Sáng nay, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khai mạc Kỳ họp thứ 17

(Baohatinh.vn) - Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII diễn ra trong 3 ngày với nhiều nội dung quan trọng sẽ được đưa ra xem xét, đánh giá, quyết nghị, ban hành.

Sáng nay, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khai mạc Kỳ họp thứ 17

Sáng 6/12, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII khai mạc Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp cuối năm 2023).

Trong 3 ngày diễn ra kỳ họp (6-8/12), HĐND tỉnh xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2023; bàn bạc, thống nhất các phương hướng, nhiệm vụ và đưa các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024.

Tại kỳ họp cuối năm, các đại biểu HĐND tỉnh cũng sẽ nghe, cho ý kiến về các báo cáo của UBND tỉnh như: thu, chi ngân sách năm 2023 và quyết định dự toán thu, chi ngân sách năm 2024; tình hình thực hiện đầu tư công năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; thực hiện biên chế công chức trong các cơ quan hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội năm 2023 và kế hoạch biên chế năm 2024; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 17.

Các ban HĐND tỉnh cũng sẽ có 3 báo cáo thẩm tra về các lĩnh vực kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, pháp chế; HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2020 – 2023; Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ tham gia giám sát và xây dựng chính quyền năm 2023; Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng sẽ nghiên cứu, cho ý kiến về các tờ trình: mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; chính sách hỗ trợ thực hiện bố trí dân cư vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới; mức hỗ trợ, định mức chi ngân sách, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn phương án, kế hoạch phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2023 – 2025; hỗ trợ phát triển logistics và xuất khẩu; hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào; chính sách hỗ trợ tổ chuyển đổi số cộng đồng; danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng cùng nhiều tờ trình quan trọng khác.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn; thảo luận tại hội trường về các nội dung kỳ họp; dành 1,5 ngày chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề đại biểu và cử tri cùng quan tâm; dự kiến ban hành 20 nghị quyết quan trọng...

Kỳ họp diễn ra trong 3 ngày (6 - 8/12) tại hội trường tầng 1, UBND tỉnh.

Trong thời gian kỳ họp diễn ra, cử tri và Nhân dân tỉnh nhà có ý kiến, kiến nghị đề nghị liên hệ qua số điện thoại: 02393.853.032 hoặc gửi thư điện tử qua địa chỉ: thuky.hdndht@hatinh.gov.vn

Báo Hà Tĩnh sẽ cập nhật toàn bộ nội dung kỳ họp.

Chủ đề HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast