Cách tiết kiệm dữ liệu khi dùng Facebook, Instagram
Làm thế nào để không “đau đầu” vì hóa đơn 3G mỗi tháng khi dùng Facebook hay các ứng dụng mạng xã hội quá nhiều? Bài viết dưới đây giúp bạn xử lý điều này.
12c3x4657x374fx65d2x2dfax94b9x231dx49c0x23d6x722dxX8x92d8x507fx3927x61f6x4e66xX8x6a00x6e53xX2xX11xX6xXdxXbx2e83xX0x711ex7e8fxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbx85d3x9a1exX2xX11xX6xXdxXbxX17x8ba6x4ecexX5xX19xX4xX11xX2x5fbcxX11xX4x47d3xX2xa365x740bxX4xX1x85e0xX4xX6xX2xX37x29e0xX4xX35xX19xX2xX4xX1x14f8xXcx4993xX4x2167xX7xX5xXdx9d83x8d0fxX50xX35x770bxX4x72b4xXcxX8xX11xX7xX49x3b6dxX7xX38xX0x5374xX19xX1axX17xX0xX5fxX1xX2xX3xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23x1822xXdxX7xX1xXbxX17x4867xa38axX38xX4xX11xX19xX32xX4xXcxX7bxX50xX4x9026x19e0xX4xX35xX19x83bdxXcxX49xX4x9324xX86xX7xX40xX4xX86x3369xX40xa0a2xX4xX3x2c8fxX4xX19x50bbxX7xX4xX86x9692xXcxX4x4de7xa0cfxX4xX38x4345xX2xX4xX11xX19xX2cxXcxX49xX4xX35xX19xX2xX4xX1xX47xXcxX49xX4xX4bxX7xX5xXdxX4fxX50xX50xX35xX4xX19xX7x746dxX4xX5xX2cxX5xX4x16dbxXcxX49xX4xX1x50b0xXcxX49xX4xX38x7c44xXcxX49xX4x610dx9108xX4xX19x6f4exX2xX4x8128xX40xX2cxX4xXcxX19xX2x9f25xX40x5484xX4x20c8xX7bxX2xX4xX3xX2xX32xX11xX4xX1x596cx3ab9xX2xX4xX86x4f29xXc5xX4xX49xX2x6037xX23xX4xX4fxXd5xXcxX4xXd9x8c08xX4xX6x2feexX4xX86xX2xXe7xX40xX4xXcxX7bxXc5x6f34xX0xX5fxX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xXebxX50xX1xXc5xXbxX4xX8xX11xXc5xX6xXdxXaxXbxX11xXdxXd9xX11xX10xX7xX6xX2xX49xXcx7c1exX4xX5xXdxXcxX11xXdxX5bx43c2xXbxX17xX0xX2xX38xX49xX4xX8xX11xXc5xX6xXdxXaxXbxXexX2xX1xX11xX19xX13bx4d7exX158x194dxX23xXd9xX143xX19xXdxX2xX49xX19xX11xX13bxX1ax9f57x4148xX23xXd9xXbxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1xX11xX19xX40xX38xX4fxX4xX1xX19xX2xX1xXdxXbxX4xX7xX6xX11xXaxXbxX5xX7xX5xX19xX4xX11xX2xXdxX11xX4xX35xX2xXdxX38xX4xX1xX40xX4xX6xX2xXdxX40xX4xX35xX19xX2xX4xX1xX40xXcxX49xX4x7f84xX7xX5xXdxX4fxX50xX50xX35xX4xX2xXcxX8xX11xX7xX49xX5bxX7xX38xXbxX4xX8xX5bxX