Việt Nam đã có bản quyền World Cup?
Rốt cuộc đúng 1 tuần trước ngày khai mạc, Việt Nam gần như đã mua được bản quyền World Cup 2018.
6078x10f12x12376x12942xb506x125b7x116a2xb7c1xec9cxX7x12e61xc828x8d0ex108f4xa3fexeba5xX5x609cxXax11da4x8c01xXdx7bb0xXexX3x6639xX6x123eexX3x8f35xfb79xX3xX4xddc2xX3xe8a0xd8ddxad7exX3xa32dx6f5cx854fxd113xX24xX3xb631x7c2fx117efxX5x107c1xX3x77b3xX27xXbx9e14xX0x61daxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd580xX10xX6xX30xXaxX12x894fxbe0axXexX3xX4xX27x108e6xX4xX3xX1cx98aexX24xbec0xX3xX2xX3xXexX27xdfbcxX24xX3xXexX2exdd68x122a1xX4xX3xX24xX58xe402xX28xX3x9173xX1xX6xXdxX3xX1axb543xX4xc19axX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX58xX5exX24xX3xX24xX1xX63xX3xX1cxX1dxX3xX1axX27xX6xX3xX1cxX63x103fbxX4xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX28xX29xX24xX3xX2cxX2dxX2exX5xX30xX3xX32xX27xXbxX3xd4e5xd6a8xX2xaf56xf424xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7770xX2dxX30xX28xXaxX12x128dex6b07xX4xX3xX58xXdxa176xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX28xX29xX24xX3xX4x68ebxX24xX58xX3xX24xX1xX63xX3xX30xX6xX24xX1xX3xXexb8f3xX24xX1xX3xX4xb4e2xX6xX3xX1cxd595xX24xX3xeee1xc60bxX3xX1axX27xX6xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX28xX29xX24xX3xX2cxX2dxX2exX5xX30xX3xX32xX27xXbxX3xXa7xXa8xX2xXaaxX3xXexX72xXdxX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX4xX1xX63xX6xX3xX1cxX63xX90xX4xX3xX4x127fdxX24xX58xX3xX22xX4dxX74xX3xX24xX1xX63xX24xX58xX3xX4xXebxX3xX22xX23xX24xX3xX4xXc7xX4xX3xX22x12a65xX24xX3xX5xXdxX140xX24xX3xX26xX27xX6xX24xX3xX1cxX1dxX3xX1cxX72xXexX3xX1cxX63xX90xX4xX3xXexX1xX2dxX23xX3xXexX1xX27xb82bxX24xX3xX1cx12b16xX3xX2cxX2dxX2exX5xX30xX3xX32xX27xXbxX3xXa7xXa8xX2xXaaxX3xX7xfba7xX3xX1xXdxX15xX24xX3xX30xXdxX15xX24xX3xXexX2exX140xX24xX3xX7xX20xX24xX58xX3xXexX2exX27xX28xX29xX24xX3xX1x11ffexX24xX1xX3xX13xXcxX13xX74xX3xX4x84bexX24xX3xX26xX27xX28xX29xX24xX3xX5xX90xXdxX3xX4xXe7xX6xX3xX22xX140xX24xX3xX1axX27xX6xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX28xX29xX24xX3xX7xX177xX3xX1cxX63xX90xX4xX3xX1cxb93fxXdxX3xXexX2exX23xX3xX22x8cadxX24xX58xX3xX26xX27xX23xX24xX58xX3xX4xXc7xX2dxXabxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX2dxX30xX28xX3xXbxX32xX10xX24xXexX10xX2exXaxX12xX0xXdxX1axX58xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX32xX10xX24xXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXax7127xXdxX30xXexX1xf35bxX3x701exX221xXa8xXbx104e7x6216xX3xX1xX10xXdxX58xX1xXexX21fxX3x7c63xc4e4xX2xXbxX225xX226xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX21fxX37xX37xXdxXabxX22xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX24xX1xXabxXeexX24xX37xX24xX10xX21axX7xX37xX2xXaaxXa7xX230xX37xX2xXa8xbdccxX30xeffbxX2xXa7xX261xX231xX25fxXa7xXexXa7xX231xa494xXaaxX5xX2xXa8xa134xX21axX2dxX2exX5xX30xX270xX4xX27xXbxXabx105e5xXbxX58xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX1cxX1dxX3xX4xX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX28xX29xX24xX3xX2cxX2dxX2exX5xX30xX3xX32xX27xXbxX35xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX2dxX30xX28xXaxX12xX18xX1xX63xX3xX1cxX1dxX3xX22xXdxfcb7xXexX74xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX28xX29xX24xX3xX2cxX2dxX2exX5xX30xX3xX32xX27xXbxX3xXa7xXa8xX2xXaaxX3xeb3dxX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXeexf6c1xX24xX3xX1cxX6xX24xX58xX3xX5xX69xX3xX4xX1xXe7xX3xX1cxX29xX3xX1cxX63xX90xX4xX3xX1cxX126xX24xX58xX3xX1cxX23xX2dxX3xX24xX58xX63xc4b9xXdxX3xX1xb211xX1axX3xX1axX52xX3xX26xX27xX6xX24xX3xXexX31axX1axXabxX3xX32xX1xXdxX29xX27xX3xXexX4dxXdxX3xX221xX37xX221xX74xX3xX126xX24xX58xX3xX18xX58xX27xX28x6a5bxX24xX3xX46xX69xX3xX18xX6xX1axX74xX3xXcxX2exX63xX2e7xX24xX58xX3xX22xX6xX24xX3xXcxX1xX63xX3xX6cxc3caxX3xX22xXdxX140xX24xX3xXexX161xXbxX3x1145axX69xXdxX3xXexX2exX27xX28xX29xX24xX3xX1xX195xX24xX1xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xa364xX13xXcxX13xfe54xX3xX1cxX1dxX3xX6cxX1x9e49xX24xX58xX3xX1cxXefxX24xX1xX3xXexX2exX63xX64xX4xX3xX22xXc7xX2dxX3xX4xX1xXe2xX3xX2exX1d3xX24xX58xX3xXbxX1xXe2xX6xX3xX13xXcxX13xX3xXeexX2f3xX24xX3xX4xX1xX63xX6xX3xX1axX27xX6xX3xX1cxX63xX90xX4xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX28xX29xX24xX3xXexX2exX27xX28xX29xX24xX3xX1xX195xX24xX1xX3xX13xX32xeb5fxX3xX2cxX2dxX2exX5xX30xX3xX32xX27xXbxX3xXa7xXa8xX2xXaaxXabxX3xX18xX58xX1xba68xX6xX3xX5xX69xX3xX2e7xX3xXexX1xX316xXdxX3xX1cxXdxX165xX1axX3xX1xXebxX24xX3xX2xX3xXexX27xX5exX24xX3xXexX2exX63xX64xX4xX3xX6cxX1xXdxX3xX2cxX2dxX2exX5xX30xX3xX32xX27xXbxX3xXa7xXa8xX2xXaaxX3xX30xXdxX341xX24xX3xX2exX6xX74xX3xX24xX58xX63xX316xXdxX3xX1xX31axX1axX3xX1axX52xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXeexX2f3xX24xX3xX1cxX4dxXdxX3xX30xXdxX15xX24xX3xXeexXdxX15xX4xX3xX6cxX1xX126xX24xX58xX3xX1cxX63xX90xX4xX3xXexX1xX63xX2e7xX24xX58xX3xXexX1xXc2xX4xX3xX1axX20xX24xX3xe52cxX24xX3xXexXdxX24xX1xX3xXexX1xX5exX24xX3xX24xX69xX28xX3xXexX2exX140xX24xX3xXcxX13xXabxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX2dxX30xX28xXaxX12xX3daxX1xX56xX4xX3xX1axf283xX4xX3xX5xX64xX24xX3xX24xX1xc023xXexX3xXexX2exX2dxX24xX58xX3xXeexXdxX15xX4xX3xX1axX27xX6xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX28xX29xX24xX3xXeexX64xXdxX3xX13xXcxX13xX3xX5xX69xX3xX58xXdxXc7xX3xX4xX23xXabxX3xX13xXcxX13xX3xX4xX1xX140xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX28xX29xX24xX3xXbxX1xXc7xXexX3xX7xX20xX24xX58xX3xX2cxX2dxX2exX5xX30xX3xX32xX27xXbxX3xXa7xXa8xX2xXaaxX3xX26xX27xXc7xX3xX1cxX4a5xXexX3xX380xX2xX261xX3xXexX2exXdxX15xX27xX3x11dc2x6ea6x12216xX3xX270xX3xX6cxX1xX2dxX23xX24xX58xX3xX230xXa8xXa8xX3xXexca9axX3xX13xX18xX367xX384xXabxX3xX18xX1xX69xX3xX1cxX69xXdxX3xX24xX69xX28xX3xX1xXc2xX6xX3xX7xX177xX3xX4xX4dxX3xX58xX4a5xX24xX58xX3xX1cxX69xX1axX3xXbxX1xXc7xX24xX3xX24xX1xX63xX24xX58xX3xXaxX24xX1xX4aexXexX3xX26xX27xX28xX2caxXexX3xX6cxX1xX126xX24xX58xX3xX1axX27xX6xX3xX22xX1d3xX24xX58xX3xX1axb448xXdxX3xX58xXdxXc7xXaxXabxX3xXcxX1xX161xX1axX3xX4xX1xXe2xX3xX1cxX72xXdxX3xX30xXdxX15xX24xX3xX13xXcxX13xX3xX4xX19fxX24xX3xX6cxX1xX38bxX24xX58xX3xX1cxXefxX24xX1xX3xX7xX177xX3xX5x12ea6xX3xX26bxXa8xd8c7xX3xX24xX2caxX27xX3xX1axX27xX6xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX28xX29xX24xXabxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX2dxX30xX28xXaxX12x1243dxXdx6e12xX6xX3xX22xX4dxXdxX3xX4xX23xX24xX1xX3xXeexX4aexX24xX3xX1cxX29xX3xX1axX27xX6xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX28xX29xX24xX3xX2cxX2dxX2exX5xX30xX3xX32xX27xXbxX3xXa7xXa8xX2xXaaxX3xX58x6103xXbxX3xX24xX1xXdxX29xX27xX3xX6cxX1xX20xX3xX6cxX1xX471xX24xX3xXexX1xX195xX3xX4xXd4xX24xX58xX3xXeexX69xX2dxX3xX4xX1xXdxX29xX27xX3xX221xX37xX221xX74xX3xX1axX52xXexX3xX5xX1dxX24xX1xX3xX1cxX72xX2dxX3xX4xXe7xX6xX3xX367xX69xXdxX3xXexX2exX27xX28xX29xX24xX3xX1xX195xX24xX1xX3xXcxda9cxXabxX46xX32xXc1xX3xX380xX46xXcxX13xX384xX3xX6cxX1xX38bxX24xX58xX3xX1cxXefxX24xX1xX3xX2exX1d3xX24xX58xX3xX4xXebxX3xX26xX27xX6xX24xX3xX24xX69xX28xX3xX1cxX1dxX3xX7x8586xX24xX3xX7xX69xX24xX58xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xbf90xX3xX6cxXdxX24xX1xX3xXbxX1xXe2xX3xX1axX27xX6xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX28xX29xX24xX3xX2cxX2dxX2exX5xX30xX3xX32xX27xXbxX3xXa7xXa8xX2xXaaxX3xX4xf36dxX24xX58xX3xX13xXcxX13xX3xX1cxX165xX3xXbxX1xb5b4xX4xX3xXeexX6c8xX3xX6cxX1xXc7xX24xX3xX58xXdxX23xX3xX4xX23xX3xX24xX63xX64xX4xXabxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX2dxX30xX28xXaxX12xXc1xX52xXexX3xX4xXc7xX24xX3xX22xX52xX3xX4xXe7xX6xX3xX1cxX69xXdxX3xX46xXcxX13xX3xX4xX1xX2dxX3xX22xXdxX2caxXexX21fxX3xXaxXcxX126xXdxX3xX24xX58xX1xX3efxX74xX3xX24xX2caxX27xX3xXexX4aexXexX3xX4xX23xX3xX4xXc7xX4xX3xX1cxXebxX24xX3xXeexXefxX3xX4xX6bbxX24xX58xX3xX22xX4a5xXexX3xXexX6xX28xX3xX1cxX2dxX69xX24xX3xX6cxX2caxXexX3xXexX1xX195xX3xX7xX4dxX3xXexXdxX29xX24xX3xX1axX27xX6xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX28xX29xX24xX3xX4xXd4xX24xX58xX3xX6cxX1xX126xX24xX58xX3xXbxX1xX23xXdxX3xX5xX69xX3xX24xX6xX24xX3xX58xXdxX23xXdxXabxX3xf77exX27xX6xX24xX3xX1cxXdxX165xX1axX3xX4xXe7xX6xX3xX46xXcxX13xX3xX5xX69xX3xX22xX31axX28xX3xX58xXdxX316xX3xXexX1xX69xX3xX4xX1xXefxX27xX3xX5xX5acxX3xX1axX52xXexX3xX4xX1xX56xXexX3xX4xXd4xX24xX58xX3xX1cxX63xX90xX4xX3xX1cxX165xX3xX1cxX72xXexX3xX1axX6c8xX4xX3xXexXdxX140xX27xX3xX4xX6xX2dxX3xX1xXebxX24xX3xX5xX69xX3xXbxX1xX6c8xX4xX3xXeexX6c8xX3xX6cxX1xXc7xX24xX3xX58xXdxX23xX3xX24xX1xX1d3xX1axX3xX58xX5exX28xX3xX30x112d8xX24xX58xX3xX24xXdxX29xX1axX3xXexXdxX24xX74xX3xXexX1xX63xXebxX24xX58xX3xX1xXdxX15xX27xXaxXabxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX2dxX30xX28xXaxX12xX13xXdxX15xX4xX3xX4xXc7xX4xX3xX24xX1xX69xX3xX1cxX69xXdxX3xX22xX4a5xXexX3xXexX6xX28xX3xX24xX1xX6xX27xX3xX1axX27xX6xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX28xX29xX24xX3xX2cxX2dxX2exX5xX30xX3xX32xX27xXbxX3xXa7xXa8xX2xXaaxX3xX5xX69xX3xX4xX1xX27xX28xX15xX24xX3xX1cxX1dxX3xX225xX23xX28xX3xX2exX6xX3xX2e7xX3xX24xX1xXdxX29xX27xX3xX24xX63xX64xX4xXabxX3x95c8xX3xXcxX1xXc7xXdxX3xe3b6xX6xX24xX74xX3xX230xX3xX24xX1xX69xX3xX1cxX69xXdxX3xXcxX2exX27xX10xX13xXdxX7xXdxX2dxX24xX7xX74xX3xdf2cxX1axX6xX2exXdxX24xX3xXcxX13xX3xXeexX69xX3xX32xX1xX6xX24xX24xX10xX5xX3xX25fxX3xX4xX6bbxX24xX58xX3xX1axX27xX6xX3xXeexX69xX3xXbxX1xXc7xXexX3xX7xX20xX24xX58xX3xX58xXdxX23xXdxX3xX1cxX4aexX27xXabxX3xXcxX72xXdxX3xX51bxXdxX24xX58xX6xXbxX2dxX2exX10xX74xX3xX230xX3xX1xX1dxX24xX58xX3xXexX2exX27xX28xX29xX24xX3xXexX1xX126xX24xX58xX3xX5xX64xX24xX3xX5xX69xX3xXc1xX10xX30xXdxX6xX4xX2dxX2exXbxX74xX3xX51bxXdxX24xX58xXexX10xX5xX3xXeexX69xX3xX51bxXexX6xX2exX46xX27xX22xX3xX4xXd4xX24xX58xX3xX1xX90xXbxX3xXexXc7xX4xX3xX1cxX165xX3xX4xX20xX3xX1cxX63xX90xX4xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX28xX29xX24xX3xXbxX1xXc7xXexX3xX7xX20xX24xX58xXabxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX2dxX30xX28xXaxX12xX18xX1xX63xX3xXeexX161xX28xX74xX3xX24xX1xX316xX3xX7xX7f5xX3xXexXdxX2caxXbxX3xX7xXc2xX4xX3xXex75bexX3xX4xXc7xX4xX3xX24xX1xX69xX3xX1cxX69xXdxX74xX3xX24xX58xX63xX316xXdxX3xX1xX31axX1axX3xX1axX52xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX1cxX1dxX3xX4xX20xX3xXexX1xX165xX3xX28xX140xX24xX3xXexX31axX1axX3xX1xX63xX2e7xX24xX58xX3xXexX2exX57axX24xX3xX24xXdxX29xX1axX3xXeexX27xXdxX3xX1axX6bbxX6xX3xX2cxX2dxX2exX5xX30xX3xX32xX27xXbxX3xXexX64xXdxX3xX1cxX31axX28xXabxX0xX37xXbxX12xX0xX30xXdxXeexX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX30xX2exX10xX5xX6xXexX10xX30xXaxX12xX0xX7xXexX2exX2dxX24xX58xX12xXcxXdxX24xX3xX5xXdxX140xX24xX3xX26xX27xX6xX24xX21fxX0xX37xX7xXexX2exX2dxX24xX58xX12xX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX270xXexX1xX27xX1axX22xX270xX6xX24xX30xX270xX7xX6xXbxX2dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbbxX23xX24xX3xX26xX27xX28xX29xX24xX3xX2cxX2dxX2exX5xX30xX3xX32xX27xXbxX3xXa7xXa8xX2xXaaxX21fxX3xX13xXcxX13xX3xXexX1xX6xX24xX3xX6cxX1xX20xX74xX3xX1cxX1dxX3xX4xX20xX3xX46xXcxX13xXaxX3xX1xX2exX10x11567xX9xXaxX37xX6cxX1xX6xX4xX37xX22xX6xX24xX270xX26xX27xX28xX10xX24xX270xX21axX2dxX2exX5xX30xX270xX4xX27xXbxX270xXa7xXa8xX2xXaaxX270xXeexXexXeexX270xXexX1xX6xX24xX270xX6cxX1xX2dxX270xX30xX6xX270xX4xX2dxX270xX1xXexXeexX37xX2xX25fxX25fxX26bxX26bxX231xXabxX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX58xX3xX7xX2exX4xX9xXaxX37xX1axX10xX30xXdxX6xX37xX2xXa7xXa8xX37xX24xX10xX21axX7xX37xX2xXaaxXa7xX230xX37xX2xXa8xX25fxX30xX261xXa8xXaaxXa7xXaaxX261xX26bxXexX221xXa8xX221xX2xX5xX26bxX270xX21axX2dxX2exX5xX30xX270xX4xX27xXbxX270xXa7xXa8xX2xXaaxX270xXexX2dxXdxX270xX58xXabxX27bxXbxX58xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX1cxX1dxX3xX4xX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX28xX29xX24xX3xX2cxX2dxX2exX5xX30xX3xX32xX27xXbxX35xXaxX3xX37xX12xX0xX37xX6xX12xX0xX30xXdxXeexX12xX0xX7xXexX2exX2dxX24xX58xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbbxX23xX24xX3xX26xX27xX28xX29xX24xX3xX2cxX2dxX2exX5xX30xX3xX32xX27xXbxX3xXa7xXa8xX2xXaaxX21fxX3xX13xXcxX13xX3xXexX1xX6xX24xX3xX6cxX1xX20xX74xX3xX1cxX1dxX3xX4xX20xX3xX46xXcxX13xXaxX3xX1xX2exX10xXa7exX9xXaxX37xX6cxX1xX6xX4xX37xX22xX6xX24xX270xX26xX27xX28xX10xX24xX270xX21axX2dxX2exX5xX30xX270xX4xX27xXbxX270xXa7xXa8xX2xXaaxX270xXeexXexXeexX270xXexX1xX6xX24xX270xX6cxX1xX2dxX270xX30xX6xX270xX4xX2dxX270xX1xXexXeexX37xX2xX25fxX25fxX26bxX26bxX231xXabxX1xXexX1axXaxX12xXbbxX23xX24xX3xX26xX27xX28xX29xX24xX3xX2cxX2dxX2exX5xX30xX3xX32xX27xXbxX3xXa7xXa8xX2xXaaxX21fxX3xX13xXcxX13xX3xXexX1xX6xX24xX3xX6cxX1xX20xX74xX3xX1cxX1dxX3xX4xX20xX3xX46xXcxX13xX0xX37xX6xX12xX0xX37xX7xXexX2exX2dxX24xX58xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX30xXaxX12xX658xX1xXe2xX6xX3xX13xXcxX13xX3xX4xX1xX2dxX3xX22xXdxX2caxXexX3xX6cxX1xX126xX24xX58xX3xX22xX1d3xX24xX58xX3xX1axX57axXdxX3xX58xXdxXc7xX3xX1axX27xX6xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX28xX29xX24xX3xX2cxX2dxX2exX5xX30xX3xX32xX27xXbxX3xXa7xXa8xX2xXaaxX74xX3xXeexX64xXdxX3xXeexX63xX64xX24xX58xX3xX1axX4a5xX4xX3xX5xX64xX24xX3xX24xX1xX4aexXexX3xX5xX69xX3xX58xXdxXc7xX3xX4xX23xXabxX3xX13xX161xX28xX3xX24xX2caxX27xX74xX3xX4xX20xX3xX1axX52xXexX3xX1xX6xX28xX3xX24xX1xXdxX29xX27xX3xX1cxXebxX24xX3xXeexXefxX3xX6cxX1xXc7xX4xX3xX4xX6bbxX24xX58xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX58xX20xXdxX3xXexXdxX29xX24xX3xX24xX69xX28xX74xX3xX13xXcxX13xX3xX24xX58xX1xX3efxX3xX7xX6xX2dxX35xX0xX37xXbxX12xX0xX37xX30xXdxXeexX12xX0xX37xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXcxX13xX3xX6cxX1xX38bxX24xX58xX3xX1cxXefxX24xX1xX3xX7xX177xX3xX6cxX1xX126xX24xX58xX3xX1axX27xX6xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX28xX29xX24xX3xX2cxX2dxX2exX5xX30xX3xX32xX27xXbxX3xXa7xXa8xX2xXaaxX3xX22xX1d3xX24xX58xX3xX1axX57axXdxX3xX58xXdxXc7xXaxX3xX1xX2exX10xXa7exX9xXaxX37xX22xX2dxX24xX58xX270xX30xX6xX37xXeexXexXeexX270xX6cxX1xX6xX24xX58xX270xX30xXdxX24xX1xX270xX7xX10xX270xX6cxX1xX2dxX24xX58xX270xX1axX27xX6xX270xX22xX6xX24xX270xX26xX27xX28xX10xX24xX270xX21axX2dxX2exX5xX30xX270xX4xX27xXbxX270xXa7xXa8xX2xXaaxX270xX22xX6xX24xX58xX270xX1axX2dxXdxX270xX58xXdxX6xX37xX2xX25fxX25fxXaaxX26bxX2xXabxX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX58xX3xX7xX2exX4xX9xXaxX37xX1axX10xX30xXdxX6xX37xX2xXa7xXa8xX37xX24xX10xX21axX7xX37xX2xXaaxXa7xX230xX37xX2xXa8xX25fxX30xXa7xX2xXa7xX230xXa8xX261xXa7xXexX26bxX261xX25fxXaaxX5xX26bxX270xX2xX25fxX25fxX221xX221xX26bxXa8xX270xX2xX25fxXa7xX231xXaaxX230xX25fxXa7xXa8xX231xX2xX26bxXabxX27bxXbxX58xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX1cxX1dxX3xX4xX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX28xX29xX24xX3xX2cxX2dxX2exX5xX30xX3xX32xX27xXbxX35xXaxX3xX37xX12xX0xX37xX6xX12xX0xX30xXdxXeexX12xX0xX7xXexX2exX2dxX24xX58xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXcxX13xX3xX6cxX1xX38bxX24xX58xX3xX1cxXefxX24xX1xX3xX7xX177xX3xX6cxX1xX126xX24xX58xX3xX1axX27xX6xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX28xX29xX24xX3xX2cxX2dxX2exX5xX30xX3xX32xX27xXbxX3xXa7xXa8xX2xXaaxX3xX22xX1d3xX24xX58xX3xX1axX57axXdxX3xX58xXdxXc7xXaxX3xX1xX2exX10xXa7exX9xXaxX37xX22xX2dxX24xX58xX270xX30xX6xX37xXeexXexXeexX270xX6cxX1xX6xX24xX58xX270xX30xXdxX24xX1xX270xX7xX10xX270xX6cxX1xX2dxX24xX58xX270xX1axX27xX6xX270xX22xX6xX24xX270xX26xX27xX28xX10xX24xX270xX21axX2dxX2exX5xX30xX270xX4xX27xXbxX270xXa7xXa8xX2xXaaxX270xX22xX6xX24xX58xX270xX1axX2dxXdxX270xX58xXdxX6xX37xX2xX25fxX25fxXaaxX26bxX2xXabxX1xXexX1axXaxX12xX13xXcxX13xX3xX6cxX1xX38bxX24xX58xX3xX1cxXefxX24xX1xX3xX7xX177xX3xX6cxX1xX126xX24xX58xX3xX1axX27xX6xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX28xX29xX24xX3xX2cxX2dxX2exX5xX30xX3xX32xX27xXbxX3xXa7xXa8xX2xXaaxX3xX22xX1d3xX24xX58xX3xX1axX57axXdxX3xX58xXdxXc7xX0xX37xX6xX12xX0xX37xX7xXexX2exX2dxX24xX58xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX30xXaxX12xX51bxXc7xX24xX58xX3xX25fxXabxX221xX74xX3xX126xX24xX58xX3xX18xX58xX27xX28xX341xX24xX3xX46xX69xX3xX18xX6xX1axX3xX270xX3xXcxX2exX63xX2e7xX24xX58xX3xX22xX6xX24xX3xXcxX1xX63xX3xX6cxX35cxX3xX22xXdxX140xX24xX3xXexX161xXbxX3xX13xXcxX13xX3xXexX1xX126xX24xX58xX3xXexXdxX24xX21fxX3x6341xXc1xX60cxX4xX3xX30xX6bbxX3xX2exX4aexXexX3xX4xX4dxX3xX58xX4a5xX24xX58xX3xX24xX1xX63xX24xX58xX3xX13xXcxX13xX3xX7xX177xX3xX6cxX1xX126xX24xX58xX3xX1axX27xX6xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX28xX29xX24xX3xX2cxX2dxX2exX5xX30xX3xX32xX27xXbxX3xXa7xXa8xX2xXaaxX3xX22xX1d3xX24xX58xX3xX1axX57axXdxX3xX58xXdxXc7x10c0fxXabxX0xX37xXbxX12xX0xX37xX30xXdxXeexX12xX0xX37xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbbxX23xX24xX3xX26xX27xX28xX29xX24xX3xXexX2exX27xX28xX29xX24xX3xX1xX195xX24xX1xX3xX2cxX2dxX2exX5xX30xX3xX32xX27xXbxX21fxX3xX4cxX4dxXdxX3xXeexX195xX3xX6xX24xX1xX3xX4xX23xX3xX1cxX20xX24xX58xXabxXabxXabxX3xX4xX23xX3xX1xX6xXdxX3xXeexX6xXdxXaxX3xX1xX2exX10xXa7exX9xXaxX37xXexX1xX10xX270xXexX1xX6xX2dxX37xX22xX6xX24xX270xX26xX27xX28xX10xX24xX270xXexX2exX27xX28xX10xX24xX270xX1xXdxX24xX1xX270xX21axX2dxX2exX5xX30xX270xX4xX27xXbxX270xX2exX2dxXdxX270xXeexXdxX270xX6xX24xX1xX270xX4xX6xX270xX30xX2dxX24xX58xX270xX4xX6xX270xX1xX6xXdxX270xXeexX6xXdxX37xX2xX25fxX25fxXaaxXa7xXaaxXabxX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX58xX3xX7xX2exX4xX9xXaxX37xX1axX10xX30xXdxX6xX37xX2xXa7xXa8xX37xX24xX10xX21axX7xX37xX2xXaaxXa7xX230xX37xX2xX230xX261xX30xX2xX2xX230xX2xXa8xX25fxX2xXexXaaxX230xX230xXa7xX5xXa8xXabxX27bxXbxX58xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX1cxX1dxX3xX4xX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX28xX29xX24xX3xX2cxX2dxX2exX5xX30xX3xX32xX27xXbxX35xXaxX3xX37xX12xX0xX37xX6xX12xX0xX30xXdxXeexX12xX0xX7xXexX2exX2dxX24xX58xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbbxX23xX24xX3xX26xX27xX28xX29xX24xX3xXexX2exX27xX28xX29xX24xX3xX1xX195xX24xX1xX3xX2cxX2dxX2exX5xX30xX3xX32xX27xXbxX21fxX3xX4cxX4dxXdxX3xXeexX195xX3xX6xX24xX1xX3xX4xX23xX3xX1cxX20xX24xX58xXabxXabxXabxX3xX4xX23xX3xX1xX6xXdxX3xXeexX6xXdxXaxX3xX1xX2exX10xXa7exX9xXaxX37xXexX1xX10xX270xXexX1xX6xX2dxX37xX22xX6xX24xX270xX26xX27xX28xX10xX24xX270xXexX2exX27xX28xX10xX24xX270xX1xXdxX24xX1xX270xX21axX2dxX2exX5xX30xX270xX4xX27xXbxX270xX2exX2dxXdxX270xXeexXdxX270xX6xX24xX1xX270xX4xX6xX270xX30xX2dxX24xX58xX270xX4xX6xX270xX1xX6xXdxX270xXeexX6xXdxX37xX2xX25fxX25fxXaaxXa7xXaaxXabxX1xXexX1axXaxX12xXbbxX23xX24xX3xX26xX27xX28xX29xX24xX3xXexX2exX27xX28xX29xX24xX3xX1xX195xX24xX1xX3xX2cxX2dxX2exX5xX30xX3xX32xX27xXbxX21fxX3xX4cxX4dxXdxX3xXeexX195xX3xX6xX24xX1xX3xX4xX23xX3xX1cxX20xX24xX58xXabxXabxXabxX3xX4xX23xX3xX1xX6xXdxX3xXeexX6xXdxX0xX37xX6xX12xX0xX37xX7xXexX2exX2dxX24xX58xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX30xXaxX12x11f2axX27xX24xX58xX3xX26xX27xX6xX24xX1xX3xXeexX6c8xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX28xX29xX24xX3xXexX2exX27xX28xX29xX24xX3xX1xX195xX24xX1xX3xX2cxX2dxX2exX5xX30xX3xX4xX27xXbxX3xXa7xXa8xX2xXaaxX74xX3xX1cxX1dxX3xX24xX1cbxX3xX2exX6xX3xX24xX1xX5dbxX24xX58xX3xX4xX27xX52xX4xX3xXexX2exX6xX24xX1xX3xX5xX27xX161xX24xX3xX58xX6xX28xX3xX4xX4aexX24xXabxX0xX37xXbxX12xX0xX37xX30xXdxXeexX12xX0xX37xX5xXdxX12xX0xX37xX27xX5xX12xX0xX30xXdxXeexX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2exXaxX12xX0xX37xX30xXdxXeexX12xX0xX37xX30xXdxXeexX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51bxX2dxX27xX2exX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2dxX3xXbbxX2dxX24xX58xX30xX6xa7f8xX0xX37xXbxX12