Xây dựng đội ngũ công nhân lao động Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu đổi mới
(Baohatinh.vn) - Xây dựng đội ngũ công nhân lao động (CNLĐ) Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu đổi mới là mục tiêu mà Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Nguyễn Văn Danh nhấn mạnh tại cuộc trao đổi với PV Báo Hà Tĩnh nhân kỷ niệm 133 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 và Tháng Công nhân năm 2019.
514fx1101dx77c7x64ddxa530xb500xa7acxddecx653axX7xe7f1x91fcx115c0xe664x9f77xe4c2xX5xac46xXaxd016x7ae9xe011xc790xX3x633ax7ac0x12639xd1a8xX3x129e1xf086xXdxX3xX19xX1ax856dxX3xX4xf34fxX19xX1axX3xX19xX1xX14xX19xX3xX5xX6x63adxX3xX1cxX1dxX19xX1axX3x9473x58d2xX3xXcxe5a3xX19xX1xX3xX1cxf352xXbxX3x5371xX19xX1axX3xX15xeb1ax116f2xX3xX4x81a5xX49xX3xX1cxe2c4xXdxX3x11699x1018exXdxX0x104b7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX10xX6xX17xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX19xX1axX22xX3xX4xX25xX19xX1axX3xX19xX1xX14xX19xX3xX5xX6xX30xX3xX1cxX1dxX19xX1axX3x12133x9f0exc719xbce0xc1e5x11650xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX19xX1xX3xX1cxX40xXbxX3xX43xX19xX1axX3xX15xX48xX49xX3xX4xX4cxX49xX3xX1cxX50xXdxX3xX53xX54xXdxX3xX5xX38xX3xX53xe67fxX4xX3xXexXdxX48xX49xX3xX53xX38xX3xX91xX1xbd8bxX3xXex64d7xX4xX1xX3xX93xXdxX48xX19xX3xX1cxX30xX38xX19xX3xX5xX6xX30xX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xXexf35bxX19xX1xX3xX92xX1axX49xX15x10c78xX19xX3x11282xffa2xX19xX3x6a13xX6xX19xX1xX3xX19xX1x83abxX19xX3xX53xc0b2xX19xX1xX3xXexXfdxXdxX3xX4xX49xX1dxX4xX3xXex6c3fxX6xX30xX3xX1cxX50xXdxX3xa273xX54xXdxX3x107abxXeexX3x6c13xX40xX30xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX19xX1xX3xX19xX1xX14xX19xX3xc038xc935xX3xX19xXdx9e4axX53xX3xX2x6f09xX134xX3xX19xXefxX53xX3xX19xX1axX38xX15xX3xb301xX49xc70cxX4xX3xXex1053bxX3xX93xX6xX30xX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX2xX57x10d3cxX3xX113xX38xX3xXcxX1xX40xX19xX1axX3xX91xX25xX19xX1axX3xX19xX1xX14xX19xX3xX19xXefxX53xX3xee16x5a92xX2xb27ax10117xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX30xX17xX15xXaxX12xX0xX7xXexX10bxX30xX19xX1axX12xX0xX10xX53xX12xX117xX170xXeex77fexX0xX57xX10xX53xX12xX0xX57xX7xXexX10bxX30xX19xX1axX12xX0xX10xX53xX12xX3xXcxX1x129d8xXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xe5f1xX49xX6xea89xX3xX4xX40xX4xX3xX4xXf9xXbxX3xX4xX25xX19xX1axX3xX1cxX30xX38xX19xX3xXexX10bxX30xX19xX1axX3xXexX30xX38xX19xX3xXexXe3xX19xX1xX3xX1cx8af2xX3xXexX50xX3xX4xX1xX43xX4xX3xX19xX1xXdx932dxX49xX3xX1xX30xXfdxXexX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xXexX1xXdxX146xXexX3xXexX1xX18xX4xX3xX19xX1x10e41xX53xX3xX1cx6e0axX53xX3x88b8xX206xX30xX3xX1b3xX49xX15xX1e8xX19xX3xX5x8447xXdxX3xX4xX1xX30xX3xX1cxX30xX38xX19xX3xX113xXdxX48xX19xX1b6xX3xX19xX1axf80exX1abxXdxX3xX5xX6xX30xX3xX1cxX1dxX19xX1axX170xX3xXf2xXcbxXbxX3xX19xX38xX15xX1b6xX3xX4xX25xX19xX1axX3xX1cxX30xX38xX19xX3xX4xX40xX4xX3xX4xXf9xXbxX3xXexXdxX146xXbxX3xXexXbbxX4xX3xX1cx12443xX19xX1axX3xX1xX38xX19xX1xX3xX19xX1xX228xX3xXexX1xX146xX3xX19xX38xX30xX3xX113xX54xXdxX3xX1cxX30xX38xX19xX3xX113xXdxX48xX19xX1b6xX3xX19xX1axX228xX1abxXdxX3xX5xX6xX30xX3xX1cxX1dxX19xX1axX1b6xX3xXexX1xX228xX6xX3xX25xX19xX1axe180xX0xX57xX10xX53xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX30xX17xX15xX3xXbxX91xX10xX19xXexX10xX10bxXaxX12xX0xXdxX53xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX91xX10xX19xXexX10xX10bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax61cexXdxX17xXexX1xX195xX3xb20cxX2x12ef4xXbx10b73xeb37xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX195xX3xX2dfxX2xX16dxXbxX2e1xX2e2xXaxX3xX7xX10bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX195xX57xX57xXdxX170xX209xX6xX30xX1xX6xXexXdxX19xX1xX170xX113xX19xX57xX19xX10xX2d6xX7xX57xX2xX16fxX2xX2ddxX57xX2xX134x12c86xX17xX153xX16cxX16cxX134xX2ddxX16dx683bxXexX134xX2ddxX153xX153xX16cxX5xX16dxX170x99b3xXbxX1axX297xX10bxX9xX2ddxX16fxX2dfxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX19xX1axX22xX3xX4xX25xX19xX1axX3xX19xX1xX14xX19xX3xX5xX6xX30xX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX19xX1xX3xX1cxX40xXbxX3xX43xX19xX1axX3xX15xX48xX49xX3xX4xX4cxX49xX3xX1cxX50xXdxX3xX53xX54xXdxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX6xXbxXexXdxX30xX19xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2e1xXexb741xX6xX5xXdxX1axX19xX195xX3xX32dxX49xX7xXexXdxc6e3xX15xX2e2xXaxX12xX91xX1xXc8xX3xXexXcbxX4xX1xX3xX93xX94xX93xX94xX3xXexXe3xX19xX1xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX19xX1xX3xX92xX1axX49xX15xXebxX19xX3xXeexXefxX19xX3xXf2xX6xX19xX1xX195xX3xX0xX10xX53xX12xX91xX40xX4xX3xX4xXf9xXbxX3xX4xX25xX19xX1axX3xX1cxX30xX38xX19xX3xX5xX49xX25xX19xX3xX19xa22cxX3xX5xX18xX4xX3xXexX10bxX30xX19xX1axX3xX113xXdxX130xX4xX3xX1ax886axXbxX3xXbxX1xX4cxX19xX3xX2e1xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX19xX1axX22xX3xX4xX25xX19xX1axX3xX19xX1xX14xX19xX3xX5xX6xX30xX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX1cxX40xXbxX3xX43xX19xX1axX3xX15xX48xX49xX3xX4xX4cxX49xX3xX1cxX50xXdxX3xX53xX54xXdxX0xX57xX10xX53xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX30xX17xX15xXaxX12xX0xX7xXexX10bxX30xX19xX1axX12x1073axX19xX1axX3xX92xX1axX49xX15xXebxX19xX3xXeexXefxX19xX3xXf2xX6xX19xX1xX195xX0xX57xX7xXexX10bxX30xX19xX1axX12xX3xX92xX1xX14xX19xX3xX17xXcbxXbxX3xX19xX38xX15xX1b6xX3xX93xXdxX48xX19xX3xX1cxX30xX38xX19xX3xX93xX6xX30xX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xXexXe3xX19xX1xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX19xX1xX3xX1cxX1dbxX3xXex10920xXbxX3xXexX10bxX49xX19xX1axX3xX4xX1xXe3xX3xX1cxXfdxX30xX3xX4xX40xX4xX3xX4xXf9xXbxX3xX4xX25xX19xX1axX3xX1cxX30xX38xX19xX3xXexX30xX38xX19xX3xXexXe3xX19xX1xX3xX4xX1xXc8xX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xXexX1xX6xX53xX3xX53xX228xX49xX3xX4xXf9xXbxX3xXc8xX15xX1b6xX3xXbxX1xX142xXdxX3xX1xX214xXbxX3xX113xX54xXdxX3xX4xX1x7c26xX19xX1xX3xX1b3xX49xX15xX1e8xX19xX1b6xX3xX4xX1xX49xX15xX48xX19xX3xX53xX25xX19xX3xX1cxX25bxX19xX1axX3xX4xXf9xXbxX3xXexX49xX15xX48xX19xX3xXexX10bxX49xX15xX1e8xX19xX3xX7xX14xX49xX3xX10bxX1dxX19xX1axX3xX113xX1e8xX3xX5xXcbxX4xX1xX3xX7x10e3bxX3xX19xX1axX38xX15xX3xX140xX49xX142xX4xX3xXexX146xX3xX93xX6xX30xX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX2xX57xX153xX2e2xX3xXexX10bxX49xX15xX1e8xX19xX3xXexX1xX142xX19xX1axX3xX1cxXf9xX49xX3xXexX10bxX6xX19xX1xX3xX4xX40xX4xX1xX3xX53xXfdxX19xX1axX3xX4xXc8xX6xX3xX1axXdxX6xXdxX3xX4xXf9xXbxX3xX4xX25xX19xX1axX3xX19xX1xX14xX19xX2e2xX3xX7xX18xX3xX1b3xX49xX6xX19xX3xXexX14xX53xX1b6xX3xX4xX1xXefxX53xX3xX5xX30xX3xX4xXc8xX6xX3xX94xX206xX19xX1axX1b6xX3xX92xX1xX38xX3xX19xX228xX54xX4xX3xX1cxX142xXdxX3xX113xX54xXdxX3xX91xX92xX93xX94xX3xX113xX38xX3xXexX50xX3xX4xX1xX43xX4xX3xX91xX25xX19xX1axX3xX1cxX30xX38xX19xX3xXeexXdxX130xXexX3xX92xX6xX53xX170xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX30xX17xX15xXaxX12xX117xX1xX40xXexX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX113xX38xX3xXexX50xX3xX4xX1xX43xX4xX3xXexX142xXexX3xX4xX40xX4xX3xXbxX1xX30xX19xX1axX3xXexX10bxX38xX30xX3xXexX1xXdxX3xX1cxX49xX6xX3xX15xX48xX49xX3xX19xX228xX54xX4xX3xXexX10bxX30xX19xX1axX3xX1cxX30xX38xX19xX3xX113xXdxX48xX19xX1b6xX3xX91xX92xX93xX94xX1b6xX3xX19x81f0xX19xX1axX3xX4xX142xXexX3xX5xX38xX3xXbxX1xX30xX19xX1axX3xXexX10bxX38xX30xX3xa97dxX93xX6xX30xX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX1axXdx10688xXdxX1b6xX3xX5xX6xX30xX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX7xX40xX19xX1axX3xXexXfdxX30xe8fcxX3xX113xX54xXdxX3xX53xXbbxX4xX3xXexXdxX48xX49xX3xX681xX92xXefxX19xX1axX3xX7xX49xXf9xXexX1b6xX3xX4xX1xXf9xXexX3xX5xX228xX214xX19xX1axX1b6xX3xX1xXdxX130xX49xX3xX1b3xX49xX206xX6a2xX2e2xX3xXexX51exX4xX1xX3xX4xX18xX4xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX130xX19xX3xX4xX1xX228xa127xX19xX1axX3xXexX10bxa5efxX19xX1xX3xX681xX91xX25xX19xX1axX3xX1cxX30xX38xX19xX3xX1cxX25bxX19xX1axX3xX1xX38xX19xX1xX3xX4x11a8dxX19xX1axX3xX17xX30xX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX130xXbxX6a2xX170xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX30xX17xX15xXaxX12xX94xX25bxX19xX1axX3xXexX1xX1abxXdxX1b6xX3xXbxX1xX142xXdxX3xX1xX214xXbxX3xX2e1xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX113xX38xX3xX12bxXdx7abdxX53xX3xXexX10bxX6xX1b6xX3xX1axXdxX40xX53xX3xX7xX40xXexX3xX113xXdxX130xX4xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX130xX19xX3xX4xX40xX4xX3xX4xX1xX146xX3xX1cxX1dxX1b6xX3xX4xX1xX51exX19xX1xX3xX7xX40xX4xX1xX3xX1cxX142xXdxX3xX113xX54xXdxX3xX91xX92xX93xX94xX170xX3xXcxX50xX3xX4xX1xX43xX4xX3xX1ax10c1bxXbxX3xX1ax571exX1b6xX3xX1axXdxX6xX30xX3xX5xX228xX49xX1b6xX3xX1cxX142xXdxX3xXexX1xX30xXfdxXdxX3xX113xX54xXdxX3xX91xX92xX93xX94xX3xX1cxX753xX3xX12bxXcbxXbxX3xXexX1xX1abxXdxX3xX19x9f5fxX53xX3xX209xX7d2xXexX3xXexX14xX53xX3xXexX228xX1b6xX3xX19xX1axX49xX15xX130xX19xX3xX113x106edxX19xX1axX3xX113xX38xX3xX1axXdxX206xXdxX3xX1b3xX49xX15xX146xXexX3xX19xX1x6d29xX19xX1axX3xX12bxX1xX413xX3xX12bxX1xXefxX19xX1b6xX3xX113xX228xX54xX19xX1axX3xX53xX7d2xX4xX3xX4xXc8xX6xX3xX91xX92xX93xX94xX2e2xX3xXexX1xXefxX53xX3xX1xX68dxXdxX1b6xX3xXexX7a1xX19xX1axX3xX1b3xX49xX38xX1b6xX3xXexX10bxX214xX3xX4xXf9xXbxX2e2xX3xX1xX401xX3xXexX10bxX214xX3xX5xX38xX53xX3xX19xX1xX38xX3x75adxX3xXexX1xX10xX30xX3xX4xX1xX228xX6eaxX19xX1axX3xXexX10bxX6f0xX19xX1xX3xX681xcf74xX40xXdxX3xXf9xX53xX3xX91xX25xX19xX1axX3xX1cxX30xX38xX19xX6a2xX3xX4xX1xX30xX3xX1cxX30xX38xX19xX3xX113xXdxX48xX19xX1b6xX3xX91xX92xX93xX94xX3xX4xX413xX3xX1xX30xX38xX19xX3xX4xX206xX19xX1xX3xX12bxX1xX413xX3xX12bxX1xXefxX19xX1b6xX3xX209xXcbxX3xXexX6xXdxX3xX19xXfdxX19xX3xX5xX6xX30xX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX19xX7a1xX19xX1axX170xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX30xX17xX15xX3xXbxX91xX10xX19xXexX10xX10bxXaxX12xX0xXdxX53xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX91xX10xX19xXexX10xX10bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX2d6xXdxX17xXexX1xX195xX3xX2ddxX2xX153xXbxX2e1xX2e2xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX195xX3xX2dfxX2xX16dxXbxX2e1xX2e2xXaxX3xX7xX10bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX195xX57xX57xXdxX170xX209xX6xX30xX1xX6xXexXdxX19xX1xX170xX113xX19xX57xX19xX10xX2d6xX7xX57xX2xX16fxX2xX323xX57xX2xX16dxX31bxX17xX16cxX16cxX16cxX2xX134xX16cxX323xXexX31bxX323xX134xX5xX16fxX3a7xX2xX134xX31bxX17xX153xX16cxX16cxX2dfxX323xX153xX2dfxXexX16cxX134xX16fxX16fxX5xX16cxX3a7xX2ddxX170xX32dxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX19xX1axX22xX3xX4xX25xX19xX1axX3xX19xX1xX14xX19xX3xX5xX6xX30xX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX19xX1xX3xX1cxX40xXbxX3xX43xX19xX1axX3xX15xX48xX49xX3xX4xX4cxX49xX3xX1cxX50xXdxX3xX53xX54xXdxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX6xXbxXexXdxX30xX19xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2e1xXexX3a7xX6xX5xXdxX1axX19xX195xX3xX32dxX49xX7xXexXdxX3b4xX15xX2e2xXaxX12xX11axX51exX3xXexX1xX228xX3xXcxXe3xX19xX1xX3xXc8xX15xX3xX93xX48xX3xX94xX6f0xX19xX1xX3x5482xX6eaxX19xX1b6xX3xXcxX10bxX228xX84bxX19xX1axX3xX209xX6xX19xX3xXf2xX14xX19xX3xX113xX4c8xX19xX3xXcxXe3xX19xX1xX3xXc8xX15xX3xX117xX1xX6xX19xX3xX91xX6xX30xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX1b6xX3xX91xX1xXc8xX3xXexXcbxX4xX1xX3xf109xX15xX3xX209xX6xX19xX3xX860xXcxXcxX140xX3xXexXe3xX19xX1xX3xX37xX38xX3xXeexXefxX19xX3xX37xX70axX19xX1axX3xXexX10bxX6xX30xX3xX209xX202xX19xX1axX3xX12bxX1xX10xX19xX3xX4xXc8xX6xX3x12a8cxX11axX92xXf2xX3xXexXe3xX19xX1xX3xX4xX1xX30xX3xX19xX1xX7fdxX19xX1axX3xX4xX25xX19xX1axX3xX19xX1xX14xX19xX3xX5xX6xX30xX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xXexXdxX48xX49xX3xX209xXdxX753xX49xX3xX19xXefxX53xX3xX16cxX16dxX2xX31bxX3xX3a7xX3xX16cxX16dxX2xX16fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX30xX17xX15xXaxX12xX94xX7a1xX4xX3xX209xXdxX130xXexX1b6xX3xX19xXefxX53xX3xX19xX6xX15xX1b6xX3xX4xX40xX4xX3xX4xXf9xXbxX3xX4xX25xX19xX1axX3xX1cxX30xX38xX19xX3xXexX30xX38xX19xX3xXexXe3xX19xX1xX3xX7xcc4axX3xXexX4c8xXbxX3xXexX10bxX49xX19xX1axX3xXexX50xX3xX4xX1xX43xX4xX3xXcxX1xX40xX19xX1axX3xX91xX25xX19xX1axX3xX19xX1xX14xX19xX3xXexX1xX10xX30xX3xX4xX1xXc8xX3xX1cxX1e8xX3xX681xX860xX401xXdxX3xX4xX25xX19xX1axX3xX1cxX30xX38xX19xX3xX4xX6eaxX3xX7xX84bxX3xX3a7xX3xX860xX1dxXexX3xX5xX214xXdxX3xX51exX4xX1xX3xX1cxX30xX38xX19xX3xX113xXdxX48xX19xX6a2xX3xX113xX54xXdxX3xX4xX40xX4xX3xX1xX30xXfdxXexX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xXexX1xXdxX146xXexX3xXexX1xX18xX4xX1b6xX3xX4xXbbxX3xXexX1xX753xX3xX19xX1xX228xX195xX3xX681xXcxX146xXexX3xX5xX6xX30xX3xX1cxX1dxX19xX1axX6a2xX1b6xX3xX681xX91xX206xX53xX3xX6eaxX19xX3xX19xX1axX228xX1abxXdxX3xX5xX6xX30xX3xX1cxX1dxX19xX1axX6a2xX1b6xX3xX681xX92xX1axX1xX10xX3xX4xX25xX19xX1axX3xX19xX1xX14xX19xX3xX19xX413xXdxX3xX3a7xX3xX92xX413xXdxX3xX4xX25xX19xX1axX3xX19xX1xX14xX19xX3xX19xX1axX1xX10xX6a2xX1b6xX3xX681xX92xX1axX38xX15xX3xX1xX1dxXdxX3xX91xX92xX93xX94xX6a2xX170xX170xX170xX3xX140xX49xX15xX146xXexX3xXexX14xX53xX3xX1cxX753xX3xX53xX401xXdxX3xX4xX25xX19xX1axX3xX1cxX30xX38xX19xX3xX4xX6eaxX3xX7xX84bxX3xX1cxX1e8xX49xX3xX4xX413xX3xX1xX30xXfdxXexX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX4xX1xXefxX53xX3xX5xX30xX3xX5xX214xXdxX3xX51exX4xX1xX3xX1cxX30xX38xX19xX3xX113xXdxX48xX19xX2e2xX3xXexX1xX6xX53xX3xX53xX228xX49xX1b6xX3xX1cxX1e8xX3xX19xX1axX1xXcbxX3xX4xX1xX51exX19xX1xX3xX1b3xX49xX15xX1e8xX19xX1b6xX3xX4xX1xX49xX15xX48xX19xX3xX53xX25xX19xX3xX209xXdxX753xX49xX3xX17xX228xX6eaxX19xX1axX1b6xX3xX12bxX1xX10xX19xX3xXexX1xX228xX84bxX19xX1axX1b6xX3xXexX25xX19xX3xX113xXdxX19xX1xX3xX681xX91xX92xX93xX94xX3xXexXdxX48xX49xX3xX209xXdxX753xX49xX6a2xX2e2xX3xXexX50xX3xX4xX1xX43xX4xX3xX12bxX1xX40xX53xX3xX7xX43xX4xX3xX12bxX1xX68dxX10xX1b6xX3xX4xX40xX4xX3xX1xX30xXfdxXexX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX1axXdxX6xX30xX3xX5xX228xX49xX3xX113xXefxX19xX3xX1xX413xX6xX1b6xX3xX113xXefxX19xX3xX19xX1axX1xX130xX1b6xX3xXcxXf2xXcxXcxX3xXexXfdxXdxX3xX4xX6eaxX3xX7xX84bxX1b6xX3xXexXfdxX30xX3xX12bxX1xX25xX19xX1axX3xX12bxX1xX51exX3xX113xX49xXdxX3xXexX228xX6eaxXdxX1b6xX3xXbxX1xXf9xX19xX3xX12bxX1xX84bxXdxX1b6xX3xX1cxX30xX38xX19xX3xX12bxX146xXexX1b6xX3xX1axX7d2xX19xX3xX209xX413xX3xXexX10bxX30xX19xX1axX3xX91xX92xXeexX91xX3a7xX93xX94x12956xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX30xX17xX15xXaxX12xX91xX22xX19xX1axX3xX19xX1xX14xX19xX3xX17xXcbxXbxX3xX19xX38xX15xX1b6xX3xX93xXdxX48xX19xX3xX1cxX30xX38xX19xX3xX93xX6xX30xX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xXexXe3xX19xX1xX3xX7xXae4xX3xXexX50xX3xX4xX1xX43xX4xX3xXexX25xX19xX3xX113xXdxX19xX1xX3xX153xX16dxX3xX91xX92xX93xX94xX3xXexXdxX48xX49xX3xX209xXdxX753xX49xX1b6xX3xX2dfxX16dxX3xX4xX1xXc8xX3xXexXcbxX4xX1xX3xX4xX25xX19xX1axX3xX1cxX30xX38xX19xX3xX4xX6eaxX3xX7xX84bxX3xXexXdxX48xX49xX3xX209xXdxX753xX49xX3xX113xX38xX3xX2xX16dxX3xX3a7xX3xX16cxX16dxX3xX17xX30xX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX130xXbxX3xX681xXeexX6f0xX3xX19xX1axX228xX1abxXdxX3xX5xX6xX30xX3xX1cxX1dxX19xX1axX6a2xX3xXexXfdxXdxX3xX5xXebxX3xXbxX1xX40xXexX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xXcxX1xX40xX19xX1axX3xX91xX25xX19xX1axX3xX19xX1xX14xX19xX3xX19xXefxX53xX3xX16cxX16dxX2xX16fxX170xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX30xX17xX15xXaxX12xX0xX7xXexX10bxX30xX19xX1axX12xX117xX170xXeexX195xX0xX57xX7xXexX10bxX30xX19xX1axX12xX0xX10xX53xX12xX3xX13xXdxX19xX3xX25xX19xX1axX3xX4xX1xX30xX3xX209xXdxX146xXexX3xX19xX1xX7fdxX19xX1axX3xX4xX1xXc8xX3xXexX10bxX228xX6eaxX19xX1axX1b6xX3xX1axXdxX206xXdxX3xXbxX1xX40xXbxX3xX1cxX753xX3xXexXdxX146xXbxX3xXexXbbxX4xX3xX2e1xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX19xX1axX22xX3xX91xX92xX93xX94xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX19xX1xX3xX1cxX40xXbxX3xX43xX19xX1axX3xX15xX48xX49xX3xX4xX4cxX49xX3xXexX1xX1abxXdxX3xX12bxfab7xX3xX53xX54xXdxX297xX0xX57xX10xX53xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX30xX17xX15xX3xXbxX91xX10xX19xXexX10xX10bxXaxX12xX0xXdxX53xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX91xX10xX19xXexX10xX10bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX2d6xXdxX17xXexX1xX195xX3xX2ddxX2xX153xXbxX2e1xX2e2xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX195xX3xX2dfxX2xX16dxXbxX2e1xX2e2xXaxX3xX7xX10bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX195xX57xX57xXdxX170xX209xX6xX30xX1xX6xXexXdxX19xX1xX170xX113xX19xX57xX19xX10xX2d6xX7xX57xX2xX16fxX2xX323xX57xX2xX16dxX31bxX17xX16cxX16cxX16cxX2xX134xX2xX153xXexX134xX16cxX2dfxX134xX5xX31bxX3a7xX2xX134xX31bxX17xX153xX16cxX16cxX153xX16dxX2dfxX16dxXexX323xX2dfxX2ddxX134xX16dxX5xX