Trung Quốc và Hàn Quốc bắt đầu chạy đua công nghệ 6G
Khi mạng 5G đang dần được triển khai rộng khắp, hai quốc gia này đã bắt đầu phát triển công nghệ 6G.
8645xd066xed73x12026xe5eaxda46xa8abxee9bxa9e0xX7xda3bx11a49xfb4bxb853xc1ccxdee4xX5x10583xXaxa9ddxXcx10d0fx10069x9230x101b7xX3xb10fxX15xf32fxX4xX3x88f9xfe89xX3xfc65xX1fxX16xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xc681xe019xXexX3xdc70x10fd4xX15xX3xX4xX1xa447xb9daxX3xX2exX15xX6xX3xX4xf44exX16xX17xX3xX16xX17xX1x9480xX3xfa9ex11065xX0x873bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX10xX6xd8e6xXaxX12xc716xX1xXdxX3xdebaxX34xX16xX17xX3xdd35xX46xX3xX2exX6xX16xX17xX3xX5axX2fxX16xX3xX2exd3cbxd89dxX4xX3xXexX14xXdxe98cxX16xX3xad9bxX1xX6xXdxX3xX14xaddexX16xX17xX3xX7dxX1xX2bxXbxa1ffxX3xX1xX6xXdxX3x10169xX15xX1bxX4xX3xX17xXdxX6xX3xX16xX1fxX35xX3xX2exc0e3xX3xX2axX2bxXexX3xX2exX2fxX15xX3xXbxX1xddc4xXexX3xXexX14xXdxX7axX16xX3xX4xX3cxX16xX17xX3xX16xX17xX1xX43xX3xX45xX46x897dxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdae2x96adxX5axX35xXaxX12xX5dxX1xXdxX3xX4xXabxX4xX3xX61xX34xX16xX17xX3xX7dxX1xX3cxX16xX17xX3xX5ax1045cxX35xX3xXexX1xbabbxX3xX1xX43xX3xXexX1xe782xX3xX16xf1ecxX61xX3x8e25xX66xX46x1174fxX3xX2axX2bxXexX3xX2exX2fxX15xX3xX2exX73xX74xX4xX3xXexX14xXdxX7axX16xX3xX7dxX1xX6xXdxX3xX14xX83xX16xX17xX3xX14xX9fxXdxX8bxX3xX16xX1xXdxd2ecxX15xX3xX3cxX16xX17xX3xX5xd37dxX16xX3xX4xX3cxX16xX17xX3xX16xX17xX1xX43xX3xX2exX9fxX3xX2axX2bxXexX3xX2exX2fxX15xX3xX4xX34xX16xX1xX3xXexX14xX6xX16xX1xX3xX2exX7axX3xXbxX1xXabxXexX3xXexX14xXdxX7axX16xX3xX45xX46xXc0xX3xb49cxX6xX61xX7xX15xX16xX17xX3x86a3xX5xX10xX4xXexX14xXd1xX16xXdxX4xX7xX3xX1exX1fxX3xX21xX15xX6xfcbcxX10xXdxX3xXcxX10xX4xX1xX16xXd1xX5xXd1xX17xXdxX10xX7xX3xX5xX1fxX3xX1xX6xXdxX3xX4xXabxXdxX3xXex10d6fxX16xX3xX2exXdxX3xX2exX2fxX15xX3xXexX14xXd1xX16xX17xX3xX1exXdxX43xX4xX3xXexX14xXdxX7axX16xX3xX7dxX1xX6xXdxX3xX4xXabxX4xX3xXexX14xX34xX61xX3xX4x8c94xX3xX7x11778xX8bxX3xX1exX1bxX16xX3xX5xX1fxX3xX1xX34xX3xXexX2fxX16xX17xX3xX91xX15xX6xX16xX3xXexX14xf15fxX16xX17xX3xX4xe2d1xX6xX3xX61xX34xX16xX17xX3xX1exXdxde67xX16xX3xXexX1xX3cxX16xX17xXc0xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xXd1xX5axX35xXaxX12xba5exX1xc1eexX3xX7x8979xX3xXexX1xX6xX61xX3xX17xXdxX6xX3xX4xX1e5xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX17xX9fxX3xX7dxX1xfa50xX16xX17xX3xX5xfb19xX8bxX3xX21xX1fxX16xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX1exX1fxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX7x907fxX3xX4xf834xX3xX5xX74xXdxX3xXexX1xXefxX3xXexX14xXd1xX16xX17xX3xX4xX15xX83xX4xX3xX4xX1xX34xX35xX3xX2exX15xX6xX3xX4xX3cxX16xX17xX3xX16xX17xX1xX43xX3xX45xX46xX8bxX3xXexX1xX10xXd1xX3xX20dxXdxX7dxX7dxX10xXdxXc0xX3xX20dxX1xb7c3xXexX3xXd0xd210xX16xX3xX1exX1fxX3xb20exd4cdxX3xX7xX24axX3xX17xd72dxXbxX3xX7dxX1xX24dxX3xX16xXefxX15xX3xX61xX15xX1bxX16xX3xX2exX15xX22axXdxX3xX7dxe83dxXbxX3xX1xX6xXdxX3xX91xX15xX1bxX4xX3xX17xXdxX6xX3xX16xX24dxXdxX3xXexX14xX19axX16xX3xX1exX126xX3xX45xX46xXc0xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xXd1xX5axX35xX3xXbx108f6xX10xX16xXexX10xX14xXaxX12xX0xXdxX61xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5axXexX1xX15xX61xX2axX3xX5axX1xXdxX5axX10xX3xXdxX2e3xX10xX16xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX17dxXdxX5axXexX1xd42cxX3xX45xX2xX66xXbxbefdxceccxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX319xX3x9d22xd1dex100e3xXbxX31fxX320xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX319xX48xX48xXdxXc0xX2axX6xXd1xX1xX6xXexXdxX16xX1xXc0xX1exX16xX48xX16xX10xX17dxX7xX48x11166xf96cxX352xX352xX48xX2xX353xX66xX5axX32axX352xX353xX32cx8cb9xX32cxf27exXexX361xX35fxX32axX2xX5xX45x10e88xX7xX6xX61xX7xX15xX16xX17xX369xX45xX17xX369xX353xX353xX353xX369xX2xX353xX353xX353xX31fxXc0x8fe9xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX1exX1fxX3xX21xX1fxX16xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX2axX2bxXexX3xX2exX2fxX15xX3xX4xX1xX34xX35xX3xX2exX15xX6xX3xX4xX3cxX16xX17xX3xX16xX17xX1xX43xX3xX45xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXexX6xX2axX5xX10xX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX61xX6xX14xX17xXdxX16xX319xX3xX352xXbxX31fxX3xX6xX15xXexXd1xX320xXaxX12xX0xXexX2axXd1xX5axX35xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX5axX12xX0xXdxX61xX17xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX91xX15xX1bxX4xX3xX4xX1xX34xX35xX3xX2exX15xX6xX3xX4xX3cxX16xX17xX3xX16xX17xX1xX43xX3xX45xX17xX3xX28cxX16xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXc0xX2axX6xXd1xX1xX6xXexXdxX16xX1xXc0xX1exX16xX48xX16xX10xX17dxX7xX48xX352xX353xX352xX352xX48xX2xX353xX66xX5axX32axX352xX353xX66xX32bxX32cxX353xXexX32bxX35fxX32bxX5xX2xXc0xX37fxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX1exX1fxX3xX21xX1fxX16xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX2axX2bxXexX3xX2exX2fxX15xX3xX4xX1xX34xX35xX3xX2exX15xX6xX3xX4xX3cxX16xX17xX3xX16xX17xX1xX43xX3xX45xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXexX5axX12xX0xX48xXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX5axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e3xX6xXbxXexXdxXd1xX16xXaxX12xX292xX83xXexX3xXexX14xX34xX61xX3xXbxX1xXabxXexX3xX2exX6xX16xX17xX3xX2exX73xX74xX4xX3xX5xX2bxXbxX3xX2exX299xXexX3xXexX34xXdxX3xX292xX293xXc0xX3x10173xX16xX1xX319xX3xe000xX10xX15xXexX10xX14xX7xXc0xX0xX48xXbxX12xX0xX48xXexX5axX12xX0xX48xXexX14xX12xX0xX48xXexX2axXd1xX5axX35xX12xX0xX48xXexX6xX2axX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xXd1xX5axX35xXaxX12xX2e3xX3cxX16xX17xX3xX1exXdxX43xX4xX3xX4xX1xX15x9636xX16xX3xX1xX24dxX6xX3xX4xXabxX4xX3xXexX1xX3cxX16xX17xX3xX7xX1bxX3xX7dxX293xX3xXexX1xX15xX288xXexX3xX4xX3cxX16xX17xX3xX16xX17xX1xX43xX3xX4xX1xXd1xX3xX61xX34xX16xX17xX3xX45xX46xX3xX5axX212xX3xX7dxXdxXefxX16xX3x95f7xX56fxX7xX24axX3xX2axX2bxXexX3xX2exX2fxX15xX3xX1exX1fxXd1xX3xX7dxX1xXd1xX28cxX16xX17xX3xX16xXf9xX61xX3xX352xX353xX352xX32axXc0xX3xbb0cxX83xX16xX17xX3xXexX1xXabxXdxX3xX2exX24dxX3xX4xX24dxX3xXexX1xX7axX3xX7xX24axX3xX7dxX1xX1c7xXdxX3xX2exX83xX16xX17xX3xX7xX212xX3xXbxX1xXabxXexX3xXexX14xXdxX7axX16xX3xXexX1xXdxXefxXexX3xX2axX2afxX3xX1exX1fxX3xX5xXdxX16xX1xX3xX7dxXdxX43xX16xX3xX45xX46xX8bxX3xXexXdxXefxX16xX3xXexX12exXdxX3xXexX1xX73xX1c4xX16xX17xX3xX61xX34xXdxX3xX1xX24dxX6xX3xX5axX212xX3xX7dxXdxXefxX16xX3xX56fxX56fxX1exX1fxXd1xX3xX7dxX1xXd1xX28cxX16xX17xX3xX16xXf9xX61xX3xX352xX353xX352xX361xXc0xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xXd1xX5axX35xXaxX12xX21xX1fxX16xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX1exX1fxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX4xX24dxX3xX5xX74xXdxX3xXexX1xXefxX3xXexf094xX3xX16xX1xade3xX16xX17xX3xX16xX1xX1fxX3xX7xX28cxX16xX3xX31fxX15xadd8xXexX3xX7xX61xX6xX14xXexXbxX1xXd1xX16xX10xX8bxX3xXexX14xX34xX61xX3xX4xX1c4xX3xX7xX1c7xX3xX1exX1fxX3xX5xXdxX16xX1xX3xX7dxXdxX43xX16xX3xX2exXdxX43xX16xX3xXex11bf9xXc0xX3xX591xXdxX126xX15xX3xX2exX24dxX3xX17xXdx103c4xXbxX3xX4xX1xXd1xX3xX1xX1e0xX3xXexX288xX16xX3xX5ax11b75xX16xX17xX3xX2exX73xX74xX4xX3xXexX1xXefxX3xX61xX34xX16xX1xX3xX4xX3cxX16xX17xX3xX16xX17xX1xX43xX3xX1exX1fxX3xXexX1xXdxXefxXexX3xX5xX288xXbxX3xX4xXabxX4xX3xXexXdxX19axX15xX3xX4xX1xX15xX534xX16xX3xX4xX3cxX16xX17xX3xX16xX17xX1xX43xX3xX45xX46xX3xXexX1xX3cxX16xX17xX3xX91xX15xX6xX3xX4xXabxX4xX3xX4xX3cxX16xX17xX3xXexX35xX3xXexX73xX3xX16xX1xXeaxX16xXc0xX3xX21xX1fxX16xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX7xX24axX3xXexa9dfxX61xX3xX4xXabxX4xX1xX3xXexX14xX1c7xX3xXexX1xX1fxX16xX1xX3xX91xX15xX1bxX4xX3xX17xXdxX6xX3xX2exX2fxX15xX3xXexXdxX19axX16xX3xXexX14xXdxX7axX16xX3xX7dxX1xX6xXdxX3xX5axX2afxX4xX1xX3xX1exX6a3xX3xXexX1xX73xX1c4xX16xX17xX3xX61xX34xXdxX3xX45xX46xX8bxX3xX1exX12exXdxX3xX5axX212xX3xXabxX16xX3xXbxX1xXabxXexX3xXexX14xXdxX7axX16xX3xXexX14xX2afxX3xX17xXdxXabxX3xX35fxX353xX353xX3xXexX14xXdxX43xX15xX3xe00cxX163xf64cxX3xX1exX1fxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xXexXeaxX61xX3xX16xX17xX1xXdxX19axX16xX3xX4xXf6xX15xX3xX4xX1e5xX6xX3xX163xX6xX61xX7xX15xX16xX17xX8bxX3xd75dxX46xXc0xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xXd1xX5axX35xXaxX12xXcxX14xXd1xX16xX17xX3xX7dxX1xXdxX3xX2exX24dxX8bxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX4xc52cxX16xX17xX3xXexXdxXefxXexX3xX5xX83xX3xX4xX1xX73xX1c4xX16xX17xX3xXexX14xX714xX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX19axX16xX3xX4xXf6xX15xX3xX1exX1fxX3xXbxX1xXabxXexX3xXexX14xXdxX7axX16xX3xX1exX1fxXd1xX3xXexX1xXabxX16xX17xX3xX2xX2xX8bxX3xX1exX1fxX3xX4xX3cxX16xX17xX3xXexX35xX3xX4xX3cxX16xX17xX3xX16xX17xX1xX43xX3xX5xX12exX16xX3xX16xX1xX65axXexX3xX16xX73xX12exX4xX3xX16xX1fxX35xX3xX5xX1fxX3xX21xX15xX6xX17dxX10xXdxX3xX2exX9fxX3xX17xXdxX12exXdxX3xXexX1xXdxX43xX15xX3xX2exX83xXdxX3xX16xX17xX7dcxX3xX16xX17xX1xXdxX19axX16xX3xX4xXf6xX15xX3xX1exX126xX3xX45xX46xXc0xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xXd1xX5axX35xXaxX12xd2cbxX12exXdxX3xX4xX3cxX16xX17xX3xX16xX17xX1xX43xX3xX45xX46xX8bxX3xXexX1bxX4xX3xX2exX83xX3xX61xX34xX16xX17xX3xX4xX24dxX3xXexX1xX7axX3xX2exX34xXexX3xXexX12exXdxX3xX1xX1c4xX16xX3xX2xX3xXcxX2axX48xX7xX8bxX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xX1xX1c4xX16xX3xX2xX353xX3xX5xX2fxX16xX3xX7xXd1xX3xX1exX12exXdxX3xX66xX46xXc0xX3xX20dxX1xX73xX16xX17xX3xX1exX126xX3xXbxX1xX34xX61xX3xX1exXdxX3xXbxX1xX1e5xX3xX7xX24dxX16xX17xX8bxX3xX7dxX1xXd1xX28cxX16xX17xX3xX4xXabxX4xX1xX3xXexX14xX15xX35xX126xX16xX3xX4xX1e5xX6xX3xX4xXabxX4xX3xXexX14xX34xX61xX3xX17xX1bxX4xX3xX45xX46xX3xX7xX24axX3xX4xX1xed7dxX3xXexX648xX3xX352xX353xX353xX3xX61xX3xXexX14xX1c7xX3xX31fxX15xX1bxX16xX17xX8bxX3xX5axXd1xX3xX4xX3cxX16xX17xX3xX16xX17xX1xX43xX3xX45xX46xX3xX7xX687xX3xX5axX6a3xX16xX17xX3xX2axX73xX12exX4xX3xX7xX24dxX16xX17xX3xX16xX17xX2bxX16xX3xX1xX1c4xX16xX8bxX3xXf9xX16xX17xX369xXexX10xX16xX3xX16xX1x92daxX3xX1xX1c4xX16xXc0xX0xX48xXbxX12xX0xXexX6xX2axX5xX10xX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX61xX6xX14xX17xXdxX16xX319xX3xX352xXbxX31fxX3xX6xX15xXexXd1xX320xXaxX12xX0xXexX2axXd1xX5axX35xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX5axX12xX0xXdxX61xX17xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX91xX15xX1bxX4xX3xX4xX1xX34xX35xX3xX2exX15xX6xX3xX4xX3cxX16xX17xX3xX16xX17xX1xX43xX3xX45xX17xX3xX28cxX16xX1xX3xX352xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXc0xX2axX6xXd1xX1xX6xXexXdxX16xX1xXc0xX1exX16xX48xX16xX10xX17dxX7xX48xX352xX353xX352xX352xX48xX2xX353xX66xX5axX32axX352xX353xX66xX32bxX32cxX353xXexX35fxX66xX32cxX35fxX5xX352xXc0xXbxX16xX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX1exX1fxX3xX21xX1fxX16xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX2axX2bxXexX3xX2exX2fxX15xX3xX4xX1xX34xX35xX3xX2exX15xX6xX3xX4xX3cxX16xX17xX3xX16xX17xX1xX43xX3xX45xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXexX5axX12xX0xX48xXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX5axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e3xX6xXbxXexXdxXd1xX16xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX5xX1fxX3xX16xX73xX12exX4xX3xX4xX24dxX3xX5xX74xXdxX3xXexX1xXefxX3xX1exX126xX3xXbxX1xXabxXexX3xXexX14xXdxX7axX16xX3xX66xX46xX8bxX3xX17xX2fxX16xX3xX2exXeaxX35xX3xX2exX9fxX3xX5xX2bxXbxX3xX2exX299xXexX3xXexX14xX34xX61xX3xXbxX1xXabxXexX3xX66xX46xX3xXexX34xXdxX3xX2exX925xX16xX1xX3xX16bxX1exX10xX14xX10xX7xXexXc0xX3xX4ebxX16xX1xX319xX3xXcxX17dxXdxXexXexX10xX14xXc0xX0xX48xXbxX12xX0xX48xXexX5axX12xX0xX48xXexX14xX12xX0xX48xXexX2axXd1xX5axX35xX12xX0xX48xXexX6xX2axX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xXd1xX5axX35xXaxX12xX783xXd1xX3xX1exX288xX35xX8bxX3xX61xX34xX16xX17xX3xX45xX46xX3xX7xX24axX3xX4xX2fxX16xX3xX7xX1bxX3xXexX14xX34xX61xX3xXbxX1xXabxXexX3xX16xX1xXdxX126xX15xX3xX17xX65axXbxX3xX7dxX1xXd1xX28cxX16xX17xX3xX2xX353xX3xX5xX2fxX16xX3xX5axXeaxX16xX3xX7xX1bxX8bxX3xXexX1xX10xXd1xX3xX46xXdxXabxXd1xX3xX7xX73xX3xXcxX10xXexX7xX15xX35xX6xX3xX5dxX6xX17dxX6xX16xXdxX7xX1xXdxX3xXexX34xXdxX3xX2exX34xXdxX3xX1xX1e0xX4xX3x11609xX6xX7xX10xX5axX6xX3xXcxXd1xX7dxX35xXd1xXc0xX3x87c8xX16xX17xX3xX5dxX6xX17dxX6xX16xXdxX7xX1xXdxX3xX4xX1xXd1xX3xX14xe321xX16xX17xX3xX14xXdxX19axX16xX17xX3xX16xX73xX12exX4xX3xX20dxX1xX288xXexX3xX2exX9fxX3xX4xX2fxX16xX3xX7dxX1xXd1xX28cxX16xX17xX3xX2xX3xXexb793xX3xXexX14xX34xX61xX3xXbxX1xXabxXexX8bxX3xX1exX1fxX3xXexXd1xX1fxX16xX3xXexX1xXefxX3xX17xXdxX12exXdxX3xX4xX2fxX16xX3xX7dxX1xXd1xX28cxX16xX17xX3xX2xX353xX353xX3xXexXbcdxX3xXexX14xX34xX61xXc0xX3xXcxX15xX35xX3xX16xX1xXdxX19axX16xX8bxX3xXexX14xX34xX61xX3xXbxX1xXabxXexX3xX45xX46xX3xX7xX24axX3xXexX1xX15xX3xX17xX1e0xX16xX3xX5xX34xXdxX3xX4xX1xX925xX3xXexX73xX1c4xX16xX17xX3xX2exX73xX1c4xX16xX17xX3xX4xX1xXdxXefxX4xX3xX2exXdxX43xX16xX3xXexX1xXd1xX34xXdxX8bxX3xX4xX1xXf6xX3xX7dxX1xX3cxX16xX17xX3xX4xX2fxX16xX3xXbxX1xX28cxXdxX3xX5xX12exX16xX3xX16xX1xX73xX3xX1xXdxX43xX16xX3xX16xX6xX35xXc0xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xXd1xX5axX35xXaxX12xXcxX1xX10xXd1xX3xX7xX1bxX3xX5xXdxX43xX15xX3xX4xX1e5xX6xX3x11255xX21xX163xX3xX292xX6xX14xX7dxXdxXexX8bxX3xX2axX6xX3xX4xX3cxX16xX17xX3xXexX35xX3xX5xX1fxX3xX21xX15xX6xX17dxX10xXdxX8bxX3xX16bxX14xXdxX4xX7xX7xXd1xX16xX3xX1exX1fxX3xX20dxXd1xX7dxXdxX6xX3xX2exX9fxX3xX4xX1xXdxXefxX61xX3xX7dxX1xXd1xX28cxX16xX17xX3xX35fxX353xebc7xX3xXexX1xX2afxX3xXbxX1xX2fxX16xX3xXexX14xX34xX61xX3xXbxX1xXabxXexX3xX1exXdxX1efxX16xX3xXexX1xX3cxX16xX17xXc0xX3xXcxX15xX35xX3xX292xX293xX3xX1exX1fxX3xX20dxX1xX288xXexX3xX2exX126xX15xX3xX7dxX1xX3cxX16xX17xX3xX4xX24dxX3xX4xX3cxX16xX17xX3xXexX35xX3xX16xX1fxXd1xX3xX16xX22axXdxX3xX2axX288xXexX3xXexX14xXd1xX16xX17xX3xX5xb0b5xX16xX1xX3xX1exX212xX4xX3xX16xX1fxX35xX8bxX3xX4xX28cxX3xX1xX6xXdxX3xX91xX15xX1bxX4xX3xX17xXdxX6xX3xX2exX126xX15xX3xXexX1xX7axX3xX1xXdxX43xX16xX3xXexX1xX6xX61xX3xX1exX1e0xX16xX17xXc0xX3xXcxX22axX16xX17xX3xXexX1xX1bxX16xX17xX3xX292xX293xX3xX783xXd1xX16xX6xX5xX5axX3xXcxX14xX15xX61xXbxX3xXexX648xX16xX17xX3xX16xX24dxXdxX3xX1exX126xX3xX61xX6a3xX4xX3xXexXdxX19axX15xX3xX2exX73xX6xX3xX292xX293xX3xX5axc7e5xX16xX3xX2exX2fxX15xX3xX4xX3cxX16xX17xX3xX16xX17xX1xX43xX3xX45xX46xXc0xX3xXcxX14xXd1xX16xX17xX3xX7dxX1xXdxX3xX2exX24dxX8bxX3xX4xX1xd65exX16xX1xX3xXbxX1xX1e5xX3xX20dxX1xX288xXexX3xX2exX9fxX3xX2exX73xX6xX3xX14xX6xX3xX4xX1xXdxXefxX16xX3xX5xX73xX74xX4xX3x10d83xX1xX288xX15xX3xX66xX46xab3bxX8bxX3xX1exX12exXdxX3xX61xX6a3xX4xX3xXexXdxX19axX15xX3xX2exX34xXexX3xX32axX353xXcdcxX3xXexX1xX2afxX3xXbxX1xX2fxX16xX3xXexXd1xX1fxX16xX3xX4xX2fxX15xX3xX1exX126xX3xXexX14xX34xX61xX3xXbxX1xXabxXexX3xX1exX1fxX3xX4xXabxX4xX3xX16xX126xX16xX3xXexX28cxX16xX17xX8bxX3xX2xX353xXcdcxX3xX7xX1bxX3xX2axX28cxX16xX3xX91xX15xX35xX126xX16xX3xX4xX3cxX16xX17xX3xX16xX17xX1xX43xX3xX1exX12exXdxX3xX4xX3cxX16xX17xX3xX16xX17xX1xX43xX3xX45xX46xXc0xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xXd1xX5axX35xXaxX12xX21xXdxX43xX16xX3xXexX34xXdxX3xX163xX6xX61xX7xX15xX16xX17xX3xX2exX6xX16xX17xX3xX5xX1fxX3xX4xX3cxX16xX17xX3xXexX35xX3xX2exXdxX3xX2exX2fxX15xX3xX1exX126xX3xX2axX28cxX16xX3xX91xX15xX35xX126xX16xX3xX66xX46xX8bxX3xX16xX2bxX61xX3xX17xXdxX64cxX3xX35fxX8bxX32bxXcdcxX3xX7xX1bxX3xX5xX73xX74xX16xX17xX3xX2axX28cxX16xX3xX91xX15xX35xX126xX16xXc0xX3xX21xX15xX6xX17dxX10xXdxX3xX2exXf6xX16xX17xX3xXexX1xXf6xX3xX1xX6xXdxX3xX1exX12exXdxX3xX35fxX8bxX32axXcdcxX8bxX3xX19xX15xX6xX5xX4xXd1xX61xX61xX3xX5xX1fxX3xX361xX8bxX32cxXcdcxX8bxX3xXexX14xXd1xX16xX17xX3xX7dxX1xXdxX3xX20dxXcxXcxX3xX783xXd1xX4xXd1xX61xXd1xX3xX4xX1e5xX6xX3xX20dxX1xX288xXexX3xX2exXf6xX16xX17xX3xXexX1xXf6xX3xX45xX3xX1exX12exXdxX3xX66xX8bxX66xXcdcxXc0xX0xX48xXbxX12xX0xX5axXdxX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5axX14xX10xX5xX6xXexX10xX5axXaxX12xX0xX7xXexX14xXd1xX16xX17xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX19axX16xX3xX91xX15xX6xX16xX319xX0xX48xX7xXexX14xXd1xX16xX17xX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX369xXexX1xX15xX61xX2axX369xX6xX16xX5axX369xX7xX6xXbxXd1xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX292xX34xX16xX17xX3xX45xX46xX3xX4xX24dxX3xXexX1xX7axX3xX5xX1fxX61xX3xX4xX1xXd1xX3xX66xX46xX3xX4xX1xX925xX3xX4x1074cxX16xX3xX16xX1xX73xX3xX352xX46xXaxX3xX1xX14xX10xf015xX9xXaxX48xXexX1xXdxX10xXexX369xX2axXdxX369xX7xXd1xX48xX61xX6xX16xX17xX369xX45xX17xX369xX4xXd1xX369xXexX1xX10xX369xX5xX6xX61xX369xX4xX1xXd1xX369xX66xX17xX369xX4xX1xXdxX369xX4xXd1xX16xX369xX16xX1xX15xX369xX352xX17xX48xX2xX35fxX361xX2xX2xX353xXc0xX1xXexX61xXaxX12xX0xXdxX61xX17xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX48xX61xX10xX5axXdxX6xX48xX2xX352xX353xX48xX16xX10xX17dxX7xX48xX352xX353xX353xX45xX48xX2xX32axX32cxX5axX32cxX2xX353xX352xX2xX32cxX32cxXexX361xX32axX66xX361xX66xX5xX353xXc0xX37fxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX1exX1fxX3xX21xX1fxX16xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX2axX2bxXexX3xX2exX2fxX15xX3xX4xX1xX34xX35xX3xX2exX15xX6xX3xX4xX3cxX16xX17xX3xX16xX17xX1xX43xX3xX45xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX1exX12xX0xX7xXexX14xXd1xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX292xX34xX16xX17xX3xX45xX46xX3xX4xX24dxX3xXexX1xX7axX3xX5xX1fxX61xX3xX4xX1xXd1xX3xX66xX46xX3xX4xX1xX925xX3xX4xXfbbxX16xX3xX16xX1xX73xX3xX352xX46xXaxX3xX1xX14xX10xXfc9xX9xXaxX48xXexX1xXdxX10xXexX369xX2axXdxX369xX7xXd1xX48xX61xX6xX16xX17xX369xX45xX17xX369xX4xXd1xX369xXexX1xX10xX369xX5xX6xX61xX369xX4xX1xXd1xX369xX66xX17xX369xX4xX1xXdxX369xX4xXd1xX16xX369xX16xX1xX15xX369xX352xX17xX48xX2xX35fxX361xX2xX2xX353xXc0xX1xXexX61xXaxX12xX292xX34xX16xX17xX3xX45xX46xX3xX4xX24dxX3xXexX1xX7axX3xX5xX1fxX61xX3xX4xX1xXd1xX3xX66xX46xX3xX4xX1xX925xX3xX4xXfbbxX16xX3xX16xX1xX73xX3xX352xX46xX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX14xXd1xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xXcxX14xXd1xX16xX17xX3xX7dxX1xXdxX3xX61xX34xX16xX17xX3xX66xX46xX3xX1exXda1xX16xX3xX2exX6xX16xX17xX3xXexX14xXd1xX16xX17xX3xX91xX15xXabxX3xXexX14xX714xX16xX1xX3xXexX714xX61xX3xX1xXdxX7axX15xX3xX1exX1fxX3xXexX288xX16xX3xX5axX6a3xX16xX17xX8bxX3xX61xX83xXexX3xX7xX1bxX3xX91xX15xX1bxX4xX3xX17xXdxX6xX3xXbxX1xXabxXexX3xXexX14xXdxX7axX16xX3xX16xX1xX73xX3xX292xX293xX8bxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX2exX9fxX3xXexXdxXefxX16xX3xXexX12exXdxX3xX31fxXeaxX35xX3xX5axX212xX16xX17xX3xX61xX34xX16xX17xX3xX45xX46xXc0xX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX1exX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX292xX34xX16xX17xX3xX45xX46xX3xX56fxX56fxX16xX1xX6xX16xX1xX3xX1xX1c4xX16xX3xX35fxXc0xX353xX353xX353xX3xX5xX2fxX16xX3xX66xX46xXaxX3xX1xX14xX10xXfc9xX9xXaxX48xXexX1xXdxX10xXexX369xX2axXdxX369xX7xXd1xX48xX61xX6xX16xX17xX369xX45xX17xX369xX369xX1xXd1xX16xX369xX35fxX369xX353xX353xX353xX369xX5xX6xX16xX369xX66xX17xX48xX2xX35fxX45xX45xX66xX66xXc0xX1xXexX61xXaxX12xX0xXdxX61xX17xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX48xX61xX10xX5axXdxX6xX48xX2xX352xX353xX48xX16xX10xX17dxX7xX48xX352xX353xX353xX66xX48xX2xX353xX45xX5axX352xX353xX35fxX32axX361xX32axX32axXexX361xX32cxX32bxX2xX5xX2xXc0xXbxX16xX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX1exX1fxX3xX21xX1fxX16xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX2axX2bxXexX3xX2exX2fxX15xX3xX4xX1xX34xX35xX3xX2exX15xX6xX3xX4xX3cxX16xX17xX3xX16xX17xX1xX43xX3xX45xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX1exX12xX0xX7xXexX14xXd1xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX292xX34xX16xX17xX3xX45xX46xX3xX56fxX56fxX16xX1xX6xX16xX1xX3xX1xX1c4xX16xX3xX35fxXc0xX353xX353xX353xX3xX5xX2fxX16xX3xX66xX46xXaxX3xX1xX14xX10xXfc9xX9xXaxX48xXexX1xXdxX10xXexX369xX2axXdxX369xX7xXd1xX48xX61xX6xX16xX17xX369xX45xX17xX369xX369xX1xXd1xX16xX369xX35fxX369xX353xX353xX353xX369xX5xX6xX16xX369xX66xX17xX48xX2xX35fxX45xX45xX66xX66xXc0xX1xXexX61xXaxX12xX292xX34xX16xX17xX3xX45xX46xX3xX56fxX56fxX16xX1xX6xX16xX1xX3xX1xX1c4xX16xX3xX35fxXc0xX353xX353xX353xX3xX5xX2fxX16xX3xX66xX46xX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX14xXd1xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xX292xX34xX16xX17xX3xX45xX46xX3xX2exX73xX74xX4xX3xX4xX1xXd1xX3xX5xX1fxX3xX4xX24dxX3xXexX1bxX4xX3xX2exX83xX3xX5xX19axX16xX3xX2exXefxX16xX3xX61xX83xXexX3xXexX10xX14xX6xX2axX35xXexX10xX3xX61x10c14xXdxX3xX17xXdxXeaxX35xX8bxX3xXexXf6xX4xX3xX2xXc0xX353xX353xX353xX3xX46xXd0xX48xX17xXdxXeaxX35xX3xX1xXd1xX299xX4xX3xX35fxXc0xX353xX353xX353xX3xX46xX2axX48xX17xXdxXeaxX35xX8bxX3xX17xX65axXbxX3xX35fxXc0xX353xX353xX353xX3xX5xX2fxX16xX3xX7xXd1xX3xX1exX12exXdxX3xX66xX46xX3xX1xXdxX43xX16xX3xX16xX6xX35xXc0xX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX1exX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX48xX15xX5xX12xX0xX5axXdxX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX14xXaxX12xX0xX48xX5axXdxX1exX12xX0xX48xX5axXdxX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xXd1xX15xX14xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXd1xX3xdc11xXdxX16xX17xX0xX48xXbxX12