xXb2xX67xX1exX3xX25xX26xX27xX14cxX1exX3xXafxX21xX3xX5xX1fcxXdxX3xX5fdxX4xX1xX3xX1xX1fcxXbxX3xXbxX1xX70xXbxX3xX4xX61fxX6xX3xXexX91xX3xX4xX1xX2dxX4xX8exX3xX4xX70xX3xX1exX1xX74xX1exX128xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX139xX57xX27xXaxX12xX2edxX9dxX1exX2fxX3xXafxXbbxXdxX3xXb2xX1f3xX8exX3xXexX91xX3xX4xX1xX2dxX4xX8exX3xX4xX70xX3xX1exX1xX74xX1exX3xXbxX1xX4acxXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xd80exX3xX1exX1xcef9xX1exX2fxX3xXexX1xX221xX1exX2fxX3xXexXdxX1exX3xX4xX1f3xX3xX1exX2fxX26xX202xX1exX3xX4xX1xX5fdxX1exX1xX3xXexX1xXfcxX1exX2fxX8exX3xXb2xX70xX1exX2fxX3xXexXdxX1exX3xX4xX8cxX27xX26fxX3xX4xX1f3xX3xX4xX70xX4xX3xX1xX21xX1exX1xX3xXafxXdxX8exX3xX2dxX1exX2fxX3xX31xX32xX3xXbxX1xX9dxX3xX1xX1fcxXbxX3xXafxXbbxXdxX3xX1exX1xXaedxX1exX2fxX3xX2fxXdxX70xX3xXexX35xX6dxX3xXb2xX3axX139xX3xXb2xX2dxX4xX8exX3xXafxXb3xX1exX3xX1xX1f3xX6xX8exX3xXexX35xX26xX27xX14cxX1exX3xXexX1xXfcxX1exX2fxX3xX4xX61fxX6xX3xX57xX74xX1exX3xXexX14xX4xX3xX179xXdxXa7xXexX3xX17exX6xX39xX8exX3xX63xX1xX221xX1exX2fxX3xX7xX32xX3xX57xX7fxX1exX2fxX3xXex1347bxX3xX1exX2fxXaedxX3xX2fxX74xX27xX3xXexX1xX9dxX3xX1xX8cxX1exX8exX3xX63xX5fdxX4xX1xX3xXb2xX14xX1exX2fxX3xX1cxX3axX139xX3xX5xXdcxX4xX8exX3xXbxX1xX74xX1exX3xX1cxXdxXa7xXexX3xXafxX9dxX1exX2fxX3xX39xXdxX14cxX1exX8exX3xX2fxXdxXbbxXdxX3xXexX5fdxX1exX1xX8exX3xXexX221xX1exX3xX2fxXdxX70xX139xX128xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX139xX57xX27xXaxX12xc3abxX1xX221xX1exX2fxX3xXb2xXb3xX1exX2fxX3xXexX4acxXdxX3xX1exX1xXaedxX1exX2fxX3xX1exX14xXdxX3xX57xX26xX1exX2fxX3xXafxXdxX3xXbxX1xX3axX39xX3xXbxX1xX70xXbxX3xX5xX26xX8cxXexX8exX3xX4xX70xX4xX3xXexX1xX221xX1exX2fxX3xXexXdxX1exX3xX31x11fc6xX4xX3xXbxX1xX3axX39xX3xX57xX6xX1exX1xX3xX57xXdcxX8exX3xX1exX1xX74xX1exX3xXbxX1xX3faxX39xX3xX4acxX1exX1xX3xX1xX1fbxXa3axX1exX2fxX3xXb2xX67xX1exX3xX25xX26xX27xX14cxX1exX3xXafxX21xX3xX5xX1fcxXdxX3xX5fdxX4xX1xX3xX1xX1fcxXbxX3xXbxX1xX70xXbxX3xX4xX61fxX6xX3xX4xX70xX4xX3xXexX91xX3xX4xX1xX2dxX4xX8exX3xX4xX70xX3xX1exX1xX74xX1exX3xX63xX1xX70xX4xX26fxX3xX7xX32xX3xX57xX7fxX1exX2fxX3xX1exX2fxX221xX1exX3xX1exX2fxXaedxX3xXbxX1xX4acxX1exX3xX4xX4acxX39xX8exX3xXafxXdxX3xXbxX1xX3axX39xX3xXexX1xX26xXf8xX1exX3xXbxX1xX139xX1exX2fxX3xX39x14080xX3xXexX7fxX4xX26fxX3xXexX26xX1exX2fxX3xXexXdxX1exX3xX2fxXdxX4acxX8exX3xXexXdxX1exX3xX7xX6xXdxX3xX7xXdcxX3xXexX1xX8cxXexX26fxX3xX25xX26xX4acxX1exX2fxX3xX4xX70xX139xX8exX3xX63xXdxX1exX1xX3xX57xX139xX6xX1exX1xX3xX57xX6dxX4xX1xX3xXafxX7fxX3xXexX35xX70xXdxX3xXbxX1x12816xXbxf529xX3xX2fxX74xX27xX3xX1cxX2dxX4xX3xX31xXc38xX4xX3xXexX35xX139xX1exX2fxX3xX57xX1fbxX3xX5xX26xX8cxX1exX3xX31xX3fxX3xX1xX14xXdxX8exX3xX4acxX1exX1xX3xX1xX1fbxXa3axX1exX2fxX3xXb2xX67xX1exX3xXexX35xX8cxXexX3xXexXdcxX3xX6xX1exX3xXexX139xX21xX1exX3xX31xX3fxX3xX1xX14xXdxX128xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX139xX57xX27xXaxX12xXbf8xX1xX26xX27xX67xX1exX3xX63xX1xX5fdxX4xX1xX3xX7xX32xX3xX57xX7fxX1exX2fxX3xX39xX3axX1exX2fxX3xX31xX3fxX3xX1xX14xXdxX3xXb2xXd4xX3xXexX26xX27xX36xX1exX3xXexX35xX26xX27xX14cxX1exX8exX3xX25xX26xX4acxX1exX2fxX3xX1cxX70xX3xXafxX14cxX3xXb2xXc8xXexX3xX1exX1fbxXbbxX4xX3xbf79xX3xX4xX139xX1exX3xX1exX2fxX1fbxX239xXdxX8exX3xXafxXb3xX1exX3xX1xX1f3xX6xX3xXexXfcxXexX3xXb2xc921xXbxX3xX4xX61fxX6xX3xX179xXdxXa7xXexX3xX17exX6xX39xX8exX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXae9xX3xXexX1xX221xX1exX2fxX3xXexXdxX1exX3xXexX5fdxX4xX1xX3xX4xXdcxX4xX8exX3xX1exX1xXaedxX1exX2fxX3xXexXc8xX39xX3xX2fxX1fbxX207xX1exX2fxX3xX1exX2fxX1fbxX239xXdxX3xXexXfcxXexX8exX3xXafxXdxXa7xX4xX3xXexXfcxXexX128xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX139xX57xX27xXaxX12x11bd2xX202xX1exX2fxX3xXexX1xX239xXdxX8exX3xXafxX8cxX1exX3xXb2xX14xX1exX2fxX3xX1exX2fxX1fbxX239xXdxX3xXexX1xX74xX1exX3xXexX35xX139xX1exX2fxX3xX2fxXdxX6xX3xXb2xX7bfxX1exX1xX8exX3xX1cxX3axX1exX3xX1cx12a6exX8exX3xX1exX1xXaedxX1exX2fxX3xX1exX2fxX1fbxX239xXdxX3xX31xX26xX1exX2fxX3xX25xX26xX6xX1exX1xX3xXexX1xX6xX39xX3xX2fxXdxX6xX3xX2fxXdxX70xX139xX3xX57xX7fxX4xX8exX3xX1cxX4acxX139xX3xXafxXa7xX3xXexX35xXae9xX3xX10xX39xX8exX3xXexX35xXae9xX3xXafxX6dxX3xXexX1xX21xX1exX1xX3xX1exXdxX36xX1exX3xX7xX32xX3xX57xX7fxX1exX2fxX3xX39xX3axX1exX2fxX3xX31xX3fxX3xX1xX14xXdxX3xX39xX14xXexX3xX4xX70xX4xX1xX3xX6xX1exX3xXexX139xX21xX1exX8exX3xX5xX21xX1exX1xX3xX39xX3axX1exX1xX128xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX139xX57xX27xXaxX12xX0xX7xXexX35xX139xX1exX2fxX12xX17exX1xX21xX3xX4xX26xX1exX2fxX3xX4xXc8xXbxX3xX57xX6dxX4xX1xX3xXafxX7fxX3xX63xX1xX221xX1exX2fxX3xXb2xX1fbxX1fcxX4xX3xXexX1xX26xX3xXexX1xX8cxXbxX3xXexX1xX221xX1exX2fxX3xXexXdxX1exX3xX4xX61fxX6xX3xX1exX2fxX1fbxX239xXdxX3xX57xX9dxX1exX2fxX0xX45xX7xXexX35xX139xX1exX2fxX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX139xX57xX27xXaxX12xX17exX2fxX139xX21xXdxX3xXafxXdxXa7xX4xX3xXexX1xXdcxX4xX3xX1xXdxXa7xX1exX3xX4xX70xX4xX3xX1exX14xXdxX3xX57xX26xX1exX2fxX3xX25xX26xX27xX3xXb2xX6dxX1exX1xX3xX25xX26xX27xX3xXexX2axX4xX3xX2dxX1exX2fxX3xX31xX32xX3xX4xX1xX139xX3xXexX91xX3xX4xX1xX2dxX4xX8exX3xX4xX70xX3xX1exX1xX74xX1exX8exX3xX4xX70xX4xX3xX4xX70xX1exX3xX1cxX14xX8exX3xX4xX221xX1exX2fxX3xX4xX1xX2dxX4xX8exX3xXafxXdxX36xX1exX3xX4xX1xX2dxX4xX3xXafxX21xX3xX1exX2fxX1fbxX239xXdxX3xX5xX6xX139xX3xXb2xX14xX1exX2fxX3xXexX35xX139xX1exX2fxX3xX4xX207xX3xX25xX26xX6xX1exX3xX1exX1xX21xX3xX1exX1fbxXbbxX4xX3xX4xX75axX1exX3xXbxX1xX4acxXdxX3xXexX1xXdcxX4xX3xX1xXdxXa7xX1exX3xX1exX14xXdxX3xX25xX26xX27xX3xX4xX61fxX6xX3xX4xX207xX3xX25xX26xX6xX1exX8exX3xXexX91xX3xX4xX1xX2dxX4xX3xXafxX14cxX3xXafxXdxXa7xX4xX3xX4xX26xX1exX2fxX3xX4xXc8xXbxX3xXexX1xX221xX1exX2fxX3xXexXdxX1exX3xX5xX36xX1exX3xX39xX3axX1exX2fxX3xX31xX3fxX3xX1xX14xXdxX128xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX139xX57xX27xXaxX12xX2edxX70xX1exX3xX1cxX14xX8exX3xX4xX221xX1exX2fxX3xX4xX1xX2dxX4xX8exX3xXafxXdxX36xX1exX3xX4xX1xX2dxX4xX3xXafxX21xX3xX1exX2fxX1fbxX239xXdxX3xX5xX6xX139xX3xXb2xX14xX1exX2fxX3xXexX35xX139xX1exX2fxX3xX4xX207xX3xX25xX26xX6xX1exX3xX1exX1xX21xX3xX1exX1fbxXbbxX4xX3xX4xX58fxX1exX2fxX3xX4xX1f3xX3xXexX35xX70xX4xX1xX3xX1exX1xXdxXa7xX39xX3xXexX1xX221xX1exX2fxX3xX1cxX70xX139xX3xXexXbbxXdxX3xX4xX207xX3xX25xX26xX6xX1exX3xX4xX1xX61fxX3xX25xX26xX4acxX1exX3xXb2xXd4xX3xX63xX6dxXbxX3xXexX1xX239xXdxX3xX4xX1f3xX3xX1xX1fbxXbbxX1exX2fxX3xX31xX32xX3xX5xXb8xX8exX3xXexX35xX4acxX3xX5xX239xXdxX8exX3xX2fxXdxX4acxXdxX3xX25xX26xX27xX67xXexX3xX63xX1xXdxX3xX4xX1f3xX3xX1exX1xXaedxX1exX2fxX3xXb8xX3xX63xXdxX67xX1exX8exX3xXexX1xX221xX1exX2fxX3xXexXdxX1exX3xXexX35xX70xXdxX3xX4xX1xXdxX14cxX26xX8exX3xXexX1xX221xX1exX2fxX3xXexXdxX1exX3xXafxXdxX3xXbxX1xX3axX39xX3xXbxX1xX70xXbxX3xX5xX26xX8cxXexX3xX4xX1f3xX3xX5xXdxX36xX1exX3xX25xX26xX6xX1exX3xXb2xX67xX1exX3xX4xX1xX2dxX4xX3xX1exXb3xX1exX2fxX8exX3xX1exX1xXdxXa7xX39xX3xXafxX7fxX8exX3xX25xX26xX27xX14cxX1exX3xX1xX3axX1exX8exX3xX5x11d2bxX1exX1xX3xXafxXdcxX4xX3xX25xX26xX4acxX1exX3xX5xXb8xX128xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX139xX57xX27xXaxX12xX13xX36xX1exX3xX4xX3axX1exX1xX3xXb2xX1f3xX8exX3xX1cxX14xX3xX25xX26xX27xX3xXexX2axX4xX3xX31xX32xX3xXexX35xX36xX1exX3xX39xX3axX1exX2fxX3xX31xX3fxX3xX1xX14xXdxX3xX39xXbbxXdxX3xXb2xX1fbxX1fcxX4xX3xX1cxX6xX1exX3xX1xX21xX1exX1xX3xX4xX75axX1exX3xX1xX1fbxXbbxX1exX2fxX3xX57xX7e9xX1exX3xX4xX7fxX3xXexX1xXd4xX3xXafxX14cxX3xX2dxX1exX2fxX3xX31xX32xX3xX4xX61fxX6xX3xX4xX207xX3xX25xX26xX6xX1exX3xX1exX1xX21xX3xX1exX1fbxXbbxX4xX3xXafxX21xX3xX4xX70xX4xX3xX1exX1xX21xX3xX4xX26xX1exX2fxX3xX4xXc8xXbxX3xX57xX6dxX4xX1xX3xXafxX7fxX3xX39xX3axX1exX2fxX3xX31xX3fxX3xX1xX14xXdxX128xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX139xX57xX27xXaxX12xXcxX35xX139xX1exX2fxX3xXb2xX1f3xX8exX3xX4xX70xX4xX3xX1exX1xX21xX3xX4xX26xX1exX2fxX3xX4xXc8xXbxX3xX57xX6dxX4xX1xX3xXafxX7fxX3xX39xX3axX1exX2fxX3xX31xX3fxX3xX1xX14xXdxX3xXb2xX1fbxX1fcxX4xX3xX27xX36xX26xX3xX4xXf8xX26xX3xXbxX1xX4acxXdxX3xXexX221xX1exX3xXexX35xX84xX1exX2fxX3xX25xX26xX27xX14cxX1exX3xXb2xX1fbxX1fcxX4xX3xX1cxX4acxX139xX3xXafxXa7xX3xXexX1xX221xX1exX2fxX3xXexXdxX1exX3xX4xX61fxX6xX3xX1exX2fxX1fbxX239xXdxX3xX7xX32xX3xX57xX7fxX1exX2fxX8exX3xX63xX1xX221xX1exX2fxX3xXexX1xX26xX3xXexX1xX8cxXbxX3xXexX1xX221xX1exX2fxX3xXexXdxX1exX3xX4xX70xX3xX1exX1xX74xX1exX3xXafxX21xX3xX4xX26xX1exX2fxX3xX4xXc8xXbxX3xXexX1xX221xX1exX2fxX3xXexXdxX1exX3xX4xX61fxX6xX3xX1exX2fxX1fbxX239xXdxX3xX7xX32xX3xX57xX7fxX1exX2fxX3xX57xX6dxX4xX1xX3xXafxX7fxX3xX4xX1xX139xX3xX1cxX36xX1exX3xXexX1xX2dxX3xX1cxX6xX3xX63xX1xXdxX3xX4xX1xX1fbxX6xX3xXb2xX1fbxX1fcxX4xX3xXbxX1xXd15xXbxX3xX4xX61fxX6xX3xX4xX1xX61fxX3xXexX1xXd4xX3xXexX1xX221xX1exX2fxX3xXexXdxX1exX128xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX139xX57xX27xXaxX12xX2edxX70xX4xX3xX1exX1xX21xX3xX4xX26xX1exX2fxX3xX4xXc8xXbxX3xX57xX6dxX4xX1xX3xXafxX7fxX3xX39xX3axX1exX2fxX3xX31xX3fxX3xX1xX14xXdxX3xX4xX58fxX1exX2fxX3xXbxX1xX4acxXdxX3xX1xX1fbxXbbxX1exX2fxX3xX57xX7e9xX1exX3xX1exX2fxX1fbxX239xXdxX3xX7xX32xX3xX57xX7fxX1exX2fxX3xX39xX3axX1exX2fxX3xX31xX3fxX3xX1xX14xXdxX8exX3xX1xX729xX3xXexX35xX1fcxX3xXafxX21xX3xX1cxX4acxX139xX3xXafxXa7xX3xX25xX26xX27xX14cxX1exX8exX3xX5xX1fcxXdxX3xX5fdxX4xX1xX3xX1xX1fcxXbxX3xXbxX1xX70xXbxX3xX4xX61fxX6xX3x13846xX1exX2fxX1fbxX239xXdxX3xX27xX67xX26xX3xXexX1xX67x12151xX3xXexX35xX139xX1exX2fxX3xX31xX3fxX3xX1xX14xXdxX3xX7xX32xX3xX57xX7fxX1exX2fxX3xX39xX3axX1exX2fxX3xX31xX3fxX3xX1xX14xXdxX3xX6xX1exX3xXexX139xX21xX1exX8exX3xX5xX21xX1exX1xX3xX39xX3axX1exX1xX3xX1exX1xX46bxX39xX3xXexX35xX70xX1exX1xX3xX1cxX6dxX3xX63xX1xX6xXdxX3xXexX1xX70xX4xX8exX3xX5xX3axX39xX3xX57xX7fxX1exX2fxX8exX3xX1cxX3axX139xX3xX5xXdcxX4xX3xXafxX14cxX3xXexXdxX1exX1xX3xXexX1xXf8xX1exX3xXexX35xX36xX1exX3xX39xX3axX1exX2fxX3xX31xX3fxX3xX1xX14xXdxX26fxX3xX4xX1f3xX3xX1cxXdxXa7xX1exX3xXbxX1xX70xXbxX3xXb2xXd4xX3xX1cxX4acxX139xX3xXb2xX4acxX39xX3xX7xXdcxX3xX6xX1exX3xXexX139xX21xX1exX8exX3xXbxX1xX70xXexX3xXexX35xXdxXd4xX1exX3xX5xX21xX1exX1xX3xX39xX3axX1exX1xX3xX4xX61fxX6xX3xXexX35xXae9xX3xX10xX39xX8exX3xXexX35xXae9xX3xXafxX6dxX3xXexX1xX21xX1exX1xX3xX1exXdxX36xX1exX3xXexX35xX36xX1exX3xX39xX3axX1exX2fxX3xX31xX3fxX3xX1xX14xXdxX3xXexX1xX10xX139xX3xX25xX26xX27xX3xXb2xX6dxX1exX1xX3xX4xX61fxX6xX3xXbxX1xX70xXbxX3xX5xX26xX8cxXexX3xX179xXdxXa7xXexX3xX17exX6xX39xX128xX0xX45xXbxX12xX0xX57xXdxXafxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX35xX10xX5xX6xXexX10xX57xXaxX12xX0xX7xXexX35xX139xX1exX2fxX12xXcxXdxX1exX3xX5xXdxX36xX1exX3xX25xX26xX6xX1exX204xX0xX45xX7xXexX35xX139xX1exX2fxX12xX0xX26xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX34cxXexX1xX26xX39xX1cxX34cxX6xX1exX57xX34cxX7xX6xXbxX139xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbf8xX1xX1f3xX3xX25xX26xX4acxX1exX3xX5xXb8xX3xX39xX3axX1exX2fxX3xX31xX3fxX3xX1xX14xXdxX3x12991xX139xX26xXexX26xX1cxX10xX8exX3xXcxXdxX63xXcxX139xX63xX8exX3xXcxX2fcxXdxXexXexX10xX35xXd17xX3xXafxX7bfxX3xXexX1xXdxX67xX26xX3xX4xX1xX67xX3xXexX21xXdx1136dxXaxX3xX1xX35xX10xfd59xX9xXaxX45xXexX1xXdxX10xXexX34cxX1cxXdxX34cxX7xX139xX45xX63xX1xX139xX34cxX25xX26xX6xX1exX34cxX5xX27xX34cxX39xX6xX1exX2fxX34cxX31xX6xX34cxX1xX139xXdxX34cxX27xX139xX26xXexX26xX1cxX10xX34cxXexXdxX63xXexX139xX63xX34cxX34cxXafxXdxX34cxXexX1xXdxX10xX26xX34cxX4xX1xX10xX34cxXexX6xXdxX45xX335xX314xX33cxX312xX312xX347xX128xX1xXexX39xXaxX12xX0xXdxX39xX2fxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX45xX39xX10xX57xXdxX6xX45xX2xX335xX314xX45xX1exX10xX2fcxX7xX45xX335xX2xX2xX2xX45xX2xX335xX33cxX57xX1efxX2xX314xX2xX1a7xX305xX1a5xXexX2xX305xX347xX312xX335xX5xX314xX128xX362xXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxXcxX18xXcxXcxX3xX1cxX6xX1exX3xX1xX21xX1exX1xX3xX25xX26xX27xX3xXexX2axX4xX3xX2dxX1exX2fxX3xX31xX32xX3xXexX35xX36xX1exX3xX39xX3axX1exX2fxX3xX31xX3fxX3xX1xX14xXdxXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxXafxX12xX0xX7xXexX35xX139xX1exX2fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbf8xX1xX1f3xX3xX25xX26xX4acxX1exX3xX5xXb8xX3xX39xX3axX1exX2fxX3xX31xX3fxX3xX1xX14xXdxX3xX159exX139xX26xXexX26xX1cxX10xX8exX3xXcxXdxX63xXcxX139xX63xX8exX3xXcxX2fcxXdxXexXexX10xX35xXd17xX3xXafxX7bfxX3xXexX1xXdxX67xX26xX3xX4xX1xX67xX3xXexX21xXdxX15c8xXaxX3xX1xX35xX10xX15cexX9xXaxX45xXexX1xXdxX10xXexX34cxX1cxXdxX34cxX7xX139xX45xX63xX1xX139xX34cxX25xX26xX6xX1exX34cxX5xX27xX34cxX39xX6xX1exX2fxX34cxX31xX6xX34cxX1xX139xXdxX34cxX27xX139xX26xXexX26xX1cxX10xX34cxXexXdxX63xXexX139xX63xX34cxX34cxXafxXdxX34cxXexX1xXdxX10xX26xX34cxX4xX1xX10xX34cxXexX6xXdxX45xX335xX314xX33cxX312xX312xX347xX128xX1xXexX39xXaxX12xXbf8xX1xX1f3xX3xX25xX26xX4acxX1exX3xX5xXb8xX3xX39xX3axX1exX2fxX3xX31xX3fxX3xX1xX14xXdxX3xX159exX139xX26xXexX26xX1cxX10xX8exX3xXcxXdxX63xXcxX139xX63xX8exX3xXcxX2fcxXdxXexXexX10xX35xXd17xX3xXafxX7bfxX3xXexX1xXdxX67xX26xX3xX4xX1xX67xX3xXexX21xXdxX15c8xX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX35xX139xX1exX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xX54xXf8xX26xX3xX1xX67xXexX3xX4xX70xX4xX3xX39xX3axX1exX2fxX3xX31xX3fxX3xX1xX14xXdxX3xXb2xX14cxX26xX3xX25xX26xX27xX3xXb2xX6dxX1exX1xX3xX1exX2fxX1fbxX239xXdxX3xX57xX9dxX1exX2fxX3xXbxX1xX4acxXdxX3xXexXb94xX3xX2xX1efxX3xXexX26xX91xXdxX3xXexX35xXa3axX3xX5xX36xX1exX3xX39xXbbxXdxX3xXb2xX1fbxX1fcxX4xX3xX7xX32xX3xX57xX7fxX1exX2fxX3xX1exX14cxX1exX3xXexX4acxX1exX2fxX128xX3xXcxX1xX67xX3xX1exX1xX1fbxX1exX2fxX3xXexX1xXdcxX4xX3xXexX67xX8exX3xX57xX9dxX3xX4xX1xX1fbxX6xX3xXb2xX61fxX3xXexX26xX91xXdxX8exX3xXexX35xXae9xX3xXafxX7e9xX1exX3xX63xX1xX221xX1exX2fxX3xX63xX1xX1f3xX3xXb2xXd4xX3xXexXdxX67xXbxX3xX4xX8cxX1exX3xX4xX70xX4xX3xXafxXdxX57xX10xX139xX3xX4xX1f3xX3xX1exX14xXdxX3xX57xX26xX1exX2fxX3xX31xXc8xX26xX128xX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxXafxX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbf8xX1xXfcxXdxX3xX4xX70xX4xX3xX4xX207xX3xX25xX26xX6xX1exX3xXafxX21xX3xX57xX139xX6xX1exX1xX3xX1exX2fxX1xXdxXa7xXbxX3xX54xX21xX3xXcxX1196xX1exX1xX204xX3xX2edxX1xX26xX1exX2fxX3xX7xX2dxX4xX3xX31xX74xX27xX3xX57xXdcxX1exX2fxX3xX1exX14cxX1exX3xX1xX21xX1exX1xX3xX4xX1xX5fdxX1exX1xX3xX128xX128xX128xXaxX3xX1xX35xX10xX15cexX9xXaxX45xX31xX6xX27xX34cxX57xX26xX1exX2fxX34cxX57xX6xX1exX2fxX45xX63xX1xX139xXdxX34cxX4xX6xX4xX34cxX4xX139xX34cxX25xX26xX6xX1exX34cxXafxX6xX34cxX57xX139xX6xX1exX1xX34cxX1exX2fxX1xXdxX10xXbxX34cxX1xX6xX34cxXexXdxX1exX1xX34cxX4xX1xX26xX1exX2fxX34cxX7xX26xX4xX34cxX31xX6xX27xX34cxX57xX26xX1exX2fxX34cxX1exX10xX1exX34cxX1xX6xX1exX1xX34cxX4xX1xXdxX1exX1xX34cxX39xXdxX1exX1xX34cxX1cxX6xX4xX1xX34cxX1xXdxX10xX26xX34cxX25xX26xX6xX45xX335xX314xX1a7xX33cxX2xX312xX128xX1xXexX39xXaxX12xX0xXdxX39xX2fxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX45xX39xX10xX57xXdxX6xX45xX2xX335xX314xX45xX1exX10xX2fcxX7xX45xX335xX2xX314xX1a7xX45xX1a7xX347xX57xX314xX2xX347xX312xX335xX1efxX347xXexX335xX1efxX347xX33cxX2xX5xX314xX128xX362xXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxXcxX18xXcxXcxX3xX1cxX6xX1exX3xX1xX21xX1exX1xX3xX25xX26xX27xX3xXexX2axX4xX3xX2dxX1exX2fxX3xX31xX32xX3xXexX35xX36xX1exX3xX39xX3axX1exX2fxX3xX31xX3fxX3xX1xX14xXdxXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxXafxX12xX0xX7xXexX35xX139xX1exX2fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbf8xX1xXfcxXdxX3xX4xX70xX4xX3xX4xX207xX3xX25xX26xX6xX1exX3xXafxX21xX3xX57xX139xX6xX1exX1xX3xX1exX2fxX1xXdxXa7xXbxX3xX54xX21xX3xXcxX1196xX1exX1xX204xX3xX2edxX1xX26xX1exX2fxX3xX7xX2dxX4xX3xX31xX74xX27xX3xX57xXdcxX1exX2fxX3xX1exX14cxX1exX3xX1xX21xX1exX1xX3xX4xX1xX5fdxX1exX1xX3xX128xX128xX128xXaxX3xX1xX35xX10xX15cexX9xXaxX45xX31xX6xX27xX34cxX57xX26xX1exX2fxX34cxX57xX6xX1exX2fxX45xX63xX1xX139xXdxX34cxX4xX6xX4xX34cxX4xX139xX34cxX25xX26xX6xX1exX34cxXafxX6xX34cxX57xX139xX6xX1exX1xX34cxX1exX2fxX1xXdxX10xXbxX34cxX1xX6xX34cxXexXdxX1exX1xX34cxX4xX1xX26xX1exX2fxX34cxX7xX26xX4xX34cxX31xX6xX27xX34cxX57xX26xX1exX2fxX34cxX1exX10xX1exX34cxX1xX6xX1exX1xX34cxX4xX1xXdxX1exX1xX34cxX39xXdxX1exX1xX34cxX1cxX6xX4xX1xX34cxX1xXdxX10xX26xX34cxX25xX26xX6xX45xX335xX314xX1a7xX33cxX2xX312xX128xX1xXexX39xXaxX12xXbf8xX1xXfcxXdxX3xX4xX70xX4xX3xX4xX207xX3xX25xX26xX6xX1exX3xXafxX21xX3xX57xX139xX6xX1exX1xX3xX1exX2fxX1xXdxXa7xXbxX3xX54xX21xX3xXcxX1196xX1exX1xX204xX3xX2edxX1xX26xX1exX2fxX3xX7xX2dxX4xX3xX31xX74xX27xX3xX57xXdcxX1exX2fxX3xX1exX14cxX1exX3xX1xX21xX1exX1xX3xX4xX1xX5fdxX1exX1xX3xX128xX128xX128xX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX35xX139xX1exX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xXcxX5fdxX4xX1xX3xX4xXdcxX4xX3xX2dxX1exX2fxX3xX57xX7fxX1exX2fxX3xX4xX221xX1exX2fxX3xX1exX2fxX1xXa7xX3xXexX1xX221xX1exX2fxX3xXexXdxX1exX3xX42dxX2edxX17exXcxXcxX444xX3xXafxX21xX139xX3xX4xX221xX1exX2fxX3xXexX70xX4xX3xXb2xXdxX14cxX26xX3xX1xX21xX1exX1xX8exX3xX5xX3fxX1exX1xX3xXb2xX3axX139xX8exX3xX4xX70xX4xX3xXb2xX4acxX1exX2fxX3xX1cxX14xX8exX3xX4xX1xXdxX3xX1cxX14xX3xXexX35xXdcxX4xX3xXexX1xX26xX14xX4xX3xXe3cxX4acxX1exX2fxX3xX1cxX14xX3xXbf8xX1xXfcxXdxX3xX4xX70xX4xX3xX4xX207xX3xX25xX26xX6xX1exX3xXafxX21xX3xX57xX139xX6xX1exX1xX3xX1exX2fxX1xXdxXa7xXbxX3xX42dxX2edxX2edx126d0xX18x13a12xX17exX444xX3xXexXefxX1exX1xX3xX54xX21xX3xXcxX1196xX1exX1xX3xXb2xX6xX1exX2fxX3xXexXdxX67xX1exX3xX2fxXf8xX1exX3xX1xX207xX1exX3xXexXbbxXdxX3xX39xX7fxX4xX3xXexXdxX36xX26xX3xX17exX2fxX1xX6dxX3xX25xX26xX27xX67xXexX3xXe3cxX3axXdxX3xX1xX14xXdxX3xXe3cxX4acxX1exX2fxX3xX1cxX14xX3xXbf8xX1xXfcxXdxX3xXb2xX3fxX3xXb2xX14cxX3xX35xX6xX128xX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxXafxX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax10acdxXdxX70xX39xX3xXb2xXfcxX4xX3xe510xXa3axX3xXcxXcxX18xXcxXcxX3xX54xX21xX3xXcxX1196xX1exX1xX204xX3xX2edxX1xX5fdxX1exX1xX3xX25xX26xX27xX14cxX1exX3xXb2xXdxXa7xX1exX3xXexX32xX3xXbxX1xX4acxXdxX3xX4xX1f3xX3xX1403xX4xX221xX1exX2fxX3xX57xX74xX1exX3xXb2xXdxXa7xX1exX3xXexX32xX1411xX8exX3xX128xX128xX128xXaxX3xX1xX35xX10xX15cexX9xXaxX45xX4xX1xXdxX1exX1xX34cxX25xX26xX27xX10xX1exX45xX2fxXdxX6xX39xX34cxX57xX139xX4xX34cxX7xX139xX34cxXexXexX34cxX6xX39xXbxX34cxXexXexX34cxX1xX6xX34cxXexXdxX1exX1xX34cxX4xX1xXdxX1exX1xX34cxX25xX26xX27xX10xX1exX34cxX57xXdxX10xX1exX34cxXexX26xX34cxXbxX1xX6xXdxX34cxX4xX139xX34cxX4xX139xX1exX2fxX34cxX57xX6xX1exX34cxX57xXdxX10xX1exX34cxXexX26xX34cxX4xX6xX1exX34cxX1cxX139xX34cxX4xX139xX1exX2fxX34cxX4xX1xX26xX4xX34cxX312xX34cxX314xX45xX335xX314xX1a7xX33cxX312xX312xX128xX1xXexX39xXaxX12xX0xXdxX39xX2fxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX45xX39xX10xX57xXdxX6xX45xX2xX335xX314xX45xX1exX10xX2fcxX7xX45xX335xX2xX314xX1a7xX45xX2xX1efxX1efxX57xX305xX314xX314xX312xX2xX312xX2xXexX305xX305xX347xX2xX347xX5xX314xX128xX362xXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxXcxX18xXcxXcxX3xX1cxX6xX1exX3xX1xX21xX1exX1xX3xX25xX26xX27xX3xXexX2axX4xX3xX2dxX1exX2fxX3xX31xX32xX3xXexX35xX36xX1exX3xX39xX3axX1exX2fxX3xX31xX3fxX3xX1xX14xXdxXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxXafxX12xX0xX7xXexX35xX139xX1exX2fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1c33xXdxX70xX39xX3xXb2xXfcxX4xX3xX1c3cxXa3axX3xXcxXcxX18xXcxXcxX3xX54xX21xX3xXcxX1196xX1exX1xX204xX3xX2edxX1xX5fdxX1exX1xX3xX25xX26xX27xX14cxX1exX3xXb2xXdxXa7xX1exX3xXexX32xX3xXbxX1xX4acxXdxX3xX4xX1f3xX3xX1403xX4xX221xX1exX2fxX3xX57xX74xX1exX3xXb2xXdxXa7xX1exX3xXexX32xX1411xX8exX3xX128xX128xX128xXaxX3xX1xX35xX10xX15cexX9xXaxX45xX4xX1xXdxX1exX1xX34cxX25xX26xX27xX10xX1exX45xX2fxXdxX6xX39xX34cxX57xX139xX4xX34cxX7xX139xX34cxXexXexX34cxX6xX39xXbxX34cxXexXexX34cxX1xX6xX34cxXexXdxX1exX1xX34cxX4xX1xXdxX1exX1xX34cxX25xX26xX27xX10xX1exX34cxX57xXdxX10xX1exX34cxXexX26xX34cxXbxX1xX6xXdxX34cxX4xX139xX34cxX4xX139xX1exX2fxX34cxX57xX6xX1exX34cxX57xXdxX10xX1exX34cxXexX26xX34cxX4xX6xX1exX34cxX1cxX139xX34cxX4xX139xX1exX2fxX34cxX4xX1xX26xX4xX34cxX312xX34cxX314xX45xX335xX314xX1a7xX33cxX312xX312xX128xX1xXexX39xXaxX12xX1c33xXdxX70xX39xX3xXb2xXfcxX4xX3xX1c3cxXa3axX3xXcxXcxX18xXcxXcxX3xX54xX21xX3xXcxX1196xX1exX1xX204xX3xX2edxX1xX5fdxX1exX1xX3xX25xX26xX27xX14cxX1exX3xXb2xXdxXa7xX1exX3xXexX32xX3xXbxX1xX4acxXdxX3xX4xX1f3xX3xX1403xX4xX221xX1exX2fxX3xX57xX74xX1exX3xXb2xXdxXa7xX1exX3xXexX32xX1411xX8exX3xX128xX128xX128xX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX35xX139xX1exX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xf7e4xX74xX27xX3xX57xXdcxX1exX2fxX3xX4xX1xX5fdxX1exX1xX3xX25xX26xX27xX14cxX1exX3xXb2xXdxXa7xX1exX3xXexX32xX8exX3xX4xX1xX5fdxX1exX1xX3xX25xX26xX27xX14cxX1exX3xX7xXfcxX3xXb2xX1fbxX1fcxX4xX3xX17exX2fxX1xX6dxX3xX25xX26xX27xX67xXexX3xXe3cxX3axXdxX3xX1xX14xXdxX3xXe3cxX3axXdxX3xX1cxXdxXd4xX26xX3xXe3cxX4acxX1exX2fxX3xX1cxX14xX3xXexXefxX1exX1xX3xX5xXf8xX1exX3xXexX1xX2dxX3xX1ec9xX43cxX1ec9xX3xX31xX70xX4xX3xXb2xX6dxX1exX1xX3xX5xX21xX3xX39xX14xXexX3xXexX35xX139xX1exX2fxX3xX1exX1xXaedxX1exX2fxX3xX1exX1xXdxXa7xX39xX3xXafxX7fxX3xXexX35xX84xX1exX2fxX3xXexX74xX39xX8exX3xX63xX1xX74xX26xX3xXb2xX14xXexX3xXbxX1xX70xX3xX4xX61fxX6xX3xX1exX1xXdxXa7xX39xX3xX63xbff1xX3xXexXbbxXdxX128xX3xX13xX36xX1exX3xXexX1xX14cxX39xX3xX31xX26xX74xX1exX3xX39xXbbxXdxX8exX3xX1c33xXdxX70xX39xX3xXb2xXfcxX4xX3xX1c3cxXa3axX3xXcxXcxX18xXcxXcxX3xX54xX21xX3xXcxX1196xX1exX1xX3xX17exX2fxX26xX27x10203xX1exX3xX2edxX221xX1exX2fxX3xXcxX1xX21xX1exX1xX3xXb2xX3fxX3xX4xX1f3xX3xX1exX1xXaedxX1exX2fxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXae9xX3xXafxXbbxXdxX3xX13xX70xX139xX3xX54xX21xX3xXcxX1196xX1exX1xX128xX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxXafxX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX45xX26xX5xX12xX0xX57xXdxXafxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX35xXaxX12xX0xX45xX57xXdxXafxX12xX0xX45xX57xXdxXafxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c3cxX139xX26xX35xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX139xX3xX179xX74xX1exX3xX6fdxX1exX1xX45xX179xXdxX10xXexX17exX6xX39xX17exX10xXexX0xX45xXbxX12