(Baohatinh.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nắm vững, hiểu rõ và triển khai thực hiện tốt các nội dung đề ra.

Nghiêm túc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nắm vững, hiểu rõ và triển khai thực hiện tốt các nội dung đề ra.

Nghiêm túc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn (ngoài cùng bên trái) cũng các đại biểu tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng, diễn ra từ ngày 2 - 6/10/2018, tại thủ đô Hà Nội

Nội dung học tập, quán triệt tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung cốt lõi Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng bao gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 08-QĐi/TW ngàỵ 25/10/2018 về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Kết luận về tình hình KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Về thời gian, hội nghị cấp tỉnh và cấp huyện, thành, thị uỷ, đảng ủy trực thuộc tiến hành vào ngày 23/11/2018; hội nghị do các đảng ủy, chi ủy cơ sở tổ chức trước ngày 10/1/2019; hội nghị của UBMTTQ và các đoàn thể tiến hành trước ngày 15/1/2019.

Về xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, cấp ủy các cấp chủ trì xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của cấp mình trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, phân công cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của từng ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị nhằm sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống hiệu quả.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.

Chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện phải được thảo luận dân chủ trong ban thường vụ cấp ủy trước khi thông qua tại hội nghị ban chấp hành mở rộng, hội nghị cán bộ cốt cán.

Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, hàng năm đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động, kế hoạch liên quan trong báo cáo tổng kết năm của các địa phương, đơn vị.

Sau hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) do cấp ủy Đảng các cấp tổ chức, cán bộ, đảng viên viết thu hoạch cá nhân nộp cấp ủy. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức về thực trạng (kết quả, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới về quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân.

Tin liên quan:

H.X


H.X

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]