Hà Tĩnh triển khai kỹ thuật Mac Elisa trong chẩn đoán sởi
(Baohatinh.vn) - Nhằm nâng cao năng lực xét nghiệm, đáp ứng nhanh trong công tác phòng chống dịch bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh đã triển khai thành công kỹ thuật chẩn đoán kháng thể virus sởi bằng kỹ thuật Mac Elisa.
ec2fx11ae2x14b48x16b38xf60dx11585x1a07bx113dbx10fc3xX7xf24ex17937x15574x14461x14bb7x12445xX5x18391xXax16089x158d0x133f9xX3xXcx14441x14469xX1xX3xXex16c91xXdx198edxX18xX3xf5f4xX1xX6xXdxX3xX21x19964xX3xXexX1x163a3x1a31cxXexX3x1902cxX6xX4xX3x15152xX5xXdxX7xX6xX3xXexX1cxfbc3xX18x14f22xX3xX4xX1x18563xX18xX3x15d35xX3bx16531xX18xX3xX7x12c44xXdxX0x1490fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x15f30xXaxX12xf101xX1x11dfexf6cbxX3xX18x115a3xX18xX3dxX3xX4xX6xX3bxX3xX18x15125xX18xX3dxX3xX5xec3exX4xX3x11295x196f2xXexX3xX18xX3dxX1xXdx11746xX65x15e1fxX3xX44xX46xXbxX3x19930xX18xX3dxX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xXexX1cxX3bxX18xX3dxX3xX4x143acxX18xX3dxX3xXexX46xX4xX3xXbxX1x13b67xX18xX3dxX3xX4xX1x13804xX18xX3dxX3xX5fx116f1xX4xX1xX3xffa4xX81xX18xX1xX83xX3xXcxX1cxX2bxX18xX3dxX3xXexX68xX65xX3x12d55xXdxX1exX65xX3xX7xX3bxX46xXexX3xXb3xX81xX18xX1xX3xXexX2cxXexX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX44x19531xX3xXexX1cxXdxX1exX18xX3xX21xX1xX6xXdxX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX4xX9axX18xX3dxX3xX21xX27xX3xXexX1xX2bxX2cxXexX3xX4xX1xX41xX18xX3xX44xX3bxX46xX18xX3xX21xX1xX46xX18xX3dxX3xXexX1xX1exX3x13c0bxXdxX1cxX2bxX7xX3xX7xX4axXdxX3xXb3xX64xX18xX3dxX3xX21xX27xX3xXexX1xX2bxX2cxXexX3xX2fxX6xX4xX3xX33xX5xXdxX7xX6x14b93xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13591xX3bxX5fx169b7xXaxX12xXcxX1xX10xX3bxX3xX44x165bdxX3xXexX1cxX2bxX18xX3dxX3xXexX68xX65xX3xX44xXdfxX3xX46xXbxX3xX5fx19dd8xX18xX3dxX3xX4xX46xX4xX3x1365cxX2bxX148xX3xXexX1cx14414xX18xX1xX3xXexX1xX76xX4xX3xX1xX14xX18xX1xX3xXex12f34xX3xX21xX1xX68xX2bxX3xXexX1xX2bxX3xXexX1xX2cxXbxX83xX3xXb3x18452xX3bxX3xX16cxX2bxX193xX18xX83xX3xX114xX2cxX18xX3xX4xX1xX2bxX148xX1exX18xX3xX65x19346xX2bxX3xXb3xX81xX18xX1xX3xXbxX1xX41xX65xX3xXexX181xX3xXexX1xX76xX4xX3xX44xXafxX6xX3xX114xX14xX3xXb3xX81xX18xX1xX3xX114xXdxX81xX18xX3xX44x11866xX18xX3xXexX1xX76xX4xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX79xX7axXexX3xX18xX3dxX1xXdxX81xX65xX3xXb3xX81xX18xX1xX3xXbxX1xX41xX65xX3xXb3xX64xX18xX3dxX3xX21xX27xX3xXexX1xX2bxX2cxXexX3xX2fxX6xX4xX3xX33xX5xXdxX7xX6xX3x185eexX21xX27xX3xXexX1xX2bxX2cxXexX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX151xX6xX3xX44xX1exX3xXbxX1xX46xXexX3xX1xXdxX81xX18xX3xX21xX1xX46xX18xX3dxX3xXexX1xX1exX3xX1xX6xX148xX3xX21xX1xX46xX18xX3dxX3xX18xX3dxX2bxX148x192a2xX18xX3xXexX1cxX3bxX18xX3dxX3xX65xX1a8xX2bxX3xX4x15d72xX18xX3xXbxX1xX68xX18xX3xXexf0a4xX4xX1x10668xX3xXexX1cxX3bxX18xX3dxX3xXbxX1xXa4xX18xX3dxX3xX79xX7axXexX3xX18xX3dxX1xXdxX81xX65xX135xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX3bxX5fxX148xX3xXbx11705xX10xX18xXexX10xX1cxXaxX12xX0xXdxX65xX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxXexX1xX2bxX65xXb3xX3xXdxX289xX10xX18xXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX148xX5xX10xX9xXax1478exXdxX5fxXexX1xf5d5xX3x195e0xX2x17ebaxXbxX79x17bb5xX3xX1xX10xXdxX3dxX1xXexX2b9xX3x19f2cxX2x1287dxXbxX79xX2c0xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2b9xX4dxX4dxXdxX135xXb3xX6xX3bxX1xX6xXexXdxX18xX1xX135xX114xX18xX4dxX18xX10xX2b4xX7xX4dxX2x15fe8xX2x1241cxX4dxX2bbxX2f3xX5fxX2ccx17526xX2xX2f5xX2bbxX2fbxX2f3xXexX2caxX2f5xX2xX5xX2f3x14acbxXbxX16cxX135x13173xXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxXdxX1exX18xX3xX21xX1xX6xXdxX3xX21xX27xX3xXexX1xX2bxX2cxXexX3xX2fxX6xX4xX3xX33xX5xXdxX7xX6xX3xXexX1cxX3bxX18xX3dxX3xX4xX1xX41xX18xX3xX44xX3bxX46xX18xX3xX7xX4axXdxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX289xX6xXbxXexXdxX3bxX18xXaxX12x180dexX7axXexX3xX18xX3dxX1xXdxX81xX65xX3xX79xX46xX4xX3xX44xXafxX18xX1xX3xX21xX1xX46xX18xX3dxX3xXexX1xX1exX3xXexX1cxX3bxX18xX3dxX3xX1xX2bxX148xX1cfxXexX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXb3xX64xX18xX3dxX3xX21xX27xX3xXexX1xX2bxX2cxXexX3xX33xX5xXdxX7xX6xX3xXex16afdxXdxX3xXcxX1cxX2bxX18xX3dxX3xXexX68xX65xX3xXc3xXdxX1exX65xX3xX7xX3bxX46xXexX3xXb3xX81xX18xX1xX3xXexX2cxXexX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX3bxX5fxX148xXaxX12x132cbxXdxX81xX4xX3xX4xX46xX4xX3xX4xX46xX18xX3xXb3x16055xX3xX21xX27xX3xXexX1xX2bxX2cxXexX3xX79xX7axXexX3xX18xX3dxX1xXdxX81xX65xX3xXexX1cxXdxX1exX18xX3xX21xX1xX6xXdxX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX4xX9axX18xX3dxX3xX21xX27xX3xXexX1xX2bxX2cxXexX3xX2fxX6xX4xX3xX33xX5xXdxX7xX6xX3xX7xf3dcxX3xX44xX46xXbxX3xX89xX18xX3dxX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xXexX1cxX3bxX18xX3dxX3xX4xX1xX41xX18xX3xX44xX3bxX46xX18xX3xXbxX1xXa4xX18xX3dxX3xX4xX1xXaaxX18xX3dxX3xXb3xX81xX18xX1xX3xX7xX4axXdxX83xX3xX3dxXdx1866cxXbxX3xXb3xX46xX4xX3xX7xX17xX3xX5xX68xX65xX3xX7xX14xX18xX3dxX3xX21xXafxXbxX3xXexX1x1a387xXdxX3xX4xX151xX3xX21xX1cfxXexX3xX16cxX2bxX193xX3xX4xX1xX258xX18xX1xX3xX79xX46xX4xX83xX3xX1xXdxX81xX2bxX3xX16cxX2bxX193xX3xX1x191d8xX18xX3xXexX1cxX3bxX18xX3dxX3xX44xXdx11992xX2bxX3xXexX1cxXafxX3xXb3xX81xX18xX1xX3xX18xX1xX68xX18xX135xX3xfd9fx16a68xX18xX3dxX3xXexX1xX48axXdxX3xX1xX3afxX18xX3xX4xX1xX1cfxX3xX5x14961x102b9xX18xX3dxX3xX65xX1a8xX2bxX3xXb3xX81xX18xX1xX3xXbxX1xX41xX65xX3xX3dx11f34xXdxX3xX5xX241xX18xX3xXexX2bxX148xX1cfxX18xX3xXcxX1cxX2bxX18xX3dxX3xX4ddxX4adxX18xX3dxX83xX3xX3dxXdxX193xX65xX3xXexX1xX48axXdxX3xX3dxXdxX6xX18xX3xX4xX1xX48axX3xX21xX1cfxXexX3xX16cxX2bxX193xX3xX4xX1xX3bxX3xXb3xX81xX18xX1xX3xX18xX1xX68xX18xX135xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX289xX10xX18xXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX148xX5xX10xX9xXaxXexX10xX79xXexX307xX6xX5xXdxX3dxX18xX2b9xX3xX30bxX2bxX7xXexXdx10f7axX148xX2c0xXaxX12xX0xXdxX65xX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX289xX10xX18xXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX148xX5xX10xX9xXaxX5fxXdxX7xXbxX5xX6xX148xX2b9xX3xXb3xX5xX3bxX4xX21xX2c0xX3xX65xX6xX1cxX3dxXdxX18xX307xX5xX10xX562xXexX2b9xX3xX6xX2bxXexX3bxX2c0xX3xX65xX6xX1cxX3dxXdxX18xX307xX1cxXdxX3dxX1xXexX2b9xX3xX6xX2bxXexX3bxX2c0xX3xX2b4xXdxX5fxXexX1xX2b9xX3xX2bbxX2xX2bdxXbxX79xX2c0xX3xX1xX10xXdxX3dxX1xXexX2b9xX3xX2caxX2xX2ccxXbxX79xX2c0xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2b9xX4dxX4dxXdxX135xXb3xX6xX3bxX1xX6xXexXdxX18xX1xX135xX114xX18xX4dxX18xX10xX2b4xX7xX4dxX2xX2f3xX2xX2f5xX4dxX2bbxX2f3xX5fxX2ccxX2fbxX2xX2f5xX2bbxX2bdxX2bbxXexX2fbxX2caxX2f3xX2fbxX5x124a5xX307xX2xX2caxX2f5xX5fxX2fbxX2xX2fbxX2caxX2bbxX2fbxX2bdxXexX2f3xX2f3xX60dxX60dx16703xX5xX2ccxX135xX30bxXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxXdxX1exX18xX3xX21xX1xX6xXdxX3xX21xX27xX3xXexX1xX2bxX2cxXexX3xX2fxX6xX4xX3xX33xX5xXdxX7xX6xX3xXexX1cxX3bxX18xX3dxX3xX4xX1xX41xX18xX3xX44xX3bxX46xX18xX3xX7xX4axXdxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX289xX6xXbxXexXdxX3bxX18xXaxX3xX7xXexX148xX5xX10xX9xXaxXexX10xX79xXexX307xX6xX5xXdxX3dxX18xX2b9xX3xX4xX10xX18xXexX10xX1cxX2c0xXaxX12xX145xX46xX4xX3xX7xX27xX3xX145xX3ebxX4caxXc3xX3xXex10281xX18xX1xX3xX21xXdxX1exX65xX3xXexX1cxX6xX3xX7xX89xX4xX3xX21xX1x11810xX10xX3xX4xX1xX3bxX3xXb3xX81xX18xX1xX3xX18xX1xX68xX18xX3xX18xX3dxX1xXdxX3xX65xfc75xX4xX3xX7xX4axXdxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX3bxX5fxX148xXaxX12xXcxX1xX48axXdxX3xX3dxXdxX6xX18xX3xXexf0d3xXdxX83xX3xXcxX1cxX2bxX18xX3dxX3xXexX68xX65xX3xXc3xXdxX1exX65xX3xX7xX3bxX46xXexX3xXb3xX81xX18xX1xX3xXexX2cxXexX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7xX439xX3xX7xX6fbxX65xX3xX18xX68xX18xX3dxX3xX4x13ceaxXbxX3xXexX1cxX6xX18xX3dxX3xXexX1xXdxX1cfxXexX3xXb3xXafxX83xX3xX44xX14xX3bxX3xXexX3afxX3bxX3xXexX6xX148xX3xX18xX3dxX1xX4b8xX3xX4xX1xX2bxX148xX241xX18xX3xX7xX68xX2bxX3xX4xX1xX3bxX3xX4xX46xX18xX3xXb3xX3f9xX3xX44xX1exX3xX65xX4axX3xX1cxX3f9xX18xX3dxX3xX18xX1xXdxX4b8xX2bxX3xX1xX4adxX18xX3xX18x1120fxX6xX3xX4xX46xX4xX3xX21xX27xX3xXexX1xX2bxX2cxXexX3xX79xX7axXexX3xX18xX3dxX1xXdxX81xX65xX3xX1xX2bxX148xX1cfxXexX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX1x15cf0xX4xX3xXexX1cxX241xX18xX3xX1xX81xX3xXexX1xXaaxX18xX3dxX3xX65xX46xX148xX3xX65xXdx19f0dxX18xX3xX5fxXafxX4xX1xX3xX2fxX6xX4xX3xX33xX5xXdxX7xX6xX3xX18xX1xX4ddxX2b9xX3xX36axX7axXexX3xX18xX3dxX1xXdxX81xX65xX3xX4xX1xX41xX18xX3xX44xX3bxX46xX18xX3xX3dxXdxX2bxX18xX3xX44x13b96xX6xX3xX4xX1xX151xX3xX65x15e25xX3bxX83xX3xX44xX46xX18xX1xX3xX3dxXdxX46xX3xX1xXdxX81xX2bxX3xX3dxXdxX46xX3xX21xX1xX46xX18xX3dxX3xXexX1xX1exX3xX7xX4axXdxX3xX307xX3xX1cxX2bxXb3xX10xX5xX5xX6xX83xX3xX114xXdxX241xX65xX3xX18xXdfxX3bxX3xX62xX1xX2cxXexX3xX145xX193xX18xX135xX135xX135xX0xX4dxXbxX12xX0xX5fxXdxX114xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxX1cxX10xX5xX6xXexX10xX5fxXaxX12xX0xX2bxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX307xXexX1xX2bxX65xXb3xX307xX6xX18xX5fxX307xX7xX6xXbxX3bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX145xX4ddxX6fbxX4xX3xXexXdxX1cfxX18xX3xX5xX6fbxX18xX3xXexX1cxX3bxX18xX3dxX3xX4xX1xX41xX18xX3xX44xX3bxX46xX18xX3xX44xXdxX4b8xX2bxX3xXexX1cxXafxX3xX2bxX18xX3dxX3xXexX1xX2bxX3xX4axX3xX145xX3ebxX4caxXc3xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1xXaaxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xX1cxX10xX562xX9xXaxX4dxX148xX307xXexX10xX4dxXb3xX2bxX3bxX4xX307xXexXdxX10xX18xX307xX5xX3bxX18xX307xXexX1cxX3bxX18xX3dxX307xX4xX1xX6xX18xX307xX5fxX3bxX6xX18xX307xX5fxXdxX10xX2bxX307xXexX1cxXdxX307xX2bxX18xX3dxX307xXexX1xX2bxX307xX3bxX307xXb3xX114xX5fxX21xX307xXexX1xX6xX18xX1xX307xXbxX1xX3bxX307xX1xX6xX307xXexXdxX18xX1xX4dxX2xX2bbxX2f3xX2bbxX2fbxX2f5xX135xX1xXexX65xXaxX12xX0xXdxX65xX3dxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX4dxX65xX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX2fbxX2ccxX4dxX18xX10xX2b4xX7xX4dxX2xX2f3xX2xX2ccxX4dxX2xX2f5xX2f5xX5fxX2xX2fbxX2fbxX2ccxX2bdxX2xX2caxXexX2bdxX2caxX2caxX2ccxX2f5xX5xX2ccxX135xX30bxXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxXdxX1exX18xX3xX21xX1xX6xXdxX3xX21xX27xX3xXexX1xX2bxX2cxXexX3xX2fxX6xX4xX3xX33xX5xXdxX7xX6xX3xXexX1cxX3bxX18xX3dxX3xX4xX1xX41xX18xX3xX44xX3bxX46xX18xX3xX7xX4axXdxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX114xX12xX0xX7xXexX1cxX3bxX18xX3dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX145xX4ddxX6fbxX4xX3xXexXdxX1cfxX18xX3xX5xX6fbxX18xX3xXexX1cxX3bxX18xX3dxX3xX4xX1xX41xX18xX3xX44xX3bxX46xX18xX3xX44xXdxX4b8xX2bxX3xXexX1cxXafxX3xX2bxX18xX3dxX3xXexX1xX2bxX3xX4axX3xX145xX3ebxX4caxXc3xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1xXaaxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xX1cxX10xX562xX9xXaxX4dxX148xX307xXexX10xX4dxXb3xX2bxX3bxX4xX307xXexXdxX10xX18xX307xX5xX3bxX18xX307xXexX1cxX3bxX18xX3dxX307xX4xX1xX6xX18xX307xX5fxX3bxX6xX18xX307xX5fxXdxX10xX2bxX307xXexX1cxXdxX307xX2bxX18xX3dxX307xXexX1xX2bxX307xX3bxX307xXb3xX114xX5fxX21xX307xXexX1xX6xX18xX1xX307xXbxX1xX3bxX307xX1xX6xX307xXexXdxX18xX1xX4dxX2xX2bbxX2f3xX2bbxX2fbxX2f5xX135xX1xXexX65xXaxX12xX145xX4ddxX6fbxX4xX3xXexXdxX1cfxX18xX3xX5xX6fbxX18xX3xXexX1cxX3bxX18xX3dxX3xX4xX1xX41xX18xX3xX44xX3bxX46xX18xX3xX44xXdxX4b8xX2bxX3xXexX1cxXafxX3xX2bxX18xX3dxX3xXexX1xX2bxX3xX4axX3xX145xX3ebxX4caxXc3xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1xXaaxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX1cxX3bxX18xX3dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xXaxXcxX1xX6xX148xX3xX114xX172xX3xXbxX1xX193xXdxX3xX3dxX4f1xXdxX3xX65xX1a8xX2bxX3xXb3xX81xX18xX1xX3xXbxX1xX41xX65xX3xX5xX241xX18xX3xXexX2bxX148xX1cfxX18xX3xXexX1cxX241xX18xX3xX44xX1exX3xX79xX7axXexX3xX18xX3dxX1xXdxX81xX65xX3xX114xX14xX3xXbxX1xX193xXdxX3xX4xX1xX48axX3xX2bdxX3xX307xX3xX61fxX3xX18xX3dxX14xX148xX83xX3xX18xX6xX148xX3xXb3xX81xX18xX1xX3xX18xX1xX68xX18xX3xX4xX1xX6abxX3xX4xX24fxX18xX3xX4xX1xX48axX3xX2xX3xX307xX3xX2fbxX3xX18xX3dxX14xX148xX3xX5xX14xX3xX4xX151xX3xX21xX1cfxXexX3xX16cxX2bxX193xX83xX3xXexX181xX3xX44xX151xX3xXb3xX46xX4xX3xX7xX27xX3xX7xX439xX3xXexX4ddxX3xX114xX731xX18xX3xX114xX14xX3xX4xX151xX3xX1xX4ddxX6fbxX18xX3dxX3xX44xXdxX4b8xX2bxX3xXexX1cxXafxX3xX7xX6fbxX65xX3xX1xX4adxX18xXaxX135xX3xX4caxX151xX3xX5xX14xX3xX21xX1x171e3xX18xX3dxX3xX44xXafxX18xX1xX3xX4x17a7bxX6xX3xXb3xX46xX4xX3xX7xX27xX3xX62xX3dxX2bxX148xX7c0xX18xX3xX4caxX172xX18xX1xX3xXcxX1cxX4ddxX48axX18xX3dxX3xX307xX3xXc3xX1xX3bxX6xX3xX289xX1xX41xX18xX3xX44xX3bxX46xX18xX3xX1xX172xX18xX1xX3xX193xX18xX1xX3xX209xX145xX3ebxX4caxXc3xX3xXcx17810xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX25bxX3xX114xX4b8xX3xX21xX27xX3xXexX1xX2bxX2cxXexX3xX3dxXdxX193xXdxX3xXbxX1xX1a8xX2bxX3xXb3xX81xX18xX1xX3xXexX1cxX3bxX18xX3dxX3xX4xX1xX41xX18xX3xX44xX3bxX46xX18xX3xX2bxX18xX3dxX3xXexX1xX4ddxX3xX4xXba2xX6xX3xX44xX4adxX18xX3xX114xXafxX135xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX114xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX145xX6bexX3xX16cxX2bxX241xX18xX3xXexXdxX241xX65xX3xXbxX1xXa4xX18xX3dxX83xX3xX18xX1xXdxX4b8xX2bxX3xXexX1cx10da9xX3xX18xX1xX6bexX3xX65xX6d5xX4xX3xX7xX4axXdxX3xX18xX1xX2cxXbxX3xX114xXdxX81xX18xX3xX44xXdxX4b8xX2bxX3xXexX1cxXafxXaxX3xX1xX1cxX10xX562xX9xXaxX4dxX148xX307xXexX10xX4dxXb3xX3bxX307xX16cxX2bxX10xX18xX307xXexXdxX10xX65xX307xXbxX1xX3bxX18xX3dxX307xX18xX1xXdxX10xX2bxX307xXexX1cxX10xX307xX18xX1xX3bxX307xX65xX6xX4xX307xX7xX3bxXdxX307xX18xX1xX6xXbxX307xX114xXdxX10xX18xX307xX5fxXdxX10xX2bxX307xXexX1cxXdxX4dxX2xX2bbxX61fxX2caxX2bdxX2xX135xX1xXexX65xXaxX12xX0xXdxX65xX3dxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX4dxX65xX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX2fbxX2ccxX4dxX18xX10xX2b4xX7xX4dxX2xX2f3xX2ccxX2f5xX4dxX2xX2caxX2f5xX5fxX2fbxX2xX2fbxX2caxX2bbxX2fbxX2bdxXexX2f3xX2f3xX60dxX60dxX61fxX5xX2ccxX135xX30bxXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxXdxX1exX18xX3xX21xX1xX6xXdxX3xX21xX27xX3xXexX1xX2bxX2cxXexX3xX2fxX6xX4xX3xX33xX5xXdxX7xX6xX3xXexX1cxX3bxX18xX3dxX3xX4xX1xX41xX18xX3xX44xX3bxX46xX18xX3xX7xX4axXdxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX114xX12xX0xX7xXexX1cxX3bxX18xX3dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX145xX6bexX3xX16cxX2bxX241xX18xX3xXexXdxX241xX65xX3xXbxX1xXa4xX18xX3dxX83xX3xX18xX1xXdxX4b8xX2bxX3xXexX1cxXc62xX3xX18xX1xX6bexX3xX65xX6d5xX4xX3xX7xX4axXdxX3xX18xX1xX2cxXbxX3xX114xXdxX81xX18xX3xX44xXdxX4b8xX2bxX3xXexX1cxXafxXaxX3xX1xX1cxX10xX562xX9xXaxX4dxX148xX307xXexX10xX4dxXb3xX3bxX307xX16cxX2bxX10xX18xX307xXexXdxX10xX65xX307xXbxX1xX3bxX18xX3dxX307xX18xX1xXdxX10xX2bxX307xXexX1cxX10xX307xX18xX1xX3bxX307xX65xX6xX4xX307xX7xX3bxXdxX307xX18xX1xX6xXbxX307xX114xXdxX10xX18xX307xX5fxXdxX10xX2bxX307xXexX1cxXdxX4dxX2xX2bbxX61fxX2caxX2bdxX2xX135xX1xXexX65xXaxX12xX145xX6bexX3xX16cxX2bxX241xX18xX3xXexXdxX241xX65xX3xXbxX1xXa4xX18xX3dxX83xX3xX18xX1xXdxX4b8xX2bxX3xXexX1cxXc62xX3xX18xX1xX6bexX3xX65xX6d5xX4xX3xX7xX4axXdxX3xX18xX1xX2cxXbxX3xX114xXdxX81xX18xX3xX44xXdxX4b8xX2bxX3xXexX1cxXafxX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX1cxX3bxX18xX3dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xXcxX3afxXdxX3xXc3xX1xX3bxX6xX3xXcxX1cxX2bxX148xX4b8xX18xX3xX18xX1xXdxX7c0xX65xX83xX3xX145xX81xX18xX1xX3xX114xXdxX81xX18xX3xX4caxX6xX3xX21xX1xX3bxX6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1xXdxX81xX18xX3xX44xX6xX18xX3dxX3xX4xX151xX3xX2bdxX3xXb3xX81xX18xX1xX3xX18xX1xX68xX18xX3xX18xX3dxX1xXdxX3xX65xX6d5xX4xX3xX7xX4axXdxX3xX114xX14xX3bxX3xX18xX1xX2cxXbxX3xX114xXdxX81xX18xX3xX44xXdxX4b8xX2bxX3xXexX1cxXafxX83xX3xX18xX1xXdxX4b8xX2bxX3xXexX1cxX3bxX18xX3dxX3xX7xXaaxX3xX44xX151xX3xX5xX14xX3xXexX1cxXc62xX3xX18xX1xX6bexX83xX3xX4xX1xX4ddxX6xX3xX44xX4ddxX4dexX4xX3xXexXdxX241xX65xX3xX114xX46xX4xX3xX79xXdxX18xX3xXbxX1xXa4xX18xX3dxX3xX7xX4axXdxX135xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX114xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxX2bxX5xX12xX0xX5fxXdxX114xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1cxXaxX12xX0xX4dxX5fxXdxX114xX12xX0xX4dxX5fxXdxX114xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15bf3xX2bxXexX1xX3bxX1cxXaxX12xXbe0xX1xX471xX4xX3x140ecxX2bxX6xX18xX3dxX3xX307xX3xXcxX1x18f03xX148xX3x106b0xX4ddxX4adxX18xX3dxX0xX4dxXbxX12
Phúc Quang - Thùy Dương