Chùm ảnh: Nữ quân nhân - sức mạnh không thể xem thường của quân đội Nga
Những người phụ nữ này hoàn toàn có khả năng và làm tốt những công việc mà trước đây nhiều người cho là chỉ phù hợp với nam giới.
7196xbbb7xd8c4x10b77xd13bxc597x93fcxd9ecx9531xX7xc58cx1059axe69cxa3a4xad1dxca35xX5xf0d4xXaxX3xX7xXexa52bxX5xX10xX9xXaxXexX10xaa4exXexf9d9xX6xX5xXdxed08x7d81xbf7dxX3x7b3axebbaxX7xXexXdxdb66xX15xba1dxXax952exf447xX1xe19bxca0bxX3xbd61xX23xX1xX24xX3xa5afx9934xX3xecbaxX27xefadxX23xX3xX23xX1xX3fxX23xX3xX1exX3xX7xd2d3xX4xX3xX33x8f98xX23xX1xX3x98ecxX1xdf9fxX23xX22xX3xXexX1xd4ddxX3xX1cxX10xX33xX3xXexX1xbf1cxad3fxX23xX22xX3xX4xce22xX6xX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xc7c1x992fxXdxX3xX3axX22xX6xX0x728cxX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe7b6xX10xX6xc437xXaxX2fxX3axX1xX3bxX23xX22xX3xX23xX22xX62xX63xXdxX3xXbxX1x106c6xX3xX23xX3bxX3xX23xe9daxX15xX3xX1x81fexXa1xX23xX3xXexXa5xXa1xX23xX3xX4xe385xX3xX52xX1xX35xX3xX23xdd3dxX23xX22xX3x744axXa1xX3xX5xXa1xX33xX3xXexde80xXexX3xX23xX1xX3bxX23xX22xX3xX4xX54xX23xX22xX3xXbaxXdx7fd1xX4xX3xX33xXa1xX3xXexf860xX62xbecexX4xX3xX70xX3fxX15xX3xX23xX1xXdxbe3dxX27xX3xX23xX22xX62xX63xXdxX3xX4xX1xXa5xX3xX5xXa1xX3xX4xX1xd8cexX3xXbxX1xX32xX3xX1xc3eexXbxX3xXbaxXdbxXdxX3xX23xX6xX33xX3xX22xXdxXdbxXdx74cexX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX23xXexX10xXd9xXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX33xX7xX1exXbxX1xXa5xXexXa5xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX35xX23xX1xX24xX3xX4xc915xX4xX3xX23xX3bxX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX23xX1xX3fxX23xX3xX1exX3xX7xX4axX4xX3xX33xX4exX23xX1xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xXexX1xX5axX3xX1cxX10xX33xX3xXexX1xX62xX63xX23xX22xX3xX4xX68xX6xX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX70xX71xXdxX3xX23xX22xX6xX3xX1x9530xX23xX1xX3xX2xXaxX3xX7xXd9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX78xX78xXdxX10dxb1d2xX6xXa5xX1xX6xXexXdxX23xX1xX10dxXbaxX23xX78xX23xX10xe80dxX7xX78xX2xbd2fxe4bdxX1b3xX78xX2xX1b4xe5efxX8axX1b4xX1b4xX1b3xc886xX1bexfcb7xX1b3xXexX1bexX1c0xddcfxX2xX5xX2xX10dxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX33xX3xX35xX23xX1xX24xX3xX3axX3bxX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX23xX1xX3fxX23xX3xX1exX3xX7xX4axX4xX3xX33xX4exX23xX1xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xXexX1xX5axX3xX1cxX10xX33xX3xXexX1xX62xX63xX23xX22xX3xX4xX68xX6xX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX70xX71xXdxX3xX3axX22xX6xXaxX3xX8axX6xXexX6xX1exXbxX1xXa5xXexXa5xX1exXa5xXd9xXdxX22xXdxX23xX6xX5xX1exX7xXd9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX78xX78xXdxX33xX6xX22xX10xX7xX10dxXbaxXa5xXbaxX10dxXbaxX23xX78xX27xXbxX5xXa5xX6xX8axX10xX8axX78xXd9xX2bxXexX1afxX15xX1a0xXd9xX1cxX2bxX33xX5xX15x780axX27xfeddxXbaxX10xX27xX52xX22xX78xX1c0xX1b4xX2xX1b3xb8b4xX1b4x8873xX26exX1b4xX261xX78xX2xX26ex9fedxc2aexX278xX278xX10dxX26xXbxX22xXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxXa5xX23xXaxX2fxfdc9xX1xX9bxX3xX23xX3bxX3xX4xXafxX3xXbaxX6xXdxX3xXexXd9xf29dxX3xX23xX22xXa1xX15xX3xX4xXa1xX23xX22xX3xX3dxX27xX6xX23xX3xXexXd9xdcb0xX23xX22xX3xXexXd9xXa5xX23xX22xX3xX1cxac34xX3xX1xX71xXdxX3xX4xb07dxX23xX22xX3xX23xX1xX62xX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX70xX71xXdxX3xX3axX22xX6xX10dxX3xecc4xX23xX1xX24xX3xX30xX149xX4xX3xX23xX3bxX3xX7xXdxX23xX1xX3xXbaxXdxf8c0xX23xX3xXexXd9xX62xX63xX23xX22xX3xX1xXa1xX23xX22xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX7x74caxX3xb267xXd9xX6xX7xX23xXa5xX8axX6xXd9xX3xXexXd9xXa5xX23xX22xX3xX1a0xX27xe5a1xXdxX3xX1xX27x9929xX23xX3xX5xX27xX15xXd2xX23xX3xX8axX32xX10dxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX23xXexX10xXd9xXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX33xX7xX1exXbxX1xXa5xXexXa5xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX35xX23xX1xX24xX3xX4xX149xX4xX3xX23xX3bxX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX23xX1xX3fxX23xX3xX1exX3xX7xX4axX4xX3xX33xX4exX23xX1xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xXexX1xX5axX3xX1cxX10xX33xX3xXexX1xX62xX63xX23xX22xX3xX4xX68xX6xX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX70xX71xXdxX3xX23xX22xX6xX3xX1xX18bxX23xX1xX3xX1c0xXaxX3xX7xXd9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX78xX78xXdxX10dxX1a0xX6xXa5xX1xX6xXexXdxX23xX1xX10dxXbaxX23xX78xX23xX10xX1afxX7xX78xX2xX1b3xX1b4xX1b3xX78xX2xX1b4xX1b9xX8axX1b4xX1b4xX1b3xX1bexX1bexX1c0xX1b3xXexX1b9xX1b3xX1c5xX1bexX5xX1c0xX10dxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX33xX3xX35xX23xX1xX24xX3xX3axX3bxX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX23xX1xX3fxX23xX3xX1exX3xX7xX4axX4xX3xX33xX4exX23xX1xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xXexX1xX5axX3xX1cxX10xX33xX3xXexX1xX62xX63xX23xX22xX3xX4xX68xX6xX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX70xX71xXdxX3xX3axX22xX6xXaxX3xX8axX6xXexX6xX1exXbxX1xXa5xXexXa5xX1exXa5xXd9xXdxX22xXdxX23xX6xX5xX1exX7xXd9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX78xX78xXdxX33xX6xX22xX10xX7xX10dxXbaxXa5xXbaxX10dxXbaxX23xX78xX27xXbxX5xXa5xX6xX8axX10xX8axX78xXd9xX2bxXexX1afxX15xX1a0xXd9xX1cxX2bxX33xX5xX15xX261xX27xX263xXbaxX10xX27xX52xX22xX78xX1c0xX1b4xX2xX1b3xX26exX1b4xX270xX26exX1b4xX261xX78xX1c0xX26exXcxfbb6x9d5fxe19dxX10dxX26xXbxX22xXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxXa5xX23xXaxX2fxX3axX3bxX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX23xX1xX3fxX23xX3xX3axX22xX6xX3xX23