5xXaxXbxX19xX11xX11xX23xX13bxX5fxX5fxX2xX114xX4fxX7xX50xX19xX7xX11xX2xXcxX19xX114xX3xXcxX5fxXcxXdxXexX8xX5fxX1axX166xXa4x7ac0xX5fxX166xX166xX1xX1axX1axXa4xX15axXa4xXa4xX167xX11xX1axX166xX1ddxX1ddxX6xX167xX114x7e73xX23xX49xXbxX4xX5fxX17xX0xX5fxX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xXebxX50xX1xXc5xXbxX17x8b5axX19xX95xXcxX4xX6xXf6xXcxX4xXcxX49xXf5x5e1cxX2xX4xX1xX47xXcxX49xX4xX8xX38xX7xX5bxX11xX23xX19xX50xXcxXdxX4xX86xXe7xX40xX4xX5xX7bxX2xX4xX86x28d7xX11xX4x7482xX11xX4xXcxX19x83dfxX11xX4xX1axX4xXcbxXcxX49xX4xX1xXd0xXcxX49xX4xX38xXd5xXcxX49xX4xXd9xXdaxX4xX19xXddxX2xX4xX11xX5bx34f0xXcxX4xX38xX2cxXc5xX114xX4x7105xX19xX3bxXcxX49xX4xX23xX19xX95xXcxX4xX38xXe7xX38xX4xXcxX19xXf5xX4xX4bxX7xX5xXdxX4fxX50xX50xX35xX53xX4xX55xXcxX8xX11xX7xX49xX5bxX7xX38xX4xX19xX7xXc5xX4x9a53xXcxX7xX23xX5xX19xX7xX11xX4xX86xXe7xX40xX4xX35xX19xX2cxX4xX11x633exXcxX4xX1xX3bxX4xX6xX2xX37xX40xX4xX35xX19xX2xX4xX8xX107xX4xX1xXd0xXcxX49xX4xX19xX7bxXcxX49xX4xXcxX49xX7bxXc5xX114xX4xX2bxX19x6564xX4xX5xX95xXcxX4xX1xX40xXc5xX37xX11xX4xXe0xX40xX7xX4xX4fx460bxXcxX49xX4xX11xX2xXcxX53xX4xXd9xXdxX38xX4xX3xX2xX1xXdxX50xX4xX5x26c1xX7xX4xX4fxXd5xXcxX4xX4fx5227xX4xX19xX7xXc5xX4xX86x7e6axXcxX49xX4xX2d3xXcxX19xX4xX4fxX3bxX7xX4xX2f6xXcxX4xX5x5e69xXcxX49xX4xX35xX19xX2xX32xXcxX4xX4fxXd5xXcxX4xX38xX23dxX11xX4xXcxX19xX2xXe7xX40xX4xX1xX3bxX4xX6xX2xX37xX40xX4xX35xX19xX2xX4xX35xX19xX8bxXcxX49xX4xX5xX9dxX4xa18cxX2xX10xX4bxX2xX4xX19xX50xX235xX5xX4xX35xX19xX8bxXcxX49xX4xX86xX2f6xXcxX49xX4xX35xX10axX4xX11xX5bx9e38xXcxX4xX49xX9dxX2xX114xX0xX5fxX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xXebxX50xX1xXc5xXbxX17xa1f5xXf6xX2xX4xXcxX19xX3bxXcxX49xX4xXcxX49xXf5xX219xX2xX4xX11xX5bxX2d3xX4xX11xX2xXe7xXcxX4xX11xX19xXdxX50xX4xX1xX40xXcxX49xX4xX6xXf5x77bcxXcxX49xX53xX4xX5xX2cxX5xX4xX38x9050xX50xX4xX1xXf5xXf6xX2xX4xX86xXfaxXc5xX4xX5xX9dxX4xX11xX19xX87xX4xX49xX2xXffxX23xX4xX19xX34exX4xX11xX2xX32xX11xX4xX35xX2xX37xX38xX4xX23xX19xX95xXcxX4xXcxX7bxX50xX4xX5xX19xX2