Tìm chủ sở hữu 36 xe máy không rõ nguồn gốc, xuất xứ

(Baohatinh.vn) - Công an TX Kỳ Anh đang tạm giữ 36 xe máy không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Vậy, Công an TX Kỳ Anh ra thông báo này để ai là chủ sở hữu số phương tiện nói trên được biết, đến tại trụ sở đơn vị, khi đi mang theo giấy tờ liên quan để làm các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Công an thị xã Kỳ Anh thông báo

Hiện nay, Công an TX Kỳ Anh đang tạm giữ 36 xe máy không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Vậy, Công an TX Kỳ Anh ra thông báo này để ai là chủ sở hữu số phương tiện nói trên được biết, đến tại trụ sở đơn vị, khi đi mang theo giấy tờ liên quan để làm các thủ tục theo quy định của pháp luật. (Được trình bày theo thứ tự số xe: SK (số khung) - SM (số máy)). Nếu đến trước ngày 2/7/2021, không có ai đến nhận là chủ sở hữu, Công an TX Kỳ Anh sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

SK: VTKBCH023UM009328; SM: VLF1P52FMH-3*40091294*;

2. SK: KHÔNG KHÔI PHỤC ĐƯỢC; SM: U110A1120203;

3. SK: RRKWCH1UM7X013315; SM: VTTJL1P52FMH - X013315;

4. SK: RLHJC5284DY000764; SM: JC52E-1005275;

5. SK: RLCS5C6J0DY021727; SM: 5C6J-021736;

6. SK: RLGSA10BH7H020016;

SM: VMSA2B - H020016;

7. SK: KHÔNG KHÔI PHỤC ĐƯỢC; SM: KHÔNG KHÔI PHỤC ĐƯỢC;

8. SK: RLHHC12089Y092826; SM: HC12E-1651311;

9. SK: RLHHC1206BY603861; SM: HC12E-3403927;

10. SK: VPJDCG013PJ062094; SM: VPJL1P50FMG*062094*;

11. SK: LWGXCHL01402778; SM: LC150FMG*01401748*;

12. SK: RLCS5C640AY220704; SM: 5C64-220712;

13. SK: RMNWCH4MN7H002754; SM: VHLZS152FMH102754;

14. SK: RLHJC4329AY089084; SM: JC43E-5544067;

15. SK: RLGH125NDAD010663; SM: VMVTFB-D010663;

16. SK: C100MP - 0036115; SM: C100MPE - 0036115;

17. SK: KHÔNG PHÁT HIỆN; SM: DGE100 - 1029196;

18. SK: RLCE1S9407Y014696; SM: 1S94 - 014696;

19. SK: VCRPCG0021R*118166*; SM: CR100FMG*118166*;

20. SK: RLPWCHDUM7B006946; SM: VUMYG150FMH206946;

21. SK: VPDWCH032PD013337; SM: VPD0R152FMH*00013337*;

22. SK: KHÔNG PHÁT HIỆN; SM: LC152FMH*00033363*;

23. SK: RNKDCG1UM5X166261; SM: VTT1P50FMC*166261*;

24. SK: RLHJAG802BY512899; SM: JA08E-0017997;

25. SK: KHÔNG KHÔI PHỤC ĐƯỢC; SM: KHÔNG KHÔI PHỤC ĐƯỢC;

26. SK: RLHJC4316AY063579; SM: JC43E - 1283326;

27. SK: RLCS16S209Y099323; SM: 16S2-099329;

28. SK: RRKWCB2UMAXB61709; SM: VTT29YX1P39FMB061709;

29. SK: RLCS16S209Y092700; SM: 16S2-092701;

30. SK: RLGDSB6UM7H012396; SM: VMSA4B - H012396;

31. SK: RLCS5C6309Y251217; SM: 5C63-251222;

32. SK: VTTDCH094TT*006122*; SM: VTTJL1P52FMH*006122*;

33. SK: RLGDSB6UM7H016254; SM: LỐC TRẮNG;

34. SK: VTMWCH023CK006400; SM: VTMJL152FMH000565;

35. SK: RLCN1DB10DY213900; SM: 1DB1 - 213858;

36. SK: KHÔNG PHÁT HIỆN; SM: LC152FMH01504526

Tìm chủ sở hữu 36 xe máy không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast