15 quốc gia có quân thường trực đông nhất thế giới

(Baohatinh.vn) - Danh sách 15 quốc gia có số lượng quân thường trực đông nhất thế giới theo số liệu của trang Global Fire Power.

Global Fire Power (GFP) là trang web quân sự phi chính phủ của Mỹ, chuyên đánh giá về tiềm lực, sức mạnh quốc phòng của các quốc gia trên thế giới dựa trên các dữ liệu công khai do chính phủ các nước công bố. Tuy vậy, bảng xếp hạng của GFP chỉ mang giá trị tham khảo, không phải là một kênh thông tin chính thống.

15. Thổ Nhĩ Kỳ: 350.000 quân thường trực

15 quoc gia co quan thuong truc dong nhat the gioi

(Ảnh: Reuters)

Tổng dân số: 80.845.215

Số lượng người đủ điều kiện tham gia chiến đấu: 41.640.000

Lực lượng quân thường trực: 350.000

Lực lượng quân dự bị: 360.565

Số công dân đến tuổi nhập ngũ: 1.375.000

Global Fire Power đánh giá Thổ Nhĩ Kỳ xếp hạng 9 trên thế giới về sức mạnh quân sự.

14. Colombia: 369.100 quân thường trực

15 quoc gia co quan thuong truc dong nhat the gioi

(Ảnh: Reuters)

Tổng dân số: 47.698.524

Số lượng người đủ điều kiện tham gia chiến đấu: 24.000.000

Lực lượng quân thường trực: 369.100

Lực lượng quân dự bị: 142.450

Số công dân đến tuổi nhập ngũ: 845.000

Global Fire Power đánh giá Colombia xếp hạng 45 trên thế giới về sức mạnh quân sự.

13. Myanmar: 406.000 quân thường trực

15 quoc gia co quan thuong truc dong nhat the gioi

(Ảnh: Reuters)

Tổng dân số: 55.123.814

Số lượng người đủ điều kiện tham gia chiến đấu: 30.000.000

Lực lượng quân thường trực: 406.000

Lực lượng quân dự bị: 110.000

Số công dân đến tuổi nhập ngũ: 1.030.000

Global Fire Power đánh giá Myanmar xếp hạng 35 trên thế giới về sức mạnh quân sự.

12. Indonesia: 435.750 quân thường trực

15 quoc gia co quan thuong truc dong nhat the gioi

(Ảnh: Reuters)

Tổng dân số: 260.580.739

Số lượng người đủ điều kiện tham gia chiến đấu: 130.000.000

Lực lượng quân thường trực: 435.750

Lực lượng quân dự bị: 540.000

Số công dân đến tuổi nhập ngũ: 4.500.000

Global Fire Power đánh giá Indonesia xếp hạng 15 trên thế giới về sức mạnh quân sự.

11. Việt Nam: 448.500 quân thường trực

15 quoc gia co quan thuong truc dong nhat the gioi

(Ảnh: Reuters)

Tổng dân số: 96.160.163

Số lượng người đủ điều kiện tham gia chiến đấu: 50.650.000

Lực lượng quân thường trực: 448.500

Lực lượng quân dự bị: 5.040.000

Số công dân đến tuổi nhập ngũ: 1.640.000

Global Fire Power đánh giá Việt Nam xếp hạng 20 trên thế giới về sức mạnh quân sự.

10. Ai Cập: 454.250 quân thường trực

15 quoc gia co quan thuong truc dong nhat the gioi

(Ảnh: Reuters)

Tổng dân số: 97.041.072

Số lượng người đủ điều kiện tham gia chiến đấu: 42.000.000

Lực lượng quân thường trực: 454.250

Lực lượng quân dự bị: 875.000

Số công dân đến tuổi nhập ngũ: 1.535.000

Global Fire Power đánh giá Ai Cập xếp hạng 12 trên thế giới về sức mạnh quân sự.

9. Algeria: 520.000 quân thường trực

15 quoc gia co quan thuong truc dong nhat the gioi

(Ảnh: Reuters)

Tổng dân số: 40.969.443

Số lượng người đủ điều kiện tham gia chiến đấu: 20.400.000

Lực lượng quân thường trực: 520.000

Lực lượng quân dự bị: 272.350

Số công dân đến tuổi nhập ngũ: 675.000

Global Fire Power đánh giá Algeria xếp hạng 23 trên thế giới về sức mạnh quân sự.

8. Iran: 534.000 quân thường trực

15 quoc gia co quan thuong truc dong nhat the gioi

(Ảnh: Getty Images)

Tổng dân số: 82.021.564

Số lượng người đủ điều kiện tham gia chiến đấu: 47.000.000

Lực lượng quân thường trực: 534.000

Lực lượng quân dự bị: 400.000

Số công dân đến tuổi nhập ngũ: 1.400.000

Global Fire Power đánh giá Iran xếp hạng 13 trên thế giới về sức mạnh quân sự.

7. Hàn Quốc: 625.000 quân thường trực

15 quoc gia co quan thuong truc dong nhat the gioi

(Ảnh: Getty Images)

Tổng dân số: 51.181.299

Số lượng người đủ điều kiện tham gia chiến đấu: 25.610.000

Lực lượng quân thường trực: 625.000

Lực lượng quân dự bị: 5.202.250

Số công dân đến tuổi nhập ngũ: 690.000

Global Fire Power đánh giá Hàn Quốc xếp hạng 7 trên thế giới về sức mạnh quân sự.

6. Pakistan: 637.000 quân thường trực

15 quoc gia co quan thuong truc dong nhat the gioi

(Ảnh: Reuters)

Tổng dân số: 204.924.861

Số lượng người đủ điều kiện tham gia chiến đấu: 95.000.000

Lực lượng quân thường trực: 637.000

Lực lượng quân dự bị: 282.000

Số công dân đến tuổi nhập ngũ: 4.345.000

Global Fire Power đánh giá Pakistan xếp hạng 17 trên thế giới về sức mạnh quân sự.

5. Triều Tiên: 945.000 quân thường trực

15 quoc gia co quan thuong truc dong nhat the gioi

(Ảnh: AP)

Tổng dân số: 25.248.140

Số lượng người đủ điều kiện tham gia chiến đấu: 13.000.000

Lực lượng quân thường trực: 945.000

Lực lượng quân dự bị: 5.500.000

Số công dân đến tuổi nhập ngũ: 415.000

Global Fire Power đánh giá Triều Tiên xếp hạng 18 trên thế giới về sức mạnh quân sự.

4. Nga: 1.013.628 quân thường trực

15 quoc gia co quan thuong truc dong nhat the gioi

(Ảnh: Reuters)

Tổng dân số: 142.257.519

Số lượng người đủ điều kiện tham gia chiến đấu: 70.000.000

Lực lượng quân thường trực: 1.013.628

Lực lượng quân dự bị: 2.572.500

Số công dân đến tuổi nhập ngũ: 1.355.000

Global Fire Power đánh giá Nga xếp hạng 2 trên thế giới về sức mạnh quân sự.

3. Mỹ: 1.281.900 quân thường trực

15 quoc gia co quan thuong truc dong nhat the gioi

(Ảnh: U.S. Army/U.S. Air Force Senior Airman Asha Harris)

Tổng dân số: 326.625.791

Số lượng người đủ điều kiện tham gia chiến đấu: 145.215.000

Lực lượng quân thường trực: 1.281.900

Lực lượng quân dự bị: 801.200

Số công dân đến tuổi nhập ngũ: 4.220.000

Global Fire Power đánh giá Mỹ xếp hạng 1 trên thế giới về sức mạnh quân sự.

2. Ấn Độ: 1.362.500 quân thường trực

15 quoc gia co quan thuong truc dong nhat the gioi

(Ảnh: Reuters)

Tổng dân số: 1.281.935.911

Số lượng người đủ điều kiện tham gia chiến đấu: 616.000.000

Lực lượng quân thường trực: 1.362.500

Lực lượng quân dự bị: 2.844.750

Số công dân đến tuổi nhập ngũ: 22.900.000

Global Fire Power đánh giá Ấn Độ xếp hạng 4 trên thế giới về sức mạnh quân sự.

1. Trung Quốc: 2.183.000 quân thường trực

15 quoc gia co quan thuong truc dong nhat the gioi

(Ảnh: Reuters)

Tổng dân số: 1.379.302.771

Số lượng người đủ điều kiện tham gia chiến đấu: 750.000.000

Lực lượng quân thường trực: 2.183.000

Lực lượng quân dự bị: 510.000

Số công dân đến tuổi nhập ngũ: 19.550.000

Global Fire Power đánh giá Trung Quốc xếp hạng 3 trên thế giới về sức mạnh quân sự.

(Theo Business Insider)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast