Bảy ưu tiên của Việt Nam tại Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021
Từ 1/1/2020, Việt Nam chính thức đảm nhận vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Việt Nam đề ra 7 ưu tiên tại HĐBA Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.
56f9xe6c4xc0cax9e71x7234xeef3xe5f3x8c8fxfe12xX7xcbaaxc387xc9dbx6b61x98a3xee03xX5x6f76xXaxbd9dxe6cax8eb5xb2cdxX3x5eafxb9d0xX3xXexXdx59e5xbbcbxX3xX4xdc46xX6xX3xcac2xXdxbe08xXexX3x9f8fxX6xecfbxX3xXex577cxXdxX3x5c46xe945xXdxX3x8b3dxe93fxX1dx6770xX3xX13xX14xabbcxX3xX6xX1dxX3xX1dxX1xXdxX25xX2axX3x6f7cx58cfxX3x9c70xca9cxX49xX4ax8c5bxX49xX4axX49xX2xX0xa778xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX6xfd02xXaxX12xXcx5dccxX3xX2xX53xX2xX53xX49xX4axX49xX4axa573xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX4xX1xca58xX1dxX1xX3xXexX1x65d2xX4xX3xX34xX14xX2axX3xX1dxX1xb8e9xX1dxX3xb7cfxX6xXdxX3xXexf70ax59edxX3xea53xX15xX3xX92xXdxX1cxX1dxX3xX46xX1xd66bxX1dxX37xX3xXexX1xX17x76d7xX1dxX37xX3xXexX97x7aefxX4xX3xX30xX31xXdxX3xX34xX35xX1dxX37xX3xX13xX14xX3bxX3xX6xX1dxX3xf7e5xXdxX1cxX1dxX3xX1x87eexXbxX3x687bxX18xb408xX4xa373xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX34x88cdxX3xX97xX6xX3x8c65xX3xX17xX18xX3xXexXdxX1cxX1dxX3xXexX2dxXdxX3xX30x994axX13xc2a5xX3xXc4xXdxX1cxX1dxX3xX1xXcaxXbxX3xXcdxX18xXcfxX4xX3xX1dxX1xXdxX25xX2axX3xX46xX47xX3xX49xX4axX49xX4axX4dxX49xX4axX49xX2xXd1xX0xX53xXbxX12xX0xX65xXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xX10xXexX6xXdxX5xX7xf9faxX12dxX7xX18xX2axX2axX6xX97xX15xX3xX4xX2axX7xX4dxX65xX10xX7xX4xX3xXbx593exX10xX1dxXexX10xX97xXaxX12xX0xXdxX2axX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX141xX10xX1dxXexX10xX97xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax8ba4xXdxX65xXexX1x6945xX3xaa84xX49xX4axXbxaec8x704dxX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX16axX3xX2xX49xX4axX49xXbxX170xX171xXaxX3xX7xX97xX4xX9xXaxX53xX53xXdxXd1x5d61xX6xX3bxX1xX6xXexXdxX1dxX1xXd1xX92xX1dxX53xX1dxX10xX165xX7xX53xX49xX4axX4axX4axX53xX2xX4axX16cxX65x683dxX2xX1a8x582exX49xX1abxX1a8xXexX1abxX4ax9a75xX5xX16cxX4dxX4axX2xX4axX2xX4dxXdxX1dx939bxX3bxX4dxX1xX65xX18dxX6xXd1x8a96xXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXexXdxX1cxX1dxX3xX4xX20xX6xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xXexX2dxXdxX3xX30xX31xXdxX3xX34xX35xX1dxX37xX3xX13xX14xX3bxX3xX6xX1dxX3xX1dxX1xXdxX25xX2axX3xX46xX47xX3xX49xX4axX49xX4axX4dxX49xX4axX49xX2xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX65xXdxX92xX12xX0xX65xXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xX10xXexX6xXdxX5xX7xX12dxX12dxX7xX18xX2axX2axX6xX97xX15xX3xX4xX2axX7xX4dxX65xX10xX7xX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3bxX65xX15xXaxX12xXcxX69xX3xX2xX53xX2xX53xX49xX4axX49xX4axX73xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX4xX1xX80xX1dxX1xX3xXexX1xX86xX4xX3xX34xX14xX2axX3xX1dxX1xX8fxX1dxX3xX92xX6xXdxX3xXexX97xX98xX3xX9axX15xX3xX92xXdxX1cxX1dxX3xX46xX1xXa4xX1dxX37xX3xXexX1xX17xXabxX1dxX37xX3xXexX97xXb1xX4xX3xX30xX31xXdxX3xX34xX35xX1dxX37xX3xX13xX14xX3bxX3xX6xX1dxX3xXc4xXdxX1cxX1dxX3xX1xXcaxXbxX3xXcdxX18xXcfxX4xXd1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3bxX65xX15xXaxX12xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX34xXddxX3xX97xX6xX3xXe2xX3xX17xX18xX3xXexXdxX1cxX1dxX3xXexX2dxXdxX3xX30xX31xXdxX3xX34xX35xX1dxX37xX3xX13xX14xX3bxX3xX6xX1dxX3xXc4xXdxX1cxX1dxX3xX1xXcaxXbxX3xXcdxX18xXcfxX4xX3xX1dxX1xXdxX25xX2axX3xX46xX47xX3xX49xX4axX49xX4axX4dxX49xX4axX49xX2xXd1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3bxX65xX15xX3xXbxX141xX10xX1dxXexX10xX97xXaxX12xX0xXdxX2axX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xXexX1xX18xX2axX18dxX3xX65xX1xXdxX65xX10xX3xXdxX141xX10xX1dxXexX10xX97xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX165xXdxX65xXexX1xX16axX3xX16cxX49xX4axXbxX170xX171xX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX16axX3x5f36xX1abxXe2xXbxX170xX171xXaxX3xX7xX97xX4xX9xXaxX53xX53xXdxXd1xX18dxX6xX3bxX1xX6xXexXdxX1dxX1xXd1xX92xX1dxX53xX1dxX10xX165xX7xX53xX49xX4axX4axX4axX53xX2xX4axX16cxX65xX1a8xX2xX1a8xX1abxX1abxX1abxX379xXexXe2xX2xX1a8xXe2xX5xX2xX4dxX4axX2xX4axX2xX4dxXdxX1dxX1bdxX3bxX4dxX1xX65xX18dxX6xXd1xX1c5xXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXexXdxX1cxX1dxX3xX4xX20xX6xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xXexX2dxXdxX3xX30xX31xXdxX3xX34xX35xX1dxX37xX3xX13xX14xX3bxX3xX6xX1dxX3xX1dxX1xXdxX25xX2axX3xX46xX47xX3xX49xX4axX49xX4axX4dxX49xX4axX49xX2xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xX65xXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xX97xX10xX5xX6xXexX10xX65xXaxX12xX0xX7xXexX97xX3bxX1dxX37xX12xXcxXdxX1dxX3xX5xXdxX1cxX1dxX3xXcdxX18xX