Bí thư Tỉnh ủy: Ưu tiên cho y tế dự phòng trong sắp xếp bộ máy ngành y tế
(Baohatinh.vn) - Tiếp tục chương trình làm việc, chiều nay (2/6), Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chủ trì hội nghị BTV Tỉnh ủy họp bàn, cho ý kiến các Đề án: "Sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành y tế Hà Tĩnh" và "Thực hiện chương trình mục tiêu y tế - dân số Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo".
9426xef62xe503xba20xf113x14819x14d75xa317x1475bxX7x10fb5xf7afxaaf5xb841xe105x13887xX5x1156dxXax10536x11311x12e25xX3xXexX1x148f1xX3xXcxc547xfa7axX1xX3x13004xa563xX3xd95ax10b62xX3xabfaxf830xX1cxX1xX3x9703xb186xX1cxc7bbxX3xe70ax100d1xX3xXexXdxX23xX1cxX3xX4xX1x10375xX3xX20xX3xXexf5daxX3x10d45xa487xX3xXbxX1x11267xX1cx13d41xX3xXexb77cxX39xX1cxX47xX3xX7x11156xXbxX3xf3d6xX3exXbxX3x13794xc825xX3xe772xbad4xX20xX3xX1cxX47xac12xX1cxX1xX3xX20xX3xXexX3exX0x9af1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa37exX10xX6xX40xXaxX12xXcxXdxX3exXbxX3xXex113daxX4xX3xX4xX1xX18xX2bxX1cxX47xX3xXexX4axX26xX1cxX1xX3xX5xX60xX5axX3xadbaxXdx14d48xX4x1301bxX3xX4xX1xXdx12606xX30xX3xX1cxX6xX20xX3xfa66x11bdcxX69x133aexd126xX9cxX3xX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xX25xX26xX1cxX1xX3xX2axX2bxX1cxX3xX4xX1xX1fxX3xXexX4axX26xX3xX1xX58xXdxX3xX1cxX47xX1x1210fxX3xX13xXcxd197xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX1x128d6xXbxX3xX57xX60xX1cxX9cxX3xX4xX1xX39xX3xb0e6xX3xe25cxXdxX3exX1cxX3xX4xX5bxX4xX3xX25xXa1xX3xX5bxX1cxX2dxX3xXaxX2axX50xXbxX3xX53xX3exXbxX9cxX3xXexXdxX1cxX1xX3xX47xXdx1137dxX1cxX3xX57xX58xX3xX5axX5bxX20xX9cxX3xX57xXdxX23xX1cxX3xX4xX1xX3ex102b6xX3xX1cx12874xX1cxX47xX3xX4xX6xX39xX3xX1xXdxX9axX30xX3xX5xX41xX4xX9cxX3xX1xXdxX9axX30xX3xe164xX30xX117xX3xX1xX39xef71xXexX3xbe54xX58xX1cxX47xX3xX4xX1fxX6xX3xX1cxX47xX60xX1cxX1xX3xX20xX3xXexX3exX3xX78xX60xX3xXcxd82fxX1cxX1xXaxX3xX98xX60xX3xXaxXcxX1xX41xX4xX3xX1xXdxX9axX1cxX3xX4xX1xX18xX2bxX1cxX47xX3xXexX4axX26xX1cxX1xX3xX5axX84xX4xX3xXexXdxX23xX30xX3xX20xX3xXexX3exX3x12492xX3xX40xX12dxX1cxX3xX7xaad8xX3xX78xX60xX3xXcxX165xX1cxX1xX3xX47xXdxX6xXdxX3xX14dxX39xX14axX1cxX3xXa9x14ffaxX2x9b00xX193xXa9xX1afxXa9xX1afxX3xX98xX60xX3xX1cxX1x124f1xX1cxX47xX3xX1cx13f7exX5axX3xXexXdxX3exXbxX3xXexX1xX10xX39xXax997fxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX39xX40xX20xXaxX12xc7c1xX41xX3xX1xXe8xXbxX3xX4x11cc2xX3x12144xX1xX1edxX3xX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1xX18xda56xX1cxX47xX3xXexX4axX41xX4xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xXcxX4axbc95xX1cxX3xa1aaxX6xX5axX3xX78x13cf4xX1cxX47xX9cxX3x151e0xX1xX1fxX3xXexXd9xX4xX1xX3xa36cxX13xX213xX1e5xX3xXexX1bxX1cxX1xX3xX25xc6afxX1cxX47xX3x15046xX30xX19axX4xX3xeec7xX1xX5bxX1cxX1xX9cxX3xX4xX5bxX4xX3xX1fxX20xX3xX98xXdxX23xX1cxX3xX13xXcxXddxX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX98xX60xX3xX5x9d7dxX1cxX1xX3xX14dxX14axX39xX3xX4xX5bxX4xX3xX7x132dfxX9cxX3xX1cxX47xX60xX1cxX1xX3xX5xXdxX23xX1cxX3xX144xX30xX6xX1cxX1cfxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX39xX40xX20xX3xXbxX21dxX10xX1cxXexX10xX4axXaxX12xX0xXdxX5axX47xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX21dxX10xX1cxXexX10xX4axXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXax12f09xXdxX40xXexX1xX2dxX3xXabxX2x10ed8xXbxX53xX12axX3xX1xX10xXdxX47xX1xXexX2dxX3xdaf2xX2xX1afxXbxX53xX12axXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2dxX69xX69xXdxX1cfxX57xX6xX39xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX1cfxX98xX1cxX69xX1cxX10xX2b6xX7xX69xX2xX1b1xXa9xXa9xX69xX2x9b1dxX2faxX40xXabxX2xX1b1xX2xX2bfxX2ccxX1b1xXexXa9xX1b1xXabxXabxX5xX2xX193xXdxX5axX47xX193xX2ccxXa9xX2fax14e8fxX2xX1cfxc070xXbxX47x14f05xX4axX9xX2xX2faxX2ccxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xX25xX26xX1cxX1xX3xX2axX2bxX1cxX2dxX3xX2fxX30xX3xXexXdxX23xX1cxX3xX4xX1xX39xX3xX20xX3xXexX3exX3xX40xX41xX3xXbxX1xX45xX1cxX47xX3xXexX4axX39xX1cxX47xX3xX7xX50xXbxX3xX53xX3exXbxX3xX57xX58xX3xX5axX5bxX20xX3xX1cxX47xX60xX1cxX1xX3xX20xX3xXexX3exXaxX3xX69xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21dxX6xXbxXexXdxX39xX1cxXaxX12xX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xX25xX26xX1cxX1xX3xX2axX2bxX1cxX3xX14dxXdxXa1xX30xX3xX1xX60xX1cxX1xX3xX57xX30x11bc5xXdxX3xXexX1xX117xX39xX3xX5xX30xa9fbxX1cxX9cxX3xX14dxX1edxX1cxX47xX3xX47xX1edxXbxX3xXf4xX3xXf6xXdxX3exX1cxX3xX98xX60xX39xX3xX14dxXa1xX3xX5bxX1cxX1cfxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX39xX40xX20xXaxX12xXcxX1xX10xX39xX3xX14dxXa1xX3xX5bxX1cxX3xXaxX2axX50xXbxX3xX53xX3exXbxX9cxX3xXexXdxX1cxX1xX3xX47xXdxX117xX1cxX3xX57xX58xX3xX5axX5bxX20xX9cxX3xX57xXdxX23xX1cxX3xX4xX1xX3exX12axX3xX1cxX12dxX1cxX47xX3xX4xX6xX39xX3xX1xXdxX9axX30xX3xX5xX41xX4xX9cxX3xX1xXdxX9axX30xX3xX144xX30xX117xX3xX1xX39xX14axXexX3xX14dxX58xX1cxX47xX3xX4xX1fxX6xX3xX1cxX47xX60xX1cxX1xX3xX20xX3xXexX3exX3xX78xX60xX3xXcxX165xX1cxX1xXaxX9cxX3xXabxX3xXexX4axX30xX1cxX47xX3xXexX12dxX5axX3xXexX4axX41xX4xX3xXexX1xX30xX58xX4xX3xX1cxX47xX60xX1cxX1xX3xXa8xXcxX4axX30xX1cxX47xX3xXexX12dxX5axX3x14d42xX3xXexX3exX3xX40xX41xX3xXbxX1xX45xX1cxX47xX12axX3xXcxX4axX30xX1cxX47xX3xXexX12dxX5axX3xX1efxX1xX45xX1cxX47xX3xX4xX1xX19axX1cxX47xX3xX7xX19axXexX3xX4ax1525fxXexX3x11152xX3xXf6xXf4xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xXexX4ax105fexX1cxX47xX9cxX3xX4x10ecaxX1cxX3xXexX4axX4ccxX1cxX47xX12axX3xXcxX4axX30xX1cxX47xX3xXexX12dxX5axX3xX1e5xX6xX3xX5xXdx10808xX30xX12axX3xXcxX4axX30xX1cxX47xX3xXexX12dxX5axX3xX1efxX1xX45xX1cxX47xX9cxX3xX4xX1xX19axX1cxX47xX3xX78x99ccxXddxX69x13c20xX507xX1e5xX2axX12axX3xXcxX4axX30xX1cxX47xX3xXexX12dxX5axX3xXcxX4axX30xX20xXa1xX1cxX3xXexX1xX4d2xX1cxX47xX3xX193xX3x12e7exXdxX5bxX39xX3xX40xX84xX4xX3xX7xc3bcxX4xX3xXf6xX1xdb35xX10xX12axX3xXcxX4axX30xX1cxX47xX3xXexX12dxX5axX3xX21dxX1xX1c2xX5axX3xX7xX1edxX4xX3xX7xX533xX4xX3xXf6xX1xX538xX10xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX7xX117xX1cxXacxX3xX7xb6e9xX3xX14dxX18x1332fxX4xX3xX7xX5bxXbxX3xX1cxX1xX3c8xXbxX3xXexX1xX60xX1cxX1xX3xXcxX4axX30xX1cxX47xX3xXexX12dxX5axX3xX23axXdx14363xX5axX3xX7xX39xX5bxXexX3xX40xXd9xX4xX1xX3xX57xX9axX1cxX1xX3xXexX1bxX1cxX1xX1cfxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX39xX40xX20xXaxX12xd653xX58xXexX3xX7xX19axX3xX4xX1xX533xX4xX3xX1cxX1c2xX1cxX47xX3xXf6xX1xX5bxX5axX3xX4xX1xX1bdxX6xX3xX57xX9axX1cxX1xX3xX4xX1fxX6xX3xX4xX5bxX4xX3xXexX4axX30xX1cxX47xX3xXexX12dxX5axX3xX14dxX18xX567xX4xX3xX4xX1xX30xX20xX585xX1cxX3xX98xXa1xX3xX13xXddxX25xX23axX3xXexX1bxX1cxX1xX1cfxX3xX13xX9axX1cxX1xX3xX98xXdxX9axX1cxX3xX21dx115adxX6xX3xXf6xX1xc08fxX30xX3xX144xX30xX19axX4xX3xXexX3exX3xX21dxX210xX30xX3xXcxX4axX10xX39xX3xX7xX563xX3xXexX4axX26axX3xXexX1xX60xX1cxX1xX3xX4xX2bxX3xX7xX26axX3xXa9xX3xX4xX1fxX6xX3xXcxX4axX30xX1cxX47xX3xXexX12dxX5axX3xX493xX3xXexX3exX3xX78xX18xX2bxX1cxX47xX3xX2axX2bxX1cxX9cxX3xX1efxX1xX45xX1cxX47xX3xXf6xX1xX5bxX5axX3xXf6xX1xX30xX3xX98xX41xX4xX3xX25xX533xX4xX3xX22xX165xX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX20xX585xX1cxX3xXexX1xX60xX1cxX1xX3xX4xX2bxX3xX7xX26axX3xXa9xX3xX4xX1fxX6xX3xXcxX4axX30xX1cxX47xX3xXexX12dxX5axX3xX493xX3xXexX3exX3xX1xX30xX20xX9axX1cxX3xXddx11327xX3xX235xX30xX6xX1cxX47xX1cfxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX39xX40xX20xXaxX12xc11fxX3xX4xe9f8xXbxX3xX1xX30xX20xX9axX1cxX9cxX3xX7xX563xX3xX7xX5bxXbxX3xX1cxX1xX3c8xXbxX3xXexX4axX30xX1cxX47xX3xXexX12dxX5axX3xX493xXcxX1e5xX1efxX3xX1xX30xX20xX9axX1cxX9cxX3xX13xXddxX25xX23axX3xX1xX30xX20xX9axX1cxX3xX98xX60xX3xXexX4axX30xX1cxX47xX3xXexX12dxX5axX3xX40xX12dxX1cxX3xX7xX19axX3xXexX1xX60xX1cxX1xX3xXexX4axX30xX1cxX47xX3xXexX12dxX5axX3xX20xX3xXexX3exX3xX1xX30xX20xX9axX1cxX12axX3xX4xX5bxX4xX3xXexX4axX14axX5axX3xX20xX3xXexX3exX3xX53xX25dxX3xX7xX563xX3xXexX4axX41xX4xX3xXexX1xX30xX58xX4xX3xXexX4axX30xX1cxX47xX3xXexX12dxX5axX3xX20xX3xXexX3exX3xX1xX30xX20xX9axX1cxX1cfxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX39xX40xX20xX3xXbxX21dxX10xX1cxXexX10xX4axXaxX12xX0xXdxX5axX47xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX21dxX10xX1cxXexX10xX4axXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX2b6xXdxX40xXexX1xX2dxX3xXabxX2xX2bfxXbxX53xX12axX3xX1xX10xXdxX47xX1xXexX2dxX3xX2ccxX2xX1afxXbxX53xX12axXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2dxX69xX69xXdxX1cfxX57xX6xX39xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX1cfxX98xX1cxX69xX1cxX10xX2b6xX7xX69xX2xX1b1xXa9xXa9xX69xX2xX2faxX2faxX40xXabxX2xX1b1xX1afxX2ccxX2bfxX2faxXexXabxXa9xX2bfxX5xX2faxX193xX6xX1cfxX316xXbxX47xX319xX4axX9xX2ccxX1afx10e8dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xX25xX26xX1cxX1xX3xX2axX2bxX1cxX2dxX3xX2fxX30xX3xXexXdxX23xX1cxX3xX4xX1xX39xX3xX20xX3xXexX3exX3xX40xX41xX3xXbxX1xX45xX1cxX47xX3xXexX4axX39xX1cxX47xX3xX7xX50xXbxX3xX53xX3exXbxX3xX57xX58xX3xX5axX5bxX20xX3xX1cxX47xX60xX1cxX1xX3xX20xX3xXexX3exXaxX3xX69xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21dxX6xXbxXexXdxX39xX1cxXaxX12xX529xXdxX5bxX5axX3xX14dxX19axX4xX3xX2axX26axX3xX493xX3xXexX3exX3xX22xX23xX3xX213xX47xXe8xX4xX3xX21dxX1xX12dxX30xX3xX5xX60xX5axX3xX4ax14037xX3xXexX1xX23xX5axX3xX4xX5bxX4xX3xX1cxX58xXdxX3xX40xX30xX1cxX47xX3xX4xX1fxX6xX3xX14dxXa1xX3xX5bxX1cxX1cfxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX39xX40xX20xXaxX12xX25xX19axXdxX3xX98x150f6xXdxX3xX25xXa1xX3xX5bxX1cxX3xXaxXcxX1xX41xX4xX3xX1xXdxX9axX1cxX3xX4xX1xX18xX2bxX1cxX47xX3xXexX4axX26xX1cxX1xX3xX5axX84xX4xX3xXexXdxX23xX30xX3xX20xX3xXexX3exX3xX193xX3xX40xX12dxX1cxX3xX7xX19axX3xX78xX60xX3xXcxX165xX1cxX1xX3xX47xXdxX6xXdxX3xX14dxX39xX14axX1cxX3xXa9xX1afxX2xX1b1xX193xXa9xX1afxXa9xX1afxX3xX98xX60xX3xX1cxX1xX1bdxX1cxX47xX3xX1cxX1c2xX5axX3xXexXdxX3exXbxX3xXexX1xX10xX39xXaxX9cxX3xX1cxX47xX60xX1cxX1xX3xX4xX1xX533xX4xX3xX1cxX1c2xX1cxX47xX3xX7xX563xX3xXexX3c8xXbxX3xXexX4axX30xX1cxX47xX3xX4xX5bxX4xX3xX5axX84xX4xX3xXexXdxX23xX30xX2dxX3xX21dxX1xX1fxX3xX14dxX58xX1cxX47xX3xXbxX1xX45xX1cxX47xX9cxX3xX4xX1xX19axX1cxX47xX3xX40xXd9xX4xX1xX3xX57xX9axX1cxX1xX9cxX3xXbxX1xX5bxXexX3xX1xXdxX9axX1cxX3xX7xX8c6xX5axX9cxX3xXf6xXd9xXbxX3xXexX1xX1fdxXdxX3xXf6xX1xX19axX1cxX47xX3xX4xX1xX3exX3xX40xXd9xX4xX1xX3xX57xX9axX1cxX1xX1cfxX3xX529xXdxX117xX5axX3xXexb1e6xX3xX5xX9axX3xX5axX50xX4xX9cxX3xXexX9b2xX3xX5xX9axX3xXexX608xX3xX98xX39xX1cxX47xX3xX5axX58xXexX3xX7xX19axX3xX57xX9axX1cxX1xX3xXexX4axX30xX20xXa1xX1cxX3xX1cxX1xXdxX4ebxX5axX3xX1cxX47xX30xX20xX3xX1xXdxX585xX5axX9cxX3xXf6xX1xX19axX1cxX47xX3xX4xX1xX3exX3xXexX19axX4xX3xX14dxX58xX3xX47xXdxX6xX3xXexX1c2xX1cxX47xX3xX4xX5bxX4xX3xX57xX9axX1cxX1xX3xXf6xX1xX4d2xX1cxX47xX3xX5xX12dxX20xX3xX1cxX1xXdxX4ebxX5axX3xXbxX1xX3bexX3xX57xXdxX3exX1cxX9cxX3xX57xX9axX1cxX1xX3xXexX3c8xXexX3xX5xX533xX6xX3xXexX30xX3bexXdxX3xX1xXe8xX4xX3xX14dxX18xX1fdxX1cxX47xX1cfxX3xX23axX1xX19axX1cxX47xX3xX4xX1xX3exX3xX98xX60xX3xX47xXdxX117xX5axX3xXexX9b2xX3xX5xX9axX3xX1cxX1xXdxX4ebxX5axX3xX78xX507xXddxX69xX50axX507xX1e5xX2axX3xXexX4axX39xX1cxX47xX3xX4xX58xX1cxX47xX3xX14dxX218xX1cxX47xX1cfxX3xX21dxX117xXdxX3xXexX1xXdxX9axX1cxX3xXexX26xX1cxX1xX3xXexX4axX14axX1cxX47xX3xX40xXdxX1cxX1xX3xX40xX18xf81dxX1cxX47xX9cxX3xX1cxX12dxX1cxX47xX3xX4xX6xX39xX3xX4xX1xX6bfxXexX3xX5xX18xX567xX1cxX47xX3xX40xX12dxX1cxX3xX7xX19axX3xX98xX60xX3xX4xX1xX1c2xX5axX3xX7xX1edxX4xX3xX7xX533xX4xX3xXf6xX1xX538xX10xX3xX1cxX47xX18xX1fdxXdxX3xX4xX6xX39xX3xXexX30xX3bexXdxX1cfxX3xXcxX1c2xX1cxX47xX3xX4xX18xX1fdxX1cxX47xX3xX4xX4d2xX1cxX47xX3xXexX5bxX4xX3xXf6xX3exXexX3xX1xX567xXbxX3xX144xX30xX12dxX1cxX3xX40xX12dxX1cxX3xX20xX3xXexX4axX39xX1cxX47xX3xX4xX1xX1c2xX5axX3xX7xX1edxX4xX3xX98xX60xX3xX57xX117xX39xX3xX98xX9axX3xX7xX533xX4xX3xXf6xX1xX538xX10xX3xX1cxX1xX12dxX1cxX3xX40xX12dxX1cxX3xX98xX4ccxX1cxX47xX3xX57xXdxX23xX1cxX3xX47xXdxX8c6xXdxX9cxX3xX57xXdxX585xX1cxX3xX14dxX117xX39xX3xX98xX60xX3xX98xX4ccxX1cxX47xX3xXexX4axXe8xX1cxX47xX3xX14dxXdxX585xX5axX3xX6xX1cxX3xX1cxXdxX1cxX1xX3xX144xX30xX19axX4xX3xXbxX1xX45xX1cxX47xX1cfxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX39xX40xX20xX3xXbxX21dxX10xX1cxXexX10xX4axXaxX12xX0xXdxX5axX47xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX21dxX10xX1cxXexX10xX4axXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX2b6xXdxX40xXexX1xX2dxX3xXabxX2xX2bfxXbxX53xX12axX3xX1xX10xXdxX47xX1xXexX2dxX3xX2ccxX2xX1afxXbxX53xX12axXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2dxX69xX69xXdxX1cfxX57xX6xX39xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX1cfxX98xX1cxX69xX1cxX10xX2b6xX7xX69xX2xX1b1xXa9xXa9xX69xX2xX2faxX2faxX40xXabxX2xX1b1xX1afxX2bfxX2bfxX2xXexX2ccxX7f2xX313xX2faxX5xXabxX193xXdxX5axX47xX193xX2ccxXa9xX1afxX7f2xX2xX1cfxX316xXbxX47xX319xX4axX9xX2bfxX2ccxX2faxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xX25xX26xX1cxX1xX3xX2axX2bxX1cxX2dxX3xX2fxX30xX3xXexXdxX23xX1cxX3xX4xX1xX39xX3xX20xX3xXexX3exX3xX40xX41xX3xXbxX1xX45xX1cxX47xX3xXexX4axX39xX1cxX47xX3xX7xX50xXbxX3xX53xX3exXbxX3xX57xX58xX3xX5axX5bxX20xX3xX1cxX47xX60xX1cxX1xX3xX20xX3xXexX3exXaxX3xX69xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21dxX6xXbxXexXdxX39xX1cxXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xX53xXexX193xX6xX5xXdxX47xX1cxX2dxX3xX4xX10xX1cxXexX10xX4axX12axXaxX12xX1efxX1xX1edxX3xX21dxX1xX1fxX3xXexXd9xX4xX1xX3xX78xX25xX213xX1e5xX3xXexX1bxX1cxX1xX3xX213xX47xX30xX20xX4ebxX1cxX3xXcxX1xXd9xX3xX213xX1bdxX3xX493xX2dxX3xX21dxX210xX1cxX3xX0xX10xX5axX12xXbxX1xX12dxX1cxX3xX4xX6bfxXbxX3xX4axX88exX3xX98xX6xXdxX3xXexX4axX45xX9cxX3xXexX4axX5bxX4xX1xX3xX1cxX1xXdxX9axX5axX3xX4xX1fxX6xX3xX14dxXd9xX6xX3xXbxX1xX18xX2bxX1cxX47xX3xX98xX60xX3xX1cxX47xX60xX1cxX1xX3xXexX4axX39xX1cxX47xX3xX144xX30xX117xX1cxX3xX5xXf4xX3xX20xX3xXexX3exX3xX4xX2bxX3xX7xX26axX1cfxX0xX69xX10xX5axX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX39xX40xX20xXaxX12xX25xX1edxX1cxX47xX3xX47xX1edxXbxX3xXf4xX3xXf6xXdxX3exX1cxX3xX4xX1xX39xX3xX4xX5bxX4xX3xX14dxXa1xX3xX5bxX1cxX9cxX3xX14dxX14axXdxX3xX57xXdxX585xX30xX3xX4xX1xX39xX3xX4ax14d50xX1cxX47xX9cxX3xX1cxX47xX60xX1cxX1xX3xX20xX3xXexX3exX3xX4xX210xX1cxX3xXexX1c2xX1cxX47xX3xX4xX18xX1fdxX1cxX47xX3xX98xX6xXdxX3xXexX4axX45xX3xX4xX1xX1bxX3xX14dxX14axX39xX3xX14dxX585xX3xX20xX3xXexX3exX3xX4xX2bxX3xX7xX26axX3xXf6xX1x13323xX1cxX47xX3xX14dxXd9xX1cxX1xX3xX14dxX18xX567xX4xX3xX4xX1xX6bfxXexX3xX5xX18xX567xX1cxX47xX3xXf6xX1xX5bxX5axX9cxX3xX4xX1xX1bdxX6xX3xX57xX9axX1cxX1xX12axX3xX14dxX218xX1cxX47xX3xXexX1xX1fdxXdxX3xX4xX210xX1cxX3xXbxX1xX12dxX1cxX3xX4xX6bfxXbxX3xX4axX88exX3xX98xX6xXdxX3xXexX4axX45xX9cxX3xXexX4axX5bxX4xX1xX3xX1cxX1xXdxX9axX5axX3xX4xX1fxX6xX3xX14dxXd9xX6xX3xXbxX1xX18xX2bxX1cxX47xX3xX98xX60xX3xX1cxX47xX60xX1cxX1xX3xXexX4axX39xX1cxX47xX3xX144xX30xX117xX1cxX3xX5xXf4xX3xX20xX3xXexX3exX3xX4xX2bxX3xX7xX26axX1cfxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX39xX40xX20xX3xXbxX21dxX10xX1cxXexX10xX4axXaxX12xX0xXdxX5axX47xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX21dxX10xX1cxXexX10xX4axXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX2b6xXdxX40xXexX1xX2dxX3xXabxX2xX2bfxXbxX53xX12axX3xX1xX10xXdxX47xX1xXexX2dxX3xX2ccxX2xX1afxXbxX53xX12axXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2dxX69xX69xXdxX1cfxX57xX6xX39xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX1cfxX98xX1cxX69xX1cxX10xX2b6xX7xX69xX2xX1b1xXa9xXa9xX69xX2xX2faxX2ccxX40xX1afxX1afxXabxX2xX1afxX2xX2faxXexXa9xX2faxX1b1xX2ccxX5xX1afxX193xX2xX1afxX2bfxX40xXabxX2xXabxXa9xX1afxX1afxX2ccxXexX2bfxX2faxX2ccxX1b1xX5xX2bfxX193xXdxX1cfxX316xXbxX47xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xX25xX26xX1cxX1xX3xX2axX2bxX1cxX2dxX3xX2fxX30xX3xXexXdxX23xX1cxX3xX4xX1xX39xX3xX20xX3xXexX3exX3xX40xX41xX3xXbxX1xX45xX1cxX47xX3xXexX4axX39xX1cxX47xX3xX7xX50xXbxX3xX53xX3exXbxX3xX57xX58xX3xX5axX5bxX20xX3xX1cxX47xX60xX1cxX1xX3xX20xX3xXexX3exXaxX3xX69xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21dxX6xXbxXexXdxX39xX1cxXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xX53xXexX193xX6xX5xXdxX47xX1cxX2dxX3xX316xX30xX7xXexXdxb85dxX20xX12axXaxX12xX21dxX1xX1fxX3xXexXd9xX4xX1xX3xX226xX13xX213xX1e5xX3xXexX1bxX1cxX1xX3xX25xX231xX1cxX47xX3xX235xX30xX19axX4xX3xX23axX1xX5bxX1cxX1xX2dxX3xX0xX10xX5axX12xXddxXdxX9axX4xX3xX7xX5bxXbxX3xX1cxX1xX3c8xXbxX9cxX3xXexXdxX1cxX1xX3xX47xXe8xX1cxX3xX57xX58xX3xX5axX5bxX20xX3xX4xX1fxX6xX3xX1cxX47xX60xX1cxX1xX3xX20xX3xXexX3exX3xX1xX3exXexX3xX7xX533xX4xX3xX4xX210xX1cxX3xXexX1xXdxX3exXexX9cxX3xX14dxXa1xX3xX1cxX47xX1xXd9xX3xX13xXcxXddxX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX4xX1xX39xX3xXbxX1xX4bdxXbxX3xXexX1xX41xX4xX3xX1xXdxX9axX1cxX3xX14dxXa1xX3xX5bxX1cxX1cfxX3xX25xX19axXdxX3xX98xX8c6xXdxX3xX1cxX1xX1bdxX1cxX47xX3xX98xX6bfxX1cxX3xX14dxXa1xX3xXbxX1xX5bxXexX3xX7xXdxX1cxX1xX3xXex1278bxX3xXexX1xX41xX4xX3xXexX3exX9cxX3xX226xX13xX213xX1e5xX3xXexX1bxX1cxX1xX3xX7xX563xX3xX4xX1edxX3xX47xXdxX117xXdxX3xXbxX1xX5bxXbxX3xX53xX608xX3xX5xXf4xX1cfxX0xX69xX10xX5axX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX39xX40xX20xXaxX12xX25xX19axXdxX3xX98xX8c6xXdxX3xX98xX6bfxX1cxX3xX14dxXa1xX3xXexXdxX1cxX1xX3xX47xXdxX117xX1cxX3xX57xXdxX23xX1cxX3xX4xX1xX3exX9cxX3xX4xX5bxX4xX3xX14dxX14axXdxX3xX57xXdxX585xX30xX3xX4xX1xX39xX3xX4axXd71xX1cxX47xX9cxX3xXexX18xX3xXexX18xX26axX1cxX47xX3xX53xX30xX20xX23xX1cxX3xX7xX30xX19axXexX3xX5xX60xX3xX47xX50xX1cxX3xX98xX8c6xXdxX3xX98xXdxX9axX4xX3xXexXdxX1cxX1xX3xX47xXdxX117xX1cxX9cxX3xX14dxX58xXdxX3xX1cxX47xX69fxX3xX4xX5bxX1cxX3xX57xX58xX3xX20xX3xXexX3exX3xX7xX563xX3xX1cxX12dxX1cxX47xX3xX4xX6xX39xX3xX1xXdxX9axX30xX3xX144xX30xX117xX3xX4xX4d2xX1cxX47xX3xX98xXdxX9axX4xX9cxX3xXbxX1xX84xX4xX3xX98xX84xX3xX1cxX1xX12dxX1cxX3xX40xX12dxX1cxX3xXexX19axXexX3xX1xX2bxX1cxX9cxX3xX4xX1xX6bfxXexX3xX5xX18xX567xX1cxX47xX3xX1xX2bxX1cxX1cfxX3xX493xX3xXexX3exX3xX4xX2bxX3xX7xX26axX3xX4xX210xX1cxX3xX4xX1x98daxX3xXexX4axXe8xX1cxX47xX3xXexX1xX41xX4xX3xX1xXdxX9axX1cxX3xX14dxX210xX20xX3xX14dxX1fxX3xX4xX5bxX4xX3xX4xX1xX533xX4xX3xX1cxX1c2xX1cxX47xX9cxX3xX1cxX1xXdxX9axX5axX3xX98xX84xX3xX14dxX25dxX3xX14dxX18xX567xX4xX3xX47xXdxX6xX39xX1cfxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX39xX40xX20xX3xXbxX21dxX10xX1cxXexX10xX4axXaxX12xX0xXdxX5axX47xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX21dxX10xX1cxXexX10xX4axXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX2b6xXdxX40xXexX1xX2dxX3xXabxX2xX2bfxXbxX53xX12axX3xX1xX10xXdxX47xX1xXexX2dxX3xX2ccxX2xX1afxXbxX53xX12axXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2dxX69xX69xXdxX1cfxX57xX6xX39xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX1cfxX98xX1cxX69xX1cxX10xX2b6xX7xX69xX2xX1b1xXa9xXa9xX69xX2xX2faxX2faxX40xXabxX2xX1b1xX2xX2ccxX2bfxX2xXexX313xX1b1xXabxX2ccxX5xX1afxX193xXdxX5axX47xX193xX2ccxXa9xXa9xX2faxX2xX1cfxX316xXbxX47xX319xX4axX9xX1b1xX313xX313xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xX25xX26xX1cxX1xX3xX2axX2bxX1cxX2dxX3xX2fxX30xX3xXexXdxX23xX1cxX3xX4xX1xX39xX3xX20xX3xXexX3exX3xX40xX41xX3xXbxX1xX45xX1cxX47xX3xXexX4axX39xX1cxX47xX3xX7xX50xXbxX3xX53xX3exXbxX3xX57xX58xX3xX5axX5bxX20xX3xX1cxX47xX60xX1cxX1xX3xX20xX3xXexX3exXaxX3xX69xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21dxX6xXbxXexXdxX39xX1cxXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xX53xXexX193xX6xX5xXdxX47xX1cxX2dxX3xX316xX30xX7xXexXdxXf71xX20xX12axXaxX12xX1efxX1xX1edxX3xX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1xX18xX1fdxX1cxX47xX3xXexX4axX41xX4xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xXcxX4axX210xX1cxX3xX213xX6xX5axX3xX78xX218xX1cxX47xX3xX4xX1xX39xX3xX4axXd71xX1cxX47xX9cxX3xX98xXdxX9axX4xX3xX7xX50xXbxX3xX53xX3exXbxX3xX57xX58xX3xX5axX5bxX20xX3xX4xX210xX1cxX3xXexX1xX41xX4xX3xX1xXdxX9axX1cxX3xX144xX30xX20xX3exXexX3xX5xXdxX9axXexX9cxX3xX4xX84xX3xXexX1xX585xX9cxX3xXexX30xX20xX3xX1cxX1xXdxX23xX1cxX3xX98xXa1xX3xX5axX231xXexX3xX4xX1xX30xX20xX23xX1cxX3xX5axX4d2xX1cxX3xXexX1xX26xX3xX7xX41xX3xX1xf405xX3xXexX4axX567xX3xX4xX1fxX6xX3xX1cxX47xX60xX1cxX1xX3xXexX1xX10xX39xX3xXexX30xX20xX3exX1cxX2dxX3xXcxX4axX30xX1cxX47xX3xX18xX2bxX1cxX47xX3xX14dxX19axXdxX3xX98xX8c6xXdxX3xXexX1bxX1cxX1xX9cxX3xXexX1bxX1cxX1xX3xX14dxX19axXdxX3xX98xX8c6xXdxX3xX1xX30xX20xX9axX1cxX3xX1xX3exXexX3xX7xX533xX4xX3xX144xX30xX6xX1cxX3xXexX4axXe8xX1cxX47xX1cfxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX39xX40xX20xXaxX12xX1efxX1xX5bxXexX3xX57xXdxX585xX30xX3xXf6xX3exXexX3xX5xX30xX3c8xX1cxX3xX4xX30xX58xX4xX3xX1xXe8xXbxX9cxX3xX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xX25xX26xX1cxX1xX3xX2axX2bxX1cxX3xX4xX1xX39xX3xX4axXd71xX1cxX47xX9cxX3xX14dxXa1xX3xX5bxX1cxX3xX4xX1fxX6xX3xX1cxX47xX60xX1cxX1xX3xX20xX3xXexX3exX3xX4xX210xX1cxX3xXbxX1xX117xXdxX3xX40xX218xX1cxX3xX7xX533xX4xX3xX98xX60xX3xX4xX1edxX3xX7xX41xX3xX18xX30xX3xXexXdxX23xX1cxX3xXexX4axX39xX1cxX47xX3xX7xX50xXbxX3xX53xX3exXbxX3xX57xX58xX3xX5axX5bxX20xX3xX4xX1xX39xX3xX20xX3xXexX3exX3xX40xX41xX3xXbxX1xX45xX1cxX47xX9cxX3xXexX1xX10xX39xX3xXbxX1xX18xX2bxX1cxX47xX3xX4xX1xX12dxX5axX3xXbxX1xX45xX1cxX47xX3xX57xX9axX1cxX1xX3xX1xX2bxX1cxX3xX4xX1xX1bdxX6xX3xX57xX9axX1cxX1xX1cfxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX39xX40xX20xX3xXbxX21dxX10xX1cxXexX10xX4axXaxX12xX0xXdxX5axX47xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX40xXexX1xX30xX5axX57xX3xXdxX21dxX10xX1cxXexX10xX4axXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX2b6xXdxX40xXexX1xX2dxX3xXabxX2xX2bfxXbxX53xX12axX3xX1xX10xXdxX47xX1xXexX2dxX3xX2ccxX2xX1afxXbxX53xX12axXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2dxX69xX69xXdxX1cfxX57xX6xX39xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX1cfxX98xX1cxX69xX1cxX10xX2b6xX7xX69xX2xX1b1xXa9xXa9xX69xX2xX1afxX2bfxX40xXabxX2xX313xX2ccxX2bfxX2ccxX2faxXexX1b1xX2xX1b1xX2faxX5xXabxX193xXa9xXa9xX1cfxX316xXbxX47xX319xX4axX9xX2faxX1b1xXabxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xX25xX26xX1cxX1xX3xX2axX2bxX1cxX2dxX3xX2fxX30xX3xXexXdxX23xX1cxX3xX4xX1xX39xX3xX20xX3xXexX3exX3xX40xX41xX3xXbxX1xX45xX1cxX47xX3xXexX4axX39xX1cxX47xX3xX7xX50xXbxX3xX53xX3exXbxX3xX57xX58xX3xX5axX5bxX20xX3xX1cxX47xX60xX1cxX1xX3xX20xX3xXexX3exXaxX3xX69xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21dxX6xXbxXexXdxX39xX1cxXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xX53xXexX193xX6xX5xXdxX47xX1cxX2dxX3xX316xX30xX7xXexXdxXf71xX20xX12axXaxX12xX