(Baohatinh.vn) - Mục tiêu của thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) trong thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” đã được đánh giá vào chiều 16/5.

Xây dựng văn hóa và con người TX Kỳ Anh phát triển toàn diện

Mục tiêu của thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) trong thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” đã được đánh giá vào chiều 16/5.

Chiều 16/5, BTV Thị ủy Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Xây dựng văn hóa và con người TX Kỳ Anh phát triển toàn diện

Thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, TX Kỳ Anh đã tập trung để đưa nghị quyết đi vào cuộc sống với mục tiêu: Xây dựng văn hóa và con người TX Kỳ Anh phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.

Đến nay, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được đầu tư và phát triển. Các nét đẹp văn hóa truyền thống được quan tâm giữ gìn.

Xây dựng văn hóa và con người TX Kỳ Anh phát triển toàn diện

Lãnh đạo thị xã Kỳ Anh trao giấy khen của BTV Thị ủy cho 5 tập thể thực hiện tốt Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Các cấp ủy đảng đã chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung nghị quyết gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường; đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa có bước trưởng thành. Các hoạt động văn nghệ quần chúng ở cơ sở diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn thị xã luôn được quan tâm…

Đến cuối năm 2018, toàn thị xã đã có 23/33 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 69,7%; hiện có 77/83 thôn, tổ dân phố đã xây dựng được hương ước mới, đạt tỷ lệ 92,8%... Chất lượng xây dựng gia đình văn hóa ngày càng nâng cao, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 79%; tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa đạt 72,3%. Các giá trị văn hóa trong hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng được phát huy.

Xây dựng văn hóa và con người TX Kỳ Anh phát triển toàn diện

... trao giấy khen của UBND thị xã Kỳ Anh cho 4 tập thể có thành tích đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể;

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn, đa số các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở TX Kỳ Anh đã có sự chuyển biến rõ rệt về mặt nhận thức, hiểu đầy đủ và sâu sắc hơn về vị trí, tầm quan trọng của phát triển kinh tế tập thể.

Công tác quản lý nhà nước đối với quá trình thành lập và phát triển của HTX, tổ hợp tác được tăng cường, hiệu quả. Sự phối hợp công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể giữa các phòng, ban, ngành cấp thị xã được đẩy mạnh.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì ở mức cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2018 đạt 69.100 tỷ đồng, trong đó giá trị ngoài thép chiếm 13,8%.

Hiện nay, toàn thị xã có 43 HTX, quỹ tín dụng với 4.116 xã viên, số lao động làm việc trong các HTX này trên 2.000 người. Một số HTX có doanh thu khá lớn, từng bước nâng cao thu nhập cho xã viên, thu nhập bình quân người lao động đạt 2.500.000 đồng/tháng. Điển hình các quỹ tín dụng, lợi nhuận hàng năm 350 triệu đồng; HTX thủy sản, nông nghiệp: tổng vốn kinh doanh 10 tỷ đồng, thu nhập bình quân 2.300.000 đồng/người/tháng…

Xây dựng văn hóa và con người TX Kỳ Anh phát triển toàn diện

... và các cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền, vận động tham gia BHXH, BHTN, BHYT hộ gia đình năm 2018

10 năm thực hiện Chỉ thị 38 về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”, công tác BHYT trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống chính sách, pháp luật, thủ tục hành chính trong việc giải quyết các quyền lợi cho người dân ngày được rút gọn; quyền lợi của người tham gia BHYT ngày càng được mở rộng, thực hiện tốt hơn.

Đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn thị xã ngày càng tăng qua các năm, cụ thể: Năm 2015, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94%; năm 2016 đạt 95%; năm 2017 đạt 95,6%, năm 2018 tăng lên 96,13%.

Vũ Viễn


Vũ Viễn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]