16dxX170xX32dxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX19xX1axX22xX3xX4xX25xX19xX1axX3xX19xX1xX14xX19xX3xX5xX6xX30xX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX19xX1xX3xX1cxX40xXbxX3xX43xX19xX1axX3xX15xX48xX49xX3xX4xX4cxX49xX3xX1cxX50xXdxX3xX53xX54xXdxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX6xXbxXexXdxX30xX19xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2e1xXexX3a7xX6xX5xXdxX1axX19xX195xX3xX32dxX49xX7xXexXdxX3b4xX15xX2e2xXaxX12xX91xX25xX19xX1axX3xX19xX1xX14xX19xX3xX5xX6xX30xX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX19xX1xX3xX19xX1axX38xX15xX3xX4xX38xX19xX1axX3xX4xX413xX3xXexX6xX15xX3xX19xX1axX1xX1e8xX3xX4xX1xX49xX15xX48xX19xX3xX53xX25xX19xX1b6xX3xX12bx6ae5xX3xXexX1xX49xX4c8xXexX3xX4xX6xX30xX3xX1cxX753xX3xX1cxX40xXbxX3xX43xX19xX1axX3xX15xX48xX49xX3xX4xX4cxX49xX3xX1cxX50xXdxX3xX53xX54xXdxX3xX0xX10xX53xX12xX90xXcxX10bxX30xX19xX1axX3xX206xX19xX1xX195xX3xX91xX25xX19xX1axX3xX19xX1xX14xX19xX3xX91xX25xX19xX1axX3xXexX15xX3xX91xX117xX3xXf2xX228xX214xX4xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX19xX1xX3xX1cxX413xX19xX1axX3xX1axX413xXdxX3xX7xX206xX19xX3xXbxX1x104fdxX53xX95xX0xX57xX10xX53xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX30xX17xX15xXaxX12xX0xX7xXexX10bxX30xX19xX1axX12xX478xX19xX1axX3xX92xX1axX49xX15xXebxX19xX3xXeexXefxX19xX3xXf2xX6xX19xX1xX195xX0xX57xX7xXexX10bxX30xX19xX1axX12xX3xX94xX753xX3xXexXdxX146xXbxX3xXexXbbxX4xX3xX2e1xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX19xX1axX22xX3xX91xX92xX93xX94xX3xX1cxX40xXbxX3xX43xX19xX1axX3xX15xX48xX49xX3xX4xX4cxX49xX3xXexX1xX1abxXdxX3xX12bxXe90xX3xX53xX54xXdxX1b6xX3xX4xX40xX4xX3xX4xXf9xXbxX3xX4xX25xX19xX1axX3xX1cxX30xX38xX19xX3xXexX10bxX30xX19xX1axX3xXexXe3xX19xX1xX3xX7xXae4xX3xXexX4c8xXbxX3xXexX10bxX49xX19xX1axX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX130xX19xX3xX53xX1dxXexX3xX7xX142xX3xX19xX1xXdxX130xX53xX3xX113xXbbxX3xXexX10bxX7e9xX19xX1axX3xXexX14xX53xX3xX19xX1xX228xX195xX3xXcxXdxX146xXbxX3xXexXbbxX4xX3xX1cxX106axX15xX3xX53xXfdxX19xX1xX3xXexX49xX15xX48xX19xX3xXexX10bxX49xX15xX1e8xX19xX3xX1axXdxX40xX30xX3xX17xXbbxX4xX3xX19xX14xX19xX1axX3xX4xX6xX30xX3xX209xX206xX19xX3xX5xX3bxX19xX1xX3xX4xX1xX51exX19xX1xX3xXexX10bxXcbxX1b6xX3xXexX10bxX6f0xX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xX4xX1xX49xX15xX48xX19xX3xX53xX25xX19xX1b6xX3xXexX6xX15xX3xX19xX1axX1xX1e8xX3xX113xX38xX3xXexX10bxX6xX19xX1axX3xX209xXcbxX3xX12bxXdxX146xX19xX3xXexX1xX43xX4xX3xXbxX1xX40xXbxX3xX5xX49xX4c8xXexX3xX4xX1xX30xX3xX91xX92xX93xX94xX170xX3xX94xX25bxX19xX1axX3xXexX1xX1abxXdxX1b6xX3xX19xX14xX19xX1axX3xX4xX6xX30xX3xX19xX1xX4c8xX19xX3xXexX1xX43xX4xX1b6xX3xXexX10bxX40xX4xX1xX3xX19xX1xXdxX130xX53xX3xX19xX1axX228xX1abxXdxX3xX7xX55cxX3xX17xXbbxX19xX1axX3xX5xX6xX30xX3xX1cxX1dxX19xX1axX1b6xX3xX19xX1xXf9xXexX3xX5xX38xX3xXexX10bxX30xX19xX1axX3xX4xX40xX4xX3xX17xX30xX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX130xXbxX3xX19xX1axX30xX38xXdxX3xX19xX1xX38xX3xX19xX228xX54xX4xX3xX113xX38xX3xX17xX30xX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX130xXbxX3xX4xX413xX3xX113xX142xX19xX3xX1cxX4cxX49xX3xXexX228xX3xX19xX228xX54xX4xX3xX19xX1axX30xX38xXdxX170xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX30xX17xX15xXaxX12xX94xX106axX15xX3xX53xXfdxX19xX1xX3xX4xX40xX4xX3xX1xX30xXfdxXexX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX4xX1xXefxX53xX3xX5xX30xX1b6xX3xX209xX206xX30xX3xX113xX130xX3xX1b3xX49xX15xX1e8xX19xX1b6xX3xX5xX214xXdxX3xX51exX4xX1xX3xX1xX214xXbxX3xXbxX1xX40xXbxX1b6xX3xX4xX1xX51exX19xX1xX3xX1cxX40xX19xX1axX3xX4xXc8xX6xX3xX1cxX30xX38xX19xX3xX113xXdxX48xX19xX3xX4xX25xX19xX1axX3xX1cxX30xX38xX19xX1b6xX3xX19xX1axX228xX1abxXdxX3xX5xX6xX30xX3xX1cxX1dxX19xX1axX2e2xX3xX209xXdxX753xX49xX3xX17xX228xX6eaxX19xX1axX1b6xX3xXexX25xX19xX3xX113xXdxX19xX1xX3xX19xX1xX7fdxX19xX1axX3xXexXf9xX53xX3xX1axX228xX6eaxX19xX1axX3xX4xX413xX3xXexX1xX38xX19xX1xX3xXexX51exX4xX1xX3xX2e1xX49xXf9xXexX3xX7xX7d2xX4xX3xXexX10bxX30xX19xX1axX3xX5xX6xX30xX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX7xX206xX19xX3xX2e1xX49xXf9xXexX2e2xX3xXexX25xX19xX3xX113xXdxX19xX1xX3xX17xX30xX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX130xXbxX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX130xX19xX3xXexX142xXexX3xX4xX40xX4xX3xX4xX1xX51exX19xX1xX3xX7xX40xX4xX1xX1b6xX3xXbxX1xX142xXdxX3xX1xX214xXbxX3xX1axXdxX206xXdxX3xX1b3xX49xX15xX146xXexX3xX113xXdxX130xX4xX3xX5xX38xX53xX1b6xX3xX19xX14xX19xX1axX3xX4xX6xX30xX3xX1cxX1abxXdxX3xX7xX142xX19xX1axX3xX91xX92xX93xX94xX1b6xX3xXexXfdxX30xX3xX1cxXdxX1e8xX49xX3xX12bxXdxX130xX19xX3xXexX1xX49xX4c8xX19xX3xX5xX214xXdxX3xX4xX1xX30xX3xX4xX25xX19xX1axX3xX1cxX30xX38xX19xX3xX4xX6eaxX3xX7xX84bxX3xX1xX30xXfdxXexX3xX1cxX1dxX19xX1axXd10xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX30xX17xX15xX3xXbxX91xX10xX19xXexX10xX10bxXaxX12xX0xXdxX53xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX91xX10xX19xXexX10xX10bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX2d6xXdxX17xXexX1xX195xX3xX2ddxX2xX2dfxXbxX2e1xX2e2xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX195xX3xX2dfxX2xX16dxXbxX2e1xX2e2xXaxX3xX7xX10bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX195xX57xX57xXdxX170xX209xX6xX30xX1xX6xXexXdxX19xX1xX170xX113xX19xX57xX19xX10xX2d6xX7xX57xX2xX16fxX2xX2ddxX57xX2xX134xX31bxX17xX153xX16cxX16cxX153xX16cxX153xX134xXexX2ddxX16fxX16fxX2ddxX2dfxX5xX16dxX170xX32dxXbxX1axX297xX10bxX9xX16fxX153xX16fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX19xX1axX22xX3xX4xX25xX19xX1axX3xX19xX1xX14xX19xX3xX5xX6xX30xX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX19xX1xX3xX1cxX40xXbxX3xX43xX19xX1axX3xX15xX48xX49xX3xX4xX4cxX49xX3xX1cxX50xXdxX3xX53xX54xXdxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX6xXbxXexXdxX30xX19xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2e1xXexX3a7xX6xX5xXdxX1axX19xX195xX3xX32dxX49xX7xXexXdxX3b4xX15xX2e2xXaxX12xX91xX25xX19xX1axX3xX1cxX30xX38xX19xX3xX4xX6eaxX3xX7xX84bxX3xXexX10bxX30xX19xX1axX3xX19xX1xXdxX1e8xX49xX3xX17xX30xX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX130xXbxX3xX1cxX228xX214xX4xX3xXexX1xX38xX19xX1xX3xX5xX4c8xXbxX3xX1cxX1dbxX3xX4xXc8xX19xX1axX3xX4xX142xX3xXexX50xX3xX4xX1xX43xX4xX3xX4xX25xX19xX1axX3xX1cxX30xX38xX19xX1b6xX3xXexXefxX19xX1axX3xX4xX228xX1abxX19xX1axX3xX1xXdxX130xX49xX3xX1b3xX49xX206xX3xX209xX206xX30xX3xX113xX130xX3xX1b3xX49xX15xX1e8xX19xX3xX5xX214xXdxX3xX4xX1xX30xX3xX19xX1axX228xX1abxXdxX3xX5xX6xX30xX3xX1cxX1dxX19xX1axX170xX3xX0xX10xX53xX12xX90xXcxX10bxX30xX19xX1axX3xX206xX19xX1xX195xX3xX93xX1dbxX19xX1xX3xX1cxXfdxX30xX3xX91xX25xX19xX1axX3xX1cxX30xX38xX19xX3xX4xX40xX4xX3x5651xX15b6xXcxX3xXexXe3xX19xX1xX3xXexX10bxX6xX30xX3xX1b3xX49xX15xX146xXexX3xX1cxXcbxX19xX1xX3xXexX1xX38xX19xX1xX3xX5xX4c8xXbxX3xX4xX25xX19xX1axX3xX1cxX30xX38xX19xX3xX4xX1xX30xX3xX91xX25xX19xX1axX3xXexX15xX3xXcxX92xX37xX37xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1xX228xX6eaxX19xX1axX3xX53xXfdxXdxX3xX37xX214xXbxX3xX92xX1xXf9xXexX3x12ec6xa544xX3xX3a7xX3xX15b6xX15b6xXcxX3xXeexX22xX19xX1axX3xa048xX19xX1axX0xX57xX10xX53xX12xX95xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX30xX17xX15xXaxX12xX11axX48xX19xX3xX4xXfdxX19xX1xX3xX1cxX413xX1b6xX3xX4xX40xX4xX3xX4xXf9xXbxX3xX4xX25xX19xX1axX3xX1cxX30xX38xX19xX3xX7xXae4xX3xXexXdxX146xXbxX3xXexXbbxX4xX3xX1cxX106axX15xX3xX53xXfdxX19xX1xX3xX4xX25xX19xX1axX3xXexX40xX4xX3xXbxX1xX40xXexX3xXexX10bxXdxX753xX19xX3xX1cxX30xX38xX19xX3xX113xXdxX48xX19xX1b6xX3xXexX1xX38xX19xX1xX3xX5xX4c8xXbxX3xX4xX25xX19xX1axX3xX1cxX30xX38xX19xX3xX4xX6eaxX3xX7xX84bxX1b6xX3xX4xXc8xX19xX1axX3xX4xX142xX3xXexX50xX3xX4xX1xX43xX4xX3xX4xX25xX19xX1axX3xX1cxX30xX38xX19xX3xX4xX40xX4xX3xX4xXf9xXbxX3xX113xX7fdxX19xX1axX3xX53xXfdxX19xX1xX1b6xX3xXexXefxX19xX1axX3xX4xX228xX1abxX19xX1axX3xX1xXdxX130xX49xX3xX1b3xX49xX206xX3xX1xX30xXfdxXexX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xXexX10bxX30xX19xX1axX3xX19xX1xXdxX130xX53xX3xX113xXbbxX3xX209xX206xX30xX3xX113xX130xX3xX1b3xX49xX15xX1e8xX19xX3xX5xX214xXdxX3xX19xX1axX228xX1abxXdxX3xX5xX6xX30xX3xX1cxX1dxX19xX1axX170xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX30xX17xX15xXaxX12xX0xX7xXexX10bxX30xX19xX1axX12xX117xX170xXeexX195xX0xX57xX7xXexX10bxX30xX19xX1axX12xX0xX10xX53xX12xX92xX1xX14xX19xX3xX17xXcbxXbxX3xX19xX38xX15xX1b6xX3xX25xX19xX1axX3xX4xX413xX3xXexX1xX753xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xcaefxX3xX19xX1xX7fdxX19xX1axX3xX53xX30xX19xX1axX3xX53xX49xX142xX19xX1b6xX3xX1cxX1e8xX3xX2e1xX49xXf9xXexX3xXexX54xXdxX3xX4xX40xX4xX3xX4xXf9xXbxX1b6xX3xX19xX1axX38xX19xX1xX1b6xX3xX1cxX6eaxX19xX3xX113xXcbxX3xXexX10bxX30xX19xX1axX3xX113xXdxX130xX4xX3xX1xX401xX3xXexX10bxX214xX3xX2e1xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX19xX1axX22xX3xX91xX92xX93xX94xX3xX1axX7d2xX19xX3xX209xX413xX3xX113xX54xXdxX3xX19xX1axX1xX1e8xX1b6xX3xX4xX142xX19xX1axX3xX1xXdxX146xX19xX3xX2e1xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1b3xX49xX48xX3xX1xX228xX6eaxX19xX1axX1b6xX3xX1cxXf9xXexX3xX19xX228xX54xX4xX297xX0xX57xX10xX53xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX30xX17xX15xXaxX12xX0xX7xXexX10bxX30xX19xX1axX12xX478xX19xX1axX3xX92xX1axX49xX15xXebxX19xX3xXeexXefxX19xX3xXf2xX6xX19xX1xX0xX57xX7xXexX10bxX30xX19xX1axX12xX195xX3xXcxX10bxX30xX19xX1axX3xX19xX1xX7fdxX19xX1axX3xX19xXefxX53xX3xX1b3xX49xX6xX1b6xX3xX4xX40xX4xX3xX4xXf9xXbxX3xXc8xX15xX3xX1cxX206xX19xX1axX1b6xX3xX4xX1xX51exX19xX1xX3xX1b3xX49xX15xX1e8xX19xX1b6xX3xX209xX6xX19xX1b6xX3xX19xX1axX38xX19xX1xX1b6xX3xX4xX6eaxX3xX1b3xX49xX6xX19xX3xX4xX1xX49xX15xX48xX19xX3xX53xX25xX19xX3xX113xX38xX3xX17xX30xX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX130xXbxX3xX1cxX1dbxX3xX5xX49xX25xX19xX3xX1b3xX49xX6xX19xX3xXexX14xX53xX3xX1cxX146xX19xX3xX1cxX1abxXdxX3xX7xX142xX19xX1axX1b6xX3xX113xXdxX130xX4xX3xX5xX38xX53xX3xX4xXc8xX6xX3xX19xX1axX228xX1abxXdxX3xX5xX6xX30xX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX113xX38xX3xXexXfdxX30xX3xX1cxXdxX1e8xX49xX3xX12bxXdxX130xX19xX3xXexX1xX49xX4c8xX19xX3xX5xX214xXdxX3xX4xX1xX30xX3xX1xX30xXfdxXexX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX4xXc8xX6xX3xXexX50xX3xX4xX1xX43xX4xX3xX4xX25xX19xX1axX3xX1cxX30xX38xX19xX170xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX30xX17xX15xXaxX12xXcxX1xX1abxXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xXexX54xXdxX1b6xX3xX4xX1x11857xX19xX1axX3xXexX25xXdxX3xX53xX30xX19xX1axX3xX53xX49xX142xX19xX3xXexXdxX146xXbxX3xXexXbbxX4xX3xX19xX1xX4c8xX19xX3xX1cxX228xX214xX4xX3xX7xX18xX3xX1b3xX49xX6xX19xX3xXexX14xX53xX3xXexX10bxX30xX19xX1axX3xX5xX1dbxX19xX1xX3xX1cxXfdxX30xX1b6xX3xX4xX1xXe3xX3xX1cxXfdxX30xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX130xX19xX3xX4xX413xX3xX1xXdxX130xX49xX3xX1b3xX49xX206xX3xX92xX1axX1xXcbxX3xX1b3xX49xX15xX146xXexX3xX7xX142xX3xX16cxX16dxX3xX4xXc8xX6xX3xX11axX91xX37xX3xXcxX10bxX49xX19xX1axX3xX228xX6eaxX19xX1axX3xX94xX206xX19xX1axX3xX90xX12bxX1xX413xX6xX3xX13xX95xX1b6xX3xX92xX1axX1xXcbxX3xX1b3xX49xX15xX146xXexX3xX16dxX2ddxX3xX4xXc8xX6xX3xX11axX91xX37xX3xX94xX206xX19xX1axX3xX209xX1dxX3xXexXe3xX19xX1xX3xX113xX38xX3xX4xX40xX4xX3xX12bxX146xXexX3xX5xX49xX4c8xX19xX1b6xX3xX4xX1xX228xX6eaxX19xX1axX3xXexX10bxX6f0xX19xX1xX3xX1xX38xX19xX1xX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX113xX1e8xX3xX2e1xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX19xX1axX22xX3xX91xX92xX93xX94xX1b6xX3xX1axXdxX6xXdxX3xX4xXf9xXbxX3xX4xX25xX19xX1axX3xX19xX1xX14xX19xX3xX113xX38xX3xXexX50xX3xX4xX1xX43xX4xX3xX4xX25xX19xX1axX3xX1cxX30xX38xX19xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX19xX1xX2e2xX3xXexXefxX19xX1axX3xX4xX228xX1abxX19xX1axX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX130xX19xX3xX4xX1xX43xX4xX3xX19xXefxX19xX1axX3xX1b3xX49xX206xX19xX3xX5xf6c3xX3xX92xX1xX38xX3xX19xX228xX54xX4xX3xX113xX1e8xX3xX5xX6xX30xX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xXexXfdxXdxX3xX4xX40xX4xX3xX4xX6eaxX3xX1b3xX49xX6xX19xX1b6xX3xX17xX30xX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX130xXbxX2e2xX3xX1cxX106axX15xX3xX53xXfdxX19xX1xX3xX4xX25xX19xX1axX3xXexX40xX4xX3xXexX1xX38xX19xX1xX3xX5xX4c8xXbxX3xXexX50xX3xX4xX1xX43xX4xX3xX4xX25xX19xX1axX3xX1cxX30xX38xX19xX3xXexX10bxX30xX19xX1axX3xX17xX30xX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX130xXbxX3xXexX1xX10xX30xX3xX92xX1axX1xXcbxX3xX1cxXcbxX19xX1xX3xX7xX142xX3xX16fxX31bxX3xX4xXc8xX6xX3xX91xX1xX51exX19xX1xX3xXbxX1xXc8xX170xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX30xX17xX15xXaxX12xX94xX142xXdxX3xX113xX54xXdxX3xX17xX30xX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX130xXbxX1b6xX3xX4xX4cxX19xX3xXexXfdxX30xX3xX1cxXdxX1e8xX49xX3xX12bxXdxX130xX19xX3xX1cxX753xX3xXexX50xX3xX4xX1xX43xX4xX3xX4xX25xX19xX1axX3xX1cxX30xX38xX19xX3xX1xX30xXfdxXexX3xX1cxX1dxX19xX1axX2e2xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX130xX19xX3xXexX142xXexX3xX19xX1xX7fdxX19xX1axX3xX1b3xX49xX15xX3xX1cxXcbxX19xX1xX3xXbxX1xX40xXbxX3xX5xX49xX4c8xXexX3xX113xX1e8xX3xX5xX6xX30xX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX113xX38xX3xX4xX25xX19xX1axX3xX1cxX30xX38xX19xX170xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX10xX19xXexX10xX10bxXaxX12xX0xXdxX53xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX91xX10xX19xXexX10xX10bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX17xXdxX7xXbxX5xX6xX15xX195xX3xX209xX5xX30xX4xX12bxX2e2xX3xX53xX6xX10bxX1axXdxX19xX3a7xX5xX10xX3b4xXexX195xX3xX6xX49xXexX30xX2e2xX3xX53xX6xX10bxX1axXdxX19xX3a7xX10bxXdxX1axX1xXexX195xX3xX6xX49xXexX30xX2e2xXaxX3xX7xX10bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX195xX57xX57xX4xX17xX19xX170xX209xX6xX30xX1xX6xXexXdxX19xX1xX170xX113xX19xX57xX17xX10xX7xX12bxXexX30xXbxX57xX19xX10xX2d6xX7xX57xX2xX31bxX134xX31bxX57xX323xX323xX17xX2xX2xX323xX2xX16cxX16dxX2dfxXexX153xX2dfxX2xX134xX5xX16dxX3a7xX16fxX2dfxX17xX2xX2xX16cxX16dxX16fxX16dxX16dxXexX31bxX2ddxX2dfxX2dfxX5xX31bxX3a7xXdxX53xX170xX32dxXbxX10xX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX19xX1axX22xX3xX4xX25xX19xX1axX3xX19xX1xX14xX19xX3xX5xX6xX30xX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX19xX1xX3xX1cxX40xXbxX3xX43xX19xX1axX3xX15xX48xX49xX3xX4xX4cxX49xX3xX1cxX50xXdxX3xX53xX54xXdxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX6xXbxXexXdxX30xX19xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2e1xXexX3a7xX6xX5xXdxX1axX19xX195xX3xX32dxX49xX7xXexXdxX3b4xX15xX2e2xXaxX12xX93xX1dbxX19xX1xX3xX1cxXfdxX30xX3xX93xX94xX93xX94xX3xX1xX49xX15xX130xX19xX3xXcxX1xXfdxX4xX1xX3xX37xX38xX3xXexX10bxX6xX30xX3xXexXdxX1e8xX19xX3xX1xX401xX3xXexX10bxX214xX3xX5xX38xX53xX3xX19xX1xX38xX3xXaxX860xX40xXdxX3xXf9xX53xX3xX91xX25xX19xX1axX3xX1cxX30xX38xX19xXaxX3xX4xX1xX30xX3xX1cxX30xX38xX19xX3xX113xXdxX48xX19xX3xX93xX48xX3xXcxX1xXcbxX3xX94xX38xX30xX3xX3a7xX3xX4xX40xX19xX3xX209xX1dxX3xX2e1xX1dbxX3xXcxX1xXfdxX4xX1xX3xX94xXdxX1e8xX19xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX30xX17xX15xXaxX12xXeexX54xXdxX3xXbxX1xX228xX6eaxX19xX1axX3xX4xX1xX14xX53xX3xX681xX94xX50xXdxX3xX53xX54xXdxX3xX1xX30xXfdxXexX3xX1cxX1dxX19xX1axX1b6xX3xXexX1xXdxX146xXexX3xXexX1xX18xX4xX1b6xX3xX1xXdxX130xX49xX3xX1b3xX49xX206xX6a2xX1b6xX3xXexX50xX3xX4xX1xX43xX4xX3xX91xX25xX19xX1axX3xX1cxX30xX38xX19xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX19xX1xX3xX7xXae4xX3xX5xX38xX3xX53xX25xXdxX3xXexX10bxX228xX1abxX19xX1axX3xX5xX1a97xX3xXexX228xX84bxX19xX1axX1b6xX3xX5xX38xX3xX4xX1xX401xX3xX17xX18xX6xX3xXexXdxX19xX3xX4xX4c8xX15xX3xX1cxX753xX3xX1cxX30xX38xX19xX3xX113xXdxX48xX19xX1b6xX3xX91xX92xXeexX91xX3a7xX93xX94xX1b6xX3xX4xX1dxX19xX1axX3xX1cxX25bxX19xX1axX3xX17xX30xX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX130xXbxX3xXexX30xX38xX19xX3xXexXe3xX19xX1xX3xX19xX401xX3xX5xX18xX4xX3xX113xX228xX6eaxX19xX3xX5xX48xX19xX1b6xX3xX1cxX413xX19xX1axX3xX1axX413xXbxX3xX1b3xX49xX6xX19xX3xXexX10bxX7e9xX19xX1axX3xX113xX38xX30xX3xX7xX18xX3xXbxX1xX40xXexX3xXexX10bxXdxX753xX19xX3xX15b6xXcxX3a7xX13xX37xX3xX4xXc8xX6xX3xXexXe3xX19xX1xX3xX19xX1xX38xX2e2xX3xX1axX413xXbxX3xXbxX1xX4cxX19xX3xX2e1xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1axXdxX6xXdxX3xX4xXf9xXbxX3xX4xX25xX19xX1axX3xX19xX1xX14xX19xX3xX113xX38xX3xXexX50xX3xX4xX1xX43xX4xX3xX4xX25xX19xX1axX3xX1cxX30xX38xX19xX3xX19xX1axX38xX15xX3xX4xX38xX19xX1axX3xX5xX54xX19xX3xX53xXfdxX19xX1xX1b6xX3xX1cxX40xXbxX3xX43xX19xX1axX3xX15xX48xX49xX3xX4xX4cxX49xX3xX4xXc8xX6xX3xXexX1xX1abxXdxX3xX12bxXe90xX3xX91xX92xX37xX3a7xX37xX94xX37xX3xX113xX38xX3xX1xX1dxXdxX3xX19xX1xX4c8xXbxX3xX1b3xX49xX142xX4xX3xXexX146xX170xX0xX57xXbxX12xX0xX17xXdxX113xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX17xX10bxX10xX5xX6xXexX10xX17xXaxX12xX0xX49xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX3a7xXexX1xX49xX53xX209xX3a7xX6xX19xX17xX3a7xX7xX6xXbxX30xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX37xX38xX3xXcxX3bxX19xX1xX3xXexX25xX19xX3xX113xXdxX19xX1xX3xX153xX16dxX3xX5xX6xX30xX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX1axXdxX68dxXdxX1b6xX3xX2xX153xX3xX17xX30xX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX130xXbxX3xX113xX6f0xX3xX19xX1axX228xX1abxXdxX3xX5xX6xX30xX3xX1cxX1dxX19xX1axXaxX3xX1xX10bxX10xX3b4xX9xXaxX57xX4xX1xXdxX19xX1xX3a7xXexX10bxXdxX57xX1xX6xX3a7xXexXdxX19xX1xX3a7xXexX30xX19xX3a7xX113xXdxX19xX1xX3a7xX153xX16dxX3a7xX5xX6xX30xX3a7xX17xX30xX19xX1axX3a7xX1axXdxX30xXdxX3a7xX2xX153xX3a7xX17xX30xX6xX19xX1xX3a7xX19xX1axX1xXdxX10xXbxX3a7xX113xXdxX3a7xX19xX1axX49xX30xXdxX3a7xX5xX6xX30xX3a7xX17xX30xX19xX1axX57xX2xX323xX2xX31bxX153xX2dfxX170xX1xXexX53xXaxX12xX0xXdxX53xX1axX3xX7xX10bxX4xX9xXaxX57xX53xX10xX17xXdxX6xX57xX2xX16cxX16dxX57xX19xX10xX2d6xX7xX57xX2xX16fxX2xX2ddxX57xX2xX16dxX153xX17xX153xX2xX31bxX16cxX153xX16dxX31bxXexX323xX16cxX31bxX16cxX2dfxX5xX16dxX170xX32dxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX19xX1axX22xX3xX4xX25xX19xX1axX3xX19xX1xX14xX19xX3xX5xX6xX30xX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX19xX1xX3xX1cxX40xXbxX3xX43xX19xX1axX3xX15xX48xX49xX3xX4xX4cxX49xX3xX1cxX50xXdxX3xX53xX54xXdxXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX17xXdxX113xX12xX0xX7xXexX10bxX30xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX37xX38xX3xXcxX3bxX19xX1xX3xXexX25xX19xX3xX113xXdxX19xX1xX3xX153xX16dxX3xX5xX6xX30xX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX1axXdxX68dxXdxX1b6xX3xX2xX153xX3xX17xX30xX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX130xXbxX3xX113xX6f0xX3xX19xX1axX228xX1abxXdxX3xX5xX6xX30xX3xX1cxX1dxX19xX1axXaxX3xX1xX10bxX10xX3b4xX9xXaxX57xX4xX1xXdxX19xX1xX3a7xXexX10bxXdxX57xX1xX6xX3a7xXexXdxX19xX1xX3a7xXexX30xX19xX3a7xX113xXdxX19xX1xX3a7xX153xX16dxX3a7xX5xX6xX30xX3a7xX17xX30xX19xX1axX3a7xX1axXdxX30xXdxX3a7xX2xX153xX3a7xX17xX30xX6xX19xX1xX3a7xX19xX1axX1xXdxX10xXbxX3a7xX113xXdxX3a7xX19xX1axX49xX30xXdxX3a7xX5xX6xX30xX3a7xX17xX30xX19xX1axX57xX2xX323xX2xX31bxX153xX2dfxX170xX1xXexX53xXaxX12xX37xX38xX3xXcxX3bxX19xX1xX3xXexX25xX19xX3xX113xXdxX19xX1xX3xX153xX16dxX3xX5xX6xX30xX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX1axXdxX68dxXdxX1b6xX3xX2xX153xX3xX17xX30xX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX130xXbxX3xX113xX6f0xX3xX19xX1axX228xX1abxXdxX3xX5xX6xX30xX3xX1cxX1dxX19xX1axX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX10bxX30xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xX91xX1xXdxX1e8xX49xX3xX16cxX2ddxX57xX2dfxX1b6xX3xX93xX94xX93xX94xX3xXexXe3xX19xX1xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX19xX1xX3xXexX50xX3xX4xX1xX43xX4xX3xX5xXebxX3xXbxX1xX40xXexX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xXcxX1xX40xX19xX1axX3xX4xX25xX19xX1axX3xX19xX1xX14xX19xX3xX113xX38xX3xXexX25xX19xX3xX113xXdxX19xX1xX3xX17xX30xX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX130xXbxX3xX113xX6f0xX3xX19xX1axX228xX1abxXdxX3xX5xX6xX30xX3xX1cxX1dxX19xX1axX1b6xX3xX4xX25xX19xX1axX3xX19xX1xX14xX19xX3xX5xX6xX30xX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xXexXdxX48xX49xX3xX209xXdxX753xX49xX3xX19xXefxX53xX3xX16cxX16dxX2xX16fxX1b6xX3xX113xX54xXdxX3xX7xX18xX3xXexX1xX6xX53xX3xX1axXdxX6xX3xX4xXc8xX6xX3xX11axX51exX3xXexX1xX228xX3xXcxXe3xX19xX1xX3xXc8xX15xX3xX93xX48xX3xX94xX6f0xX19xX1xX3xX9f6xX6eaxX19xX3xX113xX38xX3xX134xX16dxX16dxX3xX4xX25xX19xX1axX3xX19xX1xX14xX19xX3xX5xX6xX30xX3xX1cxX1dxX19xX1axX1b6xX3xX1cxXfdxXdxX3xX17xXdxX130xX19xX3xX4xX1xX30xX3xX1xX6eaxX19xX3xX31bxX134xX170xX16dxX16dxX16dxX3xX19xX1axX228xX1abxXdxX3xX5xX6xX30xX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xXexX10bxX30xX19xX1axX3xXexX30xX38xX19xX3xXexXe3xX19xX1xX170xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX17xXdxX113xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX91xX25xX19xX1axX3xX1cxX30xX38xX19xX3xX4xX40xX4xX3xX19xX1axX38xX19xX1xX3xXbxX1xX40xXexX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xXcxX1xX40xX19xX1axX3xX4xX25xX19xX1axX3xX19xX1xX14xX19xX3xX16cxX16dxX2xX16fxXaxX3xX1xX10bxX10xX3b4xX9xXaxX57xX17xX30xX6xX19xX3a7xXexX1xX10xX57xX4xX30xX19xX1axX3a7xX17xX30xX6xX19xX3a7xX4xX6xX4xX3a7xX19xX1axX6xX19xX1xX3a7xXbxX1xX6xXexX3a7xX17xX30xX19xX1axX3a7xXexX1xX6xX19xX1axX3a7xX4xX30xX19xX1axX3a7xX19xX1xX6xX19xX3a7xX16cxX16dxX2xX16fxX57xX2xX323xX2xX323xX16dxX2dfxX170xX1xXexX53xXaxX12xX0xXdxX53xX1axX3xX7xX10bxX4xX9xXaxX57xX53xX10xX17xXdxX6xX57xX2xX16cxX16dxX57xX19xX10xX2d6xX7xX57xX2xX16fxX2xX2ddxX57xX2ddxX16fxX17xX134xX2xX2xX16cxX2ddxX2xX2xXexX323xX323xX134xX2dfxX5xX2ddxX3a7xX2xX134xX31bxX17xX134xX2xX16dxX2dfxX153xX134xX153xXexX2ddxX323xX134xX2dfxX31bxX5xX16dxX170xX32dxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX19xX1axX22xX3xX4xX25xX19xX1axX3xX19xX1xX14xX19xX3xX5xX6xX30xX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX19xX1xX3xX1cxX40xXbxX3xX43xX19xX1axX3xX15xX48xX49xX3xX4xX4cxX49xX3xX1cxX50xXdxX3xX53xX54xXdxXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX17xXdxX113xX12xX0xX7xXexX10bxX30xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX91xX25xX19xX1axX3xX1cxX30xX38xX19xX3xX4xX40xX4xX3xX19xX1axX38xX19xX1xX3xXbxX1xX40xXexX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xXcxX1xX40xX19xX1axX3xX4xX25xX19xX1axX3xX19xX1xX14xX19xX3xX16cxX16dxX2xX16fxXaxX3xX1xX10bxX10xX3b4xX9xXaxX57xX17xX30xX6xX19xX3a7xXexX1xX10xX57xX4xX30xX19xX1axX3a7xX17xX30xX6xX19xX3a7xX4xX6xX4xX3a7xX19xX1axX6xX19xX1xX3a7xXbxX1xX6xXexX3a7xX17xX30xX19xX1axX3a7xXexX1xX6xX19xX1axX3a7xX4xX30xX19xX1axX3a7xX19xX1xX6xX19xX3a7xX16cxX16dxX2xX16fxX57xX2xX323xX2xX323xX16dxX2dfxX170xX1xXexX53xXaxX12xX91xX25xX19xX1axX3xX1cxX30xX38xX19xX3xX4xX40xX4xX3xX19xX1axX38xX19xX1xX3xXbxX1xX40xXexX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xXcxX1xX40xX19xX1axX3xX4xX25xX19xX1axX3xX19xX1xX14xX19xX3xX16cxX16dxX2xX16fxX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX10bxX30xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xX37xX228xX84bxX19xX1axX3xX43xX19xX1axX3xXcxX1xX40xX19xX1axX3xX4xX25xX19xX1axX3xX19xX1xX14xX19xX3xX16cxX16dxX2xX16fxX1b6xX3xX91xX25xX19xX1axX3xX1cxX30xX38xX19xX3xX19xX1axX38xX19xX1xX3xX91xX25xX19xX1axX3xXexX1xX228xX6eaxX19xX1axX1b6xX3xX92xX92xf244xX117xXcxX92xXcxX3xX1cxX1dbxX3xXexX50xX3xX4xX1xX43xX4xX3xX5xXebxX3xXbxX1xX40xXexX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX113xX38xX3xXexX25xX19xX3xX113xXdxX19xX1xX3xX4xX25xX19xX1axX3xX19xX1xX14xX19xX1b6xX3xX5xX6xX30xX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xXexXdxX48xX49xX3xX209xXdxX753xX49xX170xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX17xXdxX113xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX91xX40xX19xX3xX209xX1dxX3xX4xX25xX19xX1axX3xX1cxX30xX38xX19xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX19xX1xX3xX1cxX228xX214xX4xX3xX113xXdxX19xX1xX3xX17xX6xX19xX1xX3xX19xX7fdxX3xX4xX25xX19xX1axX3xXexXdxX48xX49xX3xX209xXdxX753xX49xX3xXexX30xX38xX19xX3xX1b3xX49xX142xX4xXaxX3xX1xX10bxX10xX3b4xX9xXaxX57xX17xX30xX6xX19xX3a7xXexX1xX10xX57xX4xX6xX19xX3a7xX209xX30xX3a7xX4xX30xX19xX1axX3a7xX17xX30xX6xX19xX3a7xX1xX6xX3a7xXexXdxX19xX1xX3a7xX17xX49xX30xX4xX3a7xX113xXdxX19xX1xX3a7xX17xX6xX19xX1xX3a7xX19xX49xX3a7xX4xX30xX19xX1axX3a7xXexXdxX10xX49xX3a7xX209xXdxX10xX49xX3a7xXexX30xX6xX19xX3a7xX1b3xX49xX30xX4xX57xX2xX2ddxX31bxX31bxX31bxX2xX170xX1xXexX53xXaxX12xX0xXdxX53xX1axX3xX7xX10bxX4xX9xXaxX57xX53xX10xX17xXdxX6xX57xX2xX16cxX16dxX57xX19xX10xX2d6xX7xX57xX2xX16fxX16dxX323xX57xX2xX134xX31bxX17xX2ddxX2xX31bxX2xX323xX134xX134xXexX153xX16fxX2ddxX323xX323xX5xX16dxX170xX32dxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX19xX1axX22xX3xX4xX25xX19xX1axX3xX19xX1xX14xX19xX3xX5xX6xX30xX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX19xX1xX3xX1cxX40xXbxX3xX43xX19xX1axX3xX15xX48xX49xX3xX4xX4cxX49xX3xX1cxX50xXdxX3xX53xX54xXdxXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX17xXdxX113xX12xX0xX7xXexX10bxX30xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX91xX40xX19xX3xX209xX1dxX3xX4xX25xX19xX1axX3xX1cxX30xX38xX19xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX19xX1xX3xX1cxX228xX214xX4xX3xX113xXdxX19xX1xX3xX17xX6xX19xX1xX3xX19xX7fdxX3xX4xX25xX19xX1axX3xXexXdxX48xX49xX3xX209xXdxX753xX49xX3xXexX30xX38xX19xX3xX1b3xX49xX142xX4xXaxX3xX1xX10bxX10xX3b4xX9xXaxX57xX17xX30xX6xX19xX3a7xXexX1xX10xX57xX4xX6xX19xX3a7xX209xX30xX3a7xX4xX30xX19xX1axX3a7xX17xX30xX6xX19xX3a7xX1xX6xX3a7xXexXdxX19xX1xX3a7xX17xX49xX30xX4xX3a7xX113xXdxX19xX1xX3a7xX17xX6xX19xX1xX3a7xX19xX49xX3a7xX4xX30xX19xX1axX3a7xXexXdxX10xX49xX3a7xX209xXdxX10xX49xX3a7xXexX30xX6xX19xX3a7xX1b3xX49xX30xX4xX57xX2xX2ddxX31bxX31bxX31bxX2xX170xX1xXexX53xXaxX12xX91xX40xX19xX3xX209xX1dxX3xX4xX25xX19xX1axX3xX1cxX30xX38xX19xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX19xX1xX3xX1cxX228xX214xX4xX3xX113xXdxX19xX1xX3xX17xX6xX19xX1xX3xX19xX7fdxX3xX4xX25xX19xX1axX3xXexXdxX48xX49xX3xX209xXdxX753xX49xX3xXexX30xX38xX19xX3xX1b3xX49xX142xX4xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX10bxX30xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xX91xX1xXc8xX3xXexXcbxX4xX1xX3xX91xX25xX19xX1axX3xX1cxX30xX38xX19xX3xX91xX25xX19xX1axX3xXexX15xX3xX91xX117xX3xX860xX25xXdxX3xXexX10bxX228xX1abxX19xX1axX3xX113xX38xX3xX91xX25xX19xX1axX3xXexX10bxX6f0xX19xX1xX3xX1cxX25xX3xXexX1xXcbxX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX19xX1xX3xX11axX70axXdxX3xXcxX1xXcbxX3x11f1bxX19xX3xX113xXdxX19xX1xX3xX17xX18xX3xX5xX38xX3xX2xX3xXexX10bxX30xX19xX1axX3xX16fxX16dxX3xX1axX228xX6eaxX19xX1axX3xX53xX7a1xXexX3xX1cxX228xX214xX4xX3xX19xX1xX4c8xX19xX3xX17xX6xX19xX1xX3xX1xXdxX130xX49xX3xX4xX40xX19xX3xX209xX1dxX3xX19xX7fdxX3xX4xX25xX19xX1axX3xXexXdxX48xX49xX3xX209xXdxX753xX49xX3xXexX30xX38xX19xX3xX1b3xX49xX142xX4xX3xX19xXefxX53xX3xX16cxX16dxX2xX16fxX3xXexXfdxXdxX3xX1xX1dxXdxX3xX19xX1axX1xXcbxX3xX209xXdxX753xX49xX3xX17xX228xX6eaxX19xX1axX3xX17xX30xX3xXcxX50xX19xX1axX3xX93xXdxX48xX19xX3xX1cxX30xX38xX19xX3xX93xX6xX30xX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xXeexXdxX130xXexX3xX92xX6xX53xX3xXexX50xX3xX4xX1xX43xX4xX3xX4xX1xXdxX1e8xX49xX3xX19xX1axX38xX15xX3xX16cxX134xX57xX16cxX3xXexXfdxXdxX3xX37xX38xX3xX92xX1dxXdxX170xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX17xXdxX113xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX57xX49xX5xX12xX0xX17xXdxX113xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX10bxXaxX12xX0xX57xX17xXdxX113xX12xX0xX57xX17xXdxX113xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11cb2xX49xXexX1xX30xX10bxXaxX12xX15b6xXdxX1e8xX49xX3xX860xXdxX19xX1xX3xX3a7xX3xX860xXfdxX19xX1xX3xX37xX70axX19xX1axX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9f6xX30xX49xX10bxX4xX10xXaxX12xX90xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX130xX19xX95xX0xX57xXbxX12
Kiều Minh - Mạnh Hùng