xX4xX23xX19xX238xX4xX35xX19xX2xX4xX1xX40xXc5xX37xX11xX4xX38xXd5xXcxX49xX4xXd9xXdaxX4xX19xXddxX2xX4xX5xX2d3xX4xXcxX49xX7bxXc5xX13bxX0xX5fxX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xXebxX50xX1xXc5xXbxX17xX0xX8xX11xX5bxX50xXcxX49xX17xX4bxX7xX5xXdxX4fxX50xX50xX35xX0xX5fxX8xX11xX5bxX50xXcxX49xX17xX0xX5fxX23xX17xX0xX11xX7xX4fxX6xXdxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xX38xX7xX49xXdxXebxX50xXd9xXbxX4xX7xX6xX2xX49xXcxXaxXbxX5xXdxXcxX11xXdxX5bxXbxX17xX0xX11xX4fxX50xX1xXc5xX17xX0xX11xX5bxX17xX0xX11xX1xX4xX8xX11xXc5xX6xXdxXaxXbxX11xXdxXd9xX11xX10xX7xX6xX2xX49xXcxX13bxX4xX5xXdxXcxX11xXdxX5bxX143xXbxX17xX0xX7xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX49xX7xX6xX6xXdxX5bxXc5xXbxX17xX0xX2xX38xX49xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXcxXdxXexX8xX10xX2xX38xX49xXbxX4xX7xX6xX11xXaxXbxX5xX7xX5xX19xX4xX11xX2xXdxX11xX4xX35xX2xXdxX38xX4xX1xX40xX4xX6xX2xXdxX40xX4xX35xX19xX2xX4xX1xX40xXcxX49xX4xX1a6xX7xX5xXdxX4fxX50xX50xX35xX4xX2xXcxX8xX11xX7xX49xX5bxX7xX38xXbxX4xX8xX5bxX5xXaxXbxX19xX11xX11xX23xX13bxX5fxX5fxX2xX114xX4fxX7xX50xX19xX7xX11xX2xXcxX19xX114xX3xXcxX5fxXcxXdxXexX8xX5fxX1axX166xXa4xX1ddxX5fxX166xX166xX1xX1axX1axXa4xX15axXa4xXa4xX167xX11xXa4xX15ax3c83xX1axX6xX1axX114xX1f1xX23xX49xXbxX4xX5fxX17xX0xX5fxX7xX17xX0xX5fxX11xX1xX17xX0xX5fxX11xX5bxX17xX0xX11xX5bxX17xX0xX11xX1xX17xX0xX5fxX11xX1xX17xX0xX5fxX11xX5bxX17xX0xX5fxX11xX4fxX50xX1xXc5xX17xX0xX5fxX11xX7xX4fxX6xXdxX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xXebxX50xX1xXc5xXbxX17xX4bxX7xX5xXdxX4fxX50xX50xX35xX4xXf5xXf6xX5xX4xX11xX238xXcxX19xX4xX5xX9dxX4xX1axX53xXa4xX4xX11x15fcxX4xXcxX49xXf5xX219xX2xX4xX1xX47xXcxX49xX4xX3xX7bxX4xX5xX9dxX4xX6x4e03xX4xX35xX19xX8bxXcxX49xX4xX238xX11xX4xXcxX49xXf5xX219xX2xX4xX11xX5bxX50xXcxX49xX4xX8xX29exX4xXcxX7bxXc5xX4xX5xX7bxX2xX4xX8x13bcxXcxX4xXcbxXcxX49xX4xX1xXd0xXcxX49xX4xX4bxX7xX5xXdxX4fxX50xX50xX35xX4xX11xX5bxX259xXcxX4xX86xX2xX37xXcxX4xX11xX19xX50xXd5xX2xX114xX4x5c72xXcxX49xX4xX1xXd0xXcxX49xX4xXcxX7bxXc5xX4xX8x2c58xX4xX19xX3bxX40xX4xX38xXddxX11xX4xX11xX19xX2xX32xX11xX4xX6x1ffaxX23xX4xX5xX19xX50xX4xX23xX19x480dxX23xX4xX11xX2xX32xX11xX4xX35xX2xX37xX38xX4xX1xX3bxX4xX6xX2xX37xX40xX4xXe0xX40xX10axX4xX49xX2xX2cxX4xX5xX9dxX4xX11xX259xXcxX4xX8fx760bxX7xX11xX7xX4xX28cxX7xX3xXdxX5bxX97xX114xX4x7accxX19xX2xX4xX35xX238xX5xX19xX4xX19xX50xXd5xX11xX53xX4xX4bxX7xX5xXdxX4fxX50xX50xX35xX4xXcxX5f1xXcxX4xX5xX2cxX5xX4xX19xX9axXcxX19xX4xX2d3xXcxX19xX4xX19xX2xX37xXcxX4xX11xX5bxX259xXcxX4xX4fxX2d3xXcxX49xX4xX11xX2xXcxX53xX4xXcxX49xX50xX7bxX2xX4xX5bxX7xX53xX4xX5xX19xX235xXcxX4xX11xX238xXcxX19xX4xXcxX2f6xXcxX49xX4xX11x81d1xX4xX86xXddxXcxX49xX4xX23xX19xX2cxX11xX4xX3xX2xX1xXdxX50xX114xX0xX5fxX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xXebxX50xX1xXc5xXbxX17x6e97xX5d7xX4xXcbxXcxX49xX4xX1xXd0xXcxX49xX53xX4xXcxX19xX9axXcxX4xX8xX7xXcxX49xX4xX49xX9dxX5xX4xX11xX5bxX259xXcxX4xX5xX47xXcxX49xX4xX4fxX259xXcxX4xX23xX19xX2d3xX2xX53xX4xX4fxX23dxX38xX4xX3xX7bxX50xX4xX4fxX2xX87xX40xX4xX11xXf5xX38fxXcxX49xX4xX4fxX7xX4xX1xa184xXcxX49xX4xX35x3a07xX4xX86xX87xX4xX38xX5d7xX4xX5bxX7xX4xX38xXdxXcxX40xX4xX4bxX7xX5xXdxX4fxX50xX50xX35xX114xX4xXebxXd5xXcxX4xX8xX580xX4xXcxX19xX9axXcxX4xX11xX19xX23dxXc5xX4xX38xXddxX11xX4xX6xX50xXd5xX11xX4xX5xX7bxX2xX4xX86xX235xX11xX53xX4xX5xX40xXddxXcxX4xXd9xX40xX29exXcxX49xX4xX3xX7bxX4xX11xX9axX38xX4xX616xX7xX11xX7xX4xX28cxX7xX3xXdxX5bxX114xX4xXebxX23dxX38xX4xX3xX7bxX50xX4xX86xXfaxXc5xX114xX0xX5fxX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xXebxX50xX1xXc5xXbxX17xX0xX8xX11xX5bxX50xXcxX49xX17xX55xXcxX8xX11xX7xX49xX5bxX7xX38xX0xX5fxX8xX11xX5bxX50xXcxX49xX17xX0xX5fxX23xX17xX0xX11xX7xX4fxX6xXdxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xX38xX7xX49xXdxXebxX50xXd9xXbxX4xX7xX6xX2xX49xXcxXaxXbxX5xXdxXcxX11xXdxX5bxXbxX17xX0xX11xX4fxX50xX1xXc5xX17xX0xX11xX5bxX17xX0xX11xX1xX4xX8xX11xXc5xX6xXdxXaxXbxX11xXdxXd9xX11xX10xX7xX6xX2xX49xXcxX13bxX4xX5xXdxXcxX11xXdxX5bxX143xXbxX17