Trị gàu dứt điểm với 11 phương pháp tự nhiên
Hiện này có rất nhiều loại dầu gội trị gàu nhưng chúng có thể khiến tóc bạn bị khô, dưới đây là các biện pháp tự nhiên giúp cải thiện tình trạng này.
2600x29dexd983xb518x9e96x89e3x3b45x983axafd2x929cx4f00xb3dbx9b66x8c41xab62x2625xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax9bbdx80c5x33f9xXexX0x9b3dxXaxX17xX18xX19xXexX0xa038x577exX19x6cd0xXexX0xXaxd745xX9x619dxXdxX18xb83dxX2fx9951x4fd7x3ccfxX5x6ec0xXbxXdxX17xX32xXexX5x952ax68bbxX9x624fxa0d4x7e10xX9xX19x6caaxXbxX9x89e0xX35xcea5xXcxX9xc793x3833xX35xX9xX2axX2axX9xX33xXax52ccx2900x4080xX3fxX9xX33xXax2ae3xX33xX9xXbx278bxX9xX57xXaxX35x6111xX57xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xa49dxX17xX18xX19xX32xXexX77xX35x599cxX57xX9xX57xX40xX26xX9xX2cx61f5xX9xX3cx39e2xXbxX9xX57xXaxX35xab83xX41xX9xXdxX24x790dxX35xX9xX19xbe87xX41xX9xX3fx8d19xX35xX9xXbxX3cxX3dxX9xX3fxX40xX41xX9xX57xXaxX55xX57xX3fxX9xX2cxXaxd132xX57xX3fxX9xX2cxX87xX9xXbxXaxX49xX9x3f76xXaxX35x65e9xX57xX9xXbxX87xX2cxX9xX23xX95xX57xX9xX23xX3dxX9xXbbxXaxcaadx30e5xX9xX19xX55xX4dxX35xX9xX47x9537xX26xX9xXdxX40xX9xX2cxX5cxX2cxX9xX23xX35xX7fxX57xX9xX33xXaxX5cxX33xX9xXbxX60xX9xX57xXaxX35xX65xX57xX9xX3fxX35xXb0xX33xX9xX2cx4907xX35xX9xXbxXaxX35xX7fxX57xX9xXbx7a61xX57xXaxX9xXbxX3cxX95xX57xX3fxX9xX57xX40xX26x4413xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX57xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17x2b06xXbx7130xX18xXdxX35xX3fxX57x62a6xX9x6ff6xX41xX2fxXbxX35xa40exX26xc38bxX32xXexX0xX35xXcxX3fxX9xX2fxX3cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX13bxX1cxX1cxX35xX111xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX57xXaxX111xX4cxX57xX1cxX57xX17xac48xX2fxX1cxX2ax66b5x46e2xX16dxX1cxX16dxX16dxX19x2c24xX2axX16exX16exX16exX2axX16exXbxX2axX2ax2934x7e73xXdxX17exX111xX13dxX33xX3fxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX135xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX3cxX35xX9xX3fxX18xX41xX9xX19xX41xXbxX9xX19xX35xX17xXcxX9xX4cxX24xX35xX9xX2axX2axX9xX33xXaxX41xX24xX57xX3fxX9xX33xXaxX18xX33xX9xXbxX41xX9xX57xXaxX35xX17xX57xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX57xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX133xXbxX135xX18xXdxX35xX3fxX57xX13bxX9xX13dxX41xX2fxXbxX35xX142xX26xX144xX32xXex6899xX2fxX33xX35xX3cxX35xX57xX9xX2cxX87xX9xX2cxXaxX44xX18xX9xXbxXaxX40xX57xXaxX9xX33xXaxX99xX57xX9xXaxX24xX95xXbxX9xX2cxXaxX8axXbxX9xXbxX55xX56xX57xX3fxX9xXbxX60xX9x5780xX18xX133xX35xXbxX9xX2fxX18xXdxX35xX2cxX26xXdxX35xX2cx6f5dxX9xX57xXaxX55xX9xX57xXaxX35xX90xX41xX9xX19xX99xX41xX9xX3fxX9dxX35xX9xXbxX3cxX3dxX9xX3fxX40xX41xX9xX19xX55xd239xX2cxX9xXdxX35xX7fxX41xX111xX9xc22bx5375xX9xX19xb13exX57xX3fxX9xX23xcd08xX57xX3fxX9xX2cxX5cxX2cxXaxX9xX57xX3fxXaxX35xX90xX57xX9xX18xX2fxX33xX35xX3cxX35xX57xX2fxX9xXbxXaxX40xX57xXaxX9xX23xX9dxXbxX9xX4cxX40