Bộ Chính trị cảnh cáo, cho thôi giữ chức Bí thư với ông Trương Minh Tuấn
Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Trương Minh Tuấn bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ TT-TT.
f33x1a09x3802x1af6x6045x1e63x4471x8875x7345xX7x1225x8bcbx2523x20fcx2112x67daxX5x3ae5xXax21a3x87bbx1759xX3x5e2exX1x7c96x3bfexX1xX3xXex1dacx51eexX3xX4x4564xX19xX1xX3xX4x5110x2a0bx87daxX3xX4xX1xX27xX3xXexX1x8694xXdxX3x3cb3xXdx3452xX3xX4xX1x35a2xX4xX3xX13xX18xX3xXexX1x4c8cxX3x88b4x3e25xXdxX3xX30xX19xX33xX3xXcxX1dxX41x43daxX19xX33xX3x5f63xXdxX19xX1xX3xXcx7ec8x7794xX19xX0x4bd1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5c29xX10xX6x54ecxXaxX12xX13xX14xX3xX16xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX3x423axX58x332bx5debxXexX3x1cd6xX1exX19xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1x5326xX19xX1xX3x3cb2x488dxX3xX5xX58x5feexXexX3xX30xX19xX33xX3xXcxX1dxX41xX4exX19xX33xX3xX52xXdxX19xX1xX3xXcxX58xX59xX19xX3x20e3x8c6bxX19xX33xX3xX1x8ac7xX19xX1xX3xXexX1xX39xX4xX3xX4xX21xX19xX1xX3xX4xX26xX27xX3xX43xX8exX3xX4xX1xX27xX3xXexX1xX30xXdxX3xX33xXdxX35xX3xX4xX1xX39xX4xX3xX13xX18xX3xXexX1xX41xX3xX13xX6xX19xX3xX4xX26xX19xX3xX7x6a77xX3xX84xX21xX19xX33xX3xX13xX14xX3xXcxXcx2540xXcxXcx86ffxX0xX5cxXbxX12xX0xXexX6xXafxX5xX10xX3xX7xXexX80xX5xX10xX9xXax80c7xX6xX1dxX33xXdxX19x7ca1xX3x22efxXbx3395xX3xX6xX58xXexX27x2a14xXaxX12xX0xXexXafxX27xX6exX80xX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX6exX12xX0xXdxX10exX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX10exX7xXf8xXbxX1xX27xXexX27xXaxX3xX7xXexX80xX5xX10xX9xXax5426xXdxX6exXexX1xX114xX3x1d1bxX2x8a25xXbxX118xX11exX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX114xX3x8652xX2x2670xXbxX118xX11exXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXafxX14xX3xX4xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX3xX4xX21xX19xX1xX3xX4xX26xX27xX3xXafxX14xX3xXexX1dxX41x1056xX19xX33xX3xXafxX14xX3xXexX1xX30xX19xX33xX3xXexXdxX19xX3xXexX1dxX58xX80x4571xX19xX3xXexX1xX30xX19xX33xX3xXexX1dxX41xX4exX19xX33xX3xX10exXdxX19xX1xX3xXexX58xX59xX19xX3xX1xXb5xX19xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX114xX5cxX5cxXdxXfbxXafxX6xX27xX1xX6xXexXdxX19xX1xXfbxX43xX19xX5cxX19xX10xX14exX7xX5cxX2x22d5xX116xX1e7xX5cxX2xX166xX155xX6exX164xX2xX157xX157xX157xX164xX157xXex755dxX157xX5x8774xXfbx6719xXbxX33x2d73xX1dxX9xX2xX1f7xX166xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX3xX4xX21xX19xX1xX3xX4xX26xX27xX28xX3xX4xX1xX27xX3xXexX1xX30xXdxX3xX33xXdxX35xX3xX4xX1xX39xX4xX3xX13xX18xX3xXexX1xX41xX3xX43xX44xXdxX3xX30xX19xX33xX3xXcxX1dxX41xX4exX19xX33xX3xX52xXdxX19xX1xX3xXcxX58xX59xX19xXaxX3xX6exX6xXexX6xXf8xXbxX1xX27xXexX27xXf8xX27xX1dxXdxX33xXdxX19xX6xX5xXf8xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX114xX5cxX5cxXdxX10exX6xX33xX10xX7xXfbxX43xX27xX43xXfbxX43xX19xX5cxX58xXbxX5xX27xX6xX6exX10xX6exX5cxX6xX1e7xX19xX118xX7exX19xX19xXexX1fcx670axX6xX157xX2xX297xX7xX5xXexX1dxX1f7xX6xX14exX14exX5cxX116xX166xX2xX1e7x443axX166xX1f7xX2a9xX2xX116xX5cxXexX1dxX58xX27xX33xX19xX2a9xX10exXdxX19xX1xX2a9xXexX58xX6xX19xX2a9xX2xX2a9xX80xX19xXafxX58xXfbxX1fcxXbxX33xXaxX3xX6exX6xXexX6xXf8xX6exX10xX7xX4xX9xXaxX13xX14xX3xX16xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX3xX7exX58xX80xX81xXexX3xX84xX1exX19xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1xX8exX19xX1xX3xX92xX93xX3xX5xX58xX97xXexX3xX30xX19xX33xX3xXcxX1dxX41xX4exX19xX33xX3xX52xXdxX19xX1xX3xXcxX58xX59xX19xX3xXafxXb0xX19xX33xX3xX1xXb5xX19xX1xX3xXexX1xX39xX4xX3xX4xX21xX19xX1xX3xX4xX26xX27xX3xX43xX8exX3xX4xX1xX27xX3xXexX1xX30xXdxX3xX33xXdxX35xX3xX4xX1xX39xX4xX3xX13xX18xX3xXexX1xX41xX3xX13xX6xX19xX3xX4xX26xX19xX3xX7xXecxX3xX84xX21xX19xX33xX3xX13xX14xX3xXcxXcxXf8xXcxXcxXfbxXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXexX6exX12xX0xX5cxXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX6exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX6xXbxXexXdxX27xX19xXaxX12xX13xX14xX3xX16xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX3xX7exX58xX80xX81xXexX3xX84xX1exX19xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1xX8exX19xX1xX3xX92xX93xX3xX5xX58xX97xXexX3xX30xX19xX33xX3xXcxX1dxX41xX4exX19xX33xX3xX52xXdxX19xX1xX3xXcxX58xX59xX19xX3xXafxXb0xX19xX33xX3xX1xXb5xX19xX1xX3xXexX1xX39xX4xX3xX4xX21xX19xX1xX3xX4xX26xX27xX3xX43xX8exX3xX4xX1xX27xX3xXexX1xX30xXdxX3xX33xXdxX35xX3xX4xX1xX39xX4xX3xX13xX18xX3xXexX1xX41xX3xX13xX6xX19xX3xX4xX26xX19xX3xX7xXecxX3xX84xX21xX19xX33xX3xX13xX14xX3xXcxXcxXf8xXcxXcxXfbxX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxXexX6exX12xX0xX5cxXexX1dxX12xX0xX5cxXexXafxX27xX6exX80xX12xX0xX5cxXexX6xXafxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX27xX6exX80xXaxX12x8711xX33xX8exX80xX3xX2xX116xX5cxX1f7xX5cxX116xX166xX2xX1e7xX28xX3xXex4e37xXdxX3xXcxX1dx70a1xX3xX7xX18fxX3xXcxX1dxX58xX19xX33xX3xX41xX4exX19xX33xX3x1082xX21xX19xX33xX28xX3xX13xX14xX3xX16xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX3xX84x883bxX3xX1x4802xXbxX3xX6exX41xX44xXdxX3xX7xXecxX3xX4xX1x11bbxX3xXexX1dxXb5xX3xX4xX491xX6xX3xXcx647exX19xX33xX3xX13xX18xX3xXexX1xX41xX3xX447xX33xX58xX80x71f0xX19xX3x323bxX1x4848xX3xXcxX1dxX484xX19xX33xX28xX3xX118xX10xX10exX3xX118x876cxXexX3xX84xX1a4xX3xX19xX33xX1xX1exX3xX4xX491xX6xX3x4b91xX93xX3xXafxX6xX19xX3x81b6xXdx3de4xX10exX3xXexX1dxX6xX3xXcxX1dxX58xX19xX33xX3xX41xX4exX19xX33xX3xXexX458xXdxX3xXcx3d72xX3xXexX1dxXb5xX19xX1xX3xX7x6a28xX3xX2xX116xX116xXf8xXcxXcxX1dxX5cxX4cdxX13xX4d4xXcxXcx5a78xX28xX3xX19xX33xX8exX80xX3xX166xX155xX5cxX1f7xX5cxX116xX166xX2xX1e7xX3xX43xX1a4xX3xX43xXdx701bxX4xX3xX84xX1a4xX3xX19xX33xX1xX1exX3xX118xX10xX10exX3xX118xX4bexXexX28xX3xXexX1xXdxX3xX1xX8exX19xX1xX3xX92xX93xX3xX5xX58xX97xXexX3xX30xX19xX33xX3xX447xX33xX58xX80xX4abxX19xX3xX13x60c8xX4xX3x1050xX27xX19xX28xX3xX19xX33xX58xX80x8f15xX19xX3xX4cdxX93xX3xX43xXdxX559xX19xX3xXcxX1dxX58xX19xX33xX3xX41xX4exX19xX33xX3xX46dxX21xX19xX33xX28xX3xX19xX33xX58xX80xX559xX19xX3xX13xX18xX3xXexX1xX41xX3xX13xX6xX19xX3xX4xX26xX19xX3xX7xXecxX3xX84xX21xX19xX33xX28xX3xX19xX33xX58xX80xX559xX19xX3xX13xX14xX3xXexX1dxX41xX18fxX19xX33xX3xX13xX14xX3xXcxX1xX30xX19xX33xX3xXexXdxX19xX3xX43xX8exX3xXcxX1dxX58xX80xX1a4xX19xX3xXexX1xX30xX19xX33xX3xX19xX1xXdxX51cxX10exX3xX92x8a72xX3xX116xX166xX2xX2xX3xXf8xX3xX116xX166xX2xX155xX3xX43xX8exX3xX30xX19xX33xX3xXcxX1dxX41xX4exX19xX33xX3xX52xXdxX19xX1xX3xXcxX58xX59xX19xX28xX3xX4cdxX93xX3xX43xXdxX559xX19xX3xXcxX1dxX58xX19xX33xX3xX41xX4exX19xX33xX3xX46dxX21xX19xX33xX28xX3xX13xX18xX3xXexX1xX41xX3xX13xX6xX19xX3xX