(Baohatinh.vn) - Sáng nay (21/11), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 11 (khóa XII) và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh.

Hà Tĩnh triển khai nhiều nghị quyết quan trọng xây dựng kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh

Sáng nay (21/11), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 11 (khóa XII) và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban ngành, địa phương cùng tham dự.

Hà Tĩnh triển khai nhiều nghị quyết quan trọng xây dựng kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh

Mở đầu hội nghị, đại biểu đã nghe Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà quán triệt Nghị quyết số 51 ngày 5/9/2019 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia.

Hà Tĩnh triển khai nhiều nghị quyết quan trọng xây dựng kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà quán triệt Nghị quyết 51 về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia

Một trong những nội dung được nhấn mạnh trong nghị quyết là các mục tiêu tổng quát, cụ thể và nhiệm vụ, giải pháp cốt lõi để bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Đặc biệt, Nghị quyết chỉ rõ vai trò, nhiệm vụ của các ngành, địa phương trong thực hiện chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng quán triệt Nghị quyết 50 ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 và Nghị quyết số 52 ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Hà Tĩnh triển khai nhiều nghị quyết quan trọng xây dựng kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng quán triệt Nghị quyết 50 và Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị

Theo đó, các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát mà Nghị quyết 50 của Bộ Chính trị nêu là: Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về đầu tư nước ngoài phải phù hợp xu hướng phát triển, tiếp cận chuẩn mực tiên tiến và hài hòa với các cam kết quốc tế, bảo đảm sự đồng bộ, nhất quán, công khai, minh bạch và tính cạnh tranh cao.

Hà Tĩnh triển khai nhiều nghị quyết quan trọng xây dựng kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh

Chủ động thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu. Ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu…

Hà Tĩnh triển khai nhiều nghị quyết quan trọng xây dựng kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh

Nghị quyết số 52 ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị khẳng định sự chủ động, tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là yêu cầu tất yếu khách quan, nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đồng thời, nhận thức đầy đủ, đúng đắn về nội hàm, bản chất của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để quyết tâm đổi mới tư duy và hành động, coi đó là giải pháp đột phá với bước đi và lộ trình phù hợp, là cơ hội để Việt Nam bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Hà Tĩnh triển khai nhiều nghị quyết quan trọng xây dựng kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đã quán triệt, phân tích các nội dung cơ bản của Quy định số 205

Cũng trong chương trình hội nghị sáng nay, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đã quán triệt, phân tích các nội dung cơ bản của Quy định số 205 ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền; các nội dung chủ yếu trong dự thảo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; báo cáo kết quả thực hiện Kết luận 144 ngày 28/8/2019 của BTV Tỉnh ủy về thẩm quyền, cơ cấu, số lượng, quy trình lựa chọn nhân sự và sắp xếp cán bộ khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021.

Hà Tĩnh triển khai nhiều nghị quyết quan trọng xây dựng kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh

Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thành trình bày Thông báo Kết luận số 156-TB/TW

Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thành trình bày Thông báo Kết luận số 156-TB/TW ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa X “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”.

Chiều nay, hội nghị sẽ tiếp tục được nghe các nội dung về báo cáo chính trị và dự thảo báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; giới thiệu nội dung chủ yếu dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021- 2030; nghe và thảo luận nhiều nội dung quan trọng khác.

 • Hà Tĩnh triển khai nhiều nghị quyết quan trọng xây dựng kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh
  Thông tin đầy đủ kết quả Hội nghị Trung ương 11 đến tận cơ sở, đảng viên

  Sáng 24/10, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trực tuyến toàn quốc hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 11/2019. Tham dự điểm cầu Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn.

 • Hà Tĩnh triển khai nhiều nghị quyết quan trọng xây dựng kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh
  Hà Tĩnh quán triệt chủ trương gắn với xây dựng chương trình hành động

  Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định, sản phẩm của công tác lãnh đạo, chỉ đạo suốt thời gian đều bắt nguồn từ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Hà Tĩnh luôn tổ chức học nghị quyết, chỉ thị gắn với xây dựng chương trình hành động theo từng chuyên đề; triển khai đi đôi với cam kết thực hiện.

 • Hà Tĩnh triển khai nhiều nghị quyết quan trọng xây dựng kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh
  Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 10

  Sáng 7/6, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) và Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Phúc Quang


Phúc Quang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]