Trung Quốc lại bịa đặt trắng trợn về tình hình tại giàn khoan
Ngày 8/6/2014, trên website của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đăng một bài viết nhan đề “Hoạt động của giàn khoan Hải Dương-981 - Sự khiêu khích của Việt Nam và quan điểm của Trung Quốc”.
ac5x159bx3394x1688x5bd7x19f5x4003x8407x6ed7xX7xdb7x875dx20b5x1c8ex1ca4x636cxX5x3677xXax1d35xXcx193ex7a5ax3790x3845xX3x2df0xX15x65baxX4xX3xX5x49c9xXdxX3x1c75x4d80xX6xX3x1868xb50xXexX3xXexX14x5c5axX16xX17xX3xXexX14x1f6cxX16xX3x8446x4103xX3xXex8659xX16xX1xX3xX1xX39xX16xX1xX3xXexX1fxXdxX3xX17xXdx4eb8xX16xX3x3844xX1x259dxX6xX16xX0x4763xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx57bbxX10xX6x507exXaxX3xX7xXex2ebdxX5xX10xX9xXaxXexX10x2f27xXex20d2xX6xX5xXdxX17xX16x7833xX3x62abxX15xX7xXexXdx4165xX68xXaxX12x82a3xX17xX48xX68xX3x1e67xX51x18adxX51x1e81x2202xX2x81e4x836cxX3xXexX14x8aa7xX16xX3x4fb8xX10xX22xX7xXdxXexX10xX3xX4xd4dxX6xX3x834dx12ebxX3xX82xX17xX4dxX1fxXdxX3xX17xXdxX6xX4dxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX26x83cdxX3xX26x1822xX16xX17xX3x7c59xXa3xXexX3xX22xX48xXdxX3xX35xXdx597dxXexX3xX16xX1xX6xX16xX3xX26xX36xX3x454exX60xX4dxX1fxXexX3xX26xXa3xX16xX17xX3xX4xX9fxX6xX3xX17xXdxX48xX16xX3xX4bxX1xX4dxX6xX16xX3xX60x40f6xXdxX3x5f80x481ex3f6cxX16xX17xX71x39f9xX87xX2xX3xX71xX3xbe2x6609xX3xX4bxX1xXdxX93xX15xX3xX4bxX1x7828xX4xX1xX3xX4xX9fxX6xX3x7cddxXdx6badxXexX3xX82xX6xXc3xX3xX35xX48xX3x3dccxX15xX6xX16xX3xX26xXdx3976xXc3xX3xX4xX9fxX6xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4x443fx8291xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX4dxX63xX68xXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6fxXexX71xX6xX5xXdxX17xX16xX77xX3xX79xX15xX7xXexXdxX7exX68xXaxX12xX102xX6xX15xX3xX26x520dxX3xX2xX3xX16xX17xX48xX68xX3x6d0dxXfcxX51xX89xX51xX8bxX8cxX2xX8ex5a3bxX8fxX3x2dcdxX1xX171xX3xc14xX1fxXdxX3xX7x3134xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xXexX1fxXdxX3x6196xXdxX93xX16xX3xX1xX32xXbxX3xX121xX15xX1bxX4xX8fxX3xX115xXf7xXf8xX16xX17xX3x5af5xXdxX16xX1xX3xX17ax560axX6xX16xX17xX3xX1b5xXdxX16xX183xX3xX26xXbcxX3xX17x77d1xXdxX3xXex39b7xXdxX3xXcx6010xX16xX17xX3xXcxX1xXf7xX3xX4bx75eexX3xX1a0xXdxX93xX16xX3xX1xX32xXbxX3xX121xX15xX1bxX4xX3xXa2xX6xX16xX3x7d48xXdxX71xXc3xX4dxX4dxX16xX3xXd8xX22xX18fxX4xX3xXexX1xXf7xX3xXexX14xX39xX16xX1xX3xX22xX48xX68xX3xX121xX15xX6xX16xX3xX26xXdxX128xXc3xX139xX3xX4xX9fxX6xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX35xX36xX3xX1xX4dxX1fxXexX3xX26xXa3xX16xX17xX3xX4xX9fxX6xX3xX17xXdxX48xX16xX3xX4bxX1xX4dxX6xX16xX3xX60xXf3xXdxX3xXf6xXf7xXf8xX16xX17xX71xXfcxX87xX2xX3xX35xX48xX3xX68xX93xX15xX3xX4x18cbxX15xX3xXcxX1d1xX16xX17xX3xXexX1xXf7xX3xX4bxX1daxX3xXa2xX6xX16xX3xX1eexXdxX71xXc3xX4dxX4dxX16xX3xXbxX1xXf3xXdxX3xX4x8226xX16xX17xX3xX22xX1bxX3xX22xX18fxX4xX3xXexX1xXf7xX3xX16xX48xX68xX3xXexX1cdxXdxX3xX2xXfcx8306xX3xX121xX15xX1bxX4xX3xX17xXdxX6xX3xXexX1xX48xX16xX1xX3xX35xXdxX93xX16xX3xX1a0xXdxX93xX16xX3xX1xX32xXbxX3xX121xX15xX1bxX4xX13axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX4dxX63xX68xXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6fxXexX71xX6xX5xXdxX17xX16xX77xX3xX79xX15xX7xXexXdxX7exX68xXaxX12xX82xXa3xXdxX3xX63xX15xX16xX17xX3xX4xX9fxX6xX3xX22xX48xXdxX3xX35xXdxXcdxXexX3xX26xXbfxX16xX17xX3xXexX14xX93xX16xX3xX96xX10xX22xX7xXdxXexX10xX3xX4xX9fxX6xX3xXa2xXa3xX3xX82xX17xX4dxX1fxXdxX3xX17xXdxX6xX4dxX3xX35xX48xX3xXd8xX22xX18fxX4xX3xXexX1xXf7xX3xXexX14xX39xX16xX1xX3xX22xX48xX68xX3xX121xX15xX6xX16xX3xX26xXdxX128xXc3xX139xX3xX4xX9fxX6xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX35xX36xX3xX4xXf8xX3xX22xXf3xX16xX3xX5xX48xX3xX17xXdxX1bxX16xX17xX3xX16xX1xX6xX15xX8fxX3xX35x27f9xX16xX3xXc3xXa3xXexX3xX5xX15x5b80xX16xX3xX26xXdxX117xX15xX3xX35xX15xX3xX4bxX1xX1bxX16xX17xX8fxX3xX22xX23xX6xX3xX26xX27xXexX3xXexX14xX2cxX16xX17xX3xXexX14xX32xX16xX8fxX3xXexX1bxX3xX4x4ca2xX4dxX3xX115xXdxX117xXexX3xX82xX6xXc3xX13axX0xX51xXbxX12xX0xXexX6xX22xX5xX10xX3xX96xXdxX63xXexX1xX9xXaxX8bxX8cxX8cxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX63xX63xXdxX16xX17xX9xXaxX2xXaxX3xX22xX4dxX14xX63xX10xX14xX9xXaxX8cxXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX14xXaxX12xX0xXexX22xX4dxX63xX68xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX63xX12xX0xXdxXc3xX17xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX51xX51xXdxX13axX22xX6xX4dxX1xX6xXexXdxX16xX1xX13axX35xX16xX51xX16xX10xX96xX7xX51xX2xX8exX8bxX28fxX51xX2xX8cxX89xX63xX8exX8cx85b7xX432xX87xX8cxX8cxXexX432xX8exX8exX87xXfcxX5xX8cxX13axX79xXbxX17xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX63xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx59c0xX6xXbxXexXdxX4dxX16xXaxX12xX461xX39bxX4xX3xXexX48xX15xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX35x4855xX68xX3xX1xXbcxXc3xX3xX35xX48xX3xXbxX1xX15xX16xX3xX16xXf7xX1cdxX4xX3xX35xX48xX4dxX3xXexX48xX15xX3xX1eexXdxX128xXc3xX3xX16xX17xXf7xX3xX115xXdxX117xXexX3xX82xX6xXc3xX3xX16xX17xX48xX68xX3xX2xX8bxX51xX432xX13axX3x3e43xX16xX1xX3xX115xXbfxX16xX3xX102xXf8xX16xX71xXcxXcx7b11xX115xX82xX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexX14xX12xX0xX51xXexX22xX4dxX63xX68xX12xX0xX51xXexX6xX22xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX4dxX63xX68xXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6fxXexX71xX6xX5xXdxX17xX16xX77xX3xX79xX15xX7xXexXdxX7exX68xXaxX12xX0xX22xX14xX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxX7exX4dxX16xXexX71xX7exX6xXc3xXdxX5xX68xX77xX3x4824xX14xXdxX6xX5x25a6xX3xX4xX4dxX5xX4dxX14xX77xX3x5e14xX28fxX28fxX28fxX28fxX28fxX28fxX52cxX3xX7exX4dxX16xXexX71xX7xXdx629cxX10xX77xX3xX2xX28fxXbxX6fxXaxX3xX51xX12xX3xXcxX14xX4dxX16xX17xX3xXd8xX22xX18fxX4xX3xXexX1xXf7xX3xXexX14xX39xX16xX1xX3xX22xX48xX68xX3xX121xX15xX6xX16xX3xX26xXdxX128xXc3xX139xX8fxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX16xX17xX6xX16xX17xX3xX16xX1xXdxX93xX16xX3xX4bxX1x5f3cxX16xX17xX3xX26xX23xX16xX1xX77xX3xXd8xXcxX1d1xX16xX17xX3xX4xX276xX16xX17xX3xXexX68xX3xXf6xX255xX15xX3xX4bxX1xX10dxX3xX60xXf3xXdxX3xXf6xXf7xXf8xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX17xXdxX6xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX17axX461xX82x58acxX5d1xX461xX183xX3xX26xXbcxX3xXexXdxXcdxX16xX3xX1xX48xX16xX1xX3xX4xX39bxX4xX3xX1xX4dxX1fxXexX3xX26xXa3xX16xX17xX3xX4bxX1xXf3xX4dxX3xX7xX39bxXexX3xX26xX23xX6xX3xX4xX1x7326xXexX3xXexX14xX4dxX16xX17xX3xX4bxX1xX15xX3xX35xX103xX4xX3xX2xX8cxX3xX16xXbfxXc3xX3xX121xX15xX6xX3xX35xX48xX3xX35xXdxX117xX4xX3xXexX14xXdxX128xX16xX3xX4bxX1xX6xXdxX3xX17xXdxX48xX16xX3xX4bxX1xX4dxX6xX16xX3xX60xXf3xXdxX3xXf6xXf7xXf8xX16xX17xX71xXfcxX87xX2xX3xX5xX48xX3xX7xX103xX3xXexXdxXcdxXbxX3xX16xX1bxXdxX3xX22xX39xX16xX1xX3xXexX1xXf7x3904xX16xX17xX3xX4xX9fxX6xX3xX121xX15xX39bxX3xXexX14xX39xX16xX1xX3xXexX1xXbfxXc3xX3xX63x3cfbxX3xXexX1fxXdxX3xX4bxX1xX15xX3xX35xX103xX4xX3xXexX1xX15xXa3xX4xX3xX121xX15xX68xX36xX16xX3xX4xX1xX9fxX3xX121xX15xX68xX36xX16xX3xX35xX48xX3xX121xX15xX68xX36xX16xX3xXexX48xXdxX3xXbxX1xX39bxX16xX3xX4xX9fxX6xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX139xX13axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX4dxX63xX68xXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6fxXexX71xX6xX5xXdxX17xX16xX77xX3xX79xX15xX7xXexXdxX7exX68xXaxX12xXcxX14xX4dxX16xX17xX3xX4bxX1xXdxX3xX26xX171xX8fxX3xX4xXf3xX3xXexX1xXcdxX3xX17xXdxX1cdxXdxX3xX26xX36xX15xX3xX22xXdxXcdxXexX3xX5xX48xX3xXex2c3dxX3xX16xX17xX48xX68xX3xX8bxX51xX432xX51xX8bxX8cxX2xX8exX8fxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX26xXbcxX3xX1xX1fxX3xX26xX27xXexX3xXexX14xX39bxXdxX3xXbxX1x82fexXbxX3xX17xXdxX48xX16xX3xX4bxX1xX4dxX6xX16xX3xX60xXf3xXdxX3xXf6xXf7xXf8xX16xX17xX71xXfcxX87xX2xX3xbe8xX3xX7xX47exX15xX3xXexX14xX4dxX16xX17xX3xX35x4f54xX16xX17xX3xX26xX27xX4xX3xX121xX15xX68xX36xX16xX3xX4bxXdxX16xX1xX3xXexXcdxX8fxX3xXexX1xX36xXc3xX3xX5x6c33xX4xX3xX26xX23xX6xX3xX4xX9fxX6xX3xX115xXdxX117xXexX3xX82xX6xXc3xX8fxX3xX35xXdxX3xXbxX1xX1fxXc3xX3xX16xX17xX1xXdxX93xXc3xX3xXexX14x4394xX16xX17xX3xX121xX15xX68xX36xX16xX3xX4xX1xX9fxX3xX121xX15xX68xX36xX16xX3xX35xX48xX3xX121xX15xX68xX36xX16xX3xXexX48xXdxX3xXbxX1xX39bxX16xX3xX4xX9fxX6xX3xX115xXdxX117xXexX3xX82xX6xXc3xX13axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX4dxX63xX68xXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6fxXexX71xX6xX5xXdxX17xX16xX77xX3xX79xX15xX7xXexXdxX7exX68xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX26xXbcxX3xXexX14xX2cxX16xX17xX3xXexX14xX32xX16xX3xX22xX23xX6xX3xX26xX27xXexX3xX14x87fdxX16xX17xX77xX3xXd8xX82xX17xX6xX68xX3xX7xX6xX15xX3xX4bxX1xXdxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xXexX14xXdxX128xX16xX3xX4bxX1xX6xXdxX3xX17xXdxX48xX16xX3xX4bxX1xX4dxX6xX16xX3xX60xXf3xXdxX3xXf6xXf7xXf8xX16xX17xX71xXfcxX87xX2xX8fxX3xX115xXdxX117xXexX3xX82xX6xXc3xX3xX26xXbcxX3xX26xXf7xX6xX3xXc3xXa3xXexX3xX7xX1bxX3xX5xXf7xX32xX16xX17xX3xX5xX1cdxX16xX3xXexX48xX15xX3xXexX1xX15xX68xX36xX16xX8fxX3xX22xX6xX4dxX3xX17x77a3xXc3xX3xX4xXf3xX3xXexX48xX15xX3xX35x1e8bxX3xXexX14xX6xX16xX17xX8fxX3xX63xX76bxX16xX17xX3xX7xX18fxX4xX3xXc3xX1fxX16xX1xX3xX16xX17xXbfxX16xX3xX4xX1xX27xX16xX3xX1xX4dxX1fxXexX3xX26xXa3xX16xX17xX3xX4xX9fxX6xX3xX4xX39bxX4xX3xXexX48xX15xX3xX1xXa3xX3xXexX1bxX16xX17xX3xX17xXdxX48xX16xX3xX4bxX1xX4dxX6xX16xX3xX35xX48xX3xXexX48xX15xX3xX4xX276xX16xX17xX3xX35xX788xX3xX4xX9fxX6xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX13axX3xX18axX8a9xX16xX17xX3xXexX1xX65fxXdxX8fxX3xX115xXdxX117xXexX3xX82xX6xXc3xX3xXexX14xXdxX128xX16xX3xX4bxX1xX6xXdxX3xX16xX17xXf7xX65fxXdxX3xX16xX1xX39bxXdxX8fxX3xXexX1xX32xX3xX5xX27xX16xX3xX35xX48xX3xXexX1xXf3xX3xX16xX1xXdxX36xX15xX3xX35xX371xXexX3xX63xX788xX16xX17xX3xX17xX47exX68xX3xX4xXf3xX16xX3xXexX14xX75exX3xXexX14xX4dxX16xX17xX3xX4bxX1xX15xX3xX35xX103xX4xX3xX17xXdxX48xX16xX3xX4bxX1xX4dxX6xX16xX8fxX3xX4bxX128xX3xX4xXf3xX3xX5xXf7xX1cdxXdxX3xX26xX39bxX16xX1xX3xX4xX39bxX3xX35xX48xX3xX35xX371xXexX3xX4xXf3xX16xX3xX16xX1d1xXdxX3xX17xX47exX68xX3xX4bxX1xX171xX3xX4bxX1xXbfxX16xX3xX4xX1xX4dxX3xX1xX4dxX1fxXexX3xX26xXa3xX16xX17xX3xX4xX9fxX6xX3xX4xX39bxX4xX3xXexX48xX15xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX13axX3xX115xX48xX4dxX3xX5x43daxX4xX3xX432xX3xX17xXdxX65fxX3xX7xX39bxX16xX17xX3x70efxX51xX89xX8fxX3xX4xX171xX3xXexX1cdxXdxX3xX89xX28fxX3xXexX48xX15xX3xX115xXdxX117xXexX3xX82xX6xXc3xX3xX26xXbcxX3xX4xX1bxX3xX17xX2cxX16xX17xX3xXbxX1xX39bxX3xX35xX677xX16xX17xX3xX35xX47exX68xX3xX4xX9fxX6xX3xXexX48xX15xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX22xX834xX16xX17xX3xX4xX39bxX4xX1xX3xX1xX9e6xX4xX3xX35xX48xX4dxX3xX4xX39bxX4xX3xXexX48xX15xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX2xX13axX8exX2xX89xX3xX5xX255xX16xX8fxX3xX26xX128xX3xXexXdxXcdxX16xX3xX17xX255xX16xX3xX1xXf8xX16xX3xX26xXcdxX16xX3xX17xXdxX48xX16xX3xX4bxX1xX4dxX6xX16xX139xX13axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX4dxX63xX68xXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6fxXexX71xX6xX5xXdxX17xX16xX77xX3xX79xX15xX7xXexXdxX7exX68xXaxX12xX186xX1xX10dxX6xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX26xXbcxX3xX4bxX1xX276xX16xX17xX3xX22xXdxXcdxXexX3xX16xX17xXf7xX32xX16xX17xX3xX4bxX1xXdxX3xX22xX23xX6xX3xX14xX6xX3xXc3xXa3xXexX3xX4xX1xX15xX68xX117xX16xX3xX4bxX1xX276xX16xX17xX3xX4xX171xX3xXexX1xX371xXexX13axX3xX461xXf3xX3xXexX1xXcdxX3xX17xXdxX1cdxXdxX3xX26xX36xX15xX3xX22xXdxXcdxXexX8fxX3xX35xX36xX3xXexXdxX36xXc3xX3xX5xX103xX4xX3xX4bxXdxX16xX1xX3xXexXcdxX8fxX3xX115xXdxX117xXexX3xX82xX6xXc3xX3xX4xX677xX16xX3xX4bxX742xXc3xX3xX6fxX6xX3xX7xX4dxX3xX35xX1cdxXdxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX13axX3xX461xX39bxX4xX3xXexX48xX15xX3xXexX1xX103xX4xX3xXexX1xXdxX3xXbxX1xX39bxXbxX3xX5xX15xX371xXexX3xX4xX9fxX6xX3xX115xXdxX117xXexX3xX82xX6xXc3xX3xX5xX48xXc3xX3xX16xX1xXdxX117xXc3xX3xX35xX788xX3xXexX14xX93xX16xX3xXexX1xX103xX4xX3xX26xX23xX6xX3xX35xX715xX6xX3xX10dxXexX3xX35xX36xX3xX7xX1bxX3xX5xXf7xX32xX16xX17xX8fxX3xX35xX715xX6xX3xX16xX1x5acfxX3xX35xX36xX3xX4bxX10dxX4xX1xX3xXexX1xXf7xX1cdxX4xX3xX7xX4dxX3xX35xX1cdxXdxX3xX4xX39bxX4xX3xXexX48xX15xX3xX4xX9fxX6xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX13axX3xX461xX1xX4dxX3xX16xX93xX16xX8fxX3xX4bxX128xX3xX4xXf3xX3xX35xX1cdxXdxX3xX16xX1x2fe4xX16xX17xX3xX16xX17xXf7xX65fxXdxX3xX17xXdxX48xX15xX3xX7xX18fxX4xX3xXexXf7xX75exX16xX17xX3xXexXf7xX32xX16xX17xX3xX16xX1xX600xXexX3xX4xX8b4xX16xX17xX3xX4bxX1xX276xX16xX17xX3xX63xX39bxXc3xX3xX1xX39xX16xX1xX3xX63xX15xX16xX17xX3xX4xX39bxX4xX3xXexX48xX15xX3xXexX1xX103xX4xX3xXexX1xXdxX3xXbxX1xX39bxXbxX3xX5xX15xX371xXexX8fxX3xXexX48xX15xX3xX4xX39bxX3xX4xX9fxX6xX3xX115xXdxX117xXexX3xX82xX6xXc3xX3xX4xX1bxX3xXexX39xX16xX1xX3xXexX600xX16xX3xX4xX276xX16xX17xX3xX4xX39bxX4xX3xXexX48xX15xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX8fxX3xXc3xX48xX3xX5xX1fxXdxX3xXexX600xX16xX3xX4xX276xX16xX17xX3xX26xXcdxX16xX3xX2xX13axX8exX2xX89xX3xX5xX255xX16xX13axX3x10c4x723cxX3xX14xX48xX16xX17xX3xX26xX47exX68xX3xX5xX48xX3xX7xX103xX3xX22xX23xX6xX3xX26xX27xXexX8fxX3xX5xX48xX3xX7xX103xX3xX22xX171xXbxX3xXc3xX742xX4dxX3xX7xX103xX3xXexX1xX371xXexX13axX3xX461xX1xX10dxX16xX1xX3xX4xX39bxX4xX3xX16xX1xX48xX3xX22xX39bxX4dxX3xX16xXf7xX1cdxX4xX3xX16xX17xX4dxX48xXdxX3xXexX14xX93xX16xX3xX4xX39bxX4xX3xXexX48xX15xX3xX4xXf3xX16xX1xX3xX7xX39bxXexX3xX22xXdxX128xX16xX3xX115xXdxX117xXexX3xX82xX6xXc3xX3xX4xX8b4xX16xX17xX3xX26xXbcxX3xX4xX1xX18fxX16xX17xX3xX4bxXdxXcdxX16xX3xX4xXf3xX16xX1xX3xX1xX48xX16xX17xX3xX4xX1xX788xX4xX3xXexX48xX15xX3xX1xXf3xXdxX3xX4xXf3xX16xX1xX8fxX3xX16xX17xXf7xX3xX4xX1xX10dxX16xX1xX3xX4xX9fxX6xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX22xX6xX4dxX3xX35xX47exX68xX8fxX3xX16xX17xXbfxX16xX3xX4xX1xX27xX16xX8fxX3xX63xX76bxX16xX17xX3xX35xX677xXdxX3xX14xX8a9xX16xX17xX3xXexX600xX16xX3xX4xX276xX16xX17xX3xXc3xXa3xXexX3xXexX48xX15xX3xXexX1xX103xX4xX3xXexX1xXdxX3xXbxX1xX39bxXbxX3xX5xX15xX371xXexX3xX4xX9fxX6xX3xX115xXdxX117xXexX3xX82xX6xXc3xX13axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX4dxX63xX68xXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6fxXexX71xX6xX5xXdxX17xX16xX77xX3xX79xX15xX7xXexXdxX7exX68xXaxX12xX115xX368xX16xX3xX17xXdxX7aexX16xX17xX3xX26xXdxX117xX15xX3xX35xX15xX3xX4xX39bxX4dxX3xX16xX1xXf7xX3xX35xX371xX68xX8fxX3xXbxX1xX10dxX6xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX4xX1xX4dxX3xX14xX834xX16xX17xX77xX3xXd8xX82xX1xXbf9xX16xX17xX3xX1xX48xX16xX1xX3xX26xXa3xX16xX17xX3xXexX14xX93xX16xX3xX4xX9fxX6xX3xX115xXdxX117xXexX3xX82xX6xXc3xX3xX26xXbcxX3xX35xXdxX3xXbxX1xX1fxXc3xX3xX16xX17xX1xXdxX93xXc3xX3xXexX14xX7aexX16xX17xX3xX4xX1xX9fxX3xX121xX15xX68xX36xX16xX8fxX3xX121xX15xX68xX36xX16xX3xX4xX1xX9fxX3xX121xX15xX68xX36xX16xX3xX35xX48xX3xX121xX15xX68xX36xX16xX3xXexX48xXdxX3xXbxX1xX39bxX16xX3xX4xX9fxX6xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX8fxX3xX26xX10xX3xX63xX7aexX6xX3xX16xX17xX1xXdxX93xXc3xX3xXexX14xX7aexX16xX17xX3xX6xX16xX3xXexX4dxX48xX16xX3xX4xX1xX4dxX3xX4xX39bxX4xX3xX16xX1xX47exX16xX3xX35xXdxX93xX16xX3xX35xX48xX3xX17xXdxX48xX16xX3xX4bxX1xX4dxX6xX16xX8fxX3xX35xXdxX3xXbxX1xX1fxXc3xX3xX16xX17xX1xXdxX93xXc3xX3xXexX14xX7aexX16xX17xX3xX5xX15xX371xXexX3xXbxX1xX39bxXbxX3xX121xX15xX1bxX4xX3xXexXcdxX8fxX3xXexX14xX4dxX16xX17xX3xX26xX171xX3xX4xX171xX3xX60xXdxXcdxX16xX3xX4xX1xXf7xXf8xX16xX17xX3xX1a0xXdxX93xX16xX3xX1xX32xXbxX3xX121xX15xX1bxX4xX139xX13axX3xX461xX171xX3xXexX1xX128xX3xXexX1xX600xX68xX3xXc3xXa3xXexX3xX4xX39bxX4xX1xX3xX14xXcabxX3xX14xX48xX16xX17xX3xX5xX48xX3xX4xX1xX10dxX16xX1xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xXc3xX1cdxXdxX3xX5xX48xX3xX16xX17xXf7xX65fxXdxX3xX35xXdxX3xXbxX1xX1fxXc3xX3xX16xX17xX1xXdxX93xXc3xX3xXexX14xX7aexX16xX17xX3xX16xX1xXbf9xX16xX17xX3xX121xX15xX68xX3xX26xX23xX16xX1xX3xX14xX600xXexX3xX121xX15xX6xX16xX3xXexX14xX7aexX16xX17xX3xX4xX9fxX6xX3xX60xXdxXcdxX16xX3xX4xX1xXf7xXf8xX16xX17xX3xX1a0xXdxX93xX16xX3xX1xX32xXbxX3xX121xX15xX1bxX4xX8fxX3xX4xX788xX3xXexX1xX128xX3xX5xX48xX3xX18axXdxX36xX15xX3xX2xX3xX121xX15xX68xX3xX26xX23xX16xX1xX3xX35xX36xX3xXc3xX788xX4xX3xXexXdxX93xX15xX8fxX3xX16xX1xXdxX117xXc3xX3xX35xX788xX3xX4xX9fxX6xX3xX1a0xXdxX93xX16xX3xX1xX32xXbxX3xX121xX15xX1bxX4xX3xX4xX8b4xX16xX17xX3xX16xX1xXf7xX3xX4xX39bxX4xX3xX121xX15xX1bxX4xX3xX17xXdxX6xX3xXexX1xX48xX16xX1xX3xX35xXdxX93xX16xX13axX3xXcxX14xX4dxX16xX17xX3xX26xX171xX8fxX3xX26xX128xX3xX26xX1fxXexX3xX26xXf7xX32xX4xX3xXc3xX788xX4xX3xXexXdxX93xX15xX3xX17xX39xX16xX3xX17xXdxXbf9xX3xX1xX677xX6xX3xX22xX39xX16xX1xX3xX35xX48xX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xX121xX15xX1bxX4xX3xXexXcdxX8fxX3xX1a0xXdxX93xX16xX3xX1xX32xXbxX3xX121xX15xX1bxX4xX3xX35xX48xX3xX4xX39bxX4xX3xX121xX15xX1bxX4xX3xX17xXdxX6xX3xXexX1xX48xX16xX1xX3xX35xXdxX93xX16xX3xX4xX171xX3xX16xX17xX1x6c8cxX6xX3xX35xX788xX3xX39bxXbxX3xX63xX788xX16xX17xX3xX4xX39bxX4xX3xX22xXdxX117xX16xX3xXbxX1xX39bxXbxX3xXexX14xX4dxX16xX17xX3xX35xXdxX117xX4xX3xX17xXdxXf3xXdxX3xX121xX15xX68xXcdxXexX3xXexX14xX6xX16xX1xX3xX4xX1xX600xXbxX8fxX3xX26xX27xX4xX3xX22xXdxX117xXexX3xX5xX48xX3xX22xXdxX117xX16xX3xXbxX1xX39bxXbxX3xX1xX677xX6xX3xX22xX39xX16xX1xX3xXexX14xX4dxX16xX17xX3xX17xXdxXf3xXdxX3xX121xX15xX68xXcdxXexX3xXexX14xX6xX16xX1xX3xX4xX1xX600xXbxX3xX121xX15xX1bxX4xX3xXexXcdxX13axX3xX18axXdxX36xX15xX3xX8bxX3xX4xX9fxX6xX3xX60xXdxXcdxX16xX3xX4xX1xXf7xXf8xX16xX17xX3xX4xX8b4xX16xX17xX3xX121xX15xX68xX3xX26xX23xX16xX1xX3xXc3xXa3xXexX3xX5xX4dxX1fxXexX3xX4xX39bxX4xX3xX16xX17xX15xX68xX93xX16xX3xXexX2cxX4xX3xX5xX1cdxX16xX8fxX3xXexX14xX4dxX16xX17xX3xX26xX171xX3xX4xX171xX3xX16xX17xX15xX68xX93xX16xX3xXexX2cxX4xX3xXexX276xX16xX3xXexX14xX7aexX16xX17xX3xX4xX1xX9fxX3xX121xX15xX68xX36xX16xX3xX121xX15xX1bxX4xX3xX17xXdxX6xX8fxX3xX4xX600xXc3xX3xX63xX76bxX16xX17xX3xX35xX8b4xX3xX5xX103xX4xX3xX26xX10xX3xX63xX7aexX6xX3xXexX14xX4dxX16xX17xX3xX121xX15xX6xX16xX3xX1xX117xX3xX121xX15xX1bxX4xX3xXexXcdxX8fxX3xX17xXdxXf3xXdxX3xX121xX15xX68xXcdxXexX3xXc3xX7aexXdxX3xXexX14xX6xX16xX1xX3xX4xX1xX600xXbxX3xX121xX15xX1bxX4xX3xXexXcdxX3xX22xX834xX16xX17xX3xX22xXdxX117xX16xX3xXbxX1xX39bxXbxX3xX1xX677xX6xX3xX22xX39xX16xX1xX13axX3xX115xX1cdxXdxX3xX1xX48xX16xX1xX3xX26xXa3xX16xX17xX3xX26xX6xX16xX17xX3xX63xXdx6d82xX16xX3xX14xX6xX3xXexX14xX93xX16xX3xXa2xXdxX128xX16xX3xX18axX276xX16xX17xX3xX1xXdxX117xX16xX3xX16xX6xX68xX8fxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX26xXbcxX3xX35xXdxX3xXbxX1xX1fxXc3xX3xX16xX1xXbf9xX16xX17xX3xX16xX17xX15xX68xX93xX16xX3xXexX2cxX4xX3xX5xX1cdxX16xX3xX16xX48xX68xX3xX4xX9fxX6xX3xX60xXdxXcdxX16xX3xX4xX1xXf7xXf8xX16xX17xX13axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX4dxX63xX68xXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6fxXexX71xX6xX5xXdxX17xX16xX77xX3xX79xX15xX7xXexXdxX7exX68xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX26xXbcxX3xXexX14xX2cxX16xX17xX3xXexX14xX32xX16xX3xX4xX1xX4dxX3xX14xX834xX16xX17xX77xX3xXd8xX1eexX1xXdxX3xXbxX1xXf3xXdxX3xX26xX1bxXdxX3xXc3xX27xXexX3xX35xX1cdxXdxX3xX4xX39bxX4xX3xX1xX48xX16xX1xX3xX26xXa3xX16xX17xX3xX4bxX1xXdxX93xX15xX3xX4bxX1xX10dxX4xX1xX3xX4xX9fxX6xX3xX115xXdxX117xXexX3xX82xX6xXc3xX8fxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX26xXbcxX3xX4bxXdxX36xXc3xX3xX4xX1xXcdxX3xX35xX48xX3xX7xX1c9xX3xX63xX788xX16xX17xX3xX4xX39bxX4xX3xX22xXdxX117xX16xX3xXbxX1xX39bxXbxX3xXexX103xX3xX35xX117xX3xX4xX255xX16xX3xXexX1xXdxXcdxXexX13axX3xX461xX39bxX4xX3xXexX48xX15xX3xX4xX9fxX6xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX26xXf7xX32xX4xX3xX4xX1c9xX3xX26xXcdxX16xX3xXexX1xX103xX4xX3xX26xX23xX6xX3xX16xX1xX834xXc3xX3xX22xXf3xX4dxX3xX26xXf3xXc3xX3xX6xX16xX3xXexX4dxX48xX16xX3xX4xX1xX4dxX3xX17xXdxX48xX16xX3xX4bxX1xX4dxX6xX16xX8fxX3xX22xXf3xX4dxX3xX26xXf3xXc3xX3xX6xX16xX3xXexX4dxX48xX16xX3xX4xX1xX4dxX3xX1xX4dxX1fxXexX3xX26xXa3xX16xX17xX3xX7xXf3xX16xX3xX6fxX15xX600xXexX3xXexX14xX93xX16xX3xX22xXdxX128xX16xX3xX35xX48xX3xX6xX16xX3xXexX4dxX48xX16xX3xXexX103xX3xX63xX4dxX3xX1xX48xX16xX17xX3xX1xXf3xXdxX13axX3xX18axX8a9xX16xX17xX3xXexX1xX65fxXdxX8fxX3xX4bxX128xX3xXexX715xX3xX16xX17xX48xX68xX3xX8bxX51xX432xX8fxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX26xXbcxX3xX1xXf8xX16xX3xX28fxX8cxX3xX5xX255xX16xX3xX5xXdxX93xX16xX3xX5xX1fxX4xX3xX35xX1cdxXdxX3xX115xXdxX117xXexX3xX82xX6xXc3xX3xX75exX3xXexX600xXexX3xX4xXf3xX3xX4xX39bxX4xX3xX4xX600xXbxX8fxX3xX68xX93xX15xX3xX4xX255xX15xX3xX115xXdxX117xXexX3xX82xX6xXc3xX3xX4xX1xX600xXc3xX3xX63xX18fxXexX3xX4xX39bxX4xX3xX1xX48xX16xX1xX3xX26xXa3xX16xX17xX3xX121xX15xX600xX68xX3xX14xX1bxXdxX13axX3xX82xX1xXf7xX16xX17xX3xX14xX600xXexX3xX26xX39bxX16xX17xX3xXexXdxXcdxX4xX8fxX3xXbxX1xX10dxX6xX3xX115xXdxX117xXexX3xX82xX6xXc3xX3xX35xX368xX16xX3xXexXdxXcdxXbxX3xXexX788xX4xX3xX4xX39bxX4xX3xX1xX48xX16xX1xX3xX26xXa3xX16xX17xX3xX121xX15xX600xX68xX3xX14xX1bxXdxX139xX13axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX4dxX63xX68xXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6fxXexX71xX6xX5xXdxX17xX16xX77xX3xX79xX15xX7xXexXdxX7exX68xXaxX12xX115xX371xX68xX3xX7xX103xX3xXexX1xX371xXexX3xXexX14xX93xX16xX3xXexX1xX103xX4xX3xX26xX23xX6xX3xXexX1xX39xX3xX16xX1xXf7xX3xXexX1xXcdxX3xX16xX48xX4dx2905xX3xX1eexX128xX3xXexX715xX3xX4bxX1xXdxX3xX1xX1fxX3xX26xX27xXexX3xXexX14xX39bxXdxX3xXbxX1xX742xXbxX3xX17xXdxX48xX16xX3xX4bxX1xX4dxX6xX16xX3xX60xXf3xXdxX3xXf6xXf7xXf8xX16xX17xX71xXfcxX87xX2xX3xX75exX3xX7xX47exX15xX3xXexX14xX4dxX16xX17xX3xX35xX76bxX16xX17xX3xX26xX27xX4xX3xX121xX15xX68xX36xX16xX3xX4bxXdxX16xX1xX3xXexXcdxX3xX35xX48xX3xXexX1xX36xXc3xX3xX5xX788xX4xX3xX26xX23xX6xX3xX115xXdxX117xXexX3xX82xX6xXc3xX8fxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX26xXbcxX3xX1xX15xX68xX3xX26xXa3xX16xX17xX3xXc3xXa3xXexX3xX7xX1bxX3xX5xXf7xX32xX16xX17xX3xX5xX1cdxX16xX3xXexX48xX15xX3xX1xXf3xXdxX3xX4xXf3xX16xX1xX8fxX3xX1xXf3xXdxX3xX17xXdxX39bxXc3xX8fxX3xX16xX17xXf7xX3xX4xX1xX10dxX16xX1xX8fxX3xXexX48xX15xX3xX4xX39bxX3xX35xX48xX3xXc3xXa3xXexX3xX7xX1bxX3xXexX48xX15xX3xX121xX15xX47exX16xX3xX7xX103xX8fxX3xXexX48xX15xX3xX4bxX742xX4dxX3xXexX1xX15xXa3xX4xX3xX60xX1fxXc3xX3xX26xXa3xXdxX3xX82xX6xXc3xX3xX60xXf3xXdxX8fxX3xX4xX6xX4dxX3xX26xXdxX128xXc3xX3xX16xX1xX600xXexX3xX5xX93xX16xX3xX26xXcdxX16xX3xX17xX255xX16xX3xX2xX8exX8cxX3xX4xX1xXdxXcdxX4xX13axX3xX461xX39bxX4xX3xXexX48xX15xX3xX4xX9fxX6xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX26xXbcxX3xX4xX1xX9fxX3xX26xXa3xX16xX17xX3xX17xX47exX68xX3xX1xX600xX16xX8fxX3xX26xX47exXc3xX3xX35xX6xX8fxX3xXexXdxXcdxX16xX3xX4xX276xX16xX17xX8fxX3xX4bxX1xXdxX93xX15xX3xX4bxX1xX10dxX4xX1xX3xX4xX39bxX4xX3xXexX48xX15xX3xX4xX9fxX6xX3xX115xXdxX117xXexX3xX82xX6xXc3xX3xX35xX1cdxXdxX3xXexX1xX39bxXdxX3xX26xXa3xX3xX1xX15xX16xX17xX3xX1xXbfxX16xX17xX8fxX3xXexX39bxX4dxX3xXexX32xX16xX8fxX3xX22xX600xXexX3xX4xX1xX600xXbxX3xX4xX39bxX4xX3xX1xX371xX15xX3xX121xX15xXf3xX3xX6fxXf3xX68xX3xX14xX6xX13axX3xX82xX17xX48xX68xX3xX8bxX89xX13axX432xX8fxX3xX35xX1cdxXdxX3xX7xX103xX3xX1x3d06xX3xXexX14xX32xX3xX4xX9fxX6xX3xX8exX3xXexX48xX15xX3xX1xXf3xXdxX3xX4xXf3xX16xX1xX8fxX3xX1xX48xX16xX17xX3xX4xX1xX788xX4xX3xXexX48xX15xX3xX4xX39bxX3xX4xX9fxX6xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX26xXbcxX3xX26xX47exXc3xX3xX4xX1xX39xXc3xX3xXc3xXa3xXexX3xXexX48xX15xX3xX4xX39bxX3xX4xX9fxX6xX3xX16xX17xXf7xX3xX63xX47exX16xX3xX115xXdxX117xXexX3xX82xX6xXc3xX3xX4bxX1xXdxX3xX26xX6xX16xX17xX3xX4bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX39bxX4xX3xX75exX3xX16xX17xXf7xX3xXexX14xXf7xX65fxX16xX17xX3xXexX14xX15xX68xX36xX16xX3xXexX1xX1bxX16xX17xX3xXexX1xX15xXa3xX4xX3xX4xX1xX9fxX3xX121xX15xX68xX36xX16xX3xX4xX9fxX6xX3xX115xXdxX117xXexX3xX82xX6xXc3xX13axX3x195axX255xX68xX3xX26xX47exX68xX3xX16xX1xX600xXexX3xX5xX48xX3xX5xX9e6xX4xX3xX2xX8exX3xX17xXdxX65fxX3xX16xX17xX48xX68xX3xX9f4xX51xX89xX8fxX3xXc3xXa3xXexX3xXexX48xX15xX3xX4bxX742xX4dxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xXc3xX6xX16xX17xX3xX7xX1bxX3xX1xXdxX117xX15xX3xX8bxX87xX2xX3xX26xXbcxX3xX5xX6xX4dxX3xX35xX1cdxXdxX3xXexX1bxX4xX3xX26xXa3xX3xX5xX1cdxX16xX3xX26xX47exXc3xX3xXexX1xX590xX16xX17xX3xX35xX48xX4dxX3xXc3xX1fxX16xX3xXexX14xX39bxXdxX3xXexX48xX15xX3xX4bxXdxX128xXc3xX3xX16xX17xXf7xX3xX1eexX82xX71xX89xX8bxX3xX4xX9fxX6xX3xX115xXdxX117xXexX3xX82xX6xXc3xX13axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX4dxX63xX68xXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6fxXexX71xX6xX5xXdxX17xX16xX77xX3xX79xX15xX7xXexXdxX7exX68xXaxX12xXcxX1fxXdxX3xX4bxX1xX15xX3xX35xX103xX4xX3xX17xXdxX48xX16xX3xX4bxX1xX4dxX6xX16xX8fxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX26xX6xX16xX17xX3xXexX14xXdxX128xX16xX3xX4bxX1xX6xXdxX3xX4bxX1xX4dxXf3xX16xX17xX3xX2xX8bxX8cxX3xXexX48xX15xX8fxX3xX17xX8a9xXc3xX3xX8exX8cxX3xXexX48xX15xX3xX1xXf3xXdxX3xX4xXf3xX16xX1xX8fxX3xX1xXf8xX16xX3xX28fxX8cxX3xXexX48xX15xX3xX35xX371xX16xX3xXexXf3xXdxX3xX35xX48xX3xXexX48xX15xX3xX4bxX742xX4dxX52cxX3xX8exX432xX3xXexX48xX15xX3xX4xX39bxX3xX35xX48xX3xX8exX3xXexX48xX15xX3xX121xX15xX47exX16xX3xX7xX103xX3xX17axX1xX6xXdxX3xXexX48xX15xX3xX121xX15xX742xXexX3xXc3xX39xX16xX3xX35xX48xX3xX1xX6xXdxX3xXexX48xX15xX3xX1xXa3xX3xX35xX117xX3xXexX93xX16xX3xX5xX1c9xX6xX183xX13axX3xXa2xX93xX16xX3xX4xX1fxX16xX1xX3xX26xX171xX8fxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX4xX677xX16xX3xX63xX76bxX16xX17xX3xXc3xX39bxX68xX3xX22xX6xX68xX3xXexX14xXdxX16xX1xX3xX7xX39bxXexX3x5be5xX71xX87xX3xX22xX6xX68xX3xX16xX1xXdxX36xX15xX3xX35xX677xX16xX17xX3xX75exX3xX4bxX1xX15xX3xX35xX103xX4xX3xX17xXdxX48xX16xX3xX4bxX1xX4dxX6xX16xX3xX75exX3xX26xXa3xX3xX4xX6xX4dxX3xX4bxX1xX4dxXf3xX16xX17xX3xX8bxX432xX8cxX71xX28fxX8cxX8cxXc3xX13axX3xX18axX128xX3xX4xXf3xX16xX3xXexX14xX75exX3xXexX48xX15xX3xX115xXdxX117xXexX3xX82xX6xXc3xX3xXexXdxXcdxX16xX3xX17xX255xX16xX3xX17xXdxX48xX16xX3xX4bxX1xX4dxX6xX16xX8fxX3xX4xX39bxX4xX3xXexX48xX15xX3xX4xX9fxX6xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX26xXbcxX3xXexX1d1xX3xX4xX1xX18fxX4xX3xXexX1xX48xX16xX1xX3xXexX715xX16xX17xX3xX16xX1xX171xXc3xX8fxX3xX1xX15xX16xX17xX3xX1xXbcxX16xX3xX35xX48xX3xXc3xX6xX16xX1xX3xX26xXa3xX16xX17xX3xX17xX47exX68xX3xX1xX600xX16xX3xX35xX1cdxXdxX3xX4xX39bxX4xX3xXexX48xX15xX3xX115xXdxX117xXexX3xX82xX6xXc3xX13axX3xX461xX39bxX4xX3xXexX48xX15xX3xX16xX48xX68xX3xX7x2e15xX16xX3xX7xX48xX16xX17xX3xX26xX47exXc3xX3xX35xX6xX8fxX3xX1xX9e6xX3xX4xX677xXdxX8fxX3xXbxX1xX15xX16xX3xX35xX677xXdxX3xX14xX8a9xX16xX17xX3xX35xX48xX4dxX3xX4xX39bxX4xX3xXexX48xX15xX3xX4bxXdxX128xXc3xX3xX16xX17xXf7xX8fxX3xX4xXf3xX16xX1xX3xX7xX39bxXexX3xX22xXdxX128xX16xX3xX115xXdxX117xXexX3xX82xX6xXc3xX13axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX4dxX63xX68xXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6fxXexX71xX6xX5xXdxX17xX16xX77xX3xX79xX15xX7xXexXdxX7exX68xXaxX12xX461xX677xX16xX3xXexX1xX103xX4xX3xX1xXf7xX3xX35xXdxX117xX4xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xXd8xX26xXbcxX3xX1xXf8xX16xX3xX28fxX8cxX3xX5xX255xX16xX3xX5xXdxX93xX16xX3xX5xX1fxX4xX3xX35xX1cdxXdxX3xX115xXdxX117xXexX3xX82xX6xXc3x5842xX139xX3xXexX1xX39xX3xX16xX1xXf7xX3xXexX1xXcdxX3xX16xX48xX4dxX1504xX3xX186xX1xX39bxXexX3xX22xXdxX128xX15xX3xXexX1fxXdxX3xXbxX1xXdxX93xX16xX3xX1xX7aexXbxX3xX461xX1xX10dxX16xX1xX3xXbxX1xX9fxX3xX16xX17xX48xX68xX3xX8bxXfcxX51xX432xX8fxX3xXcxX1xX9fxX3xXexXf7xX1cdxX16xX17xX3xX115xXdxX117xXexX3xX82xX6xXc3xX3xX82xX17xX15xX68xX1206xX16xX3xXcxX600xX16xX3xXf6xX8b4xX16xX17xX3xX26xXbcxX3xX16xX1xX600xX16xX3xXc3xX1fxX16xX1xX77xX3xXd8xX1eexX128xX3xXexX715xX3xX5xX9e6xX4xX3xX6fxXf3xX68xX3xX14xX6xX3xX35xX788xX3xX35xXdxX117xX4xX8fxX3xX115xXdxX117xXexX3xX82xX6xXc3xX3xX26xXbcxX3xX63xX8a9xX16xX3xX7xX18fxX4xX3xX26xX600xX15xX3xXexX14xX6xX16xX1xX3xX16xX17xX4dxX1fxXdxX3xX17xXdxX6xX4dxX13axX3xXcxX14xX4dxX16xX17xX3xX1xXf8xX16xX3xX28fxX8cxX3xX5xX255xX16xX3xX17xX27xXbxX3xX17x61eaxX8fxX3xX17xXdxX6xX4dxX3xXexX1xXdxX117xXbxX8fxX3xX115xXdxX117xXexX3xX82xX6xXc3xX3xX26xXbcxX3xX4xX1x1251xX3xX14xXcabxX3xX7xX6xXdxX3xXexX14xX39bxXdxX8fxX3xX68xX93xX15xX3xX4xX255xX15xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX14xX9e6xXexX3xX17xXdxX48xX16xX3xX4bxX1xX4dxX6xX16xX139xX8fxX3xX16xX1xXf7xX16xX17xX3xX26xXbcxX3xX4bxX1xX276xX16xX17xX3xX26xXf7xX32xX4xX3xXbxX1xX10dxX6xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX26xX39bxXbxX3xX18fxX16xX17xX13axX3xX115xX371xX68xX3xXc3xX48xX8fxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX26xXbcxX3xXd8xX26xX1d1xXdxX3xXexX14xX2cxX16xX17xX3xXexX1xX6xX68xX3xX26xX10xX16xX139xX8fxX3xXexX1bxX3xX4xX39bxX4dxX3xX16xX17xXf7xX32xX4xX3xX5xX1fxXdxX3xX115xXdxX117xXexX3xX82xX6xXc3xX13axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX4dxX63xX68xXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6fxXexX71xX6xX5xXdxX17xX16xX77xX3xX79xX15xX7xXexXdxX7exX68xXaxX12xX461xX8b4xX16xX17xX3xXexX14xX4dxX16xX17xX3xXd8xX22xX18fxX4xX3xXexX1xXf7xX3xXexX14xX39xX16xX1xX3xX22xX48xX68xX3xX121xX15xX6xX16xX3xX26xXdxX128xXc3xX139xX3xX35xX48xX3xX22xX48xXdxX3xX35xXdxXcdxXexX3xXexX14xX93xX16xX3xX96xX10xX22xX7xXdxXexX10xX3xX4xX9fxX6xX3xXa2xXa3xX3xX82xX17xX4dxX1fxXdxX3xX17xXdxX6xX4dxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX8fxX3xXa2xX2cxX4xX3xX1eexXdxX16xX1xX3xX26xXbcxX3xX35xXdxX117xX16xX3xX63xX368xX16xX3xX1xX48xX16xX17xX3xX5xX4dxX1fxXexX3xX4xX39bxXdxX3xX17xX7aexXdxX3xX5xX48xX3xXd8xX4xX1xX18fxX16xX17xX3xX4xX18fxX3xX5xX23xX4xX1xX3xX7xX1c9xX139xX3xX26xX128xX3xX4xX1xX18fxX16xX17xX3xXc3xXdxX16xX1xX3xX4xX1xX9fxX3xX121xX15xX68xX36xX16xX3xX4xX9fxX6xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX26xX1bxXdxX3xX35xX1cdxXdxX3xX121xX15xX255xX16xX3xX26xXf3xX4dxX3xX60xX4dxX48xX16xX17xX3xX102xX6xX3xXc3xX48xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX17xX7aexXdxX3xX5xX48xX3xXcxX47exX68xX3xX102xX6xX13axX3xX82xX1xXf7xX16xX17xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX5xX1fxXdxX3xXd8xX121xX15xX93xX16xX139xX3xX35xXdxX117xX16xX3xX63xX368xX16xX3xX35xXdxX117xX4xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX7xX1c9xX3xX63xX788xX16xX17xX3xX35xX8b4xX3xX5xX103xX4xX3xX26xX128xX3xX26xX39bxX16xX1xX3xX4xX1xXdxXcdxXc3xX3xX4xX39bxX4xX3xX16xX1xX171xXc3xX3xX26xXf3xX4dxX3xXbxX1xX10dxX6xX3xX18axX276xX16xX17xX3xX121xX15xX255xX16xX3xX26xXf3xX4dxX3xX60xX4dxX48xX16xX17xX3xX102xX6xX3xX4xX9fxX6xX3xX115xXdxX117xXexX3xX82xX6xXc3xX3xX16xXbfxXc3xX3xX2xXfcxX432xX89xX3xX35xX48xX3xX16xX1xX171xXc3xX3xX26xXf3xX4dxX3xXbxX1xX10dxX6xX3xXcxX47exX68xX3xX121xX15xX255xX16xX3xX26xXf3xX4dxX3xX60xX4dxX48xX16xX17xX3xX102xX6xX3xX16xXbfxXc3xX3xX2xXfcxX9f4xX8exX13axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX4dxX63xX68xXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6fxXexX71xX6xX5xXdxX17xX16xX77xX3xX79xX15xX7xXexXdxX7exX68xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX26xXbcxX3xX35xXdxX3xXbxX1xX1fxXc3xX3xX121xX15xX68xX3xX26xX23xX16xX1xX3xX35xX36xX3xX121xX15xX68xX36xX16xX3xXexX1xX788xX3xX26xX2cxX4xX3xX5xXbcxX16xX1xX3xXexX1xX1d1xX3xXexX1xX10xX4dxX3xX16xX17xX15xX68xX93xX16xX3xXexX2cxX4xX3xXd8xX4xX1xXdxXcdxXc3xX3xX1xXbf9xX15xX3xXexX1xX371xXexX3xX7xX103xX139xX3xXexX1fxXdxX3xX18axXdxX36xX15xX3xX28fxX8fxX3xX18axXdxX36xX15xX3xX28fxX8exX8fxX3xX18axXdxX36xX15xX3xX28fxX432xX3xX4xX9fxX6xX3xX18axX23xX16xX1xX3xXf7xX1cdxX4xX3xXa2xX10xX14xX5xXdxX16xX3xX4bxX1daxX3xX16xX17xX48xX68xX3xX8bxX89xX51xX89xX51xX2xX87xX87xX432xX13axX3xXcxX1xX10xX4dxX3xX26xX171xX8fxX3xX121xX15xX1bxX4xX3xX17xXdxX6xX3xX4xX1xXdxXcdxXc3xX3xX1xXbf9xX15xX3xXbxX1xXf3xXdxX3xXexX1xX103xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX9fxX3xX121xX15xX68xX36xX16xX3xX4xX9fxX6xX3xXc3xX39xX16xX1xX3xXc3xXa3xXexX3xX4xX39bxX4xX1xX3xX1xXdxX117xX15xX3xX121xX15xXf3xX8fxX3xXexX1xX10dxX4xX1xX3xX1xX32xXbxX3xX35xX1cdxXdxX3xX16xX1xXbf9xX16xX17xX3xX26xXdxX36xX15xX3xX4bxXdxX117xX16xX3xXexX103xX3xX16xX1xXdxX93xX16xX8fxX3xX63xX47exX16xX3xX4xXf7xX3xX75exX3xXexX14xX93xX16xX3xX35xX76bxX16xX17xX3xX5xXbcxX16xX1xX3xXexX1xX1d1xX3xX26xX171xX13axX3xX115xXdxX117xX4xX3xX4xX1xXdxXcdxXc3xX3xX1xXbf9xX15xX3xX35xX48xX3xXexX1xX103xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX9fxX3xX121xX15xX68xX36xX16xX3xXbxX1xXf3xXdxX3xX1xX677xX6xX3xX22xX39xX16xX1xX8fxX3xX5xXdxX93xX16xX3xXexX788xX4xX8fxX3xX14xXcabxX3xX14xX48xX16xX17xX52cxX3xX63xX76bxX16xX17xX3xX35xX8b4xX3xX5xX103xX4xX3xX26xX128xX3xX6fxX47exXc3xX3xX4xX1xXdxXcdxXc3xX3xX5xX48xX3xXbxX1xXdxX3xXbxX1xX39bxXbxX8fxX3xX4bxX1xX276xX16xX17xX3xX26xXf7xX32xX4xX3xXexX1xX715xX6xX3xX16xX1xX371xX16xX13axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX4dxX63xX68xXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6fxXexX71xX6xX5xXdxX17xX16xX77xX3xX14xXdxX17xX1xXexXaxX12xX0xX7xXexX14xX4dxX16xX17xX12xX115xX8b4xX3xX60xX4dxX48xXdxX3xX82xX6xXc3xX0xX51xX7xXexX14xX4dxX16xX17xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX4dxX15xX14xX4xX10xXaxX12xX82xX17xX15xX8a9xX16xX77xX3xX22xX6xX4dxXexXdxX16xXexX15xX4xX13axX35xX16xX0xX51xXbxX12
namthanh