xX0xX7xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX49xX7xX6xX6xXdxX5bxXc5xXbxX17xX0xX2xX38xX49xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXcxXdxXexX8xX10xX2xX38xX49xXbxX4xX7xX6xX11xXaxXbxX5xX7xX5xX19xX4xX11xX2xXdxX11xX4xX35xX2xXdxX38xX4xX1xX40xX4xX6xX2xXdxX40xX4xX35xX19xX2xX4xX1xX40xXcxX49xX4xX1a6xX7xX5xXdxX4fxX50xX50xX35xX4xX2xXcxX8xX11xX7xX49xX5bxX7xX38xXbxX4xX8xX5bxX5xXaxXbxX19xX11xX11xX23xX13bxX5fxX5fxX2xX114xX4fxX7xX50xX19xX7xX11xX2xXcxX19xX114xX3xXcxX5fxXcxXdxXexX8xX5fxX1axX166xXa4xX1ddxX5fxX166xX166xX1xX1axX1axXa4xX15axXa4xXa4xX167xX11xX15axX15ax6a20xX1axX6xX158xX114xX1f1xX23xX49xXbxX4xX5fxX17xX0xX5fxX7xX17xX0xX5fxX11xX1xX17xX0xX5fxX11xX5bxX17xX0xX11xX5bxX17xX0xX11xX1xX17xX0xX5fxX11xX1xX17xX0xX5fxX11xX5bxX17xX0xX5fxX11xX4fxX50xX1xXc5xX17xX0xX5fxX11xX7xX4fxX6xXdxX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xXebxX50xX1xXc5xXbxX17xX55xXcxX8xX11xX7xX49xX5bxX7xX38xX4xX5xX306xXcxX49xX4xX6xX7bxX4xX38xXddxX11xX4xXcbxXcxX49xX4xX1xXd0xXcxX49xX4xXcxX49xX29exXcxX4xX1xX40xXcxX49xX4xX6xXf5xX38fxXcxX49xX114xX4xXebxXd5xXcxX4xX1x894axX4xX1xX47xXcxX49xX4xX19xX32xX11xX4xX49xX9dxX2xX4xX1xX3bxX4xX6xX2xX37xX40xX4xX5xX2e7xX7xX4xX38xX9axXcxX19xX4xX5xX19xX2c2xX4xX4fxa29bxXcxX49xX4xX5xX2cxX5xX19xX4xX1xX40xXc5xX37xX11xX4xXe0xX40xX7xX4xX5xX2cxX5xX4xX2d3xXcxX19xX4xX11xX5bxX259xXcxX4xX4fxX2d3xXcxX49xX4xX11xX2xXcxX114xX4x3002xX87xX4xX11xX2xX32xX11xX4xX35xX2xX37xX38xX4xX1xX3bxX4xX6xX2xX37xX40xX53xX4xX4fxXd5xXcxX4xX19xXdaxXc5xX4xX38xX5d7xX4xXcbxXcxX49xX4xX1xXd0xXcxX49xX4xX5bxX7xX53xX4xX3xX7bxX50xX4xX11xX5bxX7xXcxX49xX4xX5xX2cxX4xXcxX19xXfaxXcxX53xX4xX11xX9axX38xX4xX38xXdxXcxX40xX4x76c8xX23xX11xX2xX50xXcxX4xX4fxX913xXcxX49xX4xX5xX2cxX5xX19xX4xX4fxX23dxX38xX4xX3xX7bxX50xX4xX4fxX2xX87xX40xX4xX11xXf5xX38fxXcxX49xX4xX5xX7bxX2xX4xX86xX235xX11xX114xX4xX24x9981xX4xX86xXfaxXc5xX53xX4xX5xX40xXddxXcxX4xXd9xX40xX29exXcxX49xX4xX5xX19xX50xX4xX86xX32xXcxX4xX35xX19xX2xX4xXcxX19xX9axXcxX4xX11xX19xX23dxXc5xX4xX8fxX6a1xX50xX4fxX2xX6xXdxX5fxX2bxXdxX6xX6xX40xX6xX7xX5bxX4xX616xX7xX11xX7xX4x61c1xX8xXdxX97xX53xX4xX5xX19xXd5xX38xX4xX3xX7bxX50xX4xX86xX87xX4xX38xX5d7xX4xX5bxX7xX4xX38xX7bxXcxX4xX19xX9axXcxX19xX4xX38xXf6xX2xX4xX3xXf6xX2xX4xX11xX47xXc5xX4xX5xX19xX34exXcxX4xX8fxX9f3xX8xXdxX4xX7axXdxX8xX8xX4xX616xX7xX11xX7xX97xX4xX5bx993dxX2xX4xX35xX238xX5xX19xX4xX19xX50xXd5xX11xX114xX0xX5fxX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xXebxX50xX1xXc5xXbxX17xX623xX19xX8bxXcxX49xX4xXcxX19xXf5xX4xX4bxX7xX5xXdxX4fxX50xX50xX35xX53xX4xX55xXcxX8xX11xX7xX49xX5bxX7xX38xX4xX35xX19xX8bxXcxX49xX4xX38xX8bxX4xX11xX2d3xX4xX5xX19xX2xX4xX11xX2xX32xX11xX4xX19xX50xXd5xX11xX4xX86xXddxXcxX49xX4xX5xX2e7xX7xX4xX11xX238xXcxX19xX4xXcxX2f6xXcxX49xX4xXcxX7bxXc5xX114xX4xX261xX9dxX4xX5xX19xX2c2xX4xX11xX19xX8bxXcxX49xX4xX4fxX2cxX50xX4xX5bxX913xXcxX49xX4xX11xX238xXcxX19xX4xXcxX2f6xXcxX49xX4xX5xX9dxX4xX11xX19xX87xX4xX2d3xXcxX19xX4xX19xXf5xX5d7xXcxX49xX4xX86xX32xXcxX4xX11xX5bxX2d3xX2xX4xXcxX49xX19xX2xX37xX38xX4xX8xX107xX4xX1xXd0xXcxX49xX4xX11xa242xXcxX49xX4xX11xX19xX87xX4xX3xX7bxX4xX35xX19xX2xX32xXcxX4xX2d3xXcxX19xX53xX4xX3xX2xX1xXdxX50xX4xX38xX23dxX11xX4xXcxX19xX2xXe7xX40xX4xX11xX19xX219xX2xX4xX49xX2xX7xXcxX4xX11xX2d3xX2xX4xX19xXa1xXcxX114xX4xX8fxX9f3xX8xXdxX4xX7axXdxX8xX8xX4xX616xX7xX11xX7xX97xX4xX5xX19xX2c2xX4xX86xXf5xX38fxX5xX4xX35xX238xX5xX19xX4xX19xX50xXd5xX11xX4xX35xX19xX2xX4xX4fxXd5xXcxX4xX86xX7xXcxX49xX4xX1xX47xXcxX49xX4xX35xX32xX11xX4xXcxX29exX2xX4xX1xX2xX4xX86xXddxXcxX49xX53xX4xX35xX19xX8bxXcxX49xX4xX2cxX23xX4xX1xXd0xXcxX49xX4xX5xX19xX50xX4xX35xX19xX2xX4xX35xX32xX11xX4xXcxX29exX2xX4xX333xX2xX10xX4bxX2xX114xX0xX5fxX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xXebxX50xX1xXc5xXbxX17xX0xX8xX11xX5bxX50xXcxX49xX17xX28cxXcxX7xX23xX5xX19xX7xX11xX0xX5fxX8xX11xX5bxX50xXcxX49xX17xX0xX5fxX23xX17xX0xX11xX7xX4fxX6xXdxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xX38xX7xX49xXdxXebxX50xXd9xXbxX4xX7xX6xX2xX49xXcxXaxXbxX5xXdxXcxX11xXdxX5bxXbxX17xX0xX11xX4fxX50xX1xXc5xX17xX0xX11xX5bxX17xX0xX11xX1xX4xX8xX11xXc5xX6xXdxXaxXbxX11xXdxXd9xX11xX10xX7xX6xX2xX49xXcxX13bxX4xX5xXdxXcxX11xXdxX5bxX143xXbxX17xX0xX7xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX49xX7xX6xX6xXdxX5bxXc5xXbxX17xX0xX2xX38xX49xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXcxXdxXexX8xX10xX2xX38xX49xXbxX4xX7xX6xX11xXaxXbxX5xX7xX5xX19xX4xX11xX2xXdxX11xX4xX35xX2xXdxX38xX4xX1xX40xX4xX6xX2xXdxX40xX4xX35xX19xX2xX4xX1xX40xXcxX49xX4xX1a6xX7xX5xXdxX4fxX50xX50xX35xX4xX2xXcxX8xX11xX7xX49xX5bxX7xX38xXbxX4xX8xX5bxX5xXaxXbxX19xX11xX11xX23xX13bxX5fxX5fxX2xX114xX4fxX7xX50xX19xX7xX11xX2xXcxX19xX114xX3xXcxX5fxXcxXdxXexX8xX5fxX1axX166xXa4xX1ddxX5fxX166xX166xX1xX1axX1axXa4xX15axXa4xXa4xX167xX11xX86cx747bxX1axX158xX6xXa4xX114xX1f1xX23xX49xXbxX4xX5fxX17xX0xX5fxX7xX17xX0xX5fxX11xX1xX17xX0xX5fxX11xX5bxX17xX0xX11xX5bxX17xX0xX11xX1xX17xX0xX5fxX11xX1xX17xX0xX5fxX11xX5bxX17xX0xX5fxX11xX4fxX50xX1xXc5xX17xX0xX5fxX11xX7xX4fxX6xXdxX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xXebxX50xX1xXc5xXbxX17xX28cxXcxX7xX23xX5xX19xX7xX11xX4xX38xX235xX5xX4xX86x9902xXcxX19xX4xX11xX2d3xX2xX4xX5xX2cxX5xX4xX28cxXcxX7xX23xX4xX4fxXd5xXcxX4xXcxX19xX5e8xXcxX4xX86xXf5xX38fxX5xX4xX3xX7bxX4xX28cxX11xX50xX5bxX2xXdxX8xX4xX38xX7bxX4xX4fxXd5xXcxX4xX4fxX2efxX4xX86xX2f6xXcxX49xX4xX6xX259xXcxX114xX4xX24xXf5xXa1xXcxX49xX4xX11xX67axX4xX4bxX7xX5xXdxX4fxX50xX50xX35xX4xX3xX7bxX4xX55xXcxX8xX11xX7xX49xX5bxX7xX38xX53xX4xXcbxXcxX49xX4xX1xXd0xXcxX49xX4xX11xX5bxX7xXcxX49xX4xX4fxXd08xX4xX5xX8bxXcxX49xX4xX5xXd0xX4xX11xX2xX32xX11xX4xX35xX2xX37xX38xX4xX1xX3bxX4xX6xX2xX37xX40xX4xX5xX9dxX4xX11xX5bxX259xXcxX4xX8fxX24xX5bxX7xX3xXdxX6xX4xX6a1xX50xX1xXdxX97xX114xX4xX623xX238xX5xX19xX4xX19xX50xXd5xX11xX4xX24xX5bxX7xX3xXdxX6xX4xX6a1xX50xX1xXdxX4xX8xX580xX4xXcxX49xX2f6xXcxX4xX11xX2d3xX2xX4xX11xX67axX4xX86xXddxXcxX49xX4xX28cxX11xX50xX5bxX2xXdxX8xX4xX3xX7bxX4xX28cxXcxX7xX23xX4xX38xX7bxX4xX4fxXd5xXcxX4xX23xX19xX2d3xX2xX4xX5xX19xXd5xX38xX4xX3xX7bxX50xX4xX11xX9b5xXcxX49xX4xX38xXd0xX5xX4xX86xX87xX4xX11xX2d3xX2xX4xX3xXe7xX114xX0xX5fxX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xXebxX50xX1xXc5xXbxX17xX93dxX87xX4xX35xX238xX5xX19xX4xX19xX50xXd5xX11xX53xX4xX38xX5d7xX4xXcbxXcxX49xX4xX1xXd0xXcxX49xX4xX28cxXcxX7xX23xX5xX19xX7xX11xX53xX4xX5xX19xXd5xX38xX4xX3xX7bxX50xX4xX4fxX2xX87xX40xX4xX11xXf5xX38fxXcxX49xX4xX5xX7bxX2xX4xX86xX235xX11xX4xX5d7xX4xX49xX9dxX5xX4xX11xX5bxX259xXcxX4xX5xX47xXcxX49xX4xX4fxX259xXcxX4xX23xX19xX2d3xX2xX4xX86xX87xX4xX38xX5d7xX4xX5bxX7xX4xX38xXdxXcxX40xX4xX2bxX7bxX2xX4xX86xX235xX11xX114xX4xX2bxX40xXddxXcxX4xXd9xX40xX29exXcxX49xX4xX5xX19xX50xX4xX86xX32xXcxX4xX35xX19xX2xX4xXcxX19xX9axXcxX4xX11xX19xX23dxXc5xX4xX8fx4c0fxX1xX1xX2xX11xX2xX50xXcxX7xX6xX4xX28cxXdxX5bxX3xX2xX5xXdxX8xX97xX53xX4xX4fxX259xXcxX4xX1xXf5xXf6xX2xX4xX5xX19xXd5xX38xX4xX3xX7bxX50xX4xX8fxX6a1xX7xXcxX7xX49xXdxX97xX114xX4xX261xX9dxX4xX8xX580xX4xX38xX5d7xX4xX5bxX7xX4xX38xX7bxXcxX4xX19xX9axXcxX19xX4xX38xXf6xX2xX53xX4xXcxXa1xX2xX4xX4fxXd5xXcxX4xX11xX9axX38xX4xX86xXf5xX38fxX5xX4xX5xX19xX32xX4xX86xXddxX4xX8fxX24xX5bxX7xX3xXdxX6xX4xX6a1xX50xX1xXdxX97xX114xX4xX2bxX19xXd5xX38xX4xX3xX7bxX50xX4xX86xX87xX4xX4fxX5e8xX11xX4xX11xX238xXcxX19xX4xXcxX2f6xXcxX49xX114xX0xX5fxX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xXebxX50xX1xXc5xXbxX17xXebxXd5xXcxX4xX5xX306xXcxX49xX4xX35xX19xX8bxXcxX49xX4xX11xX19xX87xX4xX1xX47xXcxX49xX4xX5xX19xX32xX4xX86xXddxX4xXcxX7bxXc5xX4xX35xX19xX2xX4xX86xX7xXcxX49xX4xX35xX32xX11xX4xXcxX29exX2xX4xX333xX2xX10xX4bxX2xX114xX4xX93dxX2xXe7xX40xX4xX86xX9dxX4xX86xXa36xXcxX49xX4xXcxX49xX19x8aa8xX7xX4xXcbxXcxX49xX4xX1xXd0xXcxX49xX4xX11xX67axX4xX86xXddxXcxX49xX4xX11xX2d3xX2xX4xX28cxXcxX7xX23xX4xX3xX7bxX4xX28cxX11xX50xX5bxX2xXdxX8xX4xX35xX19xX2xX4xX86xX7xXcxX49xX4xX1xX47xXcxX49xX4xX333xX2xX10xX4bxX2xX114xX0xX5fxX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX28cxX50xX40xX5bxX5xXdxXbxX17xX24xX19xXdxX50xX4xX55xX2bxX24xX261xXdxXexX8xX0xX5fxX23xX17