Lưỡi áp cao lục địa suy yếu, Hà Tĩnh có mưa rào và dông
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (15/3), khu vực Bắc Trung bộ có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, cao nhất từ 25 - 28 độ C.
dbe2x1272ex142bdxdddcx129c9x14b18xf582x13d8fx14fedx15213x16751xfe98x12699x10984xe137x1104bxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax16924x136a7x11648xXexX0x1557axXaxX17xX18xX19xXexX0xfefex12a1fxX19xef4dxXexX0xXax13c24xX9xf4a7xXdxX18x163abxX2fxecc4xe9d9x13169xX5x160bdxXbxXdxX17xX32xXex11515x14a03xe125xX35xX9x14255xX33xX9xX2cxX18xX24xX9xXdx15cacxX2cxX9x14799x15044xX18xX9xX2fxf45bxX26xX9xX26x14838xX50x15aa2xX9x16a2dx10bccxX9xX5xf71ax1687fxXaxX9xX2cx14602xX9xXcxX3cxX18xX9x13b5exX59xX24xX9x114edxX59xX9xX19x16133xX5dx14e33xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX35xX19xX31xX32xX33xXdxXax15bfbxX18xX35xX5dxee11x11429xX17x13320xX2fxX2xX17xXbxX18xX35xXdxX2axX85xX19xX35xX6bxe239xX18xX33xX24xX3bxX35xX6bxX17xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX58xX17xX18xX19xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX5xX67xX50xX5dxX71xX9xXbx14e95xXcxX9xX2x1065exX9xX23xX40xX24xX9x1492bxXax10395xX9xXbxX3cx108edxX5dxX71xX9xX5xXax1162axX26xX9xX6bxe405xX5dxX9xe16fxX50x1060fxX2cxX9xX71xX35xX18xX56xX9xXaxX6fxXcxX9xX5dxX18xX26xX9x13b8dxX2ax10beaxX1cxf98bxfeebxX56xX9x151aexXaxX50xX9xX6bxXbdxX2cxX9x1609cxe609xX2cxX9xX5xX67xX50xX5dxX71xX9xX23x11233xX9xX2cxX61xX9xXcxX3cxX18xX9xX67xX59xX24xX9xX6bxX59xX9xX19xX6fxX5dxX71xX9xX6bxX59xX35xX9xX5dx11326xX35xe399xX9xX5dxXaxX35x16779xXbxX9xX4bxX103xX9xXbxXax10828xX33xX9xX5dxXaxX12cxXbxX9xXbx1414cxX9xX2axe273xX9xff00xX9x15589xX2axX9xX4bxX103xX9xX4xX56xX9xX2cxX18xX24xX9xX5dxXaxX12cxXbxX9xXbxX135xX9xX13cxXeaxX9xX13axX9xX13cxX138xX9xX4bxX103xX9xX4x13373xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf8xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17x14891xXbxX13axX18xXdxX35xX71xX5dx13a81xX9xX2cxX17xX5dxXbxX17xX67xX11fxX32xXexX0xX35xXcxX71xX9xX2fxX67xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX184xX1cxX1cxX35xX15dxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX5dxXaxX15dxX6bxX5dxX1cxX5dxX17xX88xX2fxX1cxX2axX138xX2axX2axX1cx12b66xX1b9xX19x12cadxe7ccxX1b9xXeaxX2axX13cxXeaxXbxX1b9xXeaxX1bdxXdxX1bdxX15dx146f2xX33xX71xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX88xX35xX19xXbxXaxX184x13751xX1bdxX1bdxX33xX17cxX11fxXaxX17xX35xX71xXaxXbxX184xX1bcxX1bdxX1bdxX33xX17cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXdxX50xX24xX35xX9xX18xX33xX9xX2cxX18xX24xX9xXdxX50xX2cxX9xX19xX35xX18xX9xX2fxX50xX26xX9xX26xX17xX50xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX5dxXaxX9xX2cxX24xX9xXcxX50xX18xX9xX67xX18xX24xX9xX6bxX18xX9xX19xX24xX5dxX71xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX5dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX17cxXbxX13axX18xXdxX35xX71xX5dxX184xX9xX2cxX17xX5dxXbxX17xX67xX11fxX32xXexX58xX59xX9xX5xX5cxX5dxXaxX9xX4bxX3cxXc9xX2cxX9xX19xXbdxX9xX23xX40xX24xX9xX2cxX61xX9xXcxX3cxX18xX9xX67xX59xX24xX9xX6bxX59xX9xX19xX6fxX5dxX71xX15dxX9xX0xX17xXcxXex13772xX5dxXaxX184xX9x10ecdxX5dxXaxX9xX5xX12cxX5dxX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf8xX24xX19xX26xX32xXexX58xX35xX124xX5dxX9xX5dxX18xX26xX9xXe8xX2axXeaxX1cxXecxXedxX56xX9xXdxX3cxX3dxX35xX9xX40xX33xX9xX2cxX18xX24xX9xXdxX48xX2cxX9xX4bxX4cxX18xX9xXbxX35xX54xX33xX9xXbxX48xX2cxX9xX2fxX50xX26xX9xX26xX54xX50xX56xX9xX19xX35xX9xX2cxXaxX50xX26x122f7xX5dxX9xXdxX124xX2cxXaxX9x16891xX6fxX5dxX71xX9xX6bxX59xX9xX23xX35xX54xX5dxX9xXbxXc5xX5dxXaxX15dxX9xX2xX24xX9x12003xX5dxXaxX9xXaxX3cx1027axX5dxX71xX9xX2cxXcfxX18xX9xX67xe717xX18xX9xX33xXaxXc5xX18xX9xX5xXb9xX26xX9xX86xX18xXcxX9xXdxX3cxX3dxX35xX9xX40xX33xX9xX2cxX18xX24xX9xXdxX48xX2cxX9xX4bxX4cxX18xX9xX2fxX50xX26xX9xX26xX54xX50xX9xX6bxX59xX9xX23xX35xX54xX5dxX9xXbxXc5xX5dxXaxX9xXbxX67xX24xX5dxX71xX9xX2fxX40xX5dxX71xX9xX2fx15cb6xXcxX9xX6bxX59xX9xX4bxfa34xXcxX9xX5dxX18xX26xX9xXe8xX2axXeaxX1cxXecxXedxX56xX9xX317xX9xXf0xXaxX50xX9xX6bxXbdxX2cxX9xX6bxX4cxX5dxXaxX9xXf8xXf9xX2cxX9xXf8xX103xX9xX17cxX50xX12cxXbxX9xXaxX35xX124xX5dxX9xX2fxX3cxX11dxX5dxX71xX9xXcxde3dxX9xX6bxX59xX9xX2fxX3cxX11dxX5dxX71xX9xXcxX3a2xX9xX5dxXax16428xX9xX67xX311xX35xX9xX67xX40xX2cxX15dxX9xX5xe053xXcxX9xX5dxXaxX320xX5dxX9xX17cxX18xX9xXbxX67xX36cxX5dxX9xX2axX1bdxXf0xXcxX56xX9xX71xX35xX311xXcxX9xX17cxX50xXd8xX5dxX71xX9xX19xX3cxX365xX35xX9xX2axXf0xXcxX9xXbxX67xX24xX5dxX71xX9xX2fxX3cxX11dxX5dxX71xX9xXcxX3a2xX15dxX9xX58xX35xX124xX5dxX9xXbxX3cxXc9xX5dxX71xX9xX2fxX3cxX11dxX5dxX71xX9xXcxX3a2xX9xX6bxX59xX9xX2fxX3cxX11dxX5dxX71xX9xXcxX3a2xX9xX5dxXaxX3b2xX9xX6bxe692xX9xX4bxX36cxXcxX9xX6bxX59xX9xX2fxX40xX5dxX71xX9xX2fx11b9axX9xX2cxde2fxX5dxX9xX17cxX50xX12cxXbxX9xXaxX35xX124xX5dxX9xX317xX9xXf0xXaxX50xX9xX6bxXbdxX2cxX9xX6bxX4cxX5dxXaxX9xXf8xXf9xX2cxX9xXf8xX103xX9xXbxX67xX24xX5dxX71xX9xXf0xXaxX24xX311xX5dxX71xX9xX13cxX9xX13axXecxX9xX5dxX71xX59xX26xX9xXbxX365xX35xX15dxX9xX4xX12cxX33xX9xX4bxX103xX9xX67xXcfxX35xX9xX67xX24xX9xXbxXaxX35xX36cxX5dxX9xXbxX18xX35xX9xX19xX24xX9xX2fxX3cxX11dxX5dxX71xX9xXcxX3a2xX184xX9xX2cxX12cxX33xX9xX2axX15dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf8xX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexX0xX2fxXbxX67xX24xX5dxX71xXexX5xXaxf7d6xX35xX9xXbxX35xX54xXbxX9xX5dxX71xX59xX26xX9xX6bxX59xX9xX4bxX36cxXcxX9xX2axXeaxX1cxXecxX9xX2cxXaxX24xX9xXbxX135xX5dxX71xX9xX6bxX3a2xX5dxX71xX184xX0xX1cxX2fxXbxX67xX24xX5dxX71xXexX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf8xX24xX19xX26xX32xXexX0xX23xXexX7xXaxXc5xX18xX9xX5xXb9xX26xX9xXf8xXf9xX2cxX9xXf8xX103xX184xX9xX0xX1cxX23xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf8xX24xX19xX26xX32xXexX81xXb9xX26xX9xXbxXaxX18xX26xX9xX4bxfea7xX35xX56xX9xX5dxX71xX59xX26xX9xX5dxXf9xX5dxX71xX56xX9xX2cxXaxX35xX41dxX50xX9xXbxXd8xX35xX9xX6bxX59xX9xX4bxX36cxXcxX9xX2cxX61xX9xXcxX3cxX18xX9xX67xX59xX24xX9xX6bxX59xX9xX19xX6fxX5dxX71xX9xX6bxX59xX35xX9xX5dxX11dxX35xX15dxX9x1488bxX35xX61xX9xX5dxXaxX3b2xX15dxX9xX2fbxX103xX9x16971xXcxX9xXbxX135xX9xXeaxX1bdxX13ax13249xXeax112dcxX15dxX9xX86xXaxX35xX124xXbxX9xX4bxX103xX9xXbxXaxX12cxX33xX9xX5dxXaxX12cxXbxX9xXbxX135xX9xX2axX1dcxX9xX13axX9xX2axX58exX9xX4bxX103xX9xX4xX15dxX9xX86xXaxX35xX124xXbxX9xX4bxX103xX9xX2cxX18xX24xX9xX5dxXaxX12cxXbxX9xXbxX135xX9xX13cxXeaxX9xX13axX9xX13cxX138xX9xX4bxX103xX56xX9xX67xX35xX36cxX5dxX71xX9xXf0xXaxX50xX9xX5xXb9xX26xX9xXf8xXf9xX2cxX9xX13cxX138xX13axXecxX2axX9xX4bxX103xX56xX9xX2cxX61xX9xX5dxX11dxX35xX9xXbxX67xX36cxX5dxX9xXecxX2axX9xX4bxX103xX9xX4xX15dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf8xX24xX19xX26xX32xXexX0xX23xXexX7xXaxXc5xX18xX9xX2fbxX6fxX5dxX71xX9xXf8xXf9xX2cxX9xXf8xX103xX184xX9xX0xX1cxX23xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf8xX24xX19xX26xX32xXexX86xXaxX35xX41dxX50xX9xXcxXb9xX26xX56xX9xX2cxX61xX9xXcxX3cxX18xX9xX6bxX59xX35xX9xX5dxX11dxX35xX56xX9xX2fxX40xX5dxX71xX9xX2fxX365xXcxX9xX2cxX61xX9xX2fxX3cxX11dxX5dxX71xX9xXcxX3a2xX9xX6bxX59xX9xX2fxX3cxX11dxX5dxX71xX9xXcxX3a2xX9xX5dxXaxX3b2xX9xX67xX311xX35xX9xX67xX40xX2cxX56xX9xX4bx14c3cxX5dxX71xX9xX23x13a9dxX5dxX71xX9xX6bxX17xX5dxX9xX23xX35xX2f3xX5dxX9xX2fxX40xX5dxX71xX9xX2fxX365xXcxX9xX6bxX59xX9xX4bxX36cxXcxX9xX2cxX61xX9xXcxX3cxX18xX9xX5dxXax14450xX56xX9xXcxX3cxX18xX9xX33xXaxX3a2xX5dxX9xX6bxX59xX9xX2fxX3cxX11dxX5dxX71xX9xXcxX3a2xX9xX67xX311xX35xX9xX67xX40xX2cxX11fxX9xXbxX67xX3cxX18xX9xX2cxXaxX35xX41dxX50xX9xX71xX35xX311xXcxX9xXcxXb9xX26xX9xXbxX67xX4bcxX35xX9xX5dxXf9xX5dxX71xX15dxX9xX579xX35xX61xX9xX4bxX6fxX5dxX71xX9xX5dxX18xXcxX9xX2cxX12cxX33xX9xX13cxX13axXecxX15dxX9xX2fbxX103xX9xX585xXcxX9xXbxX135xX9xX1dcxX1bdxX13axX58exX1dcxX590xX15dxX9xX86xXaxX35xX124xXbxX9xX4bxX103xX9xXbxXaxX12cxX33xX9xX5dxXaxX12cxXbxX9xXbxX135xX9xX2axX138xX9xX13axX9xX13cxX2axX9xX4bxX103xX9xX4xX15dxX9xX86xXaxX35xX124xXbxX9xX4bxX103xX9xX2cxX18xX24xX9xX5dxXaxX12cxXbxX9xXbxX135xX9xX13cxXecxX9xX13axX9xX13cxX1dcxX9xX4bxX103xX9xX4xX15dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf8xX24xX19xX26xX32xXexX0xX23xXexX5xXaxX18xX5dxXaxX9xX58xX61xX18xX9xX13axX9xX5xXaxX135xX18xX9xX5xXaxX35xX36cxX5dxX9xX58xX50xX54xX184xX0xX1cxX23xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf8xX24xX19xX26xX32xXexX81xXb9xX26xX9xXbxXaxX18xX26xX9xX4bxX53dxX35xX56xX9xX2cxX61xX9xXcxX3cxX18xX9xX67xX59xX24xX9xX6bxX59xX9xX19xX6fxX5dxX71xX9xX6bxX59xX35xX9xX5dxX11dxX35xX15dxX9xX579xX35xX61xX9xX5dxXaxX3b2xX15dxX9xX2fbxX103xX9xX585xXcxX9xXbxX135xX9xX1dcxX1bdxX13axX58exX1dcxX590xX15dxX9xX86xXaxX35xX124xXbxX9xX4bxX103xX9xXbxXaxX12cxX33xX9xX5dxXaxX12cxXbxX9xXbxX135xX9xX2axX138xX9xX13axX9xX13cxX2axX9xX4bxX103xX9xX4xX15dxX9xX86xXaxX35xX124xXbxX9xX4bxX103xX9xX2cxX18xX24xX9xX5dxXaxX12cxXbxX9xXbxX135xX9xX13cxXeaxX9xX13axX9xX13cxX138xX9xX4bxX103xX9xX4xX15dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf8xX24xX19xX26xX32xXexX0xX23xXexX2fbxX59xX9xX86x15c67xX5dxX71xX9xX4bxX54xX5dxX9xXf8xX320xX5dxXaxX9xX5xXaxX50x13fc7xX5dxX184xX0xX1cxX23xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf8xX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxXc5xX18xX9xX23xXf9xX2cxX9xX5dxXaxX35xX41dxX50xX9xXcxXb9xX26xX56xX9xX2cxX61xX9xXcxX3cxX18xX9xX67xX59xX24xX9xX6bxX59xX9xX19xX6fxX5dxX71xX9xX67xX311xX35xX9xX67xX40xX2cxX11fxX9xX33xXaxXc5xX18xX9xX5dxX18xXcxX9xXcxXb9xX26xX9xXbxXaxX18xX26xX9xX4bxX53dxX35xX56xX9xX2cxX61xX9xXcxX3cxX18xX9xX67xX59xX24xX9xX6bxX59xX9xX19xX6fxX5dxX71xX9xX6bxX59xX35xX9xX5dxX11dxX35xX15dxX9xX579xX35xX61xX9xX4bxX6fxX5dxX71xX9xX23xXf9xX2cxX9xX4bxX54xX5dxX9xX4bxX6fxX5dxX71xX9xX2cxX12cxX33xX9xX13cxX13axXecxX15dxX9xX5xX67xX24xX5dxX71xX9xX2cxX11dxX5dxX9xX19xX6fxX5dxX71xX9xX2cxX61xX9xXf0xXaxX311xX9xX5dxXd3xX5dxX71xX9xX17cxX311xX26xX9xX67xX18xX9xXbxXd8xX56xX9xXdxXd8xX2cxX56xX9xXcxX3cxX18xX9xX4bxX40xX9xX6bxX59xX9xX71xX35xX61xX9xX71xX35xX86fxXbxX9xXcx16be9xX5dxXaxX15dxX9xX2fbxX103xX9xX585xXcxX9xXbxX135xX9xXeaxXeaxX13axX58exX1bcxX590xX15dxX9xX86xXaxX35xX124xXbxX9xX4bxX103xX9xXbxXaxX12cxX33xX9xX5dxXaxX12cxXbxX9xXbxX135xX9xX13cxX13cxX9xX13axX9xX13cxXeaxX9xX4bxX103xX9xX4xX15dxX9xX86xXaxX35xX124xXbxX9xX4bxX103xX9xX2cxX18xX24xX9xX5dxXaxX12cxXbxX9xXbxX135xX9xX13cxX58exX9xX13axX9xXecxX13cxX9xX4bxX103xX9xX4xX15dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf8xX24xX19xX26xX32xXexX0xX23xXexX5xXb9xX26xX9xX86xX71xX50xX26xX36cxX5dxX184xX0xX1cxX23xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf8xX24xX19xX26xX32xXexX81xXb9xX26xX9xXbxXaxX18xX26xX9xX4bxX53dxX35xX56xX9xX5dxX71xX59xX26xX9xX5dxXf9xX5dxX71xX56xX9xX2cxXaxX35xX41dxX50xX9xXbxXd8xX35xX9xX2cxX61xX9xXcxX3cxX18xX9xX67xX59xX24xX9xX6bxX59xX9xX19xX6fxX5dxX71xX9xX67xX311xX35xX9xX67xX40xX2cxX56xX9xX4bxX36cxXcxX9xX2cxX61xX9xXcxX3cxX18xX9xX6bxX59xX35xX9xX5dxX11dxX35xX15dxX9xX579xX35xX61xX9xX5dxXaxX3b2xX15dxX9xX5xX67xX24xX5dxX71xX9xX2cxX11dxX5dxX9xX19xX6fxX5dxX71xX9xX2cxX61xX9xXf0xXaxX311xX9xX5dxXd3xX5dxX71xX9xX17cxX311xX26xX9xX67xX18xX9xXbxXd8xX56xX9xXdxXd8xX2cxX56xX9xXcxX3cxX18xX9xX4bxX40xX9xX6bxX59xX9xX71xX35xX61xX9xX71xX35xX86fxXbxX9xXcxX94cxX5dxXaxX15dxX9xX2fbxX103xX9xX585xXcxX9xXbxX135xX9xX1bcxXeaxX13axX58exXecxX590xX15dxX9xX86xXaxX35xX124xXbxX9xX4bxX103xX9xXbxXaxX12cxX33xX9xX5dxXaxX12cxXbxX9xXbxX135xX9xX2axX1b9xX9xX13axX9xX13cxX1bdxX9xX4bxX103xX9xX4xX15dxX9xX86xXaxX35xX124xXbxX9xX4bxX103xX9xX2cxX18xX24xX9xX5dxXaxX12cxXbxX9xXbxX135xX9xXecxX1bdxX13axXecxXecxX9xX4bxX103xX9xX4xX15dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf8xX24xX19xX26xX32xXexX0xX23xXexX86xX18xXcxX9xXf8xX103xX184xX0xX1cxX23xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf8xX24xX19xX26xX32xXexX81xXb9xX26xX9xXbxXaxX18xX26xX9xX4bxX53dxX35xX56xX9xX5dxX71xX59xX26xX9xX5dxXf9xX5dxX71xX56xX9xX2cxXaxX35xX41dxX50xX9xXbxXd8xX35xX9xX2cxX61xX9xXcxX3cxX18xX9xX67xX59xX24xX9xX6bxX59xX9xX19xX6fxX5dxX71xX9xX67xX311xX35xX9xX67xX40xX2cxX56xX9xX4bxX36cxXcxX9xX2cxX61xX9xXcxX3cxX18xX9xX6bxX59xX35xX9xX5dxX11dxX35xX15dxX9xX579xX35xX61xX9xX4bxX6fxX5dxX71xX9xX23xXf9xX2cxX9xX4bxX54xX5dxX9xX4bxX6fxX5dxX71xX9xX2cxX12cxX33xX9xX13cxX13axXecxX15dxX9xX5xX67xX24xX5dxX71xX9xX2cxX11dxX5dxX9xX19xX6fxX5dxX71xX9xX2cxX61xX9xXf0xXaxX311xX9xX5dxXd3xX5dxX71xX9xX17cxX311xX26xX9xX67xX18xX9xXbxXd8xX56xX9xXdxXd8xX2cxX56xX9xXcxX3cxX18xX9xX4bxX40xX9xX6bxX59xX9xX71xX35xX61xX9xX71xX35xX86fxXbxX9xXcxX94cxX5dxXaxX15dxX9xX2fbxX103xX9xX585xXcxX9xXbxX135xX9xXeaxX1bdxX13axX58exXecxX590xX15dxX9xX86xXaxX35xX124xXbxX9xX4bxX103xX9xXbxXaxX12cxX33xX9xX5dxXaxX12cxXbxX9xXbxX135xX9xX13cxXecxX9xX13axX9xX13cxX1dcxX9xX4bxX103xX9xX4xX15dxX9xX86xXaxX35xX124xXbxX9xX4bxX103xX9xX2cxX18xX24xX9xX5dxXaxX12cxXbxX9xXbxX135xX9xXecxX13cxX9xX13axX9xXecxXeaxX9xX4bxX103xX9xX4xX15dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf8xX24xX19xX26xX32xXexX0xX23xXexX58xX59xX9xX86xX103xX35xX184xX0xX1cxX23xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf8xX24xX19xX26xX32xXexX86xXaxX35xX41dxX50xX9xXcxXb9xX26xX56xX9xX2fxX40xX5dxX71xX9xX2fxX365xXcxX9xX6bxX59xX9xX4bxX36cxXcxX9xX2cxX61xX9xXcxX3cxX18xX9xX33xXaxX3a2xX5dxX56xX9xX2fxX3cxX11dxX5dxX71xX9xXcxX3a2xX9xX6bxX59xX9xX2fxX3cxX11dxX5dxX71xX9xXcxX3a2xX9xX5dxXaxX3b2xX9xX67xX311xX35xX9xX67xX40xX2cxX56xX9xXbxX67xX3cxX18xX9xX2cxXaxX35xX41dxX50xX9xX71xX35xX311xXcxX9xXcxXb9xX26xX9xXbxX67xX4bcxX35xX9xX5dxXf9xX5dxX71xX15dxX9xX579xX35xX61xX9xX4bxX6fxX5dxX71xX9xX5dxX18xXcxX9xX2cxX12cxX33xX9xX13cxX13axXecxX15dxX9xX2fbxX103xX9xX585xXcxX9xXbxX135xX9xX1dcxXeaxX13axX58exX1b9xX590xX15dxX9xX86xXaxX35xX124xXbxX9xX4bxX103xX9xXbxXaxX12cxX33xX9xX5dxXaxX12cxXbxX9xXbxX135xX9xX2axX58exX9xX13axX9xX13cxX2axX9xX4bxX103xX9xX4xX15dxX9xX86xXaxX35xX124xXbxX9xX4bxX103xX9xX2cxX18xX24xX9xX5dxXaxX12cxXbxX9xXbxX135xX9xX13cxX1bcxX9xX13axX9xX13cxX1dcxX9xX4bxX103xX9xX4xX15dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX294xX50xXbxXaxX24xX67xX32xXexX7xX15dx12dbfxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
P.V