Huawei đã có giải pháp thay thế Gmail trên điện thoại
Trước viễn cảnh không có giấy phép sử dụng các dịch vụ cốt lõi của Google, bao gồm cả Gmail, Huawei đang gấp rút tìm nhà cung cấp ứng dụng email thay thế.
830bxc067xcdd3x8618xe04fx114e5x98edx8338x10ad4xX7x114d9xa26exaa67xc062xe0b3x10048xX5xa8a4xXax8be6x9228xa0bexX6xf629xX10xXdxX3x11437xf7b8xX3xX4xe712xX3xebc7xXdx10a3fxXdxX3xXbxX1x95dexXbxX3xXexX1xX6xdd05xX3xXexX1xd53fxX3x9c14xa1dexX6xXdxX5xX3xXexbdf1xaa13xce53xX3xX1axXdxd7c1xX3cxX3xXexX1x116f8xd994xXdxX0xea58xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xdccdxXaxX12xXcxX3ax9bcexab05xX4xX3x9780xXdxb79dxX3cxX3xX4xX22xX3cxX1xX3xf100xX1xcb62xX3cxX20xX3xX4xX1exX3xX20xXdx88fdxX2dxX3xXbxX1x947axXbxX3xX7x878fxX3xX5bxeb71xX3cxX20xX3xX4xX27xX4xX3xX5bx10e13xX4xX1xX3xX64xX85xX3xX4xc918xXexX3xX5xbe15xXdxX3xX4xed3cxX6xX3xX33xX45xX45xX20xX5xX10x10fbbxX3xb793xX6xX45xX3xX20xd864xX34xX3xX4xX22xX3xX33xX34xX6xXdxX5xXa7xX3xX13xX14xX6xX16xX10xXdxX3xX1axX6xX3cxX20xX3xX20xX79xXbxX3xX3axf67dxXexX3xXex103d9xX34xX3xX3cxX1xefefxX3xX4xX14xX3cxX20xX3xX4xX79xXbxX3xb151xX3cxX20xX3xX5bxX85xX3cxX20xX3xX10xX34xX6xXdxX5xX3xXexX1xX6xX2dxX3xXexX1xX31x11875xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe948xX45xX5bxX2dxXaxX12xXcxX1xX10xX45xX3xX107xX5xX45xX45xX34xXa9xX10xX3axX20xX3xXa7xX3xb403xX3axX45xXexX45xX3cxb59dxX6xXdxX5xX3x88f0xX27xX4xX3xX3cxX1xa061xX3cxX3xX1axX6xX3cxX20xX3xXexX1xX22xX45xX3xX5xX14xX12fxX3cxX3xX64xX61xXdxX3xX13xX14xX6xX16xX10xXdxX3xX1axdf08xX3xX4xX14xX3cxX20xX3xX4xX79xXbxX3xX5bxX8exX4xX1xX3xX64xX85xX3xX10xX34xX6xXdxX5xX3xXexX3axX3bxX3cxX3xX124xX6xXexX10xX3x9561xc17bxX3xX64xXd5xX3xX4xX27xX4xX3xX1axXdxX40xX3cxX3xXexX1xX45xX46xXdxX3xX3axX6xX3xX34xfcb2xXexX3xXexX3axX45xX3cxX20xX3xXexX1xba00xXdxX3xX20xXdxX6xX3cxX3xXexX61xXdxXf7xX3xb248xX3cxX20xX3xX5bxX85xX3cxX20xX3xX7x84eaxX3xX1axX60x10e2axX4xX3xX4xXd5xXdxX3xX34xf3f5xX4xX3xX1axX8exX3cxX1xX3xX1xX45xX1b7xX4xX3xX4xX1exX3xX7x8fb5xX3cxX3xXexX3axX3bxX3cxX3xd7efxXbxXbxX33xX6xX5xX5xX10xX3axX2dxX3xX4xX9exX6xX3xX13xX14xX6xX16xX10xXdxXf7xX3xX11exX1xX60xb515xX3cxX20xX3xXexX1xXe0xX4xX3xX4xX14xX96xXdxX3xX4xc879xX3cxX20xX3xX64xd9bdxX3cxX3xX1axX6xX3cxX20xX3xX1axX60xX1afxX4xX3xX1xX6xXdxX3xXa9xX3bxX3cxX3xXexX1xX22xX45xX3xX5xX14xX12fxX3cxXf7xX0xX49xXbxX12xX0xXexX6xXa9xX5xX10xX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX34xX6xX3axX20xXdxX3cx1150fxX3x8fcfxXbxX129xX3xX6xX14xXexX45xb037xXaxX12xX0xXexXa9xX45xX5bxX2dxX12xX0xXexX3axX12xX0xXexX5bxX12xX0xXdxX34xX20xX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX16xXdxX5bxXexX1xX235xX3x8c68xcfddxc2c1xXbxX129xX23fxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX235xX3xX170xX170xX171xXbxX129xX23fxXaxX3xX7xX3axX4xX9xXaxX49xX49xXdxXf7xXa9xX6xX45xX1xX6xXexXdxX3cxX1xXf7xX64xX3cxX49xX3cxX10xX16xX7xX49xX2xX265xX170xX266xX49xX2xX170xX264xX5bxX171xX237xX2xX266xca71xX2xX2xXexX266xX266xX266xX265xX171xX5xX171xXf7xf0b8xXbxX20x10d4fxX3axX9xX170xX171x96adxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX10xXdxX3xX1axX1bxX3xX4xX1exX3xX20xXdxX22xXdxX3xXbxX1xX27xXbxX3xXexX1xX6xX2dxX3xXexX1xX31xX3xX33xX34xX6xXdxX5xX3xXexX3axX3bxX3cxX3xX1axXdxX40xX3cxX3xXexX1xX45xX46xXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexX3axX12xX0xXexX3axX12xX0xXexX5bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx116d7xX6xXbxXexXdxX45xX3cxXaxX12xXcxX3axX45xX3cxX20xX3xXexX60xX1eaxX3cxX20xX3xX5xX6xXdxXa7xX3xX11exX3axX45xXexX45xX3cxX124xX6xXdxX5xX3xX7xX1abxX3xXexX1xX6xX2dxX3xXexX1xX31xX3xX33xX34xX6xXdxX5xX3xXexX3axX3bxX3cxX3xX1axXdxX40xX3cxX3xXexX1xX45xX46xXdxX3xX13xX14xX6xX16xX10xXdxXf7xX3x10f63xX3cxX1xX235xX3xX107x8738xXf7xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexX3axX12xX0xX49xXexXa9xX45xX5bxX2dxX12xX0xX49xXexX6xXa9xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX45xX5bxX2dxXaxX12xX11exX3axX45xXexX45xX3cxX124xX6xXdxX5xX3xX5xXd5xX3xX3cxX1xXd5xX3xX4xX14xX3cxX20xX3xX4xX79xXbxX3xX5bxX8exX4xX1xX3xX64xX85xX3xX10xX34xX6xXdxX5xX3xX4xX1exX3xXexX3axX85xX3xX7xd452xX3xXexX46xXdxX3xXcxX1xX85xX2dxX3xc122xd524xXa7xX3xX34xbbf9xXexX3xd64dxX14xX96xX4xX3xX20xXdxX6xX3xXexX3axX14xX3cxX20xX3xX5xX12fxXbxXa7xX3xX6exX1xX70xX3cxX20xX3xXbxX1xX85xX3xXexX1xX14xX3dcxX4xX3xX64xXd5xX45xX3xX5xX40xX3cxX1xX3xX4xX79xX34xX3xX64xX12fxX3cxX3xX34xXd5xX3xX124xecf0xX3xX1axX6xX3cxX20xX3xX27xXbxX3xX1axX1b7xXexX3xX5xX3bxX3cxX3xXexX12fxXbxX3xX1axX45xXd5xX3cxX3xXcxX3axX14xX3cxX20xX3xf818xX14xX96xX4xXf7xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX45xX5bxX2dxXaxX12xX13xXdxX40xX3cxX3xXexX46xXdxX3xX11exX3axX45xXexX45xX3cxX124xX6xXdxX5xX3xX4xX1exX3xX6exX1xX45xX22xX3cxX20xX3xX2xbda7xX3xXexX3axXdxX40xX14xX3xX3cxX20xX60xX194xXdxX3xX5bxX1f9xX3cxX20xX3xXexX3axX3bxX3cxX3xXexX45xXd5xX3cxX3xX4x113bbxX14xXa7xX3xX20xXaexX34xX3xX4xX27xX4xX3xXbxX1xXdxX3bxX3cxX3xXa9xX22xX3cxX3xX5bxXd5xX3cxX1xX3xX4xX1xX45xX3xXdx9bcfxX3d7xXa7xX3xX1d0xX3cxX5bxX3axX45xXdxX5bxX3xX64xXd5xX3xX34xX27xX2dxX3xXex9794xX3cxX1xX3xX4xX27xX3xX3cxX1xca30xX3cxXf7xX3xX11exX1xX4c4xX6xX3xX13xX14xX6xX16xX10xXdxX3xX34xX14xX96xX3cxX3xX1axX60xX6xX3xX6xXbxXbxX3xX3cxXd5xX2dxX3xX5xX3bxX3cxX3xX6exX1xX45xX3xXe0xX3cxX20xX3xX5bxX85xX3cxX20xX3xX4xX9exX6xX3xX3axXdxX3bxX3cxX20xX3xX34xXd0xX3cxX1xXa7xX3xXbxX1x9a40xX3cxX20xX3xXexX3axX60xX194xX3cxX20xX3xX1xX1afxXbxX3xXexX1xXdxX31xXexX3xXa9xX8exX3xX6exX1xX70xX3cxX20xX3xX4xX511xX3cxX3xX3dfxX14xX2dxa6fexX3cxX3xXexX3axX14xX2dxX3xX4xX12fxXbxX3xX64xXd5xX45xX3xX11exX5xX6xX2dxX3xX3d7xXexX45xX3axX10xXf7xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX45xX5bxX2dxXaxX12xX11exX3axX45xXexX45xX3cxX124xX6xXdxX5xX3xX4xX1exX3xXexX4c4xX3cxX1xX3xX3cx9305xX3cxX20xX3xX34xX1bxX3xX1xX1exX6xX3xX5bxc865xX3xX5xXdxX40xX14xX3xX1axX490xX14xX3xX4xX14xX96xXdxXf7xX3xfa0axX20xX6xX2dxX3xX4xX22xX3xX3cxX1xXd5xX3xX4xX14xX3cxX20xX3xX4xX79xXbxX3xX4xca36xX3cxX20xX3xX6exX1xX70xX3cxX20xX3xXexX1xX14dxX3xX129xX10xX34xX3xX1axX60xX1afxX4xX3xX3cxX3dcxXdxX3xX5bxX14xX3cxX20xX3xXexX1xX60xX3xX1axXdxX3xX1xX45xX1b7xX4xX3xX1axX31xX3cxX3xX4xX9exX6xX3xX3cxX20xX60xX194xXdxX3xX5bxX1f9xX3cxX20xXf7xX3xXcxX3axX14xX3cxX20xX3xXexX4cdxX34xX3xX5bxX586xX3xX5xXdxX40xX14xX3xX4xX9exX6xX3xX1xc72dxX3xX4xX5adxX3cxX20xX3xXexX1xX14xX3dcxX4xX3xX64xXd5xX45xX3xX5xX45xX46xXdxX3xX6xX3cxX3xXexX45xXd5xX3cxX3xX3cxX1xX79xXexX3xX4xX1xX4cdxX14xX3x106f7xX14xXf7xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX45xX5bxX2dxXaxX12xXcxX3axX3bxX3cxX3xXa9xX5xX45xX20xXa7xX3xX11exX3axX45xXexX45xX3cxX124xX6xXdxX5xX3xX4xX1x8a97xX3xXexX3axX4c4xX4xX1xX3xX33xX45xX45xX20xX5xX10xX3xX6exX1xX70xX3cxX20xX3xXexX70xX3cxX3xXexX3axX604xX3cxX20xX3xX3dfxX14xX2dxX536xX3cxX3xX3axXdxX3bxX3cxX20xX3xXexX60xXa7xX3xX7xX82xX3xX5bxX85xX3cxX20xX3xX33xX34xX6xXdxX5xX3xX5xXd5xX34xX3xX4xX70xX3cxX20xX3xX4xX85xX3xX6exXdxX31xX34xX3xXexXdxX536xX3cxX3xXexX1xX70xX3cxX20xX3xX3dfxX14xX6xX3xX3dfxX14xX22xX3cxX20xX3xX4xX27xX45xX3xX64xXd5xX3xXa9xX27xX3cxX3xX5bxX586xX3xX5xXdxX40xX14xX3xX3cxX20xX60xX194xXdxX3xX5bxX1f9xX3cxX20xXf7xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX45xX5bxX2dxXaxX12xX107xX3bxX3cxX3xX4xX46xX3cxX1xX3xX1xX6xXdxX3xX6exX1xX45xX3xXe0xX3cxX20xX3xX5bxX85xX3cxX20xX3xX3cx9385xXdxX3xXexXdxX31xX3cxX20xX3xX3cxX1xX79xXexX3xX1xXdxX40xX3cxX3xX3cxX6xX2dxXa7xX3xX1d0xXbxXbxX3xX3d7xXexX45xX3axX10xX3xX64xXd5xX3xX33xX45xX45xX20xX5xX10xX3xX11exX5xX6xX2dxX3xX3d7xXexX45xX3axX10xXa7xX3xX11exX3axX45xXexX45xX3cxX124xX6xXdxX5xX3xX5bxc6caxX3xX1axX8exX3cxX1xX3xX1axX60xX6xX3xX6xXbxXbxX3xX4xX9exX6xX3xX1xX604xX3xX5xX3bxX3cxX3xX34xX3dcxXexX3xX7xX96xX3xX6exX3bxX3cxX1xX3xXbxX1xX4cdxX3cxX3xXbxX1xX96xXdxX3xX6exX1xX27xX4xX3xX3cxX1xX60xX3xX3d7xX6xX34xX7xX14xX3cxX20xX3xX33xX6xX5xX6xX129xX2dxX3xX3d7xXexX45xX3axX10xXa7xX3xX1d0xX34xX6xbc65xX45xX3cxX3xX1d0xXbxXbxX3xX7xXexX45xX3axX10xX3xX64xXd5xX3xX13xX14xX6xX16xX10xXdxX3xX1d0xXbxXbxX33xX6xX5xX5xX10xX3axX2dxXf7xX3xX13xXdxX40xX3cxX3xXexX46xXdxX3xX11exX3axX45xXexX45xX3cxX124xX6xXdxX5xXf7xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX45xX5bxX2dxXaxX12xX107xX79xXexX3xX4xX1xX79xXbxX3xX5xX40xX3cxX1xX3xX4xX79xX34xX3xX64xX12fxX3cxX3xXexc4bexX3xX4xX1xX4c4xX3cxX1xX3xX3dfxX14xX2dxX536xX3cxX3xX124xX418xXa7xX3xX13xX14xX6xX16xX10xXdxX3xX64xX1fexX3cxX3xX5xX3bxX3cxX3xX6exX31xX3xX1xX45xX46xX4xX1xX3xX3axX6xX3xX34xX189xXexX3xX7xX34xX6xX3axXexXbxX1xX45xX3cxX10xX3xX4xX6xX45xX3xX4xX79xXbxX3xX124xX6xXexX10xX3xX170xX171xX3xX64xXd5xX45xX3xX3cxX20xXd5xX2dxX3xX2xX2b7xX49xX265xX3xXexX46xXdxX3x8d10xXe0xX4xXf7xX3xXcxX1xX10xX45xX3xd236xX10xX14xXexX10xX3axX7xX3xXa7xX3xX3cxX1xXdxX536xX14xX3xX6exX1xX22xX3xX3cxX57axX3cxX20xX3xXexX1xXdxX31xXexX3xXa9xX8exX3xX3cxXd5xX2dxX3xX6exX1xX70xX3cxX20xX3xX4xX1exX3xXa9xX22xX3cxX3xX3dfxX14xX2dxX536xX3cxX3xX7xX82xX3xX5bxX85xX3cxX20xX3xX1xX40xX3xX1axXdxX536xX14xX3xX1xXd5xX3cxX1xX3xX1d0xX3cxX5bxX3axX45xXdxX5bxX3xX64xXd5xX3xX3cxX1xX586xX3cxX20xX3xXe0xX3cxX20xX3xX5bxX85xX3cxX20xX3xX6exX1xX27xX4xX3xX4xX9exX6xX3xX33xX45xX45xX20xX5xX10xXf7xX3xX13xX14xX6xX16xX10xXdxX3xX7xX1abxX3xXbxX1xX22xXdxX3xX4xXd5xXdxX3xX1axX1b7xXexX3xXbxX1xXdxX3bxX3cxX3xXa9xX22xX3cxX3xX1d0xX3cxX5bxX3axX45xXdxX5bxX3xX34xX1bxX3xX3cxX20xX14xXaexX3cxX3xX34xX3ccxX3xb2cdxX1d0xX4b0xX3d7xX11exd7bbxX3xX1xX45xX1b7xX4xX3xX3cxX1xX6xX3cxX1xX3xX4xX1xX1exX3cxX20xX3xX1xX45xXd5xX3cxX3xXexX1xXdxX40xX3cxX3xX1xX40xX3xX1axXdxX536xX14xX3xX1xXd5xX3cxX1xX3x113d1xX4xX4cdxX2dxX3xX3cxX1xXd5xX3xX5xX27xX3xX64xX60xX194xX3cxced0xX3xX13xX6xX3axX34xX45xX3cxX2dxX4b0xX3d7xXf7xX0xX49xXbxX12xX0xX5bxXdxX64xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5bxX3axX10xX5xX6xXexX10xX5bxXaxX12xX0xX7xXexX3axX45xX3cxX20xX12xXcxXdxX3cxX3xX5xXdxX3bxX3cxX3xX3dfxX14xX6xX3cxX235xX0xX49xX7xXexX3axX45xX3cxX20xX12xX0xX14xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xc901xXexX1xX14xX34xXa9xX9b2xX6xX3cxX5bxX9b2xX7xX6xXbxX45xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX40xX3xX1axXdxX536xX14xX3xX1xXd5xX3cxX1xX3xX4xX9exX6xX3xX13xX14xX6xX16xX10xXdxX3xX4xX1exX3xX1axX9exX3xX1xX79xXbxX3xX5xX751xX4xX3xX6exX1xXdxX31xX3cxX3xX3cxX20xX60xX194xXdxX3xX5bxX1f9xX3cxX20xX3xXa9xe9bbxX3xX3axX1eaxXdxX3xX1d0xX3cxX5bxX3axX45xXdxX5bxX2b2xXaxX3xX1xX3axX10xff5bxX9xXaxX49xXexX1xXdxX10xXexX9b2xXa9xXdxX9b2xX7xX45xX49xX1xX10xX9b2xX5bxXdxX10xX14xX9b2xX1xX6xX3cxX1xX9b2xX4xX14xX6xX9b2xX1xX14xX6xX16xX10xXdxX9b2xX4xX45xX9b2xX5bxX14xX9b2xX1xX6xXbxX9b2xX5xX14xX4xX9b2xX6exX1xXdxX10xX3cxX9b2xX3cxX20xX14xX45xXdxX9b2xX5bxX14xX3cxX20xX9b2xXa9xX45xX9b2xX3axX45xXdxX9b2xX6xX3cxX5bxX3axX45xXdxX5bxX49xX2xX472xX472xX264xX2xX266xXf7xX1xXexX34xXaxX12xX0xXdxX34xX20xX3xX7xX3axX4xX9xXaxX49xX34xX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX237xX171xX49xX3cxX10xX16xX7xX49xX2xX265xX170xX237xX49xX2xX170xX264xX5bxX2xX2xX171xX170xX266xX237xX472xXexX170xX265xX472xX266xX2xX5xX171xXf7xX2afxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX10xXdxX3xX1axX1bxX3xX4xX1exX3xX20xXdxX22xXdxX3xXbxX1xX27xXbxX3xXexX1xX6xX2dxX3xXexX1xX31xX3xX33xX34xX6xXdxX5xX3xXexX3axX3bxX3cxX3xX1axXdxX40xX3cxX3xXexX1xX45xX46xXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxX64xX12xX0xX7xXexX3axX45xX3cxX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX40xX3xX1axXdxX536xX14xX3xX1xXd5xX3cxX1xX3xX4xX9exX6xX3xX13xX14xX6xX16xX10xXdxX3xX4xX1exX3xX1axX9exX3xX1xX79xXbxX3xX5xX751xX4xX3xX6exX1xXdxX31xX3cxX3xX3cxX20xX60xX194xXdxX3xX5bxX1f9xX3cxX20xX3xXa9xXa09xX3xX3axX1eaxXdxX3xX1d0xX3cxX5bxX3axX45xXdxX5bxX2b2xXaxX3xX1xX3axX10xXa1cxX9xXaxX49xXexX1xXdxX10xXexX9b2xXa9xXdxX9b2xX7xX45xX49xX1xX10xX9b2xX5bxXdxX10xX14xX9b2xX1xX6xX3cxX1xX9b2xX4xX14xX6xX9b2xX1xX14xX6xX16xX10xXdxX9b2xX4xX45xX9b2xX5bxX14xX9b2xX1xX6xXbxX9b2xX5xX14xX4xX9b2xX6exX1xXdxX10xX3cxX9b2xX3cxX20xX14xX45xXdxX9b2xX5bxX14xX3cxX20xX9b2xXa9xX45xX9b2xX3axX45xXdxX9b2xX6xX3cxX5bxX3axX45xXdxX5bxX49xX2xX472xX472xX264xX2xX266xXf7xX1xXexX34xXaxX12xX13xX40xX3xX1axXdxX536xX14xX3xX1xXd5xX3cxX1xX3xX4xX9exX6xX3xX13xX14xX6xX16xX10xXdxX3xX4xX1exX3xX1axX9exX3xX1xX79xXbxX3xX5xX751xX4xX3xX6exX1xXdxX31xX3cxX3xX3cxX20xX60xX194xXdxX3xX5bxX1f9xX3cxX20xX3xXa9xXa09xX3xX3axX1eaxXdxX3xX1d0xX3cxX5bxX3axX45xXdxX5bxX2b2xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX3axX45xX3cxX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xXcxX12fxXbxX3xX1axX45xXd5xX3cxX3xX64xXdxX66xX3cxX3xXexX1xX70xX3cxX20xX3xXcxX3axX14xX3cxX20xX3xX439xX14xX96xX4xX3xX13xX14xX6xX16xX10xXdxX3xX7xX1abxX3xXexXdxX31xXexX3xX5xX3dcxX3xXexX1xX3bxX34xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX31xXexX3xX64xX536xX3xX1xX40xX3xX1axXdxX536xX14xX3xX1xXd5xX3cxX1xX3xX13xX6xX3axX34xX45xX3cxX2dxX4b0xX3d7xX3xXexX751xX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX3axXdxX14dxX3cxX3xe75fxX3xX1axX60xX1afxX4xX3xX4xX1xX45xX3xX5xXd5xX3xX1axX96xXdxX3xXexX1xX9exX3xX4xX46xX3cxX1xX3xXexX3axX6xX3cxX1xX3xX64xX61xXdxX3xXdxX4b0xX3d7xX3xX64xXd5xX3xX1d0xX3cxX5bxX3axX45xXdxX5bxX3xX9b2xX3xXexX46xXdxX3xX34xX3dcxXexX3xX1xX3dcxXdxX3xX3cxX20xX1xX8exX3xX7xX189xXbxX3xXexX61xXdxXf7xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxX64xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX16xX10xXdxX3xX3axX6xX3xX34xX189xXexX3xX7xX22xX3cxX3xXbxX1x88b6xX34xX3xX1axX490xX14xX3xXexXdxX3bxX3cxX3xX7xX82xX3xX5bxX85xX3cxX20xX3xX1xX40xX3xX1axXdxX536xX14xX3xX1xXd5xX3cxX1xX3xX13xX6xX3axX34xX45xX3cxX2dxX4b0xX3d7xXaxX3xX1xX3axX10xXa1cxX9xXaxX49xXexX1xXdxX10xXexX9b2xXa9xXdxX9b2xX7xX45xX49xX1xX14xX6xX16xX10xXdxX9b2xX3axX6xX9b2xX34xX6xXexX9b2xX7xX6xX3cxX9b2xXbxX1xX6xX34xX9b2xX5bxX6xX14xX9b2xXexXdxX10xX3cxX9b2xX7xX14xX9b2xX5bxX14xX3cxX20xX9b2xX1xX10xX9b2xX5bxXdxX10xX14xX9b2xX1xX6xX3cxX1xX9b2xX1xX6xX3axX34xX45xX3cxX2dxX45xX7xX49xX2xX472xX472xX170xX2a3xX2b7xXf7xX1xXexX34xXaxX12xX0xXdxX34xX20xX3xX7xX3axX4xX9xXaxX49xX34xX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX237xX171xX49xX3cxX10xX16xX7xX49xX2xX265xX170xX2xX49xX2xX170xX264xX5bxX171xX2xX237xX171xX266xX171xX2b7xXexX2xX2xX2b7xX472xX2xX5xX171xXf7xX2afxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX10xXdxX3xX1axX1bxX3xX4xX1exX3xX20xXdxX22xXdxX3xXbxX1xX27xXbxX3xXexX1xX6xX2dxX3xXexX1xX31xX3xX33xX34xX6xXdxX5xX3xXexX3axX3bxX3cxX3xX1axXdxX40xX3cxX3xXexX1xX45xX46xXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxX64xX12xX0xX7xXexX3axX45xX3cxX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX16xX10xXdxX3xX3axX6xX3xX34xX189xXexX3xX7xX22xX3cxX3xXbxX1xXd06xX34xX3xX1axX490xX14xX3xXexXdxX3bxX3cxX3xX7xX82xX3xX5bxX85xX3cxX20xX3xX1xX40xX3xX1axXdxX536xX14xX3xX1xXd5xX3cxX1xX3xX13xX6xX3axX34xX45xX3cxX2dxX4b0xX3d7xXaxX3xX1xX3axX10xXa1cxX9xXaxX49xXexX1xXdxX10xXexX9b2xXa9xXdxX9b2xX7xX45xX49xX1xX14xX6xX16xX10xXdxX9b2xX3axX6xX9b2xX34xX6xXexX9b2xX7xX6xX3cxX9b2xXbxX1xX6xX34xX9b2xX5bxX6xX14xX9b2xXexXdxX10xX3cxX9b2xX7xX14xX9b2xX5bxX14xX3cxX20xX9b2xX1xX10xX9b2xX5bxXdxX10xX14xX9b2xX1xX6xX3cxX1xX9b2xX1xX6xX3axX34xX45xX3cxX2dxX45xX7xX49xX2xX472xX472xX170xX2a3xX2b7xXf7xX1xXexX34xXaxX12xX13xX14xX6xX16xX10xXdxX3xX3axX6xX3xX34xX189xXexX3xX7xX22xX3cxX3xXbxX1xXd06xX34xX3xX1axX490xX14xX3xXexXdxX3bxX3cxX3xX7xX82xX3xX5bxX85xX3cxX20xX3xX1xX40xX3xX1axXdxX536xX14xX3xX1xXd5xX3cxX1xX3xX13xX6xX3axX34xX45xX3cxX2dxX4b0xX3d7xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX3axX45xX3cxX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xX33xXdxX27xX34xX3xX1axX96xX4xX3xX1axXdxX536xX14xX3xX1xXd5xX3cxX1xX3xX4xX9exX6xX3xX13xX14xX6xX16xX10xXdxX3xX33xX10xX45xX3axX20xX10xX3xc09fxX1xX6xX45xX3xX4xX1xX45xX3xXa9xXdxX31xXexXa7xX3xX7xX22xX3cxX3xXbxX1xXd06xX34xX3xXcx9d28xX3xX3cxX1exXdxX3xXexX3axX3bxX3cxX3xX7xX1abxX3xXa9xX189xXexX3xX1axX490xX14xX3xX1axX60xX1afxX4xX3xXa9xXd5xX2dxX3xXa9xX27xX3cxX3xXexX807xX3xX3cxX20xXd5xX2dxX3xX2xX266xX49xX2b7xX3xX64xXd5xX3xX5xXd5xX3xX7xX22xX3cxX3xXbxX1xXd06xX34xX3xX1axX490xX14xX3xXexXdxX3bxX3cxX3xX7xX82xX3xX5bxX85xX3cxX20xX3xX1xX40xX3xX1axXdxX536xX14xX3xX1xXd5xX3cxX1xX3xX13xX6xX3axX34xX45xX3cxX2dxX4b0xX3d7xXf7xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxX64xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX16xX10xXdxX3xX6exf6eaxX3xX6exX31xXexX3xX1xX1eaxX3cxX3xX266xX171xX3xX1xX1afxXbxX3xX1axXaexX3cxX20xX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX3axXdxX14dxX3cxX3xX266xX33xX3xXexX3axX3bxX3cxX3xXexX45xXd5xX3cxX3xXexX1xX31xX3xX20xXdxX61xXdxXaxX3xX1xX3axX10xXa1cxX9xXaxX49xXexX1xXdxX10xXexX9b2xXa9xXdxX9b2xX7xX45xX49xX1xX14xX6xX16xX10xXdxX9b2xX6exX2dxX9b2xX6exX10xXexX9b2xX1xX45xX3cxX9b2xX266xX171xX9b2xX1xX45xXbxX9b2xX5bxX45xX3cxX20xX9b2xXbxX1xX6xXexX9b2xXexX3axXdxX10xX3cxX9b2xX266xX20xX9b2xXexX3axX10xX3cxX9b2xXexX45xX6xX3cxX9b2xXexX1xX10xX9b2xX20xXdxX45xXdxX49xX2xX472xX2a3xX2xX2xX2a3xXf7xX1xXexX34xXaxX12xX0xXdxX34xX20xX3xX7xX3axX4xX9xXaxX49xX34xX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX237xX171xX49xX3cxX10xX16xX7xX49xX2xX265xX237xX2b7xX49xX2xX170xX264xX5bxX266xX171xX266xX237xX170xX171xX171xXexX170xX2a3xX472xX237xX2b7xX5xX171xXf7xX2afxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX10xXdxX3xX1axX1bxX3xX4xX1exX3xX20xXdxX22xXdxX3xXbxX1xX27xXbxX3xXexX1xX6xX2dxX3xXexX1xX31xX3xX33xX34xX6xXdxX5xX3xXexX3axX3bxX3cxX3xX1axXdxX40xX3cxX3xXexX1xX45xX46xXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxX64xX12xX0xX7xXexX3axX45xX3cxX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX16xX10xXdxX3xX6exXfe4xX3xX6exX31xXexX3xX1xX1eaxX3cxX3xX266xX171xX3xX1xX1afxXbxX3xX1axXaexX3cxX20xX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX3axXdxX14dxX3cxX3xX266xX33xX3xXexX3axX3bxX3cxX3xXexX45xXd5xX3cxX3xXexX1xX31xX3xX20xXdxX61xXdxXaxX3xX1xX3axX10xXa1cxX9xXaxX49xXexX1xXdxX10xXexX9b2xXa9xXdxX9b2xX7xX45xX49xX1xX14xX6xX16xX10xXdxX9b2xX6exX2dxX9b2xX6exX10xXexX9b2xX1xX45xX3cxX9b2xX266xX171xX9b2xX1xX45xXbxX9b2xX5bxX45xX3cxX20xX9b2xXbxX1xX6xXexX9b2xXexX3axXdxX10xX3cxX9b2xX266xX20xX9b2xXexX3axX10xX3cxX9b2xXexX45xX6xX3cxX9b2xXexX1xX10xX9b2xX20xXdxX45xXdxX49xX2xX472xX2a3xX2xX2xX2a3xXf7xX1xXexX34xXaxX12xX13xX14xX6xX16xX10xXdxX3xX6exXfe4xX3xX6exX31xXexX3xX1xX1eaxX3cxX3xX266xX171xX3xX1xX1afxXbxX3xX1axXaexX3cxX20xX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX3axXdxX14dxX3cxX3xX266xX33xX3xXexX3axX3bxX3cxX3xXexX45xXd5xX3cxX3xXexX1xX31xX3xX20xXdxX61xXdxX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX3axX45xX3cxX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xXcxX1xXd5xX3cxX1xX3xX64xXdxX3bxX3cxX3xX13xX3dcxXdxX3xX1axXaexX3cxX20xX3xX3dfxX14xX22xX3cxX3xXexX3axX8exX3xX4xX9exX6xX3xXexX12fxXbxX3xX1axX45xXd5xX3cxX3xX13xX14xX6xX16xX10xXdxX3xX9b2xX3xX11exX1xX1exX3xX315xX1xX9exX3xXexX8exX4xX1xX3xX4xX79xXbxX3xX4xX6xX45xX3xX315xX6xXexX1xX10xX3axXdxX3cxX10xX3xX315xX1xX10xX3cxX3xX3cxX20xXd5xX2dxX3xX2xX2b7xX49xX472xX3xXexX1xX70xX3cxX20xX3xXa9xX27xX45xX3xXexX12fxXbxX3xX1axX45xXd5xX3cxX3xX3cxXd5xX2dxX3xX1axX1bxX3xX6exXfe4xX3xX6exX31xXexX3xX1xX1eaxX3cxX3xX266xX171xX3xX1xX1afxXbxX3xX1axXaexX3cxX20xX3xXexX1xX60xX1eaxX3cxX20xX3xX34xX46xXdxX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX3axXdxX14dxX3cxX3xX34xX46xX3cxX20xX3xX266xX33xX3xXexX3axX3bxX3cxX3xXexX45xXd5xX3cxX3xXexX1xX31xX3xX20xXdxX61xXdxXa7xX3xXexX3axX45xX3cxX20xX3xX1axX1exX3xX4xX1exX3xX237xX2b7xX3xX1xX1afxXbxX3xX1axXaexX3cxX20xX3xX64xX61xXdxX3xX4xX27xX4xX3xX1axX96xXdxX3xXexX27xX4xX3xX4xX1xX4cdxX14xX3xX62cxX14xXf7xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxX64xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX49xX14xX5xX12xX0xX5bxXdxX64xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3axXaxX12xX0xX49xX5bxXdxX64xX12xX0xX49xX5bxXdxX64xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3d7xX45xX14xX3axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX45xX3xXf3fxXdxX3cxX20xX0xX49xXbxX12