Máy bay Ukraine bất ngờ bốc cháy khi hạ cánh ở Ai Cập
Do rò rỉ nhiên liệu, 1 máy bay của Ukraine đột nhiên bốc cháy khi hạ cánh ở Ai Cập. May mắn là các hành khách đều sơ tán kịp thời và không ai bị thương.
4e6bxe43cx6ff4x6bb9x71aex10180x6ef7x9e1bx10998xX7xf24bx79b8x810dx76e7x50d6xe777xX5xea6bxXax8ce7x92fcxa8a5xeb80xX3x61e0xX6xX15xX3xe253xb239xf482xX6xXdx62edxX10xX3xX17x6a0dxXexX3xX20x9e21xb994xX3xX17xc493xX4xX3xX4xX1xX14xX15xX3xX1cxX1xXdxX3xX1xd675xX3xX4xX14xX20xX1xX3xe7c4xX3x1005dxXdxX3xac0bxcf7axXbxX0x9be7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8ff4xX10xX6xc545xXaxX12x79daxce59xX3xX1dxaab8xX3xX1dx6d34xX3xX20xX1xXdxbfc5xX20xX3xX5xXdx6d32xc455x82cbxX3xX2xX3x9821xX14xX15xX3xX17xX6xX15xX3xX4xbba0xX6xX3xX1bxX1cxX1dxX6xXdxX20xX10xX3x78a5xcfa6xXexX3xX20xX1xXdxX6axX20xX3xX17xX2cxX4xX3xX4xX1xX14xX15xX3xX1cxX1xXdxX3xX1xX39xX3xX4xX14xX20xX1xX3xX40xX3xX42xXdxX3xX45xX46xXbxd822xX3xX13xX6xX15xX3xX75xa956xX20xX3xX5xb2aexX3xX4xX14xX4xX3xX1xXbbxX20xX1xX3xX1cxX1xX14xX4xX1xX3xX89xb271xX70xX3xX7xca86xX3xXexX14xX20xX3xX1cxe5aexXbxX3xXexX1xX29xXdxX3x5ff2xXbbxX3xX1cxX1x9cacxX20xX28xX3xX6xXdxX3xX17xXd8xX3xXexX1x531exXd1xX20xX28xXb0xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX10xX20xXexX10xX1dxXaxX12xX0xXdxX75xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX75xX4xX10xa9f3xX5fxX17xf87exX10xX4xXexX3xX5bxX28xX75xX10xX5bxXdxX6xX3xXe0xXdxX5bxX10xX5fxX3xX75xXbxc313xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax55e9xXdxX5bxXexX1xc61cxX3xaf01xX2xef3dxXbxd064xea41xX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX143xX3xc00fxX134xX134xXbxX149xX14axXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX49xX6xXbxXbxX7xX49xX5fxXbxX10xX20xX49xX75xX10xX5bxXdxX6xX49xXexX1xX70xX75xX17xc823xXbxX9xX20xX10xX13exX7xX49xX2x62b8xX134xX134xX49xX2xed39xX145xX5bxX185xX2xX134xX185xX134xX147xX134xXexX154xX180xX180xX2xX5xX2xX11cxX75xX6xX15xX17xX6xX15xX11cxX7xX5bxX6xXexXb0xX11fxXbxX28xXaxX3xX5bxX6xXexX6xX11cxXexX15xXbxX10xX9xXaxXe0xXdxX5bxX10xX5fxX49xX75xXbxX134xXaxX3xX5bxX6xXexX6xX11cxX10xX20xX4xX5fxX5bxX10xX9xXax11165xX5xXe0xX75xX5fx9f0bx6edexX1dxX17xec79xX75xX70xX1d1xX7x10d77xe344xX15xc220xX1bxX1dcxX145xX13xXbxX1cbx56bcxX1cbx1036exX1d0xX1daxX1e5xX1xX1d4xX1cxX154xX5xX5fxXexX1cxf469xX1bxX70xX17x10e74xX15xXbxX154xa209xX5bxX1d1xe031xXex10073xX1cbxX1bxX15xX4xX4xda2dxX13exX1dcxX75xX1f5xX42xX149xX13xc157xXexb127xX1e3xX28xX1fcxX1fexX1d9xX2xX28xX1f9xXe0xX1fcxX145xX20xX13xX42xX5xX1cxX6xX149xX1cbxX15xX145xX180xX5xX134xcb3fxXbx59c8xX1cxX42xX1d1xX1f9xX11fxXcxX1d0xX7xX17xX1bxX154xX13xX1d1xX4xX1f1xX1f5xX75xX5bxXe0xX1d4xX20xX147xX70xX147xX1f5xX1xX1dxX4xXe0xX1f9xX13exX149xX1fcxX1d0xXe0xX147xX1f1xX1f1xX145xX15xXbxX145xX1e3xX5fxX1fcxX5xX7xX1f1xX70xX5exX45xX13exX227xX11fxX13exbf00xX154xX5exX261xX154xX5exXaxX3xX5bxX6xXexX6xX11cxXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX10xX20xXexX10xX1dxXaxX12xX0xXdxX75xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5bxXexX1xX70xX75xX17xX3xX5bxX1xXdxX5bxX10xX3xXdxX45xX10xX20xXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX13exXdxX5bxXexX1xX143xX3xX154xX180xX154xXbxX149xX14axX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX143xX3xX147xX145xX147xXbxX149xX14axXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX49xX49xXdxXb0xX17xX6xX5fxX1xX6xXexXdxX20xX1xXb0xXe0xX20xX49xX20xX10xX13exX7xX49xX2xX180xX134xX134xX49xX2xX185xX145xX5bxX185xX2xX134xX185xX134xX1fcxX204xXexX1cbxX185xX1cbxX134xX185xX5xX185xXb0xX11fxXbxX28xX177xX1dxX9xX1cbxX147xX134xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX6xX15xX3xX1bxX1cxX1dxX6xXdxX20xX10xX3xX17xX24xXexX3xX20xX28xX29xX3xX17xX2cxX4xX3xX4xX1xX14xX15xX3xX1cxX1xXdxX3xX1xX39xX3xX4xX14xX20xX1xX3xX40xX3xX42xXdxX3xX45xX46xXbxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d1xX5fxX70xX1dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX5fxX3x9507xX1e5xX370xX0xX49xXbxX12