4xX26xX19xX3xX7xXecxX3xX84xX21xX19xX33xX28xX3xX13xX14xX3xXexX1dxX41xX18fxX19xX33xX3xX13xX14xX3xXcxX1xX30xX19xX33xX3xXexXdxX19xX3xX43xX8exX3xXcxX1dxX58xX80xX1a4xX19xX3xXexX1xX30xX19xX33xX28xX3xX4cdxX93xX3xX43xXdxX559xX19xX3xX13xX6xX19xX3xX16xX1xX59xXbxX3xX1xX8exX19xX1xX3xX46dxX21xX19xX33xX3xXafxX14xX3xX4d4xX1xX4f6xXdxX3xX4xX26xX4xX3xX4xX4exX3xX7exX58xX6xX19xX3xXcxX1dxX58xX19xX33xX3xX41xX4exX19xX33xX3xX19xX1xXdxX51cxX10exX3xX92xX5c9xX3xX116xX166xX2xX157xX3x4a96xX3xX116xX166xX116xX166xXfbxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX27xX6exX80xXaxX12xX13xX14xX3xX16xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX3xX19xX1xX97xX19xX3xXexX1xX59xX80xX3xX13xX6xX19xX3xX4xX26xX19xX3xX7xXecxX3xX84xX21xX19xX33xX3xX13xX14xX3xXcxX1xX30xX19xX33xX3xXexXdxX19xX3xX43xX8exX3xXcxX1dxX58xX80xX1a4xX19xX3xXexX1xX30xX19xX33xX3xX84xX481xX3xX43xXdxX3xXbxX1xX458xX10exX28xX3xX92xX1xX58xX80xX81xXexX3xX84xXdxX4d6xX10exX3xX1dxX59xXexX3xX19xX33xX1xXdxX559xX10exX3xXexX1dxX484xX19xX33xX28xX3xX84xX481xX3xX5xX8exX10exX3xXexX1xX59xXexX3xXexX1xX27xX26xXexX3xX5xX44xX19xX3xXexX8exXdxX3xX7xX21xX19xX3xX4xX491xX6xX3xX447xX1xX8exX3xX19xX41xX44xX4xX28xX3xX33x4cc3xX80xX3xX21xX19xX1xX3xX1xX41xX18fxX19xX33xX3xX19xX33xX1xXdxX559xX10exX3xXexX1dxX484xX19xX33xX3xX84xX81xX19xX3xX1xX27xX458xXexX3xX84xX14xX19xX33xX3xX43xX8exX3xX7exX58xX26xX3xXexX1dxXb5xX19xX1xX3xX4xX49cxX3xXbxX1x1d39xX19xX3xX1xX27xX26xX3xX4xX491xX6xX3xXcxX49cxX19xX33xX3xX16xX30xX19xX33xX3xXexX80xX3xX52xX27xXafxXdx45d3xX27xX19xX10xX28xX3xX84xX81xX19xX3xX58xX80xX3xXexX18xX19xX3xX4xX491xX6xX3xXexX49cxX3xX4xX1xX39xX4xX3xX84xX21xX19xX33xX3xX43xX8exX3xX13xX14xX3xXcxX1xX30xX19xX33xX3xXexXdxX19xX3xX43xX8exX3xXcxX1dxX58xX80xX1a4xX19xX3xXexX1xX30xX19xX33xX28xX3xX33xX748xX80xX3xXafxX39xX4xX3xX118xX4b0xX4xX3xXexX1dxX27xX19xX33xX3xX118xX481xX3xX1xX14xXdxX11exX3xX84xX4d6xX3xX10exX14xXexX3xX7xX4f6xX3xX84x7c11xX19xX33xX3xX4xX1xX18xX3xX5xX481xX19xX1xX3xX84xX458xX27xX3xX13xX14xX3xX43xXdxX3xXbxX1xX458xX10exX3xX19xX33xX1xXdxX559xX10exX3xXexX1dxX484xX19xX33xX3xX43xX8exX3xX1dxX59xXexX3xX19xX33xX1xXdxX559xX10exX3xXexX1dxX484xX19xX33xX3xXexX1dxX27xX19xX33xX3xXexX1xXecxX4xX3xX1xXdxX51cxX19xX3xX19xX33xX58xX80xX559xX19xX3xXexX54dxX4xX3xX5xX8exX10exX3xX43xXdxX51cxX4xX3xX43xX8exX3xX4xX1xX39xX4xX3xXexX1dxX26xX4xX1xX28xX3xX19xX1xXdxX51cxX10exX3xX43xX45dxX3xX84xX41x23daxX4xX3xX33xXdxX6xX27xXfbxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX27xX6exX80xXaxX12xX13xX6xX19xX3xX13xX18xX3xXexX1xX41xX3xX84xX481xX3xX7exX58xX80xX81xXexX3xX84xX1exX19xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1xX8exX19xX1xX3xX92xX93xX3xX5xX58xX97xXexX3xX13xX6xX19xX3xX4xX26xX19xX3xX7xXecxX3xX84xX21xX19xX33xX3xX13xX14xX3xXcxX1xX30xX19xX33xX3xXexXdxX19xX3xX43xX8exX3xXcxX1dxX58xX80xX1a4xX19xX3xXexX1xX30xX19xX33xX3xX19xX1xXdxX51cxX10exX3xX92xX5c9xX3xX116xX166xX2xX2xX3xXf8xX3xX116xX166xX2xX155xX3xXafxXb0xX19xX33xX3xX1xXb5xX19xX1xX3xXexX1xX39xX4xX3xX4xX21xX19xX1xX3xX4xX26xX27xXfbxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX27xX6exX80xXaxX12x6140xX19xX33xX3xX447xX33xX58xX80xX4abxX19xX3xX13xX54dxX4xX3xX550xX27xX19xX28xX3xX19xX33xX58xX80xX559xX19xX3xX4cdxX93xX3xX43xXdxX559xX19xX3xXcxX1dxX58xX19xX33xX3xX41xX4exX19xX33xX3xX46dxX21xX19xX33xX28xX