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xX25xX26xX1cxX1xX3xX2axX2bxX1cxX2dxX3xX0xX10xX5axX12xX213xX47xX60xX1cxX1xX3xX20xX3xXexX3exX9cxX3xX226xX13xX213xX1e5xX3xXexX1bxX1cxX1xX3xX4xX210xX1cxX3xXexXdxX3exXbxX3xXexX84xX4xX3xX1cxX47xX1xXdxX23xX1cxX3xX4xX533xX30xX3xX1cxX1xX1bdxX1cxX47xX3xX4xX5bxXdxX3xX14dxX18xX567xX4xX3xX98xX60xX3xX4xX1xX18xX6xX3xX14dxX18xX567xX4xX9cxX3xX14dxX218xX1cxX47xX3xXexX1xX1fdxXdxX3xX5xX60xX5axX3xX98xXdxX9axX4xX3xX98xX8c6xXdxX3xXcxX4axX30xX1cxX47xX3xX18xX2bxX1cxX47xX3xX53xXdxX1cxX3xXf4xX3xXf6xXdxX3exX1cxX3xX14dxX585xX3xX4xX1edxX3xX4xX5bxX4xX3xX47xXdxX117xXdxX3xXbxX1xX5bxXbxX3xXbxX1xX4ccxX3xX1xX567xXbxX3xXexX4axX18xX8c6xX4xX3xXf6xX1xXdxX3xXexX1xX41xX4xX3xX1xXdxX9axX1cxX1cfxX0xX69xX10xX5axX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX39xX40xX20xXaxX12xX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX5xX18xX30xX3xXf4xX9cxX3xXexX4axX39xX1cxX47xX3xX144xX30xX5bxX3xXexX4axX26xX1cxX1xX3xX7xX5bxXbxX3xX1cxX1xX3c8xXbxX9cxX3xX4xX210xX1cxX3xX47xX50xX1cxX3xX98xX8c6xXdxX3xX144xX30xX5bxX3xXexX4axX26xX1cxX1xX3xX7xX5bxXbxX3xX1cxX1xX3c8xXbxX3xX53xX25dxX3xX14dxX585xX3xXexX14xX1cxX1xX3xXexX39xX5bxX1cxX3xX98xX60xX3xX4xX1edxX3xX5xX58xX3xXexX4axX26xX1cxX1xX3xXbxX1xX4ccxX3xX1xX567xXbxX1cfxX3xX529xX50xX1cxX3xX98xX8c6xXdxX3xX1cxX58xXdxX3xX40xX30xX1cxX47xX3xX7xX5bxXbxX3xX1cxX1xX3c8xXbxX3xX53xX25dxX3xX5xX60xX3xX98xXdxX9axX4xX3xX7xX608xX3xX40xX84xX1cxX47xX3xX4xX2bxX3xX7xX26axX3xX20xX3xXexX3exX1cfxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX39xX40xX20xXaxX12xX25xX19axXdxX3xX98xX8c6xXdxX3xX1cxX1xX1bdxX1cxX47xX3xX98xX8c6xXdxX3xX1cxX47xX18xX1fdxXdxX3xXexX1xX30xX58xX4xX3xX40xXdxX9axX1cxX3xX47xXdxX117xX5axX3xX57xXdxX23xX1cxX9cxX3xX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX4xX1xX1bxX3xX14dxX14axX39xX9cxX3xX4xX210xX1cxX3xX53xX12dxX20xX3xX40xX41xX1cxX47xX3xX4xX1xX14xX1cxX1xX3xX7xX5bxX4xX1xX3xX4xX84xX3xXexX1xX585xX3xX14dxX585xX3xXexX1xX41xX4xX3xX1xXdxX9axX1cxX1cfxX3xX226xX13xX213xX1e5xX3xX7xX8c6xX5axX3xXexXdxX3exXbxX3xX4xX3c8xX1cxX9cxX3xXexX14xX1cxX1xX3xXexX39xX5bxX1cxX3xX14dxX585xX3xXexX4axX26xX1cxX1xX3xX14dxX18xX567xX4xX3xX78xX25xX213xX1e5xX3xXexX1bxX1cxX1xX1cfxX3xX21dxX4ccxX1cxX47xX3xX98xX8c6xXdxX3xX1xX39xX60xX1cxX3xXexX1xXdxX9axX1cxX3xX14dxXa1xX3xX5bxX1cxX3xXexX4axX26xX1cxX1xX3xX78xX25xX213xX1e5xX3xXexX1bxX1cxX1xX9cxX3xX1cxX47xX60xX1cxX1xX3xX20xX3xXexX3exX9cxX3xX226xX13xX213xX1e5xX3xXexX1bxX1cxX1xX3xX4xX210xX1cxX3xXexXdxX3exXbxX3xXexX84xX4xX3xX1cxX47xX1xXdxX23xX1cxX3xX4xX533xX30xX3xX1cxX1xX1bdxX1cxX47xX3xX4xX5bxXdxX3xX14dxX18xX567xX4xX3xX98xX60xX3xX4xX1xX18xX6xX3xX14dxX18xX567xX4xX9cxX3xX14dxX218xX1cxX47xX3xXexX1xX1fdxXdxX3xX5xX60xX5axX3xX98xXdxX9axX4xX3xX98xX8c6xXdxX3xXcxX4axX30xX1cxX47xX3xX18xX2bxX1cxX47xX3xX53xXdxX1cxX3xXf4xX3xXf6xXdxX3exX1cxX3xX14dxX585xX3xX4xX1edxX3xX4xX5bxX4xX3xX47xXdxX117xXdxX3xXbxX1xX5bxXbxX3xXbxX1xX4ccxX3xX1xX567xXbxX3xXexX4axX18xX8c6xX4xX3xXf6xX1xXdxX3xXexX1xX41xX4xX3xX1xXdxX9axX1cxX1cfxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50axX30xXexX1xX39xX4axXaxX12xX1efxX1xX114axX4xX3xX235xX30xX6xX1cxX47xX3xX193xX3xX25xX26xX1cxX1xX3xX213xX1xX6bfxXexX0xX69xXbxX12
Phúc Quang - Đình Nhất