Hyundai Việt Nam chính thức triệu hồi Grand i10 vì lỗi phanh
Tổng Cục Đăng Kiểm Việt Nam vừa chính thức phát đi thông báo triệu hồi lô xe Hyundai Grand i10 1.2AT do lắp không đúng cơ cấu đĩa phanh.
6f54x8208x1056dxd4c5xc8f5x9f67xf72fx7c9fx7c0bxX7xe02cxd629xa7eex8220x89ecxc63bxX5x9ae3xXax10721xe33ax8a75x9bb5xf846xaec1xX6xXdxX3xf3a7xXdxbc7dxXexX3xd1bdxX6x9059xX3xX4xX1x82faxX16xX1xX3xXexX1x8703xX4xX3xXex937dxXdxX1dxX15xX3xX1xa09fxXdxX3xe2efxX30xX6xX16xX17xX3xXdxX2xf176xX3xa1a2x7f4cxX3xX5x10599xXdxX3xXbxX1xX6xX16xX1xX0xc1f3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX17xXaxX12xXcxf47axX16xc530xX3x8344x9e42xX4xX3x9af0xced8xX16xX68xX3x7ba8xXdx8543xX22xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX6xX22xX3xX43xf802xX6xX3xX4xX1xX26xX16xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xXbxX1xfc36xXexX3x9b28xXdxX3xXexX1xa662xX16xX68xX3xec05xX92xa4f1xX3xXexX30xXdxX1dxX15xX3xX1xX36xXdxX3xX5xX9axX3xbdb5xX10xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX39xX30xX6xX16xX17xX3xXdxX2xX41xX3xX2xb4f7xb447x10c97xXcxX3xX17xXa0xX3xX5xd2f7xXbxX3xdcdcxX1xX9axX16xX68xX3xX95xc255xX16xX68xX3xX4x73faxX3xX4xeb10xX15xX3xX95xf201xX6xX3xXbxX1xX6xX16xX1xXc5xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX10xX16xXexX10xX30xXaxX12xX0xXdxX22xX68xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX16xX10xac41xX7xbf76xXdxX22xX6xX68xX10xXaxX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxX112xXdxX17xXexX1x7cffxX3x76a2xX12axf795xXbxXafx7feexX3xX1xX10xXdxX68xX1xXexX128xX3x9b62x9c41xXc6xXbxXafxX12fxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX6xX22xX3xX4xX1xX26xX16xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xXexX30xXdxX1dxX15xX3xX1xX36xXdxX3xX39xX30xX6xX16xX17xX3xXdxX2xX41xX3xX43xX44xX3xX5xX47xXdxX3xXbxX1xX6xX16xX1xX3xX1xX44xX16xX1xX3xae61xX16xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX128xX50xX50xXdxXc5xX9exX6xXa0xX1xX6xXexXdxX16xX1xXc5xX43xX16xX50xX16xX10xX112xX7xX50xX2xX12cxXc6xXc6xX50xX2xX41xd949xX17xcedaxX2xX12axX2xX139xX1baxX13axXexX13axX12cxX2x84e5xX5xX12cxXc5xf083xXbxX68x7ec3xX30xX9xX12cxXc6xX139xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX6xX22xX3xX4xX1xX26xX16xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xXexX30xXdxX1dxX15xX3xX1xX36xXdxX3xX39xX30xX6xX16xX17xX3xXdxX2xX41xX3xX43xX44xX3xX5xX47xXdxX3xXbxX1xX6xX16xX1xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX6xXbxXexXdxXa0xX16xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX39xX30xX6xX16xX17xX3xXdxX2xX41xX3xX2xXc5xXc6xXc7xXcxXc5xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd658xXa0xX17xX14xXaxX12xX6axX6bxX3xXexX1xX75xX3xX95xfd0exXexX3xXexX30xXdxX1dxX15xX3xX1xX36xXdxX3xX5x93a4xX16xX3xX16xe463xX14xX3xX9exX6xXa0xX3xX68xX36xX22xX3xX2xX13axX12cxX3xX4xX1xXdxf96bxX4xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX39xX30xX6xX16xX17xX3xXdxX2xX41xX3xX2xXc5xXc6xXc7xXcxX3xX95x972exX266xX4xX3xX7xX18axX16xX3xXafxX15xXe0xXexX3xXexX82xX3xXc6xX2xX50xX41xX139xX50xXc6xX41xX2xX12cxX3xX95xX28axX16xX3xX139xX41xX50xX41xX139xX50xXc6xX41xX2xX12cxXc5xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX258xXa0xX17xX14xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX4xX1xXa0xX3xX9exXdxX28axXexX3xXexX30xXa0xX16xX68xX3xc8efxX15xX92xX3xXexX30xX44xX16xX1xX3xX4xXe0xXbxX3xXbxX1xX92xXexX3xX43xa05cxXexX3xXexX2a6xX3xX95xc2d9xX3xXafxX18axX14xX3xX30xX6xX3xX16xX1xX274xX22xX3xX5xf5dbxX16xbf75xX3xXexX1xX6xX14xX3xX43xX44xX3xX4xXddxX3xX4xXe0xX15xX3xXbxX1xX6xX16xX1xX3xXexX30xa992xX16xX3xX39xX30xX6xX16xX17xX3xXdxX2xX41xX3xX2xXc5xXc6xXc7xXcxX3xX5xX278xX3xXbxX1xX6xX16xX1xX3xX95xXe4xX6xX3xXexX30xX2a6x8679xX4xX3xX43xX278xX3xXbxX1xX6xX16xX1xX3xXexX6xX16xX68xX3xXexX30xcc15xX16xX68xX3xXbxX1xX26xX6xX3xX7xX6xX15xX3xXexX1xX44xX3xX1xc2e7xX3xX5xf4a8xXdxX3xX5xXcexXbxX3xXbxX1xX6xX16xX1xX3xX95xXe4xX6xX3xXexX30xX341xX16xX3xX4xX18axX3xX1baxX3xX9exX92xX16xX1xX3xX16xX1xX2a6xX3xXbxX1xXdxX341xX16xX3xX9exX18axX16xX3xX39xX30xX6xX16xX68xX3xXdxX2xX41xX3xX2xXc5xXc6xXc7xXcxX3xX39x10cb9xa1ffxX3xX95xX6xX16xX68xX3xXexX1x906cxX3xX16xX68xX1xXdxX1dxX22xXc5xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX10xX16xXexX10xX30xXaxX12xX0xXdxX22xX68xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX16xX10xX112xX7xX114xXdxX22xX6xX68xX10xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX6xX22xX3xX4xX1xX26xX16xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xXexX30xXdxX1dxX15xX3xX1xX36xXdxX3xX39xX30xX6xX16xX17xX3xXdxX2xX41xX3xX43xX44xX3xX5xX47xXdxX3xXbxX1xX6xX16xX1xX3xX1xX44xX16xX1xX3xX18axX16xX1xX3xXc6xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX128xX50xX50xXdxXc5xX9exX6xXa0xX1xX6xXexXdxX16xX1xXc5xX43xX16xX50xX16xX10xX112xX7xX50xX2xX12cxXc6xXc6xX50xX2xX41xX1b8xX17xX1baxX2xX12axX2xX1baxX41xX1b8xXexX1baxXc6xX2xX1baxX5xX2xXc5xX1c9xXbxX68xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX6xX22xX3xX4xX1xX26xX16xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xXexX30xXdxX1dxX15xX3xX1xX36xXdxX3xX39xX30xX6xX16xX17xX3xXdxX2xX41xX3xX43xX44xX3xX5xX47xXdxX3xXbxX1xX6xX16xX1xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX258xXa0xX17xX14xXaxX12xX1bxX44xX3xX43xX310xX14xX328xX3xX95xX75xX3xX95xX18axX22xX3xX9exX18axXa0xX3xXexX1x9c8exX4xX3xX1xXdxX1dxX16xX3xX95xXd8xX16xX68xX3xX2fcxX15xX14xX3xX95x9f1axX16xX1xX3xX95xX317xX3xX9exX6xX16xX3xX1xX278xX16xX1xX328xX3xX4xX92xX4xX3xXafxX10xX3xXexX30xXa0xX16xX68xX3xX17xXdxX1dxX16xX3xX16xX278xX14xX3xX7x788axX3xX95xX2a6xX266xX4xX3xXd1xXdxX75xX22xX3xXexX30xX6xX3xX43xX278xX3xXexX1xX6xX14xX3xXexX1xX28axX3xXexX38cxXdxX3xX4xX92xX4xX3xX95xX38cxXdxX3xX5xf9b3xX3xX15xea37xX3xX2fcxX15xX14xaf9bxX16xX3xX4xed86xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXcxX1xX278xX16xX1xX3xX6axX9axX16xX68xXc5xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX258xXa0xX17xX14xXaxX12xXcxX1x7affxXdxX3xX68xXdxX6xX16xX3xXd1xXdxX75xX22xX3xXexX30xX6xX3xX43xX278xX3xX7xX3d5xX6xX3xX4xX1xa083xX6xX3xX7xX543xX3xX22xXe0xXexX3xXd1xX1xXa0xX18axX16xX68xX3xX2xX3xXexXdxX28axX16xX68xX50xX22xX47xXdxX3xXafxX10xX3xX43xX278xX3xX4xX1xX2a6xXddxX16xX68xX3xXexX30xX44xX16xX1xX3xXexX1xX15xX3xX1xX36xXdxX3xX9exXcexXexX3xX95xX274xX15xX3xX17xXdx7d02xX16xX3xX30xX6xX3xXexX82xX3xX16xX68xX278xX14xX3xXc6xX1baxX50xX12axX50xXc6xX41xX2xX12cxX3xX95xX28axX16xX3xX1xX28axXexX3xX139xX2xX50xX2xXc6xX50xXc6xX41xX2xX1c5xXc5xX3xXcxXe0xXexX3xX4xX18axX3xX2fcxX15xX14xX3xXexX30xX44xX16xX1xX3xXd1xXdxX75xX22xX3xXexX30xX6xX3xX43xX278xX3xXd1xX1xXcexX4xX3xXbxX1xX6bxX4xX3xXafxX10xX3xX9exX51bxX3xX5xX47xXdxX3xX7xX543xX3xX95xX2a6xX266xX4xX3xX22xXdxX601xX16xX3xXbxX1xX26xX3xX1xXa0xX278xX16xX3xXexXa0xX278xX16xXc5xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX10xX16xXexX10xX30xXaxX12xX0xXdxX22xX68xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX16xX10xX112xX7xX114xXdxX22xX6xX68xX10xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX6xX22xX3xX4xX1xX26xX16xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xXexX30xXdxX1dxX15xX3xX1xX36xXdxX3xX39xX30xX6xX16xX17xX3xXdxX2xX41xX3xX43xX44xX3xX5xX47xXdxX3xXbxX1xX6xX16xX1xX3xX1xX44xX16xX1xX3xX18axX16xX1xX3xX139xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX128xX50xX50xXdxXc5xX9exX6xXa0xX1xX6xXexXdxX16xX1xXc5xX43xX16xX50xX16xX10xX112xX7xX50xX2xX12cxXc6xXc6xX50xX2xX41xX1b8xX17xX1baxX2xX12axX2xX1baxX41xX1b8xXexX1b8xX12axX1c5xX5xXc6xXc5xX1c9xXbxX68xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX6xX22xX3xX4xX1xX26xX16xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xXexX30xXdxX1dxX15xX3xX1xX36xXdxX3xX39xX30xX6xX16xX17xX3xXdxX2xX41xX3xX43xX44xX3xX5xX47xXdxX3xXbxX1xX6xX16xX1xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX6xXbxXexXdxXa0xX16xXaxX12xb819x8eb8xXexX3xXexX30xXa0xX16xX68xX3xX4xX92xX4xX3xXafxX10xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXdxX2xX41xX3xXaxX16xX68xX1xXdxXaxX3xX9exX51bxX3xX5xXcexXbxX3xX7xX6xXdxX3xX4xXddxX3xX4xXe0xX15xX3xXbxX1xX6xX16xX1xXc5xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3ccxXa0xX15xX30xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXa0xX3xX17xX6xX16xX43xXdxX10xXexXc5xX43xX16xX0xX50xXbxX12