Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ sở
Chiều 15/11, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 18 (khóa XVII) triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2010 – 2015. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị.
ea68x17837x112d4xf059x13e11xea70x14bc1x1845fx17b37x11befx124c9xf7b5xX5xX8x12c1axX5x13d86x12bedxX7x16184x14879xec4fxeda1xX3x14c41x148c6xX4xX5xX12x15013xX6xXaxX3x125acxX7xX10xX4xX4xX9xXax16569x13825xX12xX5xX7xX8xXax127eexX28xfe57xX27xX3xX5x13918xX18xX14xX13xX3xX20xX1x13a8cxX3x16f05x14becx18103xX3xX5xX1x12ec3xX20xX3xX1xX12x12727xX14xX3xX5x12596xX5xX3xX20xf874xX20xX3xX14xX1xX12xX48xf689xX3x162d8x10b29xX3xX20xX1x147ebxX14xX1xX3xX5xX34x11f67xX3xX5xX3exX12xX3xX3dxX64xX10xX3xX27xX1x177bax170e0xX14xX13x14081xX3xX20xX71xX3xX4x116aexX0x12e1bxX1xX2xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27x17e63xX8xX10x146eexXaxX2exf9dexX1xX12x152f9xX18xX3xX2x13e8fxX7cxX2xX2xX74xX3x18369xX10xX14xX3xX20xX1x12cb1xX27xX3xX1x184c5xX14xX1xX3xf5efx17056xX14xX13xX3x15176x1747dxX3xX5xX3bxX14xX1xX3xX5x13fcexX3xX20xX1x126a6xX20xX3xXa7xXcexX12xX3xX14xX13xX1xX64xX3xX7x11036xX14xX3xX5xX1xXdaxX3xX2x10c72xX3x17bf5x16e52xX1x18f51xX10xX3x1781bx156dbx10a2cxXf9x1117axX3xX5xX34xX12x13cc6xX14xX3xXf2xX1xX10xX12xX3xX57xXcexX5xX3xX4xX4cxX3xX14xX1xX12xX48xX57xX3xX59xX5axX3xX5xX34x135c6xX14xX13xX3xX5x191b4xX57xX3xX5xX34xX3fxX14xX13xX3xX5xX1xed1fxX12xX3xX13xX12xX10xX14xX3xX5x18b94xX12x12589xX3xXcdxXe7xX18xX3xXcdxXd6xX3xX4xX18xX14xX13xX3x12f26xX6xX3xX59xX12x11eaexX14xX3xXbaxX10xX14xX3xXadxX1xXc0xX27xX3xX1xXc4xX14xX1xX3xX14xX1xX12xX48xX57xX3xXf2x10ae9xX3x15f1bx10298xX2xX163xX3x12c4axX3xX162xX163xX2xXb4x109fexX3xXbaxX5exX3xX5xX1xX70xX3xX28xX3bxX14xX1xX3x106ddxX6xX3x190b6xX13xX18xX6x15559xX14xX3xX28xX1xX10xX14xX1xX3xXbax18ed9xX14xX1xX3xX20xX1xX17bxX3xX5xX34xX18cxX3xX1xXcexX12xX3xX14xX13xX1xX64xX16dxX0xX7cxX27xX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xXbaxX3fxXaaxX6xXaxX2exX0xX5xX10xXcdxX7xX8xX3x18b4fxX12xXaaxX5xX1xX9xXaxX162xX163xX163xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xXaaxXaaxX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xXcdxX3fxX34xXaaxX8xX34xX9xXaxX163xXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xX34xXaxX2exX0xX5xXcdxX3fxXaaxX6xX2exX0xX5xX34xX2exX0xX5xXaaxX2exX0xX12xX57xX13xX3xX4xX34xX20xX9xXaxX7cxX7cxX12xX16dxXcdxX10xX3fxX1xX10xX5xX12xX14xX1xX16dxX59xX14xX7cxX14xX8xX1bdxX4xX7cxX2x10d82x17caaxXb4xX7cxX2xX163x1172fxXaaxXb4xX2xeb50xX234xXb4xX163xX163xX5xX234xX2xX234xXefxX239xX7xX163xX16dxX17xX27xX13xXaxX3xX7cxX2exX0xX7cxX5xXaaxX2exX0xX7cxX5xX34xX2exX0xX5xX34xX2exX0xX5xXaaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xXadxX10xX27xX5xX12xX3fxX14xXaxX2exXbaxX5exX3xX5xX1xX70xX3xX28xX3bxX14xX1xX3xX17bxX6xX3xX17exX13xX18xX6xX182xX14xX3xX28xX1xX10xX14xX1xX3xXbaxX18cxX14xX1xX3xX14xX1xXc0xX14xX3xX57xX3exX14xX1xX15xX3xXadxXc9xX3xX1xX48xX3xX5xX1xX4cxX14xX13xX3xX20xX1xX5exX14xX1xX3xX5xX34xX64xX3xX20xXe7xX14xX3xX5xX12x16c4axX27xX3xX5xX5axX20xX3xX59xXc4xX3fxX3xX20xX18xXcexX20xX3xX20xX1xX3bxX3xX3dxX3exX3fxX3xX5xX1xX43xX20xX3xX1xX12xX48xX14xX3xX20xX50xX20xX3xXaaxX43xX3xX50xX14xX3xX5xX34xX11axX14xX13xX3xX3dxX12xX100xX57xX3xX5xX34xX148xX14xX3xX3dxX64xX10xX3xXcdxXc4xX14xX3xX5xX1xX8xX3fxX3xXf2xX64xX27xX3xX5xX12xX2bdxX14xX3xX3dxXcexX3xX3dxXb0xX3xX34xX10xX0xX7cxX5xXaaxX2exX0xX7cxX5xX34xX2exX0xX7cxX5xXcdxX3fxXaaxX6xX2exX0xX7cxX5xX10xXcdxX7xX8xX2exX0xX7cxX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xXbaxX3fxXaaxX6xXaxX2ex14cffxX1xX50xX5xX3xXcdxX12xX100xX18xX3xX20xX1xX3bxX3xX3dxX3exX3fxX3xX1xXcexX12xX3xX14xX13xX1xX64xX74xX3xXbaxX5exX3xX5xX1xX70xX3xX28xX3bxX14xX1xX3xX17bxX6xX3xX17exX13xX18xX6xX182xX14xX3xX28xX1xX10xX14xX1xX3xXbaxX18cxX14xX1xX3xX14xX1xXc0xX14xX3xX57xX3exX14xX1xX15xX3xXadxXc9xX3xX1xX48xX3xX5xX1xX4cxX14xX13xX3xX20xX1xX5exX14xX1xX3xX5xX34xX64xX3xX20xXe7xX14xX3xX5xX12xX2bdxX27xX3xX5xX5axX20xX3xX59xXc4xX3fxX3xX20xX18xXcexX20xX3xX20xX1xX3bxX3xX3dxX3exX3fxX3xX5xX1xX43xX20xX3xX1xX12xX48xX14xX3xX20xX50xX20xX3xXaaxX43xX3xX50xX14xX3xX5xX34xX11axX14xX13xX3xX3dxX12xX100xX57xX3xX5xX34xX148xX14xX3xX3dxX64xX10xX3xXcdxXc4xX14xX3xX5xX1xX8xX3fxX3xXf2xX64xX27xX3xX5xX12xX2bdxX14xX3xX3dxXcexX3xX3dxXb0xX3xX34xX10xX74xX3xX5xX34xX3fxX14xX13xX3xX3dxXf4xX3xX5xX34xX11axX14xX13xX3xX5xX11fxX57xX3xX7xXc4xX3xX59xX12xX48xX20xX3xX3dxXb0xX14xX3xXcdx14ba3xX74xX3x11c5bxX362x15e73xXbaxX3xX5xX3exX12xX3xX20xX50xX20xX3xXaaxX43xX3xX50xX14xX3xX5xX34xX11axX14xX13xX3xX3dxX12xX100xX57xX3xX14xX1xX70xX15xX3xffa2x13141xX3xX2x18b66xX74xX3xX468xX469xX3xXefxX46cxX74xX3x1243fxX1xX18xX3xXf2xX12xX14xX1xX3xX5xX2bdxX3xXf8xedc4xX14xX13xX3x1914exX14xX13xX16dxX0xX7cxX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xXbaxX3fxXaaxX6xXaxX2exXbaxX5exX3xX5xX1xX70xX3xX28xX3bxX14xX1xX3xX17bxX6xX3xX3dxXb0xX3xX14xX13xX1xX64xX3xX20xX50xX20xX3xX14xX13xXc4xX14xX1xX74xX3xX3dxX64xX10xX3xX27xX1xX70xX71xX14xX13xX3xX20xXe7xX14xX3xX59xXc4xX3fxX3xX20xX18xXcexX20xX3x1487dxX18xX6xX2bdxX5xX3xX7xX12xX48xX5xX74xX3xX57xX3exX14xX1xX3xX57x15798xX3xX1xX71xX14xX3xX14xfdbfxX10xX3xX3dxX100xX3xX3dx12288xX6xX3xX14xX1xX10xX14xX1xX3xX4f6xX18xX50xX3xX5xX34xX18cxX14xX1xX3xXdxX11fxX6xX3xXaaxX43xX14xX13xX3xX17exX28xX447xX74xX3xX14xX1xXc0xX5xX3xX7xXc4xX3xXdxX11fxX6xX3xXaaxX43xX14xX13xX3xX20xX50xX20xX3xX5xX12xX148xX18xX3xX20xX1xX5exX3xX5xX1xX30xX5xX3xX4xX43xX3xXcdxXb0xX14xX3xX59xX50fxX14xX13xX16dxX3xXadxXe7xX14xX3xX5xX30xX27xX3xX5xX34xX18xX14xX13xX3xX20xXc9xX12xX3xX5xX1xX12xX48xX14xX3xX57x18c27xX12xX3xX5xX34xX70xX12axX14xX13xX74xX3xX20xX1xXc0xX14xX3xX20xX1xX3bxX14xX1xX3xXf2xX64xX27xX3xX5xX1xX12axX12xX3xX14xX1xX50fxX14xX13xX3xX6xX2bdxX18xX3xXf2xee40xX57xX74xX3xX5xX3exX3fxX3xX57xX580xX12xX3xX5xX34xX70xX12axX14xX13xX3xX5xX1xX580xX14xX13xX3xX5xX1xX3fxX50xX14xX13xX3xX20xX1xX3fxX3xX14xX1xXc4xX3xX3dxXe7xX18xX3xX5xX70xX16dxX3xX28xX34xX3fxX14xX13xX3xX7x15cabxX14xX1xX3xX59xX43xX20xX3xXdxX11fxX6xX3xXaaxX43xX14xX13xX3xX20xX71xX3xXcdxXc9xX14xX74xX3xX20xXe7xX14xX3xX5xX34xX10xX14xX1xX3xX5xX1xX17bxX3xX20xX50xX20xX3xX14xX13xX18x14cf1xX14xX3xX3dxXe7xX18xX3xX5xX70xX74xX3xX1x11fafxX3xX5xX34x1870exX3xX3dxX100xX3xXdxX11fxX6xX3xX20xX71xX3xX4xX7axX3xX59xX30xX5xX3xX20xX1xXc0xX5xX3xX1xX3exX3xX5xXe7xX14xX13xX74xX3xX3dxX60fxX14xX13xX3xX5xX1xX12axX12xX3xXf2xX12xX100xX57xX3xX5xX34xX10xX74xX3xX14xX11fxX14xX13xX3xX20xX10xX3fxX3xX20xX1xXc0xX5xX3xX7xX70xX61fxX14xX13xX3xX20xX50xX20xX3xX20xX580xX14xX13xX3xX5xX34xX18cxX14xX1xX74xX3xXaaxX43xX3