Từ khóa: "vé xe tết"

9 kết quả

Phát hiện 2 đạo sắc phong cổ quý hiếm thời Nguyễn

Phát hiện 2 đạo sắc phong cổ quý hiếm thời Nguyễn

Bảo tàng Hà Tĩnh vừa phát hiện 2 đạo sắc phong cổ quý hiếm thời Nguyễn phong thần cho Hưng đạo Đại vương - Trần Quốc Tuấn hiện đang được lưu giữ tại đình làng Hoa Vân Hải, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân.