Kịp thời dập tắt đám cháy ki-ốt ngoài đình chợ Sơn
(Baohatinh.vn) - Đám cháy xảy ra vào khoảng 22h tối 18/8 tại một quầy hàng thực phẩm ở thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).
603fx93d3xbe9axcc0bxe235x7099x973cx7152xbfa9xX7xe054x9dfbxd34fxe79axb34exbbcfxX5xaf72xXax7bffxc848xe67exXbxX3xXexX1xab98xXdxX3x84cbx6d76xXbxX3xXex9e9fxXexX3xdda2x9c4axc187xX3xX4xX1xX25xc1e9xX3x954fxXdxb77cxb0baxXexX3x86a3x970fxda8bxf106xXdxX3xX24x7a0bxX33xX1xX3xX4xX1xc538xX3xe7cfxe40exX33xX0xa0f0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx659exX10xX6xX1cxXaxX12x7d7exX25xX26xX3xX4xX1xX25xX2bxX3xae89x9387xX2bxX3x88e9xX6xX3x7b76xX36xX35xX3xX2dxX1xX35xX65xX33xX34xX3x9afaxX76xX1xX3xXexX30xXdxX3xX2x89ffxX46xX7fxX3xXexc9c0xXdxX3xX26xbccaxXexX3xcea4x775cx80e5xX2bxX3xX1xX36xX33xX34xX3xXexX1xcf4dxX4xX3xXbxX1x712bxX26xX3x79d4xX3xXexX1xX14xX3xXexX68xd15bxX33xX3xX55xa6e8xX43xX33xX34xX3xX13xX1x826cxc487xX3xX1xX8cxX2bxf0e1xX33xX3xX55xXabxX43xX33xX34xX3xX13xX1xXb2xXb3xX3xX55xX36xX3xXcxd824xX33xX1x8379xbcb0xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd922xX10xX33xXexX10xX68xXaxX12xX0xXdxX26xX34xX3xX7xX68xX4xX9xXaxX46xX6xXbxXbxX7xX46xX35xXbxX10xX33xX46xX26xX10xX1cxXdxX6xX46xXexX1xX8cxX26xeaffxa200xXbxX9xX33xX10x9be2xX7xX46xX2xecd3x9b63xX110xX46xX10fxc1f7xX1cxX114xX2x66c9xc83cxX118xX119xX114xXexX118xX2xX2xX7fxX5xb79cxXcexcbefxXbxX34xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX26xX4xX10xX2fxX35xX105xX125xX10xX4xXexX3xX1cxX34xX26xX10xX1cxXdxX6xX3xX6bxXdxX1cxX10xX35xX3xX26xXbxX119xXaxX3xX1cxX6xXexX6xX2fxXexX2bxXbxX10xX9xXaxX6bxXdxX1cxX10xX35xX46xX26xXbxX119xXaxX3xX1cxX6xXexX6xX2fxX10xX33xX4xX35xX1cxX10xX9xXaxaf3dxX2bx7849xX1cxX64xX64xX10fxX123xXexX174xX42xX6bxc387xX64xXdxXcxX55xX34xX4xX6bxX174xX6xc444xX174xX68xX4xaa69xX2bxX105xc030xX34x998bxX18fxX7fxX1cx95b0xX55xX105xX35xX46x95e3xXexX42xX2dx6c6fxX2dxX8bxX195xX55xbe81xX119xbc13xX68xef71xXexd8d6xXbxX1cxX46xX68xX8cxX174xX4xX18cxa153xX191xX26xX42xX64xef08xX8cxX18cxX105xX68xX46xX6xaec6x8ec4xcd00xX123xX10bxX172xX10fxX6bxX1bfx6e44x6ee3xX13xX34xX1a7xX119xX1xX10xX10xX10fxX191xX1bexX2xX1cxX19axX64xX191xX1a5xXcxX13xX188xX18cxe521xX110xX17exXaxX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c7xX35xX1cxX2bxXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX64xXexX2fxX6xX5xXdxX34xX33xc99axX3xX4xX10xX33xXexX10xX68x913exXaxX12xX0xX7xXexX68xX35xX33xX34xX12xX1a7xXdxX1cxX10xX35xX3xX1xXdxXb8xX33xX3xXexX68xXabxX19xX33xX34xX3xX6bx9e2cxX3xX4xX1xX25xX2bxX0xX46xX7xXexX68xX35xX33xX34xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c7xX35xX1cxX2bxXaxX12xXcxX1xX19xXdxX3xX24xXdx675cxX26xX3xX24x9e37xXb3xX3xX2dxX1xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX6bxX40xX3xX4xX1xe6b9xX33xX34xX3xd139xX33xX34xX3xX1a3xX34xX8cxX2bxd6c6xX33xX3xX1a7xcbe6xX33xX3x75b7xX33xX3x8c66xX42xX1a3xX3xX2xX123xX114xX2xXb3xX3xX4xX25exX3xX2dxXdxX2fxX30xXexX3xX1xX36xX33xX34xX3xXexX84xXbxX3xX1xX25exX6xX3xX33xX34xX35xX36xXdxX3xX2dxX1xX8cxX3xX6bxX97xX4xX3xX24xX3axX33xX1xX3xX4xX1xc1fexX33xX1xX3xX4xX1xX40xX3xX42xX43xX33xX3xX9fxX3xXexefbexX3xX1cx9ca5xX33xX3xXbxX1xX30xX3xX10fxXb3xX3xXexX1xX14xX3xXexX68xXa7xX33xX3xX55xXabxX43xX33xX34xX3xX13xX1xXb2xXcdxX3xX24xX6xX33xX34xX3xX33xf017xX26xX3xXexX68xX35xX33xX34xX3xX8bxX8cxX8dxX2bxX3xX64xX10xX26xX3xXexXdxX3xX6bxXdxX3xXexX1xX3axX3xXexX25xX3xX1x7993xX6xX3xXbxX1xX25xXexX3xX1xXdxXb8xX33xX3xX2dxX1xX25exXdxX3xX105xX6xX2bxX3xX33xX34x6274xX33xX3xX33xX34xX22fxXexX3xXexe6fdxX3xX33xX34xX35xX36xXdxX3xX6bxX36xX35xXcexX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c7xX35xX1cxX2bxXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX64xXexX2fxX6xX5xXdxX34xX33xX209xX3xX4xX10xX33xXexX10xX68xX211xXaxX12xX0xXdxX26xX34xX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxX10bxXdxX1cxXexX1xX209xX118xX118xX1bfxXbxX64xX211xX1xX10xXdxX34xX1xXexX209xX110xX114xX10fxXbxX64xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2dxXdxXbxX3xXexX1xX35xXdxX3xX1cxX6xXbxX3xXexX6xXexX3xX1cxX6xX26xX3xX4xX1xX6xX2bxX3xX2dxXdxX3xX35xXexX3xX33xX34xX35xX6xXdxX3xX1cxXdxX33xX1xX3xX4xX1xX35xX3xX7xX35xX33xXaxX3xX7xX68xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX209xX46xX46xXdxXcexX105xX6xX35xX1xX6xXexXdxX33xX1xXcexX6bxX33xX46xX33xX10xX10bxX7xX46xX2xX10fxX110xX110xX46xX10fxX114xX1cxX114xX2xX118xX119xX114xX110xX10fxXexX114xX76xX10fxX1bfxX5xX1bfxXcexX125xXbxX34xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX6xXbxXexXdxX35xX33xXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX64xXexX2fxX6xX5xXdxX34xX33xX209xX3xX4xX10xX33xXexX10xX68xX211xXaxX12xX1a3xX1xXdxeca1xX8cxX3xXexX36xXdxX3xX7xX65xX33xXb3xX3xX6bxX1dxXexX3xX1cxX22fxX33xX34xX3xXexX68xX35xX33xX34xX3xX2dxXdxX2fxX30xXexX3xX4x743dxX6xX3xX105xX36xX3xX1a3xX34xX22fxX3xX105xX14xX3xX5xd984xX6xX3xXexX1xXdxXb2xX8cxX3xX68xX22fxXdxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c7xX35xX1cxX2bxXaxX12xX19axadb3xX4xX3xX33xX36xX2bxXb3xX3xX272xX33xX34xX3xX281xX33xX3xX1cxX1dxX2bxX3xX26xX9fxX3xX4xX471xX6xX3xX2dxXdxX2fxX30xXexX3xXexX1xXa7xX2bxX3xX33xX34xebb4xX33xX3xX5xX471xX6xX3xX105xX30xX4xX3xX4xX1xX25xX2bxX3xX1cxd35cxX3xX1cxX88xXdxX3xX9fxX3xX2dxXdxX2fxX30xXexX3xX1xX36xX33xX34xX3xXexX1xX97xX4xX3xXbxX1xX9cxX26xX3xX4xX84xX33xX1xX3xX105xXb2xX33xX3xX284xX1cxX35xX3xX105xX36xX3xX1a3xX34xX8cxX2bxX27axX33xX3xXcxX1xX14xX3xX1a3xX34xX22fxX3xX24x6457xX33xX34xX3xX4xX1xX463xXcdxX3xX5xXdxX441xX33xX3xX1cxX327xX33xX34xX3xX4xX25xX4xX3xX105xXdxXb8xX33xX3xXbxX1xX25xXbxX3xX24xX1dxXbxX3xX5xX471xX6xXb3xX3xX24xX26exX33xX34xX3xXexX1xX19xXdxX3xX1xX272xX3xX1xX35xX25xX33xX3xX33xX34xXabxX19xXdxX3xX1cxX2cbxX33xX3xX24xad38xX33xX3xX508xX33xX34xX3xX4xX508xX8cxXcexX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c7xX35xX1cxX2bxXaxX12xX191xX33xX1xX3xXcxX68xXabxX43xX33xX34xX3xXcxX68xX4baxX33xX34xX3xX1a7xXdxX33xX1xX3xX284xX42xX1a3xX3xX2xX123xX7fxX114xXcdxX3xX4xX25exX3xX2dxXdxX2fxX30xXexX3xX34xX8dxX33xX3xX24xX25exX3xX4xX1xX84xX2bxX3xX24xX54fxX33xXb3xX3xX4xX327xX33xX34xX3xX26xX88xXexX3xX7xX30xX3xX33xX34xXabxX19xXdxX3xX1cxX2cbxX33xX3xX1cxX1dxXbxX3xX24xX25xX26xX3xX4xX1xX25xX2bxXb3xX3xX24xX26exX33xX34xX3xXexX1xX19xXdxX3xXexX68xX3axX33xX1xX3xX105xX25xX35xX3xX5xXb2xX33xX3xX4xX1xX2b9xX33xX1xX3xX8bxX8cxX2bxX441xX33xX3xX24xX14xX6xX3xXbxX1xXabxX43xX33xX34xX3xX6bxX36xX3xX1c7xX6xX33xX3xX8bxX8cxX65xX33xX3xX5x7d6axX3xX4xX1xX40xX3xX42xX43xX33xXcexX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c7xX35xX1cxX2bxXaxX12xX1c7xXdxX54fxXexX3xX7xX97xX3xX6bxXdxXb8xX4xXb3xX3xXdexX272xX33xX34xX3xX6xX33xX3xXexX1xX14xX3xXexX68xXa7xX33xX3xX55xXabxX43xX33xX34xX3xX13xX1xXb2xX3xX4xX327xX33xX34xX3xX1c7xX6xX33xX3xX8bxX8cxX65xX33xX3xX5xX609xX3xX4xX1xX40xX3xX42xX43xX33xX3xX6bxX36xX3xX33xX34xXabxX19xXdxX3xX1cxX2cbxX33xX3xX1cxX327xX33xX34xX3xX33xX1xXdxX441xX8cxX3xX105xX3axX33xX1xX3xX272xX3xX64xX2bxX3xX4xX1xX4cbxX6xX3xX4xX1xX25xX2bxXb3xX3xX4xX1xX27exX33xX3xXabx8835xXexXb3xX3xX33xXabxX69dxX4xedc2xX3xX1cxX1dxXbxX3xXexX21xXexX3xX24xX25xX26xX3xX4xX1xX25xX2bxXb3xX3xX2dxX1xX272xX33xX34xX3xX24xX25axX3xX5xX2cbxX2bxX3xX68xX6xX3xX1cxXdxXb8xX33xX3xX68xX88xX33xX34xXcexX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c7xX35xX1cxX2bxXaxX12x7659xX33xX34xX3xX1a3xX34xX8cxX2bxX27axX33xX3xX1a7xX27exX33xX3xX281xX33xX3xX105xX14xX3xX33xX1xXdxX441xX8cxX3xX6bxX54fxXexX3xX105xX30fxX33xX34xX3xXexX68xXb2xX33xX3xX33xX34xXabxX19xXdxX3xXexX68xX35xX33xX34xX3xX8bxX8cxX25xX3xXexX68xX3axX33xX1xX3xX1cxX1dxXbxX3xX5xX471xX6xXb3xX3xX4xef00xX33xX3xX2dxXdxX2fxX30xXexX3xX105xX36xX3xX1a3xX34xX22fxX3xX105xX14xX3xX1xXabxX3xX1xX30fxX33xX34xX3xX33xX1xXdxX441xX8cxX3xXexX36xXdxX3xX7xX65xX33xXcexX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c7xX35xX1cxX2bxXaxX12xX1a3xX34xX8cxX2bxXb2xX33xX3xX33xX1xX2cbxX33xX3xX6bxX22fxX3xX4xX1xX25xX2bxX3xX24xX6xX33xX34xX3xX24xXabxX40xX4xX3xX4xX25xX4xX3xX4xX43xX3xX8bxX8cxX6xX33xX3xX4xX1xX508xX4xX3xX33xX27exX33xX34xX3xX24xXdxX441xX8cxX3xXexX68xX6xX3xX5xX36xX26xX3xX68xc4cdxXcexX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX191xX8cxXexX1xX35xX68xXaxX12xX0xX105xX12xX5bxX508xX4xX3xX18cxX8cxX2bxX441xX33xX0xX46xX105xX12xX0xX46xXbxX12
Đức Quyền