xX50xX14xX3xX5xX34xX148xX14xX3xX3dxX64xX10xX3xXcdxXc4xX14xX16dxX0xX7cxX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xXbaxX3fxXaaxX6xXaxX2exX28xX34xX3fxX14xX13xX3xX20xX580xX14xX13xX3xX5xX50xX20xX3xXf2xX1x17e8axX20xX3xX27xX1xX5axX20xX3xX1xX30xX18xX3xX4f6xX18xXc9xX3xXcdxf055xX3fxX74xX3xX7xX5axX5xX74xX3xXbaxX5exX3xX5xX1xX70xX3xX28xX3bxX14xX1xX3xX17bxX6xX3xX17exX13xX18xX6xX182xX14xX3xX28xX1xX10xX14xX1xX3xXbaxX18cxX14xX1xX3xX6xX148xX18xX3xX20xXe7xX18xX3xX20xX50xX20xX3xX3dxX64xX10xX3xX27xX1xX70xX71xX14xX13xX3xX20xXe7xX14xX3xX20xX1xX17bxX3xX3dxXcexX14xX13xX3xX59xXc4xX3fxX3xX20xX18xXcexX20xX3xX13xX12x17c15xX27xX3xX14xX13xX70xX12axX12xX3xXaaxX11fxX14xX3xX4xX133xX57xX3xXd6xX14xX3xX3dxX64xX14xX1xX3xX20xX18xXcexX20xX3xX4xX4cxX14xX13xX74xX3xX5xX30xX27xX3xX5xX34xX18xX14xX13xX3xX4xXc9xX14xX3xXdxX18xXc0xX5xX74xX3xX5xX34xX50xX14xX1xX3xX5xX18cxX14xX1xX3xX5xX34xX3exX14xX13xX3xX5xX1xX5axX3xX3dxXcexX14xX13xX74xX3xef69xX3xX7xX3exX12xX3xX20xX50xX20xX3xX14xX13xX18xX60fxX14xX3xX20xXdaxX18xX3xX5xX34xX61fxX16dxX0xX7cxX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xXbaxX3fxXaaxX6xXaxX2exXf8xXb0xX3xX20xX580xX14xX13xX3xX5xX50xX20xX3xXdxX11fxX6xX3xXaaxX43xX14xX13xX3xXc8xXc9xX14xX13xX74xX3xXbaxX5exX3xX5xX1xX70xX3xX28xX3bxX14xX1xX3xX17bxX6xX3xX7xX70xX18xX3x14dfbxX3xX20xX50xX20xX3xX3dxX64xX10xX3xX27xX1xX70xX71xX14xX13xX3xX20xXe7xX14xX3xX4f6xX18xX50xX14xX3xX5xX34xX12xX48xX5xX3xX20xX580xX14xX13xX3xX5xX50xX20xX3xX1xX11axX20xX3xX5xX30xX27xX74xX3xX5xX1xX43xX20xX3xX1xX12xX48xX14xX3xX20xX50xX20xX3xX14xX13xX1xX64xX3xX4f6xX18xX6xX2bdxX5xX3xX20xX17bxX10xX3xX5xX34xX18xX14xX13xX3xX70xX71xX14xX13xX3xX14xX1xX70xX15xX3xX17exX13xX1xX64xX3xX4f6xX18xX6xX2bdxX5xX3xX163xX23dxX74xX3xX17exX13xX1xX64xX3xX4f6xX18xX6xX2bdxX5xX3xX163xXefxX135xX3xX3dxX50xX14xX1xX3xX13xX12xX50xX74xX3xX27xX1xX11fxX14xX3xX7xX3fxX3exX12xX3xX20xX50xX14xX3xXcdxXcexX3xX57xXcexX5xX3xX20xX50xX20xX1xX3xX20xX580xX14xX13xX3xXf2xX1xX10xX12xX74xX3xX57xX12xX14xX1xX3xXcdxX3exX20xX1xX74xX3xX5xX3exX3fxX3xX14xX12xXb0xX57xX3xX5xX12xX14xX3xX20xX1xX3fxX3xX14xX1xX11fxX14xX3xXaaxX11fxX14xX16dxX0xX7cxX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xXbaxX3fxXaaxX6xXaxX2exXadxX483xX14xX13xX3xX5xX3exX12xX3xX1xXcexX12xX3xX14xX13xX1xX64xX3xX14xXc4xX6xX74xX3xXbaxX28xXf8xX3xX28xX3bxX14xX1xX3xX17bxX6xX3xX3dxX6dexX3xX13xX12xX133xX12xX3xX5xX1xX12xX48xX18xX3xX233xX3xX3dxX60fxX14xX13xX3xX20xX1xX5exX3xXf1xX17exX13xX18xX6xX182xX14xX3xXf7xX18xX11fxX14xX3xXa7xX442xX14xX13xX3xXfxX3xXbaxX5exX3xX5xX1xX70xX3xX28xX3bxX14xX1xX3xX3dxX3fxXc4xX14xX74xX3xX17exX13xX18xX6xX182xX14xX3xXa7xX60fxX14xX13xX3xX469xX5e1xX14xX1xX3xXfxX3xXadxX1xX50xX14xX1xX3xX59x11671xX14xX3xX27xX1x15167xX14xX13xX3x1863bxXbaxX17ex11d28xX3xX5xX3bxX14xX1xX3xX59xXc4xX3xX98bxX70xX71xX14xX13xX3xX28xXc0xX5xX3xX28xX1xX6cdxX14xX13xX3xXfxX3xX28xXd6xX14xX13xX3xX13xX12xX50xX57xX3xX3dxX4cxX20xX3xX28xXd6xX14xX13xX3xXadxX580xX14xX13xX3xX5xX6xX3xX476x1751dx18699xX28xX447xX3xXa7xXc4xX3xX28xX5e1xX14xX1xXfbxX3xX3dxX100xX3xXbaxX10xX14xX3xX20xX1xXc0xX27xX3xX1xXc4xX14xX1xX3xX28xX3bxX14xX1xX3xX17bxX6xX3xXcdxXe7xX18xX3xXcdxXd6xX3xX4xX18xX14xX13xX3xX17bxX6xX3xX59xX12xX148xX14xX3xXbaxX10xX14xX3xX20xX1xXc0xX27xX3xX1xXc4xX14xX1xX3xXc8xXc9xX14xX13xX3xXcdxXcexX3xX5xX3bxX14xX1xX3xX14xX1xX12xX48xX57xX3xXf2xX160xX3xX162xX163xX2xX163xX3xXfxX3xX162xX163xX2xXb4xX16dxX0xX7cxX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xXbaxX3fxXaaxX6xXaxX2exX9c3xX10xX18xX3xXf2xX1xX12xX3xX20xX1xX3fxX3xX801xX3xXf2xX12xX2bdxX14xX3xX59xXc4xX3xX7xXc0xX6xX3xX27xX1xX12xX2bdxX18xX3xX5xX5exX14xX3xX14xX1xX12xX48xX57xX74xX3xX20xXc9xX3xX233xX3xX3dxX60fxX14xX13xX3xX20xX1xX5exX3xX3dxXb0xX18xX3xX3dxX3exX5xX3xX4xX4cxX3xX27xX1xX12xX2bdxX18xX3xX5xX5exX14xX3xX14xX1xX12xX48xX57xX3xX20xX10xX3fxX3xXf2xX1xX12xX3xX3dxX70xX61fxX20xX3xXcdxXe7xX18xX3xX59xXc4xX3fxX3xXbaxX10xX14xX3xX20xX1xXc0xX27xX3xX1xXc4xX14xX1xX3xXc8xXc9xX14xX13xX3xXcdxXcexX3xX5xX3bxX14xX1xX3xX14xX1xX12xX48xX57xX3xXf2xX160xX3xX162xX163xX2xX163xX3xX167xX3xX162xX163xX2xXb4xX16dxX0xX7cxX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX34xX12xX13xX1xX5xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX46cxX18xX5xX1xX3fxX34xXaxX2exX4f6xX18xX10xX14xX13xX3xX7xX12xX14xX1xX3xXfxX3xX27xX1xX737xX20xX3xX4f6xX18xX10xX14xX13xX0xX7cxX27xX2e
quang linh - phúc quang