Lãng phí nhiều khi còn nguy hại hơn cả tham nhũng
"Lãng phí nhiều khi còn nguy hại hơn cả tham nhũng, lớn hơn cả tham nhũng vì không đong đếm được. Các quy định hiện nay đều khẳng định rõ sẽ xử lý nghiêm, vừa qua cũng đã có chỉ đạo, chấn chỉnh ở nhiều lĩnh vực” - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói tại buổi tiếp xúc cử tri tại Hà Nội sáng 3-5.
af30x10806x11c40x13575x13417x16056x13889x107d6xb175xX7x111dbxf9abxbd43x11ffexe0e9xc232xX5xf29fxXax1457fxbf92xc587x158f6x14ee9xX3xXbxX1xcd48xX3xX15xX1xXdx15de3x112c7xX3xe345xX1xXdxX3xX4x14ca6xX15xX3xX15xX16xX20xf952xX3xX1xe7abxXdxX3xX1x15a37xX15xX3xX4xcbebxX3xXexX1xX6xc208xX3xX15xX1x11745xX15xX16xX0xdd40xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xd547xXex14337xX6xX5xXdxX16xX15x134faxX3xcf61xX20xX7xXexXdx1686bxX2dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbe5dxX10xX6xe36cxXaxX12xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXbxX1xX1axX3xX15xX1xXdxX1fxX20xX3xX22xX1xXdxX3xX4xX27xX15xX3xX15xX16xX20xX2dxX3xX1xX30xXdxX3xX1xX34xX15xX3xX4xX38xX3xXexX1xX6xX3dxX3xX15xX1xX41xX15xX16x1581axX3xX5xbf9exX15xX3xX1xX34xX15xX3xX4xX38xX3xXexX1xX6xX3dxX3xX15xX1xX41xX15xX16xX3x1664cxd1cfxX3xX22xX1x14085xX15xX16xX3x12b98x12c6dxX15xX16xX3xXc9xef6axX3dxX3xXc9x126dfx13870xX4xe469xX3xe276xb744xX4xX3x149b4xX20xX2dxX3xXc9xdb3bxX15xX1xX3xX1xXdx1670axX15xX3xX15xX6xX2dxX3xXc9xX1fxX20xX3xX22xX1xf6e5xX15xX16xX3xXc9xXe1xX15xX1xX3x10cccxc358xX3xX7x13203xX3xX55xbaa5xX3xX5xecb6xX3xX15xX16xX1xXdxd549xX3dxXa8xX3xXc0x14a85xX6xX3xXdcxX20xX6xX3xX4xX41xX15xX16xX3xXc9xX14xX3xX4xdd78xX3xX4xX1xced5xX3xXc9xX30xXcaxXa8xX3xX4xX1xcfe6xX15xX3xX4xX1xX126xX15xX1xX3xe825xX3xX15xX1xXdxX1fxX20xX3xX5x1542fxX15xX1xX3xXc0x12a02xX4x11bb9xX3xX57xX3xXcxd1daxX15xX16xX3xd0d1xX1axX3xXexX1xXd3xX3x134aaxX16xX20xX2dxc98dxX15xX3x12f9fxX1xb31bxX3xXcxXfdxe071xX15xX16xX3xX15xX122xXdxX3xXexX30xXdxX3xdccbxX20xX14dxXdxX3xXexXdxXcfxXbxX3xX55xX161xX4xX3xX4xX104xX3xXexXfdxXdxX3xXexX30xXdxX3xX70xbf86xX3xX158xd6c9xXdxX3xX7xXd9xX15xX16xX3xb176xX57xc56axXd6xX0xX45xXbxX12xX0xXexX6xX171xX5xX10xX3x14ddaxXdxX73xXexX1xX9xXax15f93x15167xX1adxXaxX3xX171xXcaxXfdxX73xX10xXfdxX9xXaxX1adxXaxX3xX6xX5xXdxX16xX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xXfdxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX16xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX73xX73xXdxX15xX16xX9xXaxX2xXaxX12xX0xXexX171xXcaxX73xX2dxX12xX0xXexXfdxX12xX0xXexX73xX12xX0xXdxX3dxX16xX3xX7xXfdxX4xX9xXaxX45xX45xXdxXd6xX171xX6xXcaxX1xX6xXexXdxX15xX1xXd6xXc0xX15xX45xX15xX10xX1a5xX7xX45xX2x128d3xX2x15738xX45xX2xX1adxb9a5xX73xX221xX2xX198xX21bxX1acxX1adxX1adxXexX198xX2xbb0exX221xX22dxX5xX1adxXd6xX5fxXbxX16xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXexX73xX12xX0xX45xXexXfdxX12xX0xXexXfdxX12xX0xXexX73xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX6xXbxXexXdxXcaxX15xXaxX12xXcxX14dxX15xX16xX3xX171xX1axX3xXexX1xXd3xX3xX158xX16xX20xX2dxX15cxX15xX3xX15fxX1xX161xX3xXcxXfdxX165xX15xX16xX3xX22xX1xXf4xX15xX16xX3xXc9xXe1xX15xX1xX3xX5xX14xX15xX16xX3xXbxX1xX1axX3xX15xX1xXdxX1fxX20xX3xX22xX1xXdxX3xX4xX27xX15xX3xX15xX16xX20xX2dxX3xX1xX30xXdxX3xX1xX34xX15xX3xX4xX38xX3xXexX1xX6xX3dxX3xX15xX1xX41xX15xX16xX3xX57xX3xafcfxX15xX1xX5dxX3x1397bxXdxXe7xXexX3xd0c7xX41xX15xX16xX0xX45xXexX73xX12xX0xX45xXexXfdxX12xX0xX45xXexX171xXcaxX73xX2dxX12xX0xX45xXexX6xX171xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX55xXexX57xX6xX5xXdxX16xX15xX5dxX3xX5fxX20xX7xXexXdxX64xX2dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xXcaxX73xX2dxXaxX12xX15fxX1xXd9xXexX3xX171xXdx14573xX20xX3xXexX30xXdxX3xX171xX20xX14dxXdxX3xXexXdxXcfxXbxX3xX55xX161xX4xX3xX4xX104xX6xX3xXexXfdxXdxXa8xX3xXc5xX15xX16xX3xX158xX16xX20xX2dxX15cxX15xX3x123f8xXdxX3dxX3xd6aaxX34xX15xXa8xX3xX4xX104xX3xXexXfdxXdxX3xXbxX1xXd3x12e80xX15xX16xX3xf2acxX18exXdxX3xXd8xX12fxX15xX3x1133axXdcxX20x1555bxX15xX3xX151xX6xX3xX355xXc1xX15xX1xXa8xX3xX70xX18bxX3xX158xX18exXdx152dbxX3xX15xX122xXdxX5dxX3xd753xX2c3xXe1xXbxX3xX15xX18bxX2dxX3xXexXc5xXdxX3xXc9xX1fxX3xX15xX16xX1xXe1xX3x13b0bxX20x12cc5xX4xX3xX1xX18exXdxX3xX4xe568xX15xX3xXc0xX18bxXcaxX3xX4xX20xX18exX4xX3xX55xX10xX3dxX3xX55x14781xXexX3xX22xaf48xX3xXc0xX18bxX3xX4xX122xX3xX171xXdxXe7xX15xX3xXbxX1xXd9xXbxX3xX55xX104xX3xX5xX107xX3xXc9xX390xXdxX3xXc0xXabxXdxX3xX15xX1x101f2xX15xX16xX3xX73xX146xX3xXd9xX15xX3xX73xX15cxX3xX73xX18bxX15xX16xX3xXex15b8dxX15xX16xX3xXc0xX390xX15xX3xXc9xX398xX20xX3xXexXd3xXd6xX3xXd8xX1xX161xX15xX16xX3xXexXc5xXdxX3xX4xX1xXcaxX3xXfdxd32exX15xX16xX3xXc9xX122xX3xX5xX18bxX3xX15xX1xX3cfxX15xX16xX3xX73xX146xX3xXd9xX15xX3xXc0xXdxX3xXbxX1xX30xX3dxX3xX4xX398xX15xX3xXbxX1xX38xXdxX3xXc9xXd3xXd4xX4xX3xX55xX104xX3xX5xX107xX148xXd6xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX55xXexX57xX6xX5xXdxX16xX15xX5dxX3xX5fxX20xX7xXexXdxX64xX2dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xXcaxX73xX2dxXaxX12xX2c3xbcd9xX15xX3xX4xX1xb734xX15xX16xX3xX4x12183xX20xX3xX4xX1xX20xX2dxXe7xX15xX3xXexX3e2xX15xX16xX3xXc0xX390xX15xX3xXexXabxXdxX3xX196xX196xX22dxX3xXexXfdxXdxXe7xX20xX3xcc2dxX342xX2c3xX3xXexX30xXdxX3xX73xX146xX3xXd9xX15xX3xXc9xXd3xX351xX15xX16xX3xX7xf081xXexX3xXc9xXc5xX3xXexX1xXe1xX3xXd8xXd9xXexX3xX13xXdxX15xX1xX3xX57xX3xX70xX18bxX3xX355xXc5xX15xX16xX3xX73xXcaxX3xX151xX18exX3xcb80xXdxX6xXcaxX3xXexX1xXc5xX15xX16xX3xXc0xX360xX15xX3xXexX38xXdxX3xX5xX18bxX3dxX3xX4xX1xb188xX3xXc9xX398xX20xX3xXexXd3xXa8xX3xXc5xX15xX16xX3xX342xX34xX15xX3xXc9xdcccxXexX3xX4xX470xX20xX3xX1x10c2bxXdxX3xXexX30xXdxX3xX7xX6xXcaxX3xX5xX30xXdxX3xX4xX122xX3xX4xX1xX20xX2dxXe7xX15xX3xX73xX15cxX3xX73xX18bxX15xX16xX3xXexX3e2xX15xX16xX3xXc0xX390xX15xX3xX15xX1xXd3xX3xXexX1xXcfxXd6xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX55xXexX57xX6xX5xXdxX16xX15xX5dxX3xX5fxX20xX7xXexXdxX64xX2dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xXcaxX73xX2dxXaxX12xX379xXcxX12fxXexX3xX4xX38xX3xX4xXd9xX4xX3xX22xX1xX470xX20xX3xXexX1xb553xX3dxX3xXc9xXe1xX15xX1xX3xXc9xX1fxX20xX3xXbxX1xX38xXdxX3xX5xX18bxX3dxX3xX4xX1xX20xX3xXc9xXd9xXcaxXa8xX3xX5xX18bxX3dxX3xX22xX3adxX3xX15xX16xX6xX2dxX3xX22xX1xXdxX3xX73xX20xX2dxXe7xXexX3xX73xX146xX3xXd9xX15xXa8xX3xX73xX20xX2dxXe7xXexX3xXc0xX390xX15xXd6xX3xX2bexX360xX2dxX3xXexX30xXdxX3xX7xX6xXcaxX3xX7xX6xX20xX3xX3dxX18exXexX3xXexX1xX351xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX5xX30xXdxX3xXc9xX315xX3xX15xX38xX2dxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xX1xX20xX2dxXe7xX15xX3xXexX3e2xX15xX16xX3xXc0xX390xX15xX3xX5xXabxX15xX3xXc9xXcfxX15xX3xX15xX1xXd3xX3xXexX1xXcfxXd6xX3xX342xX390xX3xXc0xX390xX15xX3xXexX3e2xX15xX16xX3xX16xX398xX15xX3xX171xX401xX15xX16xX3xX15xX16xX20x13e7dxX15xX3xXc0xX390xX15xX3xXbxX1xX10dxX3xX73xX20xX2dxXe7xXexX3xX171xX6xX15xX3xXc9xX398xX20xXa8xX3xX3dxX46bxX4xX3xXexX3e2xX15xX16xX3xXexXabxXdxX3xX3dxX12fxX2dxX3xXexXfdxX3e2xX3dxX3xXexXfdxXdxXe7xX20xX3xX491xX342xX2c3xXa8xX3xXc0xX390xX15xX3xXexX3e2xX15xX16xX3xX5xX10dxX15xX3xX73xX15cxX3xX73xX18bxX15xX16xX3xXdcxX20xXd9xXd6xX3x115cdxX18bxX3xX4xX1xX20xX2dxXe7xX15xX3xX73xX146xX3xXd9xX15xX3xXexX3e2xX15xX16xX3xXc0xX390xX15xX3xX22xX1xXc5xX15xX16xX3xXbxX1xX38xXdxX3xX4xX1xX126xX3xX4xX122xX3xX3dxX18exXexXa8xX3xX15xX16xX6xX2dxX3xX73xX146xX3xXd9xX15xX3xX22xX1xX6xXdxX3xXexX1xXd9xX4xX3xX15xX1xXc5xX3dxX3xX171xXc5xX55xXdxXexX3xX4xX41xX15xX16xX3xXc0xX360xX2dxXd6xX3xX2bexXc1xX3xXc0xX360xX2dxX3xX38exX20xX390xX4xX3xX1xX18exXdxX3xX4xX398xX15xX3xX55xX10xX3dxX3xX55xX3a9xXexX3xX22xX3adxXa8xX3xX22xX1xXc5xX15xX16xX3xXexX1xX315xX3xXc9xX315xX3xXexX3e2xX15xX16xX3xXc0xX390xX15xX3xX73xX15cxX3xX73xX18bxX15xX16xX3xX15xX1xXd3xX3xXexX1xXcfxX148xX3xX57xX3xXc5xX15xX16xX3xX342xX34xX15xX3xX22xXdxXcfxX15xX3xX15xX16xX1xXe1xXd6xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xXcaxX73xX2dxXaxX12xX0xXexX6xX171xX5xX10xX3xX1a5xXdxX73xXexX1xX9xXaxX21bxX1adxXaxX3xX171xXcaxXfdxX73xX10xXfdxX9xXaxX1adxXaxX3xX6xX5xXdxX16xX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xXfdxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX16xX9xXaxX21bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX73xX73xXdxX15xX16xX9xXaxX1adxXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX171xXcaxXfdxX73xX10xXfdxX57xX4xXcaxX5xX5xX6xXbxX7xX10xX5dxX3xX7xX10xXbxX6xXfdxX6xXexX10xXaxX12xX0xXexX171xXcaxX73xX2dxX12xX0xXexXfdxX12xX0xXexX73xX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX55xXexX57xX6xX5xXdxX16xX15xX5dxX3xX5fxX20xX7xXexXdxX64xX2dxXaxX12xX0xXdxX3dxX16xX3xX7xXfdxX4xX9xXaxX45xX45xXdxXd6xX171xX6xXcaxX1xX6xXexXdxX15xX1xXd6xXc0xX15xX45xX15xX10xX1a5xX7xX45xX2xX21bxX2xX21dxX45xX2xX1adxX221xX73xX221xX2xX198xX21bxX1acxX1adxX1adxXexX196xX2xX198xX21bxX1acxX2xX1acxX1acxX5xX2xXd6xX5fxXbxX16xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXexX73xX12xX0xX45xXexXfdxX12xX0xXexXfdxX12xX0xXexX73xX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX55xXexX57xX6xX5xXdxX16xX15xX5dxX3xX5fxX20xX7xXexXdxX64xX2dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX13xX10xX16xX10xX15xX73xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX6xXbxXexXdxXcaxX15xXaxX12x10fcexX15xX16xX3xX158xX16xX20xX2dxX15cxX15xX3xX33exXdxX3dxX3xX342xX34xX15xXa8xX3xX4xX104xX3xXexXfdxXdxX3xXbxX1xXd3xX351xX15xX16xX3xX355xX18exXdxX3xXd8xX12fxX15xXa8xX3xXdcxX20xX360xX15xX3xX151xX6xX3xX355xXc1xX15xX1xXa8xX3xXc9xX1fxX3xX15xX16xX1xXe1xX3xX38exX20xX390xX4xX3xX1xX18exXdxX3xX4xX398xX15xX3xXc0xX18bxXcaxX3xX4xX20xX18exX4xX3xX55xX10xX3dxX3xX55xX3a9xXexX3xX22xX3adxX3xXc0xX18bxX3xX4xX122xX3xX171xXdxXe7xX15xX3xXbxX1xXd9xXbxX3xX55xX104xX3xX5xX107xX3xXc9xX390xXdxX3xXc0xXabxXdxX3xX15xX1xX3cfxX15xX16xX3xX73xX146xX3xXd9xX15xX3xX73xX15cxX3xX73xX18bxX15xX16xX3xXexX3e2xX15xX16xX3xXc0xX390xX15xX3xXc9xX398xX20xX3xXexXd3xX3xX57xX3xX2b9xX15xX1xX5dxX2bexXdxXe7xXexX3xX2c3xX41xX15xX16xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX73xX12xX0xX45xXexXfdxX12xX0xX45xXexX171xXcaxX73xX2dxX12xX0xX45xXexX6xX171xX5xX10xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX55xXexX57xX6xX5xXdxX16xX15xX5dxX3xX5fxX20xX7xXexXdxX64xX2dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xXcaxX73xX2dxXaxX12xXcxX1xX10xXcaxX3xXc5xX15xX16xX3xXcxXfdxXd3xX34xX15xX16xX3xX355xX46bxX4xX3xX158xX16xX14xXdxXa8xX3xX4xX104xX3xXexXfdxXdxX3xXbxX1xXd3xX351xX15xX16xX3xXd8xX390xX15xX16xX3xX2bexXe1xXa8xX3xXdcxX20xX360xX15xX3xX151xX6xX3xX355xXc1xX15xX1xXa8xX3xXexXc1xX15xX1xX3xXexXfdxX30xX15xX16xX3xXexX3e2xX15xX16xX3xXc0xX390xX15xX3xX73xX15cxX3xX73xX18bxX15xX16xX3xX4xX41xX15xX16xX3xX4xX122xX3xXexX1xX315xX3xX1xXdxX315xX20xX3xXc9xX122xX3xX5xX18bxX3xX7xX146xX3xX5xX14xX15xX16xX3xXbxX1xX1axX3xXexXdxX1fxX15xX3xX4xX4e2xX6xXd6xX3xX379xXd8xX1xX161xX15xX16xX3xXexXc5xXdxX3xX4xX1xXcaxX3xXfdxX401xX15xX16xX3xX5xX14xX15xX16xX3xXbxX1xX1axX3xX4xX41xX15xX16xX3xX5xX18bxX3xXdcxX20xX390xX4xX3xX15xX30xX15xXd6xX3xX158xX1xXc1xX15xX3xX4xXd9xX4xX3xX73xX146xX3xXd9xX15xX3xX171xX4fdxX3xX1xXcaxX6xX15xX16xXa8xX3xXc9xX12fxXexX3xXc9xX6xXdxX3xX171xX4fdxX3xX1xXcaxX6xX15xX16xX3xX3dxXabxXdxX3xXexX1xX12fxX2dxX3xX4xX1xX161xX15xX16xX3xXexX6xX3xXc9xX6xX15xX16xX3xX5xX14xX15xX16xX3xXbxX1xX1axX3xX22xXdxX15xX1xX3xX22xX1xX4e2xX15xX16xXa8xX3xX5xX14xX15xX16xX3xXbxX1xX1axX3xX16xX1xX10dxX3xX16xXabxX3dxX3xXdcxX20xXd9xXa8xX3xX3dxX18bxX3xX5xX14xX15xX16xX3xXbxX1xX1axX3xX22xX1xXc5xX15xX16xX3xXexX1xX315xX3xXexX1axX15xX1xX3xXc9xXd3xXd4xX4xX3xX4x14751xX3xXexX1xX315xXd6xX3xX2bexXc1xX3xXc0xX360xX2dxXa8xX3xX4xX104xX3xXexXfdxXdxX3xX3dxXcaxX15xX16xX3xX3dxX20xX390xX15xX3xX38exX20xX390xX4xX3xX1xX18exXdxX3xX4xX398xX15xX3xXdcxX20xX6xX15xX3xXexX470xX3dxXa8xX3xX4xX398xX15xX3xX7xXabxX3dxX3xX4xX122xX3xX4xXd9xX4xX3xX171xXdxXe7xX15xX3xXbxX1xXd9xXbxX3xX55xX104xX3xX5xX107xX3xXexXc1xX15xX1xX3xXexXfdxX30xX15xX16xX3xX5xX14xX15xX16xX3xXbxX1xX1axX3xXexXfdxX18bxX15xX3xX5xX6xX15xX3xX15xX1xXd3xX3xX1xXdxXe7xX15xX3xX15xX6xX2dxXd6xX3x11499xX104xX3xX5xX107xX3xXc9xXd3xXd4xX4xX3xXexX46bxX4xX3xX5xX18bxX3xX15xX16xXd3xX351xXdxX3xX73xX470xX15xX3xX4xX122xX3xXexX1xX10dxX3dxX3xX15xXdxX1fxX3dxX3xXexXdxX15xXa8xX3xX4xX104xX3xXexXfdxXdxX3xX4xX122xX3xXexX1xX10dxX3dxX3xXexX1axX15xX3xX15xX1xXdxXe7xX3dxX3xXc0xXabxXdxX3xX38exX20xX390xX4xX3xX1xX18exXdxX148xX3xX57xX3xXc5xX15xX16xX3xX158xX16xX14xXdxX3xX171xX18bxX2dxX3xXexX4fdxXd6xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX55xXexX57xX6xX5xXdxX16xX15xX5dxX3xX5fxX20xX7xXexXdxX64xX2dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xXcaxX73xX2dxXaxX12xXcxXfdxX38xX3xX5xX351xXdxX3xXc0xX1fxX3xX15xX18exXdxX3xX73xX20xX15xX16xX3xXexX3e2xX15xX16xX3xXc0xX390xX15xX3xXexX30xXdxX3xX73xX146xX3xXd9xX15xX3xXexX20xX2dxXcfxX15xX3xXc9xXd3xX351xX15xX16xX3xX7xX4a6xXexX3xXc9xXc5xX3xXexX1xXe1xX3xXd8xXd9xXexX3xX13xXdxX15xX1xX3xX57xX3xX70xX18bxX3xX355xXc5xX15xX16xXa8xX3xXc5xX15xX16xX3xX158xX16xX20xX2dxX15cxX15xX3xX2bexX3e2xX15xX3xX342xX104xX20xXa8xX3xX15fxX1xX122xX3xX4xX1xX4e2xX3xXexXe1xX4xX1xX3xX491xX151xX158xX2c3xX3xXcxX15fxX3xX70xX18bxX3xX158xX18exXdxX3xXexX1xX112xX6xX3xX15xX1xX360xX15xX3xX73xX146xX3xXd9xX15xX3xX15xX18bxX2dxX3xXc9xX14xX3xXexX3e2xX15xX16xX3xX196xX196xX22dxX3xXexXfdxXdxXe7xX20xX3xX491xX342xX2c3xX3xX7xXcaxX3xXc0xXabxXdxX3xXexX14dxX15xX16xX3xXc0xX390xX15xX3xXbxX1xX10dxX3xX73xX20xX2dxXe7xXexX3xX171xX6xX15xX3xXc9xX398xX20xXd6xX3xX379xXd8xXd9xX4xX3xX171xXd9xX4xX3xX15xX10dxX20xX3xXc0xX1fxX3xXexXc1xX15xX1xX3xXexXfdxX30xX15xX16xX3xXexX3e2xX15xX16xX3xXc0xX390xX15xX3xX5xX18bxX3xXfdxX12fxXexX3xXc9xX161xX15xX16xXd6xX3x145b5xXdxX10dxX15xX16xX3xXexX20xX2dxXcfxX15xX3xXc9xXd3xX351xX15xX16xX3xX7xX4a6xXexX3xXd8xXd9xXexX3xX13xXdxX15xX1xX3xX57xX3xX70xX18bxX3xX355xXc5xX15xX16xXa8xX3xXc9xX470xX2dxX3xX5xX18bxX3xX3dxX18exXexX3xXexXfdxXcaxX15xX16xX3xXexXd9xX3dxX3xXexX20xX2dxXcfxX15xX3xXc9xXd3xX351xX15xX16xX3xX7xX4a6xXexX3xXc9xXc5xX3xXexX1xXe1xX3xX138xX3xX70xX18bxX3xX158xX18exXdxX3xXc0xX18bxX3xXexXfdxXcaxX15xX16xX3xXexX1xX146xX4xX3xX1xXdxXe7xX15xX3xX73xX146xX3xXd9xX15xX3xX15xX18bxX2dxX3xXc9xX14xX3xX4xX122xX3xXbxX1xXd9xXexX3xX7xXdxX15xX1xX3xXc0xX1fxX3xXc0xX390xX15xX148xX3xX57xX3xXc5xX15xX16xX3xX342xX104xX20xX3xXexX1xX112xX6xX3xX15xX1xX360xX15xXd6xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX55xXexX57xX6xX5xXdxX16xX15xX5dxX3xX5fxX20xX7xXexXdxX64xX2dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xXcaxX73xX2dxXaxX12xX86dxX15xX16xX3xX342xX104xX20xX3xX4xX1xXcaxX3xXfdxX401xX15xX16xX3xXc9xX470xX2dxX3xX5xX18bxX3xX73xX146xX3xXd9xX15xX3xX73xXcaxX3xX151xX18exX3xX4c9xXdxX6xXcaxX3xXexX1xXc5xX15xX16xX3xXc0xX360xX15xX3xXexX38xXdxX3xX5xX18bxX3dxX3xX4xX1xX4e2xX3xXc9xX398xX20xX3xXexXd3xXa8xX3xXexX20xX2dxX3xX15xX1xXdxX10dxX15xX3xXc5xX15xX16xX3xX4xX41xX15xX16xX3xXc9xX620xX15xX16xX3xXexXc1xX15xX1xX3xXc0xXabxXdxX3xXdcxX20xX6xX15xX3xXc9xXdxX315xX3dxX3xX4xX4e2xX6xX3xX4xX104xX3xXexXfdxXdxX3xXc0xX1fxX3xXc0xXdxXe7xX4xX3xXdcxX20xX38xX15xX3xX5xX107xX3xX73xX146xX3xXd9xX15xX3xXexX112xX3xX22xX1xX470xX20xX3xXexX1xXdxXcfxXexX3xXexX1xXdxXcfxXexX3xX22xXcfxXa8xX3xXc9xX398xX20xX3xXexXd3xXa8xX3xXexX1xXdxX3xX4xXc5xX15xX16xX3xXc0xX18bxX3xX7xX6xX20xX3xX15xX18bxX2dxX3xX4xX27xX15xX3xX22xXdxX315xX3dxX3xXexXcaxXd9xX15xX3xXbxX1xX38xXdxX3xXc9xXd3xXd4xX4xX3xXexX1xX146xX4xX3xX1xXdxXe7xX15xX3xXc9xX161xX15xX16xX3xXexX1xX10xXcaxX3xXdcxX20xX2dxX3xXc9xXe1xX15xX1xXd6xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX55xXexX57xX6xX5xXdxX16xX15xX5dxX3xX5fxX20xX7xXexXdxX64xX2dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xXcaxX73xX2dxXaxX12xXaxX2bexXdxXe7xX4xX3xXdcxX20xX38xX15xX3xX5xX107xX3xX15xX1xX3cfxX15xX16xX3xXexX20xX2dxXcfxX15xX3xXc9xXd3xX351xX15xX16xX3xX7xX4a6xXexX3xXc9xXc5xX3xXexX1xXe1xX3xX4xX38xX3xX15xX16xX398xX3dxX3xX4xX38xX3xX15xX14dxXdxX3xX5xX18bxX3xX1xXcfxXexX3xX7xX46bxX4xX3xX22xX1xX122xX3xX22xX1xX3e2xX15xXd6xX3xX15fxX1xXd9xXexX3xX7xXdxX15xX1xX3xXc0xX1fxX3xXc0xX390xX15xX3xX4xX41xX15xX16xX3xX73xX15cxX3xX55xX38xX2dxX3xXfdxX6xXa8xX3xX15xX1xXd3xX15xX16xX3xXbxX1xX38xXdxX3xXc9xX38xX3dxX3xX171xX38xXcaxX3xX15xX16xX20xX2dxX10dxX15xX3xXexX3e2xX15xX16xX3xXc9xX161xX15xX16xX3xXdcxX20xX2dxX3xXc9xXe1xX15xX1xXa8xX3xXc0xXdxXe7xX4xX3xX16xXdxXd9xX3dxX3xX7xXd9xXexX3xXbxX1xX38xXdxX3xX4xX1xX4f5xXexX3xX4xX1xX101xX3xXc9xX315xX3xXexX1xX146xX4xX3xX7xX146xX3xX5xX18bxX3dxX3xX171xX6xXcaxX3xX15xX1xXdxX10dxX20xX3xXc9xX161xX15xX16xX3xXc0xX390xX15xX3xX3dxX12fxX2dxX3xX15xX1xXdxX10dxX20xXa8xX3xX22xX1xXc5xX15xX16xX3xX5xX14xX15xX16xX3xXbxX1xX1axX148xX3xX57xX3xXc5xX15xX16xX3xX342xX104xX20xX3xX22xX1xXf4xX15xX16xX3xXc9xXe1xX15xX1xXd6xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX55xXexX57xX6xX5xXdxX16xX15xX5dxX3xX5fxX20xX7xXexXdxX64xX2dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xXcaxX73xX2dxXaxX12xX15fxX1xXd9xXexX3xX171xXdxX315xX20xX3xXexX30xXdxX3xX171xX20xX14dxXdxX3xXexXdxXcfxXbxX3xX55xX161xX4xXa8xX3xXcxX14dxX15xX16xX3xX171xX1axX3xXexX1xXd3xX3xX158xX16xX20xX2dxX15cxX15xX3xX15fxX1xX161xX3xXcxXfdxX165xX15xX16xX3xX22xX1xXf4xX15xX16xX3xXc9xXe1xX15xX1xX3xX4xXd9xX4xX3xX107xX3xX22xXdxXcfxX15xXa8xX3xX22xXdxXcfxX15xX3xX15xX16xX1xXe1xX3xX4xX4e2xX6xX3xX4xX104xX3xXexXfdxXdxX3xXc0xX1fxX3xX4xXd9xX4xX3xXc0xX12fxX15xX3xXc9xX1fxXa8xX3xXexXfdxXcaxX15xX16xX3xXc9xX122xX3xX4xX122xX3xXc0xX12fxX15xX3xXc9xX1fxX3xX5xX14xX15xX16xX3xXbxX1xX1axX3xXc9xX1fxX20xX3xX5xX18bxX3xX15xX1xX3cfxX15xX16xX3xX15xX18exXdxX3xX73xX20xX15xX16xX3xXc9xX6xX15xX16xX3xXc9xXd3xXd4xX4xX3xXdcxX20xX6xX15xX3xXexX470xX3dxXa8xX3xX4xX1xX126xX3xXc9xX30xXcaxX3xX55xX104xX3xX5xX107xXd6xX3xX379xXd8xX1xX161xX15xX16xX3xXexXc5xXdxX3xX55xXdxX15xX3xX15xX16xX1xXdxX10dxX3dxX3xXexX161xX4xX3xXexXdxXcfxXbxX3xXexX1xX20xXa8xX3xXbxX1xX38xX15xX3xXd9xX15xX1xX3xXc0xXabxXdxX3xX38exX20xX390xX4xX3xX1xX18exXdxX3xXc0xX18bxX3xX4xX41xX15xX16xX3xX4xX122xX3xXexXfdxXd9xX4xX1xX3xX15xX1xXdxXe7xX3dxX3xX4xX4e2xX6xX3xX3dxXc1xX15xX1xX3xXexXfdxXcaxX15xX16xX3xX55xX10xX3dxX3xX55xX3a9xXexX3xX16xXdxX38xXdxX3xXdcxX20xX2dxXcfxXexX148xX3xX57xX3xXcxX14dxX15xX16xX3xX151xX1axX3xXexX1xXd3xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xd76fxXd6xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX55xXexX57xX6xX5xXdxX16xX15xX5dxX3xX5fxX20xX7xXexXdxX64xX2dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xXcaxX73xX2dxXaxX12xX355xX1fxX3xX4xX360xXbxX3xXexXabxXdxX3xX15xX18exXdxX3xX73xX20xX15xX16xX3xX4xX104xX3xXexXfdxXdxX3xX15xX10dxX20xX3xXc0xX1fxX3xXexXc1xX15xX1xX3xXexXfdxX30xX15xX16xX3xX5xX14xX15xX16xX3xXbxX1xX1axXa8xX3xXcxX14dxX15xX16xX3xX151xX1axX3xXexX1xXd3xX3xX158xX16xX20xX2dxX15cxX15xX3xX15fxX1xX161xX3xXcxXfdxX165xX15xX16xX3xX22xX1xXf4xX15xX16xX3xXc9xXe1xX15xX1xX3xXexX1xX6xX3dxX3xX15xX1xX41xX15xX16xX3xXc0xX18bxX3xX5xX14xX15xX16xX3xXbxX1xX1axX3xX5xX398xX15xX3xX15xX18bxXcaxX3xX4xX41xX15xX16xX3xXc9xXd3xXd4xX4xX3xX4xX104xX3xXexXfdxXdxX3xXbxX1xX38xX15xX3xXd9xX15xX1xX3xXc0xX18bxX3xXc9xX470xX2dxX3xX5xX18bxX3xX15xX18exXdxX3xX73xX20xX15xX16xX3xX4xX104xX3xXexXfdxXdxX3xX4xX27xX15xX3xX171xX46bxX4xX3xX55xX161xX4xXd6xX3xX379xXd8xXd9xX4xX3xX171xXd9xX4xX3xX15xX10dxX20xX3xXc0xX1fxX3xXc0xX12fxX15xX3xX15xX30xX15xX3xX5xX14xX15xX16xX3xXbxX1xX1axX3xXfdxX12fxXexX3xXc9xX161xX15xX16xXd6xX3xX13xX398xX15xX3xX15xX18bxX2dxX3xX4xXd9xX4xX3xX171xXd9xX4xX3xX15xX1xX12fxX15xX3xX3dxX30xX15xX1xX3xXc0xX1fxX3xXc0xX12fxX15xX3xXc9xX1fxX3xX5xX14xX15xX16xX3xXbxX1xX1axXa8xX3xXc9xX161xX15xX16xX3xX5xX18bxX3xX5xX14xX15xX16xX3xXbxX1xX1axX3xX15xX1xXdxX1fxX20xX3xX22xX1xXdxX3xX4xX27xX15xX3xX15xX16xX20xX2dxX3xX1xX30xXdxX3xX1xX34xX15xX3xX4xX38xX3xXexX1xX6xX3dxX3xX15xX1xX41xX15xX16xXa8xX3xX4xX27xX15xX3xX5xXabxX15xX3xX1xX34xX15xX3xX4xX38xX3xXexX1xX6xX3dxX3xX15xX1xX41xX15xX16xX3xXc0xXc1xX3xX5xX14xX15xX16xX3xXbxX1xX1axX3xX4xX122xX3xXc9xXcaxX15xX16xX3xXc9xXcfxX3dxX3xXc9xXd3xXd4xX4xX3xXc9xX470xX20xXd6xX3xXd8xXd9xX4xX3xXdcxX20xX2dxX3xXc9xXe1xX15xX1xX3xX1xXdxXe7xX15xX3xX15xX6xX2dxX3xXc9xX1fxX20xX3xX22xX1xXf4xX15xX16xX3xXc9xXe1xX15xX1xX3xXfdxXfexX3xX7xX101xX3xX55xX104xX3xX5xX107xX3xX15xX16xX1xXdxX10dxX3dxXa8xX3xXc0xX18bxX3xXc0xX112xX6xX3xXdcxX20xX6xX3xX4xX41xX15xX16xX3xXc9xX14xX3xX4xX122xX3xX4xX1xX126xX3xXc9xX30xXcaxXa8xX3xX4xX1xX12fxX15xX3xX4xX1xX126xX15xX1xX3xX138xX3xX15xX1xXdxX1fxX20xX3xX5xX141xX15xX1xX3xXc0xX146xX4xXd6xX3xXd8xX1xX126xX3xXc9xX30xXcaxX3xXc9xX315xX3xX16xXdxX38xX3dxX3xX171xXabxXexX3xX5xX14xX15xX16xX3xXbxX1xX1axX3xX15xX16xX6xX2dxX3xX4xX38xX3xXc0xXdxXe7xX4xX3xXexX14dxX3xX4xX1xX46bxX4xX3xX1xX18exXdxX3xX1xX165xXbxXa8xX3xX5xX15cxX3xX1xX18exXdxX3xXc0xX18bxX3xXexXabxXdxX3xXc9xX470xX2dxX3xXexXdxXcfxXbxX3xXexXab3xX4xX3xX5xX18bxX3dxX3xXdcxX20xX2dxXcfxXexX3xX5xXdxXe7xXexX3xXc0xX1fxX3xX15xX18exXdxX3xX73xX20xX15xX16xX3xXbxX1xX27xX15xX16xXa8xX3xX4xX1xX390xX15xX16xX3xX5xX14xX15xX16xX3xXbxX1xX1axXa8xX3xXexX1xX146xX4xX3xX1xX18bxX15xX1xX3xXexXdxXcfxXexX3xX22xXdxXe7xX3dxX148xX3xX57xX3xXcxX14dxX15xX16xX3xX171xX1axX3xXexX1xXd3xX3xX15xX1xX12fxX15xX3xX3dxX30xX15xX1xXd6xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX55xXexX57xX6xX5xXdxX16xX15xX5dxX3xXfdxXdxX16xX1xXexXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xXcaxX73xX2dxXaxX12xX0xX7xXexXfdxXcaxX15xX16xX12xXb34xX491xdd2bxX158xX3xX13x14245xX158xX4c9xX0xX45xX7xXexXfdxXcaxX15xX16xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX342xXcaxX20xXfdxX4xX10xXaxX12xX158xX16xX20xX620xX15xX5dxX3xXexX20xXcaxXdxXexXfdxX10xXd6xXc0xX15xX0xX45xXbxX12
congthanh