Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh: Đổi mới hoạt động chất vấn, công tâm trong lấy phiếu tín nhiệm

(Baohatinh.vn) - Trả lời phỏng vấn Báo Hà Tĩnh trước thềm Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ cho biết: Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ đi sâu đánh giá toàn diện kết quả phát triển KT-XH, QP-AN năm 2023, những khó khăn, hạn chế để xem xét, quyết định mục tiêu, giải pháp năm 2024. Đồng thời, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo quy định.

Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh: Đổi mới hoạt động chất vấn, công tâm trong lấy phiếu tín nhiệm

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ.

P.V: Kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh thường có ý nghĩa rất quan trọng, xin ông cho biết những nội dung được đưa ra bàn thảo tại kỳ họp lần này?

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ: Kỳ họp thứ 17 là kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh. Chương trình kỳ họp dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 6 - 8/12.

Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh: Đổi mới hoạt động chất vấn, công tâm trong lấy phiếu tín nhiệm

Kỳ họp diễn ra trong thời gian 3 ngày tại hội trường UBND tỉnh. Ảnh: Văn Đức

Kỳ họp sẽ tập trung xem xét, đánh giá và thảo luận các báo cáo UBND tỉnh trình về kết quả thực hiện các mục tiêu KT-XH, QP-AN, công tác đầu tư công, dự toán thu, chi ngân sách; tình hình phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và thực hiện các nội dung chất vấn. Xem xét các báo cáo giám sát chuyên đề, báo cáo hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh; báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Tại kỳ họp, đại biểu cũng sẽ được nghe Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo về kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; nghe Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tham gia giám sát và xây dựng chính quyền năm 2023.

Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh: Đổi mới hoạt động chất vấn, công tâm trong lấy phiếu tín nhiệm

Chính sách hỗ trợ phát triển dịch vụ logistics và xuất khẩu sẽ là một trong những nội dung được bàn tại kỳ họp.

HĐND tỉnh sẽ bàn và dự kiến ban hành 20 nghị quyết chuyên đề, trong đó có nhiều nghị quyết đáng chú ý như: chính sách hỗ trợ phát triển dịch vụ logistics và xuất khẩu; chính sách hỗ trợ thực hiện bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới; quy định chế độ hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào học tập tại các cơ sở đào tạo; quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; quy định chính sách hỗ trợ tổ chuyển đổi số cộng đồng hay quy định một số mức chi cho hoạt động xét chọn, tôn vinh danh hiệu trí thức tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh...

Kỳ họp lần này cũng sẽ dành thời gian gần 2 ngày để tiến hành hoạt động thảo luận tổ; chất vấn, trả lời chất vấn; lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu. Đây là những nội dung vô cùng quan trọng, được cử tri quan tâm. Do vậy, công tác chuẩn bị đang được HĐND tỉnh triển khai một cách kỹ lưỡng, bài bản, chu đáo, để kỳ họp diễn ra thành công, đưa ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp và giải quyết mong mỏi của cử tri, Nhân dân.

P.V: Như thông tin ông vừa trao đổi, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Vậy, để chuẩn bị tốt nội dung này, HĐND tỉnh đã triển khai các bước như thế nào?

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ: Trước hết, cần khẳng định việc lấy phiếu tín nhiệm là một hoạt động hết sức quan trọng của HĐND, được cử tri đặc biệt quan tâm. Thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm, HĐND thực hiện quyền giám sát, đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Trên cơ sở cụ thể hóa Quy định số 96-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị và Nghị quyết số 96/2023/QH15 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội và HĐND bầu hoặc phê chuẩn, HĐND tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Qua rà soát các chức danh và điều kiện tiêu chuẩn cụ thể, dự kiến sẽ có 29 người được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp gồm: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, trưởng các ban của HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND tỉnh. Theo quy định tại Nghị quyết số 96/2023/QH15, những người có thông báo chờ nghỉ hưu và chức danh được bầu, phê chuẩn trong năm 2023 không thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm, do vậy, sẽ không lấy phiếu tín nhiệm đối với ông Nguyễn Quốc Hà - ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng.

Đến nay, các báo cáo, tài liệu của người được lấy phiếu tín nhiệm đã được gửi tới Thường trực HĐND tỉnh theo yêu cầu. Các thông tin liên quan khác cũng đã được gửi đến từng tổ đại biểu và đại biểu HĐND để xem xét, thảo luận. Qua nghiên cứu, đánh giá ban đầu cho thấy, các thông tin về quá trình công tác, thực thi nhiệm vụ của những người được lấy phiếu tín nhiệm đã được cung cấp khá đầy đủ, toàn diện. Đây là cơ sở quan trọng để đại biểu HĐND tỉnh đánh giá khách quan, công tâm với từng chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Ngoài ra, một trong những điểm nổi bật của công tác lấy phiếu tín nhiệm lần này đó là sử dụng kết quả đánh giá tín nhiệm làm căn cứ để thực hiện công tác cán bộ. Theo đó, bên cạnh việc đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm thì kết quả lấy phiếu cũng là cơ sở quan trọng để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.

Có thể nói, công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, trách nhiệm, đúng quy trình, quy định. Mong rằng, qua việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ góp phần tạo động lực, đòn bẩy để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước. Cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm cũng tự nhìn nhận lại mình để tiếp tục rèn luyện, phấn đấu. Từ đó, tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ Nhân dân.

P.V: Được biết, kỳ họp lần này có nhiều đổi mới trong thực hiện chất vấn, đây cũng là nội dung được cử tri rất quan tâm, ông có thể chia sẻ rõ hơn về nội dung này?

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ: Chất vấn và trả lời chất vấn là nội dung vô cùng quan trọng, được cử tri rất quan tâm. Tại kỳ họp, dự kiến thời gian dành cho hoạt động chất vấn là 1,5 ngày.

Lần đầu tiên trong nhiệm kỳ này, việc chất vấn không tiến hành theo nhóm vấn đề với một số sở, ngành mà được thực hiện với tất cả các thành viên UBND, trưởng ngành liên quan về việc thực hiện các nội dung đã trả lời chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay và những vấn đề mới phát sinh; trong đó, tập trung vào những vấn đề khó, phức tạp, phù hợp với thực tế đời sống và được cử tri, Nhân dân quan tâm.

Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh: Đổi mới hoạt động chất vấn, công tâm trong lấy phiếu tín nhiệm

Tại kỳ họp, dự kiến thời gian dành cho hoạt động chất vấn là 1,5 ngày.

Trước khi tiến hành chất vấn, Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh rà soát, báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay và gửi đến các ban, đại biểu HĐND tỉnh để đại biểu xem xét, đề xuất nội dung chất vấn. Theo đó, những vấn đề tồn đọng trên tất cả các lĩnh vực dự kiến đều được chất vấn tại kỳ họp.

Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chất vấn và trả lời chất vấn bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm và bao quát được các lĩnh vực giám sát. Điều này đòi hỏi các tư lệnh ngành phải nắm chắc lĩnh vực của mình, có xử lý, giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu đặt ra.

Với sự vào cuộc trách nhiệm, tâm huyết và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo của các tổ chức, đơn vị, đại biểu HĐND tỉnh, tin rằng, Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII sẽ bàn thảo, quyết định những nội dung lớn hợp với lòng dân, xác định rõ bước đi của tỉnh nhà trong năm 2024. Qua đó góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của Hà Tĩnh trong thời gian tới, đáp ứng được niềm mong mỏi, sự tín nhiệm của toàn thể cử tri và Nhân dân tỉnh nhà.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn ông!

(Thực hiện)

Chủ đề HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast