7 sĩ quan Việt Nam chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ
Đối với các sĩ quan chuẩn bị lên đường tới các Phái bộ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh yêu cầu chuẩn bị tốt về mặt tư tưởng.
cf5fx156c3x14b69x11397x15568x13831x110d6x14ddex12290xX7x15387x12463xe1d1xff6cxf9b0x12aefxX5xd6fbxXax13d30xd580xX3xX7xdcc1xX3x12015x15890xX6x121ffxX3x10171xXdxdab8xXexX3xe321xX6xf41fxX3xX4xX1xX19xe99bxX1bxX3xd97exf754xX3xX5x13923xX1bxX3xed4exe2d0x1357exX1bx12adaxX3xX5xe96axX24xX3xX1bxX1xXdxX1fxX24xX3xe559x14815xX3xX37x14079xX1bxX3xX37xXdx10d85xX3xX1x143efxX6xX3xX2cxX47xX1bxX1xX3x134bdx10b74x12b94xX0x15553xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX10xX6xe5f3xXaxX12xf559xe9b9xXdxX3xX43xe79exXdxX3xX4x126c5xX4xX3xX7xX16xX3xX18xX19xX6xX1bxX3xX4xX1xX19xX29xX1bxX3xX2cxX2dxX3xX5xX30xX1bxX3xX33xX34xX35xX1bxX37xX3xXexX75xXdxX3xX4xX79xX4xX3x13a93xX1xX79xXdxX3xX2cx11f1cxd5f2xX3xXcxX1xX34x13900xX1bxX37xX3xXexX34xX75xX1bxX37xX3xX22xX37xX19xddcex11502xX1bxX3x1118cxX1x1152exX3xX1dxX2dxX1bxX1xX3xXb8xX30xX19xX3xX4x1570axX19xX3xX4xX1xX19xX29xX1bxX3xX2cxX2dxX3xXexX71xXexX3xX43xd1d0xX3xX24xcfeaxXexX3xXexX34xX3xXexX34x11b97xX1bxX37x14d92xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxebf1xd4aexX6dxXb8xXaxX12x12ec6xX79xX1bxX37xX3x1549axX2xX5bxe3e1xXa6xX3xXex1206exXdxX3xXcxd930xX44xX3xX7xXe6xX3xXf9xXa5xX3xX59xX19xX71xX4xX3xXbxX1xX4fxX1bxX37xXa6xX3xXcxX1xX34xXabxX1bxX37xX3xXexX34xX75xX1bxX37xX3xX22xX37xX19xXb8xXb9xX1bxX3xXbcxX1xXbexX3xX1dxX2dxX1bxX1xXa6xX3x1198bxXb8xX3xX43xXdxX30xX1bxX3xXcxX10fxX19xX1bxX37xX3xX34x14fb0xX1bxX37xX3xX70x12628xX1bxX37xXa6xX3xXcxX1xef67xX3xXexX10fxX34xXe6xX1bxX37xX3xXf9xXa5xX3xX59xX19xX71xX4xX3xXbxX1xX4fxX1bxX37xXa6xX3xXcxX10fxX34xXe6xX1bxX37xX3xXf9xX6xX1bxX3xXbcxX1x1181bxX3xX33xX10bxXfaxX3xXf9xXa5xX3xX59xX19xX71xX4xX3xXbxX1xX4fxX1bxX37xX3xX43xXdbxX3xX43xXdxX1fxX4xX3xX1dxXdxX1fxXexX3xX22xX6xX24xX3xXexX1xX6xX24xX3xX37xXdxX6xX3xX1xXfaxX10bxXexX3xX33xXa5xX1bxX37xX3xX37xX47xX1bxX3xX37xXdxX4cxX3xX1xX4fxX6xX3xX2cxX47xX1bxX1xX3xX57xXdxX30xX1bxX3xX1xXabxXbxX3xX18xX19xX71xX4xX3xf649x14d1fxX1daxX58xXf9xX3xX57xX58xX59x12825xXa6xX3xX33x1432axX3xXexX10fxX6xXfaxX3xX18xX19xXb8x13cf0xXexX3xX33xX2dxX1bxX1xX3xX43xX3axX3xX37xXdxX6xXfaxX3xX1bxX1xXdxX1fxX24xX3xX43xX44xX3xX4xX1xXfaxX3xX13xX3xX7xX16xX3xX18xX19xX6xX1bxX3xXexX1xX19xXa5xX4xX3xXbcxX44xX4xX3xX1daxX1daxX58xXf9xX3xX5xX30xX1bxX3xX33xX34xX35xX1bxX37xX3xX5xX3axX24xX3xX1bxX1xXdxX1fxX24xX3xX43xX44xX3xXexX10bxXdxX3xX9fxX1xX79xXdxX3xX2cxXa5xX3xXbcxXa5xX1bxX37xX3xX1xX4fxX6xX3xXcxX10fxX19xX1bxX37xX3xX9fxX1xXdxX3xX43xX3axX3xX22xX6xX24xX3xXffxX19xX6dxX6xX1bxXe9xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXfaxX6dxXb8xXaxX12xXcxX75xXdxX3xX6dxe7b4xX3xX5xXb9xX3xXexX10fxX6xXfaxX3xX18xX19xXb8xX1f0xXexX3xX33xX2dxX1bxX1xX3xX43xX3axX3xX37xXdxX6xXfaxX3xX1bxX1xXdxX1fxX24xX3xX43xX44xX3xX4x14e87xX3xX33xX10bxXdxX3xX6dxXdxX1fxX1bxX3xXbcxX44xX4xX3xX1daxX1daxX58xXf9xX3xX43xX3axX3xX4xX79xX4xX3xX4xX151xX3xX18xX19xX6xX1bxX3xX4xX1xX15dxX4xX3xX1bx14abdxX1bxX37xX3xX4x1102exX6xX3xXf9xXa5xX3xX59xX19xX71xX4xX3xXbxX1xX4fxX1bxX37xXa6xX3xXf9xXa5xX3xXcx159a1xX1bxX37xX3xXexX1xX6xX24xX3xX24xX34xX19xXa6xX3xXcxX2eexX1bxX37xX3xX4xX44xX4xX3xXbcxX1xXbexX1bxX1xX3xXexX10fxX2dxX3xX59xX70xX22xf336xX3xX1dxXdxX1fxXexX3xX22xX6xX24xXe9xX0xX5bxXbxX12xX0xXexX6xX2cxX5xX10xX3xX7xXexXb8xX5xX10xX9xXaxX24xX6xX10fxX37xXdxX1bxe16cxX3xX104xXbx11583xX3xX6xX19xXexXfax12e59xXaxX12xX0xXexX2cxXfaxX6dxXb8xX12xX0xXexX10fxX12xX0xXexX6dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX10xX1bxXexX10xX10fxXaxX12xX0xXdxX24xX37xX3xX7xX10fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX335xX5bxX5bxXdxXe9xX2cxX6xXfaxX1xX6xXexXdxX1bxX1xXe9xX43xX1bxX5bxX1bxX10x13c7bxX7xX5bxX2x124c6xX104xX2xX5bxX2xf812xX104xX6dxX104xX38fxX107xX104xX104x117eexX107xXexX2xX38axX104x13d50xX5xX38fxXe9x1461exXbxX37xXaxX3xX7xXexXb8xX5xX10xX9xXaxX386xXdxX6dxXexX1xX335xX397xX107xX2xXbxX339xX33fxX1xX10xXdxX37xX1xXexX335xf58fxX38fxX2xXbxX339xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX7xXdxX3xX18xX19xX6xX1bxX3xX43xXdxX10xXexX3xX1bxX6xX24xX3xX4xX1xX19xX6xX1bxX3xX2cxXdxX3xX5xX10xX1bxX3xX6dxX19xXfaxX1bxX37xX3xX5xX6xX24xX3xX1bxX1xXdxX10xX24xX3xX43xX19xX3xX37xXdxX1bxX3xX37xXdxX19xX3xX1xXfaxX6xX3xX2cxXdxX1bxX1xX3xX5xX1xX18xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX24xX7x11f0bxXbxX1xXfaxXexXfaxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxXexX6dxX12xX0xX5bxXexX10fxX12xX0xXexX10fxX12xX0xXexX6dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX6xXbxXexXdxXfaxX1bxXaxX3xX7xXexXb8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX339xXexX41fxX6xX5xXdxX37xX1bxX335xX3xX3a1xX19xX7xXexXdx152d3xXb8xX33fxXaxX12xXcxX1xX34xXabxX1bxX37xX3xXexX34xX75xX1bxX37xX3xX22xX37xX19xXb8xXb9xX1bxX3xXbcxX1xXbexX3xX1dxX2dxX1bxX1xX3xXexX10fxX6xXfaxX3xX18xX19xXb8xX1f0xXexX3xX33xX2dxX1bxX1xX3xX4xX1xXfaxX3xX13xX3xX7xX16xX3xX18xX19xX6xX1bxX3xX5xX30xX1bxX3xX33xX34xX35xX1bxX37xX3xX5xX3axX24xX3xX1bxX1xXdxX1fxX24xX3xX43xX44xX3xXexX10bxXdxX3xX9fxX1xX79xXdxX3xX2cxXa5xX3xXbcxXa5xX1bxX37xX3xX1xX4fxX6xX3xXcxX10fxX19xX1bxX37xX3xX9fxX1xXdxX3xX43xX3axX3xX22xX6xX24xX3xXffxX19xX6dxX6xX1bxXe9xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxXexX6dxX12xX0xX5bxXexX10fxX12xX0xX5bxXexX2cxXfaxX6dxXb8xX12xX0xX5bxXexX6xX2cxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXfaxX6dxXb8xXaxX12xXffxX6xX19xX3x131d5xX1xXdxX3xX1bxX37xX1xX10xX3xX59xX19xXb8xX1f0xXexX3xX33xX2dxX1bxX1xX3xX4xX2d8xX6xX3xXbcxX1xX2d8xX3xXexX2dxX4xX1xX3xX1bxX34xX75xX4xX3xX43xXdbxX3xX43xXdxX1fxX4xX3xX4x1477axX3xX13xX3xX7xX16xX3xX18xX19xX6xX1bxX3xX59xX70xX22xX312xX3xX1dxXdxX1fxXexX3xX22xX6xX24xX3xX33xXdxX3xX5xX3axX24xX3xX1bxX1xXdxX1fxX24xX3xX43xX44xX3xX7xX16xX3xX18xX19xX6xX1bxX3xXexX1xX6xX24xX3xX24xX34xX19xX3xX43xX3axX3xX18xX19xX6xX1bxX3xX7xX79xXexX3xX43xXdxX30xX1bxX3xX18xX19x14a0cxX1bxX3xX7xX283xX3xXexX10bxXdxX3xX4xX79xX4xX3xXbxX1xX79xXdxX3xX2cxXa5xXa6xX3xXexX1xX6xXb8xX3xX24xXdexXexX3xX5xX1e6xX1bxX1xX3xX33xX10bxXfaxX3xXf9xXa5xX3xX59xX19xX71xX4xX3xXbxX1xX4fxX1bxX37xXa6xX3xXcxX1xX34xXabxX1bxX37xX3xXexX34xX75xX1bxX37xX3xX22xX37xX19xXb8xXb9xX1bxX3xXbcxX1xXbexX3xX1dxX2dxX1bxX1xX3xX33xX79xX1bxX1xX3xX37xXdxX79xX3xX4xX6xXfaxX3xX521xX1f0xXexX3xX18xX19xX156xX3xXexX1xX283xX4xX3xX1xXdxX1fxX1bxX3xX1bxX1xXdxX1fxX24xX3xX43xX44xX3xX4xe4e4xX1bxX37xX3xX1bxX1xX34xX3xX4x124fexX1bxX37xX3xXexX79xX4xX3xX4xX1xX19xX29xX1bxX3xX2cxX2dxX3xX4xX1xXfaxX3xX4xX79xX4xX3xX7xX16xX3xX18xX19xX6xX1bxX3xX33xXdxX3xX5xX3axX24xX3xX1bxX1xXdxX1fxX24xX3xX43xX44xX3xX1daxX1daxX58xXf9xX3xX57xX58xX59xX3xX4xX2d8xX6xX3xXbcxX44xX4xX3xX1daxX1daxX58xXf9xX3xX1dxXdxX1fxXexX3xX22xX6xX24xX3xXexX10fxXfaxX1bxX37xX3xXexX1xX35xXdxX3xX37xXdxX6xX1bxX3xX18xX19xX6xXe9xX0xX5bxXbxX12xX0xXexX6xX2cxX5xX10xX3xX7xXexXb8xX5xX10xX9xXaxX24xX6xX10fxX37xXdxX1bxX335xX3xX104xXbxX339xX3xX6xX19xXexXfaxX33fxXaxX12xX0xXexX2cxXfaxX6dxXb8xX12xX0xXexX10fxX12xX0xXexX6dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX10xX1bxXexX10xX10fxXaxX12xX0xXdxX24xX37xX3xX7xX10fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX335xX5bxX5bxXdxXe9xX2cxX6xXfaxX1xX6xXexXdxX1bxX1xXe9xX43xX1bxX5bxX1bxX10xX386xX7xX5bxX2xX38axX104xX2xX5bxX2xX38fxX104xX6dxX104xX38fxX107xX104xX104xX397xX107xXexX3c0xX107x12627xX2xX5xX2xXe9xX3a1xXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX7xXdxX3xX18xX19xX6xX1bxX3xX43xXdxX10xXexX3xX1bxX6xX24xX3xX4xX1xX19xX6xX1bxX3xX2cxXdxX3xX5xX10xX1bxX3xX6dxX19xXfaxX1bxX37xX3xX5xX6xX24xX3xX1bxX1xXdxX10xX24xX3xX43xX19xX3xX37xXdxX1bxX3xX37xXdxX19xX3xX1xXfaxX6xX3xX2cxXdxX1bxX1xX3xX5xX1xX18xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX24xX7xX41fxXbxX1xXfaxXexXfaxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxXexX6dxX12xX0xX5bxXexX10fxX12xX0xXexX10fxX12xX0xXexX6dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX6xXbxXexXdxXfaxX1bxXaxX3xX7xXexXb8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX339xXexX41fxX6xX5xXdxX37xX1bxX335xX3xX3a1xX19xX7xXexXdxX46bxXb8xX33fxXaxX12xXcxX1xX34xXabxX1bxX37xX3xXexX34xX75xX1bxX37xX3xX22xX37xX19xXb8xXb9xX1bxX3xXbcxX1xXbexX3xX1dxX2dxX1bxX1xX3xXbxX1xX79xXexX3xX2cxXdx12639xX19xX3xX37xXdxX6xXfaxX3xX1bxX1xXdxX1fxX24xX3xX43xX44xX3xX4xX1xXfaxX3xX13xX3xX7xX16xX3xX18xX19xX6xX1bxX3xX5xX30xX1bxX3xX33xX34xX35xX1bxX37xX3xX5xX3axX24xX3xX1bxX1xXdxX1fxX24xX3xX43xX44xX3xXexX10bxXdxX3xX9fxX1xX79xXdxX3xX2cxXa5xX3xXbcxXa5xX1bxX37xX3xX1xX4fxX6xX3xXcxX10fxX19xX1bxX37xX3xX9fxX1xXdxX3xX43xX3axX3xX22xX6xX24xX3xXffxX19xX6dxX6xX1bxXe9xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxXexX6dxX12xX0xX5bxXexX10fxX12xX0xX5bxXexX2cxXfaxX6dxXb8xX12xX0xX5bxXexX6xX2cxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXfaxX6dxXb8xXaxX12xX70xec80xX1bxX37xX3xX4xX1xXbexX3xXcxX1xX15dxX3xXexX10fxX34xXe6xX1bxX37xX3xXf9xXa5xX3xX59xX19xX71xX4xX3xXbxX1xX4fxX1bxX37xX3xX1bxX1xf8e4xX1bxX3xX24xX10bxX1bxX1xXa6xX3xXbcxX44xX4xX3xX1daxX1daxX58xXf9xX3xX4xXcaxX1bxX3xXexX2d3xX1bxX37xX3xX4xX34xX35xX1bxX37xX3xX4xX625xX1bxX37xX3xXexX79xX4xX3xXexX19xXb8xX7dfxX1bxX3xX4xX1x1241exX1bxX3xX1bxX1xX59exX1bxX3xX7xX283xXa6xX3xX4xX1xX19xX29xX1bxX3xX2cxX2dxX3xX5xX283xX4xX3xX5xX34xXabxX1bxX37xX3xXexX1xX6xXb8xX3xXexX1xX1f0xX3xX521xX1f0xX3xX4xfeedxX1bxX3xX4xX1xXfaxX3xX1bxX1xX4cxX1bxX37xX3xX1bxX2d3xX24xX3xXexXdxX1f0xXbxX3xXexX1xX10xXfaxX3xX33xX156xX24xX3xX2cxX156xXfaxX3xX33x11dfdxX1bxX37xX3xX18xX19xXb8xX3xXexX10fxX47xX1bxX1xXa6xX3xX4xX1xXdexXexX3xX4xX1x13646xX33fxX3xX33xX871xX1bxX37xX3xXexX1xX35xXdxX3xXbxX1xX71xXdxX3xX1xXabxXbxX3xX43xX75xXdxX3xXf9xX1fxX1bxX1xX3xX43xXdxX1fxX1bxX3xX59xX19xX59exX1bxX3xXb8xX3xX2xX13xX107xX3xX43xX3axX3xX4xX79xX4xX3xX4xX151xX3xX18xX19xX6xX1bxX3xX4xX1xX15dxX4xX3xX1bxX2d3xX1bxX37xX3xX5xX3axX24xX3xXexX71xXexX3xX24xX8c6xXdxX3xX4xX625xX1bxX37xX3xXexX79xX4xX3xX4xX1xX19xX29xX1bxX3xX2cxX2dxX3xX33xX7dfxX3xXexX2eexX3xX4xX1xX15dxX4xX3xX57xXb9xX3xX339xX19xX894xXexX3xX18xX19xX59exX1bxX3xX4xX1xXfaxX3xXf9xX1fxX1bxX1xX3xX43xXdxX1fxX1bxX3xX6dxX1e6xX3xX4xX1xXdxX1f0xX1bxX3xX4xX894xXbxX3xX104xX3xX7xX71xX3xX2xX3xX5xX30xX1bxX3xX33xX34xX35xX1bxX37xX3xX5xX3axX24xX3xX1bxX1xXdxX1fxX24xX3xX43xX44xX3xX1daxX1daxX58xXf9xX3xX57xX58xX59xX3xXexX10bxXdxX3xX22xX6xX24xX3xXffxX19xX6dxX6xX1bxX3xX4xX61cxX1bxX37xX3xX1bxX1xX34xX3xX339xX79xX4xX3xX33xX2dxX1bxX1xX3xX10fx101dfxX3xXbxX1xX34xX151xX1bxX37xX3xX1xX34xX75xX1bxX37xXa6xX3xX5xXa5xX3xXexX10fxX47xX1bxX1xX3xX33xX7dfxX3xX7xX75xX24xX3xX4xX1xX19xX29xX1bxX3xX2cxX2dxX3xXexX10fxXdxX7dfxX1bxX3xX521xX1xX6xXdxX3xX70xXa5xXdxX3xXbcxX625xX1bxX37xX3xX2cxXdxX1bxX1xXe9xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXfaxX6dxXb8xXaxX12xX70xX71xXdxX3xX43xX75xXdxX3xX4xX79xX4xX3xX7xX16xX3xX18xX19xX6xX1bxX3xX4xX1xX19xX29xX1bxX3xX2cxX2dxX3xX5xX30xX1bxX3xX33xX34xX35xX1bxX37xX3xXexX75xXdxX3xX4xX79xX4xX3xX9fxX1xX79xXdxX3xX2cxXa5xXa6xX3xXcxX1xX34xXabxX1bxX37xX3xXexX34xX75xX1bxX37xX3xX22xX37xX19xXb8xXb9xX1bxX3xXbcxX1xXbexX3xX1dxX2dxX1bxX1xX3xXb8xX30xX19xX3xX4xXcaxX19xX3xX4xX1xX19xX29xX1bxX3xX2cxX2dxX3xXexX71xXexX3xX43xXdbxX3xX24xXdexXexX3xXexX34xX3xXexX34xXe6xX1bxX37xX33fxX3xX18xX19xX79xX1bxX3xXexX10fxXdxX1fxXexX3xX43xX3axX3xXexX1xX283xX4xX3xX1xXdxX1fxX1bxX3xX1bxX37xX1xXdxX30xX24xX3xXexX916xX4xX3xX18xX19xX6xX1bxX3xX33xXdxX7dfxX24xXa6xX3xX33xX34xX35xX1bxX37xX3xX5xX71xXdxX3xX33xX71xXdxX3xX1bxX37xXfaxX10bxXdxX3xX4xX2d8xX6xX3xX70xX156xX1bxX37xXa6xX3xX22xX1xX3axX3xX1bxX34xX75xX4xX3xX43xX3axX3xX59xX70xX22xX312xX3xX1dxXdxX1fxXexX3xX22xX6xX24xX33fxX3xX4xX1xX894xXbxX3xX1xX3axX1bxX1xX3xX1bxX37xX1xXdxX30xX24xX3xX521x136b4xX3xX5xX19xX8f2xXexX3xX18xX19xX59exX1bxX3xX33xXa5xXdxXa6xX3xX18xX19xXb8xX3xX33xX2dxX1bxX1xX3xX4xX2d8xX6xX3xX57xX58xX59xX3xXexX10bxXdxX3xX9fxX1xX79xXdxX3xX2cxXa5xX3xX43xX3axX3xXbxX1xX79xXbxX3xX5xX19xX8f2xXexX3xX4xX2d8xX6xX3xX1bxX34xX75xX4xX3xX7xXe6xX3xXexX10bxXdxX33fxX3xX521xX1xXdxX3xX1xXfaxX10bxXexX3xX33xXa5xX1bxX37xX3xXexX10fxXfaxX1bxX37xX3xX24xX625xXdxX3xXexX10fxX34xX35xX1bxX37xX3xX33xX6xX3xX18xX19xX71xX4xX3xX37xXdxX6xX3xX4xXcaxX1bxX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX3xX4xX1xX2aaxX1bxX37xX3xX1xX4fxX6xX3xX1bxX1xX8f2xXbxXa6xX3xX4xX2aaxX3xX1xX3axX1bxX1xX3xX43xXdxX3xX15dxX1bxX37xX3xX339xX550xX3xX43xX2d3xX1bxX3xX24xXdxX1bxX1xXa6xX3xX4xX1xX19xX29xX1bxX3xX24xX283xX4xX3xX43xX3axX3xX4xX1xX15dxX1bxX37xX3xX24xXdxX1bxX1xX3xX1bxX2d3xX1bxX37xX3xX5xX283xX4xX3xX4xX2d8xX6xX3xX7xX16xX3xX18xX19xX6xX1bxX3xX59xX70xX22xX312xX3xX1dxXdxX1fxXexX3xX22xX6xX24xX33fxX3xXbxX1xX79xXexX3xX1xX19xXb8xX3xXexXdxX1bxX1xX3xXexX1xXcaxX1bxX3xX4xX1xX2d8xX3xX33xXa5xX1bxX37xXa6xX3xX521xX1xe183xX4xX3xXbxX1xX44xX4xX3xX521xX1xX2aaxX3xX521xX1xX2d3xX1bxXa6xX3xX5xXdxX1bxX1xX3xX1xXfaxX10bxXexXa6xX3xX7xX79xX1bxX37xX3xXexX10bxXfaxXa6xX3xX1xXfaxX3axX1bxX3xXexX1xX3axX1bxX1xX3xXexX71xXexX3xX1bxX1xXdxX1fxX24xX3xX43xX44xXa6xX3xX18xX19xX6xX3xX33xX2aaxX3xX521xX1x12754xX1bxX37xX3xX33xX2dxX1bxX1xX3xX33xX34xXabxX4xX3xX43xX2dxX3xXexX1xX1f0xXa6xX3xX1bxXdxXdbxX24xX3xXexXdxX1bxX3xX43xX3axX3xXexX10fxX79xX4xX1xX3xX1bxX1xXdxX1fxX24xX3xX18xX19xX71xX4xX3xXexX1f0xX3xX4xX2d8xX6xX3xX1dxXdxX1fxXexX3xX22xX6xX24xX3xXexX10fxX30xX1bxX3xXexX10fxX34xX35xX1bxX37xX3xX18xX19xX71xX4xX3xXexX1f0xXe9xX5bxXe9xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxXfaxX19xX10fxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXfaxX3xX59xX70xX22xX312xX0xX5bxXbxX12