(Baohatinh.vn) - Hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, sáng 18/1, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội thảo khoa học “90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh”.

Hội thảo khoa học “90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh”

Hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, sáng 18/1, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội thảo khoa học “90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh”.

Hội thảo khoa học “90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh”

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải và Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú Đinh Quốc Thị chủ trì hội thảo

Diễn văn khai mạc do Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn trình bày đã ôn lại những mốc son chói lọi trong 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh; những bước tiến của tỉnh nhà trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Hội thảo khoa học “90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh”

“Đặc biệt, nhìn lại sau gần 30 năm tái lập tỉnh (từ 1991), mặc dù gặp muôn vàn khó khăn, nhưng với sự giúp đỡ của Trung ương, các tỉnh bạn, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã đoàn kết nhất trí, chung sức chung lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong từng giai đoạn và đã giành được thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực. Từ một tỉnh nghèo, Hà Tĩnh đã vươn lên trở thành tỉnh có quy mô nền kinh tế đứng thứ 31 của cả nước, đứng thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Hội thảo khoa học “90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh”

Cùng dự hội thảo có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và đại diện các đơn vị liên quan

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, hội thảo tiếp tục phân tích, khẳng định rõ hơn vai trò lãnh đạo của Đảng bộ trong quá trình xây dựng, phát triển của tỉnh và những đóng góp quan trọng đối với cách mạng Việt Nam; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ; giáo dục lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Hà Tĩnh.

Đồng thời dự báo, nhận diện sát đúng những khó khăn, thách thức đang đặt ra đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ; từ đó kiến nghị, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại.

Hội thảo khoa học “90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh”

Đề dẫn hội thảo, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú Đinh Quốc Thị mong muốn thông qua các sự kiện ở từng giai đoạn lịch sử, từng ngành, lĩnh vực cụ thể để phân tích, đánh giá, làm rõ những nội dung liên quan. Đặc biệt, kiến nghị, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của Hà Tĩnh trong những năm tới.

Mở đầu hội thảo, TS Đặng Duy Báu - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh phân tích “Đảng bộ Hà Tĩnh kiên cường và sáng tạo”.

Hội thảo khoa học “90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh”

TS Đặng Duy Báu - Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tham luận tại hội thảo với chủ đề “Đảng bộ Hà Tĩnh kiên cường và sáng tạo”.

Chỉ ngay sau khi Đảng bộ Hà Tĩnh ra đời từ năm 1930, chưa đầy 2 tháng sau, Đảng bộ Hà Tĩnh đã cùng với Nghệ An lãnh đạo nhân dân làm nên cao trào cách mạng 1930 - 1931, giành được chính quyền Xô viết ở hàng trăm làng xã. Kể từ đó đến nay, trong mỗi giai đoạn lịch sử, Hà Tĩnh vẫn luôn nỗ lực, vững một niềm tin với Đảng vượt qua khó khăn tiến lên.

Cùng quan điểm đó, PGS.TS Trần Thị Thu Hương - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Đinh Quảng Hải - Viện trưởng Viện Sử học Việt Nam; PGS.TS Trần Đức Cường - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đi sâu phân tích những nội dung: Đảng bộ Hà Tĩnh phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, góp phần làm rạng danh quê hương anh hùng của một dân tộc anh hùng; nhìn lại quá trình 90 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh; Đảng bộ Hà Tĩnh lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám.

Hội thảo khoa học “90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh”

PGS.TS Trần Thị Thu Hương - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày tham luận “Đảng bộ Hà Tĩnh phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, góp phần làm rạng danh quê hương anh hùng của một dân tộc anh hùng”.

Hội thảo khoa học “90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh”

PGS.TS Đinh Quang Hải - Viện trưởng Viện Sử học Việt Nam tham luận tại hội thảo với nội dung “Nhìn lại quá trình 90 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh”

Phân tích vai trò của Đảng bộ Hà Tĩnh trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngang tầm nhiệm vụ, PGS.TS Nguyễn Danh Tiên - Viện trưởng Viện lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhận định: Trong mọi giai đoạn, Hà Tĩnh luôn chú trọng đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; coi trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị - tư tưởng, tổ chức và công tác cán bộ.

Hội thảo khoa học “90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh”

PGS.TS Nguyễn Danh Tiên - Viện trưởng Viện lịch sử Đảng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham luận với chủ đề “Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Hà Tĩnh”.

“Đó chính là tiền đề quan trọng để Đảng bộ tỉnh lãnh đạo nhân dân giành, giữ và bảo vệ chính quyền trong các cuộc kháng chiến, thống nhất đất nước, từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội và đẩy mạnh công cuộc đổi mới” - PGS.TS Nguyễn Danh Tiên khẳng định.

Nhấn mạnh “Hà Tĩnh - Pho lịch sử bằng vàng của Đảng”, TS Nguyễn Thành Vinh - Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng: Hà Tĩnh là cái nôi nuôi dưỡng không ít những bậc danh nhân, hiền tài mà tiếng thơm còn mãi, lay động lòng người như: Hải thượng Lãn ông Lê Hữu Trách; nhà viết sử Phan Huy Chú; nhà quân sự Nguyễn Công Trứ; La sơn phu tử Nguyễn Thiếp... đến người anh hùng trẻ tuổi Lý Tự Trọng; bậc tiền bối cố Tổng Bí thư Trần Phú, cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập...

Hội thảo khoa học “90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh”

TS Nguyễn Thành Vinh - Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày tham luận với chủ đề “Hà Tĩnh - Pho lịch sử bằng vàng của Đảng".

Bàn giải pháp, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ, Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới Hà Tĩnh Trần Huy Oánh đề xuất, thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là cách góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Hội thảo khoa học “90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh”

Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới Hà Tĩnh Trần Huy Oánh tham luận tại hội thảo

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh chia sẻ: Nhìn lại chặng đường lịch sử đã qua, một lần nữa khẳng định nếu an ninh trật tự được đảm bảo sẽ phục vụ tốt cho phát triển kinh tế - xã hội và ngược lại. Trong tiến trình đó, vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Hà Tĩnh là nhân tố then chốt quyết định cho thành công trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh.

Hội thảo khoa học “90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh”

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh tham luận tại hội thảo

Phát biểu bế mạc hội thảo, bày tỏ lòng cảm ơn đến những đóng góp của các đại biểu, nhà khoa học, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải khẳng định: Hơn 60 bản tham luận gửi về và 9 bản tham luận được trình bày tại hội thảo đã đi sâu nghiên cứu, phân tích, làm sáng tỏ nhiều nội dung về vai trò lãnh đạo của Đảng bộ trong quá trình xây dựng, phát triển của tỉnh và những đóng góp quan trọng đối với cách mạng Việt Nam; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp, hướng đi cho Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới.

Hội thảo khoa học “90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh”

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn qua đây sẽ tiếp thêm mạch nguồn, động lực để mỗi cán bộ, đảng viên ra sức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu; luôn đặt lợi ích của Đảng và nhân dân lên trên hết; xứng là những người con trên quê hương Tổng bí thư đầu tiên của Đảng.

Sau hội thảo này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị Trần Phú tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất tiểu ban Văn kiện bổ sung một số nội dung tại hội thảo vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Bên cạnh đó, kết quả của hội thảo là tài liệu quan trọng phục vụ biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương; phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy trong hệ thống các trường chính trị trên địa bàn.

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]