Cập nhật: 12:07 08/12/2021
(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề nghị thời gian tới, các địa phương, đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh”; tập trung phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh rà soát, đánh giá kết quả năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề nghị thời gian tới, các địa phương, đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh”; tập trung phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh rà soát, đánh giá kết quả năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Sáng 8/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị lần thứ 9 để đánh giá tình hình KT-XH, quốc phòng, an ninh năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và cho ý kiến một số nội dung trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Phó vụ Trưởng vụ địa phương I (Văn phòng Trung ương Đảng) Đỗ Văn Chiến; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Bàn giải pháp triển khai nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng trình bày tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghị quyết về tình hình KT-XH, quốc phòng, an ninh năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh rà soát, đánh giá kết quả năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng trình bày tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Năm 2021, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức nhưng cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân nỗ lực, tình hình KT-XH đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, có 10/17 chỉ tiêu theo Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra đạt và vượt gồm: kim ngạch xuất khẩu; thu ngân sách; giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích; tỷ lệ gia đình, thôn, tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; số xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và huyện đạt chuẩn NTM…

Các chỉ tiêu không đạt gồm: tăng trưởng kinh tế; thu nhập bình quân đầu người; tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội; tỷ lệ hộ nghèo; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia…

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh rà soát, đánh giá kết quả năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Đại biểu trung ương và đại biểu tỉnh tham dự hội nghị.

Nghị quyết phân tích nguyên nhân, dự báo tình hình, định hướng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022. Theo đó, đề ra 30 chỉ tiêu, 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện. Một số giải pháp cụ thể: thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển KTXH; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh thu hút đầu tư; phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa - xã hội, chăm lo đời sống cho Nhân dân; củng cố quốc phòng, an ninh...

Dự kiến một số chỉ tiêu cơ bản phát triển KT-XH năm 2022:

- Tốc độ tăng trưởng đạt 8,5-9%.

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 16.300 tỷ đồng

- Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt 43.000 tỷ đồng.

- Kim ngạch xuất khẩu 2 tỷ USD.

- Thành lập mới trên 1.000 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả;

- Có thêm 3 xã đạt chuẩn NTM; 15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 1 huyện đạt chuẩn NTM;

- Giải quyết việc làm mới trên 22.500 người;

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm đạt trên 1-1,5%.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh rà soát, đánh giá kết quả năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

Hội nghị cũng nghe Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh trình bày một số nội dung trong dự thảo các nghị quyết, đề án của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh rà soát, đánh giá kết quả năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh trình bày một số nội dung trong dự thảo các nghị quyết, đề án của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

Các nội dung trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII gồm: báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, dự kiến kế hoạch năm 2022; dự thảo Nghị quyết quy định về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu và phân cấp nhiệm vụ chi các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2020-2025; tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 và định hướng phân bổ, giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2022; một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2020-2025; chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2022-2025; đề án “Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng”.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh rà soát, đánh giá kết quả năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nghiêm Sỹ Đống trao đổi ý kiến về dự thảo Nghị quyết quy định về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu và phân cấp nhiệm vụ chi các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2020-2025; tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 và định hướng phân bổ, giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2022.

Tham gia thảo luận tại hội nghị, đại biểu cơ bản đồng tình với các nội dung đã được báo cáo. Đại biểu cho ý kiến cụ thể về các chính sách, cơ chế tạo nguồn hỗ trợ xây dựng NTM, đô thị văn minh; phân chia tỷ lệ phần trăm nguồn thu và phân cấp nhiệm vụ chi các cấp ngân sách địa phương; kế hoạch đầu tư công; việc thu hút đầu tư các dự án lớn trên địa bàn...

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh rà soát, đánh giá kết quả năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành cho ý kiến về đề án “Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư tại Khu Kinh tế Vũng Áng”.

Đại biểu cũng đề nghị, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 cần bổ sung thêm kết quả phòng, chống dịch COVID-19, công tác an sinh xã hội, xây dựng NTM; đồng thời, phân tích các chỉ tiêu KT-XH năm 2022 và thảo luận nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian tới.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh rà soát, đánh giá kết quả năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu: Các địa phương cần tiếp tục kiểm soát người đi, đến trên địa bàn; rà soát sàng lọc với người có triệu chứng ho, sốt, khó thở; thực hiện test sàng lọc định kỳ tại các nơi tập trung đông người như chợ, siêu thị... để phát hiện sớm ca nhiễm vi rút SARS-CoV-2 (nếu có).

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh rà soát, đánh giá kết quả năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thời gian tới, các địa phương, đơn vị cần tiếp tục tập trung thực hiện chủ trương “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh”. Tiếp thu các đề xuất của đại biểu, UBND tỉnh sẽ rà soát chương trình mỗi xã một sản phẩm, việc xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu; các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khen thưởng đối với các xã, huyện đạt chuẩn NTM để kịp thời sửa đổi phù hợp, đảm bảo chương trình NTM thực chất, hiệu quả, thiết thực.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh rà soát, đánh giá kết quả năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngay từ đầu năm 2022, các địa phương, đơn vị cần bám sát tinh thần các Nghị quyết đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành trong năm 2021 để đưa vào chương trình hành động, xây dựng kế hoạch gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị cụ thể tại địa phương. Tiếp tục quán triệt Kết luận số 29-KL/TU ngày 22/7/2021 của BTV Tỉnh uỷ về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng

Tập trung giải quyết các vấn đề tồn đọng

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu để hoàn thiện báo cáo đánh giá kết quả KT-XH, quốc phòng, an ninh năm 2021.

Trong đó, lưu ý báo cáo cần đánh giá khái quát, cô đọng hơn, rõ nét hơn các kết quả đã đạt được; thẳng thắn nhìn nhận khó khăn, nguyên nhân của những hạn chế và các bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, xem xét các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2022 đảm bảo khả thi.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh rà soát, đánh giá kết quả năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng kết luận hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, các địa phương, đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh”; tập trung phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự.

Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; phát huy vai trò tham mưu của các cơ quan, ban, ngành và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Cán bộ, lãnh đạo cần lắng nghe nhiều chiều, thẳng thắn trong phản biện; giải quyết công việc cụ thể gắn với trách nhiệm từng cá nhân; tạo môi trường, niềm cảm hứng cho cán bộ cấp dưới làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các địa phương, đơn vị cần tập trung giải quyết các vấn đề tồn đọng, đặc biệt là những tồn đọng sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Tiếp tục quan tâm khuyến khích hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, chuyển đổi số... Quan tâm lĩnh vực văn hóa, khơi dậy truyền thống văn hóa, truyền thống cách mạng của con người Hà Tĩnh; có giải pháp gìn giữ các giá trị văn hóa, di sản văn hóa.

Cũng tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin về một số dự án đầu tư lớn trên địa bàn thời gian tới.

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]