3xX19xX33xX58xX80xX559xX19xX3xX13xX18xX3xXexX1xX41xX3xX13xX6xX19xX3xX4xX26xX19xX3xX7xXecxX3xX84xX21xX19xX33xX28xX3xX19xX33xX58xX80xX559xX19xX3xX13xX14xX3xXexX1dxX41xX18fxX19xX33xX3xX13xX14xX3xXcxX1xX30xX19xX33xX3xXexXdxX19xX3xX43xX8exX3xXcxX1dxX58xX80xX1a4xX19xX3xXexX1xX30xX19xX33xX3xX4xX1xX1exX58xX3xXexX1dxX26xX4xX1xX3xX19xX1xXdxX51cxX10exX3xX4xX1xX18xX19xX1xX3xX43xX1a4xX3xX19xX1xX35xX19xX33xX3xX43xXdxX3xXbxX1xX458xX10exX28xX3xX92xX1xX58xX80xX81xXexX3xX84xXdxX4d6xX10exX3xX4xX491xX6xX3xX13xX6xX19xX3xX4xX26xX19xX3xX7xXecxX3xX84xX21xX19xX33xX3xX19xX1xXdxX51cxX10exX3xX92xX5c9xX3xX116xX166xX2xX2xX3xXf8xX3xX116xX166xX2xX155xXfbxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX27xX6exX80xXaxX12xX937xX19xX33xX3xX550xX27xX19xX3xX84xX481xX3xX43xXdxX3xXbxX1xX458xX10exX3xX19xX33xX58xX80xX559xX19xX3xXexX54dxX4xX3xXexX97xXbxX3xXexX1dxX58xX19xX33xX3xX6exX748xX19xX3xX4xX1xX491xX28xX3xX7exX58xX80xX3xX4xX1xX81xX3xX5xX8exX10exX3xX43xXdxX51cxX4xX11exX3xXexX1xXdxX81xX58xX3xX6exX748xX19xX3xX4xX1xX491xX3xXexX1dxX27xX19xX33xX3xX5xX481xX19xX1xX3xX84xX458xX27xX28xX3xX4xX1x16bfxX3xX84xX458xX27xX28xX3xX92xX1xX30xX19xX33xX3xXafxX8exX19xX3xXafxX458xX4xX28xX3xXexX1xX21xX27xX3xX5xX58xX97xX19xX3xXexX1dxX27xX19xX33xX3xXexX97xXbxX3xXexX1xX4d6xX3xX13xX6xX19xX3xX4xX26xX19xX3xX7xXecxX3xX84xX21xX19xX33xX28xX3xXexX1dxXecxX4xX3xXexXdxX81xXbxX3xX4xX1xXa8exX3xX84xX458xX27xX3xX43xX8exX3xX7exX58xX80xX81xXexX3xX84xX1exX19xX1xX3xX19xX1xXdxX1a4xX58xX3xX19xX14xXdxX3xX6exX58xX19xX33xX3xX5xXdxX559xX19xX3xX7exX58xX6xX19xX3xX84xX81xX19xX3x63eexXecxX3xX26xX19xX3xX92xX1xX30xX19xX33xX3xX84xX4b0xX19xX33xX3xX7exX58xX80xX3xX84xX1exX19xX1xX11exX3xX92x7a5cxX3xX43x1c90xX19xX3xXafxX21xX19xX3xXexX1dxXb5xX19xX1xX3xXcxX1xX491xX3xXexX41xX44xX19xX33xX3xX16xX1xX18xX19xX1xX3xXbxX1xX491xX3xXbxX1xX559xX3xX6exX58xX80xX51cxXexX3xX4xX1xX491xX3xXexX1dxX41xX4exX19xX33xX3xX84xX782xX58xX3xXexX41xX3xXb0axXecxX3xX26xX19xX3xX43xX8exX3xX33xXdxX6xX27xX3xX4xX1xX27xX3xX4xX59xXbxX3xX6exX41xX44xXdxX3xX92xXb26xX3xX10exX14xXexX3xX7xX4f6xX3xX43xXb29xX19xX3xXafxX21xX19xX3xX5xXdxX559xX19xX3xX7exX58xX6xX19xX3xX84xX81xX19xX3xXb0axXecxX3xX26xX19xX3xX4x567bxX3xX19xX14xXdxX3xX6exX58xX19xX33xX3xXexX1dxX26xXdxX3xX7exX58xX80xX3xX84xX1exX19xX1xX28xX3xX92xX1xX30xX19xX33xX3xX84xX4b0xX19xX33xX3xX19xX1xXdxX51cxX10exX3xX43xX45dxX3xX84xX41xX881xX4xX3xXbxX1xX748xX19xX3xX4xX30xX19xX33xX11exX3xXexX1xXdxX81xX58xX3xX4xX1xXa8exX3xX84xX458xX27xX28xX3xX92xXdxX4d6xX10exX3xXexX1dxX6xX3xX7exX58xX26xX3xXexX1dxXb5xX19xX1xX3xXexX1xXecxX4xX3xX1xXdxX51cxX19xX3xXb0axXecxX3xX26xX19xX28xX3xX84xX4d6xX3xX118xX21xX80xX3xX1dxX6xX3xX19xX1xXdxX1a4xX58xX3xX43xXdxX3xXbxX1xX458xX10exX3xX1dxX59xXexX3xX19xX33xX1xXdxX559xX10exX3xXexX1dxX484xX19xX33xXfbxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX27xX6exX80xXaxX12xX937xX19xX33xX3xXcxX1dxX41xX4exX19xX33xX3xX52xXdxX19xX1xX3xXcxX58xX59xX19xX28xX3xX4cdxX93xX3xX43xXdxX559xX19xX3xXcxX1dxX58xX19xX33xX3xX41xX4exX19xX33xX3xX46dxX21xX19xX33xX28xX3xX13xX18xX3xXexX1xX41xX3xX13xX6xX19xX3xX4xX26xX19xX3xX7xXecxX3xX84xX21xX19xX33xX28xX3xX13xX14xX3xXexX1dxX41xX18fxX19xX33xX3xX13xX14xX3xXcxX1xX30xX19xX33xX3xXexXdxX19xX3xX43xX8exX3xXcxX1dxX58xX80xX1a4xX19xX3xXexX1xX30xX19xX33xX3xXexX1dxX27xX19xX33xX3xXexX1xX4edxXdxX3