Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh
Vi phạm của ông Vũ Văn Ninh là nghiêm trọng, làm thiệt hại rất lớn tiền của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân.
9dd3xb924xd91bx10b39x10832xbbb1x1270ax12c5axa119xX7xa44fx11711xe857xfdb6x13ac1x12442xX5xdb25xXaxb94axef7cx131f4xX3xccf9xX1xabb6xf237xX1xX3xXexf2fdxf12axX3xe7dfx10181xX3xX5xfaa0x110b7xXexX3xX4xe1f1xX19xX1xX3xX4x12390xb6bcxX3xX19x12cd1xX24xa4eax107c6xX19xX3xa185xX1x139f9xX3xXcxX1xd5ecxX3xXex120f9xaf16xX19xX32xX3x144dcx11f3dxX3xX46xb732xX19xX3xe076xXdxX19xX1xX0x12bbdxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbbf6xX10xX6xa27exXaxX12xX46xXdxX3xXbxX1xe449x1261cxX3xX4xX3exX6xX3xf1dfxX19xX32xX3xX46xX47xX3xX46xX4axX19xX3xX4dxXdxX19xX1xX3xX5xf848xX3xX19xX32xX1xXdxX35xX6dxX3xXexX1dx112c6xX19xX32x12680xX3xX5xX84xX6dxX3xXexX1xXdx13005xXexX3xX1xX6cxXdxX3xX1dxfe14xXexX3xX5xX42xX19xX3xXexXdxc0baxX19xX3xX4xX3exX6xX3xX4dxX1xX84xX3xX19xX41xX42xX4xX92xX3xX29xX19xX1xX3xX1xX41xd5a9xX19xX32xX3x13e4exXa3xX24xX3xb91ex10e55xX19xX3xX24xX34xX3xXexX18xX19xX3xX4xX3exX6xX3xXex1328dxX3xX4xX1x104f7xX4xX3xXcbxX29xX19xX32xX3xbdccxX84xX3xX4xX2exX3xX19xX1x10cf9xX19x9eb6xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2fxX64xX34xXaxX12xX4dxX32xX84xX34xX3xX2xb02bxX52xd4bbxX52xa6f2xf082xX2xX10dxX92xX3xXexX6cxXdxX3xX61xX84xX3xX4dxX14xXdxX92xX3xX64xX41xX42xXdxX3xX7xcfbaxX3xX4xX1xX3exX3xXexX1dxcc23xX3xX4xX3exX6xX3xXcxXdbxX19xX32xX3xX13xX18xX3xXexX1xX41xX92xX3xX16xX1xX3exX3xXexX1exX4xX1xX3xX19xX41xX42xX4xX3xX4dxX32xX24xX34xbc98xX19xX3xX38xX1x128cdxX3xXcxX1dxX8fxX19xX32xX92xX3xX13xX14xX3xX16xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX3xX1xX8fxXbxX3xXc7xX10xX6dxX3xXc7xf91cxXexX92xX3xXexX1xXdxX3xX1xX84xX19xX1xX3xX20xX21xX3xX5xX24xX25xXexX3xXcbxef7axXdxX3xXe7xX42xXdxX3xX73xX19xX32xX3xX46xX47xX3xX46xX4axX19xX3xX4dxXdxX19xX1xX92xX3xX19xX32xX24xX34xX35xX19xX3x122a7xX21xX3xXe7xXdxX35xX19xX3xXcxX1dxX24xX19xX32xX3xX41xc552xX19xX32xX3xb879xX29xX19xX32xX92xX3xX19xX32xX24xX34xX35xX19xX3xX1afxX21xX3xXe7xXdxX35xX19xX3xX13xX6xX19xX3xX4xX2exX19xX3xX7xX129xX3xXcbxX29xX19xX32xX3xX16xX1xX18xX19xX1xX3xXbxX1xX3exX92xX3xX19xX32xX24xX34xX35xX19xX3xX38xX1xX3axX3xXcxX1xX3exX3xXexX41xX42xX19xX32xX3xX16xX1xX18xX19xX1xX3xXbxX1xX3exXf1xX3x14231xX6xX24xX3xX20xX1xXdxX3xXc7xX10xX6dxX3xXc7xX17axXexX3xXcbxXacxX3xX19xX32xX1xX1exX3xX4xX3exX6xX3xX1afxX21xX3xa00cxX6xX19xX3xea31xXdxd0ddxX6dxX3xXexX1dxX6xX3xXcxX1dxX24xX19xX32xX3xX41xX1bexX19xX32xX92xX3xX13xX14xX3xX16xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX3xX19xX1xX25xX19xX3xXexX1xXa3xX34x10b81xX0xX52xXbxX12xX0xXexX6xX231xX5xX10xX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxX6dxX6xX1dxX32xXdxX19xX260xX3xX111xXbxXc7xX3xX6xX24xXexX2fx13c30xXaxX12xX0xXexX231xX2fxX64xX34xX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX64xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX10xX19xXexX10xX1dxXaxX12xX0xXdxX6dxX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6dxX7xcb88xXbxX1xX2fxXexX2fxX3xXdxX16xX10xX19xXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXax1198axXdxX64xXexX1xX260xX3xb5fcxX2xed14xXbxXc7xX283xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX260xX3x1196axX112xX10dxXbxXc7xX283xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX231xX14xX3xX4xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX5xX24xX25xXexX3xX4xX29xX19xX1xX3xX4xX2exX2fxX3xX19xX32xX24xX34xX35xX19xX3xXbxX1xX3axX3xXexX1xX3exX3xXexX41xX42xX19xX32xX3xXe7xX47xX3xXe7xX4axX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX1xX131xX19xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX52xX52xXdxXf1xX231xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX19xX1xXf1xXe7xX19xX52xX19xX10xX2cexX7xX52xX2xX10dxX111x137e3xX52xX2xX112xX358xX64xX2d7xX2xX2d7x12ef4xX2d5xX111xX2e4xXexX358xX2d5xX2e4xX2d5xX10fxX5xX112xXf1x12b0fxXbxX32x13af7xX1dxX9xX10fxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX5xX24xX25xXexX3xX4xX29xX19xX1xX3xX4xX2exX2fxX3xX19xX32xX24xX34xX35xX19xX3xX38xX1xX3axX3xXcxX1xX3exX3xXexX41xX42xX19xX32xX3xX46xX47xX3xX46xX4axX19xX3xX4dxXdxX19xX1xXaxX3xX64xX6xXexX6xX2b7xXbxX1xX2fxXexX2fxX2b7xX2fxX1dxXdxX32xXdxX19xX6xX5xX2b7xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX260xX52xX52xXdxX6dxX6xX32xX10xX7xXf1xXe7xX2fxXe7xXf1xXe7xX19xX52xX24xXbxX5xX2fxX6xX64xX10xX64xX52xX5xX36exX361xX64xX6xX10x13bd0xXbxXdxX10dxX3fbxXc7xX7xX34xX24xX10xX2xX36exX6xX6xX2cexX52xX111xX112xX2xX10dxf0f0xX112xX10fxX40fxX2xX10dxX52xXe7xX24xX40fxXe7xX6xX19xX40fxX19xXdxX19xX1xX40fxX36exX19xX2fxX1dxXf1xX36exXbxX32xXaxX3xX64xX6xXexX6xX2b7xX64xX10xX7xX4xX9xXaxX4dxX32xX24xX34xX35xX19xX3xX38xX1xX3axX3xXcxX1xX3exX3xXexX41xX42xX19xX32xX3xX16xX1xX18xX19xX1xX3xXbxX1xX3exX3xX46xX47xX3xX46xX4axX19xX3xX4dxXdxX19xX1xXf1xX3x14029x125e5xX19xX1xX260xX3x1170dxXefxX19xX3xXexX1dxX18x13424xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX64xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX6xXbxXexXdxX2fxX19xXaxX12xX4dxX32xX24xX34xX35xX19xX3xX38xX1xX3axX3xXcxX1xX3exX3xXexX41xX42xX19xX32xX3xX16xX1xX18xX19xX1xX3xXbxX1xX3exX3xX46xX47xX3xX46xX4axX19xX3xX4dxXdxX19xX1xXf1xX3xX463xX464xX19xX1xX260xX3xX469xXefxX19xX3xXexX1dxX18xX470xX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX1dxX12xX0xX52xXexX231xX2fxX64xX34xX12xX0xX52xXexX6xX231xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2fxX64xX34xXaxX12xX46xX42xXdxX3xX4xX41xX1bexX19xX32xX3xXe7xX1exX3xX1afxX21xX3xXe7xXdxX35xX19xX3xXcxX1dxX24xX19xX32xX3xX41xX1bexX19xX32xX3xX1c2xX29xX19xX32xX92xX3xX1afxX21xX3xXe7xXdxX35xX19xX3xX13xX6xX19xX3xX4xX2exX19xX3xX7xX129xX3xXcbxX29xX19xX32xX3xX16xX1xX18xX19xX1xX3xXbxX1xX3exX92xX3xX38xX1xX3axX3xXcxX1xX3exX3xXexX41xX42xX19xX32xX3xX16xX1xX18xX19xX1xX3xXbxX1xX3exX3xX463xXbxX1xf170xX3xXexX1dxX2exX4xX1xX3xX5xab9exX19xX1xX3xXe7xX129xX4xX3xXcbxXdbxXdxX3xX6dxX42xXdxX3xX64xX2fxX6xX19xX1xX3xX19xX32xX1xXdxX9bxXbxX3xXex107dcxX3xXexX1xX2exX19xX32xX3xX358xX52xX111xX112xX2xX2xX3xXcbxXccxX19xX3xXexX1xX2exX19xX32xX3xX2e4xX52xX111xX112xX2xX2d5xX470xX92xX3xX73xX19xX32xX3xX46xX47xX3xX46xX4axX19xX3xX4dxXdxX19xX1xX3xXcbxd5f0xX3xX20x12d8fxX3xX4xX2exX4xX3xXe7xX4axX19xX3xX231xX29xX19xX3xXcbxb532xX19xX32xX3xX5c9xX3xX4xX1xX2fxX3xX32xXdxX29xX6dxX3xXe7xX84xX3xXexX1xX2fxX2exXdxX3xXexX2fxX84xX19xX3xX231xX14xX3xXe7xX190xX19xX3xX19xX1xX84xX3xX19xX41xX42xX4xX3xXexX6cxXdxX3xX16xX73xX19xX32xX3xXexX34xX3xX4xXdbxX3xXbxX1xd0a3xX19xX3xX4xX29xX19xX32xX3x9e66xX24xX34xX3xX4dxX1xX1bexX19xX283xX3xX231xX2exX19xX3xXbxX1xX616xX19xX3xXe7xX190xX19xX3xX19xX1xX84xX3xX19xX41xX42xX4xX3xX1xXdxX9bxX19xX3xX4xX3axX3xXexX6cxXdxX3xX16xX73xX19xX32xX3xXexX34xX3xX4xXdbxX3xXbxX1xX616xX19xX3xX4xX29xX19xX32xX3xX61exX24xX29xX19xX32xX3xX4dxXdxX19xX1xX283xX3xXcbxX5d8xX19xX32xX3xX5c9xX3xX4xX1xX3exX3xXexX1dxX41xX1bexX19xX32xX3xXcbxX237xX3xX1afxX21xX3xX231xX6xX19xX3xX19xX1xXefxX19xX3xX64xXefxX19xX3xXex13652xX19xX1xX3xX235xX1xX2exX19xX1xX3xX61xX2fxX84xX3xX7xX6xX24xX3xX20xX1xXdxX3xX19xX1xX25xX19xX3xX4xX1xX24xX34xX237xX19xX3xX32xXdxX6xX2fxX3xX16xX73xX19xX32xX3xXexX34xX3xX4xXdbxX3xXbxX1xX616xX19xX3xX4xX29xX19xX32xX3xX4dxX1xX6xX3xXcxX1dxX6xX19xX32xX3xXexXdxXccxXbxX3xXexX56cxX4xX3xXcbxX41x12935xX4xX3xXexX1xX2fxX2exXdxX3xXe7xX190xX19xX3xX19xX1xX84xX3xX19xX41xX42xX4xX3xXexX1xX10xX2fxX3xX1xX41xX42xX19xX32xX3xX19xX1xX84xX3xX19xX41xX42xX4xX3xX20xX1xX73xX19xX32xX3xX19xfba0xX6dxX3xX32xXdx10b3axX3xX4xXdbxX3xXbxX1xX616xX19xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX190xXdxX283xX3xXcbxX5d8xX19xX32xX3xX5c9xX3xX4xX1xX3exX3xXexX1dxX41xX1bexX19xX32xX3xX4xXdbxX3xXbxX1xX616xX19xX3xX1xX2fxX2exX3xX16xX73xX19xX32xX3xXexX34xX3xX6dxc719xX3xX2b7xX3xXcxXdbxX19xX32xX3xX16xX73xX19xX32xX3xXexX34xX3xX4xX29xX19xX32xX3xX61xX84xX19xX32xX3xX20xX1xX73xX19xX32xX3xX46xXdxX9bxXexX3xX4dxX6xX6dxX3xX463xX64xX2fxX6xX19xX1xX3xX19xX32xX1xXdxX9bxXbxX3xX19xX84xX34xX3xX20xX1xX73xX19xX32xX3xXexX1xX24xX14xX4xX3xXcbxX190xXdxX3xXexX41xX6e2xX19xX32xX3xX4xXdbxX3xXbxX1xX616xX19xX3xX1xX2fxX2exX470xX283xX3xXcbxX5d8xX19xX32xX3xX5c9xX3xX4xX1xX3exX3xXexX1dxX41xX1bexX19xX32xX3xX4xXdbxX3xXbxX1xX616xX19xX3xX1xX2fxX2exX3xX2xX112xX3xXcbxX2fxX6cxX19xX3xad5bxX24xX29xX19xX3xX5xX5c9xX3xXcbxX41x12d98xX19xX32xX3xXexX1xX24xX21xX3xX19xX14xXdxX3xXcbxX1exX6xX92xX3xXcbxXefxX34xX3xX5xX84xX3xX4xX2exX4xX3xXcbxX1bexX19xX3xXe7xX1exX3xX7xX129xX3xX19xX32xX1xXdxX9bxXbxX3xX20xXdxX19xX1xX3xXexXccxX3xX4xX1xX41xX6xX3xXcbxX41xX6e2xX4xX3xX7d9xX24xX34xX3xXcbxX1exX19xX1xX3xX4xXdbxX3xXbxX1xX616xX19xX3xX1xX2fxX2exXf1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2fxX64xX34xXaxX12xX4dxX14xXdxX3xX64xX24xX19xX32xX3xX19xX1xX718xX19xX32xX3xXe7xX4axX19xX3xX231xX29xX19xX3xX73xX19xX32xX3xX46xX47xX3xX46xX4axX19xX3xX4dxXdxX19xX1xX3xXcbxX5c6xX3xX20xX5c9xX3xX19xX35xX24xX3xXexX1dxX35xX19xX3xXexX1dxX2exXdxX3xXe7xX42xXdxX3xX20xXccxXexX3xX5xX24xX25xX19xX3xX4xX3exX6xX3xX13xX14xX3xX16xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX3xXe7xX84xX3xX19xX32xX1xX1exX3xXcbxX1exX19xX1xX3xX4xX3exX6xX3xX16xX1xX18xX19xX1xX3xXbxX1xX3exX3xXe7xXacxX3xX4xXdbxX3xXbxX1xX616xX19xX3xX1xX2fxX2exX92xX3xXexX1xX2fxX2exXdxX3xXe7xX190xX19xX3xX19xX1xX84xX3xX19xX41xX42xX4xX3xX32xX713xX19xX3xXe7xX42xXdxX3xXexX2exXdxX3xX4xX1bexX3xX4xXa3xX24xX3xX64xX2fxX6xX19xX1xX3xX19xX32xX1xXdxX9bxXbxX3xX19xX1xX84xX3xX19xX41xX42xX4xXf1xXf1xXf1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2fxX64xX34xXaxX12xX46xX42xXdxX3xX4xX41xX1bexX19xX32xX3xXe7xX1exX3xX1afxX21xX3xXe7xXdxX35xX19xX3xXcxX1dxX24xX19xX32xX3xX41xX1bexX19xX32xX3xX1c2xX29xX19xX32xX92xX3xX13xX18xX3xXexX1xX41xX3xX13xX6xX19xX3xX4xX2exX19xX3xX7xX129xX3xXcbxX29xX19xX32xX92xX3xX13xX14xX3xXexX1dxX41xXc3xX19xX32xX3xX13xX14xX3xXcxX84xXdxX3xX4xX1xX18xX19xX1xX3xX20xXdxX35xX6dxX3xX16xX1xX3exX3xXexX1exX4xX1xX3xX61xX14xXdxX3xXcbxX5d8xX19xX32xX3xX7d9xX24xX29xX19xX3xX5xX5c9xX3xX13xX29xX2fxX3xX1xXdxX237xX6dxX3xXc7xX5c6xX3xX1xX14xXdxX3xX46xXdxX9bxXexX3xX4dxX6xX6dxX3xX463xX32xXdxX6xXdxX3xXcbxX2fxX6cxX19xX3xXexX593xX3xXexX1xX2exX19xX32xX3xX10fxX52xX111xX112xX112xX2d5xX3xXcbxXccxX19xX3xX19xX4axX6dxX3xX111xX112xX2xX2xX470xX92xX3xX73xX19xX32xX3xX46xX47xX3xX46xX4axX19xX3xX4dxXdxX19xX1xX3xXcbxX5c6xX3xXexX1xXdxXccxX24xX3xXexX1dxX2exX4xX1xX3xX19xX1xXdxX9bxX6dxX3xX5xX5c6xX19xX1xX3xXcbxX6cxX2fxX92xX3xX4xX1xX691xX3xXcbxX6cxX2fxX92xX3xX20xXdxX237xX6dxX3xXexX1dxX6xX92xX3xX32xXdxX2exX6dxX3xX7xX2exXexX92xX3xXe7xXdxX3xXbxX1xX6cxX6dxX3x133cexX24xX25xXexX3xX13xX29xX2fxX3xX1xXdxX237xX6dxX3xXc7xX5c6xX3xX1xX14xXdxX92xX3xX19xX32xX1xX1exX3xXcbxX1exX19xX1xX3xX4xX3exX6xX3xX16xX1xX18xX19xX1xX3xXbxX1xX3exX3xX7d9xX24xX34xX3xXcbxX1exX19xX1xX3xX4xX1xXdfxX4xX3xX19xX4axX19xX32xX92xX3xX19xX1xXdxX9bxX6dxX3xXe7xX56cxX92xX3xX7d9xX24xX34xXacxX19xX3xX1xX6cxX19xX3xXe7xX84xX3xX4xX1bexX3xX4xXa3xX24xX3xXexXdbxX3xX4xX1xXdfxX4xX3xX4xX3exX6xX3xX13xX29xX2fxX3xX1xXdxX237xX6dxX3xXc7xX5c6xX3xX1xX14xXdxX3xX46xXdxX9bxXexX3xX4dxX6xX6dxX283xX3xXcbxX237xX3xX1xX6xXdxX3xXcxXdbxX19xX32xX3x12fcbxXdxX2exX6dxX3xXcbxX190xX4xX3xX13xX29xX2fxX3xX1xXdxX237xX6dxX3xXc7xX5c6xX3xX1xX14xXdxX3xX46xXdxX9bxXexX3xX4dxX6xX6dxX3xX463xX19xX4axX6dxX3xX111xX112xX112xX358xX3xX2b7xX3xX111xX112xX112xX10dxX470xX3xXe7xXdxX3xXbxX1xX6cxX6dxX3xX19xX32xX1xXdxX35xX6dxX3xXexX1dxX8fxX19xX32xX3xX4xX2exX4xX3xX7d9xX24xX34xX3xXcbxX1exX19xX1xX3xX4xX3exX6xX3xXbxX1xX2exXbxX3xX5xX24xX25xXexX3xXexX1dxX2fxX19xX32xX3xXe7xXdxX9bxX4xX3xX20xX5c9xX3xX4xX2exX4xX3xX1xX6e2xXbxX3xXcbxX5d8xX19xX32xX3xX4xX1xX2fxX3xX16xX73xX19xX32xX3xXexX34xX3xX4xX1xX2fxX3xXexX1xX24xX35xX3xXexX84xXdxX3xX4xX1xX18xX19xX1xX3x13d41xXb5fxX92xX3xX5xX84xX3xXexXdbxX3xX4xX1xXdfxX4xX3xXexX18xX19xX3xX64xX56cxX19xX32xX3xXbxX1xXdxX3xX19xX32xXefxX19xX3xX1xX84xX19xX32xX3xXexX1xX24xX14xX4xX3xX4dxX32xXefxX19xX3xX1xX84xX19xX32xX3xX4dxX73xX19xX32xX3xX19xX32xX1xXdxX9bxXbxX3xXe7xX84xX3xX38xX1xX2exXexX3xXexX1dxXdxX237xX19xX3xX19xX73xX19xX32xX3xXexX1xX73xX19xX3xX46xXdxX9bxXexX3xX4dxX6xX6dxX3xXe7xX6xX34xX3xX2xXf1xX112xX2xX112xX3xXexX691xX3xXcbxX5d8xX19xX32xXf1xX3xX1c2xXccxX19xX3xX19xX6xX34xX92xX3xX16xX73xX19xX32xX3xXexX34xX3xX4xX1xX2fxX3xXexX1xX24xX35xX3xXexX84xXdxX3xX4xX1xX18xX19xX1xX3xXb5fxXb5fxX3xXcbxX5c6xX3xXbxX1xX2exX3xX7xX29xX19xX92xX3xX5xX84xX6dxX3xX4xX1xX2fxX3xX4dxX1xX84xX3xX19xX41xX42xX4xX3xXexX1xXdxX9bxXexX3xX1xX6cxXdxX3xX5xX42xX19xX3xX7xX190xX3xXexXdxXacxX19xX3xX32xX190xX4xX3xXe7xX84xX3xXexXdxXacxX19xX3xX5xX5c6xXdxX92xX3xX1xX6xXdxX3xX5xX5c6xX19xX1xX3xXcbxX6cxX2fxX3xX13xX29xX2fxX3xX1xXdxX237xX6dxX3xXc7xX5c6xX3xX1xX14xXdxX3xX46xXdxX9bxXexX3xX4dxX6xX6dxX3xXe7xX84xX3xX19xX1xXdxXacxX24xX3xX4xX2exX19xX3xX231xX14xX92xX3xXcbxX29xX19xX32xX3xXe7xXdxX35xX19xX3xX5xXdxX35xX19xX3xX7d9xX24xX6xX19xX3xX231xX1exX3xX20xX1xXc3xXdxX3xXexX190xX3xXcbxX237xX3xXcbxXdxXacxX24xX3xXexX1dxX6xX3xX1xX131xX19xX1xX3xX7xX129xXf1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2fxX64xX34xXaxX12xX13xX14xX3xX16xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX3xX19xX1xX25xX19xX3xXexX1xXa3xX34xX260xX3xX46xXdxX3xXbxX1xX6cxX6dxX92xX3xX20xX1xX24xX34xXccxXexX3xXcbxXdxX237xX6dxX3xX4xX3exX6xX3xX19xX32xX24xX34xX35xX19xX3xX38xX1xX3axX3xXcxX1xX3exX3xXexX41xX42xX19xX32xX3xX46xX47xX3xX46xX4axX19xX3xX4dxXdxX19xX1xX3xX5xX84xX3xX19xX32xX1xXdxX35xX6dxX3xXexX1dxX8fxX19xX32xX92xX3xX5xX84xX6dxX3xXexX1xXdxX9bxXexX3xX1xX6cxXdxX3xX1dxXa3xXexX3xX5xX42xX19xX3xXexXdxXacxX19xX3xX4xX3exX6xX3xX4dxX1xX84xX3xX19xX41xX42xX4xX92xX3xX29xX19xX1xX3xX1xX41xXc3xX19xX32xX3xXc7xXa3xX24xX3xXcbxXccxX19xX3xX24xX34xX3xXexX18xX19xX3xX4xX3exX6xX3xXexXdbxX3xX4xX1xXdfxX4xX3xXcbxX29xX19xX32xX3xXe7xX84xX3xX4xX2exX3xX19xX1xXefxX19xX3xX73xX19xX32xX92xX3xX32xXefxX34xX3xX64xX41xX3xX5xX24xX25xX19xX3xXc7xXa3xX24xX92xX3xX4xX616xX19xX3xXbxX1xX29xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX84xX19xX1xX3xX20xX21xX3xX5xX24xX25xXexX3xX19xX32xX1xXdxX35xX6dxX3xX6dxXdxX19xX1xX3xXexX1xX10xX2fxX3xX7d9xX24xX34xX3xXcbxX1exX19xX1xX3xX4xX3exX6xX3xX1c2xX29xX19xX32xXf1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2fxX64xX34xXaxX12xX61exX24xX2exX3xXexX1dxX131xX19xX1xX3xX20xXdxX237xX6dxX3xXcbxXdxX237xX6dxX92xX3xX73xX19xX32xX3xX46xX47xX3xX46xX4axX19xX3xX4dxXdxX19xX1xX3xXcbxX5c6xX3xX19xX1xX25xX19xX3xXexX1xXdfxX4xX3xX1dx11f08xX3xXexX1dxX2exX4xX1xX3xX19xX1xXdxX9bxX6dxX3xX4xX2exX3xX19xX1xXefxX19xX3xXe7xXacxX3xX4xX2exX4xX3xXe7xXdxX3xXbxX1xX6cxX6dxX92xX3xX20xX1xX24xX34xXccxXexX3xXcbxXdxX237xX6dxX3xXexX1dxX2fxX19xX32xX3xXexX1xX129xX4xX3xX1xXdxX9bxX19xX3xX4xX1xXdfxX4xX3xXexX1dxX2exX4xX1xX92xX3xX19xX1xXdxX9bxX6dxX3xXe7xX56cxX3xXcbxX41xX6e2xX4xX3xXbxX1xXefxX19xX3xX4xX73xX19xX32xXf1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2fxX64xX34xXaxX12xX16xX4axX19xX3xX4xXdfxX3xX61exX24xX34xX3xXcbxX1exX19xX1xX3xX7xX190xX3xX2xX112xX111xX2b7xX61exX1c2xX52xXcxd5b9xX92xX3xX19xX32xX84xX34xX3xX2xX2d7xX52xX2xX111xX52xX111xX112xX2xX10fxX3xX4xX3exX6xX3xX13xX14xX3xX16xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX3xXe7xXacxX3xXc7xbd46xX3xX5xX5c9xX3xX20xX21xX3xX5xX24xX25xXexX3xXcbxX29xX19xX32xX3xXe7xXdxX35xX19xX3xXe7xXdxX3xXbxX1xX6cxX6dxX92xX3xXc7xX17axXexX3xX19xX14xXdxX3xX64xX24xX19xX32xX92xX3xXexX18xX19xX1xX3xX4xX1xXa3xXexX92xX3xX6dxXdfxX4xX3xXcbxX14xX92xX3xX1xX25xX24xX3xX7d9xX24xX29xX3xXe7xXdxX3xXbxX1xX6cxX6dxX3xXe7xX84xX3xX7d9xX24xX2exX3xXexX1dxX131xX19xX1xX3xX4xX73xX19xX32xX3xXexX2exX4xX92xX3xX4xX190xX19xX32xX3xX1xXdxXccxX19xX92xX3xXcbxX3axX19xX32xX3xX32xX3axXbxX3xX4xX3exX6xX3xX73xX19xX32xX3xX46xX47xX3xX46xX4axX19xX3xX4dxXdxX19xX1xX3xXcbxX190xXdxX3xXe7xX42xXdxX3xX1c2xX29xX19xX32xX92xX3xX4dxX1xX84xX3xX19xX41xX42xX4xX92xX3xX13xX14xX3xX16xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX3xX7d9xX24xX34xXccxXexX3xXcbxX1exX19xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1xX84xX19xX1xX3xX20xX21xX3xX5xX24xX25xXexX3xX19xX32xX24xX34xX35xX19xX3xX38xX61xX3axX3xXcxX1xX3exX3xXexX41xX42xX19xX32xX3xX46xX47xX3xX46xX4axX19xX3xX4dxXdxX19xX1xX3xX231xd5e4xX19xX32xX3xX1xX131xX19xX1xX3xXexX1xXdfxX4xX3xX4xX29xX19xX1xX3xX4xX2exX2fxXf1xX3xX13xX14xX3xX16xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX3xX34xX35xX24xX3xX4xX616xX24xX3xX4xXa3xXbxX3xX4xX3axX3xXexX1x11de2xX6dxX3xX7d9xX24xX34xXacxX19xX3xXc7xXed9xX3xX5xX5c9xX3xX20xX21xX3xX5xX24xX25xXexX3xXe7xXacxX3xX1xX84xX19xX1xX3xX4xX1xX18xX19xX1xX3xXcbxX190xXdxX3xXe7xX42xXdxX3xX73xX19xX32xX3xX46xX47xX3xX46xX4axX19xX3xX4dxXdxX19xX1xX3xXexX41xX1bexX19xX32xX3xXdfxX19xX32xX3xXe7xX42xXdxX3xXc7xXed9xX3xX5xX5c9xX3xX20xX21xX3xX5xX24xX25xXexX3xXe7xXacxX3xX1c2xX29xX19xX32xXf1xX0xX52xXbxX12xX0xX64xXdxXe7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX64xX1dxX10xX5xX6xXexX10xX64xXaxX12xX0xX7xXexX1dxX2fxX19xX32xX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX35xX19xX3xX7d9xX24xX6xX19xX260xX0xX52xX7xXexX1dxX2fxX19xX32xX12xX0xX24xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX2b7xXexX1xX24xX6dxX231xX2b7xX6xX19xX64xX2b7xX7xX6xXbxX2fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX2fxX84xX19xX3xXe7xX4axX19xX3xXexX1xX73xX19xX32xX3xX231xX2exX2fxX3xXexX6cxXdxX3xX20xd722xX3xX1xX8fxXbxX3xX361xX10fxX3xX4xX3exX6xX3x10164xX34xX3xX231xX6xX19xX3xX235xXdxX237xX6dxX3xXexX1dxX6xX3xXcxX1dxX24xX19xX32xX3xX41xX1bexX19xX32xXaxX3xX1xX1dxX10xX3fbxX9xXaxX52xXc7xX6xX34xX2b7xX64xX24xX19xX32xX2b7xX64xX6xX19xX32xX52xXexX2fxX6xX19xX2b7xXe7xX6xX19xX2b7xXexX1xX2fxX19xX32xX2b7xX231xX6xX2fxX2b7xXexX6xXdxX2b7xX20xX34xX2b7xX1xX2fxXbxX2b7xX361xX10fxX2b7xX4xX24xX6xX2b7xX24xX34xX2b7xX231xX6xX19xX2b7xX20xXdxX10xX6dxX2b7xXexX1dxX6xX2b7xXexX1dxX24xX19xX32xX2b7xX24xX2fxX19xX32xX52xX2xX10fxX2d7xX2d7xX112xX10dxXf1xX1xXexX6dxXaxX12xX0xXdxX6dxX32xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX52xX6dxX10xX64xXdxX6xX52xX2xX111xX112xX52xX19xX10xX2cexX7xX52xX2xX10dxX111xX10fxX52xX2xX112xX358xX64xX2xX2xX10fxX361xX358xX361xX111xXexX10dxX2d5xX2e4xX361xX2d7xX5xX112xXf1xX36exXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX5xX24xX25xXexX3xX4xX29xX19xX1xX3xX4xX2exX2fxX3xX19xX32xX24xX34xX35xX19xX3xX38xX1xX3axX3xXcxX1xX3exX3xXexX41xX42xX19xX32xX3xX46xX47xX3xX46xX4axX19xX3xX4dxXdxX19xX1xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxXe7xX12xX0xX7xXexX1dxX2fxX19xX32xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX2fxX84xX19xX3xXe7xX4axX19xX3xXexX1xX73xX19xX32xX3xX231xX2exX2fxX3xXexX6cxXdxX3xX20xX10e3xX3xX1xX8fxXbxX3xX361xX10fxX3xX4xX3exX6xX3xX10f0xX34xX3xX231xX6xX19xX3xX235xXdxX237xX6dxX3xXexX1dxX6xX3xXcxX1dxX24xX19xX32xX3xX41xX1bexX19xX32xXaxX3xX1xX1dxX10xX3fbxX9xXaxX52xXc7xX6xX34xX2b7xX64xX24xX19xX32xX2b7xX64xX6xX19xX32xX52xXexX2fxX6xX19xX2b7xXe7xX6xX19xX2b7xXexX1xX2fxX19xX32xX2b7xX231xX6xX2fxX2b7xXexX6xXdxX2b7xX20xX34xX2b7xX1xX2fxXbxX2b7xX361xX10fxX2b7xX4xX24xX6xX2b7xX24xX34xX2b7xX231xX6xX19xX2b7xX20xXdxX10xX6dxX2b7xXexX1dxX6xX2b7xXexX1dxX24xX19xX32xX2b7xX24xX2fxX19xX32xX52xX2xX10fxX2d7xX2d7xX112xX10dxXf1xX1xXexX6dxXaxX12xXcxX2fxX84xX19xX3xXe7xX4axX19xX3xXexX1xX73xX19xX32xX3xX231xX2exX2fxX3xXexX6cxXdxX3xX20xX10e3xX3xX1xX8fxXbxX3xX361xX10fxX3xX4xX3exX6xX3xX10f0xX34xX3xX231xX6xX19xX3xX235xXdxX237xX6dxX3xXexX1dxX6xX3xXcxX1dxX24xX19xX32xX3xX41xX1bexX19xX32xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX1dxX2fxX19xX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xXcxX6cxXdxX3xX20xX10e3xX3xX1xX8fxXbxX3xX19xX84xX34xX92xX3xX10f0xX34xX3xX231xX6xX19xX3xX235xXdxX237xX6dxX3xXexX1dxX6xX3xXcxX1dxX24xX19xX32xX3xX41xX1bexX19xX32xX3xXcbxX5c6xX3xXc7xX10xX6dxX3xXc7xX17axXexX3xX20xX21xX3xX5xX24xX25xXexX3xXe7xX84xX3xXcbxXacxX3xX19xX32xX1xX1exX3xX20xX21xX3xX5xX24xX25xXexX3xX19xX1xXdxXacxX24xX3xX4xX2exX19xX3xX231xX14xX3xXc3xX3xX4xXa3xXbxX3xXcxX1dxX24xX19xX32xX3xX41xX1bexX19xX32xX3xXe7xX84xX3xXcbxX1exX6xX3xXbxX1xX41xX1bexX19xX32xXf1xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxXe7xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX73xX19xX32xX3xX231xX190xX3xXe7xXdxX3xXbxX1xX6cxX6dxX3xX19xX32xX1xXdxX35xX6dxX3xXexX1dxX8fxX19xX32xX3xX4xX3exX6xX3xX13xX6xX19xX3xX4xX2exX19xX3xX7xX129xX3xX1c2xX29xX19xX32xX3xX13xX14xX3xXac1xXcxX46xXcxXaxX3xX1xX1dxX10xX3fbxX9xXaxX52xX4xX1xXdxX19xX1xX2b7xXexX1dxXdxX52xX4xX2fxX19xX32xX2b7xX231xX2fxX2b7xXe7xXdxX2b7xXbxX1xX6xX6dxX2b7xX19xX32xX1xXdxX10xX6dxX2b7xXexX1dxX2fxX19xX32xX2b7xX4xX24xX6xX2b7xX231xX6xX19xX2b7xX4xX6xX19xX2b7xX7xX24xX2b7xX64xX6xX19xX32xX2b7xX231xX2fxX2b7xX32xXexXe7xXexX52xX2xX10fxX111xX111xX2xX10fxXf1xX1xXexX6dxXaxX12xX0xXdxX6dxX32xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX52xX6dxX10xX64xXdxX6xX52xX2xX111xX112xX52xX19xX10xX2cexX7xX52xX2xX10dxX2xX10fxX52xX2xX361xX2e4xX64xX112xX2xX2e4xX2e4xX2d7xX2d7xX2e4xXexX10fxX361xX10fxX2e4xX2e4xX5xX112xXf1xX36exXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX5xX24xX25xXexX3xX4xX29xX19xX1xX3xX4xX2exX2fxX3xX19xX32xX24xX34xX35xX19xX3xX38xX1xX3axX3xXcxX1xX3exX3xXexX41xX42xX19xX32xX3xX46xX47xX3xX46xX4axX19xX3xX4dxXdxX19xX1xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxXe7xX12xX0xX7xXexX1dxX2fxX19xX32xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX73xX19xX32xX3xX231xX190xX3xXe7xXdxX3xXbxX1xX6cxX6dxX3xX19xX32xX1xXdxX35xX6dxX3xXexX1dxX8fxX19xX32xX3xX4xX3exX6xX3xX13xX6xX19xX3xX4xX2exX19xX3xX7xX129xX3xX1c2xX29xX19xX32xX3xX13xX14xX3xXac1xXcxX46xXcxXaxX3xX1xX1dxX10xX3fbxX9xXaxX52xX4xX1xXdxX19xX1xX2b7xXexX1dxXdxX52xX4xX2fxX19xX32xX2b7xX231xX2fxX2b7xXe7xXdxX2b7xXbxX1xX6xX6dxX2b7xX19xX32xX1xXdxX10xX6dxX2b7xXexX1dxX2fxX19xX32xX2b7xX4xX24xX6xX2b7xX231xX6xX19xX2b7xX4xX6xX19xX2b7xX7xX24xX2b7xX64xX6xX19xX32xX2b7xX231xX2fxX2b7xX32xXexXe7xXexX52xX2xX10fxX111xX111xX2xX10fxXf1xX1xXexX6dxXaxX12xX16xX73xX19xX32xX3xX231xX190xX3xXe7xXdxX3xXbxX1xX6cxX6dxX3xX19xX32xX1xXdxX35xX6dxX3xXexX1dxX8fxX19xX32xX3xX4xX3exX6xX3xX13xX6xX19xX3xX4xX2exX19xX3xX7xX129xX3xX1c2xX29xX19xX32xX3xX13xX14xX3xXac1xXcxX46xXcxX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX1dxX2fxX19xX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xX4dxX32xX84xX34xX3xX2d7xX52xX2d7xX92xX3xX10f0xX34xX3xX231xX6xX19xX3xX235xXdxX237xX6dxX3xXexX1dxX6xX3xXcxXeb1xX3xXcbxX5c6xX3xX4xX73xX19xX32xX3xX231xX190xX3xX20xXccxXexX3xX5xX24xX25xX19xX3xXe7xXacxX3xX19xX1xX718xX19xX32xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xX6cxX6dxX3xX4xX3exX6xX3xX13xX14xX3xXac1xXcxX46xXcxX3xXe7xX84xX3xXexX1dxX2exX4xX1xX3xX19xX1xXdxX9bxX6dxX3xX4xX3exX6xX3xX6dxX14xXexX3xX7xX190xX3xX4xX129xX24xX3xX5xX5c6xX19xX1xX3xXcbxX6cxX2fxX3xX231xX14xXf1xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxXe7xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX235xX1xXc3xXdxX3xXexX190xX92xX3xX231xX713xXexX3xXexX6cxX6dxX3xX32xXdxX6xX6dxX3xX73xX19xX32xX3xX4dxX32xX24xX34xX156xX19xX3xX13xX713xX4xX3xX212xX2fxX19xX92xX3xXcxX1dxX41xX1bexX19xX32xX3x139c9xXdxX19xX1xX3xXcxX24xXa3xX19xXaxX3xX1xX1dxX10xX3fbxX9xXaxX52xXbxX1xX6xXbxX2b7xX5xX24xX6xXexX52xX20xX1xX2fxXdxX2b7xXexX2fxX2b7xX231xX6xXexX2b7xXexX6xX6dxX2b7xX32xXdxX6xX6dxX2b7xX2fxX19xX32xX2b7xX19xX32xX24xX34xX10xX19xX2b7xX231xX6xX4xX2b7xX7xX2fxX19xX2b7xXexX1dxX24xX2fxX19xX32xX2b7xX6dxXdxX19xX1xX2b7xXexX24xX6xX19xX52xX2xX2d5xX358xX358xX358xX112xXf1xX1xXexX6dxXaxX12xX0xXdxX6dxX32xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX52xX6dxX10xX64xXdxX6xX52xX2xX111xX112xX52xX19xX10xX2cexX7xX52xX2xX10dxX112xX10fxX52xX10fxX10fxX64xX2d5xX2xX10fxX361xX2d5xX2d7xX2d7xXexX2d7xX112xX2d5xX2e4xX5xX111xX2b7xX111xX111xX111xX111xXf1xX36exXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX5xX24xX25xXexX3xX4xX29xX19xX1xX3xX4xX2exX2fxX3xX19xX32xX24xX34xX35xX19xX3xX38xX1xX3axX3xXcxX1xX3exX3xXexX41xX42xX19xX32xX3xX46xX47xX3xX46xX4axX19xX3xX4dxXdxX19xX1xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxXe7xX12xX0xX7xXexX1dxX2fxX19xX32xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX235xX1xXc3xXdxX3xXexX190xX92xX3xX231xX713xXexX3xXexX6cxX6dxX3xX32xXdxX6xX6dxX3xX73xX19xX32xX3xX4dxX32xX24xX34xX156xX19xX3xX13xX713xX4xX3xX212xX2fxX19xX92xX3xXcxX1dxX41xX1bexX19xX32xX3xX1675xXdxX19xX1xX3xXcxX24xXa3xX19xXaxX3xX1xX1dxX10xX3fbxX9xXaxX52xXbxX1xX6xXbxX2b7xX5xX24xX6xXexX52xX20xX1xX2fxXdxX2b7xXexX2fxX2b7xX231xX6xXexX2b7xXexX6xX6dxX2b7xX32xXdxX6xX6dxX2b7xX2fxX19xX32xX2b7xX19xX32xX24xX34xX10xX19xX2b7xX231xX6xX4xX2b7xX7xX2fxX19xX2b7xXexX1dxX24xX2fxX19xX32xX2b7xX6dxXdxX19xX1xX2b7xXexX24xX6xX19xX52xX2xX2d5xX358xX358xX358xX112xXf1xX1xXexX6dxXaxX12xX235xX1xXc3xXdxX3xXexX190xX92xX3xX231xX713xXexX3xXexX6cxX6dxX3xX32xXdxX6xX6dxX3xX73xX19xX32xX3xX4dxX32xX24xX34xX156xX19xX3xX13xX713xX4xX3xX212xX2fxX19xX92xX3xXcxX1dxX41xX1bexX19xX32xX3xX1675xXdxX19xX1xX3xXcxX24xXa3xX19xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX1dxX2fxX19xX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xX61xX6xXdxX3xX73xX19xX32xX3xX4dxX32xX24xX34xX156xX19xX3xX13xX713xX4xX3xX212xX2fxX19xX3xXe7xX84xX3xXcxX1dxX41xX1bexX19xX32xX3xX1675xXdxX19xX1xX3xXcxX24xXa3xX19xX3xX231xX1exX3xX20xX1xXc3xXdxX3xXexX190xX92xX3xX231xX713xXexX3xXexX6cxX6dxX3xX32xXdxX6xX6dxX3xXcbxX237xX3xXcbxXdxXacxX24xX3xXexX1dxX6xX3xXe7xXacxX3xX19xX1xX718xX19xX32xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xX6cxX6dxX3xXexX1dxX2fxX19xX32xX3xXexX1xX41xX1bexX19xX32xX3xXe7xX56cxX3xX1675xX2fxX231xXdx11f3exX2fxX19xX10xX3xX6dxX24xX6xX3xX10dxX2d7xa692xX3xX4xXdbxX3xXbxX1xX616xX19xX3x1083fxX46xXac1xXf1xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxXe7xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX52xX24xX5xX12xX0xX64xXdxXe7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1dxXaxX12xX0xX52xX64xXdxXe7xX12xX0xX52xX64xXdxXe7xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX212xX2fxX24xX1dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2fxX3xX46xcb80xX46xXf1xX46xX4dxX0xX52xXbxX12