6xX1dxX16axX0xX53xX7xXexX97xX3bxX1dxX37xX12xX0xX18xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX4dxXexX1xX18xX2axX18dxX4dxX6xX1dxX65xX4dxX7xX6xXbxX3bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf1xXcfxXdxX3xX1dxX37xX3bxX2dxXdxX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX49xX4axX2xX1b2xX16axX3x674dxda02xX18xX3xX492xX1dxX3xX18dxX14xX1dxX3xX5x8a54xX1dxX1xX3xX92x9b1cxX3xX92xe230xX3xXexX1x9addxX3xX4xX1xX80xX1dxX1xX3xXexX97xX4a5xXaxX3xX1xX97xX10xX1bdxX9xXaxX53xX4xX1xXdxX1dxX1xX4dxXexX97xXdxX53xX65xX3bxXdxX4dxX1dxX37xX3bxX6xXdxX4dxX92xXdxX10xXexX4dxX1dxX6xX2axX4dxX49xX4axX2xX1b2xX4dxX65xX6xX18xX4dxX6xX1dxX4dxX18dxX6xX1dxX4dxX5xXdxX1dxX1xX4dxX92xX6xX4dxX92xXdxX4dxXexX1xX10xX4dxX4xX1xXdxX1dxX1xX4dxXexX97xXdxX53xX2xX16cxX1abxX4axX16cxX49xXd1xX1xXexX2axXaxX12xX0xXdxX2axX37xX3xX7xX97xX4xX9xXaxX53xX2axX10xX65xXdxX6xX53xX2xX49xX4axX53xX1dxX10xX165xX7xX53xX2xX1b2xX379xX4axX53xX2xX4axX379xX65xX1abxX4axXe2xX1a8xedc5xX1a8xX536xXexX379xX4axX1a8xXe2xX5xXe2xX4dxXexX3bxX1dxX37xX4dxX18dxXdxX4dxXexX1xX18xX4dxX46xXdxX2axX4dxX1c5xX3bxX1dxX37xXd1xX1c5xXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXexXdxX1cxX1dxX3xX4xX20xX6xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xXexX2dxXdxX3xX30xX31xXdxX3xX34xX35xX1dxX37xX3xX13xX14xX3bxX3xX6xX1dxX3xX1dxX1xXdxX25xX2axX3xX46xX47xX3xX49xX4axX49xX4axX4dxX49xX4axX49xX2xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX92xX12xX0xX7xXexX97xX3bxX1dxX37xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf1xXcfxXdxX3xX1dxX37xX3bxX2dxXdxX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX49xX4axX2xX1b2xX16axX3xX491xX492xX18xX3xX492xX1dxX3xX18dxX14xX1dxX3xX5xX49dxX1dxX1xX3xX92xX4a2xX3xX92xX4a5xX3xXexX1xX4a9xX3xX4xX1xX80xX1dxX1xX3xXexX97xX4a5xXaxX3xX1xX97xX10xX1bdxX9xXaxX53xX4xX1xXdxX1dxX1xX4dxXexX97xXdxX53xX65xX3bxXdxX4dxX1dxX37xX3bxX6xXdxX4dxX92xXdxX10xXexX4dxX1dxX6xX2axX4dxX49xX4axX2xX1b2xX4dxX65xX6xX18xX4dxX6xX1dxX4dxX18dxX6xX1dxX4dxX5xXdxX1dxX1xX4dxX92xX6xX4dxX92xXdxX4dxXexX1xX10xX4dxX4xX1xXdxX1dxX1xX4dxXexX97xXdxX53xX2xX16cxX1abxX4axX16cxX49xXd1xX1xXexX2axXaxX12xXf1xXcfxXdxX3xX1dxX37xX3bxX2dxXdxX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX49xX4axX2xX1b2xX16axX3xX491xX492xX18xX3xX492xX1dxX3xX18dxX14xX1dxX3xX5xX49dxX1dxX1xX3xX92xX4a2xX3xX92xX4a5xX3xXexX1xX4a9xX3xX4xX1xX80xX1dxX1xX3xXexX97xX4a5xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX97xX3bxX1dxX37xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX28xfda1xX2axX3xX49xX4axX2xX1b2xX3xX34x69ecxX1dxX1xX3xX65xX492xX18xX3xX1dxX1xXdxXddxX18xX3xX7xXb1xX3xX46xXdxX25xX1dxX3xXcdxX18xX6xX1dxX3xXexX97x7acbxX1dxX37xX3xX4xX20xX6xX3xX1dxX37xX4a2xX1dxX1xX3xX1dxX37xX3bxX2dxXdxX3xX37xXdxX6xX3bxX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xXexX1xcb11xX3xX1xXdxX25xX1dxX3xX97xa036xX3xX65xX492xX18xX3xX492xX1dxX3xX92xXddxX3xX18dxX14xX1dxX3xX5xX49dxX1dxX1xX3xX92xX4a2xX3xX92xX4a5xX3xXexX1xX4a9xX3xX4xX1xX80xX1dxX1xX3xXexX97xX4a5xX3xX4xX20xX6xX3xX34xX492xXexX3xX1dxX17xbb19xX4xXd1xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX92xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xXexX1xX6xX2axX3xX65xXb1xX3xX491xXdx80c9xX1dxX3xXexX8fxXbxX3xe8d1xf986xX1dxX3xX37xXdxe85axX3xX1xX98xX6xX3xX18dxX76fxX1dxX1xX3xX34xX6xX3xXbxX1xX17xec2dxX1dxX37xX3xXexX2dxXdxX3xefdaxX1dxX65xX3bxX1dxX10xX7xXdxX6xXaxX3xX1xX97xX10xX1bdxX9xXaxX53xX5xX18xX4xX4dxX5xX18xX3bxX1dxX37xX4dxX92xX18xX4dxXexX97xX6xX1dxX37xX53xX92xXdxX10xXexX4dxX1dxX6xX2axX4dxXexX1xX6xX2axX4dxX65xX18xX4dxX65xXdxX10xX1dxX4dxXexX6xXbxX4dxX37xXdxX1dxX4dxX37xXdxX18xX4dxX1xX3bxX6xX4dxX18dxXdxX1dxX1xX4dxX65xX6xX4dxXbxX1xX18xX3bxX1dxX37xX4dxXexX6xXdxX4dxXdxX1dxX65xX3bxX1dxX10xX7xXdxX6xX53xX2xXe2xX1b2xX2xX1b2xX2xXd1xX1xXexX2axXaxX12xX0xXdxX2axX37xX3xX7xX97xX4xX9xXaxX53xX2axX10xX65xXdxX6xX53xX2xX49xX4axX53xX1dxX10xX165xX7xX53xX2xX1b2xX1a8xXe2xX53xX2xX4axX16cxX65xX2xX2xX536xX4axX16cxX379xX379xXexXe2xX49xX536xX1b2xXe2xX5xX4axXd1xX1c5xXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXexXdxX1cxX1dxX3xX4xX20xX6xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xXexX2dxXdxX3xX30xX31xXdxX3xX34xX35xX1dxX37xX3xX13xX14xX3bxX3xX6xX1dxX3xX1dxX1xXdxX25xX2axX3xX46xX47xX3xX49xX4axX49xX4axX4dxX49xX4axX49xX2xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX92xX12xX0xX7xXexX97xX3bxX1dxX37xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xXexX1xX6xX2axX3xX65xXb1xX3xX491xXdxX767xX1dxX3xXexX8fxXbxX3xX76exX76fxX1dxX3xX37xXdxX774xX3xX1xX98xX6xX3xX18dxX76fxX1dxX1xX3xX34xX6xX3xXbxX1xX17xX785xX1dxX37xX3xXexX2dxXdxX3xX78dxX1dxX65xX3bxX1dxX10xX7xXdxX6xXaxX3xX1xX97xX10xX1bdxX9xXaxX53xX5xX18xX4xX4dxX5xX18xX3bxX1dxX37xX4dxX92xX18xX4dxXexX97xX6xX1dxX37xX53xX92xXdxX10xXexX4dxX1dxX6xX2axX4dxXexX1xX6xX2axX4dxX65xX18xX4dxX65xXdxX10xX1dxX4dxXexX6xXbxX4dxX37xXdxX1dxX4dxX37xXdxX18xX4dxX1xX3bxX6xX4dxX18dxXdxX1dxX1xX4dxX65xX6xX4dxXbxX1xX18xX3bxX1dxX37xX4dxXexX6xXdxX4dxXdxX1dxX65xX3bxX1dxX10xX7xXdxX6xX53xX2xXe2xX1b2xX2xX1b2xX2xXd1xX1xXexX2axXaxX12xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xXexX1xX6xX2axX3xX65xXb1xX3xX491xXdxX767xX1dxX3xXexX8fxXbxX3xX76exX76fxX1dxX3xX37xXdxX774xX3xX1xX98xX6xX3xX18dxX76fxX1dxX1xX3xX34xX6xX3xXbxX1xX17xX785xX1dxX37xX3xXexX2dxXdxX3xX78dxX1dxX65xX3bxX1dxX10xX7xXdxX6xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX97xX3bxX1dxX37xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX13xX31xX3xXexX97xX17x64c7xX1dxX37xX3x8b7exX18xXcfxX4xX3xXbxX1xX98xX1dxX37xX3xX78dxX1dxX65xX3bxX1dxX10xX7xXdxX6xX3xX4xX1xX3bxX3xX18dxXdxX4a9xXexX73xX3xX4xX18xX31xX4xX3xX65xXdxX767xX1dxX3xXexX8fxXbxX3xX34xX6xX3xXbxX1xX17xX785xX1dxX37xX3xX1dxX4a2xX15xX3xX5xX4a2xX3xX2axX31xXexX3xXexX97xX3bxX1dxX37xX3xX1dxX1xX774xX1dxX37xX3xX1dxc21cxX3xX5xXb1xX4xX3xX34xX6f9xX3xX1dxX37xX6afxX1dxX3xX4xX1xc0fbxX1dxX3xX4xX1xXdxX4a9xX1dxX3xXexX97xX6xX1dxX1xX3xX92xX4a2xX3xX46xX1x5c8fxX4xX3xXbxX1x5dc6xX4xX3xXexX1xX14xX2axX3xX1xX3bxX2dxXd1xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX92xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX34xX6afxX1dxX37xX3xX4xX6xXdxX3xX1xX31xXdxX3xX1dxX37xX1xX4a5xX3xX37xX76fxX1dxX3xX37xXdxX774xX3xX1xX98xX6xX3xX18dxX76fxX1dxX1xX3xXexX97xX3bxX1dxX37xX3xX46xX1xX18xXa4xX1dxX3xX46xX1xc41cxX3xXf3xeadfxf8dfxXf3xX28xXaxX3xX1xX97xX10xX1bdxX9xXaxX53xX5xX18xX4xX4dxX5xX18xX3bxX1dxX37xX4dxX92xX18xX4dxXexX97xX6xX1dxX37xX53xX92xXdxX10xXexX4dxX1dxX6xX2axX4dxX65xX6xX1dxX37xX4dxX4xX6xXdxX4dxX1xX3bxXdxX4dxX1dxX37xX1xXdxX4dxX37xXdxX1dxX4dxX37xXdxX18xX4dxX1xX3bxX6xX4dxX18dxXdxX1dxX1xX4dxXexX97xX3bxX1dxX37xX4dxX46xX1xX18xX3bxX1dxX4dxX46xX1xX3bxX4dxX6xX7xX10xX6xX1dxX53xX2xXe2xX16cxX536xX1b2xX1abxXd1xX1xXexX2axXaxX12xX0xXdxX2axX37xX3xX7xX97xX4xX9xXaxX53xX2axX10xX65xXdxX6xX53xX2xX49xX4axX53xX1dxX10xX165xX7xX53xX2xX1b2xX1a8xX379xX53xX2xX4axX16cxX65xX379xX2xX1abxX4axX1b2xX1abxXe2xXexXe2xX1abxX49xX1b2xX5xX536xX4dxX92xX1dxXbxX4dxX4axX536xX4axX1b2xX4dxX6xX7xX10xX6xX1dxXd1xX1c5xXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXexXdxX1cxX1dxX3xX4xX20xX6xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xXexX2dxXdxX3xX30xX31xXdxX3xX34xX35xX1dxX37xX3xX13xX14xX3bxX3xX6xX1dxX3xX1dxX1xXdxX25xX2axX3xX46xX47xX3xX49xX4axX49xX4axX4dxX49xX4axX49xX2xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX92xX12xX0xX7xXexX97xX3bxX1dxX37xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX34xX6afxX1dxX37xX3xX4xX6xXdxX3xX1xX31xXdxX3xX1dxX37xX1xX4a5xX3xX37xX76fxX1dxX3xX37xXdxX774xX3xX1xX98xX6xX3xX18dxX76fxX1dxX1xX3xXexX97xX3bxX1dxX37xX3xX46xX1xX18xXa4xX1dxX3xX46xX1xXa8dxX3xXf3xXa90xXa91xXf3xX28xXaxX3xX1xX97xX10xX1bdxX9xXaxX53xX5xX18xX4xX4dxX5xX18xX3bxX1dxX37xX4dxX92xX18xX4dxXexX97xX6xX1dxX37xX53xX92xXdxX10xXexX4dxX1dxX6xX2axX4dxX65xX6xX1dxX37xX4dxX4xX6xXdxX4dxX1xX3bxXdxX4dxX1dxX37xX1xXdxX4dxX37xXdxX1dxX4dxX37xXdxX18xX4dxX1xX3bxX6xX4dxX18dxXdxX1dxX1xX4dxXexX97xX3bxX1dxX37xX4dxX46xX1xX18xX3bxX1dxX4dxX46xX1xX3bxX4dxX6xX7xX10xX6xX1dxX53xX2xXe2xX16cxX536xX1b2xX1abxXd1xX1xXexX2axXaxX12xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX34xX6afxX1dxX37xX3xX4xX6xXdxX3xX1xX31xXdxX3xX1dxX37xX1xX4a5xX3xX37xX76fxX1dxX3xX37xXdxX774xX3xX1xX98xX6xX3xX18dxX76fxX1dxX1xX3xXexX97xX3bxX1dxX37xX3xX46xX1xX18xXa4xX1dxX3xX46xX1xXa8dxX3xXf3xXa90xXa91xXf3xX28xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX97xX3bxX1dxX37xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xXcxX1xXdxX4a9xX18xX3xXexX17xX734xX1dxX37xX3xX30xX3bxX4a2xX1dxX37xX3x5946xXdxX2axX3x887axX1xXa2axX1dxX37xX3xX4dxX3xX141xXa2axX4xX3xXexX97xX17xX9aexX1dxX37xX3xX141xXa2axX4xX3xX76exX76fxX1dxX3xX37xXdxX774xX3xX1xX98xX6xX3xX18dxX76fxX1dxX1xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX34xe76bxX3xX4xX1xX80xX1dxX1xX3xXexX1xX86xX4xX3xXexXdxX4a9xXbxX3xX1dxX1xX8fxX1dxX3xX92xX6xXdxX3xXexX97xX98xX3xX4xX1xX20xX3xX1dxX1xX4a2xX3xXexXa8dxX3xX4xX1xX86xX4xX3xXf3xXcc6xX141xX28xX3xX5xe50fxX1dxX3xXexX1xX86xX3xX16cxX3xX92xX4a2xX3bxX3xX1dxX6afxX2axX3xX49xX4axX49xX4axX3xXexX2dxXdxX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axXd1xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX92xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX53xX18xX5xX12xX0xX65xXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX97xXaxX12xX0xX53xX65xXdxX92xX12xX0xX53xX65xXdxX92xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa90xX3bxX18xX97xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX3bxX3xX23xXdxX10xXexX1dxX6xX2axc693xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX92xX12