xX22xXa1xX15xX3xX23xX6xX15xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xX4xX1xXf7xX3xX1a0xXafxX3xX1x8d17xXbxX3xXexXd9xXa5xX23xX22xX3xX4xX149xX4xX3xX5x9c06xX23xX1xX3xXbaxX314xX4xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX1xXdxa60cxX23xX3xX70xX32dxX27xX3xX33xXa1xX3xX70xX6xX23xX22xX3xX70xX62xXfexX4xX3xX33x102c9xX3xXd9xX71xX23xX22xX3xX7xX6xX23xX22xX3xX4xX149xX4xX3xX70x77e5xX23xX3xXbaxd38exX3xX4xX1xXdxX50bxX23xX3xX70xX32dxX27xX3xXexXd9xX314xX4xX3xXexXdxX50bxXbxX10dxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX23xXexX10xXd9xXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX33xX7xX1exXbxX1xXa5xXexXa5xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX35xX23xX1xX24xX3xX4xX149xX4xX3xX23xX3bxX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX23xX1xX3fxX23xX3xX1exX3xX7xX4axX4xX3xX33xX4exX23xX1xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xXexX1xX5axX3xX1cxX10xX33xX3xXexX1xX62xX63xX23xX22xX3xX4xX68xX6xX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX70xX71xXdxX3xX23xX22xX6xX3xX1xX18bxX23xX1xX3xX270xXaxX3xX7xXd9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX78xX78xXdxX10dxX1a0xX6xXa5xX1xX6xXexXdxX23xX1xX10dxXbaxX23xX78xX23xX10xX1afxX7xX78xX2xX1b3xX1b4xX1b3xX78xX2xX1b4xX1b9xX8axX1b4xX1b4xX1b3xX1bexX1bexX1c0xX1b3xXexX1c0xX1c0xX261xX1bexX5xX270xX10dxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX33xX3xX35xX23xX1xX24xX3xX3axX3bxX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX23xX1xX3fxX23xX3xX1exX3xX7xX4axX4xX3xX33xX4exX23xX1xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xXexX1xX5axX3xX1cxX10xX33xX3xXexX1xX62xX63xX23xX22xX3xX4xX68xX6xX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX70xX71xXdxX3xX3axX22xX6xXaxX3xX8axX6xXexX6xX1exXbxX1xXa5xXexXa5xX1exXa5xXd9xXdxX22xXdxX23xX6xX5xX1exX7xXd9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX78xX78xXdxX33xX6xX22xX10xX7xX10dxXbaxXa5xXbaxX10dxXbaxX23xX78xX27xXbxX5xXa5xX6xX8axX10xX8axX78xXd9xX2bxXexX1afxX15xX1a0xXd9xX1cxX2bxX33xX5xX15xX261xX27xX263xXbaxX10xX27xX52xX22xX78xX1c0xX1b4xX2xX1b3xX26exX1b4xX270xX26exX1b4xX261xX78xX270xX26exX87xX278xX3ax9c60xX10dxX26xXbxX22xXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxXa5xX23xXaxX2fxXcxX1xX10xXa5xX3xX277xXbxX27xXexX23xXdxX52x8d50xX3xX1xXdxXd2xX23xX3xX4xXafxX3xX52xX1xXa5xX35xX23xX22xX3xX270xX1bexX10dxX1b4xX1b4xX1b4xX3xXbxX1xX9bxX3xX23xX3bxX3xXbxX1xX9bxX4xX3xXbaxX9bxX3xXexXd9xXa5xX23xX22xX3xX4xX149xX4xX3xX70xX531xX23xX3xXbaxX535xX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX70xX71xXdxX3xX3axX22xX6xX6e4xX3xXexXd9xXa5xX23xX22xX3xX70xXafxX6e4xX3xX1c0xX10dxX1b9xX1b4xX1b4xX3xX23xX3bxX3xX7xX4fcxX3xX3dxX27xX6xX23xX6e4xX3xX1c5xX1c0xX3xX23xX22xX62xX63xXdxX3xX22xXdxX3bxX3xX4xX1xX4axX4xX3xXbaxX9bxX3xX4xX1xXf7xX3xX1xX27xX15xX10dxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX23xXexX10xXd9xXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX33xX7xX1exXbxX1xXa5xXexXa5xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX35xX23xX1xX24xX3xX4xX149xX4xX3xX23xX3bxX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX23xX1xX3fxX23xX3xX1exX3xX7xX4axX4xX3xX33xX4exX23xX1xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xXexX1xX5axX3xX1cxX10xX33xX3xXexX1xX62xX63xX23xX22xX3xX4xX68xX6xX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX70xX71xXdxX3xX23xX22xX6xX3xX1xX18bxX23xX1xX3xec34xXaxX3xX7xXd9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX78xX78xXdxX10dxX1a0xX6xXa5xX1xX6xXexXdxX23xX1xX10dxXbaxX23xX78xX23xX10xX1afxX7xX78xX2xX1b3xX1b4xX1b3xX78xX2xX1b4xX1b9xX8axX1b4xX1b4xX1b3xX1bexX1bexX1c0xX1b3xXexX2xX1bexX1bexX1bexX5xX7e4xX10dxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX33xX3xX35xX23xX1xX24xX3xX3axX3bxX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX23xX1xX3fxX23xX3xX1exX3xX7xX4axX4xX3xX33xX4exX23xX1xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xXexX1xX5axX3xX1cxX10xX33xX3xXexX1xX62xX63xX23xX22xX3xX4xX68xX6xX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX70xX71xXdxX3xX3axX22xX6xXaxX3xX8axX6xXexX6xX1exXbxX1xXa5xXexXa5xX1exXa5xXd9xXdxX22xXdxX23xX6xX5xX1exX7xXd9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX78xX78xXdxX33xX6xX22xX10xX7xX10dxXbaxXa5xXbaxX10dxXbaxX23xX78xX27xXbxX5xXa5xX6xX8axX10xX8axX78xXd9xX2bxXexX1afxX15xX1a0xXd9xX1cxX2bxX33xX5xX15xX261xX27xX263xXbaxX10xX27xX52xX22xX78xX1c0xX1b4xX2xX1b3xX26exX1b4xX270xX26exX1b4xX261xX78xX7e4xX26exb4aexd213xe3edxX6b7xX10dxX26xXbxX22xXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxXa5xX23xXaxX2fxX30xX149xX4xX3xX23xX3bxX3xX7xXdxX23xX1xX3xXbaxXdxX2f9xX23xX3xX33xXdbxXdxX3xXexXc2xXexX3xX23xX22xX1xXdxXd2xXbxX3xXexX1xX27xX71xX4xX3xc633xX71xX3xXexX18bxX23xX1xX3xXexXd9xX4exX23xX22xX3xX52xX1x8187xX23xX3xX4xX32dxXbxX3xXexXd9xXa5xX23xX22xX3xX33xX71xXexX3xX4xX27xX71xX4xX3xX8axXdxc9b8xX23xX3xXexa314xXbxX3xX520xX3xX6b7xX27xX35xX23xX22xX3xXexXd9xX62xX63xX23xX22xX3xa65dx7e2bxX10dxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX23xXexX10xXd9xXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX33xX7xX1exXbxX1xXa5xXexXa5xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX35xX23xX1xX24xX3xX4xX149xX4xX3xX23xX3bxX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX23xX1xX3fxX23xX3xX1exX3xX7xX4axX4xX3xX33xX4exX23xX1xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xXexX1xX5axX3xX1cxX10xX33xX3xXexX1xX62xX63xX23xX22xX3xX4xX68xX6xX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX70xX71xXdxX3xX23xX22xX6xX3xX1xX18bxX23xX1xX3xX1bexXaxX3xX7xXd9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX78xX78xXdxX10dxX1a0xX6xXa5xX1xX6xXexXdxX23xX1xX10dxXbaxX23xX78xX23xX10xX1afxX7xX78xX2xX1b3xX1b4xX1b3xX78xX2xX1b4xX1b9xX8axX1b4xX1b4xX1b3xX1bexX1bexX1c0xX1b3xXexX270xX1b3xX1c0xX1b4xX5xX1bexX10dxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX33xX3xX35xX23xX1xX24xX3xX3axX3bxX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX23xX1xX3fxX23xX3xX1exX3xX7xX4axX4xX3xX33xX4exX23xX1xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xXexX1xX5axX3xX1cxX10xX33xX3xXexX1xX62xX63xX23xX22xX3xX4xX68xX6xX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX70xX71xXdxX3xX3axX22xX6xXaxX3xX8axX6xXexX6xX1exXbxX1xXa5xXexXa5xX1exXa5xXd9xXdxX22xXdxX23xX6xX5xX1exX7xXd9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX78xX78xXdxX33xX6xX22xX10xX7xX10dxXbaxXa5xXbaxX10dxXbaxX23xX78xX27xXbxX5xXa5xX6xX8axX10xX8axX78xXd9xX2bxXexX1afxX15xX1a0xXd9xX1cxX2bxX33xX5xX15xX261xX27xX263xXbaxX10xX27xX52xX22xX78xX1c0xX1b4xX2xX1b3xX26exX1b4xX270xX26exX1b4xX261xX78xX1bexX26exX6b7xcb5dxX8ccxX4a4xX10dxX26xXbxX22xXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxXa5xX23xXaxX2fxX30xX149xX4xX3xX23xX3bxX3xX7xXdxX23xX1xX3xXbaxXdxX2f9xX23xX3xXexXd9xX62xX63xX23xX22xX3xX1xXa1xX23xX22xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX7xX314xX3xXexX4exXdxX3xXexX328xX3xX1xXfexXbxX3xX1xX27xX32dxX23xX3xX5xX27xX15xXd2xX23xX3xX520xX3xX316xXd9xX6xX7xX23xXa5xX8axX6xXd9xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX23xXexX10xXd9xXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX33xX7xX1exXbxX1xXa5xXexXa5xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX35xX23xX1xX24xX3xX4xX149xX4xX3xX23xX3bxX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX23xX1xX3fxX23xX3xX1exX3xX7xX4axX4xX3xX33xX4exX23xX1xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xXexX1xX5axX3xX1cxX10xX33xX3xXexX1xX62xX63xX23xX22xX3xX4xX68xX6xX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX70xX71xXdxX3xX23xX22xX6xX3xX1xX18bxX23xX1xX3xX1b9xXaxX3xX7xXd9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX78xX78xXdxX10dxX1a0xX6xXa5xX1xX6xXexXdxX23xX1xX10dxXbaxX23xX78xX23xX10xX1afxX7xX78xX2xX1b3xX1b4xX1b3xX78xX2xX1b4xX1b9xX8axX1b4xX1b4xX1b3xX1bexX1bexX1c0xX1b3xXexX270xX2xX1b3xX2xX5xX1b9xX10dxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX33xX3xX35xX23xX1xX24xX3xX3axX3bxX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX23xX1xX3fxX23xX3xX1exX3xX7xX4axX4xX3xX33xX4exX23xX1xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xXexX1xX5axX3xX1cxX10xX33xX3xXexX1xX62xX63xX23xX22xX3xX4xX68xX6xX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX70xX71xXdxX3xX3axX22xX6xXaxX3xX8axX6xXexX6xX1exXbxX1xXa5xXexXa5xX1exXa5xXd9xXdxX22xXdxX23xX6xX5xX1exX7xXd9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX78xX78xXdxX33xX6xX22xX10xX7xX10dxXbaxXa5xXbaxX10dxXbaxX23xX78xX27xXbxX5xXa5xX6xX8axX10xX8axX78xXd9xX2bxXexX1afxX15xX1a0xXd9xX1cxX2bxX33xX5xX15xX261xX27xX263xXbaxX10xX27xX52xX22xX78xX1c0xX1b4xX2xX1b3xX26exX1b4xX270xX26exX1b4xX261xX78xX1b9xX26exbe1cxXac1xfda6xX316xX10dxX26xXbxX22xXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxXa5xX23xXaxX2fxX30xX149xX4xX3xX23xX3bxX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX23xX1xX3fxX23xX3xXexXd9xXa5xX23xX22xX3xX1a0xX27xX328xXdxX3xXexX328xX23xX22xX3xX8axX27xX15xXd2xXexX3xX8axXdxX93exX27xX3xX1a0xXdxX23xX1xX3xXexX4exXdxX3xX6b7xX27xX35xX23xX22xX3xXexXd9xX62xX63xX23xX22xX3xX954xX955xX10dxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX23xXexX10xXd9xXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX33xX7xX1exXbxX1xXa5xXexXa5xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX35xX23xX1xX24xX3xX4xX149xX4xX3xX23xX3bxX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX23xX1xX3fxX23xX3xX1exX3xX7xX4axX4xX3xX33xX4exX23xX1xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xXexX1xX5axX3xX1cxX10xX33xX3xXexX1xX62xX63xX23xX22xX3xX4xX68xX6xX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX70xX71xXdxX3xX23xX22xX6xX3xX1xX18bxX23xX1xX3xX1c5xXaxX3xX7xXd9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX78xX78xXdxX10dxX1a0xX6xXa5xX1xX6xXexXdxX23xX1xX10dxXbaxX23xX78xX23xX10xX1afxX7xX78xX2xX1b3xX1b4xX1b3xX78xX2xX1b4xX1b9xX8axX1b4xX1b4xX1b3xX1bexX1bexX1c0xX1b3xXexX1b9xX1bexX1b9xX2xX5xX1c5xX10dxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX33xX3xX35xX23xX1xX24xX3xX3axX3bxX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX23xX1xX3fxX23xX3xX1exX3xX7xX4axX4xX3xX33xX4exX23xX1xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xXexX1xX5axX3xX1cxX10xX33xX3xXexX1xX62xX63xX23xX22xX3xX4xX68xX6xX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX70xX71xXdxX3xX3axX22xX6xXaxX3xX8axX6xXexX6xX1exXbxX1xXa5xXexXa5xX1exXa5xXd9xXdxX22xXdxX23xX6xX5xX1exX7xXd9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX78xX78xXdxX33xX6xX22xX10xX7xX10dxXbaxXa5xXbaxX10dxXbaxX23xX78xX27xXbxX5xXa5xX6xX8axX10xX8axX78xXd9xX2bxXexX1afxX15xX1a0xXd9xX1cxX2bxX33xX5xX15xX261xX27xX263xXbaxX10xX27xX52xX22xX78xX1c0xX1b4xX2xX1b3xX26exX1b4xX270xX26exX1b4xX261xX78xX1c5xX26exX29bxX8cdxXc99xX4a3xX10dxX26xXbxX22xXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxXa5xX23xXaxX2fxX3axX9bxX3xX4xX62xX63xXdxX3xXbaxb336xX23xX3xX23xX22xX2bexXexX3xX23xX22xXa1xXa5xX3xXexXd9xXa5xX23xX22xX3xXexXd9xX6xX23xX22xX3xXbxX1xX9bxX4xX3xX149xXa5xX3xX5xc1afxX23xX1xX10dxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX23xXexX10xXd9xXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX33xX7xX1exXbxX1xXa5xXexXa5xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX35xX23xX1xX24xX3xX4xX149xX4xX3xX23xX3bxX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX23xX1xX3fxX23xX3xX1exX3xX7xX4axX4xX3xX33xX4exX23xX1xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xXexX1xX5axX3xX1cxX10xX33xX3xXexX1xX62xX63xX23xX22xX3xX4xX68xX6xX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX70xX71xXdxX3xX23xX22xX6xX3xX1xX18bxX23xX1xX3xX261xXaxX3xX7xXd9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX78xX78xXdxX10dxX1a0xX6xXa5xX1xX6xXexXdxX23xX1xX10dxXbaxX23xX78xX23xX10xX1afxX7xX78xX2xX1b3xX1b4xX1b3xX78xX2xX1b4xX1b9xX8axX1b4xX1b4xX1b3xX1bexX1bexX1c0xX1b3xXexX2xX1c0xX1c0xX261xX5xX261xX10dxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX33xX3xX35xX23xX1xX24xX3xX3axX3bxX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX23xX1xX3fxX23xX3xX1exX3xX7xX4axX4xX3xX33xX4exX23xX1xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xXexX1xX5axX3xX1cxX10xX33xX3xXexX1xX62xX63xX23xX22xX3xX4xX68xX6xX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX70xX71xXdxX3xX3axX22xX6xXaxX3xX8axX6xXexX6xX1exXbxX1xXa5xXexXa5xX1exXa5xXd9xXdxX22xXdxX23xX6xX5xX1exX7xXd9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX78xX78xXdxX33xX6xX22xX10xX7xX10dxXbaxXa5xXbaxX10dxXbaxX23xX78xX27xXbxX5xXa5xX6xX8axX10xX8axX78xXd9xX2bxXexX1afxX15xX1a0xXd9xX1cxX2bxX33xX5xX15xX261xX27xX263xXbaxX10xX27xX52xX22xX78xX1c0xX1b4xX2xX1b3xX26exX1b4xX270xX26exX1b4xX261xX78xX261xX26exX8cdxX30xX3axXac1xX10dxX26xXbxX22xXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxXa5xX23xXaxX2fxXcxX1xX5axX3xX5xX314xX4xX3xX5xXa1xX3xX33xX71xXexX3xXexXd9xXa5xX23xX22xX3xX23xX1xX3bxX23xX22xX3xX15xX50bxX27xX3xXexXc2xX3xX3dxX27xX6xX23xX3xXexXd9xX2bexX23xX22xX3xX70xXc2xXdxX3xXbaxXdbxXdxX3xX4xX149xX4xX3xX23xX3bxX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX23xX1xX3fxX23xX10dxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX23xXexX10xXd9xXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX33xX7xX1exXbxX1xXa5xXexXa5xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX35xX23xX1xX24xX3xX4xX149xX4xX3xX23xX3bxX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX23xX1xX3fxX23xX3xX1exX3xX7xX4axX4xX3xX33xX4exX23xX1xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xXexX1xX5axX3xX1cxX10xX33xX3xXexX1xX62xX63xX23xX22xX3xX4xX68xX6xX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX70xX71xXdxX3xX23xX22xX6xX3xX1xX18bxX23xX1xX3xX1b3xXaxX3xX7xXd9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX78xX78xXdxX10dxX1a0xX6xXa5xX1xX6xXexXdxX23xX1xX10dxXbaxX23xX78xX23xX10xX1afxX7xX78xX2xX1b3xX1b4xX1b3xX78xX2xX1b4xX1b9xX8axX1b4xX1b4xX1b3xX1bexX1bexX1c0xX1b3xXexX2xX1b9xX1b9xX1b4xX5xX1b3xX10dxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX33xX3xX35xX23xX1xX24xX3xX3axX3bxX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX23xX1xX3fxX23xX3xX1exX3xX7xX4axX4xX3xX33xX4exX23xX1xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xXexX1xX5axX3xX1cxX10xX33xX3xXexX1xX62xX63xX23xX22xX3xX4xX68xX6xX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX70xX71xXdxX3xX3axX22xX6xXaxX3xX8axX6xXexX6xX1exXbxX1xXa5xXexXa5xX1exXa5xXd9xXdxX22xXdxX23xX6xX5xX1exX7xXd9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX78xX78xXdxX33xX6xX22xX10xX7xX10dxXbaxXa5xXbaxX10dxXbaxX23xX78xX27xXbxX5xXa5xX6xX8axX10xX8axX78xXd9xX2bxXexX1afxX15xX1a0xXd9xX1cxX2bxX33xX5xX15xX261xX27xX263xXbaxX10xX27xX52xX22xX78xX1c0xX1b4xX2xX1b3xX26exX1b4xX270xX26exX1b4xX261xX78xX1b3xX26exX30xX4a3xX916xX30xX10dxX26xXbxX22xXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxXa5xX23xXaxX2fxX30xX149xX4xX3xX4xX54xX3xX22xX149xXdxX3xXbaxX27xXdxX3xXbaxaa80xX3xXb6xX23xX3xXexXd9xX62xX6xX3xX4xX32xX23xX22xX3xX23xX1xX6xX27xX3xX7xX6xX27xX3xX23xX1xX3bxX23xX22xX3xX22xXdxX63xX3xX1xX2bexX4xX3xXbaxXa1xX3xX1xX27xX32dxX23xX3xX5xX27xX15xXd2xX23xX3xX33xXdxXd2xXexX3xX33xXa1xXdxX10dxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX23xXexX10xXd9xXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX33xX7xX1exXbxX1xXa5xXexXa5xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX35xX23xX1xX24xX3xX4xX149xX4xX3xX23xX3bxX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX23xX1xX3fxX23xX3xX1exX3xX7xX4axX4xX3xX33xX4exX23xX1xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xXexX1xX5axX3xX1cxX10xX33xX3xXexX1xX62xX63xX23xX22xX3xX4xX68xX6xX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX70xX71xXdxX3xX23xX22xX6xX3xX1xX18bxX23xX1xX3xX2xX1b4xXaxX3xX7xXd9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX78xX78xXdxX10dxX1a0xX6xXa5xX1xX6xXexXdxX23xX1xX10dxXbaxX23xX78xX23xX10xX1afxX7xX78xX2xX1b3xX1b4xX1b3xX78xX2xX1b4xX1b9xX8axX1b4xX1b4xX1b3xX1bexX1bexX1c0xX1b3xXexX1b3xX1b3xX1c5xX5xX2xX1b4xX10dxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX33xX3xX35xX23xX1xX24xX3xX3axX3bxX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX23xX1xX3fxX23xX3xX1exX3xX7xX4axX4xX3xX33xX4exX23xX1xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xXexX1xX5axX3xX1cxX10xX33xX3xXexX1xX62xX63xX23xX22xX3xX4xX68xX6xX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX70xX71xXdxX3xX3axX22xX6xXaxX3xX8axX6xXexX6xX1exXbxX1xXa5xXexXa5xX1exXa5xXd9xXdxX22xXdxX23xX6xX5xX1exX7xXd9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX78xX78xXdxX33xX6xX22xX10xX7xX10dxXbaxXa5xXbaxX10dxXbaxX23xX78xX27xXbxX5xXa5xX6xX8axX10xX8axX78xXd9xX2bxXexX1afxX15xX1a0xXd9xX1cxX2bxX33xX5xX15xX261xX27xX263xXbaxX10xX27xX52xX22xX78xX1c0xX1b4xX2xX1b3xX26exX1b4xX270xX26exX1b4xX261xX78xX2xX1b4xX26exX916xX916xc762xea9dxX10dxX26xXbxX22xXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxXa5xX23xXaxX2fxX30xX149xX4xX3xX23xX3bxX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexXd9xX62xX63xX23xX22xX3xX4xX35xX23xX1xX3xX7xX149xXexX3xXexXd9xXa5xX23xX22xX3xX5xX93exX3xXexXc2xXexX3xX23xX22xX1xXdxXd2xXbxX10dxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX23xXexX10xXd9xXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX33xX7xX1exXbxX1xXa5xXexXa5xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX35xX23xX1xX24xX3xX4xX149xX4xX3xX23xX3bxX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX23xX1xX3fxX23xX3xX1exX3xX7xX4axX4xX3xX33xX4exX23xX1xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xXexX1xX5axX3xX1cxX10xX33xX3xXexX1xX62xX63xX23xX22xX3xX4xX68xX6xX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX70xX71xXdxX3xX23xX22xX6xX3xX1xX18bxX23xX1xX3xX2xX2xXaxX3xX7xXd9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX78xX78xXdxX10dxX1a0xX6xXa5xX1xX6xXexXdxX23xX1xX10dxXbaxX23xX78xX23xX10xX1afxX7xX78xX2xX1b3xX1b4xX1b3xX78xX2xX1b4xX1b9xX8axX1b4xX1b4xX1b3xX1bexX1bexX1c0xX1b3xXexX261xX261xX1bexX1bexX5xX2xX2xX10dxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX33xX3xX35xX23xX1xX24xX3xX3axX3bxX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX23xX1xX3fxX23xX3xX1exX3xX7xX4axX4xX3xX33xX4exX23xX1xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xXexX1xX5axX3xX1cxX10xX33xX3xXexX1xX62xX63xX23xX22xX3xX4xX68xX6xX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX70xX71xXdxX3xX3axX22xX6xXaxX3xX8axX6xXexX6xX1exXbxX1xXa5xXexXa5xX1exXa5xXd9xXdxX22xXdxX23xX6xX5xX1exX7xXd9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX78xX78xXdxX33xX6xX22xX10xX7xX10dxXbaxXa5xXbaxX10dxXbaxX23xX78xX27xXbxX5xXa5xX6xX8axX10xX8axX78xXd9xX2bxXexX1afxX15xX1a0xXd9xX1cxX2bxX33xX5xX15xX261xX27xX263xXbaxX10xX27xX52xX22xX78xX1c0xX1b4xX2xX1b3xX26exX1b4xX270xX26exX1b4xX261xX78xX2xX2xX26exXc99xX316xX916xX8cdxX10dxX26xXbxX22xXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxXa5xX23xXaxX2fxX4a4xX71xXexX3xX23xX3bxX3xX7xXdxX23xX1xX3xXbaxXdxX2f9xX23xX3xXexX314xX3xX1xXa1xXa5xX3xX4xfb25xX33xX3xX1a0xX71xX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xXbxX1xX9bxX4xX3xX4xX68xX6xX3xX33xX18bxX23xX1xX10dxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX23xXexX10xXd9xXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX33xX7xX1exXbxX1xXa5xXexXa5xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX35xX23xX1xX24xX3xX4xX149xX4xX3xX23xX3bxX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX23xX1xX3fxX23xX3xX1exX3xX7xX4axX4xX3xX33xX4exX23xX1xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xXexX1xX5axX3xX1cxX10xX33xX3xXexX1xX62xX63xX23xX22xX3xX4xX68xX6xX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX70xX71xXdxX3xX23xX22xX6xX3xX1xX18bxX23xX1xX3xX2xX1c0xXaxX3xX7xXd9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX78xX78xXdxX10dxX1a0xX6xXa5xX1xX6xXexXdxX23xX1xX10dxXbaxX23xX78xX23xX10xX1afxX7xX78xX2xX1b3xX1b4xX1b3xX78xX2xX1b4xX1b9xX8axX1b4xX1b4xX1b3xX1bexX1bexX1c0xX1b3xXexX1b9xX1b4xX261xX270xX5xX2xX1c0xX10dxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX33xX3xX35xX23xX1xX24xX3xX3axX3bxX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX23xX1xX3fxX23xX3xX1exX3xX7xX4axX4xX3xX33xX4exX23xX1xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xXexX1xX5axX3xX1cxX10xX33xX3xXexX1xX62xX63xX23xX22xX3xX4xX68xX6xX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX70xX71xXdxX3xX3axX22xX6xXaxX3xX8axX6xXexX6xX1exXbxX1xXa5xXexXa5xX1exXa5xXd9xXdxX22xXdxX23xX6xX5xX1exX7xXd9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX78xX78xXdxX33xX6xX22xX10xX7xX10dxXbaxXa5xXbaxX10dxXbaxX23xX78xX27xXbxX5xXa5xX6xX8axX10xX8axX78xXd9xX2bxXexX1afxX15xX1a0xXd9xX1cxX2bxX33xX5xX15xX261xX27xX263xXbaxX10xX27xX52xX22xX78xX1c0xX1b4xX2xX1b3xX26exX1b4xX270xX26exX1b4xX261xX78xX2xX1c0xX26exX3axXc99xXac1xX316xX10dxX26xXbxX22xXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxXa5xX23xXaxX2fxXc99xXdbxXdxX3xX23xX1xX3bxX23xX22xX3xX52xX1xXafxX6xX3xX70xXa1xXa5xX3xXexX4exXa5xX3xX4xX1xX27xX15xX2f9xX23xX3xX1a0xXdxXd2xXexX6e4xX3xX23xX1xX3bxX23xX22xX3xX23xX22xX62xX63xXdxX3xXbxX1xX9bxX3xX23xX3bxX3xXexXd9xXa5xX23xX22xX3xX5xX314xX4xX3xX5xX62xXfexX23xX22xX3xXbaxX2d0xX3xXexXd9xX6xX23xX22xX3xX4xX68xX6xX3xX3axX22xX6xX3xX4xX2d0xX23xX22xX3xX4xXafxX3xX52xc01exX3xX23xXb6xX23xX22xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xX52xd6ebxX33xX3xX22xX18bxX3xX4xX149xX4xX3xX23xX6xX33xX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX23xX1xX3fxX23xX10dxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX23xXexX10xXd9xXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX33xX7xX1exXbxX1xXa5xXexXa5xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX35xX23xX1xX24xX3xX4xX149xX4xX3xX23xX3bxX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX23xX1xX3fxX23xX3xX1exX3xX7xX4axX4xX3xX33xX4exX23xX1xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xXexX1xX5axX3xX1cxX10xX33xX3xXexX1xX62xX63xX23xX22xX3xX4xX68xX6xX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX70xX71xXdxX3xX23xX22xX6xX3xX1xX18bxX23xX1xX3xX2xX270xXaxX3xX7xXd9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX78xX78xXdxX10dxX1a0xX6xXa5xX1xX6xXexXdxX23xX1xX10dxXbaxX23xX78xX23xX10xX1afxX7xX78xX2xX1b3xX1b4xX1b3xX78xX2xX1b4xX1b9xX8axX1b4xX1b4xX1b3xX1bexX1bexX1c0xX1b3xXexX261xX270xX1c5xX1bexX5xX2xX270xX10dxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX33xX3xX35xX23xX1xX24xX3xX3axX3bxX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX23xX1xX3fxX23xX3xX1exX3xX7xX4axX4xX3xX33xX4exX23xX1xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xXexX1xX5axX3xX1cxX10xX33xX3xXexX1xX62xX63xX23xX22xX3xX4xX68xX6xX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX70xX71xXdxX3xX3axX22xX6xXaxX3xX8axX6xXexX6xX1exXbxX1xXa5xXexXa5xX1exXa5xXd9xXdxX22xXdxX23xX6xX5xX1exX7xXd9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX78xX78xXdxX33xX6xX22xX10xX7xX10dxXbaxXa5xXbaxX10dxXbaxX23xX78xX27xXbxX5xXa5xX6xX8axX10xX8axX78xXd9xX2bxXexX1afxX15xX1a0xXd9xX1cxX2bxX33xX5xX15xX261xX27xX263xXbaxX10xX27xX52xX22xX78xX1c0xX1b4xX2xX1b3xX26exX1b4xX270xX26exX1b4xX261xX78xX2xX270xX26exX8cexX316xXac1xX30xX10dxX26xXbxX22xXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxXa5xX23xXaxX2fxX4a5xX32xX3xXbxX1xX35xXdxX3xX52xX1xXa5xX149xX4xX3xX5xX2f9xX23xX3xX33xX18bxX23xX1xX3xX23xX1xX3bxX23xX22xX3xX1a0xX71xX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xXbxX1xX9bxX4xX3xX4xXafxX3xXbxX1xX15d3xX23xX3xX4xX4axX23xX22xX3xX23xX1xcb6axX4xX10dxX10dxX10dxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX23xXexX10xXd9xXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX33xX7xX1exXbxX1xXa5xXexXa5xX3xX8axXexX1xX27xX33xX1a0xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1afxXdxX8axXexX1xX24xX3xX1c5xX1c0xX1b4xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX7e4xX261xX1b4xXbxX1cxX2dxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX35xX23xX1xX24xX3xX4xX149xX4xX3xX23xX3bxX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX23xX1xX3fxX23xX3xX1exX3xX7xX4axX4xX3xX33xX4exX23xX1xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xXexX1xX5axX3xX1cxX10xX33xX3xXexX1xX62xX63xX23xX22xX3xX4xX68xX6xX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX70xX71xXdxX3xX23xX22xX6xX3xX1xX18bxX23xX1xX3xX2xX7e4xXaxX3xX7xXd9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX78xX78xXdxX10dxX1a0xX6xXa5xX1xX6xXexXdxX23xX1xX10dxXbaxX23xX78xX23xX10xX1afxX7xX78xX2xX1b3xX1b4xX1b3xX78xX2xX1b4xX1b9xX8axX1b4xX1b4xX1b3xX1bexX1c0xX1b4xX261xXexX1c5xX1c5xX2xX1b9xX1bexX5xX1b4xX10dxX26xXbxX22xe362xXd9xX9xX1c0xX1b3xX1b3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX33xX3xX35xX23xX1xX24xX3xX3axX3bxX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX23xX1xX3fxX23xX3xX1exX3xX7xX4axX4xX3xX33xX4exX23xX1xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xXexX1xX5axX3xX1cxX10xX33xX3xXexX1xX62xX63xX23xX22xX3xX4xX68xX6xX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX70xX71xXdxX3xX3axX22xX6xXaxX3xX8axX6xXexX6xX1exXbxX1xXa5xXexXa5xX1exXa5xXd9xXdxX22xXdxX23xX6xX5xX1exX7xXd9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX78xX78xXdxX33xX6xX22xX10xX7xX10dxXbaxXa5xXbaxX10dxXbaxX23xX78xX27xXbxX5xXa5xX6xX8axX10xX8axX78xXd9xX2bxXexX1afxX15xX1a0xXd9xX1cxX2bxX33xX5xX15xX261xX27xX263xXbaxX10xX27xX52xX22xX78xX1c0xX1b4xX2xX1b3xX26exX1b4xX270xX26exX1b4xX261xX78xX2xX7e4xX26exX277x71f4xX8ccxX8ccxX10dxX26xXbxX22xXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxXa5xX23xXaxX2fxX10dxX10dxX10dxX3xXbaxXa1xX3xXbaxX149xX4xX3xXexXd9xX2f9xX23xX3xXbaxX6xXdxX3xX4xX3fxX15xX3xX7xef15xX23xX22xX3xX23xc27exX23xX22xX3xXexXd9xX535xX4xX1xX6e4xX3xX23xX1xX62xX23xX22xX3xX23xX1xX3bxX23xX22xX3xX23xX3bxX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX23xX1xX3fxX23xX3xXbaxXe98xX23xX3xXexXa5xX149xXexX3xX5xX2f9xX23xX3xXbaxX122exX3xX70xX4eexXbxX3xXbaxXa1xX3xX23xX17ebxXexX3xX8axX535xX27xX3xX8axXa1xX23xX22xX3xX4xX68xX6xX3xX23xX22xX62xX63xXdxX3xXbxX1xX9bxX3xX23xX3bxX10dxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX23xXexX10xXd9xXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX33xX7xX1exXbxX1xXa5xXexXa5xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX35xX23xX1xX24xX3xX4xX149xX4xX3xX23xX3bxX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX23xX1xX3fxX23xX3xX1exX3xX7xX4axX4xX3xX33xX4exX23xX1xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xXexX1xX5axX3xX1cxX10xX33xX3xXexX1xX62xX63xX23xX22xX3xX4xX68xX6xX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX70xX71xXdxX3xX23xX22xX6xX3xX1xX18bxX23xX1xX3xX2xX1bexXaxX3xX7xXd9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX78xX78xXdxX10dxX1a0xX6xXa5xX1xX6xXexXdxX23xX1xX10dxXbaxX23xX78xX23xX10xX1afxX7xX78xX2xX1b3xX1b4xX1b3xX78xX2xX1b4xX1b9xX8axX1b4xX1b4xX1b3xX1bexX1bexX1c0xX1b3xXexX1b9xX1c0xX1b3xX1c0xX5xX2xX7e4xX10dxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX33xX3xX35xX23xX1xX24xX3xX3axX3bxX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX23xX1xX3fxX23xX3xX1exX3xX7xX4axX4xX3xX33xX4exX23xX1xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xXexX1xX5axX3xX1cxX10xX33xX3xXexX1xX62xX63xX23xX22xX3xX4xX68xX6xX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX70xX71xXdxX3xX3axX22xX6xXaxX3xX8axX6xXexX6xX1exXbxX1xXa5xXexXa5xX1exXa5xXd9xXdxX22xXdxX23xX6xX5xX1exX7xXd9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX78xX78xXdxX33xX6xX22xX10xX7xX10dxXbaxXa5xXbaxX10dxXbaxX23xX78xX27xXbxX5xXa5xX6xX8axX10xX8axX78xXd9xX2bxXexX1afxX15xX1a0xXd9xX1cxX2bxX33xX5xX15xX261xX27xX263xXbaxX10xX27xX52xX22xX78xX1c0xX1b4xX2xX1b3xX26exX1b4xX270xX26exX1b4xX261xX78xX2xX1b9xX26exX316xX4a3xc7cdxX1d78xX10dxX26xXbxX22xXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxXa5xX23xXaxX2fxX954xce72xX23xX22xX3xX7xX6xX27xX3xX23xX1xX3bxX23xX22xX3xX23xX9bxX3xX4xX62xX63xXdxX3xXd9xX4exX23xX22xX3xXd9x7c4cxX3xX23xXa1xX15xX3xX5xXa1xX3xX7xX4axX4xX3xX33xX4exX23xX1xX3xXexXdxXe5xX33xX3xX926xX23xX6e4xX3xX70xX62xXfexX4xX3xXbaxXebaxX3xX23xX1xX62xX3xXbaxX2d0xX3xX52xX1xXebaxX3xX1a0xXebaxX3xX33xX942xXexX3xX4xX68xX6xX3xX3axX22xX6xX10dxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX23xXexX10xXd9xXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX33xX7xX1exXbxX1xXa5xXexXa5xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX35xX23xX1xX24xX3xX4xX149xX4xX3xX23xX3bxX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX23xX1xX3fxX23xX3xX1exX3xX7xX4axX4xX3xX33xX4exX23xX1xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xXexX1xX5axX3xX1cxX10xX33xX3xXexX1xX62xX63xX23xX22xX3xX4xX68xX6xX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX70xX71xXdxX3xX23xX22xX6xX3xX1xX18bxX23xX1xX3xX2xX1b9xXaxX3xX7xXd9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX78xX78xXdxX10dxX1a0xX6xXa5xX1xX6xXexXdxX23xX1xX10dxXbaxX23xX78xX23xX10xX1afxX7xX78xX2xX1b3xX1b4xX1b3xX78xX2xX1b4xX1b9xX8axX1b4xX1b4xX1b3xX1bexX1bexX1c0xX1b3xXexX1b3xX1b9xX261xX1b9xX5xX2xX1bexX10dxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX33xX3xX35xX23xX1xX24xX3xX3axX3bxX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX23xX1xX3fxX23xX3xX1exX3xX7xX4axX4xX3xX33xX4exX23xX1xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xXexX1xX5axX3xX1cxX10xX33xX3xXexX1xX62xX63xX23xX22xX3xX4xX68xX6xX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX70xX71xXdxX3xX3axX22xX6xXaxX3xX8axX6xXexX6xX1exXbxX1xXa5xXexXa5xX1exXa5xXd9xXdxX22xXdxX23xX6xX5xX1exX7xXd9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX78xX78xXdxX33xX6xX22xX10xX7xX10dxXbaxXa5xXbaxX10dxXbaxX23xX78xX27xXbxX5xXa5xX6xX8axX10xX8axX78xXd9xX2bxXexX1afxX15xX1a0xXd9xX1cxX2bxX33xX5xX15xX261xX27xX263xXbaxX10xX27xX52xX22xX78xX1c0xX1b4xX2xX1b3xX26exX1b4xX270xX26exX1b4xX261xX78xX2xX1c5xX26exX8cdxX277xf305xcb51xX10dxX26xXbxX22xXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxXa5xX23xXaxX2fxX30xX149xX4xX3xX23xX3bxX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX23xX1xX3fxX23xX3xX3axX22xX6xX3xX5xX27xX54xX23xX3xX7xd982xX23xX3xX7xXa1xX23xX22xX3xX70xX5axX3xX1a0xX35xXa5xX3xXbaxXd2xX3xXexX328xX3xX3dxX27xXc2xX4xX3xXexXd9xXa5xX23xX22xX3xX33xX2bexXdxX3xXexX18bxX23xX1xX3xX1xX27xXc2xX23xX22xX10dxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX23xXexX10xXd9xXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX33xX7xX1exXbxX1xXa5xXexXa5xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX35xX23xX1xX24xX3xX4xX149xX4xX3xX23xX3bxX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX23xX1xX3fxX23xX3xX1exX3xX7xX4axX4xX3xX33xX4exX23xX1xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xXexX1xX5axX3xX1cxX10xX33xX3xXexX1xX62xX63xX23xX22xX3xX4xX68xX6xX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX70xX71xXdxX3xX23xX22xX6xX3xX1xX18bxX23xX1xX3xX2xX1c5xXaxX3xX7xXd9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX78xX78xXdxX10dxX1a0xX6xXa5xX1xX6xXexXdxX23xX1xX10dxXbaxX23xX78xX23xX10xX1afxX7xX78xX2xX1b3xX1b4xX1b3xX78xX2xX1b4xX1b9xX8axX1b4xX1b4xX1b3xX1bexX1bexX1c0xX1b3xXexX7e4xX1bexX7e4xX261xX5xX2xX1b9xX10dxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX33xX3xX35xX23xX1xX24xX3xX3axX3bxX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX23xX1xX3fxX23xX3xX1exX3xX7xX4axX4xX3xX33xX4exX23xX1xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xXexX1xX5axX3xX1cxX10xX33xX3xXexX1xX62xX63xX23xX22xX3xX4xX68xX6xX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX70xX71xXdxX3xX3axX22xX6xXaxX3xX8axX6xXexX6xX1exXbxX1xXa5xXexXa5xX1exXa5xXd9xXdxX22xXdxX23xX6xX5xX1exX7xXd9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX78xX78xXdxX33xX6xX22xX10xX7xX10dxXbaxXa5xXbaxX10dxXbaxX23xX78xX27xXbxX5xXa5xX6xX8axX10xX8axX78xXd9xX2bxXexX1afxX15xX1a0xXd9xX1cxX2bxX33xX5xX15xX261xX27xX263xXbaxX10xX27xX52xX22xX78xX1c0xX1b4xX2xX1b3xX26exX1b4xX270xX26exX1b4xX261xX78xX2xX261xX26ex1015axX4a3xX1f62xX29bxX10dxX26xXbxX22xXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX916xXa5xX8axX15xXaxX2fxX30xX149xX4xX3xX23xX3bxX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX23xX1xX3fxX23xX3xX3axX22xX6xX3xX23xX22xXa1xX15xX3xX23xX6xX15xX3xX4xXafxX3xXexX1xX5axX3xX70xX35xX33xX3xX23xX1xX942xX23xX3xX23xX1xX3bxX23xX22xX3xX23xX1xXdxXd2xX33xX3xXbaxX9bxX3xX33xXa1xX3xXexXd9xX62xXdbxX4xX3xX70xX3fxX15xX3xXexX1xX62xX63xX23xX22xX3xX4xX1xXf7xX3xX8axXa1xX23xX1xX3xX4xX1xXa5xX3xX23xX6xX33xX3xX22xXdxXdbxXdxX10dxX78xX10dxX0xX78xXbxX2fxX0xX8axXdxXbaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX8axXd9xX10xX5xX6xXexX10xX8axXaxX2fxX0xX7xXexXd9xXa5xX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX2f9xX23xX3xX3dxX27xX6xX23xX24xX0xX78xX7xXexXd9xXa5xX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX33xX1a0xX1exX6xX23xX8axX1exX7xX6xXbxXa5xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX1xX3fxX23xX3xX8axX27xX23xX22xX3xX4xX149xX4xX3xX23xX3bxX3xX1a0xX71xX3xXexXd9xX62xX520xX23xX22xX3xX3dxX27xXc2xX4xX3xXbxX1xX2abxX23xX22xX3xXexXd9xX2f9xX23xX3xXexX1xX50bxX3xX22xXdxXdbxXdxXaxX3xX1xXd9xX10xX2bxX9xXaxX78xX5xX27xX4xX1exX5xX27xXa5xX23xX22xX1exXbaxX27xX1exXexXd9xX6xX23xX22xX78xX4xX1xX6xX23xX1exX8axX27xX23xX22xX1exX4xX6xX4xX1exX23xX27xX1exX1a0xXa5xX1exXexXd9xX27xXa5xX23xX22xX1exX3dxX27xXa5xX4xX1exXbxX1xXa5xX23xX22xX1exXexXd9xX10xX23xX1exXexX1xX10xX1exX22xXdxXa5xXdxX78xX2xX1b9xX261xX1b3xX1b4xX1b3xX10dxX1xXexX33xXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX7xXd9xX4xX9xXaxX78xX33xX10xX8axXdxX6xX78xX2xX1c0xX1b4xX78xX23xX10xX1afxX7xX78xX2xX1b3xX1b4xX1c5xX78xX2xX270xX7e4xX8axX1b4xX2xX1c0xX1c0xX7e4xX7e4xX1c5xXexX7e4xX1c0xX7e4xX2xX1bexX5xX1b4xX10dxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX33xX3xX35xX23xX1xX24xX3xX3axX3bxX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX23xX1xX3fxX23xX3xX1exX3xX7xX4axX4xX3xX33xX4exX23xX1xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xXexX1xX5axX3xX1cxX10xX33xX3xXexX1xX62xX63xX23xX22xX3xX4xX68xX6xX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX70xX71xXdxX3xX3axX22xX6xXaxX3xX78xX2fxX0xX78xX6xX2fxX0xX8axXdxXbaxX2fxX0xX7xXexXd9xXa5xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX1xX3fxX23xX3xX8axX27xX23xX22xX3xX4xX149xX4xX3xX23xX3bxX3xX1a0xX71xX3xXexXd9xX62xX520xX23xX22xX3xX3dxX27xXc2xX4xX3xXbxX1xX2abxX23xX22xX3xXexXd9xX2f9xX23xX3xXexX1xX50bxX3xX22xXdxXdbxXdxXaxX3xX1xXd9xX10xX2bxX9xXaxX78xX5xX27xX4xX1exX5xX27xXa5xX23xX22xX1exXbaxX27xX1exXexXd9xX6xX23xX22xX78xX4xX1xX6xX23xX1exX8axX27xX23xX22xX1exX4xX6xX4xX1exX23xX27xX1exX1a0xXa5xX1exXexXd9xX27xXa5xX23xX22xX1exX3dxX27xXa5xX4xX1exXbxX1xXa5xX23xX22xX1exXexXd9xX10xX23xX1exXexX1xX10xX1exX22xXdxXa5xXdxX78xX2xX1b9xX261xX1b3xX1b4xX1b3xX10dxX1xXexX33xXaxX2fxX30xX1xX3fxX23xX3xX8axX27xX23xX22xX3xX4xX149xX4xX3xX23xX3bxX3xX1a0xX71xX3xXexXd9xX62xX520xX23xX22xX3xX3dxX27xXc2xX4xX3xXbxX1xX2abxX23xX22xX3xXexXd9xX2f9xX23xX3xXexX1xX50bxX3xX22xXdxXdbxXdxX0xX78xX6xX2fxX0xX78xX7xXexXd9xXa5xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX8axXaxX2fxXcxX4exXdxX3xX33xX71xXexX3xX7xXc2xX3xX23xX62xXdbxX4xX3xXexXd9xX2f9xX23xX3xXexX1xX50bxX3xX22xXdxXdbxXdxX6e4xX3xXbxX1xX149xXdxX3xX23xX3bxX3xX70xX4axX23xX22xX3xX70xX15d3xX27xX3xX916xX71xX3xX3dxX27xXc2xX4xX3xXbxX1xX2abxX23xX22xX3xa610xX3xX1a0xX71xX3xX7xX4axX4xX3xX33xX4exX23xX1xX10dxX3xX277xX6xX27xX3xX70xX3fxX15xX3xX5xXa1xX3xX4xX1xX3fxX23xX3xX8axX27xX23xX22xX3xX33xX71xXexX3xX7xXc2xX3xX23xX3bxX3xX916xX71xX3xXexXd9xX62xX520xX23xX22xX3xX6b7xX27xXc2xX4xX3xXbxX1xX2abxX23xX22xX10dxX0xX78xXbxX2fxX0xX78xX8axXdxXbaxX2fxX0xX78xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX10dxX1bexX1b4xX1b4xX3xXexX1xXdxX50bxX27xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xXexX1xX6xX33xX3xX22xXdxX6xX3xXexXdxXd2xX4xX3xX52xX1xXdxX2f9xX27xX3xXbaxX2d0xX3xX22xX15d3xX23xX3xX954xXdxXd2xX23xX3xX316xXd9xX10xX33xX5xXdxX23xX3xX520xX3xX4a4xXa5xX7xX4xXa5xX1afxXaxX3xX1xXd9xX10xX2bxX9xXaxX78xXbaxX27xX1exX52xX1xXdxX78xX2xX1exX1bexX1b4xX1b4xX1exXexX1xXdxX10xX27xX1exX7xXdxX23xX1xX1exX3dxX27xX6xX23xX1exXexX1xX6xX33xX1exX22xXdxX6xX1exXexXdxX10xX4xX1exX52xX1xXdxX10xX27xX1exXbaxX27xX1exX22xX6xX23xX1exX8axXdxX10xX23xX1exX52xXd9xX10xX33xX5xXdxX23xX1exXa5xX1exX33xXa5xX7xX4xXa5xX1afxX78xX2xX1b9xX1bexX1bexX1c0xX1bexX10dxX1xXexX33xXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX7xXd9xX4xX9xXaxX78xX33xX10xX8axXdxX6xX78xX2xX1c0xX1b4xX78xX23xX10xX1afxX7xX78xX2xX261xX1bexX1b4xX78xX2xX1c0xX7e4xX8axX7e4xX2xX1bexX2xX7e4xX1c0xX1b3xXexX1bexX1b9xX1bexX5xX261xX1exX1c0xX10dxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX33xX3xX35xX23xX1xX24xX3xX3axX3bxX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX23xX1xX3fxX23xX3xX1exX3xX7xX4axX4xX3xX33xX4exX23xX1xX3xX52xX1xX54xX23xX22xX3xXexX1xX5axX3xX1cxX10xX33xX3xXexX1xX62xX63xX23xX22xX3xX4xX68xX6xX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX70xX71xXdxX3xX3axX22xX6xXaxX3xX78xX2fxX0xX78xX6xX2fxX0xX8axXdxXbaxX2fxX0xX7xXexXd9xXa5xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX10dxX1bexX1b4xX1b4xX3xXexX1xXdxX50bxX27xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xXexX1xX6xX33xX3xX22xXdxX6xX3xXexXdxXd2xX4xX3xX52xX1xXdxX2f9xX27xX3xXbaxX2d0xX3xX22xX15d3xX23xX3xX954xXdxXd2xX23xX3xX316xXd9xX10xX33xX5xXdxX23xX3xX520xX3xX4a4xXa5xX7xX4xXa5xX1afxXaxX3xX1xXd9xX10xX2bxX9xXaxX78xXbaxX27xX1exX52xX1xXdxX78xX2xX1exX1bexX1b4xX1b4xX1exXexX1xXdxX10xX27xX1exX7xXdxX23xX1xX1exX3dxX27xX6xX23xX1exXexX1xX6xX33xX1exX22xXdxX6xX1exXexXdxX10xX4xX1exX52xX1xXdxX10xX27xX1exXbaxX27xX1exX22xX6xX23xX1exX8axXdxX10xX23xX1exX52xXd9xX10xX33xX5xXdxX23xX1exXa5xX1exX33xXa5xX7xX4xXa5xX1afxX78xX2xX1b9xX1bexX1bexX1c0xX1bexX10dxX1xXexX33xXaxX2fxX2xX10dxX1bexX1b4xX1b4xX3xXexX1xXdxX50bxX27xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xXexX1xX6xX33xX3xX22xXdxX6xX3xXexXdxXd2xX4xX3xX52xX1xXdxX2f9xX27xX3xXbaxX2d0xX3xX22xX15d3xX23xX3xX954xXdxXd2xX23xX3xX316xXd9xX10xX33xX5xXdxX23xX3xX520xX3xX4a4xXa5xX7xX4xXa5xX1afxX0xX78xX6xX2fxX0xX78xX7xXexXd9xXa5xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX8axXaxX2fxXcxXdxXd2xX4xX3xX52xX1xXdxX2f9xX27xX3xXbaxX2d0xX3xXexX1xX62xX63xX23xX22xX3xX23xXdxX2f9xX23xX3xXc9bxX23xXexX10xXd9xX23xX6xXexXdxXa5xX23xX6xX5xX3xX316xXd9xX10xX33xX5xXdxX23xX3xX30xX6xX8axX10xXexX3xX916xX6xX5xX5xX3xXbaxdbe5xX6xX3xX8axXdxX93exX23xX3xXd9xX6xX3xXexX4exXdxX3xXexX1xX68xX3xX70xX54xX3xX4a4xXa5xX7xX4xXa5xX1afxX6e4xX3xX3axX22xX6xX3xXexXc2xXdxX3xX2xX2xX78xX2xX1c0xX3xXbaxXdbxXdxX3xX7xX314xX3xXexX1xX6xX33xX3xX22xXdxX6xX3xX4xX68xX6xX3xX1xXa1xX23xX22xX3xX23xX22xX1xX18bxX23xX3xXexX1xXdxX50bxX27xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX3dxX27xX3fxX23xX3xX70xX50bxX23xX3xXexX276fxX3xX4xX149xX4xX3xX23xX62xXdbxX4xX10dxX0xX78xXbxX2fxX0xX78xX8axXdxXbaxX2fxX0xX78xX5xXdxX2fxX0xX78xX27xX5xX2fxX0xX8axXdxXbaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXd9xXaxX2fxX0xX78xX8axXdxXbaxX2fxX0xX78xX8axXdxXbaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX277xXa5xX27xXd9xX4xX10xXaxX2fxXcxX1xX10xXa5xX3xXc99xX1f62xXc99xX0xX78xXbxX2f