xX9xXbxXaxX65xXcxX9xX4cxX40xX24xX9xX19xX99xX41xX9xX3fxX9dxX35xX9xX47xX99xX41xX9xX23xX95xX57xX9xXbxXaxX55x739bxX57xX3fxX9xX2fxX269xX9xX19xX26cxX57xX3fxX111xX9x6983xX49xX9xXaxaa23xX57xX9xXaxX25fxX33xX9xXbxX3cxX65xX57xX9xXbxX87xX2cxX9xX2cx6661xX18xX9xX23xX95xX57xX9xXbxX3cxX24xX57xX3fxX9xX2axX135xa086xX9xX33xXaxXb0xXbxXcfxX9xX2fxX18xX41xX9xX47xX87xX9xX3fxX9dxX35xX9xX2fxX95xX2cxXaxX9xXdxX95xX35xX9xX23xX271xX57xX3fxX9xX19xX99xX41xX9xX3fxX9dxX35xX9xXbxXaxXcexX57xX3fxX9xXbxXaxX55xX2b3xX57xX3fxX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX57xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX133xXbxX135xX18xXdxX35xX3fxX57xX13bxX9xX13dxX41xX2fxXbxX35xX142xX26xX144xX32xXexX0xX35xXcxX3fxX9xX2fxX3cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX13bxX1cxX1cxX35xX111xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX57xXaxX111xX4cxX57xX1cxX57xX17xX169xX2fxX1cxX2axX16dxX16exX16dxX1cxX16dxX16dxX19xX174xX2axX16exX16exX16exX2axX16exXbxX2axX16dxd991xX16exXdxX2axX111xX13dxX33xX3fxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX135xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX3cxX35xX9xX3fxX18xX41xX9xX19xX41xXbxX9xX19xX35xX17xXcxX9xX4cxX24xX35xX9xX2axX2axX9xX33xXaxX41xX24xX57xX3fxX9xX33xXaxX18xX33xX9xXbxX41xX9xX57xXaxX35xX17xX57xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX57xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX133xXbxX135xX18xXdxX35xX3fxX57xX13bxX9xX13dxX41xX2fxXbxX35xX142xX26xX144xX32xXexX2xX99xX41xX9xXbxX3cxX40xXcxX13bxX9x7630xX9dxXbxX9xX57xX3fxXaxX35xX65xX57xX9xX2cxX44xX41xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxX8axX26xX9xX19xX99xX41xX9xX3fxX9dxX35xX9xX47xX99xX41xX9xX4cxX4dxX35xX9xX2cxXaxX35xXbexXbxX9xX133xX41xX8axXbxX9xX2cxXd7xX26xX9xXbxX3cxX40xXcxX9xXdxX40xXcxX9xX3fxX35xXfaxXcxX9xX47xX5cxX57xX3fxX9xXbbxX49xX9xX3fxX40xX41xX111xX9x8b5exX95xX57xX9xX2cxX87xX9xXbxXaxX49xX9xXbxXaxX65xXcxX9xXcxX9dxXbxX9xX4cxX40xX35xX9xX3fxX35x28cdxXbxX9xX19xX99xX41xX9xXbxX3cxX40xXcxX9xX4cxX40xX24xX9xX19xX99xX41xX9xX3fxX9dxX35xX9xX4cxX40xX9xX2fxX18xX41xX9xX47xX87xX9xX3fxX9dxX35xX9xX47xX99xX41xX9xXdxX95xX35xX9xX23xX104xX57xXaxX9xXbxXaxX55xX2b3xX57xX3fxX9xX47xX49xX9xXbxX3cxX3dxX9xX3fxX40xX41xX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX57xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX133xXbxX135xX18xXdxX35xX3fxX57xX13bxX9xX13dxX41xX2fxXbxX35xX142xX26xX144xX32xXexX0xX35xXcxX3fxX9xX2fxX3cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX13bxX1cxX1cxX35xX111xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX57xXaxX111xX4cxX57xX1cxX57xX17xX169xX2fxX1cxX2axX16dxX16exX16dxX1cxX16dxX16dxX19xX174xX2axX16exX16exX16exX2axX16exXbxX16exX2axX2axX16exXdxX2e4xX111xX13dxX33xX3fxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX135xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX3cxX35xX9xX3fxX18xX41xX9xX19xX41xXbxX9xX19xX35xX17xXcxX9xX4cxX24xX35xX9xX2axX2axX9xX33xXaxX41xX24xX57xX3fxX9xX33xXaxX18xX33xX9xXbxX41xX9xX57xXaxX35xX17xX57xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX57xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX133xXbxX135xX18xXdxX35xX3fxX57xX13bxX9xX13dxX41xX2fxXbxX35xX142xX26xX144xX32xXexX468xX18xXbbxX35xX57xX3fxX9xX2fxX24xX19xX18xX13bxX9xd30exX40xXcxX9xX41xX4dxXbxX9xXbxX87xX2cxX9xX2cxX2d5xX18xX9xX23xX95xX57xX9xX4cxX40xX9xX19x69b0xX57xX3fxX9xX2fxX24xX19xX18xX9xX23xX18xXbbxX35xX57xX3fxX9xX2fxX24xX19xX18xX9xX2cxXaxX40xX9xX133xX5cxXbxX9xX4cxX40xX24xX9xX19xX18xX9xX47xX99xX41xX9xX2cxX2d5xX18xX9xX23xX95xX57xXcfxX9xX2fxX18xX41xX9xX47xX87xX9xX3fxX9dxX35xX9xX47xX99xX41xX9xXdxX95xX35xX9xX23xX104xX57xXaxX9xXbxXaxX55xX2b3xX57xX3fxX111xX9xX468xX18xXbbxX35xX57xX3fxX9xX268xX24xX19xX18xX9xXdxX40xXcxX9xX3fxX35xXfaxXcxX9xX57xX8axXcxX9xX2cxX87xX9xXbxXaxX49xX9xX3fxXd7xX26xX9xX3cxX18xX9xX3fxX40xX41xX111xX9xX5xX87xX2cxX9xX2cxX2d5xX18xX9xX23xX95xX57xX9xX23xX18xX57xX9xX47xX99xX41xX9xX2cxX87xX9xXbxXaxX49xX9xX23xX3dxX9xXbbxXaxXcexXcfxX9xX57xXaxX55xX57xX3fxX9xX2fxX18xX41xX9xX4cxX40xX35xX9xXbxX41xX99xX57xX9xX19xX18xX9xX47xX99xX41xX9xX2fxa0f4xX9xX23x38ddxXbxX9xX47xX99xX41xX9xX2fxXfaxX57xX9xX133xX41xX8axXbxX9xX19xX99xX41xX9xXbxX60xX9xX57xXaxX35xX65xX57xXcfxX9xX47xX49xX9xXbxX87xX2cxX9xX23xX95xX57xX9xXcxX90xXcxX9xX4cxX40xX9xXbbxXaxXcexX57xX3fxX9xX2cxX87xX9xX4cxXfaxX26xX9xX3fxX40xX41xX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX57xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX133xXbxX135xX18xXdxX35xX3fxX57xX13bxX9xX13dxX41xX2fxXbxX35xX142xX26xX144xX32xXexX0xX35xXcxX3fxX9xX2fxX3cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX13bxX1cxX1cxX35xX111xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX57xXaxX111xX4cxX57xX1cxX57xX17xX169xX2fxX1cxX2axX16dxX16exX16dxX1cxX16dxX16dxX19xX174xX2axX16exX16exX16exX2axX16exXbxX16dxX2axX16dx3e5cxXdxX174xX111xX13dxX33xX3fxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX135xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX3cxX35xX9xX3fxX18xX41xX9xX19xX41xXbxX9xX19xX35xX17xXcxX9xX4cxX24xX35xX9xX2axX2axX9xX33xXaxX41xX24xX57xX3fxX9xX33xXaxX18xX33xX9xXbxX41xX9xX57xXaxX35xX17xX57xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX57xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX133xXbxX135xX18xXdxX35xX3fxX57xX13bxX9xX13dxX41xX2fxXbxX35xX142xX26xX144xX32xXex3d4bxX35xX8axXcxX9xXbxX5cxX24xX9xX57xXaxX55xX9xXcxX9dxXbxX9xX33xXaxX55xX56xX57xX3fxX9xXbxXaxX41x6515xX2cxX9xXbxX3cxX3dxX9xX3fxX40xX41xX9xXax3637xX41xX9xXaxX35xX7fxX41xX9xX57xXaxX2b3xX9xXbx76a4xX57xXaxX9xX18xX133xX35xXbxX9xX2cxX2d5xX18xX9xX57xX87xX111xX9xX7cfxX35xX8axXcxX9xXbxX5cxX24xX9xX2fxX699xX9xXdxX40xXcxX9xXbxXaxX18xX26xX9xX47xc8d2xX35xX9xX47xX9dxX9xX33xX77xX9xX2cxX2d5xX18xX9xX19xX18xX9xX47xX99xX41xX9xX2cxX2d5xX18xX9xX23xX95xX57xXcfxX9xXbbxXaxX35xXbexX57xX9xX2cxXaxX24xX9xX57xX8axXcxX9xXcxX17xX57xX9xX33xXaxX5cxXbxX9xXbxX3cxX35xX49xX57xX9xXbbxXaxX87xX9xXaxX56xX57xX111xX9xX5xX3cxX9dxX57xX9xX2axX1cxX16exX9xX2cxX7eaxX2cxX9xX3cxX55xX25fxX41xX9xXbxX5cxX24xX9xX4cxX4dxX35xX9xXcxX9dxXbxX9xX33xXaxX99xX57xX9xXbxX55xX9xX57xX55xX4dxX2cxX9xXbxX3cxX24xX57xX3fxX9xXcxX9dxXbxX9xX2cxXaxX18xX35xX9xX133xX3dxXbxX9xX4cxX40xX9xX133xX3dxXbxX9xXdxX65xX57xX9xX19xX18xX9xX47xX99xX41xX9xX2cxX2d5xX18xX9xX23xX95xX57xX111xX9x3364xX41xX8axX57xX9xXbxX87xX2cxX9xX2cxX2d5xX18xX9xX23xX95xX57xX9xXbxX3cxX24xX57xX3fxX9xXcxX9dxXbxX9xX2cxXaxX35xXbexX2cxX9xXbbxXax5c4exX57xX9xX4cxX40xX9xX47xX49xX9xXbxX3cxX24xX57xX3fxX9xX2axX386xX9xX33xXaxXb0xXbxX9xX47xXbexX57xX9xXcxX9dxXbxX9xX3fxX35xX2b3xXcfxX9xX2fxX18xX41xX9xX47xX87xX9xX133xXfaxX9xXbxX87xX2cxX9xX57xXaxX55xX9xXbxXaxX55xX2b3xX57xX3fxX9xXdxX7fxX111xX9xX5c6xX40xXcxX9xX2cxX5cxX2cxXaxX9xX57xX40xX26xX9xXaxX18xX35xX9xXdxX99xX57xX9xXcxX9dxXbxX9xXbxX41xX99xX57xX9xX47xX49xX9xX2cxX87xX9xXaxX35xX7fxX41xX9x46bcxX41xXfaxX9xXbxX7eaxXbxX9xX57xXaxX8axXbxX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX57xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX133xXbxX135xX18xXdxX35xX3fxX57xX13bxX9xX13dxX41xX2fxXbxX35xX142xX26xX144xX32xXexX0xX35xXcxX3fxX9xX2fxX3cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX13bxX1cxX1cxX35xX111xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX57xXaxX111xX4cxX57xX1cxX57xX17xX169xX2fxX1cxX2axX16dxX16exX16dxX1cxX16dxX16dxX19xX174xX2axX16exX16exX16exX2axX16exXbx34f9xX17fxX74axX17fxXdxX16exX111xX13dxX33xX3fxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX135xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX3cxX35xX9xX3fxX18xX41xX9xX19xX41xXbxX9xX19xX35xX17xXcxX9xX4cxX24xX35xX9xX2axX2axX9xX33xXaxX41xX24xX57xX3fxX9xX33xXaxX18xX33xX9xXbxX41xX9xX57xXaxX35xX17xX57xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX57xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX133xXbxX135xX18xXdxX35xX3fxX57xX13bxX9xX13dxX41xX2fxXbxX35xX142xX26xX144xX32xXexacadxX55xX4dxX2cxX9xX2fxXb0xX2cxX9xXcxX35xX7fxX57xX3fxX13bxX9xX2c0xX49xX9xX47xX35xX90xX41xX9xXbxX3cxX3dxX9xX3fxX40xX41xXcfxX9xXax9731xX26xX9xX3cxX269xX18xX9xXbxX87xX2cxX9xX23xX271xX57xX3fxX9xX19xX99xX41xX9xX3fxX9dxX35xX9xXbxXaxXcexX57xX3fxX9xXbxXaxX55xX2b3xX57xX3fxXcfxX9xX2fxX18xX41xX9xX47xX87xX9xX3cxX269xX18xX9xX23xX271xX57xX3fxX9xX57xX55xX4dxX2cxX9xX2fxXb0xX2cxX9xXcxX35xX7fxX57xX3fxX9xX2cxX87xX9xX2cxXaxX44xX18xX9xX2cxdb2bxX57xX111xX9xX2xX5dexX57xX3fxX9xX2fxX24xX57xX3fxX9xX2fxX24xX57xX3fxX9xX4cxX4dxX35xX9xXbxXaxX41xX7eaxX2cxX9xX47xX35xX90xX41xX9xXbxX3cxX3dxX9xXbxXaxX55xX2b3xX57xX3fxX9xX133xX41xX26xX65xX57xX9xX2cxX2d5xX18xX9xX23xX95xX57xX111xX9xX2c0x8c76xX2cxX9xXbxX803xX57xXaxX9xX2cxXaxX7eaxX57xX3fxX9xX57xX8axXcxX9xX2cxX2d5xX18xX9xX57xX55xX4dxX2cxX9xX2fxXb0xX2cxX9xXcxX35xX7fxX57xX3fxX9xX3fxX35xXb0xX33xX9xX57xX3fxX8e9xX57xX9xX57xX3fxb619xX18xX9xX57xX8axXcxX9xXcxX17xX57xXcfxX9xX3fxX40xX41xX9xX33xXaxX5cxXbxX9xXbxX3cxX35xX49xX57xX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX57xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX133xXbxX135xX18xXdxX35xX3fxX57xX13bxX9xX13dxX41xX2fxXbxX35xX142xX26xX144xX32xXexX0xX35xXcxX3fxX9xX2fxX3cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX13bxX1cxX1cxX35xX111xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX57xXaxX111xX4cxX57xX1cxX57xX17xX169xX2fxX1cxX2axX16dxX16exX16dxX1cxX16dxX16dxX19xX174xX2axX16exX16exX16exX2axX16exXbxX174xX16exX17fxX17exXdxX386xX111xX13dxX33xX3fxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX135xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX3cxX35xX9xX3fxX18xX41xX9xX19xX41xXbxX9xX19xX35xX17xXcxX9xX4cxX24xX35xX9xX2axX2axX9xX33xXaxX41xX24xX57xX3fxX9xX33xXaxX18xX33xX9xXbxX41xX9xX57xXaxX35xX17xX57xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX57xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX133xXbxX135xX18xXdxX35xX3fxX57xX13bxX9xX13dxX41xX2fxXbxX35xX142xX26xX144xX32xXexX2xX99xX41xX9xX19xXb30xX18xX13bxX9xX416xX18xX2fxX2fxX18xX3fxX17xX9xX19xX18xX9xX47xX99xX41xX9xX4cxX4dxX35xX9xX174xX135xX386xX9xXcxX41xX2c4xX57xX3fxX9xX19xX99xX41xX9xX19xXb30xX18xX9xX4cxX40xX9xX2d5xX9xXbxX3cxX24xX57xX3fxX9xXbbxXaxX24xXfaxX57xX3fxX9xXcxX9dxXbxX9xX3fxX35xX2b3xX9xX3cxXac2xX35xX9xX3fxX9dxX35xX9xX47xX99xX41xX9xX4cxX4dxX35xX9xX19xX99xX41xX9xX3fxX9dxX35xX9xXbxXaxXcexX57xX3fxX9xXbxXaxX55xX2b3xX57xX3fxX111xX9xXa52xX3fxX24xX40xX35xX9xX3cxX18xXcfxX9xX23xX95xX57xX9xX2cxc526xX57xX3fxX9xX2cxX87xX9xXbxXaxX49xX9xXbxX104xXcxX9xXcxX9dxXbxX9xXdxX24xX95xX35xX9xX19xX99xX41xX9xX3fxX9dxX35xX9xX47xXa74xX9xX2cxX87xX9xX2cxXaxX44xX18xX9xX19xX99xX41xX9xX19xXb30xX18xX9xX47xX49xX9xX2fxX269xX9xX19xX26cxX57xX3fxX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX57xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX133xXbxX135xX18xXdxX35xX3fxX57xX13bxX9xX13dxX41xX2fxXbxX35xX142xX26xX144xX32xXexX0xX35xXcxX3fxX9xX2fxX3cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX13bxX1cxX1cxX35xX111xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX57xXaxX111xX4cxX57xX1cxX57xX17xX169xX2fxX1cxX2axX16dxX16exX16dxX1cxX16dxX16dxX19xX174xX2axX16exX16exX16exX2axX16exXbxX16dxX16exX2axX386xXdxX74axX111xX13dxX33xX3fxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX135xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX3cxX35xX9xX3fxX18xX41xX9xX19xX41xXbxX9xX19xX35xX17xXcxX9xX4cxX24xX35xX9xX2axX2axX9xX33xXaxX41xX24xX57xX3fxX9xX33xXaxX18xX33xX9xXbxX41xX9xX57xXaxX35xX17xX57xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX57xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX133xXbxX135xX18xXdxX35xX3fxX57xX13bxX9xX13dxX41xX2fxXbxX35xX142xX26xX144xX32xXexX4xXaxX18xX57xXaxX13bxX9xX4xXax9fa9xX9xX2cxX99xX57xX9xX133xX24xX18xX9xX2e4xX9xXcxX41xX2c4xX57xX3fxX9xX2cxX18xX57xXaxX9xX57xX55xX4dxX2cxX9xX2cxX7eaxXbxX9xX2cxXaxX18xX57xXaxX9xX4cxX40xX24xX9xX19xX18xX9xX47xX99xX41xX9xX2cxX2d5xX18xX9xX23xX95xX57xX9xX4cxX40xX9xX3cxX269xX18xX9xX2fxX95xX2cxXaxX9xX4cxX4dxX35xX9xX57xX55xX4dxX2cxX111xX9xX5c6xXaffxX33xX9xXdxX95xX35xX9xX47xX35xX90xX41xX9xX57xX40xX26xX9xXaxX40xX57xX3fxX9xX57xX3fxX40xX26xX9xX2cxXaxX24xX9xX47xXbexX57xX9xXbbxXaxX35xX9xX3fxX40xX41xX9xX23xX35xXbexX57xX9xXcxX8axXbxX111xX9xX5xX803xX57xXaxX9xX18xX133xX35xXbxX9xX2cxX2d5xX18xX9xX2cxXaxX18xX57xXaxX9xX3fxX35xXb0xX33xX9xX2cxXd7xX57xX9xX23xX271xX57xX3fxX9xX47xX9dxX9xX33xX77xX9xX2cxX2d5xX18xX9xX19xX18xX9xX47xX99xX41xXcfxX9xX3fxX35xXb0xX33xX9xXdxX24xX95xX35xX9xX23x9645xX9xX3fxX40xX41xX9xXaxX35xX7fxX41xX9xX953xX41xXfaxX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX57xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX133xXbxX135xX18xXdxX35xX3fxX57xX13bxX9xX13dxX41xX2fxXbxX35xX142xX26xX144xX32xXexX0xX35xXcxX3fxX9xX2fxX3cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX13bxX1cxX1cxX35xX111xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX57xXaxX111xX4cxX57xX1cxX57xX17xX169xX2fxX1cxX2axX16dxX16exX16dxX1cxX16dxX16dxX19xX174xX2axX16exX16exX16exX2axX16exXbxX386xX386xX9caxX74axXdxX16dxX111xX13dxX33xX3fxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX135xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX3cxX35xX9xX3fxX18xX41xX9xX19xX41xXbxX9xX19xX35xX17xXcxX9xX4cxX24xX35xX9xX2axX2axX9xX33xXaxX41xX24xX57xX3fxX9xX33xXaxX18xX33xX9xXbxX41xX9xX57xXaxX35xX17xX57xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX57xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX133xXbxX135xX18xXdxX35xX3fxX57xX13bxX9xX13dxX41xX2fxXbxX35xX142xX26xX144xX32xXexX416xX41xX7eaxX35xX13bxX9xX5xX803xX57xXaxX9xXcxX40xX35xX9xXcx4ce3xX57xX9xX2cxX2d5xX18xX9xXcxX41xX7eaxX35xX9xX8e9xX57xX9xXbxXaxXcexX57xX3fxX9xXbxXaxX55xX2b3xX57xX3fxX9xX3cxX8axXbxX9xX2cxX87xX9xXaxX35xX7fxX41xX9xX953xX41xXfaxX9xXbxX3cxX24xX57xX3fxX9xX4cxX35xX7fxX2cxX9xX47xX5cxX57xXaxX9xX23xX18xX26xX9xX2cxX5cxX2cxX9xXcxXfaxX57xX3fxX9xX3fxX40xX41xX9xXbxX3cxX55xX4dxX2cxX9xXbbxXaxX35xX9xX23xX95xX57xX9xX3fxX9dxX35xX9xX47xX99xX41xX111xX9xX5c6xX8axX26xX9xXdxX482xX9xX47xX60xX57xX3fxX9xXcxX41xX7eaxX35xX9xX4cxX40xX9xX3cxX69cxX2cxX9xXcxX9dxXbxX9xX2cxXaxXb0xXbxX9xXcxX41xX7eaxX35xX9xXdxX65xX57xX9xX19xX18xX9xX47xX99xX41xX9xXdxXb0xX2cxX9xX2cxXfc7xX57xX9xXbbxXaxXcexX9xX3cxXac2xX35xX9xX133xX24xX18xX9xX23xX87xX33xX9xX19xX18xX9xX47xX99xX41xX111xX9xX468xX95xX57xX9xX2fxX699xX9xX3fxX35xXfaxX35xX9xX953xX41xX26xXbexXbxX9xX47xX55xX25fxX2cxX9xX19xX18xX9xX47xX99xX41xX9xXbbxXaxXcexXcfxX9xX3fxX99xX41xX9xX23xX24xX57xX3fxX9xXbxX3cxX87xX2cxX9xX4cxX40xX9xX19x29caxX9xX19xX40xX57xX3fxX9xXdxX24xX95xX35xX9xXdxX24xX95xX35xX9xX23xXeb6xX9xX3fxX40xX41xX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX57xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX133xXbxX135xX18xXdxX35xX3fxX57xX13bxX9xX13dxX41xX2fxXbxX35xX142xX26xX144xX32xXexX0xX35xXcxX3fxX9xX2fxX3cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX13bxX1cxX1cxX35xX111xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX57xXaxX111xX4cxX57xX1cxX57xX17xX169xX2fxX1cxX2axX16dxX16exX16dxX1cxX16dxX16dxX19xX174xX2axX16exX16exX16exX2axX16exXbxX74axX2axX74axX2axXdxX17fxX111xX13dxX33xX3fxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX135xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX3cxX35xX9xX3fxX18xX41xX9xX19xX41xXbxX9xX19xX35xX17xXcxX9xX4cxX24xX35xX9xX2axX2axX9xX33xXaxX41xX24xX57xX3fxX9xX33xXaxX18xX33xX9xXbxX41xX9xX57xXaxX35xX17xX57xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX57xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX133xXbxX135xX18xXdxX35xX3fxX57xX13bxX9xX13dxX41xX2fxXbxX35xX142xX26xX144xX32xXexX5c6xXcexX9xXaxX9dxX35xX13bxX9xX5xX8axXbxX9xX2cxXfaxX9xX57xXaxX7f6xX57xX3fxX9xX33xXaxX55xX56xX57xX3fxX9xX33xXaxX5cxX33xX9xX2cxXaxX7f6xX18xX9xX3fxX40xX41xX9xX57xX40xX26xX9xX2fxX699xX9xXdxX40xXcxX9xX2cxXaxX24xX9xX3fxX40xX41xX9xX23xX3dxX9xX3cxX26cxX57xX3fxXcfxX9xX57xXaxX55xX57xX3fxX9xXdxXcexX9xXaxX9dxX35xX9xX2cxXfc7xX57xX9xX3fxX35xXb0xX33xX9xX3fxX35xXfaxXcxX9xX57xX3fxX44xX18xX9xX19xX18xX9xX47xX99xX41xX111xX9xc556xX24xX18xX9xX23xX87xX33xX9xX19xX18xX9xX47xX99xX41xX9xX4cxX4dxX35xX9xX3fxX17xXdxX9xXdxXcexX9xXaxX9dxX35xX9xXbxX3cxX55xX4dxX2cxX9xXbbxXaxX35xX9xX3fxX9dxX35xX9xX47xX99xX41xXcfxX9xX2cxX5cxX2cxX9xXbxX803xX57xXaxX9xX2cxXaxX8axXbxX9xXdxX40xXcxX9xXcxX5cxXbxX9xX2cxX2d5xX18xX9xXdxXcexX9xXaxX9dxX35xX9xX2fxX699xX9xXdxX40xXcxX9xX19xX3dxX41xX9xX19xX18xX9xX4cxX40xX9xX3fxX35xXfaxXcxX9xX57xX3fxX44xX18xX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX57xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX133xXbxX135xX18xXdxX35xX3fxX57xX13bxX9xX13dxX41xX2fxXbxX35xX142xX26xX144xX32xXexX0xX35xXcxX3fxX9xX2fxX3cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX13bxX1cxX1cxX35xX111xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX57xXaxX111xX4cxX57xX1cxX57xX17xX169xX2fxX1cxX2axX16dxX16exX16dxX1cxX16dxX16dxX19xX174xX2axX16exX16exX16exX2axX16exXbxX16dxX2axX2e4xX17fxXdxX9caxX111xX13dxX33xX3fxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX135xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX3cxX35xX9xX3fxX18xX41xX9xX19xX41xXbxX9xX19xX35xX17xXcxX9xX4cxX24xX35xX9xX2axX2axX9xX33xXaxX41xX24xX57xX3fxX9xX33xXaxX18xX33xX9xXbxX41xX9xX57xXaxX35xX17xX57xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX57xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX133xXbxX135xX18xXdxX35xX3fxX57xX13bxX9xX13dxX41xX2fxXbxX35xX142xX26xX144xX32xXexX4xX5cxX2cxX9xXbxX803xX57xXaxX9xX2cxXaxX8axXbxX9xX2cxXaxX7eaxX57xX3fxX9xX4cxX35xX9xXbbxXaxX41x7853xX57xX9xX2cxX2d5xX18xX9xXbxXeb6xX35xX9xX3fxX35xXb0xX33xX9xXdxX24xX95xX35xX9xX23xXeb6xX9xX2cxX5cxX2cxX9xX4cxX35xX9xXbbxXaxX41xX13a2xX57xX9xX3fxXd7xX26xX9xX3fxX40xX41xX111xX9xX2c0xX49xX9xXbxX3cxX5cxX57xXaxX9xXcxX5dexX35xX9xXaxXcexX35xX9xX2cxX2d5xX18xX9xXbxXeb6xX35xXcfxX9xXaxX17xX18xXdxX169xX35xXbxXaxX142xX24xX24xX19xX111xX24xX3cxX3fxX9xX3fxX25fxX35xX9xcc65xX9xXbxX3cxX9dxX57xX9xXbxXeb6xX35xX9xX57xX3fxXaxX35xX90xX57xX9xX4cxX4dxX35xX9xXcxdae8xXbxX9xX24xX57xX3fxX9xX4cxX40xX9xX133xX24xX18xX9xX23xX87xX33xX9xX4cxX40xX24xX9xX19xX18xX9xX47xX99xX41xX9xXbxX3cxX55xX4dxX2cxX9xXbbxXaxX35xX9xX3cxX269xX18xX9xX57xXaxX55xX9xXbxXaxX55xX2b3xX57xX3fxX9xXdxX7fxX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX57xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX133xXbxX135xX18xXdxX35xX3fxX57xX13bxX9xX13dxX41xX2fxXbxX35xX142xX26xX144xX32xXexX0xX35xXcxX3fxX9xX2fxX3cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX13bxX1cxX1cxX35xX111xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX57xXaxX111xX4cxX57xX1cxX57xX17xX169xX2fxX1cxX2axX16dxX16exX16dxX1cxX16dxX16dxX19xX174xX2axX16exX16exX16exX2axX16exXbxX386xX2axX17fxX17exXdxX2axX17exX111xX13dxX33xX3fxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX135xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX3cxX35xX9xX3fxX18xX41xX9xX19xX41xXbxX9xX19xX35xX17xXcxX9xX4cxX24xX35xX9xX2axX2axX9xX33xXaxX41xX24xX57xX3fxX9xX33xXaxX18xX33xX9xXbxX41xX9xX57xXaxX35xX17xX57xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX57xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX133xXbxX135xX18xXdxX35xX3fxX57xX13bxX9xX13dxX41xX2fxXbxX35xX142xX26xX144xX32xXexX2xX99xX41xX9xXcexX9xXdxX35xX41xX9xXdxX40xX9xXcxX9dxXbxX9xX33xXaxX55xX56xX57xX3fxX9xX33xXaxX5cxX33xX9xXbxX3cxX3dxX9xX3fxX40xX41xX9xXaxX35xX7fxX41xX9xX953xX41xXfaxX111xX9xX416xX18xX2fxX2fxX18xX3fxX17xX9xX19xX18xX9xX47xX99xX41xX9xX4cxX4dxX35xX9xX19xX99xX41xX9xXcexX9xXdxX35xX41xX9xX4cxX40xX9xX2cxXaxX26cxX33xX9xXbxX87xX2cxX9xX23xX271xX57xX3fxX9xXcxXcbaxX9xX4cxX40xX9xX47xX49xX9xX953xX41xX18xX9xX47xX65xXcxX111xX9xX1229xXfaxX9xXdxX95xX35xX9xXbxX87xX2cxX9xX4cxX4dxX35xX9xX57xX55xX4dxX2cxX9xX2fxX95xX2cxXaxX9xX4cxX40xX24xX9xX23xX41xX82axX35xX9xX2fxX5cxX57xX3fxX111xX9xX2c0xX49xX9xXbxX35xX7fxX57xX9xXdxX25fxX35xX9xXaxX56xX57xXcfxX9xX23xX95xX57xX9xX2cxX87xX9xXbxXaxX49xX9xXbxX104xXcxX9xXcxX9dxXbxX9xXdxX24xX95xX35xX9xX19xX99xX41xX9xX3fxX9dxX35xX9xX2cxX87xX9xX2cxXaxX44xX18xX9xX19xX99xX41xX9xXcexX9xXdxX35xX41xX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX268xX24xX41xX3cxX2cxX17xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX133xXbxX135xX18xXdxX35xX3fxX57xX13bxX9xX13dxX41xX2fxXbxX35xX142xX26xX144xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9x2eb1xX3xX1655xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe