Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã

(Baohatinh.vn) - Từ ngày 9 - 12/5, phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ để cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã

Quang cảnh phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trong đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2023-2030.

Về công tác xây dựng pháp luật, theo dự kiến chương trình làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về các dự án: Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Cùng với đó là cho ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; đồng thời, xem xét việc bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Về các vấn đề kinh tế - xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023; báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; báo cáo tài chính nhà nước và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã

Phiên họp thứ 22 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có; lập, phân bổ dự toán, quản lý, thanh toán, quyết toán dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 5, Quốc hội XV; dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Đồng thời, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 4/2023; xem xét, quyết định việc bổ sung mua bù hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia.

Đặc biệt, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2023-2030.

Chủ đề Họp Quốc hội

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast