3 ô tô tông nhau liên hoàn trên quốc lộ 1 ở Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Vụ va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Thạch Liên (Thạch Hà, Hà Tĩnh) khiến các phương tiện lưu thông qua khu vực này gặp khó khăn.
1c67x59c3x672fx1f74x79abxae41x3249x1c94xa430xX7xae35x3bcax43c3x59bex7a0fx99a4xX5x4200xXax2542x2ebdxX3x64bexX3xXexX15xX3xXexX15x67afx8523xX3xX1cxX1xX6x3a1axX3xX5xXdx436fxX1cxX3xX1xb054x894bxX1cxX3xXex574dxX26xX1cxX3x6fa9xX22x6274xX4xX3xX5x5555xX3xX2xX3x6daexX3x2b84xX2bxX3xXcx6e80xX1cxX1xX0x83b4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX10xX6x7629xXaxX12x3684x84cdxX3x30dcxX6xX3xX4xX1x72f0x3b3axX3xX5xXdxX26xX1cxX3xX1xX2axX2bxX1cxX3xX1dxXdx61c1xX6xX3xX13xX3xX15xX3xXexX15xX3xXexX2fxX26xX1cxX3xX33xX22xX35xX4xX3xX5xX39xX3xX2xX3xad93xX2axX64xX1cxX3xX33xX22xX6xX3x224cx9114xX3xXcxX1xX64xX4xX1xX3x9531xXdxX26xX1cxX3x4c29xXcxX1xX64xX4xX1xX3xX3fxX2bxa917xX3xX3fxX2bxX3xXcxX43xX1cxX1x7117xX3x8a5cxX1xXdx6e9bxX1cxX3xX4x2f3axX4xX3xXbxX1x352ax4e71xX1cxX1dxX3xXexXdx711dxX1cxX3xX5xXc3xX22xX3xXexX1xX15xX1cxX1dxX3xX33xX22xX6xX3xXb7xX1xX22xX3xX5fx6026xX4xX3xX1cxX2bx7661xX3xX1dx8d51xXbxX3xXb7xX1x806exX3xXb7xX1x2c61xX1cxb1d1xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx82a4xX2axX59xXe5xXaxX12xX0xXdxX65xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xX4xX10x625dxX2ax50efx8a14xX10xX4xXexX3xX59xX1dxX65xX10xX59xXdxX6xX3xX5fxXdxX59xX10xX2axX3xX65xXbx25c4xX3xXdxb033xX10xX1cxXexX10xX2fxXaxX3xX7xXexXe5xX5xX10xX9xXax8f85xXdxX59xXexX1xae6bxX3xX2x5ad7xX14ax4b8ax4993xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX147xX3xX13x292bxX14axXbxX95xX14dxXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX47xX6xXbxXbxX7xX47xX2axXbxX10xX1cxX47xX65xX10xX59xXdxX6xX47xXexX1xX22xX65xX11axa6abxXbxX9xX1cxX10xX142xX7xX47xX158xX158xX158xX14axX47xX2x5c1dxX158xX59xX13xX2x3009xX13xX2xX158xX188xXexX2x63cdx5703xX5x6939xX118xX6xX1cxX1xX118xX4xX5xXdxXbxXf3xX11bxXbxX1dxXaxX3xX59xX6xXexX6xX118xXexXe5xXbxX10xX9xXaxX5fxXdxX59xX10xX2axX47xX65xXbxX130xXaxX3xX59xX6xXexX6xX118xX10xX1cxX4xX2axX59xX10xX9xXaxX5cx352bxX188xXe5x6b92xXb7x5e22xX7x98b7xX6xX2fxX5xX33xX1cxX103x4ef9xX158xX3fx59fbxX133xX1cexa84dx3570x96f3xX11bx2094xX5cxX11axX158xXb7x55c1xX142xX1dxX194xXexX1e3xXbxX1xX130xX197x4d5fxXbxX1dfxX18dxX194xX5fx6193xX1f8xXexX2axX59x714bxX5cxX1dxX1cexXexXe5xX194xX1f8xX1d0xX11bxX4xX10xX2fx9174xX197xX130xX7xX33xX6xX1dcxX1fdx6788xX5xX1f2xX2xX1e8xX130xX13xX10xX2axX14axX95xX1e0x5a7exX2axX1dcxX14axX212xX95xX1cexX195xX1d0xX11bxX133xX1cbx9366xX14cxX158xX103xXb7xXexX195xX22xX103xX1cexX1cexX59xXexX7xX1dfxX21exX194xX1e3xX142xXb7xX103xX22xX197xX1dfx92ccxXbxX197xX4xX33xX1d0xX242xX1cxX33xX133xXaxX3xX59xX6xXexX6xX118xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX59xX6xXexX6xX118xX6xX2fxX1dxX7xX9xXaxX130xX2xXf3xX188xX188xX147xX14axX147xX2xX194xX197xX147xX14axX147xX2xX147xX2xX147xX2xX14axX14axX14cxX147xX14axX147xX2xX158xX18dxX14axX147xX195xX158xX14axXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX2axX59xXe5xXaxX3xX7xXexXe5xX5xX10xX9xXaxXexX10xX95xXexX118xX6xX5xXdxX1dxX1cxX147xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX2fxX14dxXaxX12xX0xX7xXexX2fxX2axX1cxX1dxX12xX5cxXdxX59xX10xX2axX147xX3xX3fxXdxXcaxX1cxX3xXexX2fxXc3x535cxX1cxX1dxX3xX5fxX5dxX3xXcxX22axX1e0xXcxX3xX0xX47xX7xXexX2fxX2axX1cxX1dxX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX2axX59xXe5xXaxX12xX5cxX2bxX2axX3xXb7xX1xX2axa39bxX1cxX1dxX3xX2xX195xX1xX13xX14axX3xX1cxX1dxX2bxXe5xX3xX2xX18dxX47xX188xXacxX3xX95xX10xX3xX15xX3xXexX15xX3xXb7xX1xXbexX4xX1xX3xX158xX130xX3xX4xX1xa327xX3xX65xX6xX1cxX1dxX3xX103xX1d0xX21exX3xX13xX195xX103xX3x80bbxX3xX14axX13xX14axXf3xX2xX14axX3xXa3xX4xX1xXc3xX6xX3xX2fx5771xX3xX59xX6xX1cxX1xX3xXex30f0xX1cxX1xX3xXexX2bxXdxX3xX95xXbaxXb5xX3xX59xXdxX3xX4xX1xX22xXe5x7864xX1cxX3xXexX2fxX26xX1cxX3xX33xX22xX35xX4xX3xX5xX39xX3xX2xX3xXexX1xX10xX2axX3xX1xXc3x4461xX1cxX1dxX3xX22axX6xX65xX3xX33cxX3xX103x960exX4xXacxX3xXb7xX1xXdxX3xX8cxXbaxX1cxX3xX8cxX2axX64xX1cxX3xX33xX22xX6xX3xXexX1xX15xX1cxX3xX1f2xX1x8fd9xX3xX20axX22x9046xXacxX3xX95xX96xX3xXcxX1xX64xX4xX1xX3xX9exXdxX26xX1cxX3xXexX1x9d35xX3xX11ax2259xXexX3xX1cxX1dxX2d4xX3xX8cx638cxX65xX3xX5fxX2bxX2axX3xX8cxX22xX15xXdxX3xX95xX10xX3xX11ax71c0xX1cxX3xX65xX6xX1cxX1dxX3xX103xX1d0xX21exX3xX13xX195xX133xX3xX33cxX3xX158xX197xX2xXf3xX195xX130xX3xX4xX1xX64xXe5xX3xX4x61d5xX1cxX1dxX3xX4xX1xXdx405axX22xX3xXbxX1xX354xX6xX3xXexX2fxXc3xX380xX4xXf3xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX2axX59xXe5xXaxX12xX0xXdxX65xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX133xX10xX1cxXexX10xX2fxX3xX59xXexX1xX22xX65xX11axXaxX3xX7xXexXe5xX5xX10xX9xXaxX142xXdxX59xXexX1xX147xX3xX18dxX158xX14axXbxX95xX14dxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX147xX3xX188xX130xX195xXbxX95xX14dxXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX47xX47xXdxXf3xX11axX6xX2axX1xX6xXexXdxX1cxX1xXf3xX5fxX1cxX47xX1cxX10xX142xX7xX47xX158xX158xX158xX14axX47xX2xX188xX158xX59xX13xX2xX18dxX13xX158xX14axX194xXexX195xX197xX2xX158xX194xX5xX14axXf3xX11bxXbxX1dxX17axX2fxX9xX195xX195xX197xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX3xXexX15xX3xXexX15xX1cxX1dxX3xX1cxX1xX6xX22xX3xX5xXdxX26xX1cxX3xX1xX2axX2bxX1cxX3xXexX2fxX26xX1cxX3xX33xX22xX35xX4xX3xX5xX39xX3xX2xX3xX3dxX3xX3fxX2bxX3xXcxX43xX1cxX1xXaxX3xX142xXdxX59xXexX1xX9xXaxX18dxX158xX14axXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX188xX130xX195xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX6xXbxXexXdxX2axX1cxXaxX3xX7xXexXe5xX5xX10xX9xXaxXexX10xX95xXexX118xX6xX5xXdxX1dxX1cxX147xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX2fxX14dxXaxX12xX9exXe0xX4xX3xX5xXc3xa786xX1cxX1dxX3xX4xX1x4aadxX4xX3xX1cxXf1xX1cxX1dxX3xXexXdxXbaxX1cxX3xX1xX2bxX1cxX1xX3xX8cxXdxX3ffxX22xX3xXexX2fxX6xX3xX1cxX1dxX22xXe5xX26xX1cxX3xX1cxX1xX3c9xX1cxX3xX5fxX5dxX3xXexX6xXdxX3xX1cxX64xX1cxXf3xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX2axX59xXe5xXaxX12xX21exX6xX22xX3xX4xX3a7xX3xX5fxX6xX3xX4xX1xX64xX65xXacxX3xX4xX305xX3xX158xX3xXbxX1xXc3xXc4xX1cxX1dxX3xXexXdxXcaxX1cxX3xX4xX3f8xX1cxX1dxX3xX59x5e1axX1cxX1dxX3xX5xX64xXdxXf3xX3x266cxX3a7xX1cxX1dxX3xX5xX3a7xX4xX3xX1cxX2bxXe5xXacxX3xX95xX10xX3xX15xX3xXexX15xX3xX4xX2axX1cxX3xX65xX6xX1cxX1dxX3xX103xX1d0xX21exX3xX13xX18dxX1fdxX3xX33cxX3xX13xX18dxX195xXf3xX13xX13xX3xX59xXdxX3xX4xX1xX22xXe5xX367xX1cxX3xXexX5a5xX3xXbxX1xX354xX6xX3xX7xX6xX22xX3xXb7xX1xX15xX1cxX1dxX3xXb7xa76fxXbxX3xXexX2fxXbexX1cxX1xX3xX8cxX96xX3xX8cxX3c9xX65xX3xX5fxX2bxX2axX3xXbxX1xad17xX1cxX3xX8cxX22xX15xXdxX3xX4x8698xX6xX3xX15xX3xXexX15xX3xXb7xX1xXbexX4xX1xXf3xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX2axX59xXe5xXaxX12xX5cxX6xX3xX4xX1xX64xX65xX3xX8cxX96xX3xXb7xX1xXdxXbaxX1cxX3xXbxX1xX611xX1cxX3xX8cxX611xX22xX3xX5fxX2bxX3xXbxX1xX611xX1cxX3xX8cxX22xX15xXdxX3xX4xX61axX6xX3xX15xX3xXexX15xX3xXb7xX1xXbexX4xX1xX3xX158xX130xX3xX4xX1xX32dxX3xX11axX5fbxX3xX1xXc3xX3xX1x8317xX1cxX1dxX3xXb7xX1xXbexX3xX1cxXe8xX1cxX1dxXf3xX3x8975xX3xXexX15xX3xX4xX2axX1cxX3xX4x6392xX1cxX1dxX3xX11axX5fbxX3xX65xXedxXbxX3xX65x2dd6xX2axX3xXbxX1xX611xX1cxX3xX8cxX611xX22xX3xX5fxX2bxX3xX1xX15xX1cxX1dxX3xX95xX10xX3xXbxX1xX354xX6xX3xX11axX26xX1cxX3xXexX6xXe5xX3xX5xXbexXdxXf3xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX2axX59xXe5xXaxX12xX0xXdxX65xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX133xX10xX1cxXexX10xX2fxXaxX3xX7xXexXe5xX5xX10xX9xXaxX142xXdxX59xXexX1xX147xX3xX18dxX158xX14axXbxX95xX14dxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX147xX3xX188xX130xX195xXbxX95xX14dxXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX47xX47xXdxXf3xX11axX6xX2axX1xX6xXexXdxX1cxX1xXf3xX5fxX1cxX47xX1cxX10xX142xX7xX47xX158xX158xX158xX14axX47xX2xX188xX158xX59xX13xX2xX18dxX13xX158xX2xX195xXexX197xX130xX194xX158xX14axX5xX14axXf3xX11bxXbxX1dxX17axX2fxX9xX158xX195xX14axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX3xXexX15xX3xXexX15xX1cxX1dxX3xX1cxX1xX6xX22xX3xX5xXdxX26xX1cxX3xX1xX2axX2bxX1cxX3xXexX2fxX26xX1cxX3xX33xX22xX35xX4xX3xX5xX39xX3xX2xX3xX3dxX3xX3fxX2bxX3xXcxX43xX1cxX1xXaxX3xX142xXdxX59xXexX1xX9xXaxX18dxX158xX14axXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX188xX130xX195xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX6xXbxXexXdxX2axX1cxXaxX3xX7xXexXe5xX5xX10xX9xXaxXexX10xX95xXexX118xX6xX5xXdxX1dxX1cxX147xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX2fxX14dxXaxX12xX133xXbexX4xX3xXbxX1xXc3xXc4xX1cxX1dxX3xXexXdxXcaxX1cxX3xX59xXdxX3xX4xX1xX22xXe5xX367xX1cxX3xX33xX22xX6xX3xXb7xX1xX22xX3xX5fxXe0xX4xX3xX95xX305xXe5xX3xX2fxX6xX3xX5fxX5dxX3xXcxX22axX1e0xXcxX3xX1dxXe8xXbxX3xXb7xX1xXedxX3xXb7xX1xXf1xX1cxXf3xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX2axX59xXe5xXaxX12xX5cxX5dxX3xXcxX22axX1e0xXcxX3xXb7xX1xX15xX1cxX1dxX3xX1dxX3c9xXe5xX3xXexX1xXc3xXc4xX1cxX1dxX3xX5fxX2axX1cxX1dxX3xX5fxX3ffxX3xX1cxX1dxXc3xX2d4xXdxX3xX1cxX1xXc3xX1cxX1dxX3xX8cxX96xX3xXb7xX1xXdxXbaxX1cxX3xX1dxXdxX6xX2axX3xXexX1xX15xX1cxX1dxX3xX33xX22xX6xX3xXb7xX1xX22xX3xX5fxXe0xX4xX3xX1dxXe8xXbxX3xXb7xX1xXedxX3xXb7xX1xXf1xX1cxXf3xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX2axX59xXe5xXaxX12xX22axX1dxX6xXe5xX3xX7xX6xX22xX3xX5fxX5dxX3xX5fxXdxXcaxX4xXacxX3xX5xXe0xX4xX3xX5xXc3xX531xX1cxX1dxX3xX133xX21exX1e0xXcxX3xX4xXedxX3xX65xXe8xXexX3xX3dxX3xX1xXdxXcaxX1cxX3xXexX2fxXc3xX2d4xX1cxX1dxX3xXbxX1xX3c9xX1cxX3xX5xX22xX3d9xX1cxX1dxX3xX1dxXdxX6xX2axX3xXexX1xX15xX1cxX1dxX3xX5fxX2bxX3xX8cxXdxX3ffxX22xX3xXexX2fxX6xX3xX1cxX1dxX22xXe5xX26xX1cxX3xX1cxX1xX3c9xX1cxX3xX5fxX5dxX3xXcxX22axX1e0xXcxXf3xX0xX47xXbxX12xX0xX59xXdxX5fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX59xX2fxX10xX5xX6xXexX10xX59xXaxX12xX0xX7xXexX2fxX2axX1cxX1dxX12xXcxXdxX1cxX3xX5xXdxX26xX1cxX3xX33xX22xX6xX1cxX147xX0xX47xX7xXexX2fxX2axX1cxX1dxX12xX0xX22xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX118xXexX1xX22xX65xX11axX118xX6xX1cxX59xX118xX7xX6xXbxX2axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX68fxX3xXexX15xX3xXexX305xXdxX3xX5fxX6xX3xX4xX1xX64xX65xX3xX5fxX380xXdxX3xX95xX10xX3xX65xXbexXe5xX3xXexX2fxX26xX1cxX3xXexX22xXe5xXbaxX1cxX3xXexX2fxXbexX1cxX1xX3xXcxX1f2xX3xX3fxX2bxX3xXcxX43xX1cxX1xXacxX3xX1cxX1dxXc3xX2d4xXdxX3xX8cxX2bxX1cxX3xX15xX1cxX1dxX3xX11axX5fbxX3xXf3xXf3xXf3xXaxX3xX1xX2fxX10xX1d2xX9xXaxX47xX6xX1cxX118xX1cxXdxX1cxX1xX118xXexX2fxX6xXexX118xXexX22xX47xX2axX118xXexX2axX118xXexX6xXdxX118xX5fxX6xX118xX4xX1xX6xX65xX118xX5fxX2axXdxX118xX95xX10xX118xX65xX6xXe5xX118xXexX2fxX10xX1cxX118xXexX22xXe5xX10xX1cxX118xXexX2fxX6xX1cxX1xX118xXexXbxX118xX1xX6xX118xXexXdxX1cxX1xX118xX1cxX1dxX22xX2axXdxX118xX59xX6xX1cxX118xX2axX1cxX1dxX118xX11axXdxX118xXexX1xX22xX2axX1cxX1dxX118xX1cxX6xX1cxX1dxX47xX158xX13xX14axX2xX14axX13xXf3xX1xXexX65xXaxX12xX0xXdxX65xX1dxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX47xX65xX10xX59xXdxX6xX47xX2xX158xX14axX47xX1cxX10xX142xX7xX47xX158xX158xX2xX188xX47xX2xX188xX158xX59xX13xX2xX195xX130xX2xX2xX2xXexX18dxX14axX188xX195xX195xX5xX14axXf3xX11bxXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX3xXexX15xX3xXexX15xX1cxX1dxX3xX1cxX1xX6xX22xX3xX5xXdxX26xX1cxX3xX1xX2axX2bxX1cxX3xXexX2fxX26xX1cxX3xX33xX22xX35xX4xX3xX5xX39xX3xX2xX3xX3dxX3xX3fxX2bxX3xXcxX43xX1cxX1xXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxX5fxX12xX0xX7xXexX2fxX2axX1cxX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX68fxX3xXexX15xX3xXexX305xXdxX3xX5fxX6xX3xX4xX1xX64xX65xX3xX5fxX380xXdxX3xX95xX10xX3xX65xXbexXe5xX3xXexX2fxX26xX1cxX3xXexX22xXe5xXbaxX1cxX3xXexX2fxXbexX1cxX1xX3xXcxX1f2xX3xX3fxX2bxX3xXcxX43xX1cxX1xXacxX3xX1cxX1dxXc3xX2d4xXdxX3xX8cxX2bxX1cxX3xX15xX1cxX1dxX3xX11axX5fbxX3xXf3xXf3xXf3xXaxX3xX1xX2fxX10xX1d2xX9xXaxX47xX6xX1cxX118xX1cxXdxX1cxX1xX118xXexX2fxX6xXexX118xXexX22xX47xX2axX118xXexX2axX118xXexX6xXdxX118xX5fxX6xX118xX4xX1xX6xX65xX118xX5fxX2axXdxX118xX95xX10xX118xX65xX6xXe5xX118xXexX2fxX10xX1cxX118xXexX22xXe5xX10xX1cxX118xXexX2fxX6xX1cxX1xX118xXexXbxX118xX1xX6xX118xXexXdxX1cxX1xX118xX1cxX1dxX22xX2axXdxX118xX59xX6xX1cxX118xX2axX1cxX1dxX118xX11axXdxX118xXexX1xX22xX2axX1cxX1dxX118xX1cxX6xX1cxX1dxX47xX158xX13xX14axX2xX14axX13xXf3xX1xXexX65xXaxX12xX68fxX3xXexX15xX3xXexX305xXdxX3xX5fxX6xX3xX4xX1xX64xX65xX3xX5fxX380xXdxX3xX95xX10xX3xX65xXbexXe5xX3xXexX2fxX26xX1cxX3xXexX22xXe5xXbaxX1cxX3xXexX2fxXbexX1cxX1xX3xXcxX1f2xX3xX3fxX2bxX3xXcxX43xX1cxX1xXacxX3xX1cxX1dxXc3xX2d4xXdxX3xX8cxX2bxX1cxX3xX15xX1cxX1dxX3xX11axX5fbxX3xXf3xXf3xXf3xX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX2fxX2axX1cxX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xX133xX3a7xX3xX5fxX6xX3xX4xX1xX64xX65xX3xX65xX64xX1cxX1xX3xX1dxXdxX73xX6xX3xX15xX3xXexX15xX3xXexX305xXdxX3xX5fxX380xXdxX3xX95xX10xX3xX65xXbexXe5xX3xXexX2fxX26xX1cxX3xX20axX9exX2xX3xXexX22xXe5xXbaxX1cxX3xXexX2fxXbexX1cxX1xX3xXcxX1f2xX3xX3fxX2bxX3xXcxX43xX1cxX1xX3xXb7xX1xXdxXbaxX1cxX3xX1cxX1dxXc3xX2d4xXdxX3xX8cxX2bxX1cxX3xX15xX1cxX1dxX3xX3dxX3xXexX1xX5fbxX3xXexX2fxX3c1xX1cxX3xXcxX1xX64xX4xX1xX3xX3fxX2bxX3xXa3xX1xX22xXe5xXcaxX1cxX3xXcxX1xX64xX4xX1xX3xX3fxX2bxXb5xX3xX11axX5fbxX3xXexX1xXc3xXc4xX1cxX1dxX3xX1cxXe8xX1cxX1dxXf3xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxX5fxX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX242xX10xX3xXexX305xXdxX3xXexX15xX1cxX1dxX3xX15xX3xXexX15xX3xX195xX3xX4xX1xX32dxX3xX8cxX6xX1cxX1dxX3xX4xX1xX2d4xX3xX8cxaceaxX1cxX3xX8cxX681xXacxX3xX20axX9exX2xX3xX8cxX2axX64xX1cxX3xX33xX22xX6xX3xX133x2212xX65xX3xX242xX22xXe5xX26xX1cxX3xX11axX5fbxX3xXbexX4xX1xX3xXexX38bxX4xXaxX3xX1xX2fxX10xX1d2xX9xXaxX47xX6xX1cxX118xX1cxXdxX1cxX1xX118xXexX2fxX6xXexX118xXexX22xX47xX95xX10xX118xXexX6xXdxX118xXexX2axX1cxX1dxX118xX2axX118xXexX2axX118xX195xX118xX4xX1xX2axX118xX59xX6xX1cxX1dxX118xX4xX1xX2axX118xX59xX10xX1cxX118xX59xX2axX118xX33xX5xX2xX118xX59xX2axX6xX1cxX118xX33xX22xX6xX118xX4xX6xX65xX118xX95xX22xXe5xX10xX1cxX118xX11axXdxX118xX6xX4xX1xX118xXexX6xX4xX47xX158xX158xX197xX188xX197xX18dxXf3xX1xXexX65xXaxX12xX0xXdxX65xX1dxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX47xX65xX10xX59xXdxX6xX47xX2xX158xX14axX47xX1cxX10xX142xX7xX47xX158xX158xX2xX13xX47xX2xX188xX158xX59xX14axX2xX195xX13xX18dxX158xX13xXexX13xX194xX18dxX14axX13xX5xX14axXf3xX11bxXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX3xXexX15xX3xXexX15xX1cxX1dxX3xX1cxX1xX6xX22xX3xX5xXdxX26xX1cxX3xX1xX2axX2bxX1cxX3xXexX2fxX26xX1cxX3xX33xX22xX35xX4xX3xX5xX39xX3xX2xX3xX3dxX3xX3fxX2bxX3xXcxX43xX1cxX1xXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxX5fxX12xX0xX7xXexX2fxX2axX1cxX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX242xX10xX3xXexX305xXdxX3xXexX15xX1cxX1dxX3xX15xX3xXexX15xX3xX195xX3xX4xX1xX32dxX3xX8cxX6xX1cxX1dxX3xX4xX1xX2d4xX3xX8cxXcd4xX1cxX3xX8cxX681xXacxX3xX20axX9exX2xX3xX8cxX2axX64xX1cxX3xX33xX22xX6xX3xX133xXce9xX65xX3xX242xX22xXe5xX26xX1cxX3xX11axX5fbxX3xXbexX4xX1xX3xXexX38bxX4xXaxX3xX1xX2fxX10xX1d2xX9xXaxX47xX6xX1cxX118xX1cxXdxX1cxX1xX118xXexX2fxX6xXexX118xXexX22xX47xX95xX10xX118xXexX6xXdxX118xXexX2axX1cxX1dxX118xX2axX118xXexX2axX118xX195xX118xX4xX1xX2axX118xX59xX6xX1cxX1dxX118xX4xX1xX2axX118xX59xX10xX1cxX118xX59xX2axX118xX33xX5xX2xX118xX59xX2axX6xX1cxX118xX33xX22xX6xX118xX4xX6xX65xX118xX95xX22xXe5xX10xX1cxX118xX11axXdxX118xX6xX4xX1xX118xXexX6xX4xX47xX158xX158xX197xX188xX197xX18dxXf3xX1xXexX65xXaxX12xX242xX10xX3xXexX305xXdxX3xXexX15xX1cxX1dxX3xX15xX3xXexX15xX3xX195xX3xX4xX1xX32dxX3xX8cxX6xX1cxX1dxX3xX4xX1xX2d4xX3xX8cxXcd4xX1cxX3xX8cxX681xXacxX3xX20axX9exX2xX3xX8cxX2axX64xX1cxX3xX33xX22xX6xX3xX133xXce9xX65xX3xX242xX22xXe5xX26xX1cxX3xX11axX5fbxX3xXbexX4xX1xX3xXexX38bxX4xX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX2fxX2axX1cxX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xX68fxX3xXexX15xX3xX195xX3xX4xX1xX32dxX3xX8cxX6xX1cxX1dxX3xX59xX5a5xX1cxX1dxX3xX4xX1xX2d4xX3xX8cxXcd4xX1cxX3xX8cxX681xX3xXexX2fxX26xX1cxX3xX33xX22xX35xX4xX3xX5xX39xX3xX2xX3xX3dxX3xX133xXce9xX65xX3xX242xX22xXe5xX26xX1cxX3xXa3xX3fxX2bxX3xXcxX43xX1cxX1xXb5xX3xXexX1xX3bexX3xX11axX3c1xXexX3xX1cxX1dxX2d4xX3xX11axX5fbxX3xX95xX10xX3xXexX305xXdxX3xX4xX1xX3dxX3xX1xX2axX6xX3xX33xX22xX305xX3xXexX15xX1cxX1dxX3xX65xX64xX1cxX1xX3xXexX5a5xX3xXbxX1xX354xX6xX3xX7xX6xX22xXf3xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxX5fxX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX47xX22xX5xX12xX0xX59xXdxX5fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2fxXaxX12xX0xX47xX59xXdxX5fxX12xX0xX47xX59xXdxX5fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fdxX22xXexX1xX2axX2fxXaxX12xXcxXf3xX20axX0xX47xXbxX12
T.Q