Thu gom rơm bằng máy - lợi nhiều bề

(Baohatinh.vn) - Mô hình thu gom rơm bằng máy cuốn đang được bà con nông dân huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) nhằm tăng năng suất lao động, tăng thu nhập và góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Video mới

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast