Toàn cảnh Nhà thờ Đức Bà Paris 850 tuổi chìm trong biển lửa
Công trình tôn giáo biểu tượng của thủ đô Paris và nước Pháp đã bị ngọn lửa khủng khiếp tàn phá trong trận hoả hoạn kinh hoàng đêm 15/4.
6944xd44bx8c13xe074x98e7xb3e2xe964xb777xe2b5xX7x99b4xb02ax966axaa63xcef5xefb3xX5xe903xXaxa7b1xXcx6bcdxe8c8x9680xX3xX4xe8d1xX16xX1xX3xf3ecxX1xX15xX3xXexX1xe4c2xX3xae91x8431xX4xX3x8aaexX15xX3xa64cxX6x6b39xXdxX7xX3xa223xe279xcd6exX3xXex989exa265xXdxX3xX4xX1x8f30x7517xX3xXexX2exX14xX16xd818xX3xf10axXdxd4f1xX16xX3xX5xec01xX6xX0x6d6fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb4daxX10xX6xf216xXaxX12xd80bx6d9axX16xX44xX3xXexX2exX3dxX16xX1xX3xXexX65xX16xX3xX44xXdx8d1dxX14xX3xX46xXdxX48xX37xX3xXex6bc2x94dbxX16xX44xX3xX4x96e0xX6xX3xXexX1xX84xX3x9e6exX65xX3xX2cxX6xX2exXdxX7xX3xe0a4xX15xX3xX16xX7ex9300xX4xX3xX2cxX1xX75xXbxX3xX8bx6fbcxX3xX46x7e60xX3xX16xX44xd5d3xX16xX3xX5xX4cxX6xX3xa3eexX1xX84xX16xX44xX3xXb0xX1xXdx8a10xXbxX3xXexX15xX16xX3xXbxX1xX75xX3xXexX2exX14xX16xX44xX3xXexX2exad4fxX16xX3xX1xX14xX19xX3xX1xX14xda61xX16xX3xXb0xXdxX16xX1xX3xX1xX14xX15xX16xX44xX3xX8bx7e9cxX3exX3xX2xX33xX4fx8676xd309xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX14xX61xf103xXaxX3xX7xXexXfexX5xX10xX9xXaxXexX10x864bxXexb457xX6xX5xXdxX44xX16xed52xX3xX4xX10xX16xXexX10xX2ex6bb4xXaxX12xX0xXdxX3exX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3exX4xX10xX10cxX14xX46x8fb7xX10xX4xXexX3xX61xX44xX3exX10xX61xXdxX6xX3xX94xXdxX61xX10xX14xX3xX3exXbxXeaxXaxX3xX7xXexXfexX5xX10xX9xXaxb1f0xXdxX61xXexX1xX112xX3xae2dxX2x8544xXbxX10axX11axX3xX1xX10xXdxX44xX1xXexX112xX3xf2b4xXeaxXeaxXbxX10axX11axXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX4fxX6xXbxXbxX7xX4fxX14xXbxX10xX16xX4fxX3exX10xX61xXdxX6xX4fxXexX1xX37xX3exX46xc3fbxXbxX9xX16xX10xX14exX7xX4fxX2xd303xX2xX33xX4fxX2xX34xX155xX61xX157xX34xX32xX33xX157xX34xX34xXexX32xX155xe77exX164xX5xXeaxX10cxX2xX2xX2xXebxX12fxXbxX44xXaxX3xX61xX6xXexX6xX10cxXexXfexXbxX10xX9xXaxX94xXdxX61xX10xX14xX4fxX3exXbxXeaxXaxX3xX61xX6xXexX6xX10cxX10xX16xX4xX14xX61xX10xX9xXaxXb0xb60fxbd49xf1c3x704fxX44xe9d8xX1d6xX34xX7xX1d7xX34xX14exX44x99a7xX1xX32xX14exX4fxX1a2xX164xX4xX164xXcx72eexX32xX1e1xX2xX190xX14exb49dxX29xX10xX157xX1d7xaa6axX1e1xX2exX2xX46xX7xX2xb159xX29xXcxX1d7xX16xX16xX29xX2exe2e8xX1d6xXeaxX34xX44xX6xX1ebxf3edx9740xX5xX1f6xX32xX155xX64x6ab3xX2exX1e1xX1f1xX64xX10x97a4xX1d6xX2cxXb0xX1f6xX10axX1d4xX1ebxadf1xX10axX5xb2a6xX64xX1f1xX155xX213xX157xX213xXexX12fxX1d4xXdxX1d9xXdxX3exX61xX1d6x9860xX37xX224xXb0xcc34xX234xXeaxX7xbbc8xX234xX14xX1e1xXdxX1d5x932exX157xX157xX234xX164xX1d5xX1d5xX238xX6xX20dxX1ebxXeaxX6xX4fxX1xX1ebxX10xXaxX3xX61xX6xXexX6xX10cxXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX10xX16xXexX10xX2exXaxX12xX0xXdxX3exX44xX3xX7xXexXfexX5xX10xX9xXaxX14exXdxX61xXexX1xX112xX3xX32xX157xX34xXbxX10axX11axX3xX1xX10xXdxX44xX1xXexX112xX3xX33xXeaxX155xXbxX10axX11axXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX112xX4fxX4fxXdxXebxX46xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xXebxX94xX16xX4fxX16xX10xX14exX7xX4fxX2xX190xX2xX33xX4fxX2xX34xX155xX61xX157xX34xX190xX34xX2xX34xX190xXexX157xX33xX190xX155xX5xX2xXebxX12fxXbxX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1xX3xX1dxX1xX15xX3xXexX1xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX15xX3xX2cxX6xX2exXdxX7xX3xX32xX33xX34xX3xXexX37xX38xXdxX3xX4xX1xX3dxX3exX3xXexX2exX14xX16xX44xX3xX46xXdxX48xX16xX3xX5xX4cxX6xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX1dxX44xXa9xX16xX3xX5xX4cxX6xX3xX61xe3f4xX3xX61xc090xXdxX3xX46xbd3cxX16xX44xX3xX5xXe4xX16xX3xX5xd846xX4xX3xX2xX32xX1xX33xX34xX3xX16xX44xX15xXfexX3xX2xX33xX4fxXeaxX3x8d0bxX157xX164xX1xX33xX34xX3xX44xXdxX23xX3xX1d9xXdx73d0xXexX3xX1dxX6xX3ex75d6xX3xXexXd5xXdxX3xX1dxX1xX15xX3xXexX1xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX15xX3x6f75xX3xXcxX1xX84xX3xX8bxX65xX3xX2cxX6xX2exXdxX7xX3xX4xX84xX6xX3xX2cxX1xX75xXbxX3xX94xX15xX3xX4xX1xX75xXfexX3xX2exd268xX4xX3xXexX2exX14xX16xX44xX3xX1x95a8xX16xX3xX3exX34cxXexX3xX44xXdxX23xX3xX8bxbb5fxX16xX44xX3xX1xX3cbxX3xXb0xX1xXdxXb9xX16xX3xXexX1xX75xXbxX3xX4xX1xX37xX65xX16xX44xX3xX94xX15xX3xXbxX1xef49xX16xX3xX5xX99xX16xX3xX3exX75xXdxX3xX94xae4exX3exX3xX16xX1xX15xX3xXexX1xX23xX3xX8bxX38xX3xX7xXccxXbxXebxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX10xX16xXexX10xX2exXaxX12xX0xXdxX3exX44xX3xX7xXexXfexX5xX10xX9xXaxX14exXdxX61xXexX1xX112xX3xX32xX157xX34xXbxX10axX11axX3xX1xX10xXdxX44xX1xXexX112xX3xX33xX155xX33xXbxX10axX11axXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX112xX4fxX4fxXdxXebxX46xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xXebxX94xX16xX4fxX16xX10xX14exX7xX4fxX2xX190xX2xX33xX4fxX2xX34xX155xX61xX157xX34xX190xX34xX2xX34xX190xXexX164xX155xX157xX190xX5xX157xXebxX12fxXbxX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1xX3xX1dxX1xX15xX3xXexX1xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX15xX3xX2cxX6xX2exXdxX7xX3xX32xX33xX34xX3xXexX37xX38xXdxX3xX4xX1xX3dxX3exX3xXexX2exX14xX16xX44xX3xX46xXdxX48xX16xX3xX5xX4cxX6xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX10xX16xXexX10xX2exXaxX12xX0xXdxX3exX44xX3xX7xXexXfexX5xX10xX9xXaxX14exXdxX61xXexX1xX112xX3xX32xX157xX34xXbxX10axX11axX3xX1xX10xXdxX44xX1xXexX112xX3xX33xXeaxX155xXbxX10axX11axXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX112xX4fxX4fxXdxXebxX46xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xXebxX94xX16xX4fxX16xX10xX14exX7xX4fxX2xX190xX2xX33xX4fxX2xX34xX155xX61xX157xX34xX190xX34xX2xX34xX190xXexXeaxX190xXeaxX2xX5xX164xXebxX12fxXbxX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1xX3xX1dxX1xX15xX3xXexX1xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX15xX3xX2cxX6xX2exXdxX7xX3xX32xX33xX34xX3xXexX37xX38xXdxX3xX4xX1xX3dxX3exX3xXexX2exX14xX16xX44xX3xX46xXdxX48xX16xX3xX5xX4cxX6xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX1dxX1xX15xX3xXexX1xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX15xX3xX2cxX6xX2exXdxX7xX3xX32xX33xX34xX3xXexX37xX38xXdxX3xX5xX15xX3xX4xX65xX16xX44xX3xXexX2exX3dxX16xX1xX3xXexX65xX16xX3xX44xXdxX75xX14xX3xXexXdxXe4xX37xX3xX46xXdxX48xX37xX3xX4xX1xX14xX3xXbxX1xX14xX16xX44xX3xX4xX75xX4xX1xX3xXb0xXdxXb9xX16xX3xXexX2exX359xX4xX3xX1f1xX14xXexX1xXdxX4xX3xX394xX3xX2cxX1xX75xXbxa7d3xX3xX4xbbd5xX16xX44xX3xX5xX15xX3xX16xX1xX15xX3xXexX1xX23xX3xX4xX1x873cxX16xX1xX3xXexX3f5xX6xX3xX4xX84xX6xX3xXcxX38xX16xX44xX3xX44xXdxX75xX14xX3xXbxX1xXccxX16xX3xX2cxX6xX2exXdxX7xXebxX3xX1dxX1xX15xX3xXexX1xX23xX3xX8bxX7exX7fxX4xX3xX10axc855xXfexX3xX61xX3b5xX16xX44xX3xXexbe53xX3xX16xcedaxX3exX3xX2xX2xX164xX155xX3xX94xX15xX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX16xX658xX3exX3xX2xX164xXeaxX33xXebxX3xX5exX6xXdxX3xXexX3f5xX6xX3xXexX1xX75xXbxX3xX394xX3xX3exf32bxXexX3xXexXdxa6bdxX16xX3xX4xX6xX14xX3xX155xX190xX3xX3exX3xX94xX15xX3xX5xX15xX3xX8bxXdxX48xX3exX3xX4xX6xX14xX3xX16xX1x844cxXexX3xX394xX3xX2cxX6xX2exXdxX7xX3xX4xX1xX14xX3xX8bxXb9xX16xX3xXb0xX1xXdxX3xXexX1xX75xXbxX3xX20cxXdxX224xX224xX10xX5xX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX16xX658xX3exX3xX2xX32xX32xX190xXebxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX10xX16xXexX10xX2exXaxX12xX0xXdxX3exX44xX3xX7xXexXfexX5xX10xX9xXaxX14exXdxX61xXexX1xX112xX3xX32xX157xX34xXbxX10axX11axX3xX1xX10xXdxX44xX1xXexX112xX3xX33xXeaxX155xXbxX10axX11axXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX112xX4fxX4fxXdxXebxX46xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xXebxX94xX16xX4fxX16xX10xX14exX7xX4fxX2xX190xX2xX33xX4fxX2xX34xX155xX61xX157xX34xX190xX34xX2xX34xX190xXexX164xX157xX155xX32xX5xXeaxXebxX12fxXbxX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1xX3xX1dxX1xX15xX3xXexX1xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX15xX3xX2cxX6xX2exXdxX7xX3xX32xX33xX34xX3xXexX37xX38xXdxX3xX4xX1xX3dxX3exX3xXexX2exX14xX16xX44xX3xX46xXdxX48xX16xX3xX5xX4cxX6xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX5exX3dxX16xX1xX3xX19xX16xX1xX3xX8bxX75xX3exX3xX4xX1xX75xXfexX3xXexX655xX3xX46xXe4xX16xX3xXexX2exX14xX16xX44xX3xX1dxX1xX15xX3xXexX1xX23xXebxX3x785fxX16xX1xX112xX3xX1d5xX10xX37xXexX10xX2exX7xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX10xX16xXexX10xX2exXaxX12xX0xXdxX3exX44xX3xX7xXexXfexX5xX10xX9xXaxX14exXdxX61xXexX1xX112xX3xX32xX157xX34xXbxX10axX11axX3xX1xX10xXdxX44xX1xXexX112xX3xX33xX157xX164xXbxX10axX11axXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX112xX4fxX4fxXdxXebxX46xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xXebxX94xX16xX4fxX16xX10xX14exX7xX4fxX2xX190xX2xX33xX4fxX2xX34xX155xX61xX157xX34xX190xX34xX2xX34xX190xXexX164xX34xX164xX164xX5xX33xXebxX12fxXbxX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1xX3xX1dxX1xX15xX3xXexX1xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX15xX3xX2cxX6xX2exXdxX7xX3xX32xX33xX34xX3xXexX37xX38xXdxX3xX4xX1xX3dxX3exX3xXexX2exX14xX16xX44xX3xX46xXdxX48xX16xX3xX5xX4cxX6xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX1d9xX3f5xXdxX3xX2exX3cbxX16xX44xX3xX61xXccxXbxX3xX5xX4cxX6xX3xXexX2exX14xX16xX44xX3xX8bxXe4xX3exX3xX2cxX6xX2exXdxX7xXebxX3xX7e3xX16xX1xX112xX3xX1d5xX10xX37xXexX10xX2exX7xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX10xX16xXexX10xX2exXaxX12xX0xXdxX3exX44xX3xX7xXexXfexX5xX10xX9xXaxX14exXdxX61xXexX1xX112xX3xX32xX157xX34xXbxX10axX11axX3xX1xX10xXdxX44xX1xXexX112xX3xX33xXeaxX155xXbxX10axX11axXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX112xX4fxX4fxXdxXebxX46xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xXebxX94xX16xX4fxX16xX10xX14exX7xX4fxX2xX190xX2xX33xX4fxX2xX34xX155xX61xX157xX34xX190xX34xX2xX34xX190xXexX155xX190xX32xX155xX5xX155xXebxX12fxXbxX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1xX3xX1dxX1xX15xX3xXexX1xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX15xX3xX2cxX6xX2exXdxX7xX3xX32xX33xX34xX3xXexX37xX38xXdxX3xX4xX1xX3dxX3exX3xXexX2exX14xX16xX44xX3xX46xXdxX48xX16xX3xX5xX4cxX6xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX10xX16xXexX10xX2exXaxX12xX0xXdxX3exX44xX3xX7xXexXfexX5xX10xX9xXaxX14exXdxX61xXexX1xX112xX3xX32xX157xX34xXbxX10axX11axX3xX1xX10xXdxX44xX1xXexX112xX3xX33xXeaxX155xXbxX10axX11axXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX112xX4fxX4fxXdxXebxX46xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xXebxX94xX16xX4fxX16xX10xX14exX7xX4fxX2xX190xX2xX33xX4fxX2xX34xX155xX61xX157xX34xX190xX34xX2xX34xX190xXexX157xX34xX157xX32xX5xX1a2xXebxX12fxXbxX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1xX3xX1dxX1xX15xX3xXexX1xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX15xX3xX2cxX6xX2exXdxX7xX3xX32xX33xX34xX3xXexX37xX38xXdxX3xX4xX1xX3dxX3exX3xXexX2exX14xX16xX44xX3xX46xXdxX48xX16xX3xX5xX4cxX6xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX10xX16xXexX10xX2exXaxX12xX0xXdxX3exX44xX3xX7xXexXfexX5xX10xX9xXaxX14exXdxX61xXexX1xX112xX3xX32xX157xX34xXbxX10axX11axX3xX1xX10xXdxX44xX1xXexX112xX3xX33xXeaxX155xXbxX10axX11axXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX112xX4fxX4fxXdxXebxX46xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xXebxX94xX16xX4fxX16xX10xX14exX7xX4fxX2xX190xX2xX33xX4fxX2xX34xX155xX61xX157xX34xX190xX34xX2xX34xX190xXexX1a2xX190xX33xX1a2xX5xX32xXebxX12fxXbxX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1xX3xX1dxX1xX15xX3xXexX1xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX15xX3xX2cxX6xX2exXdxX7xX3xX32xX33xX34xX3xXexX37xX38xXdxX3xX4xX1xX3dxX3exX3xXexX2exX14xX16xX44xX3xX46xXdxX48xX16xX3xX5xX4cxX6xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX10xX16xXexX10xX2exXaxX12xX0xXdxX3exX44xX3xX7xXexXfexX5xX10xX9xXaxX14exXdxX61xXexX1xX112xX3xX32xX157xX34xXbxX10axX11axX3xX1xX10xXdxX44xX1xXexX112xX3xX33xX2xX1a2xXbxX10axX11axXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX112xX4fxX4fxXdxXebxX46xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xXebxX94xX16xX4fxX16xX10xX14exX7xX4fxX2xX190xX2xX33xX4fxX1a2xX1a2xX61xX157xX34xX190xX34xX2xXeaxX155xXexX157xX164xX190xX155xX5xX2xXebxX12fxXbxX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1xX3xX1dxX1xX15xX3xXexX1xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX15xX3xX2cxX6xX2exXdxX7xX3xX32xX33xX34xX3xXexX37xX38xXdxX3xX4xX1xX3dxX3exX3xXexX2exX14xX16xX44xX3xX46xXdxX48xX16xX3xX5xX4cxX6xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX10xX16xXexX10xX2exXaxX12xX0xXdxX3exX44xX3xX7xXexXfexX5xX10xX9xXaxX14exXdxX61xXexX1xX112xX3xX32xX157xX34xXbxX10axX11axX3xX1xX10xXdxX44xX1xXexX112xX3xX155xX34xX164xXbxX10axX11axXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX112xX4fxX4fxXdxXebxX46xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xXebxX94xX16xX4fxX16xX10xX14exX7xX4fxX2xX190xX2xX33xX4fxX2xX34xX155xX61xX157xX34xX190xX34xX2xX34xX190xXexX32xX164xXeaxX33xX5xX2xX34xXebxX12fxXbxX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1xX3xX1dxX1xX15xX3xXexX1xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX15xX3xX2cxX6xX2exXdxX7xX3xX32xX33xX34xX3xXexX37xX38xXdxX3xX4xX1xX3dxX3exX3xXexX2exX14xX16xX44xX3xX46xXdxX48xX16xX3xX5xX4cxX6xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX10xX16xXexX10xX2exXaxX12xX0xXdxX3exX44xX3xX7xXexXfexX5xX10xX9xXaxX14exXdxX61xXexX1xX112xX3xX32xX157xX34xXbxX10axX11axX3xX1xX10xXdxX44xX1xXexX112xX3xX33xXeaxX155xXbxX10axX11axXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX112xX4fxX4fxXdxXebxX46xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xXebxX94xX16xX4fxX16xX10xX14exX7xX4fxX2xX190xX2xX33xX4fxX2xX34xX155xX61xX157xX34xX190xX34xX2xX34xX190xXexX164xX33xXeaxX34xX5xX2xX2xXebxX12fxXbxX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1xX3xX1dxX1xX15xX3xXexX1xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX15xX3xX2cxX6xX2exXdxX7xX3xX32xX33xX34xX3xXexX37xX38xXdxX3xX4xX1xX3dxX3exX3xXexX2exX14xX16xX44xX3xX46xXdxX48xX16xX3xX5xX4cxX6xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xXcxX38xX16xX44xX3xXexX1x90f7xX16xX44xX3xX2cxX1xX75xXbxX3xX213xX6xX4xX2exX14xX16xX3xXexX37xXfexXe4xX16xX3xX46xXda3xX3xX7x7020xX3xX10axX64cxXfexX3xX61xX3b5xX16xX44xX3xX5xXd5xXdxX3xX1dxX1xX15xX3xXexX1xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX15xX3xX2cxX6xX2exXdxX7xXebxX3xX7e3xX16xX1xX112xX3xX20cxX2cxX1e1xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX10xX16xXexX10xX2exXaxX12xX0xXdxX3exX44xX3xX7xXexXfexX5xX10xX9xXaxX14exXdxX61xXexX1xX112xX3xX32xX157xX34xXbxX10axX11axX3xX1xX10xXdxX44xX1xXexX112xX3xX1a2xX33xX1a2xXbxX10axX11axXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX112xX4fxX4fxXdxXebxX46xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xXebxX94xX16xX4fxX16xX10xX14exX7xX4fxX2xX190xX2xX33xX4fxX2xX34xX155xX61xX157xX34xX190xX34xX2xX34xX190xXexX33xX34xX34xX2xX5xX2xX157xXebxX12fxXbxX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1xX3xX1dxX1xX15xX3xXexX1xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX15xX3xX2cxX6xX2exXdxX7xX3xX32xX33xX34xX3xXexX37xX38xXdxX3xX4xX1xX3dxX3exX3xXexX2exX14xX16xX44xX3xX46xXdxX48xX16xX3xX5xX4cxX6xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX10xX16xXexX10xX2exXaxX12xX0xXdxX3exX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3exX4xX10xX10cxX14xX46xX12fxX10xX4xXexX3xX61xX44xX3exX10xX61xXdxX6xX3xX94xXdxX61xX10xX14xX3xX3exXbxXeaxXaxX3xX7xXexXfexX5xX10xX9xXaxX14exXdxX61xXexX1xX112xX3xX155xX2xX157xXbxX10axX11axX3xX1xX10xXdxX44xX1xXexX112xX3xX164xXeaxXeaxXbxX10axX11axXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX4fxX6xXbxXbxX7xX4fxX14xXbxX10xX16xX4fxX3exX10xX61xXdxX6xX4fxXexX1xX37xX3exX46xX187xXbxX9xX16xX10xX14exX7xX4fxX2xX190xX2xX33xX4fxX2xX34xX155xX61xX157xX34xX32xX33xX190xX157xX32xXexX1a2xX155xX190xXeaxX5xX33xX10cxX61xX6xX3exX155xX6xXebxX12fxXbxX44xXaxX3xX61xX6xXexX6xX10cxXexXfexXbxX10xX9xXaxX94xXdxX61xX10xX14xX4fxX3exXbxXeaxXaxX3xX61xX6xXexX6xX10cxX10xX16xX4xX14xX61xX10xX9xXaxXb0xX1d4xX1d5xX1d6xX1d7xX44xX1d9xX1d6xX34xX7xX1d7xX34xX14exX44xX1e1xX1xX32xX14exX4fxX1a2xX164xX10xX4fxX37xX7xX29xX64xX1d6xX33xX32xX14exf36exX94xX5xX23cxX5exX6xX14xX20cxX37xX1d6xX157xX7xX1d5xX5exX221xX37xX1e1xX29xXcxX46xX29xX1a2x7f56xX213xX2xX37xX94xX1f6xX1f1xX94xX219xX1ebxX1dxX1d4xXbxX10xX1ebxXexX1fdxXcxX14xX205xX4xXfb1xX10xX224xX20cxX1dxX164xX16xX33xX44xX1d7xX5exXf9bxX213xXb0xX44xX1d6xX1dxX64xX224xXfexX23cxXbxX219xXdxX5exXeaxXf9bxX205xX205xX1f6xXexX10xX205xXfb1xXeaxX1f1xX46xX1d5xX5exXcxX20cxXfb1xX1f6xX2cxcfb5xX157xX29xXb0xX37xX1f6xX23cxX205xX44xX1e1xX10axX7xXaxX3xX61xX6xXexX6xX10cxXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX10xX16xXexX10xX2exXaxX12xX0xXdxX3exX44xX3xX7xXexXfexX5xX10xX9xXaxX14exXdxX61xXexX1xX112xX3xX32xX157xX34xXbxX10axX11axX3xX1xX10xXdxX44xX1xXexX112xX3xX33xXeaxX155xXbxX10axX11axXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX112xX4fxX4fxXdxXebxX46xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xXebxX94xX16xX4fxX16xX10xX14exX7xX4fxX2xX190xX2xX33xX4fxX2xX34xX155xX61xX157xX34xX190xX34xX2xX34xX190xXexX157xX164xXeaxX33xX5xX2xX164xXebxX12fxXbxX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1xX3xX1dxX1xX15xX3xXexX1xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX15xX3xX2cxX6xX2exXdxX7xX3xX32xX33xX34xX3xXexX37xX38xXdxX3xX4xX1xX3dxX3exX3xXexX2exX14xX16xX44xX3xX46xXdxX48xX16xX3xX5xX4cxX6xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX10xX16xXexX10xX2exXaxX12xX0xXdxX3exX44xX3xX7xXexXfexX5xX10xX9xXaxX14exXdxX61xXexX1xX112xX3xX32xX157xX34xXbxX10axX11axX3xX1xX10xXdxX44xX1xXexX112xX3xX33xX2xX1a2xXbxX10axX11axXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX112xX4fxX4fxXdxXebxX46xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xXebxX94xX16xX4fxX16xX10xX14exX7xX4fxX2xX190xX2xX33xX4fxX2xX34xX155xX61xX157xX34xX190xX34xX2xX34xX190xXexX164xX2xX157xX155xX5xX190xXebxX12fxXbxX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1xX3xX1dxX1xX15xX3xXexX1xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX15xX3xX2cxX6xX2exXdxX7xX3xX32xX33xX34xX3xXexX37xX38xXdxX3xX4xX1xX3dxX3exX3xXexX2exX14xX16xX44xX3xX46xXdxX48xX16xX3xX5xX4cxX6xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d7xX14xX37xX2exX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xXcxXcxXf9bxX1d9xX1dxX0xX4fxXbxX12