Tiếp nhận góp ý huyện Lộc Hà đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định công bố huyện Lộc Hà đủ điều kiện đề nghị, xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, đồng thời lấy ý kiến dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới.

Thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh vừa ký văn bản về việc công bố huyện Lộc Hà đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM năm 2023 và lấy ý kiến dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn NTM.

Tiếp nhận góp ý huyện Lộc Hà đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ xây dựng huyện Lộc Hà đạt chuẩn NTM (tháng 6/2023).

Thực hiện Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 2/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ; xét đề nghị của UBND huyện Lộc Hà tại Văn bản số 362/BC-UBND ngày 22/11/2023; kết quả thẩm tra, đề xuất của Sở NN&PTNT tại Văn bản số 3533/SNN-PTNT1 ngày 29/11/2023; UBND tỉnh quyết định công bố huyện Lộc Hà đủ điều kiện đề nghị, xét công nhận đạt chuẩn NTM năm 2023 và tiếp nhận ý kiến góp ý của Nhân dân trên địa bàn tỉnh về việc huyện Lộc Hà đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM năm 2023.

Thời gian Nhân dân tham gia ý kiến là 15 ngày (kể từ ngày văn bản được đăng tải lần đầu trên Đài PT&TH tỉnh, Báo Hà Tĩnh và Cổng thông tin điện tử tỉnh). Mọi ý kiến đóng góp đề nghị gửi về Sở NN&PTNT (địa chỉ: số 04, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Hà Tĩnh; email: sonongnghiep@hatinh.gov.vn, điện thoại: 0239.3855598, fax: 0239.3856991).

Tiếp nhận góp ý huyện Lộc Hà đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Là địa phương có điểm xuất phát rất thấp nhưng sau 12 năm thực hiện xây dựng NTM và 16 năm thành lập huyện, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Lộc Hà đã từng bước vượt qua những khó khăn, đạt những kết quả khá toàn diện.

Giao Đài PT&TH tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và đề nghị Báo Hà Tĩnh kịp thời đăng tải dự thảo Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn NTM năm 2023 đối với huyện Lộc Hà để các tổ chức, cá nhân và người dân biết, khai thác, nghiên cứu và tham gia đóng góp ý kiến.

Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn NTM năm 2023 đối với huyện Lộc Hà; gửi về Sở NN&PTNT, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh trước 15/12/2023.

Giao Sở NN&PTNT, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đăng tải dự thảo Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 của huyện Lộc Hà trên website nongthonmoihatinh.vn; tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân; giải trình, tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 19/12/2023.

Xem dự thảo Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ tại đây.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast