Những smartphone được mong đợi nhất năm 2020
Flagship sắp ra mắt của Samsung Galaxy S11, iPhone 12 (Apple), Razr… là những smartphone được mong đợi nhất trong năm 2020 theo Tom’s guide.
77e8xfed3x13172x113bfx1193ex1166dx1023cx9aa1x14231xX7x138b3xafc2xd17ax1267bx12044xc5bexX5xcb07xXax10d3cxacfcxX1x7949x13740xe0b9xX3xX7xe8e0xX6x93d3xXexXbxX1x12435xX16xX10xX3x12942xbc9bxfe37xX4xX3xX1axX20xX16xX17xX3xX24xX26xXdxX3xX16xX1x12bb0xXexX3xX16xef53xX1axX3xa002xc7c3xX3bxX3cxX0xf563xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxac57xX10xX6x10c3axXaxX12x106fdxX5xX6xX17xX7xX1xXdxXbxX3xX7xa2acxXbxX3xX1cxX6xX3xX1axX5fxXexX3xX4xf7c0xX6xX3xff78xX6xX1axX7xffc6xX16xX17xX3xc24dxX6xX5xX6x8386x797cxX3xX6dxX2xX2xf3b8xX3xXdx8891xX1xX20xX16xX10xX3xX2xX3bxX3x1323ax11a1dxXbxXbxX5xX10xdfc4xX7fxX3x103a4xX6xcc51xX1cxe801xX3xX5xad80xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX16xX10xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX1axX20xX16xX17xX3xX24xX26xXdxX3xX16xX1xX34xXexX3xXexX1cxX20xX16xX17xX3xX16xX38xX1axX3xX3bxX3cxX3bxX3cxX3xXexX1xX10xX20xX3xXcxX20xX1ax108b9xX7xX3xX17xX71xXdxX52xX10xa258xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd362xX20xX52xX7axXaxX12xX0xXdxX1axX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7xd11bxXbxX1xX20xXexX20xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxef5axXdxX52xXexX1xe52fxX3x1127exX11bx97f0xXbxX79x12376xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX119xX3x9b43xX12ax12d9bxXbxX79xX120xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX16xX10xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX1axX20xX16xX17xX3xX24xX26xXdxX3xX16xX1xX34xXexX3xX16xX38xX1axX3xX3bxX3cxX3bxX3cxX3xX1x10e39xX16xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX119xX40xX40xXdxXe0x1406dxX6xX20xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe0xb766xX16xX40xX16xX10xX114xX7xX40xX3bxX3cxX3cxX2xX40xX2xX3cxX11dxX52xX11bxX2xe4d7xX2x10963xX11dxX2xXexX11dxX12axX199x14565xX1a2xX5xX3cxXe0x1273fxXbxX17xbe90xX1cxX9xX11bxX2xX11bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX16xX10xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX1axX20xX16xX17xX3xX24xX26xXdxX3xX16xX1xX34xXexX3xX16xX38xX1axX3xX3bxX3cxX3bxX3cxXaxX3xX52xX6xXexX6xX105xXbxX1xX20xXexX20xX105xX20xX1cxXdxX17xXdxX16xX6xX5xX105xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX119xX40xX40xXdxX1axX6xX17xX10xX7xXe0xX186xX20xX186xXe0xX186xX16xX40xX71xXbxX5xX20xX6xX52xX10xX52xX40xX1cxX17xX1a7xX79xX6xXdxX16xX16xd5a2x8784xX7xX40xX3bxX3cxX3bxX3cx91ecxX3cxX2xX22dxX3cxX11bxX40xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX16xX10xX22dxX2xX22dxf221xX13xX6dxX6dxXe0xX1a7xXbxX17xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbfc5xX6xXbxXexXdxX20xX16xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxXexX10xX79xXexX105xX6xX5xXdxX17xX16xX119xX3xX1a7xX71xX7xXexXdxX226xX7axX120xXaxX12xX13xX38xX1axX3xX3bxX3cxX2xX199xX3xX4xX1xdd11xX16xX17xX3xedaexXdxef0axX16xX3xX1xX9bxX16xX17xX3xX5xX20xe555xXexX3xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX16xX10xX3xX1xX34xXbxX3xX52x10507xX16xX3xX1cxX6xX3xX24xdbc4xXdxX3xX16xX1xX25xX3xXdxX82xX1xX20xX16xX10xX3xX2xX2xX3xX82xX1cxX20xX7fxX3xX82xXdxX79xX10xX5xX3xX12axX7fxX3xa7f6xX16xX10xX82xX71xX7xX3xX19bxXcxX7fxX3xX82xXdxX79xX10xX5xX3xX12cxX6xXe0xX3x13152xX1xXdxX3xX6dxX6xX1axX7xX71xX16xX17xX3xX4xX71x10b0fxXdxX3xX4x9b73xX16xX17xX3xX4xdf02xX16xX17xX3xX17cxf79axX16xX3xX75xX6xX5xX6xX79xX7axX3xX55xX20xX5xX52xX3xX4xX1xX20xX3xX16xX17xX25xX2b7xXdxX3xX52xX2fdxX16xX17xX7fxX3xX1ax929cxXdxX3xX4xX20xX16xX3xX1axX5fxXexX3xX24xa048xX71xX3xX24x128bdxX3xX52x144faxX16xX3xX186xX9bxX20xX3xX241xX20xXexX20xX1cxX20xX5xX6xX3xX186xX9bxX3xX1axX2b0xX71xX3xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX16xX10xX3xX17x1039axXbxX3xX94xX6xX96xX1cxXe0xX3xX94xX6xX96xX1cxX3xX52x125b6xX3xX291xXdxX293xX16xX3xX17cxX307xX16xX3xX16xX17xX9bxX7axX3xX11bxX40xX2xX3xX16xX1xX25xX16xX17xX3xXbxX1x7e16xXdxX3xX5xX2fdxXdxX3xX5xX29dxXdxX3xX186xX167xX3xX225xX71xX307xX98xX3xf16cxX1xX20xXexee3fxXe0xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xX20xX52xX7axXaxX12xX0xXdxX1axX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7xX105xXbxX1xX20xXexX20xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX16xX10xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX1axX20xX16xX17xX3xX24xX26xXdxX3xX16xX1xX34xXexX3xX16xX38xX1axX3xX3bxX3cxX3bxX3cxX3xX1xX167xX16xX1xX3xX3bxXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX40xX40xXdxXe0xX17cxX6xX20xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe0xX186xX16xX40xX16xX10xX114xX7xX40xX3bxX3cxX3cxX2xX40xX2xX3cxX11dxX52xX11bxX3bxX3cxX3bxX1a2xX2xX2xXexX11bxX2xX19bxX1a2xX5xX2xXe0xX1a7xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX16xX10xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX1axX20xX16xX17xX3xX24xX26xXdxX3xX16xX1xX34xXexX3xX16xX38xX1axX3xX3bxX3cxX3bxX3cxXaxX3xX52xX6xXexX6xX105xXbxX1xX20xXexX20xX105xX20xX1cxXdxX17xXdxX16xX6xX5xX105xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX119xX40xX40xXdxX1axX6xX17xX10xX7xXe0xX186xX20xX186xXe0xX186xX16xX40xX71xXbxX5xX20xX6xX52xX10xX52xX40xX1cxX17xX1a7xX79xX6xXdxX16xX16xX225xX226xX7xX40xX3bxX3cxX3bxX3cxX22dxX3cxX2xX22dxX3cxX11bxX40xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX16xX10xX22dxX3bxX22dx7f23xcfc6xX55xX94xXe0xX1a7xXbxX17xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25cxX6xXbxXexXdxX20xX16xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxXexX10xX79xXexX105xX6xX5xXdxX17xX16xX119xX3xX1a7xX71xX7xXexXdxX226xX7axX120xXaxX12xX75xX6xX5xX6xX79xX7axX3xX6dxX2xX2xX3xX8bxX1cxX6xX3xX1axX5fxXexX3xXexX1xX307xX16xX17xX3xX3bxX40xX3bxX3cxX3bxX3cxX91xX7fxX3xX226xX5xX6xX17xX7xX1xXdxXbxX3xX24xb9e4xX71xX3xX16xX38xX1axX3xX3bxX3cxX3bxX3cxX3xX4xX6axX6xX3xX6dxX6xX1axX7xX71xX16xX17xX7fxX3xX24xX25xX26xX4xX3xX4xX1xX20xX3xX1cx14680xX16xX17xX3xX7xe333xX3xXexX1cxX6xX16xX17xX3xX17cx108f0xX3xX4xX6xX1axX10xX1cxX6xX3xX2xX3cxX1a2xX241xX82xX3xX4xX2fdxX16xX17xX3xXex9cddxX16xX1xX3xX16xX38xX16xX17xX3xX96xX20xX20xX1axX3xX225xX71xX6xX16xX17xX3xX11dxX79xXe0xX3xXcxX1xX35dxX1axX3xX4xX1xX583xX7fxX3xX4x11b40xX16xX3xX4x12a8dxX3xXexX1x939cxX3xXexX583xX4xX1xX3xX1xX26xXbxX3xX1axX307xX7axX3xX225xX71xX6xX16xX17xX3xXbxX1xX337xX3xX24xX5aexX3xX291xX1xXdxX3xX1xX25xeb5dxX16xX17xX3xX4xX6xX1axX10xX1cxX6xX3xX186xX9bxX20xX3xX1ax10c56xXexX3xX1axX5aaxX16xX3xX38xX16xX3xX16xX9bxX20xX3xX24xX5aaxX7fxX3xX16xX17xX25xX2b7xXdxX3xX52xX2fdxX16xX17xX3xX4xX5aaxX3xXexX1xX5aexX3xX17cxXdxX293xXexX3xX52xXdxX16xX1xX3xX52xX25xb2a9xX16xX17xX3xX4xX6axX6xX3xX16xX5aaxXe0xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xX20xX52xX7axXaxX12xX0xXdxX1axX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7xX105xXbxX1xX20xXexX20xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX16xX10xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX1axX20xX16xX17xX3xX24xX26xXdxX3xX16xX1xX34xXexX3xX16xX38xX1axX3xX3bxX3cxX3bxX3cxX3xX1xX167xX16xX1xX3xX12cxXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX40xX40xXdxXe0xX17cxX6xX20xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe0xX186xX16xX40xX16xX10xX114xX7xX40xX3bxX3cxX3cxX2xX40xX2xX3cxX11dxX52xX11bxX3bxX3cxX3bxX1a2xX2xX2xXexX3bxX12axX12axX11dxX5xX3bxXe0xX1a7xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX16xX10xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX1axX20xX16xX17xX3xX24xX26xXdxX3xX16xX1xX34xXexX3xX16xX38xX1axX3xX3bxX3cxX3bxX3cxXaxX3xX52xX6xXexX6xX105xXbxX1xX20xXexX20xX105xX20xX1cxXdxX17xXdxX16xX6xX5xX105xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX119xX40xX40xXdxX1axX6xX17xX10xX7xXe0xX186xX20xX186xXe0xX186xX16xX40xX71xXbxX5xX20xX6xX52xX10xX52xX40xX1cxX17