Nguyên Chánh Thanh tra tỉnh giữ chức Chủ tịch Hội Người cao tuổi Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Chiều 30/5, Ban chấp hành Hội Người cao tuổi tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị bầu bổ sung Ủy viên BCH, bầu Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh Từ Văn Diện và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải cùng dự.
98b1x9c8fx1268cx149f6xc1b1xd44ex11e13xf376x12aeexX7x10c02xc288xaf80xadf6xe171x10e17xX5x10e6exXax98d6x11f5exd500xf0c1xdf81xd3c2xb331xX3xfc94xX1x9d94xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXex107dbxX6xX3xXex1125axX18xX1xX3xX14xXdxa8e8xX3xX4xX1xdf5bxX4xX3xX1axX1xd912xX3xXexdb6cxX4xX1xX3x1174exffcaxXdxX3xX13xX14xc57dxe64cxXdxX3xX4xX6xca2fxX3xXexX15x13b83xXdxX3xX41x11385xX3xXcx9d43xX18xX1xX0x10deexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX10xX6xa6aaxXaxX12xX1axX1xXdx11e34xX15xX3x9ed5x9be5xX5cx14c42xa396xX3xfe0fxX6xX18xX3xX4xX1xac93xXbxX3xX1xX55xX18xX1xX3xX41xX42xXdxX3xX13xX14xX47xX48xXdxX3xX4xX6xX4dxX3xXexX15xX51xXdxX3xXexX2bxX18xX1xX3xX41xX55xX3xXcxX58xX18xX1xX3xXexX51xX3xX4xX1xX35xX4xX3xX1xX42xXdxX3xX18xX14xX1xX3dxX3x112e9x13138xX15xX3xXbcxX51xX3xX7xX15xX18xX14xX3xa2b9xX16xX3x13a44xXdxX17xX18xX3xX7dxX1axX41xX7bxX3xXbcxXbdxX15xX3xX1axX1xX3axX3xXexX3dxX4xX1xX3xX41xX42xXdxX3xX18xX1xXdxcc4dxfef2xX3xb227xd538xX3x11337xX78xX2xb10dxe3e1xXefxX78xXefxX2xb6c4xX3xX1axX1xX3axX3xXexX3dxX4xX1xX3x12612xX7dxe8e1xXcxXcxa615xX3xXexX2bxX18xX1xX3xX41xX55xX3xXcxX58xX18xX1xX3xXcx128caxX3xa162xceffxX18xX3x127c9xXdxXe9xX18xX3xXcbxX55xX3x12283xX1xd4a6xX3xX1axX1xX3axX3xXexX3dxX4xX1xX3xX41xdc34xX13xX11exX3xXexX2bxX18xX1xX3xX11ax1504cxX3xX41x14ddcxX18xX14xX3xX41xbbb8xXdxX3xX4xdc61xX18xX14xX3xX6ex9a3cxXf8xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX4dxX6exX16xX3xXbxX1axX10xX18xXexX10xX27xXaxX12xX0xXdxXeaxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1axX10xX18xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXax11ef9xXdxX6exXexX1xd557xX3xXf2xX2xb993xXbx9db7x1363cxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX18fxX3xX77xXf2xX193xXbxX195xX196xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18fxX5cxX5cxXdxXf8xXbcxX6xX4dxX1xX6xXexXdxX18xX1xXf8xXcbxX18xX5cxX18xX10xX18axX7xX5cxX2xf124xXefxXefxX5cxX2xXefxX1c9xX6exX77xX2xX1c9xX2xX77xX78xXefxXexXefxX2xX193xX7axX5xXefxXf3xX2xX78xa7aaxX6exX77xX2xd966xX7axX2xX78xX1e2xXexXf2xX77xX1c9xX1e6xX5xX1e2xXf3xX6exXf8xe2a7xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1xX1cxX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXexX27xX6xX3xXexX2bxX18xX1xX3xX14xXdxX31xX3xX4xX1xX35xX4xX3xX1axX1xX3axX3xXexX3dxX4xX1xX3xX41xX42xXdxX3xX13xX14xX47xX48xXdxX3xX4xX6xX4dxX3xXexX15xX51xXdxX3xX41xX55xX3xXcxX58xX18xX1xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX4dxX6exX16xXaxX12xX41xX42xXdxX3xX18xX14xX1xX3dxX3xfc91x109e2xX3xXexX1xd7c6xX18xX14xX3xX18xX1xX83xXexX3xX4xX6xX4dxX3xXbcxXbdxX15xX3xXbcxX51xX3xX7xX15xX18xX14xX3x13d5exX18xX14xX3xXcxX1xX1cxXdxX3x134dcxXdxX18xX1xX3xXf3xX3xX18xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1xX1cxX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXexX27xX6xX3xXexX2bxX18xX1xX3xXcbxX55xX4dxX3xXc8xX16xX3xXcbxXdxX17xX18xX3xX7dxX1axX41xX7bxX3xX7dxX6xX18xX3xXcxX1xX47xX48xX18xX14xX3xXcbx123efxX3xXcbxX55xX3xX1axX1xX3axX3xXexX3dxX4xX1xX3xX41xX42xXdxX3xX13xX14xX47xX48xXdxX3xX4xX6xX4dxX3xXexX15xX51xXdxX3xXexX2bxX18xX1xX3xX18xX1xXdxXe9xXeaxX3xXecxXedxX3xXefxX78xX2xXf2xX3xXf3xX3xXefxX78xXefxX2xX7bxX3xXexX1xX6xX16xX3xXbcxX55xX3xXcxX27xXbdxX18xX3xXcxX1xX3dxX3x11ae2xXdxXeaxX3xX41xX4dxX6xX3xX269xX26axX3xX4xX128xX3xX269x9bb1xX18xX3xX195xXdxX18xX3xXexX1xX287xXdxX3xX14xXdxX31xX3xX4xX1xX35xX4xX3xX1axX1xX3axX3xXexX3dxX4xX1xX3xX41xX42xXdxX3xX13xX14xX47xX48xXdxX3xX4xX6xX4dxX3xXexX15xX51xXdxX3xXexX2bxX18xX1xX3xX41xX55xX3xXcxX58xX18xX1xX3xXcbxed12xX3xX5x13f16xX3xX6exX4dxX3xX4xX1cxX3xX18xX1x107e8xX18xXf8xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX4dxX6exX16xX3xXbxX1axX10xX18xXexX10xX27xXaxX12xX0xXdxXeaxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6exXexX1xX15xXeaxXbcxX3xXdxX1axX10xX18xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX18axXdxX6exXexX1xX18fxX3xXf2xX2xX7axXbxX195xX196xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX18fxX3xX193xX2xX78xXbxX195xX196xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18fxX5cxX5cxXdxXf8xXbcxX6xX4dxX1xX6xXexXdxX18xX1xXf8xXcbxX18xX5cxX18xX10xX18axX7xX5cxX2xX1c9xXefxXefxX5cxX2xX78xXf2xX6exX77xX2xX1c9xXefxX7axX7axX2xXexX2xX1e2xX7axX193xX5xX1e6xXf3xX2xX78xX1e2xX6exX77xX2xX1e6xX7axX2xXefxXf2xXexXefxXf2xX1e2xXefxX5xX1e2xXf3xX6exXf8xX1f5xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1xX1cxX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXexX27xX6xX3xXexX2bxX18xX1xX3xX14xXdxX31xX3xX4xX1xX35xX4xX3xX1axX1xX3axX3xXexX3dxX4xX1xX3xX41xX42xXdxX3xX13xX14xX47xX48xXdxX3xX4xX6xX4dxX3xXexX15xX51xXdxX3xX41xX55xX3xXcxX58xX18xX1xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX6xXbxXexXdxX4dxX18xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xX195xXexXf3xX6xX5xXdxX14xX18xX18fxX3xX1f5xX15xX7xXexXdx116bfxX16xX196xXaxX12xX1axX1xX3axX3xXexX3dxX4xX1xX3xXc8xX16xX3xXbcxX6xX18xX3xX105xXcxXcxX108xX3xXexX2bxX18xX1xX3xXcxX118xX3xX11axX11bxX18xX3xX11exXdxXe9xX18xX7bxX3xX126xX1xX128xX3xX1axX1xX3axX3xXexX3dxX4xX1xX3xX41xX134xX13xX11exX3xXexX2bxX18xX1xX3xX11axX13exX3xX41xX141xX18xX14xX3xX41xX146xXdxX3xXexff27xX18xX14xX3xX1xX4dxX6xX3xX4xX1x143e3xX4xX3xXeaxX118xX18xX14xX3xXexX378xX18xX3xX1axX1xX3axX3xXexX3dxX4xX1xX3xX41xX42xXdxX3xX13xX14xX47xX48xXdxX3xX4xX6xX4dxX3xXexX15xX51xXdxX3xXexX2bxX18xX1xX3xXcbxX55xX3xXexX4fcxX18xX14xX3xX1xX4dxX6xX3xX4xX1xX4dxX3xXbcxX55xX3xXcxX27xXbdxX18xX3xXcxX1xX3dxX3xX31dxXdxXeaxX3xX41xX4dxX6xX3xXexX1xX287xXdxX3xX14xXdxX31xX3xX4xX1xX35xX4xX3xX1axX1xX3axX3xXexX3dxX4xX1xX3xX41xX42xXdxX3xX13xX14xX47xX48xXdxX3xX4xX6xX4dxX3xXexX15xX51xXdxX3xXexX2bxX18xX1xXf8xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX4dxX6exX16xXaxX12xX290xX32cxX3xXecxd89axXexX3xX7axX3xXexX1xX1cxX18xX14xX3xX269xXbdxX15xX3xX18xX11bxXeaxX3xXefxX78xX2xX1c9xX7bxX3xX4xX1cxX4xX3xX4xX83xXbxX3xX1xX42xXdxX3xX269xX26axX3xXecxX59fxXexX3xX18xebbexXbxX3xX269xX47x144eaxX4xX3xX193xXf8xX1e6xX7axX1e6xX3xX1xX42xXdxX3xXcbxXdxX17xX18xX7bxX3xX269xX47xX6xX3xXexX51xX18xX14xX3xX7xX26exX3xX1xX42xXdxX3xXcbxXdxX17xX18xX3xXexX4dxX55xX18xX3xXexX2bxX18xX1xX3xX5xX17xX18xX3xX2xX1e6xX77xXf8xX1e2xXefxX1e2xX3xX1xX42xXdxX3xXcbxXdxX17xX18xX7bxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX4dxX5ccxXexX3xac1fxX3xXefxXf8xX78xX193xX2xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX42xXdxX3xXcbxX55xX3xXefxXf2xXefxX3xX195xX26axX7bxX3xXbxX1xX47xX48xX18xX14xX7bxX3xXexX1xX3dxX3xXexX27xX83xX18xXf8xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX4dxX6exX16xXaxX12xX41xX42xXdxX3xX13xX14xX47xX48xXdxX3xX4xX6xX4dxX3xXexX15xX51xXdxX3xX4xX1cxX4xX3xX4xX83xXbxX3xX269xX26axX3xXexe955xX4xX1xX3xX4xX14fxX4xX3xXexX1xX6xXeaxX3xXeaxX47xX15xX3xXbxX1xX26exXdxX3xX1xX5d1xXbxX3xXcbxaae4xXdxX3xX4xX1cxX4xX3xX4xX32cxX3xb96dxX15xX6xX18xX3xX4xX1xX35xX4xX3xX18xX11bxX18xX14xX3xXexX27xXdx14156xX18xX3xXecxX1xX6xXdxX3xXexX1xX14fxX4xX3xX1xXdxXe9xX18xX3xX4xX1xX59fxX3xX269xX42xX7bxX3xX4xX1xX683xX18xX1xX3xX7xX1cxX4xX1xX3xX4xX3axX6xX3xX13xX1xX55xX3xX18xX47xX69exX4xX7bxX3xX4xX3axX6xX3xXexX2bxX18xX1xX3xX269xX26exXdxX3xXcbxX69exXdxX3xX18xX14xX47xX48xXdxX3xX4xX6xX4dxX3xXexX15xX51xXdxX3xXexX1xX10xX4dxX3xX269xX506xX18xX14xX3xX6a8xX15xX16xX3xX269xX3dxX18xX1xX7bxX3xX269xX146xXeaxX3xXbcxX146xX4dxX3xX269xX506xX18xX14xX3xX269xX26exXdxX3xXexX47xX5d1xX18xX14xX7bxX3xXecxX3dxXbxX3xXexX1xX48xXdxXf8xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX4dxX6exX16xX3xXbxX1axX10xX18xXexX10xX27xXaxX12xX0xXdxXeaxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1axX10xX18xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX18axXdxX6exXexX1xX18fxX3xXf2xX2xX193xXbxX195xX196xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX18fxX3xX77xXf2xX193xXbxX195xX196xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18fxX5cxX5cxXdxXf8xXbcxX6xX4dxX1xX6xXexXdxX18xX1xXf8xXcbxX18xX5cxX18xX10xX18axX7xX5cxX2xX1c9xXefxXefxX5cxX2xX78xX1e2xX6exX77xX2xX1e6xX7axX77xX193xX1e2xXexX1e2xX78xX2xX78xX5xX78xXf3xX6exX7xX4xXf3xX1e6xX1e6xX1e2xX2xX6exXexXf8xX1f5xXbxX14xc69fxX27xX9xXefxX2xX77xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1xX1cxX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXexX27xX6xX3xXexX2bxX18xX1xX3xX14xXdxX31xX3xX4xX1xX35xX4xX3xX1axX1xX3axX3xXexX3dxX4xX1xX3xX41xX42xXdxX3xX13xX14xX47xX48xXdxX3xX4xX6xX4dxX3xXexX15xX51xXdxX3xX41xX55xX3xXcxX58xX18xX1xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX6xXbxXexXdxX4dxX18xXaxX12xf1b6xX18xX14xX3xXcxX1xX1cxXdxX3xX290xXdxX18xX1xX3xXf3xX3xX1axX1xX3axX3xXexX3dxX4xX1xX3xX41xX42xXdxX3xX13xX14xX47xX48xXdxX3xX4xX6xX4dxX3xXexX15xX51xXdxX3xXexX2bxX18xX1xX3xX41xX55xX3xXcxX58xX18xX1xX3xXbxX1xX1cxXexX3xXbcxXdxX6baxX15xX3xXexX5ccxXdxX3xX1xX42xXdxX3xX18xX14xX1xX3dxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX4dxX6exX16xXaxX12xXcxX2bxX18xX1xX3xX1xX42xXdxX7bxX3xX4xX1cxX4xX3xX4xX83xXbxX3xX1xX42xXdxX3xXexX683xX4xX1xX3xX4xX14fxX4xX3xXcbx14d99xX18xX3xX269xX42xX18xX14xX3xX4xX1cxX4xX3xXexX51xX3xX4xX1xX35xX4xX7bxX3xX6exX4dxX6xX18xX1xX3xX18xX14xX1xXdxXe9xXbxX7bxX3xX18xX1xX55xX3xX1xX146xX4dxX3xXexX378xXeaxX7bxX3xX6a8xX15x12034xX3xXaxX11axX36bxX3xX18xX14xX47xX48xXdxX3xX18xX14xX1xf095xX4dxXaxX3xX4xX3axX6xX3xX105xX4fcxXexX3xXexX27xX8d4xX18xX3xXcxX51xX3xX6a8xX15xX26exX4x104abxX3xXcbxX8d4xX18xX3xX269xX42xX18xX14xX3xX18xX14xX15xX141xX18xX3xX5xX14fxX4xX3xXexX27xX17xX18xX3xX7axX3xXexd9e2xX3xX269xX141xX18xX14xX3xXexX1xX11bxXeaxX3xX1x108f6xXdxX7bxX3xXexX4fcxX18xX14xX3xX6a8xX15xX55xX3xX2xXf2xXf8xX1e2xX1e2xX1e6xX3xX18xX14xX47xX48xXdxX3xX4xX6xX4dxX3xXexX15xX51xXdxX3xX4xX287xX3xX269xX32cxX18xX7bxX3xXecxX1xX287xX18xX14xX3xX18xX32cxXdxX3xX18xX47xX32cxX18xX14xX3xXexX14fxX6xXf8xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX4dxX6exX16xX3xXbxX1axX10xX18xXexX10xX27xXaxX12xX0xXdxXeaxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1axX10xX18xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX18axXdxX6exXexX1xX18fxX3xXf2xX2xX193xXbxX195xX196xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX18fxX3xX193xX2xX78xXbxX195xX196xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18fxX5cxX5cxXdxXf8xXbcxX6xX4dxX1xX6xXexXdxX18xX1xXf8xXcbxX18xX5cxX18xX10xX18axX7xX5cxX2xX1c9xXefxXefxX5cxX2xXefxX1c9xX6exX77xX2xX1c9xX2xX77xX7axXefxXexX77xXf2xX1e2xX1c9xX5xX1e2xXf3xX2xX78xX1e2xX6exX77xX2xX1e6xX7axXf2xX193xX7axXexX1c9xX77xX2xX7axX5xX1e6xXf3xX6exXf8xX1f5xXbxX14xX7dfxX27xX9xX1c9xX78xXefxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1xX1cxX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXexX27xX6xX3xXexX2bxX18xX1xX3xX14xXdxX31xX3xX4xX1xX35xX4xX3xX1axX1xX3axX3xXexX3dxX4xX1xX3xX41xX42xXdxX3xX13xX14xX47xX48xXdxX3xX4xX6xX4dxX3xXexX15xX51xXdxX3xX41xX55xX3xXcxX58xX18xX1xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX6xXbxXexXdxX4dxX18xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xX195xXexXf3xX6xX5xXdxX14xX18xX18fxX3xX1f5xX15xX7xXexXdxX4acxX16xX196xXaxX12xX11exX3dxXbxX3xX18xX55xX16xX7bxX3xXexX1xX118xX6xX3xX3axX16xX3xX6a8xX15xX16xX74xX18xX3xX4xX3axX6xX3xXcxX27xX15xX18xX14xX3xX47xX32cxX18xX14xX3xX41xX42xXdxX3xX13xX14xX47xX48xXdxX3xX4xX6xX4dxX3xXexX15xX51xXdxX3xX11axXdxXe9xXexX3xX13xX6xXeaxX3xX18xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1xX3axX3xXexX3dxX4xX1xX3xX41xX42xXdxX3xX13xX14xX47xX48xXdxX3xX4xX6xX4dxX3xXexX15xX51xXdxX3xXexX2bxX18xX1xX3xXcxX27xXbdxX18xX3xXcxX1xX3dxX3xX31dxXdxXeaxX3xX41xX4dxX6xX3xXexX27xX6xX4dxX3xX31dxX94axX3xX18xXdxXe9xXeaxX3xX4xX1xX47xX32cxX18xX14xX3xXaxX11axX36bxX3xX7xX14fxX3xX18xX14xX1xXdxXe9xXbxX3xX4xX1xX11bxXeaxX3xX7xX128xX4xX3xX18xX14xX47xX48xXdxX3xX4xX6xX4dxX3xXexX15xX51xXdxXaxX3xX4xX1xX4dxX3xX1axX1xX3axX3xXexX3dxX4xX1xX3xX103xX7dxX105xXcxXcxX108xX3xXexX2bxX18xX1xX3xXcxX118xX3xX11axX11bxX18xX3xX11exXdxXe9xX18xXf8xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX4dxX6exX16xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xX195xXexXf3xX6xX5xXdxX14xX18xX18fxX3xX1f5xX15xX7xXexXdxX4acxX16xX196xXaxX12xXcxX1xX48xXdxX3xX14xXdxX6xX18xX3xXexX69exXdxX7bxX3xX4xX1cxX4xX3xX4xX83xXbxX3xX1xX42xXdxX3xX18xX14xX47xX48xXdxX3xX4xX6xX4dxX3xXexX15xX51xXdxX3xXexX27xX4dxX18xX14xX3xXexX2bxX18xX1xX3xXexXdxX59fxXbxX3xXexX2d0xX4xX3xX269xeb04xX16xX3xXeaxX5ccxX18xX1xX3xX4xX287xX18xX14xX3xXexX1cxX4xX3xX4xX1xX11bxXeaxX3xX7xX128xX4xX3xXcbxX55xX3xXbxX1xX1cxXexX3xX1xX15xX16xX3xXcbxX6xXdxX3xXexX27xbf94xX3xX4xX3axX6xX3xX18xX14xX47xX48xXdxX3xX4xX6xX4dxX3xXexX15xX51xXdxX196xX3xXexX51xX3xX4xX1xX35xX4xX3xX1xX42xXdxX3xX18xX14xX1xX3dxX3xX269xX6baxX3xXbcxX36bxX18xX1xX3xX4xX1x9b7exX18xX7bxX3xXbcxXdxX6baxX15xX3xX6exX47xX32cxX18xX14xX3xX18xX14xX47xX48xXdxX3xX4xX6xX4dxX3xXexX15xX51xXdxX3xX5xX55xXeaxX3xXecxXdxX18xX1xX3xXexX59fxX3xX14xXdxX957xXdxX3xX623xX3xX269xX3dxX6xX3xXbxX1xX47xX32cxX18xX14xX7bxX3xX5xX14fxX6xX3xX4xX1xXc74xX18xX3xX4xX1cxX4xX3xXexX8d4xXbxX3xXexX1xX6baxX7bxX3xX4xX1cxX3xX18xX1xX378xX18xX3xX18xX14xX47xX48xXdxX3xX4xX6xX4dxX3xXexX15xX51xXdxX3xX4xX128xX3xXexX1xX55xX18xX1xX3xXexX683xX4xX1xX3xX195xX15xX83xXexX3xX7xab8exX4xX3xXexX1xX6xXeaxX3xX6exX14fxX3xX41xX42xXdxX3xX18xX14xX1xX3dxX3xXbcxXdxX6baxX15xX3xX6exX47xX32cxX18xX14xX3xXexX4dxX55xX18xX3xXexX2bxX18xX1xX3xXcbxX55xX4dxX3xXexX1xX1cxX18xX14xX3xX1e2xX5cxXefxX78xX2xX1c9xX7bxX3xXexX4dxX55xX18xX3xX6a8xX15xX26exX4xX3xXcbxX55xX4dxX3xXexX1xX1cxX18xX14xX3xX2xX78xX5cxXefxX78xX2xX1c9xX196xX3xXexX27xXdxX6baxX18xX3xXecxX1xX6xXdxX3x1077exXcxX1xX1cxX18xX14xX3xX1xX55xX18xX1xX3xX269xX42xX18xX14xX3xXcbxX36bxX3xX13xX14xX47xX48xXdxX3xX4xX6xX4dxX3xXexX15xX51xXdxX3xX11axXdxXe9xXexX3xX13xX6xXeaxfdb9xX3xca31xX2xX5cxX2xX78xX5cxXefxX78xX2xX1c9xe20exX3xXcbxX69exXdxX3xX4xX1xX3axX3xX269xX74xX3xXd55x13807xX26axX3xX1xX42xXdxX3xX4xX1xX15xX18xX14xX3xXexX6xX16xX3xX4xX1xX11bxXeaxX3xX7xX128xX4xX3xX13xX14xX47xX48xXdxX3xX4xX6xX4dxX3xXexX15xX51xXdxX3xX4xX128xX3xX1xX4dxX55xX18xX3xX4xX146xX18xX1xX3xXecxX1xX128xX3xXecxX1xX11bxX18xXd80xX92dxX0xX5cxXbxX12xX0xX6exXdxXcbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6exX27xX10xX5xX6xXexX10xX6exXaxX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXf3xXexX1xX15xXeaxXbcxXf3xX6xX18xX6exXf3xX7xX6xXbxX4dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX7dxX683xX3xXexX1xX47xX3xX41xX15xX16xXe9xX18xX3xX3axX16xX3xX31dxXedxX3xdb4axX18xX1xX3xX14xXdxX31xX3xX4xX1xX35xX4xX3xX1axX1xX3axX3xXexX3dxX4xX1xX3x145bfxX134xXe53xX134xX3xXexX2bxX18xX1xX3xX41xX55xX3xXcxX58xX18xX1xXaxX3xX1xX27xX10xX4acxX9xXaxX5cxX4xX1xXdxX18xX1xXf3xXexX27xXdxX5cxX18xX14xX15xX16xX10xX18xXf3xXbcxXdxXf3xXexX1xX15xXf3xX1xX15xX16xX10xX18xXf3xX15xX16xXf3xXecxX16xXf3xX6xX18xX1xXf3xX14xXdxX15xXf3xX4xX1xX15xX4xXf3xX4xX1xX15xXf3xXexXdxX4xX1xXf3xX5xX6exX5xX6exXf3xXexXdxX18xX1xXf3xX1xX6xXf3xXexXdxX18xX1xX5cxX2xX193xX1e6xX7axX77xX7axXf8xX1xXexXeaxXaxX12xX0xXdxXeaxX14xX3xX7xX27xX4xX9xXaxX5cxXeaxX10xX6exXdxX6xX5cxX2xXefxX78xX5cxX18xX10xX18axX7xX5cxX2xX1c9xX78xX77xX5cxX1e6xX1e6xX6exXefxX2xX1e6xX78xXefxX7axX1e2xXexX1e2xX1c9xX77xXf2xX5xX2xXf8xX1f5xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1xX1cxX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXexX27xX6xX3xXexX2bxX18xX1xX3xX14xXdxX31xX3xX4xX1xX35xX4xX3xX1axX1xX3axX3xXexX3dxX4xX1xX3xX41xX42xXdxX3xX13xX14xX47xX48xXdxX3xX4xX6xX4dxX3xXexX15xX51xXdxX3xX41xX55xX3xXcxX58xX18xX1xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX6exXdxXcbxX12xX0xX7xXexX27xX4dxX18xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX7dxX683xX3xXexX1xX47xX3xX41xX15xX16xXe9xX18xX3xX3axX16xX3xX31dxXedxX3xXe3dxX18xX1xX3xX14xXdxX31xX3xX4xX1xX35xX4xX3xX1axX1xX3axX3xXexX3dxX4xX1xX3xXe53xX134xXe53xX134xX3xXexX2bxX18xX1xX3xX41xX55xX3xXcxX58xX18xX1xXaxX3xX1xX27xX10xX4acxX9xXaxX5cxX4xX1xXdxX18xX1xXf3xXexX27xXdxX5cxX18xX14xX15xX16xX10xX18xXf3xXbcxXdxXf3xXexX1xX15xXf3xX1xX15xX16xX10xX18xXf3xX15xX16xXf3xXecxX16xXf3xX6xX18xX1xXf3xX14xXdxX15xXf3xX4xX1xX15xX4xXf3xX4xX1xX15xXf3xXexXdxX4xX1xXf3xX5xX6exX5xX6exXf3xXexXdxX18xX1xXf3xX1xX6xXf3xXexXdxX18xX1xX5cxX2xX193xX1e6xX7axX77xX7axXf8xX1xXexXeaxXaxX12xX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX7dxX683xX3xXexX1xX47xX3xX41xX15xX16xXe9xX18xX3xX3axX16xX3xX31dxXedxX3xXe3dxX18xX1xX3xX14xXdxX31xX3xX4xX1xX35xX4xX3xX1axX1xX3axX3xXexX3dxX4xX1xX3xXe53xX134xXe53xX134xX3xXexX2bxX18xX1xX3xX41xX55xX3xXcxX58xX18xX1xX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexX27xX4dxX18xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6exXaxX12xX7dxX6xX18xX3xX1axX1xX83xXbxX3xX1xX55xX18xX1xX3xXe53xX134xXe53xX134xX3xXexX2bxX18xX1xX3xXcbxX118xX6xX3xX1xXc74xXbxX3xXbxX1xXdxX17xX18xX3xXexX1xX35xX3xX18xX1xX83xXexX3xXbcxXbdxX15xX3xX287xX18xX14xX3xX13xX14xX15xX16x9c7bxX18xX3xX11axX11bxX18xX3xX11exX6xX18xX1xX3xXf3xX3xX18xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX7dxX683xX3xXexX1xX47xX3xX41xX15xX16xXe9xX18xX3xX3axX16xX3xX31dxXedxX3xXe3dxX18xX1xX3xX14xXdxX31xX3xX4xX1xX35xX4xX3xX1axX1xX3axX3xXexX3dxX4xX1xX3xXe53xX134xXe53xX134xX3xXexX2bxX18xX1xX3xX18xX1xXdxXe9xXeaxX3xXecxXedxX3xXefxX78xX2xX1c9xX3xa34cxX3xXefxX78xXefxX77xXf8xX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX6exXdxXcbxX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5cxX15xX5xX12xX0xX5cxX6exXdxXcbxX12xX0xX6exXdxXcbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6exX27xX10xX5xX6xXexX10xX6exXaxX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXf3xXexX1xX15xXeaxXbcxXf3xX6xX18xX6exXf3xX7xX6xXbxX4dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX850xX18xX14xX3xX7dxX14axXdxX3xX13xX1xX378xX18xX3xX290xX378xXeaxX3xX14xXdxX31xX3xX4xX1xX35xX4xX3xX1axX1xX3axX3xXexX3dxX4xX1xX3xX41xX42xXdxX3xX13xX287xX18xX14xX3xX6exX378xX18xX3xX41xX55xX3xXcxX58xX18xX1xXaxX3xX1xX27xX10xX4acxX9xXaxX5cxX4xX1xXdxX18xX1xXf3xXexX27xXdxX5cxX4dxX18xX14xXf3xXbcxX15xXdxXf3xX18xX1xX6xX18xXf3xX7xX6xXeaxXf3xX14xXdxX15xXf3xX4xX1xX15xX4xXf3xX4xX1xX15xXf3xXexXdxX4xX1xXf3xX1xX4dxXdxXf3xX18xX4dxX18xX14xXf3xX6exX6xX18xXf3xX1xX6xXf3xXexXdxX18xX1xX5cxX2xX193xX1c9xX1c9xX7axX2xXf8xX1xXexXeaxXaxX12xX0xXdxXeaxX14xX3xX7xX27xX4xX9xXaxX5cxXeaxX10xX6exXdxX6xX5cxX2xXefxX78xX5cxX18xX10xX18axX7xX5cxX2xX1c9xX78xXf2xX5cxX1e6xX1e6xX6exX7axX2xX1e6xXefxXf2xX78xX1e2xXexX2xX7axX1e6xX2xX5xX78xXf8xX1f5xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1xX1cxX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXexX27xX6xX3xXexX2bxX18xX1xX3xX14xXdxX31xX3xX4xX1xX35xX4xX3xX1axX1xX3axX3xXexX3dxX4xX1xX3xX41xX42xXdxX3xX13xX14xX47xX48xXdxX3xX4xX6xX4dxX3xXexX15xX51xXdxX3xX41xX55xX3xXcxX58xX18xX1xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX6exXdxXcbxX12xX0xX7xXexX27xX4dxX18xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX850xX18xX14xX3xX7dxX14axXdxX3xX13xX1xX378xX18xX3xX290xX378xXeaxX3xX14xXdxX31xX3xX4xX1xX35xX4xX3xX1axX1xX3axX3xXexX3dxX4xX1xX3xX41xX42xXdxX3xX13xX287xX18xX14xX3xX6exX378xX18xX3xX41xX55xX3xXcxX58xX18xX1xXaxX3xX1xX27xX10xX4acxX9xXaxX5cxX4xX1xXdxX18xX1xXf3xXexX27xXdxX5cxX4dxX18xX14xXf3xXbcxX15xXdxXf3xX18xX1xX6xX18xXf3xX7xX6xXeaxXf3xX14xXdxX15xXf3xX4xX1xX15xX4xXf3xX4xX1xX15xXf3xXexXdxX4xX1xXf3xX1xX4dxXdxXf3xX18xX4dxX18xX14xXf3xX6exX6xX18xXf3xX1xX6xXf3xXexXdxX18xX1xX5cxX2xX193xX1c9xX1c9xX7axX2xXf8xX1xXexXeaxXaxX12xX850xX18xX14xX3xX7dxX14axXdxX3xX13xX1xX378xX18xX3xX290xX378xXeaxX3xX14xXdxX31xX3xX4xX1xX35xX4xX3xX1axX1xX3axX3xXexX3dxX4xX1xX3xX41xX42xXdxX3xX13xX287xX18xX14xX3xX6exX378xX18xX3xX41xX55xX3xXcxX58xX18xX1xX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexX27xX4dxX18xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6exXaxX12xX1axX1xXdxX74xX15xX3xX1e2xX5cxXefxX7bxX3xX7dxX6xX18xX3xX1axX1xX83xXbxX3xX1xX55xX18xX1xX3xX41xX42xXdxX3xX13xX287xX18xX14xX3xX6exX378xX18xX3xX41xX55xX3xXcxX58xX18xX1xX3xXexX51xX3xX4xX1xX35xX4xX3xX1xX42xXdxX3xX18xX14xX1xX3dxX3xXbcxXbdxX15xX3xX1axX1xX3axX3xXexX3dxX4xX1xX3xX41xX42xXdxX3xX13xX287xX18xX14xX3xX6exX378xX18xX3xXexX2bxX18xX1xX3xX18xX1xXdxXe9xXeaxX3xXecxXedxX3xXefxX78xX2xX77xXf3xXefxX78xX2xX1c9xXf8xX3xXcxX27xX47xX623xX18xX14xX3xXbcxX6xX18xX3xX11exX378xX18xX3xXcbxX8d4xX18xX3xXcxX2bxX18xX1xX3xX3axX16xX3xX126xX1xX6xX18xX3xX1axX6xX4dxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX7bxX3xX1axX1xX3axX3xXexX3dxX4xX1xX3xX103xX7dxX105xXcxXcxX108xX3xXexX2bxX18xX1xX3xXcxX118xX3xX11axX11bxX18xX3xX11exXdxXe9xX18xX3xXexX69exXdxX3xX6exX14fxXf8xX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX6exXdxXcbxX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5cxX15xX5xX12xX0xX6exXdxXcbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX27xXaxX12xX0xX5cxX6exXdxXcbxX12xX0xX5cxX6exXdxXcbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3dxX15xXexX1xX4dxX27xXaxX12xX126xXf8xX11axX0xX5cxXbxX12
P.V