xX33xXdxX6xX19xX3xX33xXdxX35xX3xX4xX41xX4exX19xX33xX3xX43xX1exX3xX4cdxX93xX3xX43xXdxX559xX19xX3xX13xX6xX19xX3xX4xX26xX19xX3xX7xXecxX3xX84xX21xX19xX33xX28xX3xXcxX1xX39xX3xXexX1dxX41xX18fxX19xX33xX28xX3xX4x53c2xX19xX33xX3xX4xX1xX1exX58xX3xXexX1dxX26xX4xX1xX3xX19xX1xXdxX51cxX10exX3xX43xX1a4xX3xX19xX1xX35xX19xX33xX3xX43xXdxX3xXbxX1xX458xX10exX28xX3xX92xX1xX58xX80xX81xXexX3xX84xXdxX4d6xX10exX3xX4xX491xX6xX3xX13xX6xX19xX3xX4xX26xX19xX3xX7xXecxX3xX84xX21xX19xX33xX3xX19xX1xXdxX51cxX10exX3xX92xX5c9xX3xX116xX166xX2xX2xX3xXf8xX3xX116xX166xX2xX155xXfbxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX27xX6exX80xXaxX12xX937xX19xX33xX3xXcxX58xX59xX19xX3xX84xX481xX3xX43xXdxX3xXbxX1xX458xX10exX3xX19xX33xX58xX80xX559xX19xX3xXexX54dxX4xX3xXexX97xXbxX3xXexX1dxX58xX19xX33xX3xX6exX748xX19xX3xX4xX1xX491xX28xX3xX7exX58xX80xX3xX4xX1xX81xX3xX5xX8exX10exX3xX43xXdxX51cxX4xX11exX3xXexX1xXdxX81xX58xX3xXexX1dxX26xX4xX1xX3xX19xX1xXdxX51cxX10exX28xX3xXafxX58xX30xX19xX33xX3xX5x5f3dxX19xX33xX3xX5xX481xX19xX1xX3xX84xX458xX27xX3xXexX1dxX27xX19xX33xX3xX7exX58xX26xX3xXexX1dxXb5xX19xX1xX3xX84xX41xX881xX4xX3xXbxX1xX748xX19xX3xX4xX30xX19xX33xX3xX4xX1xXa8exX3xX84xX458xX27xX3xXexX1xXecxX4xX3xX1xXdxX51cxX19xX3xXb0axXecxX3xX26xX19xX11exX3xX92xXb26xX3x325exX58xX80xX81xXexX3xX84xX1exX19xX1xX3xX7xX4f6xX3xX116xX1faxX155xX5cxXe1fxX46dxXf8xX13xXcxXcxXcxXcxX28xX3xX19xX33xX8exX80xX3xX116xX2xX5cxX2xX116xX5cxX116xX166xX2xX157xX3xX4xX491xX6xX3xX13xX14xX3xXcxX1xX30xX19xX33xX3xXexXdxX19xX3xX43xX8exX3xXcxX1dxX58xX80xX1a4xX19xX3xXexX1xX30xX19xX33xX3xXbxX1xX559xX3xX6exX58xX80xX51cxXexX3xXb0axXecxX3xX26xX19xX3xX43xX8exX3xX10exX14xXexX3xX7xX4f6xX3xX43xXb29xX19xX3xXafxX21xX19xX3xX4xXba8xX3xX5xXdxX559xX19xX3xX7exX58xX6xX19xX3xXexX1dxX26xXdxX3xX7exX58xX80xX3xX84xX1exX19xX1xX28xX3xX4xXba8xX3xX43xXb29xX19xX3xXafxX21xX19xX3xX92xX1xX30xX19xX33xX3xXexX1xX58xX14xX4xX3xX19xX1xXdxX51cxX10exX3xX43xX45dxX3xX84xX41xX881xX4xX3xXbxX1xX748xX19xX3xX4xX30xX19xX33xXfbxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX27xX6exX80xXaxX12x814bxX44xXdxX3xX4xX41xX4exX19xX33xX3xX43xX1exX3xX13xX18xX3xXexX1xX41xX3xX13xX6xX19xX3xX4xX26xX19xX3xX7xXecxX3xX84xX21xX19xX33xX28xX3xX13xX14xX3xXexX1dxX41xX18fxX19xX33xX3xXex30abxX3xXexX1xX26xX19xX33xX3xX164xX5cxX116xX166xX2xX155xX3xX84xX81xX19xX3xX19xX6xX80xX28xX3xX30xX19xX33xX3xXcxX1dxX41xX4exX19xX33xX3xX52xXdxX19xX1xX3xXcxX58xX59xX19xX3xX4xX1xX1exX58xX3xXexX1dxX26xX4xX1xX3xX19xX1xXdxX51cxX10exX3xX4xX1xX18xX19xX1xX3xX43xX1a4xX3xX4xX26xX4xX3xX43xXdxX3xXbxX1xX458xX10exX28xX3xX92xX1xX58xX80xX81xXexX3xX84xXdxX4d6xX10exX3xX4xX491xX6xX3xX13xX6xX19xX3xX4xX26xX19xX3xX7xXecxX3xX84xX21xX19xX33xX3xX19xX1xXdxX51cxX10exX3xX92xX5c9xX3xX116xX166xX2xX155xX3xXf8xX3xX116xX166xX116xX2xXfbxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX27xX6exX80xXaxX12xX447xX1xX35xX19xX33xX3xX43xXdxX3xXbxX1xX458xX10exX3xX4xX491xX6xX3xX30xX19xX33xX3xX447xX33xX58xX80xX4abxX19xX3xX13xX54dxX4xX3xX550xX27xX19xX3xX43xX8exX3xX30xX19xX33xX3xXcxX1dxX41xX4exX19xX33xX3xX52xXdxX19xX1xX3xXcxX58xX59xX19xX3xX5xX8exX3xX1dxX59xXexX3xX19xX33xX1xXdxX559xX10exX3xXexX1dxX484xX19xX33xXfbxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX27xX6exX80xXaxX12xX16xXb29xX19xX3xX4xX39xX3xXe1fxX58xX80xX3xX84xX1exX19xX1xX3xX7xX4f6xX3xX1faxX166xXf8xXe1fxX46dxX5cxXcxX505xX28xX3xX19xX33xX8exX80xX3xX116xX155xX5cxX1f7xX5cxX116xX166xX2xX155xX3xX4xX491xX6xX3xX13xX6xX19xX3xX16xX1xX59xXbxX3xX1xX8exX19xX1xX3xXcxX1dxX58xX19xX33xX3xX41xX4exX19xX33xX3xX7exX58xX80xX3xX84xX1exX19xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1xX8exX19xX1xX3xX16xX1xX41xX4exX19xX33xX3xXeeex6a7cxX1085xX3xX43xX8exX3xX16xX1xX41xX4exX19xX33xX3xXeeexX1085xX1085xX1085xX3xX46dxXdxX1a4xX58xX3xX5xX51cxX3xX46dxX21xX19xX33xX3xX43xX1a4xX3xX4xX30xX19xX33xX3xXexX26xX4xX3xX92xXdxX4d6xX10exX3xXexX1dxX6xX3xX33xXdxX26xX10exX3xX7xX26xXexX28xX3xX92xX93xX3xX5xX58xX97xXexX3xX84xX21xX19xX33xX3xX43xX8exX3xXe1fxX58xX80xX3xX84xX1exX19xX1xX3xX7xX4f6xX3xX2xX166xX116xXf8xXe1fxX46dxX5cxXcxX505xX28xX3xX19xX33xX8exX80xX3xX2xX157xX5cxX2xX116xX5cxX116xX166xX2xX1f7xX3xX4xX491xX6xX3xX13xX14xX3xX16xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX3xX43xX1a4xX3xX118x7c3fxX3xX5xXb26xX3xX92xX93xX3xX5xX58xX97xXexX3xX84xX21xX19xX33xX3xX43xXdxX559xX19xX3xX43xXdxX3xXbxX1xX458xX10exX28xX3xX13xX14xX3xX16xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX3xX84xX481xX3xX7exX58xX80xX81xXexX3xX84xX1exX19xX1xX114xX3xXcxX1xXdxX3xX1xX8exX19xX1xX3xX92xX93xX3xX5xX58xX97xXexX3xX30xX19xX33xX3xXcxX1dxX41xX4exX19xX33xX3xX52xXdxX19xX1xX3xXcxX58xX59xX19xX3xXafxXb0xX19xX33xX3xX1xXb5xX19xX1xX3xXexX1xX39xX4xX3xX4xX21xX19xX1xX3xX4xX26xX27xX3xX43xX8exX3xX4xX1xX27xX3xXexX1xX30xXdxX3xX33xXdxX35xX3xX4xX1xX39xX4xX3xX13xX18xX3xXexX1xX41xX3xX13xX6xX19xX3xX4xX26xX19xX3xX7xXecxX3xX84xX21xX19xX33xX3xX13xX14xX3xXcxX1xX30xX19xX33xX3xXexXdxX19xX3xX43xX8exX3xXcxX1dxX58xX80xX1a4xX19xX3xXexX1xX30xX19xX33xX3xX19xX1xXdxX51cxX10exX3xX92xX5c9xX3xX116xX166xX2xX155xX3xXf8xX3xX116xX166xX116xX2xXfbxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX27xX6exX80xXaxX12xX46dxX1a4xX3xX19xX33xX1xX1exX3xX13xX6xX19xX3xX4xX26xX19xX3xX7xXecxX3xX84xX21xX19xX33xX3xX16xX1xX18xX19xX1xX3xXbxX1xX491xX3xX4xX1xXa8exX3xX84xX458xX27xX3xXexX1xXecxX4xX3xX1xXdxX51cxX19xX3xX7exX58xX80xX3xXexX1dxXb5xX19xX1xX3xX118xX110fxX3xX5xXb26xX3xX92xX93xX3xX5xX58xX97xXexX3xX43xX1a4xX3xX1xX8exX19xX1xX3xX4xX1xX18xX19xX1xX3xX84xX4f6xXdxX3xX43xX44xXdxX3xX30xX19xX33xX3xXcxX1dxX41xX4exX19xX33xX3xX52xXdxX19xX1xX3xXcxX58xX59xX19xX3xXafxX21xX27xX3xX84xX21xX10exX3xX84xX806xX19xX33xX3xXafxX14xX28xX3xX92xX1exXbxX3xXexX1xX4edxXdxX3xX43xX44xXdxX3xX92xX93xX3xX5xX58xX97xXexX3xX4xX491xX6xX3xX46dxX21xX19xX33xX3xXexX1xX10xX27xX3xX7exX58xX80xX3xX84xX1exX19xX1xXfbxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX27xX6exX80xXaxX12xX13xX14xX3xX16xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX3xX84xX1a4xX3xX19xX33xX1xX1exX3xX13xX6xX19xX3xX16xX1xX59xXbxX3xX1xX8exX19xX1xX3xXcxX1dxX58xX19xX33xX3xX41xX4exX19xX33xX3xX118xX10xX10exX3xX118xX4bexXexX3xXexX1xXdxX3xX1xX8exX19xX1xX3xX92xX93xX3xX5xX58xX97xXexX3xX19xX33xX1xXdxX559xX10exX3xX10exXdxX19xX1xX3xX84xX4f6xXdxX3xX43xX44xXdxX3xX30xX19xX33xX3xX447xX33xX58xX80xX4abxX19xX3xX13xX54dxX4xX3xX550xX27xX19xX3xXexX1xX10xX27xX3xXexX1x3f8dxX10exX3xX7exX58xX80xX1a4xX19xXfbxX0xX5cxXbxX12xX0xX6exXdxX43xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6exX1dxX10xX5xX6xXexX10xX6exXaxX12xX0xX7xXexX1dxX27xX19xX33xX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX559xX19xX3xX7exX58xX6xX19xX114xX0xX5cxX7xXexX1dxX27xX19xX33xX12xX0xX58xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXf8xXexX1xX58xX10exXafxXf8xX6xX19xX6exXf8xX7xX6xXbxX27xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX46dxX1a4xX3xX19xX33xX1xX1exX3xXexX1xXdxX3xX1xX8exX19xX1xX3xX92xX93xX3xX5xX58xX97xXexX3xX30xX19xX33xX3xX447xX33xX58xX80xX4abxX19xX3xX13xX54dxX4xX3xX550xX27xX19xX3xX43xX8exX3xXcxX1dxX41xX4exX19xX33xX3xX52xXdxX19xX1xX3xXcxX58xX59xX19xXaxX3xX1xX1dxX10xX79exX9xXaxX5cxX4xX1xXdxX19xX1xXf8xXexX1dxXdxX5cxX6exX10xXf8xX19xX33xX1xXdxXf8xXexX1xXdxXf8xX1xX6xX19xX1xXf8xX92xX80xXf8xX5xX58xX6xXexXf8xX27xX19xX33xXf8xX19xX33xX58xX80xX10xX19xXf8xXafxX6xX4xXf8xX7xX27xX19xXf8xX43xX6xXf8xXexX1dxX58xX27xX19xX33xXf8xX10exXdxX19xX1xXf8xXexX58xX6xX19xX5cxX2xX157xX1f7xX116xX1f7xX1f7xXfbxX1xXexX10exXaxX12xX0xXdxX10exX33xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX5cxX10exX10xX6exXdxX6xX5cxX2xX116xX166xX5cxX19xX10xX14exX7xX5cxX2xX1e7xX116xX155xX5cxX2xX166xX157xX6exX155xX2xX157xX166xX116xX157xX1faxXexX2xX164xX1f7xX116xX5x3e67xXf8xX2xX166xX157xX6exX155xX2xX157xX116xX166xX1faxX116xXexX1f7xX1e7xX164xX5xX1f7xXf8xX58xX19xXfbxX1fcxXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX3xX4xX21xX19xX1xX3xX4xX26xX27xX28xX3xX4xX1xX27xX3xXexX1xX30xXdxX3xX33xXdxX35xX3xX4xX1xX39xX4xX3xX13xX18xX3xXexX1xX41xX3xX43xX44xXdxX3xX30xX19xX33xX3xXcxX1dxX41xX4exX19xX33xX3xX52xXdxX19xX1xX3xXcxX58xX59xX19xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX6exXdxX43xX12xX0xX7xXexX1dxX27xX19xX33xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX46dxX1a4xX3xX19xX33xX1xX1exX3xXexX1xXdxX3xX1xX8exX19xX1xX3xX92xX93xX3xX5xX58xX97xXexX3xX30xX19xX33xX3xX447xX33xX58xX80xX4abxX19xX3xX13xX54dxX4xX3xX550xX27xX19xX3xX43xX8exX3xXcxX1dxX41xX4exX19xX33xX3xX52xXdxX19xX1xX3xXcxX58xX59xX19xXaxX3xX1xX1dxX10xX79exX9xXaxX5cxX4xX1xXdxX19xX1xXf8xXexX1dxXdxX5cxX6exX10xXf8xX19xX33xX1xXdxXf8xXexX1xXdxXf8xX1xX6xX19xX1xXf8xX92xX80xXf8xX5xX58xX6xXexXf8xX27xX19xX33xXf8xX19xX33xX58xX80xX10xX19xXf8xXafxX6xX4xXf8xX7xX27xX19xXf8xX43xX6xXf8xXexX1dxX58xX27xX19xX33xXf8xX10exXdxX19xX1xXf8xXexX58xX6xX19xX5cxX2xX157xX1f7xX116xX1f7xX1f7xXfbxX1xXexX10exXaxX12xX46dxX1a4xX3xX19xX33xX1xX1exX3xXexX1xXdxX3xX1xX8exX19xX1xX3xX92xX93xX3xX5xX58xX97xXexX3xX30xX19xX33xX3xX447xX33xX58xX80xX4abxX19xX3xX13xX54dxX4xX3xX550xX27xX19xX3xX43xX8exX3xXcxX1dxX41xX4exX19xX33xX3xX52xXdxX19xX1xX3xXcxX58xX59xX19xX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexX1dxX27xX19xX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6exXaxX12xX447xX33xX8exX80xX3xX1faxX166xX5cxX155xX28xX3x66c2xX80xX3xXafxX6xX19xX3xX4d4xXdxX4d6xX10exX3xXexX1dxX6xX3xXcxX1dxX58xX19xX33xX3xX41xX4exX19xX33xX3xX84xX481xX3xX1dxX6xX3xXexX1xX30xX19xX33xX3xXafxX26xX27xX3xX43xX1a4xX3xX92xX5c9xX3xX1xX484xXbxX3xX116xX1f7xXfbxX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX6exXdxX43xX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXeeexX45dxX3x4c92xXeeex1dc8xX114xX3xX937xX19xX33xX3xX447xX33xX58xX80xX4abxX19xX3xX13xX54dxX4xX3xX550xX27xX19xX28xX3xXcxX1dxX41xX4exX19xX33xX3xX52xXdxX19xX1xX3xXcxX58xX59xX19xX3xX43xXdxX3xXbxX1xX458xX10exX3xX92xX93xX3xX5xX58xX97xXexX3xX1dxX59xXexX3xX19xX33xX1xXdxX559xX10exX3xXexX1dxX484xX19xX33xXaxX3xX1xX1dxX10xX79exX9xXaxX5cxX4xX1xXdxX19xX1xXf8xXexX1dxXdxX5cxX43xX58xXf8xX6xX43xX33xXf8xX27xX19xX33xXf8xX19xX33xX58xX80xX10xX19xXf8xXafxX6xX4xXf8xX7xX27xX19xXf8xXexX1dxX58xX27xX19xX33xXf8xX10exXdxX19xX1xXf8xXexX58xX6xX19xXf8xX43xXdxXf8xXbxX1xX6xX10exXf8xX92xX80xXf8xX5xX58xX6xXexXf8xX1dxX6xXexXf8xX19xX33xX1xXdxX10xX10exXf8xXexX1dxX27xX19xX33xX5cxX2xX157xX157xX1f7xX1faxX1faxXfbxX1xXexX10exXaxX12xX0xXdxX10exX33xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX5cxX10exX10xX6exXdxX6xX5cxX2xX116xX166xX5cxX19xX10xX14exX7xX5cxX2xX1e7xX116xX116xX5cxX2xX166xX157xX6exX155xX2xX157xX116xX166xX1faxX116xXexX1f7xX1e7xX164xX5xX1f7xXf8xX58xX19xXexXdxXexX5xX10xX6exXf8xX2xXfbxX1fcxXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX3xX4xX21xX19xX1xX3xX4xX26xX27xX28xX3xX4xX1xX27xX3xXexX1xX30xXdxX3xX33xXdxX35xX3xX4xX1xX39xX4xX3xX13xX18xX3xXexX1xX41xX3xX43xX44xXdxX3xX30xX19xX33xX3xXcxX1dxX41xX4exX19xX33xX3xX52xXdxX19xX1xX3xXcxX58xX59xX19xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX6exXdxX43xX12xX0xX7xXexX1dxX27xX19xX33xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXeeexX45dxX3xX165exXeeexX1660xX114xX3xX937xX19xX33xX3xX447xX33xX58xX80xX4abxX19xX3xX13xX54dxX4xX3xX550xX27xX19xX28xX3xXcxX1dxX41xX4exX19xX33xX3xX52xXdxX19xX1xX3xXcxX58xX59xX19xX3xX43xXdxX3xXbxX1xX458xX10exX3xX92xX93xX3xX5xX58xX97xXexX3xX1dxX59xXexX3xX19xX33xX1xXdxX559xX10exX3xXexX1dxX484xX19xX33xXaxX3xX1xX1dxX10xX79exX9xXaxX5cxX4xX1xXdxX19xX1xXf8xXexX1dxXdxX5cxX43xX58xXf8xX6xX43xX33xXf8xX27xX19xX33xXf8xX19xX33xX58xX80xX10xX19xXf8xXafxX6xX4xXf8xX7xX27xX19xXf8xXexX1dxX58xX27xX19xX33xXf8xX10exXdxX19xX1xXf8xXexX58xX6xX19xXf8xX43xXdxXf8xXbxX1xX6xX10exXf8xX92xX80xXf8xX5xX58xX6xXexXf8xX1dxX6xXexXf8xX19xX33xX1xXdxX10xX10exXf8xXexX1dxX27xX19xX33xX5cxX2xX157xX157xX1f7xX1faxX1faxXfbxX1xXexX10exXaxX12xXeeexX45dxX3xX165exXeeexX1660xX114xX3xX937xX19xX33xX3xX447xX33xX58xX80xX4abxX19xX3xX13xX54dxX4xX3xX550xX27xX19xX28xX3xXcxX1dxX41xX4exX19xX33xX3xX52xXdxX19xX1xX3xXcxX58xX59xX19xX3xX43xXdxX3xXbxX1xX458xX10exX3xX92xX93xX3xX5xX58xX97xXexX3xX1dxX59xXexX3xX19xX33xX1xXdxX559xX10exX3xXexX1dxX484xX19xX33xX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexX1dxX27xX19xX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6exXaxX12xX4cdxX93xX3xXafxX6xX19xX3xX4d4xXdxX4d6xX10exX3xXexX1dxX6xX3xXcxX1dxX58xX19xX33xX3xX41xX4exX19xX33xX3xX92xX81xXexX3xX5xX58xX97xX19xX28xX3xX43xXdxX3xXbxX1xX458xX10exX3xX4xX491xX6xX3xX4xXecxX58xX3xX13xX14xX3xXexX1dxX41xX18fxX19xX33xX3xX447xX33xX58xX80xX4abxX19xX3xX13xX54dxX4xX3xX550xX27xX19xX28xX3xX13xX14xX3xXexX1dxX41xX18fxX19xX33xX3xXcxX1dxX41xX4exX19xX33xX3xX52xXdxX19xX1xX3xXcxX58xX59xX19xX3xXexX1dxX27xX19xX33xX3xX43xX45dxX3xX165exXeeexX1660xX3xX5xX8exX3xX1dxX59xXexX3xX19xX33xX1xXdxX559xX10exX3xXexX1dxX484xX19xX33xXfbxX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX6exXdxX43xX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5cxX58xX5xX12xX0xX6exXdxX43xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1dxXaxX12xX0xX5cxX6exXdxX43xX12xX0xX5cxX6exXdxX43xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX550xX27xX58xX1dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX27xX3x7f7fxX58xX748xX19xX3xXb0axX782xX19xX5cxXeeex5d1axXeeexX0xX5cxXbxX12