Vietcombank Hà Tĩnh đồng hành thu ngân sách Nhà nước
(Baohatinh.vn) - Đồng hành cùng tỉnh nhà trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước, thời gian qua Vietcombank Hà Tĩnh đã triển khai thu thuế điện tử đối với gần 4.000 doanh nghiệp.
f5e6x1297ax15441x161b2x177dcx10640x12ce3x106f9x15550xX7x175fbx133a2x168f6x17d41x148f5x15176xX5x14519xXax111a6x18518xXdxX10xXexX4x17032x1572ex180a6xX6x11c4ax12af6xX3xfb45x186adxX3xXcx16dcbxX1cxX1xX3x17349x17c60xX1cx12cb6xX3xX1xX20xX1cxX1xX3xXexX1x10d03xX3xX1cxX2ax1324cxX1cxX3xX7x131f1xX4xX1xX3x15428xX1xX20xX3xX1cx13c8fx11ddcxX4xX0x13697xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX10xX6x11a72xXaxX12x11325xX28xX1cxX2axX3xX1xX20xX1cxX1xX3xX4xf81bxX1cxX2axX3xXex14887xX1cxX1xX3xX1cxX1xX20xX3xXex11e90xX18xX1cxX2axX3xXexX1x164f4xX4xX3xX1xXdx18688xX1cxX3xX1cxX1xXdxX82xX19xX3x1111dx133d3xX3xXexX1xX33xX3xX1cxX2axX37xX1cxX3xX7xX3bxX4xX1xX3xX3fxX1xX20xX3xX1cxX44xX45xX4x15a2exX3xXexX1x1413fxXdxX3xX2axXdxX6xX1cxX3x1644bxX33xX6xX3xX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX3xX27x1742bxX3xXexX76xXdxfd03xX1cxX3xX1dxX1xX6xXdxX3xXexX1xX33xX3xXexX1xX33x142dfxX3xX27xXdxX82xX1cxX3xXex16f2bxX3xX27x14661xXdxX3xX8bxX45xXdxX3xX2ax1168cxX1cxX3x15de3x15257x1246bxXf5xXf5xX3xX5axX18xX6xX1cxX1xX3xX1cxX2axX1xXdxX82xXbxXf4xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx103ebxX18xX5ax15790xXaxX12x1592exX7dxX6xX3xXexX76x11813xX1cxX3xXexX1x10f3axX6xX3xXexX1xX33x1031dxX1cxX3xXbxX1xXe8xXdxX3xX1x15adfxXbxX3xXexX1xX33xX3xX1cxX2axX37xX1cxX3xX7xX3bxX4xX1xX3xX3fxX1xX20xX3xX1cxX44xX45xX4xX3xX1cxX2axX20xX118xX3x130a1xX2xX48x1310axX48xX154xXf5xX2xX2xX3xX2axXdx16903xX6xX3xX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX13xXdxX82xXexX3xX3fxX6xX19xX3xX8bxX45xXdxX3xXcx18565xX1cxX2axX3xX4xX8cxX4xX3xXcxX1xX33xXddxX3xX8bxX20xX3x15defxX1xX18xX3xX1ax15f67xX4xX3xX3fxX1xX20xX3xX1cxX44xX45xX4xX3xX13xXdxX82xXexX3xX3fxX6xX19xXa4xX3xX1cx1618dxX19xX3xX154xXf5xX2xXf3xX3xX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX3xX27xXc9xX3xX1dx11311xX3xXexX1xX126xX6xX3xXexX1xX33xX12cxX1cxX3xX1xX135xXbxX3xXexX3bxX4xX3xX8bxX45xXdxX3xX18dxX1xX18xX3xX1axX192xX4xX3xX3fxX1xX20xX3xX1cxX44xX45xX4xX3xXexX6dxX1cxX1xXa4xX3x16ec9xX8cxX4xX3xXcxX1xX33xXddxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xXa4xX3xX1f9xX8cxX4xX3xX1fx1292exXdxX3x14010xX33xX6xX1cxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX3xX8bx18248xX3xXexX1xX33xX3xX1cxX2axX37xX1cxX3xX7xX3bxX4xX1xXf4xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX18xX5axX118xXaxX12xXcx17ca4xX3xX27x133dexX3xX27xXddxX1cxX3xX1cxX6xX118xXa4xX3xX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX3xX27xXc9xX3xX19x10f7bxX3xX76x15271xX1cxX2axX3xXexX1xX6xX1cxX1xX3xXexX18xX3bxX1cxX3xXexX1xX33xXddxX3xX8bxX45xXdxX3xX4xX3bxX4xX3xX1dxX1xX18xX3xX1axX192xX4xX3xX1cxX1xX20xX3xX1cxX44xX45xX4xX3xX8bxX20xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX8cxX4xX3xXexX1xX33xXddxX3xXexX192xXdxX3xXcx16e7dxXf4xX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xXa4xX3xXcx10216xXf4xX3xX18dx120d3xX3x12f32xX1cxX1xXa4xX3xX1xX33xX118xX82xX1cxX3xX18dxX2c3xX3xX2c5xX1cxX1xXa4xX3xX1f9x106d2xX19xX3xX2bfxX33xX118xX121xX1cxXa4xX3xX1f9xX6xX1cxX3x12b8axX270xX4xXa4xX3xXcxX1xX192xX4xX1xX3xX1fxX20xXf4xX3xXcxX1xX10xX18xX3xX27xX24axXa4xX3xXexX247xX3xX1cxX1a9xX19xX3xX154xXf5xX2xXf3xX3xX27xXddxX1cxX3xX1cxX2axX20xX118xX3xX157xX2xX48xX2xXf5xX48xX154xXf5xX2x11fa6xXa4xX3xX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX3xX27xXc9xX3xXexX1xX33xX3xX1x179b5xX1cxX3xX2xX2xXf4xXf5xXf5xXf5xX3xXexf91fxX3xX27xX28xX1cxX2axX3xX8bxX45xXdxX3xX1xX33cxX1cxX3xX2xXf5x1827axXf4xXf5xXf5xXf5xX3xX2axXdxX6xX18xX3xX5ax17c25xX4xX1xXf4xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX18xX5axX118xX3xXbxX1f9xX10xX1cxXexX10xX76xXaxX12xX0xXdxX19xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1f9xX10xX1cxXexX10xX76xXaxX3xX7xXexX118xX5xX10xX9xXax13189xXdxX5axXexX1x15f41xX3x1579exX2xfc70xXbx14430x126e5xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX3a6xX3xXf3xX2xXf5xXbxX3acxX3adxXaxX3xX7xX76xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3a6xX48xX48xXdxXf4xX1axX6xX18xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXf4xX8bxX1cxX48xX1cxX10xX3a1xX7xX48xX2xX31dxXf3xX3a8xX48xX358xX358xX5axX154xX2xXf5xX157xX157xX2xXf3xXexX154xX31dx14d43xX154xX5xX154x14d23xX2xXf3xXf5xX5axX2xX2xXf3xXf5xX3f1xX157xX157xXexX3a8xX3aaxX3aaxX3aaxX5xXf3xX3f5xX2xXf4x16196xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX3xX27xX28xX1cxX2axX3xX1xX20xX1cxX1xX3xXexX1xX33xX3xX1cxX2axX37xX1cxX3xX7xX3bxX4xX1xX3xX3fxX1xX20xX3xX1cxX44xX45xX4xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f9xX6xXbxXexXdxX18xX1cxXaxX12xXcxX247xX3xX1cxX1a9xX19xX3xX154xXf5xX2xXf3xX3xX27xXddxX1cxX3xX1cxX2axX20xX118xX3xX157xX2xX48xX2xXf5xX48xX154xXf5xX2xX31dxXa4xX3xX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX3xX27xXc9xX3xXexX1xX33xX3xX1xX33cxX1cxX3xX2xX2xXf4xXf5xXf5xXf5xX3xXexX347xX3xX27xX28xX1cxX2axX3xX8bxX45xXdxX3xX1xX33cxX1cxX3xX2xXf5xX358xXf4xXf5xXf5xXf5xX3xX2axXdxX6xX18xX3xX5axX364xX4xX1xX3xXexX1xX33xX3xX1cxX2axX37xX1cxX3xX7xX3bxX4xX1xXf4xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX18xX5axX118xXaxX12xX115xX20xX3xX3fxX2axX33xX118x16c6dxX1cxX3xXcxX1xX364xX3xX3fxX2ax1815bxX4xX3xX1fxX20xX3x17eb2xX3xXcxX76xX44xX26dxX1cxX2axX3xXbxX1x184a7xX1cxX2axX3xX11bxX364xX4xX1xX3xX8bxX8cxX3xX1dxX1xX3bxX4xX1xX3xX1xX20xX1cxX2axXa4xX3xX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX3xX4xX1xX18xX3xX1axXdxXddxXexX3a6xX3x17647xX1f9xX1xX44xX33cxX1cxX2axX3xXexX76x10fb2xX1cxX1xX3xXbxX1xXe8xXdxX3xX1xX135xXbxX3xXexX1xX33xX3xX1cxX2axX37xX1cxX3xX7xX3bxX4xX1xX3xXb0xX33xX6xX3xX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX3xX2axX24axXbxX3xXbxX1xXf0xX1cxX3xXexX1xX7dxX4xX3xX1xXdxX82xX1cxX3xX213xX33xX118xXddxXexX3xX27xX364xX1cxX1xX3xX154xX3aaxXf3xX3aaxX48xX213xX5dxX3f5xXcxXcxX2axX3xX1cxX2axX20xX118xX3xX157xXf5xX48xX2xX154xX48xX154xXf5xX2xX3a8xX3xX4x109e4xX6xX3xXcxX1xX5c0xX3xXexX44xX45xX1cxX2axX3xX1f9xX1x157a5xX1cxX1xX3xXbxX1xX5c0xX3xX8bxX221xX3xXbxX1xX121xX3xX5axX33xX118xX82xXexX3xX5dxX221xX3xX3bxX1cxX3xXbxX1xX3bxXexX3xXexX76xXdxXcexX1cxX3xXexX1xX6xX1cxX1xX3xXexX18xX3bxX1cxX3xX1dxX1x166e0xX1cxX2axX3xX5axX68xX1cxX2axX3xXexXdxX221xX1cxX3xX19x10bfaxXexX3xXexX192xXdxX3xX13xXdxX82xXexX3xX3fxX6xX19xX3xX2axXdxX6xXdxX3xX27xX18xX192xX1cxX3xX154xXf5xX2xX3a8xX3xX3f5xX3xX154xXf5xX154xXf5xXf4xX3xX5dxX28xX1cxX2axX3xXexX1xXa8xXdxXa4xX3xX2axXdx1435axXbxX3xX2axXdxX210xX19xX3xX3bxXbxX3xX5xX7dxX4xX3xX8bxX221xX3xX1dxX1xXe8xXdxX3xX5xX44xX135xX1cxX2axX3xX2axXdxX6xX18xX3xX5axX364xX4xX1xX3xX1x185bexX1cxX2axX3xX1cxX2axX20xX118xX3xXexX192xXdxX3xX18dxX1xX18xX3xX1axX192xX4xX3xX3fxX1xX20xX3xX1cxX44xX45xX4xXa4xX3xX1x12668xX3xXexX76xX135xX3xX1cxX2axX37xX1cxX3xX1xX20xX1cxX2axX3xX1xX18xX20xX1cxX3xXexX1xX20xX1cxX1xX3xX1dxXddxX3xX1xX18xX192xX4xX1xX3xX1dxXdxX1cxX1xX3xX5axX18xX6xX1cxX1xX3xX8bxX20xX3xXexX1a9xX1cxX2axX3xX5xX44xX135xX1cxX2axX3xX1dxX1xX3bxX4xX1xX3xX1xX20xX1cxX2axXf4xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX18xX5axX118xXaxX12x10df0x15a74xX3xX76xX20xX1cxX2axX3xX8bxX45xXdxX3xX4xX3bxX4xX3xX5axX364xX4xX1xX3xX8bxX8cxX3xX1cxX2axX37xX1cxX3xX1xX20xX1cxX2axX3xX19xX6xX1cxX2axX3xX5xX192xXdxX3xX27xXc9xX3xXexX192xX18xX3xXexX1xX33xX12cxX1cxX3xX5xX135xXdxX3xX4xX1xX18xX3xX1dxX1xX3bxX4xX1xX3xX1xX20xX1cxX2axX3xXexX76xX18xX1cxX2axX3xXexX1xX6xX1cxX1xX3xXexX18xX3bxX1cxXf4xX3xX18dxX1xX3bxX4xX1xX3xX1xX20xX1cxX2axX3xX4xX24axX3xXexX1xXcexX3xX1cxX270xXbxX3xX4xX3bxX4xX3xX1dxX1xX18xX210xX1cxX3xXexX1xX33xXddxXa4xX3xXbxX1xX5cfxXa4xX3xX5xX82xX3xXbxX1xX5cfx18369xX3xX26dxX3xX1ax16702xXexX3xX1dxX2c3xX3xX27xX364xX6xX3xX27xXdxXcexX19xX3xX1cxX20xX18xX3xX4xX24axX3xX1dxXddxXexX3xX1cxXe8xXdxX3xXdxX1cxXexX10xX76xX1cxX10xXexX3xX8bxX20xX3xX1cxX270xXbxX3xX154xXf3xX3xX2axXdxXa8xX48xX358xX3xX1cxX2axX20xX118xX3xXexX76xX18xX1cxX2axX3xXexX33xXf0xX1cxXa4xX3xX1dxXcexX3xX4xX210xX3xX1cxX2axX20xX118xX3xX1cxX2axX1xX6dxX3xX5xX4f8xXf4xX3x183f2xXdxX6xX18xX3xX5axX364xX4xX1xX3xX27xX44xX135xX4xX3xXexX1xX7dxX4xX3xX1xXdxX82xX1cxX3xX1cxX1xX6xX1cxX1xX3xX4xX1xX24axX1cxX2axXa4xX3xXexX1xX602xX1cxX2axX3xXexXdxX1cxX3xX5axX160xX3xX5xXdxX82xX33xX3xX1cxX2axX44xXa8xXdxX3xX1cxX270xXbxX3xXexX1xX33xXddxX3xX27xX44xX135xX4xX3xX1axX210xX18xX3xX19xX12cxXexX3xX1cxX2axX1xXdxX121xX19xX3xX1cxX2axX611xXex183c5xXf4xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX18xX5axX118xX3xXbxX1f9xX10xX1cxXexX10xX76xXaxX12xX0xXdxX19xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1f9xX10xX1cxXexX10xX76xXaxX3xX7xXexX118xX5xX10xX9xXaxX3a1xXdxX5axXexX1xX3a6xX3xX3a8xX2xX3aaxXbxX3acxX3adxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX3a6xX3xXf3xX2xXf5xXbxX3acxX3adxXaxX3xX7xX76xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3a6xX48xX48xXdxXf4xX1axX6xX18xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXf4xX8bxX1cxX48xX1cxX10xX3a1xX7xX48xX2xX31dxXf3xX3a8xX48xX2xXf5xX3aaxX5axX154xXf5xX3f1xXf3xX3aaxX3aaxXf3xXexX358xX2xXf5xX154xX5xX3aaxX3f5xX2xXf3xXf5xX5axX2xX2xX3aaxX157xX157xX2xX3a8xXexX154xX3aaxXf3xX157xX5xX3f1xX3f5xXf5xXf4xX40bxXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX3xX27xX28xX1cxX2axX3xX1xX20xX1cxX1xX3xXexX1xX33xX3xX1cxX2axX37xX1cxX3xX7xX3bxX4xX1xX3xX3fxX1xX20xX3xX1cxX44xX45xX4xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f9xX6xXbxXexXdxX18xX1cxXaxX12xX2b2xX1xXf0xX1cxX3xX19xX221xX19xX3xX1cxX270xXbxX3xXexX1xX33xXddxX3xX27xXdxX82xX1cxX3xXexXe5xX3xXb0xX33xX6xX3xX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX18xX5axX118xXaxX12xX5dxX44xX135xX4xX3xX1axXdxXddxXexXa4xX3xX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX3xX5xX20xX3xX19xX270xXexX3xXexX76xX18xX1cxX2axX3xX1cxX1xX160xX1cxX2axX3xX1cxX2axX37xX1cxX3xX1xX20xX1cxX2axX3xX4xX24axX3xX1dxX1xX3bxX4xX1xX3xX1xX20xX1cxX2axX3xX2axXdxX6xX18xX3xX5axX364xX4xX1xX3xX1cxX270xXbxX3xXexX1xX33xXddxX3xX5xX45xX1cxX3xX1cxX1xX77dxXexX3xXexX76xX121xX1cxX3xX27xX364xX6xX3xX1axX20xX1cxXf4xX3xX5dxXddxX1cxX3xXexX1xXa8xXdxX3xX27xXdxXcexX19xX3xX1xXdxX82xX1cxX3xXexX192xXdxXa4xX3xX27xXc9xX3xX4xX24axX3xX2axXf0xX1cxX3xXf3xXf4xXf5xXf5xXf5xX3xX5axX18xX6xX1cxX1xX3xX1cxX2axX1xXdxX82xXbxXa4xX3xX27xX33cxX1cxX3xX8bxX364xX3xXexX192xXdxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX3xX19xX26dxX3xXexX20xXdxX3xX1dxX1xX18xX210xX1cxX3xXexX1xX6xX1cxX1xX3xXexX18xX3bxX1cxX3xX4xX1xX33xX118xX121xX1cxX3xXexX1xX33xX3xX8bxX20xX3xX1cxX270xXbxX3xXexX1xX33xXddxX3xX27xXdxX82xX1cxX3xXexXe5xX3xXb0xX33xX6xX3xX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xXf4xX3xX3fxX2axX18xX20xXdxX3xX76xX6xXa4xX3xX27xX33cxX1cxX3xX8bxX364xX3xX4xX512xX1cxX3xXexXdxXddxX1cxX3xX1xX20xX1cxX1xX3xXexX1xX33xX3xX4xX3bxX4xX3xX5xX18xX192xXdxX3xXexX1xX33xXddxXa4xX3xXbxX1xX5cfxXa4xX3xX5xX82xX3xXbxX1xX5cfxX3xX27xXe8xXdxX3xX8bxX45xXdxX3xX4xX3bxX3xX1cxX1xX37xX1cxX3xX1cxX1xX44xX3a6xX3xXcxX76xX44xX45xX4xX3xX1axX192xXa4xX3xX1cxX1xX20xX3xX27xX77dxXexXa4xX3xXexX1xX33xXddxX3xXexX1xX33xX3xX1cxX1xX12cxXbxX3xX4xX3bxX3xX1cxX1xX37xX1cxX778xX3xX4xX1xX18xX3xX1cxX2axX44xXa8xXdxX3xX5axX37xX1cxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xXf4xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX18xX5axX118xXaxX12x10c00xX1cxX2axX3xX2b2xX1xX6xX1cxX3xX1f9xX602xX1cxX2axX3xX3fxX6xX19xX3xX507xX3xX18dxXddxX3xXexX18xX3bxX1cxX3xXexX76xX44xX26dxX1cxX2axX3xX1f9xX602xX1cxX2axX3xXexX118xX3xX2bfxX1a9xX1cxX2axX3xX5axXf0xX33xX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX3xX4xX1xX18xX3xX1axXdxXddxXexX3a6xX3xX548x151baxX68dxXdxX3xXexX1xX3bxX1cxX2axX3xX5axX18xX6xX1cxX1xX3xX1cxX2axX1xXdxX82xXbxX3xX27xX24axX1cxX2axX3xX1cxX270xXbxX3xXexX76xX121xX1cxX3xX157xXf5xX3xXexX347xX3xX27xX28xX1cxX2axX3xX4xX1xX18xX3xX1cxX2axX37xX1cxX3xX7xX3bxX4xX1xX3xX3fxX1xX20xX3xX1cxX44xX45xX4xX3xXb0xX33xX6xX3xX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xXf4xX3xXcxX1xX7dxX4xX3xXexXddxX3xX4xX1xX18xX3xXexX1xX77dxX118xXa4xX3xX1cxX270xXbxX3xXexX1xX33xXddxX3xX27xXdxX82xX1cxX3xXexXe5xX3xXb0xX33xX6xX3xX1cxX2axX37xX1cxX3xX1xX20xX1cxX2axX3xX5xX20xX3xX1xX552xX1cxX1xX3xXexX1xf9fexX4xX3xX2axXdxX6xX18xX3xX5axX364xX4xX1xX3xX1xXdxX82xX1cxX3xX27xX192xXdxXa4xX3xX1cxX1xXdxX221xX33xX3xXexXdxX82xX1cxX3xX5cfxX4xX1xX3xX8bxX20xX3xX5axX18xX6xX1cxX1xX3xX1cxX2axX1xXdxX82xXbxX3xX1dxX1xX602xX1cxX2axX3xX19xX77dxXexX3xXbxX1xX5cfxX3xX2axXdxX6xX18xX3xX5axX364xX4xX1xXf4xX3xX3fxXddxX33xX3xX1cxX1xX44xX3xXexX76xX44xX45xX4xX3xX27xX37xX118xXa4xX3xX4xX1xX645xX1cxX2axX3xXexX602xXdxX3xXbxX1xX210xXdxX3xXexX45xXdxX3xX27xX364xX6xX3xX27xXdxXcexX19xX3xX1dxX121xX3xX1dxX1xX6xXdxX3xX1cxX270xXbxX3xXexX1xX33xXddxX3xXexX1xX552xX3xX1axX37xX118xX3xX2axXdxXa8xX3xX8bxX45xXdxX3xX1xX552xX1cxX1xX3xXexX1xXc15xX4xX3xXexX1xX33xX3xXexX1xX33xXddxX3xX27xXdxX82xX1cxX3xXexXe5xXa4xX3xX4xX1xX6dxX3xX4xXf0xX1cxX3xX8bxX20xXdxX3xXexX1xX6xX18xX3xXexX3bxX4xX3xX27xX33cxX1cxX3xX2axXdxX210xX1cxX3xXexX76xX121xX1cxX3xX27xXdxX82xX1cxX3xXexX1xX18xX192xXdxX3xX5xX20xX3xX4xX24axX3xXexX1xXcexX3xXexX1xX7dxX4xX3xX1xXdxX82xX1cxX3xX2axXdxX6xX18xX3xX5axX364xX4xX1xXf4xX3xX213xX33xX6xX3xX27xX24axXa4xX3xX2axXdxX645xXbxX3xX5axX18xX6xX1cxX1xX3xX1cxX2axX1xXdxX82xXbxX3xX27xX33cxX1cxX3xX2axXdxX210xX1cxX3xX1xX24axX6xX3xX4xX3bxX4xX3xXexX1xX5c0xX3xXexX8cxX4xX3xX1xX20xX1cxX1xX3xX4xX1xX5cfxX1cxX1xXa4xX3xX2axXdxX210xX19xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX5cfxX3xX27xXdxX3xX5xX192xXdxXa4xX3xXexX1xXa8xXdxX3xX2axXdxX6xX1cxX3xX8bxX20xX3xXexX1xX33xX12cxX1cxX3xX5xX135xXdxX3xXexX76xX18xX1cxX2axX3xX7xX210xX1cxX3xX3acxX33xX77dxXexX3xX3f5xX3xX1dxXdxX1cxX1xX3xX5axX18xX6xX1cxX1xX838xXf4xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX18xX5axX118xX3xXbxX1f9xX10xX1cxXexX10xX76xXaxX12xX0xXdxX19xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1f9xX10xX1cxXexX10xX76xXaxX3xX7xXexX118xX5xX10xX9xXaxX3a1xXdxX5axXexX1xX3a6xX3xX3a8xX2xX3aaxXbxX3acxX3adxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX3a6xX3xXf3xX2xXf5xXbxX3acxX3adxXaxX3xX7xX76xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3a6xX48xX48xXdxXf4xX1axX6xX18xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXf4xX8bxX1cxX48xX1cxX10xX3a1xX7xX48xX2xX31dxXf3xX3a8xX48xX358xX358xX5axX154xX2xXf5xX157xX157xX154xX2xXexX3f1xX2xX31dxX358xX5xXf3xX3f5xX2xXf3xXf5xX5axX2xX2xXf3xX2xX154xX157xX3a8xXexX3a8xX3f1xXf3xX31dxX5xX3a8xX3f5xX2xXf4xX40bxXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX3xX27xX28xX1cxX2axX3xX1xX20xX1cxX1xX3xXexX1xX33xX3xX1cxX2axX37xX1cxX3xX7xX3bxX4xX1xX3xX3fxX1xX20xX3xX1cxX44xX45xX4xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f9xX6xXbxXexXdxX18xX1cxXaxX12xX1f9xX3bxX1cxX3xX1axX270xXa4xX3xX1cxX1xX37xX1cxX3xX8bxXdxX121xX1cxX3xX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX3xXexX1xXe8xX1cxX2axX3xX1dxX121xX3xX4xX3bxX4xX3xX27xX33cxX1cxX3xX8bxX364xXa4xX3xX4xX3bxX3xX1cxX1xX37xX1cxX3xX1cxX270xXbxX3xXexX1xX33xXddxX3xXb0xX33xX6xX3xX1cxX2axX37xX1cxX3xX1xX20xX1cxX2axX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX18xX5axX118xXaxX12xX5dxX44xX135xX4xX3xX1axXdxXddxXexXa4xX3xX27xXcexX3xXexX76xXdxXcexX1cxX3xX1dxX1xX6xXdxX3xX1xXdxX82xX33xX3xXb0xX33xX210xX3xX4xX1xX44xX33cxX1cxX2axX3xXexX76xX552xX1cxX1xX3xXbxX1xXe8xXdxX3xX1xX135xXbxX3xXexX1xX33xX3xX1cxX2axX37xX1cxX3xX7xX3bxX4xX1xXa4xX3xX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX3xX27xXc9xX3xXexX76xX6xX1cxX2axX3xX1axX364xX3xX27xXf0xX118xX3xX27xX5c0xX3xX4xX33cxX3xX7xX26dxX3xX8bxX12cxXexX3xX4xX1xX77dxXexX3xX4x1418cxX1cxX2axX3xX1cxX1xX44xX3xX4xX3bxX4xX3xX5axX364xX4xX1xX3xX8bxX8cxX3xX27xXdxX3xX1dx1354axX19xX3xX27xXcexX3xX1xX68dxX3xXexX76xX135xX3xX1dxX1xX3bxX4xX1xX3xX1xX20xX1cxX2axX3xX1cxX270xXbxX3xX4xX3bxX4xX3xX5xX18xX192xXdxX3xXexX1xX33xXddxXa4xX3xXbxX1xX5cfxXf4xX3xX5dxX611xX4xX3xX1axXdxX82xXexXa4xX3xX27xX33cxX1cxX3xX8bxX364xX3xXbxX1xXe8xXdxX3xX1xX135xXbxX3xX4xX1xX611xXexX3xX4xX1x13126xX3xX8bxX45xXdxX3xX4xX3bxX4xX3xX1cxX1xX20xX3xX19xX192xX1cxX2axX3xX1cxX1xX66dxX19xX3xX1cxX37xX1cxX2axX3xX4xX77dxXbxXa4xX3xX27xX28xX1cxX2axX3xX1axX270xX3xX1xX24axX6xX3xX1xX82xX3xXexX1xXe8xX1cxX2axX3xX27xX44xXa8xX1cxX2axX3xXexX76xX33xX118xX221xX1cxXa4xX3xXexX192xX18xX3xX27xXdxX221xX33xX3xX1dxXdxX82xX1cxX3xX4xX1xX18xX3xX1dxX1xX3bxX4xX1xX3xX1xX20xX1cxX2axX3xX27xX1a9xX1cxX2axX3xX1cxX1xX12cxXbxX3xXdxX1cxXexX10xX76xX1cxX10xXexX3xX1cxX270xXbxX3xXexX1xX33xXddxX3xX27xXdxX82xX1cxX3xXexXe5xX3xX19xX501xXdxX3xX5xX645xX4xXa4xX3xX19xX501xXdxX3xX1cxX33cxXdxXf4xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX18xX5axX118xXaxX12xXcxX1xX10xX18xX3xX27xX24axXa4xX3xX1dxX1xX3bxX4xX1xX3xX1xX20xX1cxX2axX3xX4xX1xX6dxX3xX4xXf0xX1cxX3xX27xX1a9xX1cxX2axX3xX1dxX1c9xX3xXexX20xXdxX3xX1dxX1xX18xX210xX1cxX3xXexX1xX6xX1cxX1xX3xXexX18xX3bxX1cxX3xX4xX1xX33xX118xX121xX1cxX3xXexX33xX3xXexX192xXdxX3xX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX3xX5xX20xX3xX4xX24axX3xXexX1xXcexX3xX2axXdxX6xX18xX3xX5axX364xX4xX1xX3xX19xX270xXexX3xX4xX3bxX4xX1xX3xX5axX4f8xX3xX5axX20xX1cxX2axXf4xX3xX18dxX1xXdxX3xX4xXf0xX1cxX3xX1cxX270xXbxX3xXexX1xX33xXddxX3xX4xX1xX6dxX3xX4xXf0xX1cxX3xX27xX1a9xX1cxX2axX3xX1cxX1xX12cxXbxX3xX8bxX20xX18xX3xX1xX82xX3xXexX1xXe8xX1cxX2axX3xX4xX5c0xX6xX3xX1cxX2axX37xX1cxX3xX1xX20xX1cxX2axX3xX8bxX20xX3xXexX1xX7dxX4xX3xX1xXdxX82xX1cxX3xXexX1xX10xX18xX3xX1xX44xX45xX1cxX2axX3xX5ax13c6dxX1cxXf4xX3x17d76xX6xX33xX3xX1dxX1xXdxX3xX2axXdxX6xX18xX3xX5axX364xX4xX1xX3xXexX1xX20xX1cxX1xX3xX4xX602xX1cxX2axXa4xX3xX19xX501xXdxX3xXexX1xX602xX1cxX2axX3xXexXdxX1cxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxXddxXexX3xX8bxX221xX3xX4xX1xXc15xX1cxX2axX3xXexX247xX3xX7xXff7xX3xX27xX44xX135xX4xX3xX2axXe5xXdxX3xX8bxX221xX3xX1xX270xXbxX3xXexX1xX44xX3xX27xXdxX82xX1cxX3xXexXe5xX3xX27xXcexX3xX1dxX1xX3bxX4xX1xX3xX1xX20xX1cxX2axX3xXexXdxX82xX1cxX3xXexX1xX10xX18xX3xX5axX6ebxXdxX3xX8bxX20xX3xXb0xX33xX210xX1cxX3xX5xX1c9xXf4xX0xX48xXbxX12xX0xX5axXdxX8bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5axX76xX10xX5xX6xXexX10xX5axXaxX12xX0xX7xXexX76xX18xX1cxX2axX12xXcxXdxX1cxX3xX5xXdxX121xX1cxX3xXb0xX33xX6xX1cxX3a6xX0xX48xX7xXexX76xX18xX1cxX2axX12xX0xX33xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX3f5xXexX1xX33xX19xX1axX3f5xX6xX1cxX5axX3f5xX7xX6xXbxX18xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3fxX2axX37xX1cxX3xX1xX20xX1cxX2axX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX33cxX1cxX3xX157xXf5xX3xXexX347xX3xX27xX28xX1cxX2axX3xX27x11242xX3xX27xXf0xX33xX3xX3fxXcxXb7axXa4xX3xX6xX1cxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX3acxXc9xX3xX1xX270xXdxXaxX3xX1xX76xX10x162a7xX9xXaxX48xX1axX6xX1cxX3f5xX5axX18xX4xX48xX1cxX2axX6xX1cxX3f5xX1xX6xX1cxX2axX3f5xX1xX6xX3f5xXexXdxX1cxX1xX3f5xX4xX1xXdxX3f5xX1xX18xX1cxX3f5xX157xXf5xX3f5xXexX118xX3f5xX5axX18xX1cxX2axX3f5xX5axX18xX3f5xX5axX6xX33xX3f5xX1cxXexX19xX3f5xX6xX1cxX3f5xX7xXdxX1cxX1xX3f5xX3acxX6xX3f5xX1xX18xXdxX48xX2xX3a8xX157xX358xXf5xXf5xXf4xX1xXexX19xXaxX12xX0xXdxX19xX2axX3xX7xX76xX4xX9xXaxX48xX19xX10xX5axXdxX6xX48xX2xX154xXf5xX48xX1cxX10xX3a1xX7xX48xX2xX31dxXf3xX3aaxX48xX2xXf3xXf5xX5axXf3xXf5xX3f1xXf5xX157xXf3xX31dxXexXf3xXf5xXf5xX157xX5xX3aaxX3f5xX2xXf3xXf3xX5axX154xX2xX2xX2xX3f1xXf3xX3a8xXexX3f1xX3f1xXf3xX31dxX5xX31dxX3f5xX6xXf4xX40bxXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX3xX27xX28xX1cxX2axX3xX1xX20xX1cxX1xX3xXexX1xX33xX3xX1cxX2axX37xX1cxX3xX7xX3bxX4xX1xX3xX3fxX1xX20xX3xX1cxX44xX45xX4xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX8bxX12xX0xX7xXexX76xX18xX1cxX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3fxX2axX37xX1cxX3xX1xX20xX1cxX2axX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX33cxX1cxX3xX157xXf5xX3xXexX347xX3xX27xX28xX1cxX2axX3xX27xX1294xX3xX27xXf0xX33xX3xX3fxXcxXb7axXa4xX3xX6xX1cxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX3acxXc9xX3xX1xX270xXdxXaxX3xX1xX76xX10xX12b2xX9xXaxX48xX1axX6xX1cxX3f5xX5axX18xX4xX48xX1cxX2axX6xX1cxX3f5xX1xX6xX1cxX2axX3f5xX1xX6xX3f5xXexXdxX1cxX1xX3f5xX4xX1xXdxX3f5xX1xX18xX1cxX3f5xX157xXf5xX3f5xXexX118xX3f5xX5axX18xX1cxX2axX3f5xX5axX18xX3f5xX5axX6xX33xX3f5xX1cxXexX19xX3f5xX6xX1cxX3f5xX7xXdxX1cxX1xX3f5xX3acxX6xX3f5xX1xX18xXdxX48xX2xX3a8xX157xX358xXf5xXf5xXf4xX1xXexX19xXaxX12xX3fxX2axX37xX1cxX3xX1xX20xX1cxX2axX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX33cxX1cxX3xX157xXf5xX3xXexX347xX3xX27xX28xX1cxX2axX3xX27xX1294xX3xX27xXf0xX33xX3xX3fxXcxXb7axXa4xX3xX6xX1cxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX3acxXc9xX3xX1xX270xXdxX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX76xX18xX1cxX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xX115xX121xX1cxX3xX4xX192xX1cxX1xX3xX1cxX1xXdxX82xX19xX3xX8bxX8cxX3xX7xX210xX1cxX3xX3acxX33xX77dxXexXa4xX3xX1dxXdxX1cxX1xX3xX5axX18xX6xX1cxX1xXa4xX3xX1cxX2axX20xX1cxX1xX3xX1cxX2axX37xX1cxX3xX1xX20xX1cxX2axX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX3xX5xX33xX602xX1cxX3xX27xX28xX1cxX2axX3xX1xX20xX1cxX1xX3xX4xX68xX1cxX2axX3xXexX6dxX1cxX1xX3xX1cxX1xX20xX3xX3acxX37xX118xX3xX5axX7dxX1cxX2axX3xX3fxXcxXb7axX3xX8bxX20xX3xX6xX1cxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX3acxXc9xX3xX1xX270xXdxXf4xX3xXcxX247xX3xX27xXf0xX33xX3xX1cxX1a9xX19xX3xX5xX192xXdxX3xX1cxX6xX118xXa4xX3xX4xX3bxX4xX3xXexX17dxX3xX4xX1xXc15xX4xX3xXexX5cfxX1cxX3xX5axX8cxX1cxX2axX3xX27xXc9xX3xX4xX1xXdxX3xXexX76xX121xX1cxX3xX157xXf5xX3xXexX347xX3xX27xX28xX1cxX2axX3xX27xX1294xX3xX27xXf0xX33xX3xX3fxXcxXb7axX3xX8bxX20xX3xX6xX1cxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX3acxXc9xX3xX1xX270xXdxX3xXexX192xXdxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xXf4xX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX8bxX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX548xX1f9xX1xX135xX3xX27xX10xX1cxX838xX3xX1cxX2axX18xX192xXdxX3xXexX82xX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX3a6xX3xX548xXcxX1xX126xX6xX3xX7xXc15xX4xX3xX19xX33xX6xXa4xX3xXexX1xX247xX6xX3xX7xXc15xX4xX3xX1axX3bxX1cxX838xXaxX3xX1xX76xX10xX12b2xX9xXaxX48xXexX1xX33xX18xX1cxX2axX3f5xX19xX6xXdxX3f5xX5axXdxX4xX1xX3f5xX8bxX33xX48xX4xX1xX18xX3f5xX5axX10xX1cxX3f5xX1cxX2axX18xX6xXdxX3f5xXexX10xX3f5xX1xX6xX3f5xXexXdxX1cxX1xX3f5xXexX1xX18xX6xX3f5xX7xX33xX4xX3f5xX19xX33xX6xX3f5xXexX1xX33xX6xX3f5xX7xX33xX4xX3f5xX1axX6xX1cxX48xX2xX3a8xX157xX2xX157xX3a8xXf4xX1xXexX19xXaxX12xX0xXdxX19xX2axX3xX7xX76xX4xX9xXaxX48xX19xX10xX5axXdxX6xX48xX2xX154xXf5xX48xX1cxX10xX3a1xX7xX48xX2xX31dxXf3xX157xX48xX2xX157xXf5xX5axX3aaxX2xXf3xX3aaxX3aaxX157xX3a8xXexX3f1xX31dxX3aaxX31dxX5xX3aaxX3f5xXexXdxX10xX1cxX3f5xX5axX18xXf4xX40bxXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX3xX27xX28xX1cxX2axX3xX1xX20xX1cxX1xX3xXexX1xX33xX3xX1cxX2axX37xX1cxX3xX7xX3bxX4xX1xX3xX3fxX1xX20xX3xX1cxX44xX45xX4xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX8bxX12xX0xX7xXexX76xX18xX1cxX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX548xX1f9xX1xX135xX3xX27xX10xX1cxX838xX3xX1cxX2axX18xX192xXdxX3xXexX82xX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX3a6xX3xX548xXcxX1xX126xX6xX3xX7xXc15xX4xX3xX19xX33xX6xXa4xX3xXexX1xX247xX6xX3xX7xXc15xX4xX3xX1axX3bxX1cxX838xXaxX3xX1xX76xX10xX12b2xX9xXaxX48xXexX1xX33xX18xX1cxX2axX3f5xX19xX6xXdxX3f5xX5axXdxX4xX1xX3f5xX8bxX33xX48xX4xX1xX18xX3f5xX5axX10xX1cxX3f5xX1cxX2axX18xX6xXdxX3f5xXexX10xX3f5xX1xX6xX3f5xXexXdxX1cxX1xX3f5xXexX1xX18xX6xX3f5xX7xX33xX4xX3f5xX19xX33xX6xX3f5xXexX1xX33xX6xX3f5xX7xX33xX4xX3f5xX1axX6xX1cxX48xX2xX3a8xX157xX2xX157xX3a8xXf4xX1xXexX19xXaxX12xX548xX1f9xX1xX135xX3xX27xX10xX1cxX838xX3xX1cxX2axX18xX192xXdxX3xXexX82xX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX3a6xX3xX548xXcxX1xX126xX6xX3xX7xXc15xX4xX3xX19xX33xX6xXa4xX3xXexX1xX247xX6xX3xX7xXc15xX4xX3xX1axX3bxX1cxX838xX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX76xX18xX1cxX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xXcxX76xX121xX1cxX3xX27xX364xX6xX3xX1axX20xX1cxX3xXexX6dxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX3xX4xX1xX6dxX3xX4xX24axX3xX1xX82xX3xXexX1xXe8xX1cxX2axX3xX1cxX2axX37xX1cxX3xX1xX20xX1cxX2axX3xX5xX20xX3xX27xX44xX135xX4xX3xXbxX1x12b30xXbxX3xX1dxXdxX1cxX1xX3xX5axX18xX6xX1cxX1xX3xX1cxX2axX18xX192xXdxX3xXexX82xXf4xX3xXcxX1xXddxX3xX1cxX1xX44xX1cxX2axXa4xX3xX27xX602xX3xX5xX6xX3xXb7ax133c3xXa4xX3xX1axX6xX1xXexX3xXcxX1xX3bxXdxX3xX2e7xX6xX1cxX778xX3xX8bxX117bxX1cxX3xX548xXexX1xX126xX6xX3xX7xXc15xX4xX3xX19xX33xX6xXa4xX3xXexX1xX247xX6xX3xX7xXc15xX4xX3xX1axX3bxX1cxX838xX3xX1cxX1xX44xX3xX19xX270xXexX3xX19xX24axX1cxX3xX1xX20xX1cxX2axX3xX1axX552xX1cxX1xX3xXexX1xX44xXa8xX1cxX2axX3xXexX76xX121xX1cxX3xXexX1xX364xX3xXexX76xX44xXa8xX1cxX2axX3xXaxX4xX1xX135xX3xX27xX10xX1cxXaxX3xXexX192xXdxX3xXcxX2b2xX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xXf4xX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX8bxX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX1xX68dxX3xXexX76xX135xX3xX3acxX37xX118xX3xX1cxX1xX20xX3xXexX552xX1cxX1xX3xX1cxX2axX1xX23xX6xX3xX4xX1xX18xX3xX1cxX2axX44xXa8xXdxX3xX1dxX1xXdxXddxX19xX3xXexX1xX364xXaxX3xX1xX76xX10xX12b2xX9xXaxX48xX1cxX1xXdxXbxX3f5xX4xX6xX33xX3f5xX118xX10xX33xX3f5xXexX1xX33xX18xX1cxX2axX48xX8bxXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3f5xX1xX18xX3f5xXexX76xX18xX3f5xX3acxX6xX118xX3f5xX1cxX1xX6xX3f5xXexXdxX1cxX1xX3f5xX1cxX2axX1xXdxX6xX3f5xX4xX1xX18xX3f5xX1cxX2axX33xX18xXdxX3f5xX1dxX1xXdxX10xX19xX3f5xXexX1xXdxX48xX2xX3a8xX2xX157xX2xX2xXf4xX1xXexX19xXaxX12xX0xXdxX19xX2axX3xX7xX76xX4xX9xXaxX48xX19xX10xX5axXdxX6xX48xX2xX154xXf5xX48xX1cxX10xX3a1xX7xX48xX2xX31dxX157xX31dxX48xX3f1xX154xX5axXf3xX2xXf5xX2xX157xX157xX3f1xXexX3f1xX358xX358xX31dxX5xX3a8xX3f5xXdxX19xX2axX3f5xX3f1xX157xXf3xX31dxXf4xX40bxXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX3xX27xX28xX1cxX2axX3xX1xX20xX1cxX1xX3xXexX1xX33xX3xX1cxX2axX37xX1cxX3xX7xX3bxX4xX1xX3xX3fxX1xX20xX3xX1cxX44xX45xX4xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX8bxX12xX0xX7xXexX76xX18xX1cxX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX1xX68dxX3xXexX76xX135xX3xX3acxX37xX118xX3xX1cxX1xX20xX3xXexX552xX1cxX1xX3xX1cxX2axX1xX23xX6xX3xX4xX1xX18xX3xX1cxX2axX44xXa8xXdxX3xX1dxX1xXdxXddxX19xX3xXexX1xX364xXaxX3xX1xX76xX10xX12b2xX9xXaxX48xX1cxX1xXdxXbxX3f5xX4xX6xX33xX3f5xX118xX10xX33xX3f5xXexX1xX33xX18xX1cxX2axX48xX8bxXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3f5xX1xX18xX3f5xXexX76xX18xX3f5xX3acxX6xX118xX3f5xX1cxX1xX6xX3f5xXexXdxX1cxX1xX3f5xX1cxX2axX1xXdxX6xX3f5xX4xX1xX18xX3f5xX1cxX2axX33xX18xXdxX3f5xX1dxX1xXdxX10xX19xX3f5xXexX1xXdxX48xX2xX3a8xX2xX157xX2xX2xXf4xX1xXexX19xXaxX12xX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX1xX68dxX3xXexX76xX135xX3xX3acxX37xX118xX3xX1cxX1xX20xX3xXexX552xX1cxX1xX3xX1cxX2axX1xX23xX6xX3xX4xX1xX18xX3xX1cxX2axX44xXa8xXdxX3xX1dxX1xXdxXddxX19xX3xXexX1xX364xX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX76xX18xX1cxX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xX117fxX3xX3bxX1cxX2axX3xX154xXf5xX48xX3f1xX3xXa4xX3xX1fxX270xXdxX3xX3fxX2axX44xXa8xXdxX3xX19xX68xX3xX1xX33xX118xX82xX1cxX3xX3fxX2axX1xXdxX3xX2bfxX33xX37xX1cxX3xXexX76xX6xX18xX3xX7xXe8xX3xXexXdxX221xX1cxX3xX157xXf5xX3xXexX76xXdxX82xX33xX3xX27xX28xX1cxX2axX3xX5axX18xX3xX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX3f5xX3xX1f9xX1xXdxX3xX1cxX1xX3bxX1cxX1xX3xX115x13446xX4xX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX3xX1xX68dxX3xXexX76xX135xX3x1220dxX27xX135xXexX3xX2x11920xX3xX5xX20xX19xX3xX1cxX1xX20xX3xXexX552xX1cxX1xX3xX1cxX2axX1xX23xX6xX3xX4xX1xX18xX3xX4xX1xX364xX3xX1fxX28xX3xXcxX1xX364xX3xX2b2xX1xX44xX135xX1cxX2axXa4xX3xX26dxX3xXexX1xX602xX1cxX3xX358xXa4xX3xX3acxXc9xX3xX2bfxX33xX37xX1cxX3xX1fxX28xX1cxX2axXf4xX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX8bxX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX48xX33xX5xX12xX0xX5axXdxX8bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX76xXaxX12xX0xX48xX5axXdxX8bxX12xX0xX48xX5axXdxX8bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c5xX33xXexX1xX18xX76xXaxX12xXcxX1xX33xX3xX2b2xX1xX44xX33cxX1cxX2axX0xX48xXbxX12
Thu Phương