xX1a7xX79xX6xXdxX16xX16xX225xX226xX7xX40xX3bxX3cxX3bxX3cxX22dxX3cxX2xX22dxX3cxX11bxX40xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX16xX10xX22dxX12cxX22dxX2ebxX82xX82xXf0xXe0xX1a7xXbxX17xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25cxX6xXbxXexXdxX20xX16xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxXexX10xX79xXexX105xX6xX5xXdxX17xX16xX119xX3xX1a7xX71xX7xXexXdxX226xX7axX120xXaxX12xX75xX6xX5xX6xX79xX7axX3xX55xX20xX5xX52xX3xX3bxX3xX8bxX1cxX6xX3xX1axX5fxXexX3xXexX1xX307xX16xX17xX3xX3bxX40xX3bxX3cxX3bxX3cxX91xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX4xX1xX20xX3xX1cxX560xX16xX17xX3xX4xX5aaxX3xXexX1xXdxX293xXexX3xX291xX293xX3xX186x8964xX3xX7xX5a6xX7fxX3xX291xX1xX307xX3xX17xXdxX2f9xX16xX17xX3xX241xX20xXexX20xX1cxX20xX5xX6xX3xX94xX6xX96xX1cxXe0xX3xXcxX1xXdxX293xXexX3xX17cxX56exX3xX7xX565xX3xX52xX2fdxX16xX17xX3xX1xX6xXdxX3xX3bxX3xX4xX6xX1axX10xX1cxX6xX3xX17cxf835xX16xX3xX16xX17xX20xX9bxXdxX3xX186xX9bxX3xX2xX3xX4xX6xX1axX10xX1cxX6xX3xX17cxX808xX16xX3xXexX1cxX20xX16xX17xXe0xX3xX13xX17xX20xX9bxXdxX3xX1cxX6xX7fxX3xX4xdd1exX16xX17xX3xXexX7axX3xX4xX5a6xX16xX3xXexX1xdc96xX3xX16xX17xX1xXdx10e6cxX1axX3xX5xX20xX29dxXdxX3xX291xX583xX16xX1xX3xX17cxX388xX20xX3xX186xX846xX3xX1axX5d0xXdxX7fxX3xX1axX7caxX16xX17xX3xX1x128d1xX16xX3xX16xX1xXdxX333xX71xX3xX7xX20xX3xX186xX5d0xXdxX3xX75xX20xX1cxXdxX5xX5xX6xX3xX75xX5xX6xX7xX7xX3xX17xXdx116bdxXbxX3xXexX38xX16xX17xX3xX24xX5e0xX3xX17cxX333xX16xX3xX186xX9bxX3xX5xXdxX16xX1xX3xX1xX20xX29dxXexXe0xX3xX241xX307xX7axX3xX4xX302xX16xX17xX3xX1cx9a45xX3xX1xX865xX16xX7fxX3xX52xX25xX5d0xXdxX3xX1axX2f9xX4xX3xX2xXe0xX3cxX3cxX3cxX3xab72xX6dxcc7bxX3xX24xX5aexX3xX24xX293xX16xX3xXexX6xX7axX3xX16xX1xXdxX333xX71xX3xX16xX17xX25xX2b7xXdxX3xX52xX2fdxX16xX17xX3xX1xX865xX16xXe0xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xX20xX52xX7axXaxX12xX0xXdxX1axX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7xX105xXbxX1xX20xXexX20xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX16xX10xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX1axX20xX16xX17xX3xX24xX26xXdxX3xX16xX1xX34xXexX3xX16xX38xX1axX3xX3bxX3cxX3bxX3cxX3xX1xX167xX16xX1xX3xX12axXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX40xX40xXdxXe0xX17cxX6xX20xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe0xX186xX16xX40xX16xX10xX114xX7xX40xX3bxX3cxX3cxX2xX40xX2xX3cxX11dxX52xX11bxX3bxX3cxX3bxX1a2xX2xX2xXexX19bxX3bxX19bxX2xX5xX12cxXe0xX1a7xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX16xX10xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX1axX20xX16xX17xX3xX24xX26xXdxX3xX16xX1xX34xXexX3xX16xX38xX1axX3xX3bxX3cxX3bxX3cxXaxX3xX52xX6xXexX6xX105xXbxX1xX20xXexX20xX105xX20xX1cxXdxX17xXdxX16xX6xX5xX105xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX119xX40xX40xXdxX1axX6xX17xX10xX7xXe0xX186xX20xX186xXe0xX186xX16xX40xX71xXbxX5xX20xX6xX52xX10xX52xX40xX1cxX17xX1a7xX79xX6xXdxX16xX16xX225xX226xX7xX40xX3bxX3cxX3bxX3cxX22dxX3cxX2xX22dxX3cxX11bxX40xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX16xX10xX22dxX12axX22dx9313xX82xX8cx873bxXe0xX1a7xXbxX17xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25cxX6xXbxXexXdxX20xX16xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxXexX10xX79xXexX105xX6xX5xXdxX17xX16xX119xX3xX1a7xX71xX7xXexXdxX226xX7axX120xXaxX12xX4fxX71xX6xX114xX10xXdxX3xX241xX6xXexX10xX3xb037xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX17cxX307xX16xX3xX1cxX6xX3xXexX29dxXdxX3xXcxX1cxX71xX16xX17xX3x13f92xX71xX2f9xX4xX3xXexb80exX3xXexX1xX307xX16xX17xX3xX2xX2xX40xX3bxX3cxX2xX199xX3xX16xX1xX25xX16xX17xX3xX4fxX71xX6xX114xX10xXdxX3xX291xX1xX307xX3xX291xX583xX16xX3xXexXdxX293xX16xX17xX3xX186xX333xX3xX52xX20xX6xX16xX1xX3xX7xX2f9xX3xX4xX6axX6xX3xX1axX307xX7axXe0xX3xX25cxX1xX25xX6xX3xX1cxa784xX3xX291xX1xXdxX3xX16xX9bxX20xX3xX241xX6xXexX10xX3xXa62xX3xX1axX5d0xXdxX3xX24xX25xX26xX4xX3xX17cxX307xX16xX3xX1cxX6xX3x84bexX3xX16xX25xX5d0xX4xX3xX16xX17xX20xX9bxXdxXe0xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xX20xX52xX7axXaxX12xX0xXdxX1axX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7xX105xXbxX1xX20xXexX20xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX16xX10xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX1axX20xX16xX17xX3xX24xX26xXdxX3xX16xX1xX34xXexX3xX16xX38xX1axX3xX3bxX3cxX3bxX3cxX3xX1xX167xX16xX1xX3xX11dxXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX40xX40xXdxXe0xX17cxX6xX20xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe0xX186xX16xX40xX16xX10xX114xX7xX40xX3bxX3cxX3cxX2xX40xX2xX3cxX11dxX52xX11bxX3bxX3cxX3bxX1a2xX2xX2xXexX19bxX12axX12axX2xX5xX12axXe0xX1a7xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX16xX10xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX1axX20xX16xX17xX3xX24xX26xXdxX3xX16xX1xX34xXexX3xX16xX38xX1axX3xX3bxX3cxX3bxX3cxXaxX3xX52xX6xXexX6xX105xXbxX1xX20xXexX20xX105xX20xX1cxXdxX17xXdxX16xX6xX5xX105xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX119xX40xX40xXdxX1axX6xX17xX10xX7xXe0xX186xX20xX186xXe0xX186xX16xX40xX71xXbxX5xX20xX6xX52xX10xX52xX40xX1cxX17xX1a7xX79xX6xXdxX16xX16xX225xX226xX7xX40xX3bxX3cxX3bxX3cxX22dxX3cxX2xX22dxX3cxX11bxX40xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX16xX10xX22dxX11dxX22dxX2ebxXa15xX2d6x13f70xXe0xX1a7xXbxX17xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25cxX6xXbxXexXdxX20xX16xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxXexX10xX79xXexX105xX6xX5xXdxX17xX16xX119xX3xX1a7xX71xX7xXexXdxX226xX7axX120xXaxX12xX241xX20xXexX20xX1cxX20xX5xX6xX3xX94xX6xX96xX1cxX3xX8bxX1cxX6xX3xX1axX5fxXexX3xX24xX53dxX71xX3xX16xX38xX1axX3xX3bxX3cxX3bxX3cxX91xX3xX52xX2fdxX16xX17xX3xX1axX9bxX16xX3xX1xX167xX16xX1xX3xX2d6xXa15xX4d0xX8c4xX3xX17xX35dxXbxX3xX11bxX7fxX3bxX3xXdxX16xX4xX1xX7fxX3xX4xX5aaxX3xX17xXdxX307xX3xX2xXe0xX11dxX3cxX3cxX3xX8c2xX6dxX8c4xX7fxX3xX24xX5fxXexX3xX1xX865xX16xX3xXdxX82xX1xX20xX16xX10xX3xX2xX2xX3xX82xX1cxX20xX3xX1xX6xX7axX3xX75xX6xX5xX6xX79xX7axX3xX13xX20xXexX10xX3xX2xX3cxX3xX82xX5xX71xX7xX3xX16xX1xX25xX16xX17xX3xX1cxX8acxX3xX1xX865xX16xX3xX75xX6xX5xX6xX79xX7axX3xX55xX20xX5xX52xXe0xX3xX241xX307xX7axX3xXexX1xX36cxX4xX3xX4xX1xX34xXexX3xX4xX5aaxX3xX3bxX3xX1axX9bxX16xX3xX1xX167xX16xX1xX7fxX3xX1axX5e0xXexX3xXexX1cxX20xX16xX17xX7fxX3xX1axX5e0xXexX3xX16xX17xX20xX9bxXdxX7fxX3xXexX1cxX6xX16xX17xX3xX17cxX56exX3xX4xX388xX1axX3xX17cxXdxX293xX16xX3xX186xc208xX16xX3xXexX6xX7axX7fxX3xX1xX6xXdxX3xX4xX6xX1axX10xX1cxX6xX3xXbxX1xX583xX6xX3xX7xX6xX71xX3xX186xX9bxX3xX1axX5e0xXexX3xX4xX6xX1axX10xX1cxX6xX3xX11dxX241xX82xX3xX17cxX808xX16xX3xXexX1cxX20xX16xX17xX3xX1axX9bxX16xX3xX1xX167xX16xX1xX3xX4xX1xX583xX16xX1xXe0xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xX20xX52xX7axXaxX12xX0xXdxX1axX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7xX105xXbxX1xX20xXexX20xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX16xX10xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX1axX20xX16xX17xX3xX24xX26xXdxX3xX16xX1xX34xXexX3xX16xX38xX1axX3xX3bxX3cxX3bxX3cxX3xX1xX167xX16xX1xX3xX11bxXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX40xX40xXdxXe0xX17cxX6xX20xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe0xX186xX16xX40xX16xX10xX114xX7xX40xX3bxX3cxX3cxX2xX40xX2xX3cxX11dxX52xX11bxX3bxX3cxX3bxX1a2xX2xX2xXexX199xX199xX12axX199xX5xX11dxXe0xX1a7xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX16xX10xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX1axX20xX16xX17xX3xX24xX26xXdxX3xX16xX1xX34xXexX3xX16xX38xX1axX3xX3bxX3cxX3bxX3cxXaxX3xX52xX6xXexX6xX105xXbxX1xX20xXexX20xX105xX20xX1cxXdxX17xXdxX16xX6xX5xX105xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX119xX40xX40xXdxX1axX6xX17xX10xX7xXe0xX186xX20xX186xXe0xX186xX16xX40xX71xXbxX5xX20xX6xX52xX10xX52xX40xX1cxX17xX1a7xX79xX6xXdxX16xX16xX225xX226xX7xX40xX3bxX3cxX3bxX3cxX22dxX3cxX2xX22dxX3cxX11bxX40xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX16xX10xX22dxX11bxX22dxc051xX94xX13xX13xXe0xX1a7xXbxX17xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25cxX6xXbxXexXdxX20xX16xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxXexX10xX79xXexX105xX6xX5xXdxX17xX16xX119xX3xX1a7xX71xX7xXexXdxX226xX7axX120xXaxX12xX75xX20xX20xX17xX5xX10xX3xX82xXdxX79xX10xX5xX3xX12axX6xX3xX52xX36cxX3xX291xXdxX293xX16xX3xX7xX565xX3xX1cxX6xX3xX1axX5fxXexX3xXexX1cxX20xX16xX17xX3xX1axX2fdxX6xX3xX1xab88xX3xX3bxX3cxX3bxX3cxX7fxX3xX4xX5aaxX3xXexX1xXdxX293xXexX3xX291xX293xX3xX7xX5fxX4xX3xX7xX388xX20xX7fxX3xX186xX5d0xXdxX3xX186xXdxX333xX16xX3xX1axX7caxX16xX17xX3xX17cxX6xX20xX3xX225xX71xX6xX16xX1xX3xX1axX9bxX16xX3xX1xX167xX16xX1xXe0xX3xX82xXdxX79xX10xX5xX3xX12axX6xX3xX291xX1xX833xX16xX17xX3xX4xX5aaxX3xX4xX1xX28dxX4xX3xX16xX38xX16xX17xX3xX16xX1xX35dxX16xX3xX52xX29dxX16xX17xX3xX291xX1xX71xX833xX16xX3xX1axf2f9xXexX3xXexXdxX16xX1xX3xX186xXdxX7fxX3xX24xX5fxXexX3xXexXdxX333xX16xXe0xX3xXcxX1xX885xX3xX186xX56exX3xX5xX9bxX3xX4xX6xX1axX10xX1cxX6xX3xXbxX1xX583xX6xX3xX7xX6xX71xX3xX4xX6axX6xX3xX82xXdxX79xX10xX5xX3xX12axX6xX3xX186xX2b0xX16xX3xX17xXdxX15xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX186xX7caxX3xX186xX71xX833xX16xX17xX3xXexXa80xX3xX52xX5a6xX16xX17xX3xX82xXdxX79xX10xX5xX3xX12axX7fxX3xX1axXf99xX4xX3xX52xX2fdxX3xX4xX1x119f4xX3xX1axX6xX16xX17xX3xX1axX5e0xXexX3xX2f9xX16xX17xX3xX291xX583xX16xX1xXe0xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xX20xX52xX7axXaxX12xX0xXdxX1axX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7xX105xXbxX1xX20xXexX20xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX16xX10xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX1axX20xX16xX17xX3xX24xX26xXdxX3xX16xX1xX34xXexX3xX16xX38xX1axX3xX3bxX3cxX3bxX3cxX3xX1xX167xX16xX1xX3xX19bxXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX40xX40xXdxXe0xX17cxX6xX20xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe0xX186xX16xX40xX16xX10xX114xX7xX40xX3bxX3cxX3cxX2xX40xX2xX3cxX11dxX52xX11bxX3bxX3cxX3bxX1a2xX2xX2xXexX2xX12cxX12axX11dxX5xX11bxXe0xX1a7xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX16xX10xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX1axX20xX16xX17xX3xX24xX26xXdxX3xX16xX1xX34xXexX3xX16xX38xX1axX3xX3bxX3cxX3bxX3cxXaxX3xX52xX6xXexX6xX105xXbxX1xX20xXexX20xX105xX20xX1cxXdxX17xXdxX16xX6xX5xX105xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX119xX40xX40xXdxX1axX6xX17xX10xX7xXe0xX186xX20xX186xXe0xX186xX16xX40xX71xXbxX5xX20xX6xX52xX10xX52xX40xX1cxX17xX1a7xX79xX6xXdxX16xX16xX225xX226xX7xX40xX3bxX3cxX3bxX3cxX22dxX3cxX2xX22dxX3cxX11bxX40xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX16xX10xX22dxX19bxX22dxX8c2xXf0xX4fxX2ebxXe0xX1a7xXbxX17xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25cxX6xXbxXexXdxX20xX16xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxXexX10xX79xXexX105xX6xX5xXdxX17xX16xX119xX3xX1a7xX71xX7xXexXdxX226xX7axX120xXaxX12xXcxX1xX10xX20xX3xX1axX5e0xXexX3xX7xX2f9xX3xX16xX17xX71xX33axX16xX3xXexXdxX16xX7fxX3xXdxX82xX1xX20xX16xX10xX3xX6dxX4d0xX3xX3bxX3xX4xX6axX6xX3xX8cxXbxXbxX5xX10xX3xX7xX565xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX1cxX6xX3xX1axX5fxXexX3xXexX1cxX20xX16xX17xX3xXexX1xX307xX16xX17xX3xX3bxX40xX3bxX3cxX3bxX3cxX3xXexX1xX6xX7axX3xX186xX167xX3xX1axX2fdxX6xX3xXexX1xX71xX3xX1xX9bxX16xX17xX3xX16xX38xX1axX3xX16xX1xX25xX3xXexX1xX833xX16xX17xX3xX5xX846xXe0xX3xXdxX82xX1xX20xX16xX10xX3xX6dxX4d0xX3xX3bxX3xX52xX2fdxX16xX17xX3xX1axX9bxX16xX3xX1xX167xX16xX1xX3xX12axX7fxX1a2xX3xXdxX16xX4xX1xX7fxX3xX1axX833xX3xXbxX1xX7caxX16xX17xX3xXexX1xXdxX293xXexX3xX291xX293xX3xXdxX82xX1xX20xX16xX10xX3xX1a2xX3xX16xX1xX25xX16xX17xX3xX1axX29dxX16xX1xX3xX1axX565xX3xX1xX865xX16xX3xX16xX1xX2b7xX3xX4xX1xXdxXbxX3xX8cxX2xX12cxX3xXf0xXdxX20xX16xXdxX4xXe0xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xX20xX52xX7axXaxX12xX0xXdxX1axX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7xX105xXbxX1xX20xXexX20xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX16xX10xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX1axX20xX16xX17xX3xX24xX26xXdxX3xX16xX1xX34xXexX3xX16xX38xX1axX3xX3bxX3cxX3bxX3cxX3xX1xX167xX16xX1xX3xX1a2xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX40xX40xXdxXe0xX17cxX6xX20xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe0xX186xX16xX40xX16xX10xX114xX7xX40xX3bxX3cxX3cxX2xX40xX2xX3cxX11dxX52xX11bxX3bxX3cxX3bxX1a2xX2xX2xXexX19bxX19bxX12cxX1a2xX5xX19bxXe0xX1a7xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX16xX10xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX1axX20xX16xX17xX3xX24xX26xXdxX3xX16xX1xX34xXexX3xX16xX38xX1axX3xX3bxX3cxX3bxX3cxXaxX3xX52xX6xXexX6xX105xXbxX1xX20xXexX20xX105xX20xX1cxXdxX17xXdxX16xX6xX5xX105xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX119xX40xX40xXdxX1axX6xX17xX10xX7xXe0xX186xX20xX186xXe0xX186xX16xX40xX71xXbxX5xX20xX6xX52xX10xX52xX40xX1cxX17xX1a7xX79xX6xXdxX16xX16xX225xX226xX7xX40xX3bxX3cxX3bxX3cxX22dxX3cxX2xX22dxX3cxX11bxX40xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX16xX10xX22dxX1a2xX22dx1061fxXa18xX2d6xX8c4xXe0xX1a7xXbxX17xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25cxX6xXbxXexXdxX20xX16xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxXexX10xX79xXexX105xX6xX5xXdxX17xX16xX119xX3xX1a7xX71xX7xXexXdxX226xX7axX120xXaxX12xXdxX82xX1xX20xX16xX10xX3xX2xX3bxX3xX7xX565xX3xX4xX5aaxX3xX1axX5e0xXexX3xXexX1cxX20xX16xX17xX3xX7xX2f9xX3xX4xX307xX4xX3xX1axX2b0xX71xX3xX1axX5d0xXdxX3xX5xX20xX29dxXdxX3xX17cxX7caxX3xXexX6xXdxX3xXexX1xX7caxX3xX1xX20xX9bxX16xX3xXexX20xX9bxX16xX3xX186xX9bxX3xX4xX6xX1axX10xX1cxX6xX3xXcxX1cxX71xX10xX8c4xX10xXbxXexX1xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX16xX1xX885xX16xX17xX3xXexX1xc96bxX16xX17xX3xX186xX9bxX20xX3xX186xXdxX333xX16xX3xXexX1cxX808xX16xX3xX1axX9bxX16xX3xX1xX167xX16xX1xXe0xX3xXf0xX808xX16xX3xX4xX29dxX16xX1xX3xX24xX5aaxX7fxX3xXdxX82xX1xX20xX16xX10xX3xX2xX3bxX3xX7xX565xX3xX1xb529xX3xXexX1cxX26xX3xX11dxX75xXe0xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xX20xX52xX7axXaxX12xX0xXdxX1axX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7xX105xXbxX1xX20xXexX20xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX16xX10xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX1axX20xX16xX17xX3xX24xX26xXdxX3xX16xX1xX34xXexX3xX16xX38xX1axX3xX3bxX3cxX3bxX3cxX3xX1xX167xX16xX1xX3xX199xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX40xX40xXdxXe0xX17cxX6xX20xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe0xX186xX16xX40xX16xX10xX114xX7xX40xX3bxX3cxX3cxX2xX40xX2xX3cxX11dxX52xX11bxX3bxX3cxX3bxX1a2xX2xX2xXexX2xX12axX1a2xX2xX5xX1a2xXe0xX1a7xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX16xX10xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX1axX20xX16xX17xX3xX24xX26xXdxX3xX16xX1xX34xXexX3xX16xX38xX1axX3xX3bxX3cxX3bxX3cxXaxX3xX52xX6xXexX6xX105xXbxX1xX20xXexX20xX105xX20xX1cxXdxX17xXdxX16xX6xX5xX105xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX119xX40xX40xXdxX1axX6xX17xX10xX7xXe0xX186xX20xX186xXe0xX186xX16xX40xX71xXbxX5xX20xX6xX52xX10xX52xX40xX1cxX17xX1a7xX79xX6xXdxX16xX16xX225xX226xX7xX40xX3bxX3cxX3bxX3cxX22dxX3cxX2xX22dxX3cxX11bxX40xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX16xX10xX22dxX199xX22dxXa7axX25cxXa15xXf0xXe0xX1a7xXbxX17xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25cxX6xXbxXexXdxX20xX16xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxXexX10xX79xXexX105xX6xX5xXdxX17xX16xX119xX3xX1a7xX71xX7xXexXdxX226xX7axX120xXaxX12xX241xXdxX4xX1cxX20xX7xX20xX226xXexX3xX6dxX71xX1cxX226xX6xX4xX10xX3xX8c4xX71xX20xX3xX8bxX1cxX6xX3xX1axX5fxXexX3xX4xX71xX2f9xXdxX3xX16xX38xX1axX3xX3bxX3cxX3bxX3cxX91xX7fxX3xX4xX5aaxX3xX1axX9bxX16xX3xX1xX167xX16xX1xX3xX11dxX7fxX11bxX3xXdxX16xX4xX1xX3xX186xX5d0xXdxX3xX17cxX388xX16xX3xX5xX333xX3xX16xX560xX1axX3xX17xXdxX15xX6xXe0xX3xX13xX5aaxX3xX291xX1xX833xX16xX17xX3xXbxX1xX388xXdxX3xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX16xX10xX3xX1axX9bxX16xX3xX1xX167xX16xX1xX3xX17xX35dxXbxX3xXexX1xX36cxX4xX3xX7xX36cxX3xX1axX9bxX3xX4xX5aaxX3xXexX1xX5aexX3xX79xX20xX6xX7axX3xX12cxX11bxX3cxX3xX24xX5e0xX7fxX3xX4xX1xX20xX3xXbxX1xb314xXbxX3xX52xX2fdxX16xX17xX3xX186xX5d0xXdxX3xX16xX1xXdxX333xX71xX3xX291xXdxX5aexX71xX3xX52xX307xX16xX17xX3xX291xX1xX307xX4xX3xX16xX1xX6xX71xXe0xX3xX25cxX302xX16xX17xX3xX16xX1xX25xX3xX4xX307xX4xX3xX226xX5xX6xX17xX7xX1xXdxXbxX3xX291xX1xX307xX4xX7fxX3xX1axX307xX7axX3xX52xX2fdxX16xX17xX3xX6dxX16xX6xXbxX52xX1cxX6xX17xX20xX16xX3xX1a2xX11dxX11dxXe0xX3xX1394xX2b0xX16xX3xX4xX5a6xX16xX3xXexX1xX2b7xXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX24xX5aexX3xX241xXdxX4xX1cxX20xX7xX20xX226xXexX3xX1xX20xX9bxX16xX3xXexX1xXdxX846xX16xX3xXexX1xXdxX293xXexX3xX17cxX56exX3xXexX1cxX25xX5d0xX4xX3xX291xX1xXdxX3xX17cxX307xX16xX3xX1cxX6xX3xXexX1xX56exX3xXexX1cxX25xX2b7xX16xX17xX3xX4xX2fdxX16xX17xX3xX186xX5d0xXdxX3xXexX6xX17cxX5xX10xXexX3xX6dxX71xX1cxX226xX6xX4xX10xX3xX13xX10xX20xXe0xX40xXe0xX0xX40xXbxX12xX0xX52xXdxX186xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX52xX1cxX10xX5xX6xXexX10xX52xXaxX12xX0xX7xXexX1cxX20xX16xX17xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX808xX16xX3xX225xX71xX6xX16xX119xX0xX40xX7xXexX1cxX20xX16xX17xX12xX0xX71xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX105xXexX1xX71xX1axX17cxX105xX6xX16xX52xX105xX7xX6xXbxX20xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1394xXdxX16xX7xX1axX6xX1cxXexX3xX7xX565xX3xX1cxX6xX3xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX16xX10xX3xX11dxX75xX3xX17xXdxX15xX6xX3xX16xX38xX1axX3xX7xX6xX71xXaxX3xX1xX1cxX10xX226xX9xXaxX40xXexX1xXdxX10xXexX105xX17cxXdxX105xX7xX20xX40xX186xXdxX16xX7xX1axX6xX1cxXexX105xX7xX10xX105xX1cxX6xX105xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX16xX10xX105xX11dxX17xX105xX17xXdxX71xX6xX105xX16xX6xX1axX105xX7xX6xX71xX40xX2xX1a2xX2xX11dxX3cxX199xXe0xX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX17xX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX40xX1axX10xX52xXdxX6xX40xX2xX3bxX3cxX40xX16xX10xX114xX7xX40xX2xX199xX12axX12cxX40xX2xX12cxX12axX52xX12axX2xX3bxX3bxX11dxX11dxX1a2xXexX11bxX1a2xX1a2xX11dxX12axX5xX3cxXe0xX1a7xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX16xX10xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX1axX20xX16xX17xX3xX24xX26xXdxX3xX16xX1xX34xXexX3xX16xX38xX1axX3xX3bxX3cxX3bxX3cxXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX52xXdxX186xX12xX0xX7xXexX1cxX20xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1394xXdxX16xX7xX1axX6xX1cxXexX3xX7xX565xX3xX1cxX6xX3xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX16xX10xX3xX11dxX75xX3xX17xXdxX15xX6xX3xX16xX38xX1axX3xX7xX6xX71xXaxX3xX1xX1cxX10xX226xX9xXaxX40xXexX1xXdxX10xXexX105xX17cxXdxX105xX7xX20xX40xX186xXdxX16xX7xX1axX6xX1cxXexX105xX7xX10xX105xX1cxX6xX105xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX16xX10xX105xX11dxX17xX105xX17xXdxX71xX6xX105xX16xX6xX1axX105xX7xX6xX71xX40xX2xX1a2xX2xX11dxX3cxX199xXe0xX1xXexX1axXaxX12xX1394xXdxX16xX7xX1axX6xX1cxXexX3xX7xX565xX3xX1cxX6xX3xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX16xX10xX3xX11dxX75xX3xX17xXdxX15xX6xX3xX16xX38xX1axX3xX7xX6xX71xX0xX40xX6xX12xX0xX40xX7xXexX1cxX20xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX52xXaxX12xcb14xX29dxXdxX3xX52xXdxX846xX16xX3xX1394xXdxX16xX7xX1axX6xX1cxXexX3xX79xX307xX4xX3xX16xX1xX35dxX16xX3xX7xX565xX3xX1cxX6xX3xX24xXdxX846xX16xX3xXexX1xX20xX29dxXdxX3xX11dxX75xX3xX24xX53dxX71xX3xXexXdxX808xX16xX3xX186xX9bxX20xX3xXexX1xX307xX16xX17xX3xX19bxX40xX3bxX3cxX3bxX3cxX3xX17cxX808xX16xX3xX4xX29dxX16xX1xX3xX186xXdxX846xX4xX3xX79xXd49xX7axX3xX52xX36cxX16xX17xX3xX4xX307xX4xX3xXexX1xXdxX293xXexX3xX17cxX56exX3xX186xXdx1020bxX16xX3xXexX1xX833xX16xX17xX3xXbxX1xedb8xX4xX3xX186xX19edxX3xX11dxX75xXe0xX0xX40xXbxX12xX0xX40xX52xXdxX186xX12xX0xX40xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX38xX1axX3xX3bxX3cxX3bxX3cxX7fxX3xXexX34xXexX3xX4xX388xX3xX4xX307xX4xX3xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX16xX10xX3xXexX1cxX808xX16xX3xX12axX3cxX3cxX3xX8c2xX6dxX8c4xX3xX4xX6axX6xX3xX2d6xXbxXbxX20xX3xX7xX565xX3xX1xX1470xX3xXexX1cxX26xX3xX11dxX75xXaxX3xX1xX1cxX10xX226xX9xXaxX40xXexX1xXdxX10xXexX105xX17cxXdxX105xX7xX20xX40xX16xX6xX1axX105xX3bxX3cxX3bxX3cxX105xXexX6xXexX105xX4xX6xX105xX4xX6xX4xX105xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX16xX10xX105xXexX1cxX10xX16xX105xX12axX3cxX3cxX105xX71xX7xX52xX105xX4xX71xX6xX105xX20xXbxXbxX20xX105xX7xX10xX105xX1xX20xX105xXexX1cxX20xX105xX11dxX17xX40xX2xX19bxX199xX1a2xX12cxX12cxXe0xX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX17xX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX40xX1axX10xX52xXdxX6xX40xX2xX3bxX3cxX40xX16xX10xX114xX7xX40xX2xX199xX12cxX1a2xX40xX2xX3cxX1a2xX52xX3cxX3cxX1a2xX3bxX1a2xX3bxX2xXexX11bxX12cxX3bxX2xX11dxX5xX3cxXe0xX1a7xXbxX10xX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX16xX10xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX1axX20xX16xX17xX3xX24xX26xXdxX3xX16xX1xX34xXexX3xX16xX38xX1axX3xX3bxX3cxX3bxX3cxXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX52xXdxX186xX12xX0xX7xXexX1cxX20xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX38xX1axX3xX3bxX3cxX3bxX3cxX7fxX3xXexX34xXexX3xX4xX388xX3xX4xX307xX4xX3xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX16xX10xX3xXexX1cxX808xX16xX3xX12axX3cxX3cxX3xX8c2xX6dxX8c4xX3xX4xX6axX6xX3xX2d6xXbxXbxX20xX3xX7xX565xX3xX1xX1470xX3xXexX1cxX26xX3xX11dxX75xXaxX3xX1xX1cxX10xX226xX9xXaxX40xXexX1xXdxX10xXexX105xX17cxXdxX105xX7xX20xX40xX16xX6xX1axX105xX3bxX3cxX3bxX3cxX105xXexX6xXexX105xX4xX6xX105xX4xX6xX4xX105xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX16xX10xX105xXexX1cxX10xX16xX105xX12axX3cxX3cxX105xX71xX7xX52xX105xX4xX71xX6xX105xX20xXbxXbxX20xX105xX7xX10xX105xX1xX20xX105xXexX1cxX20xX105xX11dxX17xX40xX2xX19bxX199xX1a2xX12cxX12cxXe0xX1xXexX1axXaxX12xX13xX38xX1axX3xX3bxX3cxX3bxX3cxX7fxX3xXexX34xXexX3xX4xX388xX3xX4xX307xX4xX3xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX16xX10xX3xXexX1cxX808xX16xX3xX12axX3cxX3cxX3xX8c2xX6dxX8c4xX3xX4xX6axX6xX3xX2d6xXbxXbxX20xX3xX7xX565xX3xX1xX1470xX3xXexX1cxX26xX3xX11dxX75xX0xX40xX6xX12xX0xX40xX7xXexX1cxX20xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX52xXaxX12xX241xXdxX3xX199xX3xX82xX1cxX20xX3xX11dxX75xX3xX5xX9bxX3xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX16xX10xX3xX1axX2b0xX71xX3xX11dxX75xX3xX1cxX8acxX3xX16xX1xX34xXexX3xXexX1xX2b7xXdxX3xX24xXdxX5aexX1axX3xX1xXdxX846xX16xX3xXexX29dxXdxXe0xX3xX13xX1xX25xX16xX17xX3xX7xX6xX16xX17xX3xX16xX38xX1axX3xX3bxX3cxX3bxX3cxX7fxX3xX16xX17xX25xX2b7xXdxX3xX52xX2fdxX16xX17xX3xX4xX5aaxX3xXexX1xX5aexX3xX7xXae7xX3xX1xX15xX71xX3xX1axX5e0xXexX3xXexX1xXdxX293xXexX3xX17cxX56exX3xX1xX1470xX3xXexX1cxX26xX3xX1axX29dxX16xX17xX3xX11dxX75xX3xX186xX5d0xXdxX3xX17xXdxX307xX3xX4xX5a6xX16xX3xX1cxX8acxX3xX1xX865xX16xX3xX1cxX34xXexX3xX16xX1xXdxX333xX71xXe0xX0xX40xXbxX12xX0xX40xX52xXdxX186xX12xX0xX40xX5xXdxX12xX0xX40xX71xX5xX12xX0xX52xXdxX186xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1cxXaxX12xX0xX40xX52xXdxX186xX12xX0xX40xX52xXdxX186xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX20xX71xX1cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX20xX3xX1394xX2d6xX1394xX0xX40xXbxX12