Người dân miền biển được phổ biến, trợ giúp pháp lý
(Baohatinh.vn) - Đoàn Luật sư Hà Tĩnh vừa tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật cho người dân xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh).
186x2e57x76cbxeedx5470x80afx24a8x6261x6dbdxX7x8801x6f12x537ex1c87x8f04x118cxX5x2c56xXax65d8x8e76x8722x3a89x1862xXdxX3x225cxf20x7a0exX3x9571xXdx1dfdxX1bxX3x3dbxXdx91d1xX1bxX3x87a1xX15x9775xX4xX3xXbxX1x562dxX3xX22xXdx492xX1bx650dxX3xXexa9bexX29xX3xX14xXdx71a0xXbxX3xXbxX1x2e3xXbxX3xX5x91ddxX0x40bfxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx3d77xX10xX6xX19xXaxX12x556cx188cx5afaxX1bxX3x2252x1e2x3e7exXexX3xX7xX15xX3xX56xX5exX3xXcx55f1xX1bxX1xX3xf45x9fd7xX6xX3xXexX2exX3xX4xX1x13fcxX4xX3xXexX62x30ccx1676xX1bxX3xXexX37xX62xX7fxX1fxX1bxX34xX3xXbxX1xX2exX3xX22xXdxX32xX1bxX3xX4xX41xX4xX3x9fc5xX62xX7fxX3xX27x4ce7xX1bxX1xX3xXbxX1xX41xXbxX3xX5xX62xX63xXexX3xX4xX1xX5dxX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3x581cx9535xX3x9e98xad8cxX3x7bd3xX62xX1axX1bxX3x84e6xX1xX62xX7fxa2fexX1bxX3xXbcxXbdxX3x695xX1bxX1xaca7x732exX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6351xX5dxX19xX7fxX3xXbx6e3fxX10xX1bxXexX10xX37xXaxX12xX0xXdxX1dxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe8xX10xX1bxXexX10xX37xXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXax83d6xXdxX19xXexX1x18e4xX3x29d3xX2x797dxXbxXb9x5783xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX111xX3x3c7dxX2x6511xXbxXb9xX118xXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX111xX47xX47xXdxXd2xX22xX6xX5dxX1xX6xXexXdxX1bxX1xXd2xX71xX1bxX47xX1bxX10xX10cxX7xX47xX2xa32xX115xX124xX47xX113x4da9xX19xX2xX2xX115xX124x9569x97ccxX150xXexX14bxX124xX150xX115xX115xX5xX124xXd2xad3cxXbxX14xf77xX37xX9xX115xX113xX150xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxXdxX1fxX1bxX3xX22xXdxX24xX1bxX3xX27xX15xX29xX4xX3xXbxX1xX2exX3xX22xXdxX32xX1bxX34xX3xXexX37xX29xX3xX14xXdxX3cxXbxX3xXbxX1xX41xXbxX3xX5xX45xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX6xXbxXexXdxX5dxX1bxXaxX12xX5cxX5dxX5exX1bxX3xX61xX62xX63xXexX3xX7xX15xX3xX56xX5exX3xXcxX6dxX1bxX1xX3xXexX62xX7fxX80xX1bxX3xXexX37xX62xX7fxX1fxX1bxX34xX3xXbxX1xX2exX3xX22xXdxX32xX1bxX3xXbxX1xX41xXbxX3xX5xX62xX63xXexXd2xXd2xXd2xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX5dxX19xX7fxXaxX12xX56x2abbxX1bxX3xX2xX124xX124xX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3x8e0bxX3xXb9xXbaxX3xX1dxXdxX1fxX1bxX3xX22xXdxX24xX1bxX3xXbcxXbdxX3xXbfxX62xX1axX1bxX3xX27xXbaxX3xX27xX15xX29xX4xX3xX4xX41xX4xX3xX5xX62xX63xXexX3xX7xX15xX3xXbxX1xX2exX3xX22xXdxX32xX1bxX3xX4xX41xX4xX3xX98xX62xX7fxX3xX27xX9dxX1bxX1xX3xXbxX1xX41xXbxX3xX5xX62xX63xXexX3xX1bxX1xX15xX111xX3xX61xX62xX63xXexX3xX5cx738fxXexX3xX27xX6xXdxX34xX3xX61xX62xX63xXexX3x6e78xX1axX1bxX3xX7x94f7xX34xX3xX61xX62xX63xXexX3xX56x5d8xX1bxX3xX1bxX1xX1axX1bxX3xX14xXdxX6xX3xX27x6b06xX1bxX1x37bfxX118xX3xXexX37xX288xX4xX3xXexXdxX32xXbxX3xXexX15xX3xX71xX276xX1bxX34xX3xX14xXdx148exXdxX3xX27xX41xXbxX3xX1bxX1x1dd1xX1bxX14xX3xX71xX15x4e63xX1bxX14xX3xX1dx5a9xX4xX3xX71xX1fxX3xX1dx4643xXexX3xXbxX1xX41xXbxX3xX5xX45xX3xX4xX1xX5dxX3xX22xX5exX3xX4xX5dxX1bxX3xX1bxX1xX1axX1bxX3xX19xX1axX1bxXd2xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX5dxX19xX7fxX3xXbxXe8xX10xX1bxXexX10xX37xXaxX12xX0xXdxX1dxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe8xX10xX1bxXexX10xX37xXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxX10cxXdxX19xXexX1xX111xX3xX113xX2xX115xXbxXb9xX118xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX111xX3xX122xX2xX124xXbxXb9xX118xXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX111xX47xX47xXdxXd2xX22xX6xX5dxX1xX6xXexXdxX1bxX1xXd2xX71xX1bxX47xX1bxX10xX10cxX7xX47xX2xX14bxX115xX124xX47xX113xX150xX19xX2xX2xX115xX2xX150xX157xX122xXexX14bx2307xX122xX115xX157xX5xX124xXd2xX162xXbxX14xX165xX37xX9xX122xX157xX157xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxXdxX1fxX1bxX3xX22xXdxX24xX1bxX3xX27xX15xX29xX4xX3xXbxX1xX2exX3xX22xXdxX32xX1bxX34xX3xXexX37xX29xX3xX14xXdxX3cxXbxX3xXbxX1xX41xXbxX3xX5xX45xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX6xXbxXexXdxX5dxX1bxXaxX12xXd2xXd2xXd2xX71xX5exX3xX14xXdxX2b8xXdxX3xX27xX41xXbxX3xXexX37xX288xX4xX3xXexXdxX32xXbxX3xX1bxX1xX2c1xX1bxX14xX3xX71xX15xX2c7xX1bxX14xX3xX1dxX2ccxX4xX3xX71xX1fxX3xX1dxX2d3xXexX3xXbxX1xX41xXbxX3xX5xX45xX3xX4xX1xX5dxX3xX22xX5exX3xX4xX5dxX1bxX3xX1bxX1xX1axX1bxX3xX19xX1axX1bxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX5dxX19xX7fxXaxX12xXe8x965fxX1bxX14xX3xXexX37xX5dxX1bxX14xX3xX19xX9dxXbxX3xX1bxX5exX7fxX34xX3xX5cxX5dxX5exX1bxX3xX61xX62xX63xXexX3xX7xX15xX3xX56xX5exX3xXcxX6dxX1bxX1xX3xX4x40faxX1bxX3xXexX2d3xX1bxX14xX3xX7xX41xX4xX1xX3xXbxX1xX41xXbxX3xX5xX62xX63xXexX3xX4xX1xX5dxX3xX27xX9dxX6xX3xXbxX1xX15xX20fxX1bxX14xX3xX71xX5exX3xXexX37xX6xX5dxX3xX2xX124xX3xX7xX62xX276xXexX3xX98xX62xX5exX3xXc4xX1dx1d4xXdxX3xX7xX62xX276xXexX3xXexX37xX9dxX3xX14xXdxX41xX3xX157xX124xX124xX3xX1bxX14xX5exX1bxX3xX27x18b4xX1bxX14xXd1xX3xX4xX1xX5dxX3xX4xX41xX4xX3xX27x13abxXdxX3xXexX15xX29xX1bxX14xX3xX4xX1x33c3xX1bxX1xX3xX7xX41xX4xX1xX34xX3xX14xXdxX6xX3xX27xX29exX1bxX1xX3xX4x2260xX3xX1xX5dxX5exX1bxX3xX4xX2b8xX1bxX1xX3x57edxX1xX4edxX3xX4f9xX1x7470xX1bxXd2xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX5dxX19xX7fxX3xXbxXe8xX10xX1bxXexX10xX37xXaxX12xX0xXdxX1dxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe8xX10xX1bxXexX10xX37xXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxX10cxXdxX19xXexX1xX111xX3xX113xX2xX115xXbxXb9xX118xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX111xX3xX122xX2xX124xXbxXb9xX118xXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX111xX47xX47xXdxXd2xX22xX6xX5dxX1xX6xXexXdxX1bxX1xXd2xX71xX1bxX47xX1bxX10xX10cxX7xX47xX2xX14bxX115xX124xX47xX113xX37axX19xX2xX157xX2xX2xX115xX2xX156xXexX2xX14bxX115xX113xX157xX5xX124xXd2xX162xXbxX14xX165xX37xX9xX37axX14bxX14bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxXdxX1fxX1bxX3xX22xXdxX24xX1bxX3xX27xX15xX29xX4xX3xXbxX1xX2exX3xX22xXdxX32xX1bxX34xX3xXexX37xX29xX3xX14xXdxX3cxXbxX3xXbxX1xX41xXbxX3xX5xX45xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX6xXbxXexXdxX5dxX1bxXaxX12xX5cxX5dxX5exX1bxX3xX61xX62xX63xXexX3xX7xX15xX3xX56xX5exX3xXcxX6dxX1bxX1xX3xXexX2d3xX1bxX14xX3xX7xX41xX4xX1xX3xXbxX1xX41xXexX3xX5xX62xX63xXexX3xX4xX1xX5dxX3xab86xXe2xX13xX283xX3xXb9xXbaxX3xXbcxXbdxX3xXbfxX62xX1axX1bxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX5dxX19xX7fxXaxX12xX5cxX1axX7fxX3xX5xX5exX3xX1xX5dx5a16xXexX3xX27x2268xX1bxX14xX3xX14xX4edxXbxX3xXbxX1x48e7xX1bxX3xX14xXdxX3cxXbxX3xX27xX9dxX6xX3xXbxX1xX15xX20fxX1bxX14xX3xXexX62xX7fxX80xX1bxX3xXexX37xX62xX7fxX1fxX1bxX34xX3xX1xX4a6xX3xXexX37xX29xX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1bxX2ccxX1dxX3xX22xX2ccxXexX3xX4xX41xX4xX3xX98xX62xX7fxX3xX27xX9dxX1bxX1xX3xXbxX1xX41xXbxX3xX5xX62xX63xXexX118xX3xX14xX4edxXbxX3xXbxX1xX658xX1bxX3xX14xXdxX2b8xXdxX3xX27xX41xXbxX3xX71xX1fxX3xX1dxX2d3xXexX3xXbxX1xX41xXbxX3xX5xX62xX63xXexX3xX27xX4cexXdxX3xX71xX2c7xXdxX3xX1bxX1xX2c1xX1bxX14xX3xX71xXdxXc8xX4xX3xX4xX46axX1bxX3xXexX4c0xX1bxX3xX27x52dcxX1bxX14xX34xX3xX71xX15xX2c7xX1bxX14xX3xX1dxX2ccxX4xX34xX3xXexX64axX5dxX3xX7xX288xX3xX27xX4c0xX1bxX14xX3xXexX1xX62xX63xX1bxX34xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x34f6xX3xX4x4349xX6xX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxXd2xX0xX47xXbxX12xX0xX19xXdxX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX19xX37xX10xX5xX6xXexX10xX19xXaxX12xX0xX62xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10x25a3xXexX1xX62xX1dxX22xX74cxX6xX1bxX19xX74cxX7xX6xXbxX5dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxa89cxXdxX3cxXbxX3xX150xXd2xX14bxX124xX124xX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xXcxXbfxX3xXbcxXbdxX3xXcexX1bxX1xX3xX1bxX1axX1bxX14xX3xX4xX6xX5dxX3xX4f9xXdxX32xX1bxX3xXexX1xX7axX4xX3xXbxX1xX41xXbxX3xX5xX62xX63xXexXaxX3xX1xX37xX10x903axX9xXaxX47xXbxX1xX6xXbxX74cxX5xX62xX6xXexX74cxX19xX5dxXdxX74cxX7xX5dxX1bxX14xX47xX14xXdxX62xXbxX74cxX150xX74cxX14bxX124xX124xX74cxX1bxX14xX62xX5dxXdxX74cxX19xX6xX1bxX74cxXexXb9xX74cxX4f9xX7fxX74cxX6xX1bxX1xX74cxX1bxX6xX1bxX14xX74cxX4xX6xX5dxX74cxX4f9xXdxX10xX1bxX74cxXexX1xX62xX4xX74cxXbxX1xX6xXbxX74cxX5xX62xX6xXexX47xX2xX113xX122xX122xX124xX124xXd2xX1xXexX1dxXaxX12xX0xXdxX1dxX14xX3xX7xX37xX4xX9xXaxX47xX1dxX10xX19xXdxX6xX47xX2xX157xX124xX47xX1bxX10xX10cxX7xX47xX2xX14bxX122xX156xX47xX113xX150xX19xX122xX2xX124xX124xX115xX2xX150xXexX156xX157xX157xX14bxX5xX157xX74cxXexX150xX6xXd2xX162xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxXdxX1fxX1bxX3xX22xXdxX24xX1bxX3xX27xX15xX29xX4xX3xXbxX1xX2exX3xX22xXdxX32xX1bxX34xX3xXexX37xX29xX3xX14xXdxX3cxXbxX3xXbxX1xX41xXbxX3xX5xX45xXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX19xXdxX71xX12xX0xX7xXexX37xX5dxX1bxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX76bxXdxX3cxXbxX3xX150xXd2xX14bxX124xX124xX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xXcxXbfxX3xXbcxXbdxX3xXcexX1bxX1xX3xX1bxX1axX1bxX14xX3xX4xX6xX5dxX3xX4f9xXdxX32xX1bxX3xXexX1xX7axX4xX3xXbxX1xX41xXbxX3xX5xX62xX63xXexXaxX3xX1xX37xX10xX7abxX9xXaxX47xXbxX1xX6xXbxX74cxX5xX62xX6xXexX74cxX19xX5dxXdxX74cxX7xX5dxX1bxX14xX47xX14xXdxX62xXbxX74cxX150xX74cxX14bxX124xX124xX74cxX1bxX14xX62xX5dxXdxX74cxX19xX6xX1bxX74cxXexXb9xX74cxX4f9xX7fxX74cxX6xX1bxX1xX74cxX1bxX6xX1bxX14xX74cxX4xX6xX5dxX74cxX4f9xXdxX10xX1bxX74cxXexX1xX62xX4xX74cxXbxX1xX6xXbxX74cxX5xX62xX6xXexX47xX2xX113xX122xX122xX124xX124xXd2xX1xXexX1dxXaxX12xX76bxXdxX3cxXbxX3xX150xXd2xX14bxX124xX124xX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xXcxXbfxX3xXbcxXbdxX3xXcexX1bxX1xX3xX1bxX1axX1bxX14xX3xX4xX6xX5dxX3xX4f9xXdxX32xX1bxX3xXexX1xX7axX4xX3xXbxX1xX41xXbxX3xX5xX62xX63xXexX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX37xX5dxX1bxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX19xXaxX12xX61xX5exX3xX27xX9dxX6xX3xX22xX5exX1bxX3xXexX37xX6e9xX1bxX14xX3xX27xXdxX24xX1dxX3xX71xX2c7xXdxX3xX1bxX1xXdxX1fxX62xX3xX4xX291xX1bxX14xX3xXexX37xX29exX1bxX1xX34xX3xX19xX288xX3xX41xX1bxX3xX27xXbaxX3xX71xX5exX3xX27xX6xX1bxX14xX3xX27xX15xX29xX4xX3xXexX37xXdxX24xX1bxX3xX4f9xX1xX6xXdxX34xX3xXexX1xX16xXdxX3xX14xXdxX6xX1bxX3xX98xX62xX6xX34xX3xXexX1xX9dxX3xXb9xXbaxX3xXbcxXbdxX3xXcexX1bxX1xX3xXc4xX56xX5exX3xXcxX6dxX1bxX1xXd1xX3xXexX63xXbxX3xXexX37xX62xX1bxX14xX3xXexX62xX7fxX80xX1bxX3xXexX37xX62xX7fxX1fxX1bxX34xX3xX14xXdxX41xX5dxX3xX19x90b3xX4xX3xXbxX1xX41xXbxX3xX5xX62xX63xXexX3xX4xX1xX5dxX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX22xa21dxX1bxX14xX3xX1bxX1xXdxX1fxX62xX3xX1xX29exX1bxX1xX3xXexX1xX7axX4xX3xX27xX6xX3xX19xX64axX1bxX14xXd2xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX19xXdxX71xX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX37xX29xX3xX14xXdxX3cxXbxX3xXbxX1xX41xXbxX3xX5xX45xX3xX220xX3xX4xX20fxX3xX7xX220xX3xX4xX1xX5dxX3xX2xXd2xX113xX124xX124xX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX56xX5exX3xXcxX6dxX1bxX1xXaxX3xX1xX37xX10xX7abxX9xXaxX47xXbxX1xX6xXbxX74cxX5xX62xX6xXexX74cxX19xX5dxXdxX74cxX7xX5dxX1bxX14xX47xXexX37xX5dxX74cxX14xXdxX62xXbxX74cxXbxX1xX6xXbxX74cxX5xX7fxX74cxX5dxX74cxX4xX5dxX74cxX7xX5dxX74cxX4xX1xX5dxX74cxX2xX74cxX113xX124xX124xX74cxX1bxX14xX62xX5dxXdxX74cxX19xX6xX1bxX74cxX1xX6xX74cxXexXdxX1bxX1xX47xX2xX113xX150xX124xX113xX157xXd2xX1xXexX1dxXaxX12xX0xXdxX1dxX14xX3xX7xX37xX4xX9xXaxX47xX1dxX10xX19xXdxX6xX47xX2xX157xX124xX47xX1bxX10xX10cxX7xX47xX2xX14bxX122xX150xX47xX2xX122xX122xX19xX122xX2xX124xX115xX122xX122xX150xXexX122xX124xX157xX37axX5xX157xX74cxX122xX122xX113xX14bxX156xX113xX37axX2xX74cxX115xX156xX124xX122xX14bxX37axX150xX156xX113xX156xX157xXd2xX162xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxXdxX1fxX1bxX3xX22xXdxX24xX1bxX3xX27xX15xX29xX4xX3xXbxX1xX2exX3xX22xXdxX32xX1bxX34xX3xXexX37xX29xX3xX14xXdxX3cxXbxX3xXbxX1xX41xXbxX3xX5xX45xXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX19xXdxX71xX12xX0xX7xXexX37xX5dxX1bxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX37xX29xX3xX14xXdxX3cxXbxX3xXbxX1xX41xXbxX3xX5xX45xX3xX220xX3xX4xX20fxX3xX7xX220xX3xX4xX1xX5dxX3xX2xXd2xX113xX124xX124xX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX56xX5exX3xXcxX6dxX1bxX1xXaxX3xX1xX37xX10xX7abxX9xXaxX47xXbxX1xX6xXbxX74cxX5xX62xX6xXexX74cxX19xX5dxXdxX74cxX7xX5dxX1bxX14xX47xXexX37xX5dxX74cxX14xXdxX62xXbxX74cxXbxX1xX6xXbxX74cxX5xX7fxX74cxX5dxX74cxX4xX5dxX74cxX7xX5dxX74cxX4xX1xX5dxX74cxX2xX74cxX113xX124xX124xX74cxX1bxX14xX62xX5dxXdxX74cxX19xX6xX1bxX74cxX1xX6xX74cxXexXdxX1bxX1xX47xX2xX113xX150xX124xX113xX157xXd2xX1xXexX1dxXaxX12xXcxX37xX29xX3xX14xXdxX3cxXbxX3xXbxX1xX41xXbxX3xX5xX45xX3xX220xX3xX4xX20fxX3xX7xX220xX3xX4xX1xX5dxX3xX2xXd2xX113xX124xX124xX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX56xX5exX3xXcxX6dxX1bxX1xX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX37xX5dxX1bxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX19xXaxX12xXcxX72xX3xX27xX658xX62xX3xX1bxX4ffxX1dxX3xX27xX32xX1bxX3xX1bxX6xX7fxX34xX3xXcxX37xX62xX1bxX14xX3xXexX1axX1dxX3xXcxX37xX29xX3xX14xXdxX3cxXbxX3xXbxX1xX41xXbxX3xX5xX45xX3xX56xX5exX3xXcxX6dxX1bxX1xX3xX27xXbaxX3xXexX1xX288xX4xX3xX1xXdxXc8xX1bxX3xXexX15xX3xX71xX276xX1bxX3xXbxX1xX41xXbxX3xX5xX62xX63xXexX3xX4xX1xX5dxX3xX2xXd2xX113xX124xX124xX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xXexX64axXdxX3xX2xX2xX3xX1xX62xX7fxXc8xX1bxX34xX3xXexX1xX9dxX3xXexX37xX80xX1bxX3xX27xX9dxX6xX3xX22xX5exX1bxX3xXex353xX1bxX1xXd2xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX19xXdxX71xX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX37xX29xX3xX14xXdxX3cxXbxX3xXbxX1xX41xXbxX3xX5xX45xX3xX5xX15xX62xX3xX27xX64exX1bxX14xX3xX4xX1xX5dxX3xX14xX658xX1bxX3xX150xX124xX124xX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxXaxX3xX1xX37xX10xX7abxX9xXaxX47xXbxX1xX6xXbxX74cxX5xX62xX6xXexX74cxX19xX5dxXdxX74cxX7xX5dxX1bxX14xX47xXexX37xX5dxX74cxX14xXdxX62xXbxX74cxXbxX1xX6xXbxX74cxX5xX7fxX74cxX5xX62xX62xX74cxX19xX5dxX1bxX14xX74cxX4xX1xX5dxX74cxX14xX6xX1bxX74cxX150xX124xX124xX74cxX1bxX14xX62xX5dxXdxX74cxX19xX6xX1bxX47xX2xX115xX157xX113xX2xX124xXd2xX1xXexX1dxXaxX12xX0xXdxX1dxX14xX3xX7xX37xX4xX9xXaxX47xX1dxX10xX19xXdxX6xX47xX2xX157xX124xX47xX1bxX10xX10cxX7xX47xX2xX14bxX2xX115xX47xX156xX156xX19xX113xX2xX2xX2xX122xX2xX2xXexX14bxX113xX2xX113xX5xX124xXd2xX162xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxXdxX1fxX1bxX3xX22xXdxX24xX1bxX3xX27xX15xX29xX4xX3xXbxX1xX2exX3xX22xXdxX32xX1bxX34xX3xXexX37xX29xX3xX14xXdxX3cxXbxX3xXbxX1xX41xXbxX3xX5xX45xXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX19xXdxX71xX12xX0xX7xXexX37xX5dxX1bxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX37xX29xX3xX14xXdxX3cxXbxX3xXbxX1xX41xXbxX3xX5xX45xX3xX5xX15xX62xX3xX27xX64exX1bxX14xX3xX4xX1xX5dxX3xX14xX658xX1bxX3xX150xX124xX124xX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxXaxX3xX1xX37xX10xX7abxX9xXaxX47xXbxX1xX6xXbxX74cxX5xX62xX6xXexX74cxX19xX5dxXdxX74cxX7xX5dxX1bxX14xX47xXexX37xX5dxX74cxX14xXdxX62xXbxX74cxXbxX1xX6xXbxX74cxX5xX7fxX74cxX5xX62xX62xX74cxX19xX5dxX1bxX14xX74cxX4xX1xX5dxX74cxX14xX6xX1bxX74cxX150xX124xX124xX74cxX1bxX14xX62xX5dxXdxX74cxX19xX6xX1bxX47xX2xX115xX157xX113xX2xX124xXd2xX1xXexX1dxXaxX12xXcxX37xX29xX3xX14xXdxX3cxXbxX3xXbxX1xX41xXbxX3xX5xX45xX3xX5xX15xX62xX3xX27xX64exX1bxX14xX3xX4xX1xX5dxX3xX14xX658xX1bxX3xX150xX124xX124xX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX37xX5dxX1bxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX19xXaxX12xXcxX37xX62xX1bxX14xX3xXexX1axX1dxX3xXexX37xX29xX3xX14xXdxX3cxXbxX3xXbxX1xX41xXbxX3xX5xX45xX3xXc4xXcxX76bx8ea4xX61xXd1xX3xXexXd19xX1bxX1xX3xX56xX5exX3xXcxX6dxX1bxX1xX3xX71xX72xX6xX3xXexXdxX32xX1bxX3xX1xX5exX1bxX1xX3xXexX15xX3xX71xX276xX1bxX3xXbxX1xX41xXbxX3xX5xX62xX63xXexX3xX4xX1xX5dxX3xX14xX658xX1bxX3xX150xX124xX124xX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xXexX64axXdxX3xX14bxX3xXb9xXbaxX3xX4xX715xX6xX3xX1xX62xX7fxXc8xX1bxX3xX13xX14xX1xXdxX3xXbfxX62xX1axX1bxXd2xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX19xXdxX71xX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX47xX62xX5xX12xX0xX19xXdxX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX37xXaxX12xX0xX47xX19xXdxX71xX12xX0xX47xX19xXdxX71xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX62xXexX1xX5dxX37xXaxX12x1175xX441xX3xX56xX62xX7fxX1fxX1bxX0xX47xXbxX12
Vũ Huyền